MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser Omluveni: Mgr. Konopiský Nepřítomen: R. Zubko R17/757 Program jednání 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace - velkovýkrmna prasat 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a - u) 5) Záměr prodeje domu Nová 257 Mimoň 6) Energie Holding, a. s. kogenerační jednotky a horkovody 7) Kupní smlouva s SVS pozemek 1498/1 doplnění kupní smlouvy 8) Kupní smlouva nabytí pozemků 206 a 205/2 lokalita za spořitelnou 9) Krátkodobé pronájmy nemovitých věcí - svěření kompetencí 10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemky 692,720,760 lokalita Nádražní - ČEZ 11) Smlouva o zřízení věcného břemene-pozemek 2690 lokalita Svébořická-VLS 12) Městský kamerový systém stanovení kompetencí 13) Nájem pozemku na pouťové atrakce na Dny města 14) Nájemní smlouva na umístění kontejnerů na textil Dimatex 15) Informace o změně zákona o pohřebnictví 16) Informace o návštěvě partnerského města Nová Baňa nákup věcného daru 17) Informace přesun mezi položkami 18) Poskytnutí peněžního daru na maturitní ples třídy oktávy 19) Vyhlášení výzev roku 2018 z Dotačního fondu města Mimoň 20) Dohoda o zrušení závazku FORCORPS GROUP spol. s r. o. 21) Zápis do kroniky za rok ) Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň 23) Odsouhlasení žádosti o dotaci na kompostéry z Dotačního fondu LK 24) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok 25) Schválení dodatku č. 2 ke SoD Syban Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 230 a ) Návrh dalšího postupu Domovník Preventista v lokalitě Ploužnice 27) Návrh rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému o napojení varovného systému města (veřejného rozhlasu) 28) Návrh řešení dodávky a správy systému energetického managementu pro budovu ZŠ Mírová 29) Návrh řešení dodávky a správy systému energetického managementu pro budovu Domova důchodců v Mimoni 30) Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na Náměstí 1. máje Stránka 1 z 14

2 31) Schválení smlouvy - pokládka kamenné dlažby v k. ú. Mimoň nepřítomen 1 R17/758 Zpráva o kontrole plnění usnesení R. Zubko je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R17/759 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. D., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní M. D. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/760 Vydání souhlasu s přidělením bytu K. F. Rada města Mimoň neschvaluje úča st paní K. F., trvale bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R17/761 Vydání souhlasu s přidělením bytu E. H. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní E. H., bytem Česká Lípa ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 14

3 R17/762 Vydání souhlasu s přidělením bytu E. J. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní E. J., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní E. J. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. zdržel se 1 R17/763 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu R. K., bytem Frýdlant v Čechách, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+4 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem R. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. zdržel se 1 R17/764 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/765 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. V. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu V. V., bytem Děčín 2, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem V. V. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 14

4 R17/766 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. Ž. Rada města Mimoň odkládá projednání účasti paní A. Ž., bytem Ralsko, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. Z: OSM T: proti 1 R17/767 Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení D. D. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu bez výběrového řízení paní D. D., bytem Mimoň, dle směrnice č.13/2014, odst.iv., šestá odrážka, max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s.. j) Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení B. H. R17/768 Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení B. H. 1. Rada města Mimoň ruší usnesení R17/619 ze dne Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu bez výběrového řízení paní B. H., bytem Mimoň, dle směrnice č.13/2014, odst. IV., max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s.. zdržel se 1 R17/769 Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu Bc. I. O. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. v Mimoni paní Bc. I. O., bytem Ralsko. Nájemní smlouva bude vázána na pracovní poměr u Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková organizace, Pražská 273/1, Mimoň. R17/770 Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu Bc. K. V. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+3 na adrese Nám. 1. máje 139, Mimoň z majetku města Mimoň paní Bc. K. V., bytem Mimoň. Stránka 4 z 14

5 Nájemní smlouva bude vázána na pracovní poměr u města Mimoň, Mírová 120, Mimoň. R17/771 Vydání souhlasu s přidělením bytů BENEŠ a LÁT a.s. Rada města Mimoň odkládá projednání přidělení tří bytových jednotek v lokalitě Ploužnice o velikostech 1+2, 1+2 a 1+3 společnosti BENEŠ a LÁT a.s., se sídlem Tovární 463, Poříčany, IČO , z majetku města Mimoň bez účasti na výběrovém řízení dle směrnice č.13/2014. Z: OSM T: R17/772 Smlouva o nájmu bytu J. B. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 roku od do s paní J. B., bytem Ralsko a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/773 Nájemní smlouva Malá dotační byt P. Š. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s panem P. Š., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z:starosta T: R17/774 Zrušení usnesení R17/729 - Smlouvy o nájmu bytu na 1 měsíc 1. Rada města Mimoň ruší usnesení R17/729 ze dne Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s těmito nájemníky: J. M., bytem Ploužnice, Mimoň V. B., bytem Ploužnice, Ralsko E. F., Ploužnice, Ralsko a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 5 z 14

6 3. Rada města Mimoň neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s panem M. K., bytem Mimoň. R17/775 Smlouvy o nájmu bytu na 1 měsíc Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s těmito nájemníky: J. M.,bytem Ploužnice, Mimoň V. B., bytem Ploužnice, Ralsko E. F., bytem Ploužnice, Ralsko M. L., bytem Ploužnice, Ralsko a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/776 Smlouvy o nájmu bytu na dobu 3 měsíců 1. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s těmito nájemníky: J. G., bytem Ploužnice, Ralsko I. Z., bytem Ploužnice, Ralsko T. B., bytem Ploužnice, Ralsko A. F., bytem Ploužnice, Ralsko a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem J. K., bytem Ploužnice, Ralsko a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/777 Žádost o výměnu bytu H. M. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní H. M., bytem Ploužnice, Ralsko, výměnu bytu č. 9, o velikosti 1+2 na Ploužnici 339, za byt o velikosti 1+1 v Mimoni. Stránka 6 z 14

7 R17/778 Žádost o výměnu bytu I. P. F. Kaiser není přítomen přítomni 3 radní Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní I. P., bytem Ploužnice Ralsko, výměnu bytu č. 7 o velikosti 1+2 na Ploužnici 330, za byt o max. velikosti 1+3 v Mimoni. nepřítomen 1 u) Žádost umístění sídla firmy MUDr. M. R. R17/779 Žádost umístění sídla firmy MUDr. M. R. Rada města Mimoň souhlasí s umístěním sídla obchodní firmy MUDr. Miloslava Rabová s.r.o. na adresu Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň. nepřítomen 1 R17/780 Záměr prodeje domu Nová 257 Mimoň F. Kaiser je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje opakované zveřejnění záměru prodat pozemek pč o výměře 553 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova čp. 257 obytný dům na adrese Nová 257, Mimoň I, Mimoň, o 3 nadzemních a jednom podzemním podlaží za minimální cenu ,- Kč a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce na dobu minimálně 2 měsíce, v případě potřeby zveřejnění na stejnou dobu znovu opakovat. Z: OSM T: R17/781 Energie Holding a.s. kogenerační jednotky a horkovody Rada města Mimoň dle důvodové zprávy: 1. schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 723 o výměře cca 20 m2, trvalý travní porost, celková výměra pozemku je 581 m2 a část pozemku pč o výměře cca 20 m2, ostatní plocha, celková výměra pozemku je m2, oba v k.ú. Mimoň, za účelem umístění kogeneračních jednotek, za cenu ,- Kč ročně za 1 kogenerační jednotku, na dobu neurčitou a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. 2. bere na vědomí nadbytečnost vedení horkovodu Mimoň Ploužnice v délce cca 2318 m po realizaci akce Snížení ztrát a emisí v SZT Mimoň ENERGIE Holding a.s. a Stránka 7 z 14

8 schvaluje záměr prodeje a následné likvidace horkovodu Mimoň Ploužnice v délce cca 2318 m v souvislosti s realizací akce Snížení ztrát a emisí v SZT Mimoň ENERGIE Holding a.s., a ukládá z důvodu nastavení podmínek pro budoucí prodej a likvidaci horkovodu odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na tuto část horkovodu 3. ukládá odboru správy majetku pro stanovení podmínek prodeje technologie, která zůstane v užívání pro vytápění domů na Ploužnici - výtopna celý parovod o délce 105 m a tepelný napaječ Mimoň v délce 200 m, zajistit na tuto část technologie znalecký posudek pro zjištění zůstatkové ceny. Z: OSM T: R17/782 Odkoupení pozemku pč. 1498/1 v k.ú. Mimoň od SVS lokalita pod Letnou za Božím hrobem kupní smlouva-upravená Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy doplněné znění kupní smlouvy na odkoupení pozemku pč. 1498/1, ostatní plocha, o výměře 1695 m2 v k.ú. Mimoň schválené dne usnesením R17/650, od Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, IČ a ukládá starostovi města kupní smlouvu v doplněném znění, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/783 Nabytí pozemků pč. 206 a 205/2 v k.ú. Mimoň - Ing. P. H. KS Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň dle důvodové zprávy schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy koupi pozemků pč. 206 o výměře 71 m2 a pč. 205/2 o výměře 77 m2, od Dipl. Ing. P. H., bytem SRN, za celkovou kupní cenu ,- Kč a za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R17/784 Krátkodobé pronájmy nemovitých věcí svěření kompetence Rada města Mimoň dle důvodové zprávy svěřuje dle 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb. o obecním zřízení pravomoc rozhodovat: a) o zveřejnění záměru pronajmout nemovité věci pozemky - za účelem uzavření krátkodobých nájmů v délce trvání maximálně 1 rok nemovitých věcí z majetku města Mimoň za cenu a podmínek dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města Mimoň b) o uzavírání nájemních smluv na krátkodobé nájmy nemovitých věcí pozemků - z majetku města Mimoň za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města na maximální dobu 30 dní Stránka 8 z 14

9 a to městskému úřadu v Mimoni, odboru správy majetku, a pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem těchto nájemních smluv. R17/785 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Mimoň pč. 692, 720, 760 ČEZ Distribuce lokalita Nádražní přeložka NN Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 692, parc. č. 720 a parc.č. 760, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. IE /VB/01, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v upraveném znění a smlouvu o právu provést stavbu č. IE /VB/01, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH, nejméně však za 3.000,- Kč + DPH. Z: starosta T: R17/786 SVB - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - k.ú. Mimoň pč Vojenské lesy a statky lok. Svébořická Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. SoVB r09v01, spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2690, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou přípojky - stavba č. 04/2016 Mimoň, Svébořická příp.knn na pč. 2733/1 - s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., IČ , se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6, zastoupených společností Lamal s.r.o., a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R17/787 Městský kamerový systém stanovení kompetencí 1. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy ruší usnesení R16/220 ze dne s účinností od , kterým byl městský kamerový a dohlížecí systém předán do správy městské policie 2. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje předání Městského kamerového a dohlížecího systému v Mimoni do správy Odboru správy majetku a to s účinností od Rada města Mimoň ukládá tajemnici Městského úřadu Mimoň provést úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň ve smyslu přijatého usnesení. Z: tajemnice T: Stránka 9 z 14

10 R17/788 Nájem pozemku pč.297, 299 a části 294 v k.ú. Mimoň na pouťové atrakce na Dny města Rada města Mimoň schvaluje pronájem pozemku p.č.294 v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 900 m2, zeleň a pronájem pozemku p.č. 297, 1950 m2, ostatní plocha a p. č. 299, 116 m2, zastavěná plocha a nádvoří za účelem umístění atrakcí na Den města v roce 2018 v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň paní Jiřině Třískové, Ke kapli 277, Jesenice - Zdiměřice, IČ a nájemní smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/789 Nájemní smlouva umístění kontejnerů na textil Dimatex CS Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy pronájem pozemků v k.ú. Mimoň část pozemku p.č. 2250/1 ostatní plocha, o výměře 1m² část pozemku p.č ostatní plocha o výměře 1m² část pozemku p.č. 3659/1 ostatní plocha o výměře 1m² část pozemku p.č.196 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1m² část pozemku p. č. 1530/1 ostatní plocha o výměře 1m², za účelem umístění kontejnerů na textil, za cenu 1500,- Kč za 1 kontejner, a část pozemku p.č. 3307/16 v k.ú. Mimoň o výměře 1 m2 za účelem umístění kontejneru pro projekt Textileco ve spolupráci s Českým červeným křížem, bezúplatně, vše na dobu neurčitou s firmou Dimatex CS, s. r. o., sídlo Stará 24, Stráž nad Nisou, IČ a nájemní smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/790 Informace o změně zákona o pohřebnictví Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, jejíž novelou provedenou zákonem č. 193/2017 Sb. došlo k rozsáhlým změnám zákona, které jsou uvedeny v důvodové zprávě. Stránka 10 z 14

11 R17/791 informace o pozvánce partnerského města Nová Baňa, Slovensko, na 26. ročník Novobanského jarmoku Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o připravované návštěvě starosty města do partnerského města Nová Baňa ve dnech a pověřuje starostu města dle důvodové zprávy nákupem věcných darů do celkové výše 8000,- Kč. Nákup darů se bude čerpat ze schváleného rozpočtu 3639, položka 5194 Věcné dary, org Z: starosta T: R17/ Informace přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZaMě schváleného závazného ukazatele Rada města Mimoně bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj dle přílohy důvodové zprávy. R17/793 Poskytnutí peněžního daru na maturitní ples třídy oktávy Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,00 Kč Unii rodičů Gymnázia Mimoň, se sídlem Letná 263, Mimoň IV, Mimoň, IČ: na organizaci maturitního plesu, který se bude konat Rada města Mimoň schvaluje darovací smlouvu, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: zdržel se 1 R17/794 Vyhlášení výzev roku 2018 z Dotačního fondu města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje text předložených výzev a vyhlašuje v souladu se statutem Dotačního fondu města Mimoň výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2018, které jsou přílohou tohoto usnesení. R17/795 Dohoda o zrušení závazku Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o zrušení závazku uzavřenou od do mezi městem Mimoň a společností FORCORP GROUP spol. s.r.o., Stránka 11 z 14

12 Hamerská č.p. 812, Olomouc Holice, IČO , která je přílohou tohoto usnesení. R17/796 Zápis do kroniky za rok 2015 Rada města Mimoň schvaluje zápis do kroniky města za rok 2015 a schvaluje kronikářce vyplacení odměny. R17/797 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň schvaluje návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň Změna trasy přeložky silnice II/268 západního obchvatu města předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy, souhlasí s jeho postoupením k vydání stanoviska ve smyslu 46 odst. 3 stavebního zákona pořizovateli MěÚ Česká Lípa, stavebnímu úřadu, úseku úřad územního plánování a pověřuje starostu města k podepsání žádosti o vydání tohoto stanoviska. Z: starosta T: R17/798 Odsouhlasení žádosti o dotaci na kompostéry z Dotačního fondu LK Rada města Mimoň schvaluje text žádosti o dotaci na akci Pořízení domácích kompostérů z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů. R17/799 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok v Mimoni s firmou COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ a ukládá starostovi tento dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 12 z 14

13 R17/800 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o. se sídlem: ul. 28. října 60/44, , Liberec 7, IČ: uzavřené na akci Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o., se sídlem: ul. 28. října 60/44, , Liberec 7, IČ: , na akci: Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 R17/801 Návrh dalšího postupu u dotací podpořené akce Domovník Preventista v lokalitě Ploužnice Rada města Mimoň schvaluje předložený návrh na projekt Domovník Preventista v lokalitě Ploužnice ukončit a přidělené dotační prostředky vrátit. zdržel se 1 F. Kaiser není přítomen přítomni 3 radní R17/802 Návrh rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému o napojení varovného systému města (veřejného rozhlasu) Rada města Mimoň schvaluje předložený návrh na rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému o napojení varovného systému města (veřejného rozhlasu) dle důvodové zprávy a ukládá ORM objednat příslušné služby a práce. Z: ORM T: nepřítomen 1 F. Kaiser je již přítomen přítomni 4 radní R17/803 Návrh řešení dodávky a správy systému energetického managementu pro budovu ZŠ Mírová Rada města Mimoň schvaluje: Výběr na dodavatele systému energetického managementu (SW a HW) včetně následného provozování po dobu 36 měsíců k akci: ZŠ a MŠ Mírová Čidla a zařízení pro energetický management s firmou Data-Ing, s.r.o., Šafaříkovy sady 2/3, Východní Předměstí, Plzeň, IČO za částku ,- Kč včetně DPH na dodávku SW a HW a za částku 3.267,- Kč/měsíc včetně DPH na řízení a správu systému dle znění důvodové zprávy a ukládá ORM připravit příslušné smlouvy k uvedeným službám. Z: ORM T: Stránka 13 z 14

14 R17/804 Návrh řešení dodávky a správy systému energetického managementu pro budovu Domova důchodců v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje výběr na dodavatele systému energetického managementu (SW a HW) včetně následného provozování po dobu 36 měsíců k akci: Domov důchodců v Mimoni Čidla a zařízení pro energetický management s firmou Data-Ing, s.r.o., Šafaříkovy sady 2/3, Východní Předměstí, Plzeň, IČO za částku ,- Kč včetně DPH na dodávku SW a HW a za částku 4.477,- Kč/měsíc na řízení a správu systému dle znění důvodové zprávy a ukládá ORM připravit příslušné smlouvy k uvedeným službám. Z: ORM T: R17/805 Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. máje Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. máje, s firmou Snížek Václav, Zámecká 6, Říčany - Voděrádky, IČ : Ve variantě B, který řeší změnu doby plnění, ve znění přílohy č. 6, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostovi tento dodatek ke smlouvě podepsat. Z: ORM T: R17/806 Pokládka kamenné dlažby v k. ú. Mimoň 2017 Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Pokládka kamenné dlažby v k. ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, Benešov nad Ploužnicí, IČO: a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 14 z 14

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 7. září 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne 25. 9. 2019 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3540/2019 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 556/2019 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne 24. 1. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/208/2018 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1814/2018 Rada

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více