MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení 3. Vydání souhlasů s přidělením bytů, užívání bytů, smlouvy (a l) 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků nemovitosti a) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č v k. ú. lokalita Smetanova b) Pronájem pozemku 700/17 lokalita Zahradní c) Pronájem pozemku p. č včelín d) Nájem domu Okrouhlická 80, Mimoň manželé C e) Záměr prodeje části pozemku pč. 3116/1, k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská f) zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 176/I Vranov g) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě p. J h) Souhlas s napojením přístupové zpevněné plochy na chodníkové těleso lokalita u Družby i) Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky lokalita U Starého nádraží j) SoBVB o zřízení přípojky plynu pozemek pč ul. pí K 5. Investiční akce a) Návrh řešení dodávky projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Komunikace pro pěší, ulice Ve Stráni, Mimoň b) Odsouhlasení materiálu k výběrovému řízení na akci: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni. c) Odkoupení pískovcových štuků 6. Dotace, veřejné zakázky a) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Dodávka nové elektrické sušící skříně b) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Pokládka kamenné dlažby na p.č v k.ú. Mimoň c) Odsouhlasení výjimky z Metodického pokynu č. 6/2016 tajemnice úřadu k VŘ na zhotovitele VZ: Snížení energetické náročnosti pro BD U Nemocnice d) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Výměna a oprava parket v sále kina DKR e) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni 7. Záležitosti správního odboru Stránka 1 z 11

2 a) Pověření k podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce b) Žádost o dar pro Český svaz včelařů, z.s. Mimoň c) Schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mimoň č. V3Ž2/2018 d) Žádost o převod z rezervního fondu do fondu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň 8. Záležitosti odboru kultury a) Žádost o poskytnutí slevy za pronájem DKR b) Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu Den města 2019 c) Směna zvukových průvodců z muzea za mobilní aplikaci AUDIO GUIDE 9. Návrhy změn dopravního značení v Mimoni 10. a) Vyřazení IT majetku z majetkové evidence b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo město Mimoň Správa informačních technologií Městského úřadu Mimoň c) Dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře na spisovou službu GINIS 11. Jmenování vedoucího správního odboru MěÚ Mimoň 12. Informace o cestě do zahraničí, dary pro zástupce partnerského města Zlotoryja, Polsko R18/352 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R18/353 Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu K B Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. bez výběrového řízení paní K B, bytem Pertoltice pod Ralskem, Mimoň. Nájemní smlouva bude vázána po dobu zaměstnání u Vězeňské služby ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, Stráž pod Ralskem. R18/354 Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení J S Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu bez výběrového řízení paní J S, trvale bytem P náměstí 1, Hranice, dle směrnice č. 13/2014, odst. IV., max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a. s. Nová nájemní smlouva o nájmu bytu bude s paní S podepsána prozatím na dobu určitou tří měsíců, a to od do R18/355 Vydání souhlasu s přidělením bytu V l Š 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu V Š, trvale bytem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 11

3 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem V Š dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/356 Vydání souhlasu s přidělením bytu L H 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu L H, bytem S, Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem L H dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/357 Vydání souhlasu s přidělením bytu Z C 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní Z C, bytem, Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 13/2014 max. o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní Z C dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/358 Vydání souhlasu s přidělením bytu J M Rada města Mimoň neschvaluje účast panu J M, trvale bytem náměstí, Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. R18/359 Vydání souhlasu s přidělením bytu L L Rada města Mimoň neschvaluje účast panu L L, bytem Ralsko,, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R18/360 Vydání souhlasu s přidělením bytu J A 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J A, trvale bytem, Nymburk, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 11

4 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J A dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/361 Vydání souhlasu s přidělením bytu P V l 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu P V i, bytem, Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem P V dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/362 Vydání souhlasu s přidělením bytu R P 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu R P, trvale bytem Sídliště pod Ralskem, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem R P dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/363 Vydání souhlasu s přidělením bytu E B 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní E B, bytem, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní E B dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/364 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č v k. ú. Mimoň lokalita Smetanova Rada města Mimoň neschvaluje záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 3751, ostatní plocha o výměře 78 m2, v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako manipulační plocha, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města. R18/365 Pronájem pozemku 700/17 lokalita Zahradní Stránka 4 z 11

5 Rada města Mimoň schvaluje: 1) pronájem ideální ½ pozemku p. č. 700/17, zahrada, o výměře 173 m2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako zahrada manželům I a J T M, bytem, Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň 2) nájemní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. R18/366 Pronájem pozemku p.č včelín Rada města Mimoň schvaluje: 1) pronájem pozemku p. č. 1939, trvalý travní porost, o výměře 65 m2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání k chovu včel manželům G a K B, bytem, Mimoň na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň 2) nájemní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. R18/367 Nájem domu Okrouhlická 80, Mimoň manželé C Rada města Mimoň neschvaluje pronájem nemovitých věcí v k. ú. Mimoň: pozemek parc. č. 455 o výměře 138 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům, v němž se nachází bytová jednotka, na adrese Okrouhlická 80, Mimoň, se všemi jeho součástmi, a dále pozemek parc. č. 457, o výměře 48 m2, zahrada, za účelem bydlení, manželům M i a M C, bytem, Česká Lípa. R18/368 Záměr prodeje části pozemku pč. 3116/1, k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská nájemci Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat části pozemku pč. 3116/1 v k. ú. Mimoň, kdy pozemek má celkovou výměru 1151 m2, zahrada, jednotlivým nájemníkům s tím, že část pozemku sloužící jako přístupová cesta k jednotlivým pozemkům zůstane v majetku města Mimoň a přístupy budou zajištěny věcným břemenem. R18/369 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 176/I Vranov Rada města Mimoň odkládá zveřejnění záměru pronájmu pozemku pč. 176/1, trvalý travní porost o výměře 430 m2, v k. ú. Vranov pod Ralskem, za účelem užívání jako zahrada. Stránka 5 z 11

6 R18/370 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě paní I J Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne s paní I J, se sídlem, Stráž pod Ralskem, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi města Dodatek č. 1, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/371 Souhlas s napojením přístupové zpevněné plochy na chodníkové těleso lokalita u Družby Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání souhlasu za město Mimoň s napojením přístupové zpevněné plochy na chodníkové těleso na pozemku p.č. 2140/1 v k.ú. Mimoň k objektu Husova čp. 115, Mimoň I za podmínek uvedených v Souhlasu, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města Souhlas podepsat. R18/372 Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky lokalita U Starého nádraží Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: a) vydání souhlasu za město Mimoň s vedením přípojky NN v pozemku pč v k.ú. Mimoň, ke garáži v lokalitě U Starého nádraží, Mimoň, za podmínek uvedených v Souhlasu, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města Souhlas podepsat; a b) Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 2988, ostatní plocha, v k. ú. Mimoň v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. IP /VB01 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP /VB01, která je přílohou tohoto usnesení. R18/373 SoBVB o zřízení přípojky plynu pozemek pč Široká ul. paní B. K Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 2330, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby plynové přípojky, za podmínek stanovených Smlouvou o budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a tuto smlouvu, s paní B K, bytem, Mimoň I, Mimoň, a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH, nejméně však za 1.000,- Kč + DPH. R18/374 Návrh řešení dodávky projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Komunikace Stránka 6 z 11

7 pro pěší, ulice Ve Stráni, Mimoň 1. Rada města Mimoň schvaluje výběr na dodavatele projektové dokumentace k akci: Komunikace pro pěší, ulice Ve Stráni, Mimoň s firmou Ing. Jiří Sobol, Hradešín 29, Český Brod, IČ: za částku ,- Kč včetně DPH na dodávku PD dle znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy předloženou Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace na akci: Komunikace pro pěší, ulice Ve Stráni, Mimoň s firmou Ing. Jiří Sobol, Hradešín 29, Český Brod, IČ: za částku ,- Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 5, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/375 Odsouhlasení materiálu k výběrovému řízení na akci: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni Rada města Mimoň souhlasí s předloženým materiálem pro výběrové řízení na akci: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni a ukládá ORM ve spolupráci s manažerem VZ vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. R18/376 Odkoupení pískovcových štuků Rada města Mimoň schvaluje prodej 15 ks pískovcových štuků paní E K, bytem, Mimoň, Mimoň II za cenu 200 Kč/ks. Cena bude uhrazena hotově v pokladně Mimoňské komunální, a. s. R18/377 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Dodávka nové elektrické sušící skříně 1. Rada města Mimoň, schvaluje vyloučení firmy Alliance Laundry Systems CE s.r.o., Místecká 1116, Příbor, IČ z výběrového řízení: Dodávka nové elektrické sušící skříně (nabídka byla doručena po termínu). 2. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Dodávka nové elektrické sušící skříně firmě PROBO-NB s. r. o., Rumburských hrdinů 819, Nový Bor, IČ: Celková cena díla je Kč bez DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Kupní smlouvu k zakázce: Dodávka nové elektrické sušící skříně s firmou PROBO-NB s. r. o., Rumburských hrdinů 819, Nový Bor, IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/378 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Pokládka kamenné dlažby na p.č k.ú. Mimoň 1. Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Pokládka kamenné dlažby na p.č v k.ú. Mimoň. Vybraný účastník veřejné zakázky: Stránka 7 z 11

8 Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Pokládka kamenné dlažby na p.č v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO R18/379 Odsouhlasení výjimky z Metodického pokynu č.6/2016 tajemnice úřadu k výběrovému řízení na zhotovitele veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti pro BD U Nemocnice 543, 544 v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje výjimku z Metodického pokynu č.6/2016 tajemnice úřadu k výběrovému řízení na zhotovitele veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti pro BD U Nemocnice 543, 544 v Mimoni a ukládá ORM ve spolupráci s manažerem veřejných zakázek realizovat výběrové řízení na tuto zakázku dle pravidel IROP. R18/380 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Výměna a oprava parket v sále kina DKR 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Výměna a oprava parket v sále kina DKR v Mimoni firmě Desing sport service BAFR s. r. o., Moskevská 24/1575, Ústí nad Labem. Celková cena díla je , 06 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Výměna a oprava parket v sále kina DKR v Mimoni s firmou Desing sport service BAFR s. r. o., Moskevská 24/1575, Ústí nad Labem a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/381 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni 1. Rada města Mimoň schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni. Vybraný účastník veřejné zakázky: PLOTY SKOČÍK s.r.o., Podzámčí 40, Zákupy, IČO Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oplocení prostoru na koupání v areálu koupaliště v Mimoni s firmou PLOTY SKOČÍK s.r.o., Podzámčí 40, Zákupy, IČO R18/382 Pověření k podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce Rada města Mimoň pověřuje Mgr. Kateřinu Kapičkovou k podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce pro rok 2018 z dotačního řízení MPSV a ukládá starostovi města, panu Františku Kaiserovi, pověření podepsat. R18/383 Stránka 8 z 11

9 Žádost o dar pro Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Mimoň Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mimoň, IČ: , sídlo: Gagarinova 438, Zákupy za účelem zajištění činnosti základní organizace pro zajištění úspěšného zavčelení v katastru města Mimoně (včelařské pomůcky dýmáky, rozpěráky, smetáčky, ochranné pomůcky, léčení včel) a schvaluje uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Dar bude hrazen z finančních prostředků Dotačního fondu města Mimoň. R18/384 Schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mimoň č. V3Ž2/2018 Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mimoň číslo: V3Ž2/2018 ze dne , kterou se mění bankovní spojení Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Mimoň a ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat. R18/385 Žádost o převod z rezervního fondu do fondu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje organizaci Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace převod částky ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu pračky. R18/386 Žádost o poskytnutí slevy za pronájem DKR v Mimoni Rada města Mimoň projednala a schvaluje P B,, Mimoň, slevu za pronájem a služby v DKR dle důvodové zprávy. R18/387 Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu Den města 2019 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit smlouvy o zajištění uměleckého pořadu pro akci Den města 2019 : 1. S hudební skupinou The Geront SHADOWS Revival, zastoupená Milanem Šteruským, se sídlem Žižkovo nám. 973, Nové Strašecí, IČO , DIČCZ S agenturou Universal Music s.r.o. Se sídlem Velvarská 1652/7, Praha 6, IČO , DIČ CZ a ukládá starostovi města smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/388 Směna zvukových průvodců z muzea za mobilní aplikaci AUDIO GUIDE Mimoň a okolí Stránka 9 z 11

10 Rada města Mimoň schvaluje směnu zvukových průvodců DVG ORPHEO mini včetně příslušenství za vytvoření mobilní aplikace AUDIO GUIDE Mimoň a okolí firmou Daruma spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, IČ R18/389 Návrhy změn dopravního značení v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje: 1) umístění vodorovného dopravního značení DZ V12a Žlutá klikatá čára: a) v ulici Mírová před přechodem pro chodce u křižovatky s ulicí Nádražní b) u pěti výjezdů ze sousedních pozemků do ulice Malá v úseku počátek ulice Malá křižovatka s Poštovní ulicí c) vpravo v ulici Ralská na výjezdu do ulice Svébořická 2) doplnění stávající DZ B24a a B24b Zákaz vjezdu nákl. automobilů s dodatkovými tabulkami E9 druh vozidla NA a E12 Mimo dopravní obsluhy, v ul. Žitavská na křižovatce s ul. Hraničářskou další dodatkovou tabulkou E9 Traktor 3) doplnění stávající DZ B29 Zákaz stání na sídlišti pod Ralskem vpravo ve směru do ul. Eliášova před č.p. 579 o DZ B26 Konec všech zákazů před křižovatkou s ul. Novopolní a ul. Eliášova. Zároveň ukládá OVDZ a ŽP MěÚ Mimoň projednat umístění s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci. R18/390 Vyřazení IT majetku z majetkové evidence Rada města Mimoň schvaluje vyřazení majetku výpočetní techniky dle položkového soupisu. R18/391 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň Správa informačních technologií Městského úřadu Mimoň Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě informačních technologií, uzavřené dne , se společnosti DATRON, a.s., Vachkova 3008, Česká Lípa, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1, který je přílohou tohoto usnesení. R18/392 Dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní podpoře na spisovou službu GINIS Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. GHAIP002ZXPX o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GORDIC města Mimoň, jeho další obnově a rozvoji uzavřené dne s firmou GORDIC spol. s r.o., IČ , se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ , v předloženém znění a ukládá starostovi města Dodatek č. 2, který je přílohou tohoto usnesení podepsat. Stránka 10 z 11

11 R18/393 Jmenování vedoucího Správního odboru Městského úřadu Mimoň A. Rada města Mimoň bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí Správního odboru MěÚ Mimoň paní Evy Kolaříkové k datu B. Rada města Mimoň s účinností od v souladu s 102 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000Sb., o obcích v platném znění na návrh tajemnice úřadu jmenuje vedoucím Správního odboru Městského úřadu Mimoň pana Bc. Matyáše Kabeše. R18/394 Informace o cestě do zahraničí, dary pro zástupce partnerského města Zlotoryja, Polsko Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o zahraniční cestě do partnerského města Zlotoryja, Polsko, které zve naše zástupce města na otevření Dnů Zlotoryje a mezinárodního mistrovství Polska v rýžování zlata. Rada města Mimoň pověřuje starostu města nákupem darů pro zástupce partnerského města a povoluje navýšení zálohy na celkovou výši 8000,- Kč. Otisk úředního razítka František Kaiser Starosta města Mimoň Ing. Stanislav Baloun Místostarosta města Mimoň Stránka 11 z 11

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 36. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 12. 2018 R18/881 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 10. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více