VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2

3 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti 8 Shrnutí roku 214 na pražské burze 1 Investiční strategie a obchodování 1 Analytické oddělení 11 Marketing 11 Zákaznické centrum 12 Lidské zdroje 12 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL Firma: Právní forma: IČ Rok založení: Sídlo: Pobočka: CYRRUS, a.s. Akciová společnost Veveří 111 (PLATINIUM), 616 Brno Tel.: Fax: Radlická 14 (ANDĚL PARK), 15 Praha 5 Smíchov Tel.: Fax: Základní kapitál činí 2 2,- Kč. Akcionáři s kvalifi kovanou účastí na základním kapitálu jsou: Jediný akcionář: CYRRUS GROUP, SE, IČ: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 Brno Struktura vlastního kapitálu (v tisících Kč) Základní kapitál 2 2 Kapitálové fondy Fondy ze zisku Emisní ážio 172 Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Vlastní kapitál ČLENSTVÍ V JINÝCH OSOBÁCH A JEJICH ORGÁNECH Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) Jiří Loubal, člen výboru pro kotace Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. NewConnect (polská burza cenných papírů) 4

5 ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost CYRRUS, a.s. (dále též společnost ) je obchodníkem s cennými papíry, který se zabývá poskytováním hlavních a doplňkových investičních služeb. Stěžejní činností společnosti je obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, a.s., obchodování v Německu a USA. Další činností je také obchodování na úvěr. Rozsah povolení společnosti k činnosti obchodníka s cennými papíry dle 4 zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu: HLAVNÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování a nástrojům peněžního trhu a derivátům; obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojů peněžního trhu a derivátům; upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 DOPLŇKOVÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY úschova a správa investičních nástrojů, včetně souvisejících služeb, ve vztahu k investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí, ve vztahu k investičním cenným papírům; poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, ve vtahu k investičním cenným papírům kolektivního investování, nástrojů peněžního trhu a derivátům; poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů obchodních závodů; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, služby související s upisováním nebo umísťováním emisí investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. Společnost má ČNB (dříve Komisí pro cenné papíry) schválený dražební řád a může organizovat veřejné dražby cenných papírů. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI Majetek obchodníka je tvořen souborem movitého a nemovitého majetku. Podrobné informace o majetku a finanční situaci jsou uvedeny v účetní závěrce a její příloze. 6

7 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STATUTÁRNÍ ORGÁN DOZORČÍ RADA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘEDSTAVENSTVO MARTIN KOZUMPLÍK předseda JIŘÍ LOUBAL místopředseda KAMIL KRICNER člen představenstva MICHAL BERAN předseda MAREK HATLAPATKA člen MICHAL PŘIKRYL člen MANAGEMENT SPOLEČNOSTI JIŘÍ LOUBAL ředitel společnosti MARTIN KOZUMPLÍK zástupce ředitele společnosti DUŠAN JILČÍK ředitel obchodování KAMIL KRICNER ředitel pobočky Praha V SOUČASNÉ DOBĚ SE SPOLEČNOST ČLENÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ODDĚLENÍ: oddělení obchodování (Front Offi ce) oddělení vypořádání (Back Offi ce) oddělení analýz (Research) oddělení marketingu oddělení informačních technologií (IT) oddělení call centrum oddělení vnitřní kontroly (Compliance a IA) oddělení lidských zdrojů Vedle těchto oddělení jsou ve společnosti samostatní pracovníci bezprostředně podřízení řediteli společnosti. Jedná se zejména o risk manažera, personalistku, pracovníka marketingu a asistentky. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Založení společnosti a zahájení poskytování investičních služeb. Převzetí společnosti CYRRUS, a.s. současným managementem, přemístění sídla do Brna. Společnost byla přijata za člena Asociace obchodníků s cennými papíry. Společnost se současně zavázala dodržovat Etický kodex asociace. Potvrzení licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu Komisí pro cenné papíry a následné navýšení základního kapitálu společnosti na více než 1 milionů korun. CYRRUS, a.s. se stal členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ). Společnost v současné době patří mezi 21 členů burzy a objemem burzovních obchodů s akciemi se řadí na dvanácté místo. Společnosti bylo uděleno povolení Komise pro cenné papíry pro hlavní investiční službu obhospodařování portfolií zákazníků. Investiční služby byly dále rozšířeny o oprávnění organizovat dražby cenných papírů a o poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkům. V souvislosti s rozšířením spektra nabízených služeb zahájil CYRRUS, a.s. spolupráci s americkým brokerem a německou pobočkou významného amerického brokera, s cílem zajistit svým klientům možnost obchodování na trzích s cennými papíry v USA NYSE, NASDAQ, AMEX a na Německých burzách Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Hannover, Mnichov, Stuttgart a XETRA. CYRRUS, a.s. je iniciátorem vzniku a zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry. Prezidentem této asociace je v současnosti zástupce CYRRUS, a.s. Společnost se pravidelně angažuje v procesu tvorby a připomínkování návrhů zákonů upravujících český kapitálový trh. Získání derivátové licence, která významným způsobem rozšiřuje nabídku obchodovaných investičních nástrojů zejména o certifikáty. Získání registrace na poskytování investičních služeb v Německu, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Získání licence pro investiční služby obchodování na vlastní účet a upisování a umísťování investičních nástrojů. Účast na veletrhu Gewin Messe ve Vídni. Spuštění služby SUPERSPAD, která umožňuje zákazníkům obchodovat v Maďarsku a Polsku s vybranými tituly za stejných podmínek jako ve SPAD. 8

9 27 Získání členství na Burze cenných papírů ve Varšavě (Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawe s.a.). Rozšíření služby SUPERSPAD o tituly obchodované v Německu a Turecku. Zprostředkování privátní emise zajišťovacích investičních certifi kátů. 28 Uvedení historicky první české emise na Varšavskou burzu New Connect. CYRRUS, a.s. se stává IPO partnerem Varšavské burzy (WSE). 29 Vyčlenění služeb podnikového poradenství do sesterské společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 21 Příprava na třetí IPO na polském New Connectu - úpis akcií icom Vision. Start projektu Franchising za účelem získávání nových externích partnerů v krajských městech. Přijetí ředitele pražské pobočky Jana Procházky za člena poradního orgánu vlády ČR NERV. 211 Společnost CYRRUS založila ve spolupráci se společností AVANT otevřený podílový fond kvalifi kovaných investorů. Fond byl zřízen převážně za účelem využívání spravovaných prostředků k řízení klientských pozic a zajištění repo operací. Stejně jako v roce 21 se společnost zaměřila na primární úpis akcií. Poprvé v historii přivedl CYRRUS, a.s. akcie na pražskou burzu. Jedná se o energetickou společnosti Energy 4 you, a.s. Do konečné podoby byl doveden úpis akcií na polský NEW CONNECT, tentokrát šlo o akcie společnosti a Twigonet. 212 Společnost CYRRUS, a.s. zavedla nový systém obchodování nazvaný Investiční strategie. Investiční strategie jsou pro společnost zcela přelomovým produktem, v rámci něhož klienti neplatí poplatky za jednotlivé obchody, ale pouze poplatky za správu a případně část zisku převyšujícího předem stanovenou úroveň. 213 Proběhla akvizice společnosti accredi, a.s. do struktury společností v holdingu Cyrrus, a.s. Investiční strategie, řízené prostřednictvím Investičního stratéga a Investičního výboru, se staly dominantní službou poskytovanou naší společností. Došlo ke zrušení řady poplatků a ke spuštění nového online terminálu pro klienty. 214 Služba Investiční strategie se nadále úspěšně rozvíjí a majetek klientů se výrazně zvýšil. V dubnu získala sesterská společnost accredi, a.s. od ČNB povolení k činnosti platební instituce a současně se tato společnost přejmenovala na CYRRUS FX, a.s., čímž se dokončil proces jejího začlenění do skupiny CYRRUS GROUP. Od května 214 se CYRRUS, a.s. stal řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR). Současně zaniklo členství v České asociaci obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) z důvodů přechodu všech členů do AKAT ČR. CYRRUS, a.s. je největší mimopražskou makléřskou společností se sídlem v Brně a pobočkou v Praze. Nabízí komplexní služby na kapitálových trzích pro individuální i korporátní klientelu. V roce 214 se společnost ještě více zaměřila na burzovní obchody v zahraničí a to zejména v měnách USD a EUR. Naopak objem obchodů provedených na pražské burze se opět snížil. NYNÍ Společnost se snaží neustále rozšiřovat nabídku investičních nástrojů pro své klienty. Je jedním z největších českých obchodníků s investičními certifi káty. CYRRUS, a.s. pokračuje v emisích garantovaných a bonusových certifi kátů a prakticky každý měsíc je realizován úpis některého z těchto cenných papírů. I nadále registrujeme zvýšený zájem veřejnosti o tyto moderní strukturované produkty, které prosazujeme jako doplněk našich standardních služeb. 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 SHRNUTÍ ROKU 214 NA PRAŽSKÉ BURZE Hlavní index Burzy cenných papírů Praha, a sice PX za loňský rok poklesl o 4,3 % na 946,7 bodů (po případném reinvestování vyplacených dividend by se jednalo o,3% pokles). Domácí burza tak nenásledovala trend ze zahraničí, kde americký S&P 5 posílil o 13 % (15,3 % se zahrnutím dividend) a široký evropský akciový index Stoxx Europe 6 o 4,3 % (7,8 % po reinvestici dividend). Z tohoto pohledu se tak opakoval pro BCPP negativní trend z posledních let. Z titulů, které mají na indexu PX největší váhu (ČEZ, Komerční banka, Erste Group Bank a Vienna Insurance Group), se nejvíce dařilo akciím společnosti ČEZ. Ty za loňský rok poskočily o 14,3 % a znovu se tak přesvědčivěji usadily nad úrovní 55 CZK, konkrétně na 591 CZK. Velmi úspěšně zakončil rok i debutant na pražské burze, a sice akcie společnosti Pivovary Lobkowicz Group, jejichž IPO proběhlo v květnu za cenu 16 CZK za akcii. Na konci prosince se však ceny dostala až na 174,5 CZK, což znamená 9% posílení. Příznivý vývoj zaznamenaly i akcie Pegas Nonwovens, Komerční banky a VIG. Na opačném konci výkonnostního spektra se z významnějších titulů nachází Erste Group bank, která se svým poklesem o 24 % se významným podílem postarala o pokles celého indexu PX. Obdobně negativní vývoj přitom zaznamenaly akcie společností Unipetrol, O2 CR a Stock Spirit Group. Primát v negativní výkonnosti za loňský rok však drží akcie NWR, které propadly o 95 % na,42 CZK. Trend poklesu zobchodovaných objemů na BCPP pokračoval i v loňském roce. Celkově se na této burze zobchodovaly akcie za 153,5 mil. CZK, což znamená 12% meziroční pokles. Šlo již o sedmý rok v řadě, kdy se zobchodované objemy na pražské burze snížily a ve srovnání s rekordním rokem 25 se tak jedná již o pouhý zlomek, konkrétně o 15 % tehdy dosažených objemů. INVESTIČNÍ STRATEGIE A OBCHODOVÁNÍ Investiční strategie (IS) jsou stěžejním investičním produktem společnosti CYRRUS, a.s. Během roku 214 pokračoval silný nárůst klientského majetku v IS, jeho úroveň ke konci roku přesahovala jednu miliardu Kč. V rámci IS klienti společnosti využívali čtyři investiční strategie konzervativní, hodnotovou, růstovou a spekulativní. Z hlediska objemu majetku zůstala i v roce 214 největší růstová strategie, nejvyšší dynamiku růstu jsme zaznamenali u hodnotové strategie. Většina realizovaných obchodů v IS se v roce 214, stejně jako v předešlých letech, uskutečnila na zahraničních trzích, především v Německu a v USA. Během roku rostl podíl majetku a obchodů v amerických dolarech a to na úkor majetku resp. obchodů jak v eurech, tak i v českých korunách. Podíl české měny na majetku v IS dosahoval na konci roku 214 již jen cca dvaceti procent. Klienti společnosti CYRRUS, a.s. v roce 214 investovali do širokého spektra investičních nástrojů. V konzervativní strategii klienti investovali především do korporátních dluhopisů a garantovaných strukturovaných produktů. V hodnotové strategii se orientovali na dividendové akcie, akcie z defenzivních sektorů, sektorová a dividendová ETF a strukturované produkty s částečnou ochranou kapitálu. V růstové strategii se nejvíce obchodovaly akcie a bonusové certifikáty, ve spekulativní strategii potom cyklické akcie, komodity a pákové produkty. 1

11 ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ Rok 214 byl pro společnost CYRRUS, a.s. opět v mnoha ohledech zlomovým rokem. Produkt investiční strategie pokračoval v získávání popularity a objem spravovaných prostředků rychle rostl. To si vyžádalo změny ve struktuře analytického oddělení. Marek Hatlapatka zůstal hlavním investičním stratégem se zodpovědností za hodnotovou a růstovou strategii. Tomáš Menčík se stal zodpovědným za konzervativní a spekulativní strategii. Analytickou podporu pro všechny strategie zajišťuje Jiří Šimara, analytický tým v průběhu roku posílil specialista na deriváty Ladislav Klobása a datovou podporu zajišťuje nově Jana Gajdošíková. Správa prostředků v investičních strategiích přitom nikterak neomezila předchozí práci analytického oddělení jako je pokrývání jednotlivých společností i celých sektorů spolu s vydáváním odborných analýz. Obdobně jako v minulých letech pokračoval ze strany českých i zahraničních médií silný zájem o analýzy a odborné komentáře vypracovávané naším analytickým týmem. Z těch nejvíce frekventovaných jmenujme alespoň Hospodářské noviny, Forbes, Českou televizi, ČRo či Reuters. MARKETING V roce 214 realizoval CYRRUS několik úspěšných reklamních kampaní a zároveň zahájil mnoho kroků k modernizaci současných komunikačních kanálů. K tomuto účelu byl v průběhu roku posílen interní marketingový team o dalších 5 specialistů, kteří dále spolupracují s externími pracovníky považovanými za špičky ve svém oboru. Marketingové oddělení bylo ve 3. čtvrtletí nakonec vyčleněno jako samostatná dceřiná firma CYRRUS MARKETING, s.r.o. Kampaň Investujte chytře měla za cíl implementovat a konsolidovat novou brand strategy, která vychází přímo z pravidel Investičních strategií. Ty se přetavily do filozofie celé společnosti cílem je, aby klienti CYRRUS vydělávali, nikoliv pouze obchodovali. Tato možnost má být přitom přístupná i pro ty, kteří se v kapitálových trzích nevyznají nebo se jim nemohou dostatečně věnovat. Investiční strategie a jejich sofistikovaný systém pravidel výše zmíněné umožňuje. V rámci této filozofie se Investiční strategie staly klíčovým produktem společnosti a logicky došlo k odklonu od Aktivního obchodování (samostatného obchodování), které vedlo k ukončení provozu Online obchodní aplikace. Kampaň využívala kombinaci outdoorové a internetové reklamy a vyústila v několik seminářů/webinářů. Kontinuálně v průběhu celého roku bylo realizováno několik desítek menších produktových kampaní, které využívaly především internetovou reklamu, ing, z části pak i rádiovou reklamu a neadresné letákové či dopisní rozesílky. Většina kampaní měla za cíl propagovat tematicky zaměřené investiční certifikáty. Zároveň byly zahájeny přípravy pro redesign hlavního webu V rámci nich byly provedeny i marketingové průzkumy, které přispěly i ke změně brand strategy popsané výše. Zároveň byla spuštěna microsite kde je možné nalézt aktuální nabízené investiční certifikáty a prohlédnout si výsledky minulých nabízených emisí. 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Oddělení zákaznického centra se v roce 214 věnovalo zvaní našich potenciálních klientů jak na ekonomické semináře, tak na on-line webináře společnosti CYRRUS. Dále se zaměřilo na sjednávání schůzek s makléři a vyřizovaní dotazů na naší bezplatné zelené lince. Po personální stránce došlo ke stabilizaci týmu, kdy tým na konce roku 214 čítal 4 operátory. LIDSKÉ ZDROJE Na konci roku 214 bylo ve společnosti 7 kmenových zaměstnanců, z toho je 31 licencovaných burzovních makléřů. V loňském roce se společnost zaměřovala především na výchovu a odborné vzdělávání nových zaměstnanců. Tak jako v roce předešlém jsme úspěšně absolvovali několik stáží pro mladé z řad studentů VŠ a to především v analytickém oddělení. Celý rok jsme spolupracovali s vybranými VŠ a v rámci školních praxí přijímali studenty, kteří si mohli v praxi vyzkoušet svoje teoretické znalosti. Během roku 214 bylo pod vedením společnosti zorganizováno několik celofiremních setkání, která měla za cíl především utužení kolektivu a začlenění nových kolegů. Po celý rok docházelo především ke zvyšování odborné způsobilosti našich zaměstnanců a jejich profesnímu růstu. Celý rok se nesl ve znamení rozvoje náborových kampaní, na základě kterých došlo k personálnímu posílení všech oddělení společnosti. V Brně dne 13. dubna

13 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 51/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky CYRRUS, a.s. IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Veveří 3163/111 Brno - Žabovřesky 616 Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 Předminulé úč. období Netto Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi b) ostatní 4 3. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání 9 b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi 12 b) vydané ostatními osobami Akcie,podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem 15 z toho v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek a) z toho zřizovací výdaje 2 b) z toho goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období A K T I V A C E L K E M

15 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období Předminulé účetní období a b c 1. Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 28 a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům a) splatné na požádání 32 b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a) na důchody a podobné závazky 4 b) na daně 41 c) ostatní Podřízené závazky Základní kapitál 44 z toho splacený základní kapitál z toho vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy 5 c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 54 a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů 56 c) z přepočtu účastí 57 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období P A S I V A C E L K E M Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: akciová společnost Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách Podpisový záznam: 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 51/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky CYRRUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Veveří 3163/111 Brno - Žabovřesky 616 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 předminulém 3 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 c) ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému ma Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných poh Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k ú Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmu Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách Podpisový záznam: 16

17 Obchodní firma: CYRRUS, a.s. Sídlo: Veveří 111, 616 Brno Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchodník s cennými papíry Okamžik sestavení účetní závěrky: Ministerstvo financí České republiky, vyhláška č. 51/22 Sb.ze dne 6. listopadu 22 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU k (v celých tisících Kč) označ. Položka řád. Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem a b c Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Zůstatek k Změny účetních metod 28 Opravy zásadních chyb 29 Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 3 Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy 32 Převody do fondů 33 Použití fondů 34 Emise akcií 35 Snížení základního kapitálu 36 Nákupy vlastních akcií 37 Ostatní změny 38 Zůstatek k Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Brno Martin Kozumplík tel.:

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA Obchodní firma: CYRRUS, a.s. Sídlo: Veveří 111, 616 Brno Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchodník s cennými papíry Okamžik sestavení účetní závěrky: Ministerstvo financí České republiky, vyhláška č. 51/22 Sb.ze dne 6. listopadu 22 PODROZVAHA (v celých tisících Kč) označ. a Položka řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Stav v předminul. účetním období b c Poskytnutné přísliby a záruky 1 a) přísliby 2 b) záruky a ručení 3 c) záruky ze směnek 4 d) záruky z akreditivů 5 2. Postkytnuté zástavy 6 a) nemovité zástavy 7 b) peněžní zástavy 8 c) cenné papíry 9 d) ostatní 1 3. Pohledávky ze spotových operací 11 a) s úrokovými nástroji 12 b) s měnovými nástroji 13 c) s akciovými nástroji 14 d) s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termínových operací 16 a) s úrokovými nástroji 17 b) s měnovými nástroji 18 c) s akciovými nástroji 19 d) s komoditními nástroji 2 e) s úvěrovými nástroji Pohledávky z opcí 22 a) na úrokové nástroje 23 b) na měnové nástroje 24 c) na akciové nástoje 25 d) na komoditní nástroje 26 e) na úvěrové nástroje Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 29 z toho: cenné papíry 3 8. Hodnoty předané k obhospodařování 31 z toho: cenné papíry Přijaté přísliby a záruky 33 a) přísliby 34 b) záruky a ručení 35 c) záruky ze směnek 36 d) záruky z akreditivů Přijaté zástavy a zajištění a) nemovité zástavy 39 b) peněžní zástavy 4 2 c) cenné papíry 41 d) ostatní zástavy 42 e) kolaterály - cenné papíry Závazky ze spotových operací 44 a) s úrokovými nástroji 45 b) s měnovými nástroji 46 c) s akciovými nástroji 47 d) s komoditními nástroji Závazky z pevných termínovaných operací 49 a) s úrokovými nástroji 5 b) s měnovými nástroji 51 c) s akciovými nástroji 52 d) s komoditními nástroji 53 e) s úvěrovými nástroji Závazky z opcí 55 a) na úrokové nástroje 56 b) na měnové nástroje 57 c) na akciové nástoje 58 d) na komoditní nástroje 59 e) na úvěrové nástroje Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení z toho: cenné papíry Hodnoty převzaté k obhospodařování z toho: cenné papíry Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Brno Martin Kozumplík tel.:

19 CYRRUS, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 214 (v tisících Kč) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE (a) Charakteristika a obory činnosti Společnost CYRRUS, a.s. je obchodník s cennými papíry se sídlem Brno, Veveří 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 38, IČ (dále též společnost") vznikla dne 4. září 22 přeměnou z obchodní společnosti CYRRUS, s.r.o. Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to v rozsahu povolení České národní banky ze dne Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a. s., Burzy cenných papírů ve Varšavě, členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. a členem Burzy cenných papírů RM-Systém, a. s. Společnost jako obchodník s cennými papíry poskytuje všechny druhy investičních služeb, zejména obchodování s cennými papíry, obhospodařování portfolií, investiční poradenství a upisování a umísťování investičních nástrojů. (b) Geografické oblasti Společnost poskytuje investiční služby pouze na území České republiky. Společnost obchoduje s investičními nástroji v tuzemsku a na zahraničních trzích, zejména v Německu a USA. (c) Organizační struktura společnosti Management společnosti: Ing. Jiří Loubal, MBA ředitel společnosti Bc. Martin Kozumplík zástupce ředitele společnosti Bc. Kamil Kricner ředitel pobočky Praha Představenstvo společnosti: Bc. Martin Kozumplík předseda představenstva Ing Jiří Loubal, MBA místopředseda představenstva Bc. Kamil Kricner člen představenstva Dozorčí rada společnosti: Ing. Michal Beran předseda dozorčí rady Marek Hatlapatka člen dozorčí rady Michal Přikryl člen dozorčí rady Změny v orgánech společnosti do data sestavení závěrky: změna adresy místopředsedy představenstva Ing. Jiří Loubal změna v adrese předseda představenstva Martin Kozumplík změna v adrese člena dozorčí rady Přikryl Michal změna v adrese člena dozorčí rady Ing. Beran Michal změna v adrese člena dozorčí rady Marek Hatlapatka Společnost je členěna na oddělení, v čele každého oddělení stojí vedoucí. V současné době se společnost člení na: - oddělení obchodování (Front Office) cca 4 zaměstnanců -- oddělení analýz (Research) 3 zaměstnanci - oddělení účetní oddělení IT - 3 Vedle těchto oddělení jsou ve společnosti samostatní pracovníci bezprostředně podřízení řediteli společnosti. Jedná se zejména o risk manažera, personalistku, pracovníka marketingu a asistentky (cca 1 zaměstnanců). Činnosti backoffice, interní audit, compliance, právní poradenství a IT služby jsou outsourcovány. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činí

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 PŘÍLOHA CYRRUS, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 214 (v tisících Kč) 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 51/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 3. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Společnost začala od používat nový účetní systém K2. Účetní závěrka společnosti byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami. (b) Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru společnosti k obchodování. Akcie a podílové listy jsou účtovány v pořizovací ceně. Reálná hodnota používaná pro přecenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, tj. k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaných odhadem. (c) Pohledávky za klienty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pochybným pohledávkám opravné položky na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých klientů. (d) Tvorba opravných položek a rezerv Společnost tvoří opravné položky (s výjimkou opravné položky k nabytému majetku) do nákladů nebo výnosů ve výši rozdílu ocenění v době pořízení a ocenění k datu uzavření účetních knih. Za rok 214 byly vytvořeny OP k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti ve výši 36 tis. Kč. Společnost tvoří rezervy na soudní spory na základě vyjádření právního zástupce společnosti dle pravděpodobnosti úspěchu ve sporu. V roce 214 je rezerva navýšena o další započaté soudní spory ve výši tis. Kč a celkový zůstatek tedy činní tis. Kč. (e) Hmotná a nehmotná aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách a odpisován rovnoměrně i zrychleně po odhadovanou dobu životnosti, která je delší jak jeden rok a hodnotově splňuje kritéria zákona o daních z příjmů (dlouhodobý hmotný majetek od 4 tis. Kč a nehmotný majetek od 6 tis. Kč). 2 2

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRRUS

VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRRUS VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRRUS VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRRUS 215 VYDAVATEL: CYRRUS, a.s., Veveří 111, Brno Žabovřesky, 616 ZPRACOVÁNÍ: CYRRUS MARKETING, s.r.o., www.cyrrusmarketing.cz OBSAH 1. Základní údaje o společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více