INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ"

Transkript

1

2 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

3 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

4 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

5

6 REKAPITULACE CEN OBJEKTŮ STAVBY Uherskohradišťská neocnice, a.s. Centrální objekt Infrastruktura NÁKLADY CENA BEZ DPH [Kč] CENA CELKEM DPH [Kč] CENA VČETNĚ DPH [Kč] z toho: Kopletní dodávka stavby SO - Deolice a příprava úzeí SO 2 - Kanalizace SO 2 - Kanalizace dešťová SO 2 - Kanalizace jednotná SO 2 - Kanalizace splašková SO 3 - Vodovod SO 4 - Plynovod SO 5 - Elektro silnoproud SO 6 - Elektro slaboproud SO 7 - Venkovní osvětlení SO 8 - Medicinální plyny SO 9 - Přípojka tepla SO - Kounikace a zpevněné plochy SO 3 - Stavební úpravy objektu 37 SO 3 - Stavební úpravy objektu 37 SO 3 - Zařízení pro vytápění staveb SO 3 - Zařízení zdravotně technických instalací SO 3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů SO 3 - Zařízení slaboproudu SO 4 - Rekonstrukce objektu 35 SO 4 - Rekonstrukce objektu 35 SO 4 - Zařízení pro vytápění staveb SO 4 - Zařízení pro vzduchotechniku SO 4 - Zařízení zdravotně technických instalací SO 4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů SO 4 - Zařízení slaboproudu SO 9 - Oplocení SO 2 - Sadové úpravy PS 2 - Závorový systé PS 6 - Medicinální plyny Dokuentace skutečného provedení stavby dle čl slouvy Geodetické zaěření dle čl. 2.9 slouvy /

7

8 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt Stavba 68 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Název objektu JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na.j. Typ rozpočtu ASR SO Deolice Název stavby Neocnice Uherské Hradiště - ZTV Zakázkové číslo Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady HSV celke Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Z PSV celke R M práce celke 55 Přesun stavebních kapacit N M dodávky celke ZRN celke Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora HZS ZRN+HZS ZRN+ost.náklady+HZS Vypracoval Jéno : Kopletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní náklady celke Za zhotovitele Jéno : Za objednatele Jéno : Datu : Datu : Datu : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH 2, 2,,, CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznáka : Kč Kč Kč Kč Kč

9 Stavba : Objekt : 68 Neocnice Uherské Hradiště - ZTV SO Deolice Rozpočet : ASR REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl 96 M99 D96 Zení práce Bourání konstrukcí Ostatní práce "M" Přesuny suti a vybouraných hot CELKEM OBJEKT HSV PSV Dodávka Montáž HZS VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kopletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Kč,,,,,,,, Základna Kč

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : P.č. 68 Neocnice Uherské Hradiště - ZTV SO Deolice Číslo položky Díl: Název položky Rozpočet: ASR MJ nožství cena / MJ 2R Sejutí ornice s přeístění do , 3, 2 623R Vodorovné přeístění výkopku z hor.-4 do , 5, Celke za Díl: 96 celke (Kč) Zení práce Zení práce Bourání konstrukcí 232 2, 387, 69 2, 3 362R Rozebrání dlažeb z velkých kostek v ka. těžené 2 75, 25, 875, 4 365R Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 2 2, kaenivo 2 648, 2, 2 96, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.těžené tl.2 c , 2, 93 87, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.těžené tl.3 c 2 878, 35, 65 73, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.drcené tl.2 c 2 878, 28, , R Odstranění podkladu nad 2 2, beton, tl.do 3 c 2 64, 5, 246 5, R Odstranění podkladu nad 2 2, živičného tl.5 c 2 878, 5, Celke za Díl: M99 96 Bourání konstrukcí Ostatní práce "M" PREMIST. STANKU Přeístění prodejních stánků(3) kpl, 3, VYTYCENI P.I.S. Vytýčení podzeních inženýrských sítí před započetí zeních a výkopových prací kpl, 25, Celke za Díl: D , 567 6, M99 Ostatní práce "M" Přesuny suti a vybouraných hot 3, 25, 55, R Vodorovná doprava vybour. hot po suchu do 5 k t 4 67,85 2, R Příplatek k dopravě vybour.hot za dalších 5 k t 4 67,85 2, , R Poplatek za skládku suti a vybouraných hot t 4 67,85 5, ,35 Celke za D96 Přesuny suti a vybouraných hot 5 4, ,2

11

12 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt UHNCO_SO2 Stavba Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval JKSO SKP SO 2 Kanalizace Měrná jednotka Název stavby Počet jednotek Uherskohradištská neocnice Centrální objekty.etnáklady na.j. GG ARCHICO, a.s. Typ rozpočtu GG ARCHICO, a.s. Zlinský kraj Bude určen na základě výběrového řízení Zakázkové číslo Počet listů Název objektu SO ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady HSV celke Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podínky Z PSV celke Oborová přirážka R M práce celke Přesun stavebních kapacit N M dodávky celke Miostaveništní doprava ZRN celke Zařízení staveniště Provoz investora HZS ZRN+HZS ZRN+ost.náklady+HZS Vypracoval Jéno : Kopletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní náklady celke Za zhotovitele Jéno : Za objednatele Jéno : Datu : Datu : Datu : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH 2, 2,,, CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznáka : Kč Kč Kč Kč Kč

13 Stavba : Objekt : Uherskohradištská neocnice Centrální objekty.et Rozpočet : UHNCO_SO2 SO 2 Kanalizace SO 2 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl 8 Trubní vedení CELKEM OBJEKT HSV PSV Dodávka Montáž HZS VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kopletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Kč,,,,,,,, Základna Kč

14 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : P.č Uherskohradištská neocnice Centrální objekty Rozpočet:.et UHNCO_SO2 SO 2 Kanalizace Číslo položky Díl: 8 Název položky MJ nožství SO 2 cena / MJ celke (Kč) Trubní vedení DESTOVA KANAL. SO 2 Kanalizace-deštová - viz.saostatný rozpočet kpl, , , 2 JEDNOTNA KANAL. SO 2 Kanalizace-jednotná -viz.saostatný rozpočet kpl, , , 3 SPLASKOVA KAN. SO 2 Kanalizace-splašková-viz.saostatný rozpočet kpl, Celke za 8 Trubní vedení , , ,

15

16 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části dešťová kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 28,9 Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,84 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

17 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - dešťová Datu: 4..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce Kounikace 95 6 Úpravy povrchů 8 Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce 99 Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV Konstrukce záečnické Nátěry Práce a dodávky M 23-M Montáže potrubí Cena celke

18 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - dešťová Datu: 4..2 P.Č Kód položky. HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Práce a dodávky HSV ,66 Zení práce 9 522,4 Hotnost celke Suť celke 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2 2, 6, 72,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 3 2 2, 25, 3,, 3, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl 5 2 2, 26, 3 2,, 3, Převedení vody potrubí DN do 3 3, 4, 2,,468, 5 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 24, 7, 6 8,,9, Přečerpávání odtokových vod hod 2, 3, 5 6,,4, 7 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 5, 2,,,43, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 2, 2, 2 4,,443, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů 2, 22, 44,,2, 9423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů 2, 3, 6,,25, 2222 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obje do , 8, 4 72,,, Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. až , 25, 2 725,,, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 obje do ,8 4, 7 952,,, Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř ,8 25, 42,,, 5 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 2, 3, 6,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do , 35, 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 38,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do 3 3 6, 4, 2 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 8,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do , 5, 46 5,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 25, 7 75,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 5, 9,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 84,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do ,2 5, 4 98,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř ,2 5, 66,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 2, 2 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 2, 4,,, 28 5 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7, 49 7,,42, 29 5 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7 2, 9 834,,, Vodorovné přeístění do 5 výkopku z horniny tř. až ,2 6, 3 552,,, Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až , 25, 85 75,,,

19 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes , 2, 74 3,,, Nakládání výkopku z hornin tř. až 4 do ,2 4, 8 288,,, Uložení sypaniny na skládky 3 743, 5, 45,,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 263, 5, 89 45,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 228,5 9, 2 565,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 6, 35, 89, 6,, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 86, 3, 55 83,,, kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t 358, 32, 4 56, 358,, Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do : , 5, 9 945,,, osivo sěs travní parková rekreační kg 9,9 86, 7,4,9, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 455,, 4 55,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 3, 3, 9 33,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do 5 pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do : , 35, 2 95,,, 45 Nákup ornice pro ohuusování t 47, 8, 26 46,,, Svahování v zářezech v hornině tř. až , 42, 29,,, 2 Zakládání 3 686, Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do, , 3, 3 59, 59,443, 2, 8, 96,,,,, Svislé a kopletní konstrukce Vyčištění stok 8 43, 28, 3, Vodorovné konstrukce 8 43, 7 3, Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 2 vrstva tl do 2 9, 3, 2 79, 2,, Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 2 vrstva tl nad 5 do 2 2, 6, 6 6, 5,6, Lože pod potrubí otevřený výkop z kaeniva drobného těženého 3 47, 85, 39 95, 88,866, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 5, 2, 6,,33, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2 2, 8, 36,,3, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 6/2 otevřený výkop 3 2, 2 46, 4 92, 4,468, Bednění podkladních bloků otevřený výkop 2 2,3 3, 69,,5, Patka z loového kaene pro dlažbu na sucho s vylití spár ceentovou altou 3,6 2 7, 62,,68, Dlažba z loového kaene na sucho se zalití spár ceentovou altou tl , 63, 2 6, 2,349, 5 Kounikace 95, Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske 3,5 4, 6, 2,53, Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený t 7,5 65, 4 875, 7,575, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 2,3 7, 3 9, 2,3, Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl 5 2 2, 2, 2 4,,23, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/2 2,, 2,,7,,595, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl do 8 z betonu prostého tř. C 2/25 2 5, 3,65 3, Trubní vedení 2 5, 936, Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 8, 35, 2 8,,55, Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 5, 82, 82,,6,

20 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková tvarovka přírubová litinová s hladký konce F DN Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3, trubka PVC DN 3 dl.5m SN8 23, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 4 33, trubka PVC DN 4 SN8 dl.5 7, 74 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 5 5, trubka PVC DN 5 SN 8 dl.5 22, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 6, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 2, šachtová vložka kanalizace plastové DN 2 4, 48, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 6, koleno kanalizace plastové KGB 3x87, koleno kanalizace plastové KGB 3x3, koleno kanalizace plastové KGB 3x šachtová vložka kanalizace plastové DN 3, 22, Cena celke Hotnost celke Suť celke 22,,8, 32, 2, 64,,, 7, 52, 64,,49, 27, 3 7,8,, 2 92, 67 6,,785, 45, 494,,, 5 48, 38 36,,945, 45, 4 725,,, 9 2, 22 4, 4,498, 45, 27,,, 24, 48,,3, 92,,6, 62, 992,,, 6, 6,,2, 92, 92,,2,, 92, 92,,2, 3, 86, 8,,26, Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 4, 2, 2,,, odbočka kanalizační PVC DN 4/2, 3 3, 3 3,,33, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 4, 8, 8,,, šachtová vložka kanalizace plastové DN 4, 3 4, 3 4,,4, Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé KG nebo z polypropylenu-systé KG 2 jednoosé DN 5 4, 58, 2 32,,, šachtová vložka kanalizace plastové DN 5 4, 5 2, 2 8,,2, Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 5, 75, 75,,228, uzavírací kalové šoupě DN 5 vč.ručního kola, 42, 42,,62, Montáž zpětných klapek DN 5, 3 63, 3 63,,6, klapka zpětná přírubová DN 5, 28 3, 28 3,,45, Dno šachet tl nad 2 z prostého betonu vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 2,7 3 5, 8 55, 6,52, Stěny šachet tl nad 2 z prostého betonu vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 7,9 3 5, , 8,, Žlaby šachet průřezu o poloěru do 5 z betonu prostého tř. C 25/3 3, 4 77, 4 77, 2,478, Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 25 nebo 3 dno kaenina 2, 5, 2, 4,5, Strop šachet ze ŽB vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 2,2 3 5, 6 93, 5,3, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 5, 9, 59 5,,324, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 3 do 4 dno kaenina, 2 7, 2 7, 2,385, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 5 dno kaenina 2, 3 3, 26 6, 4,974, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 4, 8, 32, 6,4, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /8 V ax. 5 /8x5 c 2, 8 8, 7 6, 4,2, dno betonové šachty kanalizační příé Q. / V ax. 6 /x6 c 3, 9 86, 29 58, 6,3, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 3, 7, 2 2,,26, deska betonová zákrytová Q. -63/7 /62,5x6,5 c 4, 3 4, 2 56,,796, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c 2, 8, 36,,6, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/6 62,5 x 2 x 6 c, 2, 2,,4,

21 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/ 62,5 x 2 x c 2, 26, 52,,36, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c 2, 275, 55,,6, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 6, 2 6, 2 96, 3,5, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 2, 98, 96,,5, skruž betonová šachetní Q. /5 Dx5x2 c 3, 5, 3 45,,5, skruž betonová šachetní Q. / Dxx2 c, 2 63, 2 63,,, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné 82, 87, 87,,9, Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné 2 65,3 3, 9 59,,33, Bednění deskových stropů šachet 2, 25, 2 75,,44, Výztuž šachet z betonářské oceli t,96 26, 24 96,,, Dlažba šachet kruhových ze stokových desek 2, 28, 28,,94, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/35 šachtové dno s přítoke tvaru T 3, 7 66, 22 98,,34, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky, 2 5, 2 5,,2, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2 2, 3 9, 7 8,,48, Příplatek k rourá revizní a čistící šachty z PP DN 6 za uříznutí šachtové roury 3, 86, 258,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 2,5 t s betonový prstence a adaptére, 9 49, 9 49,,257, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 4 t s betonový prstence a adaptére 2, 3, 26 2,,75, Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráů hotnosti nad 5 kg 2, 7, 8 4,,84, poklop na vstupní šachtu litinový D6 D, 3 4, 34,,94, poklop studniční litinový 6x6 SH SK 2, 6, 2,,388, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betone prostý tř. C 6/2 otevřený výkop 3,5 2 69, 345,,28, Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 2 2, 3, 6,,8, 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 55, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 8, 8, 44,,, 33 Prohlídka TV kaerou 274,9 25, 6 872,5,, Osazení příkopového žlabu do betonu tl z betonových tvárnic š 5 5, 7, 2 55,,965, Osazení příkopového žlabu do betonu tl z betonových desek 2 5, 35, 5 25, 4,26, Příplatek ZKD tl lože přes u příkopového žlabu osazeného do betonu 2 45, 25, 25,,26, deska betonová eliorační 5/5 5x5x c 6, 22, 7 442, 3,8, žlab betonový odvodňovací 5/65/6 5 x 65 x 5,7 c 3, 36, 4 26, 2,56, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku do k t 8,76 3, 2 626,8,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku ZKD k přes k t 22,58 5, 838,76,, Poplatek za uložení suti na skládce 8,76 25, 2 9,,,,, PSV 767 t Přesun hot Přesun hot pro trubní vedení z trub z plastických hot otevřený výkop ,4 t 662,67 2, ,4 Práce a dodávky PSV Konstrukce záečnické 2 3, Montáž atypických záečnických konstrukcí hotnosti do 5 kg kg 2, 2, 44,,, obilní hliníková adla v., 4, 75, 7,,4, Montáž atypických záečnických konstrukcí hotnosti do kg kg 28,6, 2 86,,2, žebřík kopozit dl.2 2, 5,,,,

22 P.Č Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Dokončovací práce - nátěry Vnitřní nátěr šachet trojnásobný M Práce a dodávky M 23-M Montáže potrubí Cena celke Hotnost celke Suť celke 8 32, 2 52, 6, 8 32,,35, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 2 sada, 3, 3,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 35 sada, 4, 4,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 5 sada 2, 5,,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 2 32, 25, 8,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 35,7 3, 3 32,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 5 38,2 55, 7 6,,, Celke ,66 662,67 8,76

23

24 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části jednotná kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 842, Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,3 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

25 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - jednotná Datu: 3..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce Kounikace Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV Nátěry Práce a dodávky M M Montáže potrubí Cena celke

26 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - jednotná Datu: 3..2 P.Č. Kód položky HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Práce a dodávky HSV , Zení práce ,4 362 Rozebrání dlažeb nebo dílců kounikací pro pěší z betonových nebo kaenných dlaždic 2, 3, 33,, 2,85 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2, 6, 66,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl , 2, 27 48,, 54, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 2 2, 22, 2 42,, 2, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl , 25, 63,, 96, Odstranění podkladu pl do 5 2 z betonu prostého tl , 7, 6,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl ,3 26, ,, 72, Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, 5, 55,,, Převedení vody potrubí DN do 3 25, 4,,,39, 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 72, 7, 5 4,,26, 5 Přečerpávání splašků hod 24, 3, 3 2,,, 2 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 23, 2, 4 6,,2, Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 5 5, 3, 4 5,,9, 4 94 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kaeninového nebo vláknoceentového DN do 2 2, 3, 3 6,,28, Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kaeninového nebo vláknoceentového DN do 5 3, 35, 5,,38, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 24, 2, 4 8,,886, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů, 22, 2 2,,65, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů 9, 423, 3 87,,97, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obje do , 8, 4 6,,, Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. až , 25, 3,,, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 obje do , 4, 7 28,,, Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř , 25, 3,,, 23 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 34, 3, 2,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do , 35, 5 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 32,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do , 4, 7 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 32,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do ,9 5, 7 735,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř ,9 25, ,5,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 5, 75,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 2,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do ,7 5, ,,,

27 P.Č. Kód položky Popis MJ Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke 33,7 5, 5 85,,, 2, 2, 24,,, 3 2, 2, 4,,, 2 889,7, 88 97,,585, 2 3,2 5, 5 98,,863, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7 2, ,,, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 2 3,2 6, 6 792,,, Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až ,9 25, ,,, Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes 3 5 4,5 2, 2 29,,, Uložení sypaniny na skládky 3 22,9 5, 5 343,5,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 738, 5, 26 7,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 92,4 9, ,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 45, 35, 42 65, 45,, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do :5 osivo sěs travní parková rekreační ,8 3, 66 4,,, 64, 32, 34 48, 64,, 2 52, 5, 7 68,,, kg 5,4 86, 324,4,, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 995,, 9 95,,, 5 83 Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 52, 3, 5 36,,, 52 H Dodávka ornice pro ohuusování t 87, 8, 5 66,,, Zakládání 427 8, Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kaenive hrubý drcený frakce 6 až , 8, 3 4, 6,94, 54 R D + M vsakovacích bloků 2,4*,2*, ,5 6, 26,,, Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes :2 š přes 2,5 2 39, 3, 7,,4, geotextilie 2 g/2 468, 24, 232,,, Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop 842, 3, 9 46, 64,6, Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do,8 42, 8, 3 26,,,,, Svislé a kopletní konstrukce 842, 3, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 3 93,5 75, 7 25, 59,268, Lože pod potrubí otevřený výkop z kaeniva drobného těženého 3 46,7 85, , 88,299, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3 7,5 74, 2 95, 33,88, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 6/2 otevřený výkop 3, 2 46, 2 46, 2,234, Bednění podkladních bloků otevřený výkop 2,5 3, 45,,, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 4, 2, 4 92,,27, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2, 8, 8,,7, Zřízení ochranného opevnění dna a svahů elioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny 2 252, 35, 8 82,,252, fólie hydroizolační z ěkčeného polyvinylchoridu tl, , 5, 4 55,,528, Vyčištění stok 25 26, Vodorovné konstrukce 25 26, 8 5, Kounikace , Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený 36, 4, 4 4, 6,72, t 45, 65, 94 25, 46,45, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 57, 7, 96 9, 57,, Vyspravení podkladu po překopech podkladní betone PB 3 3,4 2 4, 8 6, 7,596,

28 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl , 2, 45 8, 23,484, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/ ,, 2 29,,4, Kladení betonové dlažby kounikací pro pěší do lože z kaeniva vel do,9 2 plochy do 2 2, 8, 98,,, dlažba desková betonová 3x3x5,5 c sedá 2 2, 3, 6,,, 35, 7 7,,389, Trubní vedení , Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 22, Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průěru do 9 75, 8, 6,,, trubka drenážní flexibilní DN 8 76, 25, 9,,24, Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průěru do 2 3, 8, 94,,, trubka drenážní flexibilní DN 2 4, 5, 7,,23, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 2 59,3 2, 3 86,,, trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN8 33, 52, 5 6,,74, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 3 se spojkai v otevřené výkopu 82,2, 8 22,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 3 83, 65, 3 95, 2,946, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3 67,6 27, 4 525,2,2, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 25X7,3X5M SN8 3, 78, 23 4,,444, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 35X9,2X5M SN8 22, 2 92, 64 24,,36, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 4 se spojkai v otevřené výkopu 98,2 2, 9 64,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 4 99, 2 8, 25 82, 2,673, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 5 se spojkai v otevřené výkopu 26,4 25, 3 6,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 5 27, 3 8, 43 86, 5,94, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 6 se spojkai v otevřené výkopu 8,4 3, 32 52,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 6 9, 3 99, 434 9, 6,6, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 68, 62, 4 26,,, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 44, 24, 56,,73, přesuvka kanalizace plastové DN 2 3, 457, 37,,5, šachtová průchodka kanalizace plastové DN 2 2, 48, 8,,, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 25, 62, 55,,, šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 25 5, 48, 2 4,,6, šachtová vložka DN 3 2, 3 2, 64,,, Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 9, 98, 882,,, odbočka sklolainátová DN 3/2 5, 2 72, 3 6,,9, odbočka kanalizační plastová s hrdle KGEA-35/2/87 2, 2 35, 4 7,,42, odbočka kanalizační plastová s hrdle KGEA-25/2/87 2, 3, 2 6,,36, Montáž tvarovek jednoosých DN 4 5, 8, 4,,, šachtová vložka DN 4 5, 3 4, 7,,8, Montáž tvarovek odbočných na potrubí DN 4 2, 2, 24,,, odbočka sklolainátová DN 4/2 2, 3 49, 6 98,,66, H2 Montáž tvarovek jednoosých DN 5, DN 6 9, 548, 42,,, šachtová vložka DN 5 9, 4 4, 39 6,,, 2 H3 šachtová vložka DN 6, 5, 5,,, Montáž tvarovek odbočných DN 5, 6, 75, 8 25,,, odbočka sklolainátová DN 5/2 8, 3 8, 3 4,,428, odbočka sklolainátová DN 6/2 3, 3 99, 97,,235,

29 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové 6//7/9, 6, 6,,2, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 7, 9, 22 3, 38,5, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 3 do 4 dno kaenina 2, 2 7, 25 4, 4,77, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 5 dno kaenina 4, 3 3, 53 2, 9,949, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 6 dno kaenina 6, 3 96, 83 76, 5,27, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 7, 8, 36, 27,2, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /8 V ax. 5 /8x5 c 2, 8 8, 7 6, 3,74, dno betonové šachty kanalizační příé Q. / V ax. 6 /x6 c 8, 9 64, 77 2, 6,8, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 48, 7, 8 6,,96, dno betonové šachty kanalizační příé Q. 2/2 V ax. 8, 8, 8,,8, dno betonové šachty kanalizační příé Q. 5/59 V ax., 2, 2, 2,, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 2 2, 35, 7,,, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 5, 54, 54,,, deska betonová zákrytová Q. -63/7 /62,5x6,5 c 7, 3 4, 2 98, 3,43, deska betonová zákrytová Q. 2-/25, 4 9, 4 9,,523, deska betonová zákrytová Q. 5-63/7, 4 2, 4 2,,53, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c 2, 8, 36,,6, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/6 62,5 x 2 x 6 c, 2, 2 3,,44, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/8 62,5 x 2 x 8 c 5, 25, 3 75,,8, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/ 62,5 x 2 x c 3, 26, 3 38,,884, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c, 275, 275,,8, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 22, 2 6, 47 52, 2,87, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 3, 98, 2 74, 3,25, skruž betonová šachetní Q. /5 Dx5x2 c 6, 5, 6 9, 3,, skruž betonová šachetní Q. / Dxx2 c 2, 2 63, 5 26, 2,, skruž betonová šachetní Q. 2/, 7 5, 7 5,,2, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné 82, 87, 87,,9, 43 R2 Napojení na stávající kanalizaci Kč, 8, 8,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/2 šachtové dno s přítoke tvaru T 2, 5 52, 4,,25, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/35 šachtové dno s přítoke tvaru T 4, 7 66, 3 64,,454, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3, 2 5, 7 53,,36, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2 3, 3 9, 7,,73, Příplatek k rourá revizní a čistící šachty z PP DN 6 za uříznutí šachtové roury 6, 86, 56,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 2,5 t s betonový prstence a adaptére 2, 9 49, 8 98,,53, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 25 t s betonový prstence a adaptére, 2, 2,,279, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 4 t s betonový prstence a adaptére 3, 3, 39 3,,57, 52 ORL D+M odlučovač OLK VF/EO/PB/SV l/s vč.podklad.desky a vybetonování ezikruží, 8, 8,,, 53 ŠŠ D +M škrtící šachty, 2, 2,,,

30 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráů hotnosti nad 5 kg 3, 7, 2,,2, poklop na vstupní šachtu litinový D6 D 3, 3 4, 2, 5,82, 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 94,4 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník betonový chodníkový xx2 c Řezání stávajícího živičného krytu hl do , 8, 98,,426, 4, 96, 384,,8, 399, 8, 3 92,,, Bourání základů z betonu prostého 3 42, 2, 84,, 84, Bourání základů z betonu železového 3 35, 2 2, 77,, 84, 6 R3 Vyplnění potrubí DN 6 ceentopopílkovou suspenzí 3 8, 9, 5 2,,, 62 R Prohlídka potrubí TV kaerou 842, 2, 6 84,,, Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových, 22, 242,,, Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původní spárování z kaeniva těženého 2, 24, 264,,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku do k t 4,94 3, ,,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku ZKD k přes k t 5 767,6 5, 86 57,4,, Poplatek za uložení suti na skládce 4,94 25, 2 985,,,,,,, t Přesun hot Přesun hot pro trubní vedení z trub z plastických hot otevřený výkop 5 8, t 2 59, 2, 5 8, PSV Práce a dodávky PSV 36 48, 783 Dokončovací práce - nátěry 36 48, Vnitřní nátěr šachet trojnásobný 2 228, 6, 36 48, M Práce a dodávky M 52 47,5 23-M Montáže potrubí 52 47, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 2 sada, 3, 3,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 35 sada, 4, 4,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 5 sada, 5, 5,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 8 sada, 6, 6,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 2 59,3 25, 3 982,5,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do ,8 3, 494,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 5 224,6 55, 2 353,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 8 8,4 7, 7 588,,, ,5 2 59, 4,94 Celke

31

32 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části splašková kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 9,8 Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,68 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

33 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - splašková Datu: 6..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání Svislé konstrukce Vodorovné konstrukce Kounikace Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce 99 Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV 5 76 Nátěry 5 76 Práce a dodávky M M Montáže potrubí Cena celke

34 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - splašková Datu: 6..2 poř.č. Kód položky HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Práce a dodávky HSV ,2 Zení práce ,3 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2 9, 8, 72,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 3 2 9, 25, 2 25,, 3, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl 5 2 9, 26, 2 34,, 2, Převedení vody potrubí DN do 3 25, 4,,,39, 5 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 24, 7, 6 8,,9, 6 5 Přečerpávání splašků hod 96, 3, 2 48,,, 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 3, 2, 6,,26, 942 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 5 3, 35, 5,,38, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů,5 2, 3,,55, 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 27, 3, 8,,, 322 Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do 3 3 4, 35, 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 2,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do 3 3 4, 4, 6,,, 3329 Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 2,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do , 5, 36,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 25, 6,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 8, 7 2,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 26,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do , 5, 3 75,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 5, 25,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 2, 3 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 2, 6,,, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,4 5, 29 76,,69, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,4 8, 5 872,,, 6275 Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až ,8 25, 9 95,,, Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes 3 399, 2, 7 98,,, Uložení sypaniny na skládky 3 79,8 5, 97,,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 35, 5, 2 25,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 29, 9, 9 7,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 28, 35, 8 82, 28,, 3 75 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 46,3 3, 3 89,,, kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t 89, 32, 28 48, 89,,

35 poř.č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do :5 2 66, 5, 99,,, osivo sěs travní parková rekreační kg 2,5 86, 76,3,, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 75,, 75,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 66, 3, 98,,, 37 H Dodávka ornice pro ohuusování t 2, 8, 2 6,,, 2 Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop 259 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do,8 3 Svislé a kopletní konstrukce Vyčištění stok 4 Vodorovné konstrukce , 2 68, 3, 8 84, 5,47, 9, 8, 72,,,,, 2 73, 9, 3, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3 3,3 7, 9 3, 25,47, 4522 Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2, 2, 24,,3, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2 2, 8, 36,,3, 2 73, 9 9, 5 Kounikace 5669 Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske 3, 4, 4,,687, Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený t 5,2 65, 3 38, 5,252, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 2,3 7, 3 9, 2,3, Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl 5 2 9, 2, 8,,923, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/2 2 9,, 9,,5, 8 Trubní vedení Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 5, 35, 75,,36, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 2 23, 2, 46,,, trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN8 5, 52, 7 6,,7, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3 67,8 27, 83,6,, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 25X7,3X5M SN8 4, 76, 7 4,,37, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 35X9,2X5M SN8, 2 92, 29 2,,57, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 6, 45, 27,,, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 4, 24, 96,,7, šachtová průchodka kanalizace plastové DN 2 2, 48, 96,,, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 7, 62, 434,,, šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 25, 475, 475,,, šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 3 6, 827, 4 962,,9, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 4, 9, 47 6, 9,59, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 4, 8, 32, 6,4, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 5, 7, 2 55,,3, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c, 8, 8,,3, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/8 62,5 x 2 x 8 c, 23, 23,,54, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c 2, 275, 55,,8, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 4, 2 6, 8 64, 2,34, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 3, 2, 3 6,,75, , ,6

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2013 registrované pod ID - 67947

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2013 registrované pod ID - 67947 Kroj vysočina Žilková 57 587 33 Jihlava DODATEK č 1 ke slouvě o dílo ze dne 1542013 registrované pod ID - 67947 KUJIP01101 6T uzavřené na akci: SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava kounikace

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci a E U O O w» «2 f «C3 ž V w y JL KM DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 211 na akci Neocnice Pelhřiov - rekonstrukce výtahů" KUJIPUR6VG 1. Sluvní strany Objednatel: se sídle: zastoupený:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. KRYCĺ LIST ROZPOČTU Název objektu JKSO. Měrná jedhotka M2 Název stavby Počet jednotek Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. Projektant Fact s.r.o. Typ rozpočtu Objednatel Obec

Více

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 Číslo paré: Investor IČO:10279091 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 0100540

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0412/114700/01 KUJIP01100EN SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně" uzavřená dle 536 a násl. zákona č.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480 PLŽKV~RozPtET Rozpočet 5 Mobiliář a herní prvky JKS bjekt Název objektu SKP < Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1 - Vybudování dětského hřiště Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více