MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství a) Odvolání proti usnesení R17/593 žádost o výměnu bytu E. D. b) Smlouva o krátkodobém ubytování D. V. c) - k) Vydání souhlasu s přidělením bytu 4) Pronájem ideální 1/3 pozemku p.č. 3750/1 M. 5) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p.č a p.č v k.ú, Mimoň 6) Plán zimní údržby chodníky Zahradnictví Mimoň 7) Prodej části pozemku p.č. 1530/1, k.ú. Mimoň lokalita Pod Letnou I. K. M. 8) Záměr prodeje části pozemku p.č. 382, k.ú. Vranov pod Ralskem A. V. 9) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti řádná Metronet lokalita Letná 10) Prodej technologie vepřín kupní cena 11) Navýšení příspěvku 2017 na provoz Zahradnictví Mimoň p.o. 12) Autovrak nepřevzetí do majetku města 13) Žádost Gymnázia o poskytnutí slevy za pronájem DKR 14) Návrh Statutu Mimoňského zpravodaje 15) Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotace pro ZŠ a MŠ Pod Ralskem 16) Prodej akcií společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. 17) Zrušení usnesení R17/875 ze dne ) Stanovení minimálních podmínek zasahujícím osobám a Informace přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 5512 Požární ochrana 19) Změna rozpočtu č. Rxx navýšení příjmů a výdajů o Kč účelová neinvestiční finanční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok ) Změna účelově vázaných prostředků Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace 21) Žádost o navýšení ceny úhrad za poskytování sociálních služeb v roce ) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava cesty na p.č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem 23) Schválení smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby s Lesy České republik s.p. na akci: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště Srní Potok. Stránka 1 z 18

2 24) Informace o dosavadním výsledku šetření POČR ve věci městem podaného trestního oznámení škoda na majetku ve výši Kč. 25) Dodatek č. 33 Organizačního řádu městského úřadu Mimoň změna přílohy č. 2 Organizačního řádu Činnost odborů 26) Dodatek č. 34 Organizačního řádu městského úřadu Mimoň Úplné znění přílohy č. 2 Činnosti odborů 27) Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Mimoň rozšíření MKDS etapa III 28) Návrh řešení dodávky projektové dokumentace na akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň Letná. 29) Smlouva o poskytování služeb, pronájem bufetu v DKR. Hlasování pro 4 (Ing. Baloun, F. Kaiser, Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/903 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Nepřítomen 1(Mgr. Konopiský) R17/904 Odvolání proti usnesení R17/593 - žádost o výměnu bytu E. D. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní E. D., bytem Ploužnice 346, Ralsko, výměnu bytu č. 4 o velikosti 1+2 na adrese Ploužnice 346, Ralsko, za byt o velikosti 1+2 nebo 0+2 v Mimoni. Hlasování pro 1 (R. Zubko) Proti - Návrh nebyl přijat 4 (Ing. Baloun, F. Kaiser, Ing. Schleier, Mgr. Konopiský Stránka 2 z 18

3 R17/905 Odvolání proti usnesení R17/593 - žádost o výměnu bytu E. D. Rada města Mimoň odkládá projednání odvolání proti usnesení R17/593 paní E. D., bytem Ploužnice, Ralsko, výměna bytu č. 4 o velikosti 1+2 na adrese Ploužnice, Ralsko, za byt o velikosti 1+2 nebo 0+2 v Mimoni. R17/906 Smlouva o krátkodobém ubytování D. V. Rada města Mimoň neschvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu na období od do pro pana D. V., bytem Stráž pod Ralskem. R17/907 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. B. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu D. B., bytem Velká Dobrá, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem D. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 18

4 R17/908 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. B. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu L. B., bytem Starý Újezd, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem L. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/909 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. a J. B. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast manželům A. a J. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s manželi A. a J. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier, R. Zubko) Zdržel se 1 (F. Kaiser) R17/910 Vydání souhlasu s přidělením bytu T. H. B. Stránka 4 z 18

5 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní T. H. B., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní T. H. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/911 Vydání souhlasu s přidělením bytu K. H. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní K. H., bytem Ploužnice, Ralsko, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní K. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/912 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. H. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu A. H., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem A. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 5 z 18

6 R17/913 Vydání souhlasu s přidělením bytu B. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu B. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem B. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/914 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. P. Rada města Mimoň schvaluje panu D. P., bytem Ploužnice, Ralsko, přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Ploužnice 345, Ralsko, bez výběrového řízení za podmínky předplacení nájemného na 6 měsíců dopředu. Hlasování : pro 5(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Stránka 6 z 18

7 R17/915 Vydání souhlasu s přidělením bytu Z. a V. Š. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast manželům Z. a V. Š., bytem Úštěk ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s manželi Z. a V. Š. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/916 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. a J. Š. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast manželům J. a J. Š., bytem Jablonné v Podještědí, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s manželi J. a J. Š. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 0 Proti - Usnesení nebylo přijato 5(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Stránka 7 z 18

8 Nový návrh na usnesení: R17/917 Vydání souhlasu s přidělením bytu Jiří a Jaroslava Švarcovi Rada města Mimoň neschvaluje účast manželům J. a J. Š., bytem Jablonné v Podještědí, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R17/918 Pronájem ideální 1/3 pozemku p. č. 3750/1 M. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy pronájem ideální 1/3 pozemku p. č. 3750/1, ostatní plocha o výměře 101 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako příjezdová cesta k zahradě manželům L. a D. M., bytem Mimoň na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň nájemní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: R17/919 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p.č a p.č v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3612, ostatní plocha, výměra 290 m 2 a pozemek p. č. 3609, ostatní plocha, část o výměře 150 m 2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako zahrada, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Stránka 8 z 18

9 R17/920 Plán zimní údržby chodníky Zahradnictví Mimoň Rada města Mimoň schvaluje předložený Plán zimní údržby pro sezonu na údržbu chodníků, lávek, parkovišť a autobusových zastávek zajišťovanou příspěvkovou organizací Zahradnictví Mimoň, v rozsahu schváleném usnesením Rady města Mimoň dne usnesením R16/150. R17/921 Prodej části pozemku p.č. 1530/1, k.ú. Mimoň lokalita Pod Letnou I. K. M. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň o výměře cca 40 m 2, kdy celková výměra pozemku je m 2, ostatní plocha, za účelem výstavby nové garáže a parkovacího místa, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň 300,- Kč + DPH za 1 m 2 manželům L. a I. K. M., bytem Mimoň. - usnesení bylo přijato R17/922 Záměr prodeje části pozemku p.č. 382, k.ú. Vranov pod Ralskem A. V. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 382 v k.ú. Vranov pod Ralskem o výměře cca 340 m 2, kdy celková výměra pozemku je 711 m 2, trvalý travní porost, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 200,- Kč + DPH za 1 m 2 + cena za porosty dle znaleckého posudku a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. Stránka 9 z 18

10 R17/923 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti řádná Metronet lokalita Letná Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na zajištění, uložení, údržbu a opravy optických rozvodů vedených přes pozemky pč. 1530/1, 1400, 1431, 1494, 1500, 1650/1, 1654, 1655, 1656, 1657, 1938, 1939, 1947, 1958, 1959, 1962, 1964, 1977, vše v k.ú. Mimoň, specifikované v geometrickém plánu č /2017 a č /2017, v předloženém znění, s firmou METRONET s.r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Maltézské nám. 537/4, PSČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 0 Proti Nový návrh na usnesení: 5(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, R17/924 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti řádná Metronet lokalita Letná Rada města Mimoň odkládá uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na zajištění, uložení, údržbu a opravy optických rozvodů vedených přes pozemky pč. 1530/1, 1400, 1431, 1494, 1500, 1650/1, 1654, 1655, 1656, 1657, 1938, 1939, 1947, 1958, 1959, 1962, 1964, 1977, vše v k.ú. Mimoň, specifikované v geometrickém plánu č /2017 a č /2017, v předloženém znění, s firmou METRONET s.r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Maltézské nám. 537/4, PSČ Ing. Schleier, R. Zubko) R17/925 Prodej technologie vepřín kupní cena Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje kupní smlouvu a prodej části technologie pro výkrm a chov prasat v rozsahu dle předložené kupní smlouvy za cenu 400 tis.+dph za komponenty technologie specifikované v předložené kupní smlouvě a za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě firmě..a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Hlasování pro 0 Proti 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Stránka 10 z 18

11 Nepřítomen - Usnesení nebylo přijato 1 (Mgr. Konopiský) Nový návrh na usnesení: R17/926 Prodej technologie vepřín kupní cena Rada města Mimoň odkládá schválení kupní smlouvy a prodeje části technologie pro výkrm a chov prasat v rozsahu dle předložené kupní smlouvy za cenu 400 tis.+dph za komponenty technologie specifikované v předložené kupní smlouvě. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/927 Navýšení příspěvku 2017 na provoz Zahradnictví Mimoň p.o. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň sc h v a l u j e změnu rozpočtu č. xx navýšení běžných výdajů na navýšení příspěvku k hospodaření Zahradnictví Mimoň, p.o. ve výši ,- Kč a navýšení financování města (snížení stavu účtu) ve výši ,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; Z: Ing. Tadlík, T: Hlasování pro 0 Proti - Usnesení nebylo přijato Nový návrh na usnesení: R17/928 Navýšení příspěvku 2017 na provoz Zahradnictví Mimoň p.o. 5(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Rada města Mimoň odkládá projednání doporučení Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího o schválení změny rozpočtu č. xx navýšení běžných výdajů na navýšení příspěvku k hospodaření Zahradnictví Mimoň, p.o. ve výši ,- Kč a navýšení financování města (snížení stavu účtu) ve výši ,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Stránka 11 z 18

12 R17/929 Autovrak nepřevzetí do majetku města Rada města Mimoň nesouhlasí s převzetím vraku osobního motorového vozidla Peugeot 306 VIN VF37AKDX do vlastnictví města Mimoň dle důvodové zprávy. - usnesení bylo přijato 13)Žádost Gymnázia Mimoň o poskytnutí slevy za pronájem DKR R17/930 Žádost Gymnázia Mimoň o poskytnutí slevy za pronájem DKR Rada města Mimoň projednala a schvaluje Gymnáziu Mimoň, Letná 263, Mimoň odpuštění složení zálohy na pronájem Domu kultury Ralsko za účelem Vánoční akademie pro žáky v prosinci Zároveň organizaci schvaluje slevu ve výši 50% na poplatky za pronájem a služby v DKR. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier, R. Zubko) Zdržel se 1 (F. Kaiser) R17/931 Návrh Statutu Mimoňského zpravodaje Rada města Mimoň schvaluje Statut Mimoňského zpravodaje s účinností od Stránka 12 z 18

13 R17/932 Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotace pro ZŠ a MŠ Pod Ralskem Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R23 navýšení příjmů a výdajů o ,20 Kč dotace z MŠMT s podporou prostředků EU v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu a Mateřskou školu Pod Ralskem 572, Mimoň dle přílohy důvodové zprávy. R17/933 Prodej akcií společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej 10 akcií společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., se sídlem Sídliště pod Ralskem 579, Mimoň I, IČO v nominální hodnotě Kč za Kč společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, Praha 2, IČO ; 2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o převodu akcií, která je v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Zodpovídá: Ing. Váňová, T: R17/934 Zrušení usnesení R17/875 ze dne Rada města Mimoň schvaluje zrušení usnesení č. R17/875 ze dne v plném rozsahu a nahrazuje ho novým textem: Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: Stránka 13 z 18

14 1) Změnu rozpočtu č. R21 - navýšení příjmů a výdajů o ,10 Kč zaslání finančních prostředků vratky části dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 - od Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy. 2) Změnu rozpočtu č. R22 - navýšení příjmů a výdajů o ,65 Kč zaslání finančních prostředků vratky části dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 - od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier) Nepřítomen 1 (R. Zubko) R17/935 Stanovení minimálních podmínek zasahujícím osobám a Informace přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 5512 Požární ochrana. 1) Rada města Mimoň stanovuje minimální podmínky zasahujícím členům jednotky sboru dobrovolných hasičů, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny. V závislosti na délce trvání zásahu a fyzické náročnosti prací činí stravné 2-násobek příslušné dolní hranice stanovené sazby stravného podle zvláštních právních předpisů. 2) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele 5512 Požární ochrana. Přesun mezi položkami je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier) Nepřítomen 1 (R. Zubko) R17/936 Změna rozpočtu č. R24 navýšení příjmů a výdajů o Kč účelová neinvestiční finanční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R24 - navýšení příjmů a výdajů o Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017, která je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: Bc. Váňová, T: Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier) Stránka 14 z 18

15 Nepřítomen 1 (R. Zubko) R17/937 Změna účelově vázaných prostředků Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň schvaluje změnu účelově vázaných prostředků Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace založené městem Mimoň dle přílohy usnesení. Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier) Nepřítomen 1 (R. Zubko) R17/938 Žádost o navýšení ceny úhrad za poskytování sociálních služeb v roce 2018 Rada města Mimoň projednala a schvaluje žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň, na úpravu výše úhrad za poskytování sociálních služeb v roce Ceny jsou přílohou č. 1. R17/939 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky Oprava cesty na p.č a chodníků na sídlišti pod Ralskem 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Oprava cesty na p. č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem firmě STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO: Celková cena díla je , 21 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava cesty na p. č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem firmě: STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO: a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: manažer veřejných zakázek, T: Stránka 15 z 18

16 R17/940 Schválení smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby s Lesy České republiky s.p. na akci: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště Srní potok. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby s Lesy České republiky s.p. na akci: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště Srní Potok a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Zodpovídá: Ing. Filek, T: Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Ing. Schleier) R17/941 Informace o dosavadním výsledku šetření POČR ve věci městem podaného trestního oznámení škoda na majetku ve výši Kč. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o dosavadních závěrech šetření PoČR ve věci městem Mimoň podaného trestního oznámení na neznámého pachatele, který městu způsobil škodu ve výši ,- Kč v souvislosti s nevyplacené dotaci na digitalizaci kina. R17/942 Dodatek č. 33 Organizačního řádu městského úřadu Mimoň změna přílohy č. 2 Organizačního řádu Činnost odborů Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 33 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň, kterým se mění příloha č. 2, Organizačního řádu Činnost odborů. Dodatek je nedílnou součástí tohoto usnesení. Stránka 16 z 18

17 - usnesení bylo přijato R17/943 Dodatek č. 34 Organizačního řádu městského úřadu Mimoň Úplné znění přílohy č. 2 Činnosti odborů Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 34 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň, kterým je úplné znění přílohy č. 2 Organizačního řádu Činnost odborů. Text úplného znění přílohy č. 2 Organizačního řádu Činnosti odborů je nedílnou součástí tohoto usnesení. - usnesení bylo přijato R17/944 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Mimoň rozšíření MKDS etapa III 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku z metodického pokynu tajemnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 2. Rada města Mimoň schvaluje přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - rozšíření MKDS etapa III firmě Petr Janouch - KASYJA, Na Maninách 103, Dobrovíz, IČ , dle znění důvodové zprávy. Celková cena díla je Kč včetně DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku Rozšíření MKDS etapa III města Mimoň firmě Petr Janouch - KASYJA, Na Maninách 103, Dobrovíz, IČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zodpovídá: Ing. Filek, Termín: Hlasování pro 4(Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier) Zdržel se 1 (R. Zubko) R17/945 Návrh řešení dodávky projektové dokumentace na akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň Letná. Rada města Mimoň schvaluje výběr na dodavatele projektové dokumentace včetně stavebního povolení k akci: Přechod pro chodce a chodník Mimoň - Letná s firmou Tomáš Stránka 17 z 18

18 Dub, Za Mlýnem 820, Raspenava, IČ za částku ,- Kč včetně DPH na dodávku dle znění důvodové zprávy a ukládá ORM připravit příslušnou smlouvu. Zodpovídá: vedoucí ORM, Termín: R17/946 Smlouva o poskytování služeb pronájem bufetu v DKP Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o poskytování služeb s L. S., Mimoň, IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: vedoucí OK, T: (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Starosta města Mimoň Ing. Stanislav Baloun, v.r. Místostarosta města Mimoň Stránka 18 z 18

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 14. 12. 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne 20. 6. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/2267/2018/3 Počet listů dokumentu: 4 Usnesení RM č. 2081/2018

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více