VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2

3 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti 8 Shrnutí roku 214 na pražské burze 1 Investiční strategie a obchodování 1 Analytické oddělení 11 Marketing 11 Zákaznické centrum 12 Lidské zdroje 12 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL Firma: Právní forma: IČ Rok založení: Sídlo: Pobočka: CYRRUS, a.s. Akciová společnost Veveří 111 (PLATINIUM), 616 Brno Tel.: Fax: Radlická 14 (ANDĚL PARK), 15 Praha 5 Smíchov Tel.: Fax: Základní kapitál činí 2 2,- Kč. Akcionáři s kvalifi kovanou účastí na základním kapitálu jsou: Jediný akcionář: CYRRUS GROUP, SE, IČ: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 Brno Struktura vlastního kapitálu (v tisících Kč) Základní kapitál 2 2 Kapitálové fondy Fondy ze zisku Emisní ážio 172 Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Vlastní kapitál ČLENSTVÍ V JINÝCH OSOBÁCH A JEJICH ORGÁNECH Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) Jiří Loubal, člen výboru pro kotace Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. NewConnect (polská burza cenných papírů) 4

5 ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost CYRRUS, a.s. (dále též společnost ) je obchodníkem s cennými papíry, který se zabývá poskytováním hlavních a doplňkových investičních služeb. Stěžejní činností společnosti je obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, a.s., obchodování v Německu a USA. Další činností je také obchodování na úvěr. Rozsah povolení společnosti k činnosti obchodníka s cennými papíry dle 4 zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu: HLAVNÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování a nástrojům peněžního trhu a derivátům; obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojů peněžního trhu a derivátům; upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 DOPLŇKOVÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY úschova a správa investičních nástrojů, včetně souvisejících služeb, ve vztahu k investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí, ve vztahu k investičním cenným papírům; poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, ve vtahu k investičním cenným papírům kolektivního investování, nástrojů peněžního trhu a derivátům; poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů obchodních závodů; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, služby související s upisováním nebo umísťováním emisí investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. Společnost má ČNB (dříve Komisí pro cenné papíry) schválený dražební řád a může organizovat veřejné dražby cenných papírů. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI Majetek obchodníka je tvořen souborem movitého a nemovitého majetku. Podrobné informace o majetku a finanční situaci jsou uvedeny v účetní závěrce a její příloze. 6

7 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STATUTÁRNÍ ORGÁN DOZORČÍ RADA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘEDSTAVENSTVO MARTIN KOZUMPLÍK předseda JIŘÍ LOUBAL místopředseda KAMIL KRICNER člen představenstva MICHAL BERAN předseda MAREK HATLAPATKA člen MICHAL PŘIKRYL člen MANAGEMENT SPOLEČNOSTI JIŘÍ LOUBAL ředitel společnosti MARTIN KOZUMPLÍK zástupce ředitele společnosti DUŠAN JILČÍK ředitel obchodování KAMIL KRICNER ředitel pobočky Praha V SOUČASNÉ DOBĚ SE SPOLEČNOST ČLENÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ODDĚLENÍ: oddělení obchodování (Front Offi ce) oddělení vypořádání (Back Offi ce) oddělení analýz (Research) oddělení marketingu oddělení informačních technologií (IT) oddělení call centrum oddělení vnitřní kontroly (Compliance a IA) oddělení lidských zdrojů Vedle těchto oddělení jsou ve společnosti samostatní pracovníci bezprostředně podřízení řediteli společnosti. Jedná se zejména o risk manažera, personalistku, pracovníka marketingu a asistentky. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Založení společnosti a zahájení poskytování investičních služeb. Převzetí společnosti CYRRUS, a.s. současným managementem, přemístění sídla do Brna. Společnost byla přijata za člena Asociace obchodníků s cennými papíry. Společnost se současně zavázala dodržovat Etický kodex asociace. Potvrzení licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu Komisí pro cenné papíry a následné navýšení základního kapitálu společnosti na více než 1 milionů korun. CYRRUS, a.s. se stal členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ). Společnost v současné době patří mezi 21 členů burzy a objemem burzovních obchodů s akciemi se řadí na dvanácté místo. Společnosti bylo uděleno povolení Komise pro cenné papíry pro hlavní investiční službu obhospodařování portfolií zákazníků. Investiční služby byly dále rozšířeny o oprávnění organizovat dražby cenných papírů a o poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkům. V souvislosti s rozšířením spektra nabízených služeb zahájil CYRRUS, a.s. spolupráci s americkým brokerem a německou pobočkou významného amerického brokera, s cílem zajistit svým klientům možnost obchodování na trzích s cennými papíry v USA NYSE, NASDAQ, AMEX a na Německých burzách Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Hannover, Mnichov, Stuttgart a XETRA. CYRRUS, a.s. je iniciátorem vzniku a zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry. Prezidentem této asociace je v současnosti zástupce CYRRUS, a.s. Společnost se pravidelně angažuje v procesu tvorby a připomínkování návrhů zákonů upravujících český kapitálový trh. Získání derivátové licence, která významným způsobem rozšiřuje nabídku obchodovaných investičních nástrojů zejména o certifikáty. Získání registrace na poskytování investičních služeb v Německu, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Získání licence pro investiční služby obchodování na vlastní účet a upisování a umísťování investičních nástrojů. Účast na veletrhu Gewin Messe ve Vídni. Spuštění služby SUPERSPAD, která umožňuje zákazníkům obchodovat v Maďarsku a Polsku s vybranými tituly za stejných podmínek jako ve SPAD. 8

9 27 Získání členství na Burze cenných papírů ve Varšavě (Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawe s.a.). Rozšíření služby SUPERSPAD o tituly obchodované v Německu a Turecku. Zprostředkování privátní emise zajišťovacích investičních certifi kátů. 28 Uvedení historicky první české emise na Varšavskou burzu New Connect. CYRRUS, a.s. se stává IPO partnerem Varšavské burzy (WSE). 29 Vyčlenění služeb podnikového poradenství do sesterské společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 21 Příprava na třetí IPO na polském New Connectu - úpis akcií icom Vision. Start projektu Franchising za účelem získávání nových externích partnerů v krajských městech. Přijetí ředitele pražské pobočky Jana Procházky za člena poradního orgánu vlády ČR NERV. 211 Společnost CYRRUS založila ve spolupráci se společností AVANT otevřený podílový fond kvalifi kovaných investorů. Fond byl zřízen převážně za účelem využívání spravovaných prostředků k řízení klientských pozic a zajištění repo operací. Stejně jako v roce 21 se společnost zaměřila na primární úpis akcií. Poprvé v historii přivedl CYRRUS, a.s. akcie na pražskou burzu. Jedná se o energetickou společnosti Energy 4 you, a.s. Do konečné podoby byl doveden úpis akcií na polský NEW CONNECT, tentokrát šlo o akcie společnosti a Twigonet. 212 Společnost CYRRUS, a.s. zavedla nový systém obchodování nazvaný Investiční strategie. Investiční strategie jsou pro společnost zcela přelomovým produktem, v rámci něhož klienti neplatí poplatky za jednotlivé obchody, ale pouze poplatky za správu a případně část zisku převyšujícího předem stanovenou úroveň. 213 Proběhla akvizice společnosti accredi, a.s. do struktury společností v holdingu Cyrrus, a.s. Investiční strategie, řízené prostřednictvím Investičního stratéga a Investičního výboru, se staly dominantní službou poskytovanou naší společností. Došlo ke zrušení řady poplatků a ke spuštění nového online terminálu pro klienty. 214 Služba Investiční strategie se nadále úspěšně rozvíjí a majetek klientů se výrazně zvýšil. V dubnu získala sesterská společnost accredi, a.s. od ČNB povolení k činnosti platební instituce a současně se tato společnost přejmenovala na CYRRUS FX, a.s., čímž se dokončil proces jejího začlenění do skupiny CYRRUS GROUP. Od května 214 se CYRRUS, a.s. stal řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR). Současně zaniklo členství v České asociaci obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) z důvodů přechodu všech členů do AKAT ČR. CYRRUS, a.s. je největší mimopražskou makléřskou společností se sídlem v Brně a pobočkou v Praze. Nabízí komplexní služby na kapitálových trzích pro individuální i korporátní klientelu. V roce 214 se společnost ještě více zaměřila na burzovní obchody v zahraničí a to zejména v měnách USD a EUR. Naopak objem obchodů provedených na pražské burze se opět snížil. NYNÍ Společnost se snaží neustále rozšiřovat nabídku investičních nástrojů pro své klienty. Je jedním z největších českých obchodníků s investičními certifi káty. CYRRUS, a.s. pokračuje v emisích garantovaných a bonusových certifi kátů a prakticky každý měsíc je realizován úpis některého z těchto cenných papírů. I nadále registrujeme zvýšený zájem veřejnosti o tyto moderní strukturované produkty, které prosazujeme jako doplněk našich standardních služeb. 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 SHRNUTÍ ROKU 214 NA PRAŽSKÉ BURZE Hlavní index Burzy cenných papírů Praha, a sice PX za loňský rok poklesl o 4,3 % na 946,7 bodů (po případném reinvestování vyplacených dividend by se jednalo o,3% pokles). Domácí burza tak nenásledovala trend ze zahraničí, kde americký S&P 5 posílil o 13 % (15,3 % se zahrnutím dividend) a široký evropský akciový index Stoxx Europe 6 o 4,3 % (7,8 % po reinvestici dividend). Z tohoto pohledu se tak opakoval pro BCPP negativní trend z posledních let. Z titulů, které mají na indexu PX největší váhu (ČEZ, Komerční banka, Erste Group Bank a Vienna Insurance Group), se nejvíce dařilo akciím společnosti ČEZ. Ty za loňský rok poskočily o 14,3 % a znovu se tak přesvědčivěji usadily nad úrovní 55 CZK, konkrétně na 591 CZK. Velmi úspěšně zakončil rok i debutant na pražské burze, a sice akcie společnosti Pivovary Lobkowicz Group, jejichž IPO proběhlo v květnu za cenu 16 CZK za akcii. Na konci prosince se však ceny dostala až na 174,5 CZK, což znamená 9% posílení. Příznivý vývoj zaznamenaly i akcie Pegas Nonwovens, Komerční banky a VIG. Na opačném konci výkonnostního spektra se z významnějších titulů nachází Erste Group bank, která se svým poklesem o 24 % se významným podílem postarala o pokles celého indexu PX. Obdobně negativní vývoj přitom zaznamenaly akcie společností Unipetrol, O2 CR a Stock Spirit Group. Primát v negativní výkonnosti za loňský rok však drží akcie NWR, které propadly o 95 % na,42 CZK. Trend poklesu zobchodovaných objemů na BCPP pokračoval i v loňském roce. Celkově se na této burze zobchodovaly akcie za 153,5 mil. CZK, což znamená 12% meziroční pokles. Šlo již o sedmý rok v řadě, kdy se zobchodované objemy na pražské burze snížily a ve srovnání s rekordním rokem 25 se tak jedná již o pouhý zlomek, konkrétně o 15 % tehdy dosažených objemů. INVESTIČNÍ STRATEGIE A OBCHODOVÁNÍ Investiční strategie (IS) jsou stěžejním investičním produktem společnosti CYRRUS, a.s. Během roku 214 pokračoval silný nárůst klientského majetku v IS, jeho úroveň ke konci roku přesahovala jednu miliardu Kč. V rámci IS klienti společnosti využívali čtyři investiční strategie konzervativní, hodnotovou, růstovou a spekulativní. Z hlediska objemu majetku zůstala i v roce 214 největší růstová strategie, nejvyšší dynamiku růstu jsme zaznamenali u hodnotové strategie. Většina realizovaných obchodů v IS se v roce 214, stejně jako v předešlých letech, uskutečnila na zahraničních trzích, především v Německu a v USA. Během roku rostl podíl majetku a obchodů v amerických dolarech a to na úkor majetku resp. obchodů jak v eurech, tak i v českých korunách. Podíl české měny na majetku v IS dosahoval na konci roku 214 již jen cca dvaceti procent. Klienti společnosti CYRRUS, a.s. v roce 214 investovali do širokého spektra investičních nástrojů. V konzervativní strategii klienti investovali především do korporátních dluhopisů a garantovaných strukturovaných produktů. V hodnotové strategii se orientovali na dividendové akcie, akcie z defenzivních sektorů, sektorová a dividendová ETF a strukturované produkty s částečnou ochranou kapitálu. V růstové strategii se nejvíce obchodovaly akcie a bonusové certifikáty, ve spekulativní strategii potom cyklické akcie, komodity a pákové produkty. 1

11 ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ Rok 214 byl pro společnost CYRRUS, a.s. opět v mnoha ohledech zlomovým rokem. Produkt investiční strategie pokračoval v získávání popularity a objem spravovaných prostředků rychle rostl. To si vyžádalo změny ve struktuře analytického oddělení. Marek Hatlapatka zůstal hlavním investičním stratégem se zodpovědností za hodnotovou a růstovou strategii. Tomáš Menčík se stal zodpovědným za konzervativní a spekulativní strategii. Analytickou podporu pro všechny strategie zajišťuje Jiří Šimara, analytický tým v průběhu roku posílil specialista na deriváty Ladislav Klobása a datovou podporu zajišťuje nově Jana Gajdošíková. Správa prostředků v investičních strategiích přitom nikterak neomezila předchozí práci analytického oddělení jako je pokrývání jednotlivých společností i celých sektorů spolu s vydáváním odborných analýz. Obdobně jako v minulých letech pokračoval ze strany českých i zahraničních médií silný zájem o analýzy a odborné komentáře vypracovávané naším analytickým týmem. Z těch nejvíce frekventovaných jmenujme alespoň Hospodářské noviny, Forbes, Českou televizi, ČRo či Reuters. MARKETING V roce 214 realizoval CYRRUS několik úspěšných reklamních kampaní a zároveň zahájil mnoho kroků k modernizaci současných komunikačních kanálů. K tomuto účelu byl v průběhu roku posílen interní marketingový team o dalších 5 specialistů, kteří dále spolupracují s externími pracovníky považovanými za špičky ve svém oboru. Marketingové oddělení bylo ve 3. čtvrtletí nakonec vyčleněno jako samostatná dceřiná firma CYRRUS MARKETING, s.r.o. Kampaň Investujte chytře měla za cíl implementovat a konsolidovat novou brand strategy, která vychází přímo z pravidel Investičních strategií. Ty se přetavily do filozofie celé společnosti cílem je, aby klienti CYRRUS vydělávali, nikoliv pouze obchodovali. Tato možnost má být přitom přístupná i pro ty, kteří se v kapitálových trzích nevyznají nebo se jim nemohou dostatečně věnovat. Investiční strategie a jejich sofistikovaný systém pravidel výše zmíněné umožňuje. V rámci této filozofie se Investiční strategie staly klíčovým produktem společnosti a logicky došlo k odklonu od Aktivního obchodování (samostatného obchodování), které vedlo k ukončení provozu Online obchodní aplikace. Kampaň využívala kombinaci outdoorové a internetové reklamy a vyústila v několik seminářů/webinářů. Kontinuálně v průběhu celého roku bylo realizováno několik desítek menších produktových kampaní, které využívaly především internetovou reklamu, ing, z části pak i rádiovou reklamu a neadresné letákové či dopisní rozesílky. Většina kampaní měla za cíl propagovat tematicky zaměřené investiční certifikáty. Zároveň byly zahájeny přípravy pro redesign hlavního webu V rámci nich byly provedeny i marketingové průzkumy, které přispěly i ke změně brand strategy popsané výše. Zároveň byla spuštěna microsite kde je možné nalézt aktuální nabízené investiční certifikáty a prohlédnout si výsledky minulých nabízených emisí. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Oddělení zákaznického centra se v roce 214 věnovalo zvaní našich potenciálních klientů jak na ekonomické semináře, tak na on-line webináře společnosti CYRRUS. Dále se zaměřilo na sjednávání schůzek s makléři a vyřizovaní dotazů na naší bezplatné zelené lince. Po personální stránce došlo ke stabilizaci týmu, kdy tým na konce roku 214 čítal 4 operátory. LIDSKÉ ZDROJE Na konci roku 214 bylo ve společnosti 7 kmenových zaměstnanců, z toho je 31 licencovaných burzovních makléřů. V loňském roce se společnost zaměřovala především na výchovu a odborné vzdělávání nových zaměstnanců. Tak jako v roce předešlém jsme úspěšně absolvovali několik stáží pro mladé z řad studentů VŠ a to především v analytickém oddělení. Celý rok jsme spolupracovali s vybranými VŠ a v rámci školních praxí přijímali studenty, kteří si mohli v praxi vyzkoušet svoje teoretické znalosti. Během roku 214 bylo pod vedením společnosti zorganizováno několik celofiremních setkání, která měla za cíl především utužení kolektivu a začlenění nových kolegů. Po celý rok docházelo především ke zvyšování odborné způsobilosti našich zaměstnanců a jejich profesnímu růstu. Celý rok se nesl ve znamení rozvoje náborových kampaní, na základě kterých došlo k personálnímu posílení všech oddělení společnosti. V Brně dne 13. dubna

13 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 51/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky CYRRUS, a.s. IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Veveří 3163/111 Brno - Žabovřesky 616 Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 Předminulé úč. období Netto Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi b) ostatní 4 3. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání 9 b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi 12 b) vydané ostatními osobami Akcie,podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem 15 z toho v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek a) z toho zřizovací výdaje 2 b) z toho goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období A K T I V A C E L K E M

15 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období Předminulé účetní období a b c 1. Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 28 a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům a) splatné na požádání 32 b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a) na důchody a podobné závazky 4 b) na daně 41 c) ostatní Podřízené závazky Základní kapitál 44 z toho splacený základní kapitál z toho vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy 5 c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 54 a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů 56 c) z přepočtu účastí 57 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období P A S I V A C E L K E M Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: akciová společnost Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách Podpisový záznam: 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 51/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky CYRRUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Veveří 3163/111 Brno - Žabovřesky 616 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 předminulém 3 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 c) ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému ma Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných poh Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k ú Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmu Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách Podpisový záznam: 16

17 Obchodní firma: CYRRUS, a.s. Sídlo: Veveří 111, 616 Brno Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchodník s cennými papíry Okamžik sestavení účetní závěrky: Ministerstvo financí České republiky, vyhláška č. 51/22 Sb.ze dne 6. listopadu 22 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU k (v celých tisících Kč) označ. Položka řád. Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem a b c Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy 32 Převody do fondů 33 Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Brno Martin Kozumplík tel.:

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Obchodní firma: CYRRUS, a.s. Sídlo: Veveří 111, 616 Brno Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchodník s cennými papíry Okamžik sestavení účetní závěrky: Ministerstvo financí České republiky, vyhláška č. 51/22 Sb.ze dne 6. listopadu 22 PODROZVAHA (v celých tisících Kč) označ. a Položka řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Stav v předminul. účetním období b c Poskytnutné přísliby a záruky 1 a) přísliby 2 b) záruky a ručení 3 c) záruky ze směnek 4 d) záruky z akreditivů 5 2. Postkytnuté zástavy 6 a) nemovité zástavy 7 b) peněžní zástavy 8 c) cenné papíry 9 d) ostatní 1 3. Pohledávky ze spotových operací 11 a) s úrokovými nástroji 12 b) s měnovými nástroji 13 c) s akciovými nástroji 14 d) s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termínových operací 16 a) s úrokovými nástroji 17 b) s měnovými nástroji 18 c) s akciovými nástroji 19 d) s komoditními nástroji 2 e) s úvěrovými nástroji Pohledávky z opcí 22 a) na úrokové nástroje 23 b) na měnové nástroje 24 c) na akciové nástoje 25 d) na komoditní nástroje 26 e) na úvěrové nástroje Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 29 z toho: cenné papíry 3 8. Hodnoty předané k obhospodařování 31 z toho: cenné papíry Přijaté přísliby a záruky 33 a) přísliby 34 b) záruky a ručení 35 c) záruky ze směnek 36 d) záruky z akreditivů Přijaté zástavy a zajištění a) nemovité zástavy 39 b) peněžní zástavy 4 2 c) cenné papíry 41 d) ostatní zástavy 42 e) kolaterály - cenné papíry Závazky ze spotových operací 44 a) s úrokovými nástroji 45 b) s měnovými nástroji 46 c) s akciovými nástroji 47 d) s komoditními nástroji Závazky z pevných termínovaných operací 49 a) s úrokovými nástroji 5 b) s měnovými nástroji 51 c) s akciovými nástroji 52 d) s komoditními nástroji 53 e) s úvěrovými nástroji Závazky z opcí 55 a) na úrokové nástroje 56 b) na měnové nástroje 57 c) na akciové nástoje 58 d) na komoditní nástroje 59 e) na úvěrové nástroje Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení z toho: cenné papíry Hodnoty převzaté k obhospodařování z toho: cenné papíry Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Brno Martin Kozumplík tel.:

19 CYRRUS, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 214 (v tisících Kč) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE (a) Charakteristika a obory činnosti Společnost CYRRUS, a.s. je obchodník s cennými papíry se sídlem Brno, Veveří 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 38, IČ (dále též společnost") vznikla dne 4. září 22 přeměnou z obchodní společnosti CYRRUS, s.r.o. Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to v rozsahu povolení České národní banky ze dne Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a. s., Burzy cenných papírů ve Varšavě, členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. a členem Burzy cenných papírů RM-Systém, a. s. Společnost jako obchodník s cennými papíry poskytuje všechny druhy investičních služeb, zejména obchodování s cennými papíry, obhospodařování portfolií, investiční poradenství a upisování a umísťování investičních nástrojů. (b) Geografické oblasti Společnost poskytuje investiční služby pouze na území České republiky. Společnost obchoduje s investičními nástroji v tuzemsku a na zahraničních trzích, zejména v Německu a USA. (c) Organizační struktura společnosti Management společnosti: Ing. Jiří Loubal, MBA ředitel společnosti Bc. Martin Kozumplík zástupce ředitele společnosti Bc. Kamil Kricner ředitel pobočky Praha Představenstvo společnosti: Bc. Martin Kozumplík předseda představenstva Ing Jiří Loubal, MBA místopředseda představenstva Bc. Kamil Kricner člen představenstva Dozorčí rada společnosti: Ing. Michal Beran předseda dozorčí rady Marek Hatlapatka člen dozorčí rady Michal Přikryl člen dozorčí rady Změny v orgánech společnosti do data sestavení závěrky: změna adresy místopředsedy představenstva Ing. Jiří Loubal změna v adrese předseda představenstva Martin Kozumplík změna v adrese člena dozorčí rady Přikryl Michal změna v adrese člena dozorčí rady Ing. Beran Michal změna v adrese člena dozorčí rady Marek Hatlapatka Společnost je členěna na oddělení, v čele každého oddělení stojí vedoucí. V současné době se společnost člení na: - oddělení obchodování (Front Office) cca 4 zaměstnanců -- oddělení analýz (Research) 3 zaměstnanci - oddělení účetní oddělení IT - 3 Vedle těchto oddělení jsou ve společnosti samostatní pracovníci bezprostředně podřízení řediteli společnosti. Jedná se zejména o risk manažera, personalistku, pracovníka marketingu a asistentky (cca 1 zaměstnanců). Činnosti backoffice, interní audit, compliance, právní poradenství a IT služby jsou outsourcovány. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činí

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA CYRRUS, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 214 (v tisících Kč) 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 3. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Společnost začala od používat nový účetní systém K2. Účetní závěrka společnosti byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami. (b) Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru společnosti k obchodování. Akcie a podílové listy jsou účtovány v pořizovací ceně. Reálná hodnota používaná pro přecenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, tj. k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaných odhadem. (c) Pohledávky za klienty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pochybným pohledávkám opravné položky na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých klientů. (d) Tvorba opravných položek a rezerv Společnost tvoří opravné položky (s výjimkou opravné položky k nabytému majetku) do nákladů nebo výnosů ve výši rozdílu ocenění v době pořízení a ocenění k datu uzavření účetních knih. Za rok 214 byly vytvořeny OP k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti ve výši 36 tis. Kč. Společnost tvoří rezervy na soudní spory na základě vyjádření právního zástupce společnosti dle pravděpodobnosti úspěchu ve sporu. V roce 214 je rezerva navýšena o další započaté soudní spory ve výši tis. Kč a celkový zůstatek tedy činní tis. Kč. (e) Hmotná a nehmotná aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách a odpisován rovnoměrně i zrychleně po odhadovanou dobu životnosti, která je delší jak jeden rok a hodnotově splňuje kritéria zákona o daních z příjmů (dlouhodobý hmotný majetek od 4 tis. Kč a nehmotný majetek od 6 tis. Kč). 2 2

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více