Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor školství, mládeže a tělovýchovy"

Transkript

1 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol uchazeči v konkurzním konkurzní komise, a školských zařízení zřizovaných krajem podle: odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,, (školský zákon), ve znění pozdějších, - vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné, místo trvalého pobytu jiné údaje: předchozí zaměstnání, dosažené řízení Rada kraje 1. a konkurzních komisích. vzdělání, citlivé údaje: údaj o zdravotní způsobilosti vykonávat práci, údaj o trestní bezúhonnosti, údaj o způsobilosti k právním úkonům 2. Jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem podle: - 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších, - 33 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e), 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších, odst. 2, 4, 5, 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších ředitelé škol nebo jméno, příjmení, titul, datum školských zařízení narození, místo trvalého zřizovaných krajem pobytu jiné údaje: předchozí zaměstnání, dosažené vzdělání, citlivé údaje: údaj o zdravotní způsobilosti vykonávat práci, údaj o trestní bezúhonnosti, údaj o způsobilosti k právním úkonům Rada kraje, soudy 10 let spisová služba, listinná podoba

2 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Stanovení platů a odměn ředitelům škol a školských ředitelé případně zástupci Rada kraje, 10 let spisová služba, listinná podoba zařízení zřizovaných krajem podle: jméno, příjmení, titul, místo ředitelů škol, nebo ředitelé případně - 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích trvalého pobytu školských zařízení zástupci ředitelů škol, (krajské zřízení), ve znění pozdějších, jiné údaje: výše platu zřizovaných krajem nebo školských zařízení a násl. a 224 odst. 2 písm. a) zákona zřizovaných krajem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších, - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 3. zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších, - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, - 3, 4 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 4. Rozhodování v odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitelů škol nebo školských zařízení podle: odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení, jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování zákonného zástupce nebo zmocněnce jiné údaje: údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, zdravotní stav účastníka řízení účastníci správního řízení, školy nebo školské zákonní zástupci účastníka zařízení zřizované řízení, zmocněnec krajem, mládeže a tělovýchovy,

3 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Rozhodování v odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitelů účastníci správního řízení, dětské domovy, dětské dětských domovů, dětských domovů se školou jméno, příjmení, titul, datum zákonní zástupci účastníka domovy se školou a a výchovných ústavů podle: narození, místo trvalého řízení, zmocněnec výchovné ústavy, - 36 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní pobytu, adresa pro výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o doručování účastníka řízení, mládeže a tělovýchovy, preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně jméno, příjmení, titul, místo 5. dalších zákonů, ve znění pozdějších, trvalého pobytu, adresa pro - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších doručování zástupce účastníka řízení nebo zmocněnce jiné údaje: údaje o výsledcích vzdělávání žáka, příjmy žáka Jmenování a odvolání předsedů komisí pro závěrečné zkoušky a absolutoria podle: - 74 odst. 7, 90 odst. 5 a 102 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších, - vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších Jmenování a odvolání předsedů komisí pro maturitní zkoušky podle: - 80 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších předsedové komisí jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu předsedy jiné údaje: údaje o dosaženém vzdělání a údaj o délce praxe předsedů, údaj o zaměstnavateli předsedové komisí jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu předsedy jiné údaje: údaje o dosaženém vzdělání a údaj o délce praxe předsedů, údaj o zaměstnavateli škola, kde předseda vykonává svou funkci škola, kde předseda vykonává svou funkci

4 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní žáci středních škol zkoušky a absolutoria podle: jméno, příjmení, datum studenti vyšších Česká školní inspekce - 82 odst. 1 a 2, 90 odst. 12 a 102 odst. 9 zákona narození, místo trvalého odborných škol č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším pobytu, adresa pro zákonní zástupci odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění doručování účastníka řízení, zmocněnec pozdějších. jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, adresa pro 8. doručování zákonného zástupce účastníka řízení nebo zmocněnce jiné údaje: údaje o výsledcích vzdělávání žáka citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu žáka 9. Stanovení způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle: - 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších žáci, jméno, příjmení, datum zákonní zástupci, narození, místo trvalého zmocněnec pobytu účastníka řízení, jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování zákonného zástupce účastníka řízení nebo zmocněnce jiné údaje: údaje o vzdělávacích potřebách, možnostech a schopnostech žáka citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu žáka speciálně pedagogické centrum, škola, do které je žák přihlášen nebo se vzdělává, mládeže a tělovýchovy, 50 let spisová služba, listinná podoba

5 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace, žadatelé, škola, ve které se koná rovnocennost) podle: zákonní zástupci žadatelů, nostrifikační zkouška zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, zmocněnec (usnesení o nařízení středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský nostrifikační zkoušky), zákon), ve znění pozdějších, - vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání mládeže a tělovýchovy, rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 10. zahraničními školami, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení, jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování zástupce účastníka řízení nebo zmocněnce, bankovní a telefonní spojení, jiné údaje: údaje o dosaženém vzdělání a údaje o výsledcích vzdělávání žadatele 50 let spisová služba, listinná podoba, databáze MŠMT 11. Jmenování předsedů a členů komisí pro nostrifikační zkoušky podle: - 3 odst. 3 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami jméno, příjmení, titul předsedy a členů komise pro nostrifikační zkoušku, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele předseda a členové komise pro nostrifikační zkoušku, žadatel škola, ve které se nostrifikační zkouška koná, mládeže a tělovýchovy 50 let spisová služba, listinná podoba 12. Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje zejména v oblasti sportu, volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů, odborné kvalifikace učitelů, prevence rizikového chování u dětí a mládeže podle: - zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších, - zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předisů jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, adresa pro doručování osoby vykonávající činnost statutárního organu či zástupce právnické osoby nebo žadatele o dotaci, bankovní a telefonní spojení jiné údaje: údaje o studiu, vzdělání osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby, případně zástupce statutárního orgánu, žadatele o dotaci Rada kraje, Zastupitelstvo kraje, Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, Komise pro sport a tělovýchovu 10 let spisová služba, listinná podoba, informační systém

6 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Poskytování dotací ze státního rozpočtu soukromým osoby vykonávající činnost 10 let spisová služba, listinná podoba, školám, předškolním a školským zařízením podle: jméno, příjmení, titul osoby statutárního orgánu mládeže a tělovýchovy, informační systém - zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým vykonávající činnost právnické osoby, případně finační úřad školám, předškolním a školským zařízením ve znění statutárního organu či zástupce statutárního 13. pozdějších, zástupce právnické osoby - orgánu - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších žadatele o dotaci, bankovní a telefonní spojení 14. Kontrola dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením, kontrola v oblasti jméno, příjmení, datum volného času dětí a mládeže, sportu a v oblasti rizikového narození, místo trvalého chování u dětí a mládeže podle: pobytu žáka, zákonného - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zástupce, jméno, příjmení, správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční titul osoby vykonávající kontrole), ve znění pozdějších, činnost statutárního organu - zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění či zástupce právnické osoby pozdějších nebo žadatele o dotaci citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu žáka jiné údaje: údaje související se vzděláním žáka žáci osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby, případně zástupce, žadatelé o dotaci Kontrolní výbor, Komise pro sport a tělovýchovu, školy a školská zařízení 10 let spisová služba, listinná podoba 15. Kontrola v oblasti přestupků na úseku školství a výchovy mládeže podle: odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších, - zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předipsů, - zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žáka, zákonného zástupce nebo zmocněnce, jméno, příjmení, titul osoby vykonávající činnost statutárního organu či zástupce právnické osoby, jméno, příjmení a titul oprávněných úředních osob, jiné údaje:údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotním stavu žáka žáci, zákonní zástupci obce s rozšířenou žáků nebo zmocněnci,, působností osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby, případně zástupce, oprávněné úřední osoby

7 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Realizace veřejných zakázek vztahujících se k plnění adresní a identifkační údaje: účastník veřejné zakázky, kontrolní orgány 10 let spisová služba, listinná podoba, úkolů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského jméno, příjmení, titul, včetně osoby vykonávající informační systém veřejných úřadu Karlovarského kraje podle: kontaktní adresa osoby činnost statutárního zakázek (EZAK) - zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění vykonávají činnost orgánu právnické osoby pozdějších statutárního orgánu nebo nebo jeho zástupce, další zástupce právnické osoby, osoby jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní 16. adresa, datum narození účastníka veřejné zakázky, případně dalších osob, bankovní a telefonní spojení, jiné údaje: údaje ze živnostenského nebo obcodního rejstříku, údaj o odborné způsobilosti 17. Vedení rejstříku škol a školských zařízení podle: a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR trvalý pobyt zřizovatele (fyzická osoba); jjméno, příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízuení; jméno, příjemní, místo trvalého pobytu nebo bydlištgě, pokud nemá ne území ČR trvalý pobyt, datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení zřizovatel (fyzická osoba), ředitel školy nebo školského zařízení, fyzické osoby vykonávající činnost statutárního orgánu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovatel, škola nebo školské zařízení, veřejnost (rejstřík je veřejný), mládeže a tělovýchovy, 10 let spisová služba, listinná podoba, rejstřík škol a školských zařízení

8 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Přezkoumání výsledků hodnocení žáka - komisionální žáci škola, ve které se koná přezkoušení podle: jméno, příjmení, datum zákonní zástupci žáků, přezkoušení, - 52 odst. 4, 69 odst. 9, 91 odst. 2 zákona narození, místo trvalého zmocněnec Česká školní inspeckce č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším pobytu, doručovací adresa (je-li součinná) odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účastníka řízení, jméno, pozdějších, příjmení, titul, místo trvalého odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání pobytu zákonného zástupce a plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších účastníka řízení nebo zmocněnce, jméno a příjmení předsedy a členů komise jiné údaje: údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 19. Přezkoumání výsledků hodnocení žáka za chování nebo v předmětech výchovného zaměření podle: - 52 odst. 5, 69 odst. 10, 91 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších žáci, jméno, příjmení, datum zákonní zástupci žáků, narození, místo trvalého zmocněnec pobytu, doručovací adresa účastníka řízení, jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu zákonného zástupce účastníka řízení nebo zmocněnce jiné údaje: údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka Česká školní inspekce (je-li součinná) 20. Přijímání a vyřizování petic a stížností na činnost ředitelů škol a školských zařízení podle: - 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších jméno, příjmení, bydliště osoby, která petici podává, osob petičnío výboru, osoby oprávněné zastupovat členy petičního výboru; jméno, příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, případně další údaje týkající se osob, které podávají stížnost a osoob, vůči kterým stížnost nebo petice směřuje stěžovatelé, osoby podávající stížnost nebo petici, osoby, vůči kterým stížnost nebo petice směřuje, členové petičního výboru, osoby zastupující členy petičního výboru Zastupitelstvo kraje, Rada Kraje,

9 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Organizování soutěží a přehlídek podle: soutěžící, zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, členové hodnotících mládeže a tělovýchovy středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský komisí, ČR, zákon), ve znění pozdějších, osoby vykonávající činnost poroty jednotlivých - 8 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace statutárního orgánu soutěží a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání právnické osoby 21. jméno, příjmení, adresa školy, rok narození soutěžícího; jméno, příjmení, titul jmenovaných členů hodnotících komisí; jméno, příjmení osoby vykonávající činnost statutárního orgánu školy a školského zařízení pověřeného prováděním soutěže, přehlídky, informační systém, databáze MŠMT 22. Souhlas zřizovatele k povolení pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého šestého roku věku podle: - 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších žáci, jméno, příjmení, datum zákonní zástupci, narození, místo trvalého zmocněnec pobytu žáka, doručovací adresa žáka jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu zákonného zástupce, zmocněnce jiné údaje: údaj o vzdělávacích potřebách a schopnostech žáka citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu žáka Rada kraje, škola, ve které se žák vzdělává 23. Souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga podle: - 16 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších jméno, příjmení dítěte, žáka, studenta dítě, žák, student

10 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Evidence záznamů o smrtelných úrazech podle: děti, žáci a studenti, Rada kraje - 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, jméno, příjmení,místo zákonní zástupci, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský trvalého pobytu, datum osoba vykonávající dohled, zákon), ve znění pozdějších, narození, třída, ročník, škola vedoucí zaměstnanec, - 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků zraněného dítěte, žáka, svědkové úrazu, a studentů, ve znění pozdějších studenta; jméno, příjmení a osoba, která ovlivnila úraz místo trvalého pobytu zákonného zástupce 24. zraněného citlivé údaje: údaj o zdravotním stavu jiné údaje: jména a příjmení svědků, osoby vykonávající dohled a vedoucího zaměstnance, jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která ovlivnila úraz Vyřizování žádostí o poskytnutí informace vztahujících se k působnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje podle: - zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace Ministerstvo vnitra, soudy 25.

11 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Jednání o uzavření smluv a smluvní vztahy vztahujících účastnící smlouvy soudy, se k plnění úkolů odboru školství, mládeže a tělovýchovy jméno, příjmení, adresa informační systém Krajského úřadu Karlovarského kraje podle: trvalého pobytu, doručovací zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění adresa, bankovní a telefonní pozdějších spojení, jiné údaje: IČO Vyřizování stížností proti nevhodnému chování ředitelů škol a školských zařízení jako úředních osob nebo proti jméno, příjmení, datum jejich postupu jako správního orgánu podle: zákona narození, místo trvalého č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších pobytu nebo adresa pro doručování účastníků řízení; jméno, příjmení, adresa pobytu, adresa pro doručování zákonných zástupců účastníka řízení nebo zmocněnce; jméno a příjmení osob, vúči kterým stížnost směřuje Vydávání zápisových lístků podle: - 60g odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších účastníci správního řízení, jejich zákonní zástupci nebo zmocněnec, osoba, proti které stížnost směřuje uchazeči o vzdělávání ve jméno, příjmení, datum a střední škole, místo narození, adresa místa zákonní zástupci, trvalého pobytu (adresa zmocněnec pobytu na území ČR - cizinci), příp. adresa pro doručování uchazeče o vzdělání ve střední škole; jméno, příjmení, adresa pobytu, adresa pro doručování zákonného zástupce nebo zmocněnce, informační systém

12 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Rozhodnutí v odvolacím řízení proti rozhodnutím obcí s obviněný, 10 let spisová služba, listinná podoba rozšířenou působností týkajících se přestupků na úseku jméno, příjmení, titul, datum zmocněnec, mládeže a tělovýchovy, školství a výchovy mládeže podle: narození, adresa trvalého nezletilé dítě, - 182a odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o pobytu, doručovací adresa osoby podávající předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání obviněnéo; jméno, příjmení, vysvětlení, (školský zákon), ve znění pozdějších, datum narození, adresa svědci, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších trvalého pobytu nezletilého ředitelé škol a školských dítěte obviněného; zařízení, identifikační a adresní údaje pedagogičtí pracovníci svědků, zmocněnce, 29. případně dalších osob jiné údaje: třída, název a sídlo školy, do které dítě obviněného dochází citlivé údaje: údaj o zdravotním stavu dítěte jiné údaje: údaj vztahující se ke vzdělávání dítěte, údaj o vině a trestu obviněného 30. Jmenování členů školských rad podle: odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, datum narození členů školské rady členové školských rad Rada kraje, škola, kde člen školské rady plní svou funkci

13 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Udělování stipendia z rozpočtu Karlovarského kraje studenti - žadatelé Rada kraje, vysokoškolským studentům podle: Zastupitelstvo kraje - zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších,, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 31. adresní a idenfitikační údaje: jméno, příjmení, rodné, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, kontaktní adresa, bankovní a a telefonní spojení, jiné údaje: název a adresa vysoké školy nebo fakulty, studovaný obor, ročník studia, studijní program, forma studia, studijní průměr 10 let spisová služba, listinná podoba, informační systém 32. Poskytování podkladů pro vydávání stejnopisů dokladů o vzdělání identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, datum narození žáka, jméno, příjmení ředitele školy a třídního učitele jiné údaje: název a adresa školy, studijní obor, forma studia, ročník studia, studijní prospěch, studijní průměr žadatel škola, která vystavuje stejnopis dokladu o vzdělání

14 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Rozhodování ve věci podjatosti ředitelů škol a školských účastníci správního řízení, zařízení podle: jméno, příjmení, datum zákonní zástupci účastníků mládeže a tělovýchovy, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění narození, místo trvalého řízení, pozdějších, pobytu, adresa pro zmocněnec, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, doručování účastníka řízení, ředitelé škol nebo, ve jméno, příjmení, místo školských zařízení znění pozdějších trvalého pobytu zákonného zástupce nebo zmocněnce, jméno, příjmení, titul 33. podjatého ředitele školy a ředitele pověřeného k projednání jiné údaje: název a adresa školy, studijní obr, fomra studia, ročník studia, výsledky přijímacího řízení, studijní prospěch a průměr citlivé údaje: zdravotní způsobilost ke studiu 34. Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích podle: odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, (školský zákon), ve znění pozdějších, - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších účastníci řízení, jméno, příjmení, titul, datum obviněný, narození, adresa trvalého zmocněnec, pobytu, doručovací adresa svědci, účastníka řízení, obviněného; osoby podávající jméno, příjemní, datum vysvětlení, narození, adresa trvalého pedagogičtí pracovníci pobytu nezletilého dítěte obviněného; identifikační a adresní údaje svědků, zmocněnce, případně dalších osob jiné údaje: třída, název a sídlo školy, do které dítě obviněného dochází, údaj vztahující se ke vzdělávání dítěte, údaj o vině a trestu citlivé údaje: údaj o zdravotní způsobilosti mládeže a tělovýchovy, 5 let 10 let (přestupky) spisová služba, listinná podoba

15 Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Nominace účastníků a trenérského doprovodu na Hry olympiády dětí a mládeže České republiky 35. jméno, příjmení, rodné, adresa místa trvalého pobytu, tel. a bankovní spojení, jiné údaje: název a adresa školy účastníci soutěže, žáci školy, trenéři organizátor soutěže, Komise pro sport a tělovýchovu, jednotlivé sportovní svazy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 1. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol a

Více

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování Právní základ pro zpracování dle GDPR

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí

Více

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova Vzdělávání a vzdělávací soustava ČR 1. Vymezení druhů škol a jejich charakteristika vycházející z ustanovení zákona č., o předškolním, základním,

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů Základní informace o zpracování osobních údajů Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen nařízení ).

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů školy

Základní informace o zpracování osobních údajů školy Č.j.: 3/18-r Olomouc 3. 9. 2018 Základní informace o zpracování osobních údajů školy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor zdravotnictví

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor zdravotnictví Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor zdravotnictví Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování Právní základ pro zpracování dle GDPR Kategorie subjektů

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I N F O R M A C E podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1. Název Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

19/2014 Sb. VYHLÁŠKA

19/2014 Sb. VYHLÁŠKA 19/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2014 o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství Vedení správních řízení při výkonu státní správy na úseku: účastníci řízení účastníci řízení podle skartačních lhůt a - vodního hospodářství (z. č. 254/2001 Sb., o vodách, z. č. odborné osoby poskytující

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Odbor legislativy a vnitřních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Vedení správního řízení na úseku přestupků 10 let 0307,

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Zpracování osobních údajů občanů:

Zpracování osobních údajů občanů: Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 - obecné

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů vedený dle čl. 30 odst. 1 o ochraně osobních údajů Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1.) Důvod a způsob založení subjektu Název školy:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1.) Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1.) Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 Adresa

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme postupy, kterými se škola při poskytování těchto informací řídí.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme postupy, kterými se škola při poskytování těchto informací řídí. Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme postupy, kterými

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Luděk Šnajdar, jmenován dne rozhodnutím Rady hl. města Prahy č. 1961 ze dne 14.

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, příspěvková organizace (dále jen SUPSUH),IČO:60371749 jako správce osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Název SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo 1701 Číslo jednací SSPKR/0575/2017 Spisový znak 1.1.3 Skartační znak A10 Platnost od 1. 4. 2017 Účinnost od 1. 4. 2017 Platnost pro Celou organizaci Zrušovací

Více

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice 1. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím písm. c) zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k

Více