Československá obchodní banka, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československá obchodní banka, a. s."

Transkript

1 Radlická 333/150, Praha 5, IČO: strana 1 z 45

2 Instalační příručka služby ČSOB BusinessBanking 24 verze 3.1 Obsah 1. Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking Co potřebujete Hardwarové požadavky Softwarové požadavky Základní softwarové vybavení Software SecureStore Instalace čtečky čipových karet a aplikace SecureStore Ověření funkčnosti aplikace SecureStore Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking První spuštění a nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking Přihlášení uživatele admin do aplikace Synchronizace nastavení Synchronizace nastavení Import synchronizačních údajů do off-line aplikace Založení nového uživatele Nastavení záložky Detail Nastavení záložky Role Nastavení záložky Disponent Nastavení záložky Účty První přihlášení nově založeného uživatele První přihlášení nově založeného uživatele Nastavení Karty uživatele Záložka Dávky Záložka Import Nastavení aplikace pro využití funkce Odeslání a příjem dat Záložka Export Nastavení předdefinovaných rolí Kontaktní spojení na Helpdesk ČSOB strana 2 z 45

3 1. Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Tato příručka popisuje jednoduchou instalaci pro databázi MS Access. Instalační postupy pro databáze MS SQL a Oracle si můžete stáhnout z adresy Co potřebujete Nezbytnou podmínkou k využití aplikace jsou dispoziční práva k ovládání alespoň jednoho účtu vedeného v ČSOB. Můžete být jeho majitelem nebo vám majitel účtu udělí souhlas s jeho obsluhou. V obou případech je obsluha účtů podobná jako v pobočce. Druhou podmínkou je počítač pro instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24. Pro zabezpečení plné funkčnosti aplikace musí počítač splňovat určité hardwarové a softwarové požadavky, které jsou specifikovány níže. Služba ČSOB BusinessBanking 24 se skládá ze dvou částí off-line a on-line. Off-line část je aplikace instalovaná ve vašem počítači a zadáte v ní příkazy tuzemského i zahraničního platebního styku, importujete a exportujete data z/do účetního programu, odešlete příkazy do ČSOB, stáhnete si a následně zobrazíte data z ČSOB. On-line část služby je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče a zobrazíte si s ní informace o účtech, provedete platební operace, obnovíte certifikát na čipové kartě, zobrazíte historii přihlášení, odešlete příkazy do ČSOB a stáhnete si data z ČSOB. Přenos dat do ČSOB je realizován prostřednictvím sítě Internet, proto počítač musí být k této síti připojen Hardwarové požadavky Doporučená konfigurace (odhad vzhledem k průměrnému objemu dat): Pentium III, 500 MHz 128 MB RAM 125 MB volného místa na HDD Minimální konfigurace: Pentium II, 300 MHz 64 MB RAM 125 MB volného místa na HDD Možnost připojení čtečky: Externí čtečka s USB konektorem (USB 1.1, 2.0) Externí čtečka se sériovým konektorem PCMCIA karta Softwarové požadavky Minimální konfigurace: MS Windows XP (min.sp3, vždy poslední aktuální SP), MS Windows VISTA (min.sp2, vždy poslední aktuální SP), MS Windows 7 Internetový prohlížeč podporující silnou šifru Internet Explorer 7.0 a vyšší, příp. Mozilla Firefox. Nastavení parametrů jednotlivých internetových prohlížečů naleznete na Podporované databázové stroje: MS Access 2000, klient MS Access ODBC Driver MS Access 2003 Oracle Oracle 9i MS SQL server 2005 MS SQL server 2008 Služba ČSOB BusinessBanking 24 využívá technologii elektronického podpisu s certifikátem uloženým na čipové kartě, proto je třeba nainstalovat čtečku čipových karet a software umožňující komunikaci s čipovou kartou. 1.2 Základní softwarové vybavení Pro správnou funkci služby ČSOB BusinessBanking 24 musíte mít nainstalován software: SecureStore (viz. kapitola 1.3 Software) ČSOB BusinessBanking Software Pro komunikaci s čipovou kartou STARCOS 3.0 je nutné nainstalovat aplikaci SecureStore. strana 3 z 45

4 Pro správnou funkci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 je třeba aplikace instalovat v následujícím pořadí: 1. Čtečka čipových karet (instalační soubory jsou součástí aplikace SecureStore). 2. Aplikace SecureStore (dále viz kapitola 1.4 SecureStore). 3. Aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (viz kapitola 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24). 1.4 SecureStore Instalace čtečky čipových karet a aplikace SecureStore Instalaci aplikace SecureStore si stáhnete z adresy Instalaci naleznete v menu ČSOB BusinessBanking 24/Aktuální software ke stažení a stáhnete ji kliknutím na Správce čipových karet SecureStore (32bit )nebo (64bit). Instalační balíčky jsou připraveny podle verze Windows. Pro operační systém Windows 32bit: securestore_2_16_csob_x86.zip Pro operační systém Windows 64bit: securestore_2_16_csob_x64.zip Použijte instalační balíček, který odpovídá vámi používané verzi Windows. Postup instalace aplikace SecureStore naleznete na výše uvedené adrese v Instalační příručce pro SecureStore. strana 4 z 45

5 Pokud čipovou kartu nepoužívate, pokračujte instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 podle kapitoly 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Upozornění: Čtečka čipových karet nesmí být před instalací připojena k počítači! K jejímu připojení budete vyzváni během instalace Ověření funkčnosti aplikace SecureStore Aplikaci spustíte pomocí ikony na ploše. Otevře se obrazovka SecureStore Card Manager (v. 2.16). Dojde-li k načtení dat z čipové karty, instalace proběhla korektně. strana 5 z 45

6 Aplikaci SecureStore můžete nyní zavřít. 1.5 Průvodce instalací aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 si stáhete z adresy Instalaci naleznete v menu ČSOB BusinessBanking 24/Aktuální software ke stažení a stáhnete ji kliknutím na Instalace plné verze 3.1 s podporou karet Strarcos 3.0. strana 6 z 45

7 Instalaci spustíte kliknutím na soubor setup.exe Instalace aplikace ČSOB BusinessBanking 24 Po spuštění se objeví následující obrazovka. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. Aby mohl instalační proces pokračovat, musíte souhlasit s licenčním ujednáním. Po potvrzení tlačítkem Ano se strana 7 z 45

8 zobrazí následující obrazovka instalace, ve které zvolíte cílovou složku, kam bude instalováno progarmové vybavení aplikace (standardně na C:\Program Files\CSOB BB24 CZ). Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka instalace, ve které zvolíte cílovou složku pro umístění datových souborů aplikace, tj. pracovních adresářů pro jednotlivé druhy operací (data z banky, export, atd.) a databáze aplikace (standardně na C:\ CSOB BB24 CZ). Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. strana 8 z 45

9 Pokud instalujete aplikaci pouze na jeden počítač, ponechte všechny součásti zaškrtnuté a stiskněte tlačítko Další. Poznámka: Pokud instalujete aplikaci na více počítačů (síťová instalace pro uživatele pracující s jednou databází), proveďte nejprve instalaci na jeden počítač, se kterou dojde i k uložení databáze. Na další počítače pak následně nainstalujte pouze Soubory aplikace. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka, ve které můžete zadat název, pod jakým bude aplikace v menu Start > Programy. strana 9 z 45

10 Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. Pokud instalujete aplikaci pouze na jeden počítač, ponechte zaškrtnutou volbu se standardním umístěním databáze a stiskněte tlačítko Další. Poznámka: Pokud instalujete aplikaci na více počítačů (síťová instalace pro uživatele pracující s jednou databází), ponechte zaškrtnout volbu s uživatelským umístěním databáze. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí následující obrazovka. strana 10 z 45

11 Vyberte umístění databáze a potvrďte tlačítkem Další. Proběhne proces instalace a zobrazí se následující obrazovka. Průvodce instalací ukončíte volbou Dokončit, kterou dokončíte i instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24. strana 11 z 45

12 2. První spuštění a nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking 24 První se do aplikace přihlásí osoba s administrátorskými právy, která aplikaci oživí a nastaví přístupy a práva pro jednotlivé uživatele. 2.1 Přihlášení uživatele admin do aplikace Po instalaci aplikace ČSOB BusinessBanking 24 naleznete na pracovní ploše následující ikonu. Při prvním spuštění je v aplikaci zaveden pouze jediný uživatel se jménem admin (při prvním přihlášení není nutné zadávat heslo). Volba Přijmout data se při prvním spuštění aplikace nezaškrtává. Popis této volby naleznete v Uživatelské příručce ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na instalačním CD v menu Uživatelské příručky. Po potvrzení tlačítkem OK se zobrazí následující obrazovka. Upozornění: Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti je nutné, aby si uživatel s administrátorskými právy změnil heslo. Heslo musí mít 3-10 znaků a může obsahovat číslice, malá a velká písmena, nesmí však obsahovat diakritiku. Uložení nového hesla provedete stiskem tlačítka OK. Pro první start aplikace musíte zadat číslo majitele instalace, které naleznete ve Smlouvě o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. strana 12 z 45

13 Budete-li aplikaci využívat pouze pro jedno číslo majitele instalace, potvrďte zadání tlačítkem OK. Budete-li v aplikaci využívat více čísel majitelů instalace, zadejte je postupně všechny s využitím tlačítka OK a další. Poznámka: Nezadáte-li v tomto kroku alespoň 1 číslo majitele instalace, nebude již přihlášení do aplikace možné a aplikaci bude třeba přeinstalovat. Po prvním spuštění aplikace je v systému zaveden pouze uživatel administrátor se jménem admin, který má oprávnění pouze pro správu a administraci aplikace, nikoli však pro její komplexní používání. Pro jednotlivé uživatele, kteří budou s aplikací pracovat, musíte proto založit uživatele aplikace. Zároveň musíte provést synchronizaci nastavení, aby bylo možné pracovat s účty povolenými při nastavení v ČSOB. 2.2 Synchronizace nastavení Předmětem synchronizace jsou soubory z ČSOB obsahující statická data. Synchronizuje se tak disponenční model definovaný v ČSOB a dále statické parametry plateb obsažené v takzvaných číselnících (povolené konstantní symboly, platební tituly, kódy zemí a měn apod.). Před provedením synchronizace si musíte stáhnout potřebný synchronizační soubor z on-line části služby ČSOB BusinessBanking Synchronizace nastavení Synchronizaci spustíte z menu Aplikace volbou Online. Můžete ji rovněž spustit zadáním adresy do adresní řádky internetového prohlížeče. strana 13 z 45

14 Zobrazí se následující obrazovka. strana 14 z 45

15 Stisknete tlačítko Přihlásit čipovou kartou, případně vyplňte pole Identifikační číslo a PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. Zobrazí se následující obrazovka. strana 15 z 45

16 V případě, že pro jedno identifikační číslo existuje více instalací (viz obr.) je nutno vybrat konkrétní číslo instalace Obrazovku pro stažení synchronizačních dat naleznete v menu Účty a transakce > Odeslání a příjem dat. strana 16 z 45

17 Zobrazí se následující obrazovka, ve které vyberete z menu Účty a transakce > příjem dat z banky. Zobrazí se následující obrazovka. strana 17 z 45

18 Po stisku tlačítka Připravit ke stažení se zobrazí následující obrazovka. strana 18 z 45

19 Kliknutím levým tlačítkem myši na jméno stahovaného souboru vyvoláte dialog pro uložení souboru. Soubor musíte uložit do adresáře DATA Z BANKY ve složce, kde máte již uloženy datové soubory aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (standardně na C:\CSOB BB 24 CZ). Dokončíte tím stažení synchronizačních údajů na harddisk počítače. Pokud se vám synchronizační data v off-line aplikaci nezobrazí nebo máte problémy s jejich stažením, kontaktujte Helpdesk ČSOB. strana 19 z 45

20 2.2.2 Import synchronizačních údajů do off-line aplikace Pokud stažení synchronizačních údajů z on-line části na harddisk vašeho počítače proběhlo korektně, je nutné tyto data importovat do databáze. Přepněte se zpět do off-line aplikace a v menu Aplikace zvolte Automatické načtení dat z banky. Zobrazí se následující obrazovka. Obrazovka indikuje korektní import synchronizačních údajů do databáze. Po stisknutí tlačítka OK můžete pokračovat v administraci založením nového uživatele. strana 20 z 45

21 2.3 Založení nového uživatele Zavedení nového provedete na obrazovce Správa uživatelů z menu Nástroje volbou Správa uživatelů. Operaci může provést uživatel admin nebo jiný uživatel s přiřazenou rolí administrátor. V následující obrazovce Správa uživatelů založíte nového uživatele pomocí tlačítka Nový. strana 21 z 45

22 Pro korektní založení musíte vyplnit postupně čtyři záložky týkající se uživatele. Při opouštění každé záložky a přechodu na další musíte vždy údaje potvrdit tlačítkem Použít Nastavení záložky Detail strana 22 z 45

23 Uživatelské jméno/role je jméno, pod kterým se uživatel bude přihlašovat. Poznámka: Typ je standardně nastaven na Uživatel (pro zakládání nového uživatele toto nastavení neměňte). Jméno, Příjmení (příp. tituly) je skutečné jméno a příjmení uživatele. Informace z těchto polí se vždy zobrazí v aplikaci při přihlášení pod zadaným uživatelským jménem (v liště, u pořízených příkazů a podepsaných dávek). Pole Telefon je nepovinné pole, pokud toto pole vyplníte, obsah se přenese do nového platebního příkazu do zahraničí. Po vyplnění polí na záložce Detail stiskněte tlačítko Použít pro uložení základních údajů o novém uživateli Nastavení záložky Role Práva na otevírání jednotlivých obrazovek aplikace a změny údajů můžete uživatelům přiřazovat jednotlivě (viz. volba Přidělování uživatelských práv). Pro jednoduchost jsou předdefinovány standardní role, které obsahují přesně vymezená oprávnění. strana 23 z 45

24 Nově založenému uživateli není standardně přiřazena žádná role. Přesunutím role prostřednictvím přetažení myši (do levé části) přidělíte uživateli oprávnění definované pro danou roli. Přetažení provedete stiskem levého tlačítka myši nad požadovaným záznamem a přesunutím (za stálého držení tlačítka) nad tabulku v druhé části obrazovky. strana 24 z 45

25 Role je soubor uživatelských práv. Nezavedete-li uživateli žádnou roli, nebude mít právo na otevření ani změnu žádné z obrazovek. Samostatnou rolí je ADMINISTRÁTOR, která v sobě obsahuje právo na správu aplikace (není obsaženo v žádné z ostatních rolí). Ostatní role v řazení REFERENT, ÚČETNÍ, VEDOUCÍ a SUPERUŽIVATEL mají širší množinu oprávnění. Přesná definice je viz. Nastavení předdefinovaných rolí Nastavení záložky Disponent Pro nového uživatele nejsou definovány vazby na disponenta, jak byl nastaven v ČSOB. Uživateli je proto nutné přiřadit Číslo majitele instalace, pod kterým se může přihlásit. Bez tohoto přidělení nebude povoleno přihlášení uživatele do aplikace. Přiřazení Čísla majitele instalace provedete přetažením myší. strana 25 z 45

26 Má-li nově založený uživatel současně přiděleno Identifikační číslo (s definovanou možností přihlášení do on-line části), musíte spárovat uživatele s tímto Identifikačním číslem v levé dolní části obrazovky. strana 26 z 45

27 Přidělení můžete provést výběrem příslušného Identifikačního čísla ze Seznamu nepřidělených. strana 27 z 45

28 Identifikační číslo naleznete v Dohodě o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Má-li nově založený uživatel současně přiděleno Identifikační číslo a čipovou kartu (s definovanou možností přihlášení do on-line části a autorizací dávek platebních příkazů), musíte v levé dolní části obrazovky vybrat uživatelem využívaný Typ čipové karty. Na výběr máte čipové karty: strana 28 z 45

29 GPK Starcos Starcos Zadané údaje potvrďte tlačítkem Použít. strana 29 z 45

30 2.3.4 Nastavení záložky Účty Nový uživatel nemá pro účty přiděleny žádné obchodní funkce. strana 30 z 45

31 Pro přidělení obchodních funkcí musíte označit vybrané účty. Přidat nebo odebrat obchodní funkce k označeným účtům provedete stisknutím tlačítek se šipkami mezi okny Seznam účtů a Nepřidělené obchodní funkce. Přidat nebo odebrat jednotlivé obchodní funkce k označeným účtům provedete stisknutím tlačítek se šipkami mezi okny Nepřidělené obchodní funkce a Přidělené obchodní funkce. strana 31 z 45

32 strana 32 z 45

33 Požadované nastavení uložte stisknutím tlačítka OK. Aplikaci ČSOB BusinessBanking 24 můžete nyní uzavřít. 2.4 První přihlášení nově založeného uživatele Off-line aplikaci může spustit pouze uživatel registrovaný administrátorem v její databázi. Aplikaci spustíte prostřednictvím ikony z plochy, případně z menu Start > Programy > ČSOB BusinessBanking 24 > bb24.exe První přihlášení nově založeného uživatele Při prvním přihlášení vyplní nově zavedený uživatel do pole Uživatel své jméno, pod kterým byl zaveden administrátorem ve Správě uživatelů (při prvním přihlašování není nutné zadávat heslo). Volba Přijmout data se při prvním přihlášení nově založeného uživatele nezaškrtává. Popis této volby naleznete v Uživatelské příručce ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na instalačním CD v menu Uživatelské příručky. Po potvrzení tlačítkem OK se zobrazí následující obrazovka. Upozornění: Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti musí uživatel změnil heslo. Heslo musí mít 3-10 znaků a může obsahovat číslice, malá a velká písmena, nesmí však obsahovat diakritiku. Heslo lze kdykoli změnit zaškrtnutím pole Změna hesla. Uložení nového hesla se provede stiskem tlačítka OK. Na druhé záložce Parametry můžete zvolit typ databázového serveru, ke kterému se přihlašujete, jeho jméno a jméno cílové databáze. Nastavení je provedeno administrátorem a údaje není třeba měnit. Po úspěšném přihlášení probíhá spuštění aplikace. První přihlášení může trvat několik minut! Je-li provedena instalace pouze pro jedno Číslo majitele instalace, zobrazí se vám automaticky hlavní obrazovka aplikace. strana 33 z 45

34 Je-li instalace provedena pro více Čísel majitele instalace, musíte na obrazovce Výběr identifikačního čísla majitele instalace zvolit Číslo majitele instalace, pod kterým chcete pracovat. Po výběru se otevře hlavní obrazovka aplikace s ikonami jednotlivých voleb relevantními podle nastavených uživatelských práv. strana 34 z 45

35 Nyní jste korektně přihlášeni a můžete pokračovat nastavením Karty uživatele (viz kapitola 2.5 Nastavení Karty uživatele). 2.5 Nastavení Karty uživatele Na kartě jsou nastaveny adresáře pro práci s dávkami, import a export dat z/do účetních programů, parametry tisku apod. Tyto adresáře a volby jsou při instalaci automaticky nastaveny a obvykle je není třeba měnit. V případě uživatelského uložení instalace aplikace podle preferencí uživatele nebo jedná-li se o síťovou instalaci, musíte nastavit cestu ke sdílenému adresáři. Tyto adresáře a volby musíte pro každého uživatele nastavit jednotlivě po jeho přihlášení do aplikace! Kartu uživatele otevřete z menu Nástroje volbou Karta uživatele. strana 35 z 45

36 Po zvolení položky se otevře následující obrazovka. Při nestandardním uložení instalace aplikace musíte provést změny adresářů na záložkách Dávky, Import a Export. Všechny provedené změny potvrďte tlačítkem Použít nebo OK. strana 36 z 45

37 strana 37 z 45

38 2.5.1 Záložka Dávky V záložce je nastaven Adresář pro ukládání dávek při podpisu a Adresář pro archiv zpracovaných dávek. Na obrázku jsou nastaveny standardní cesty k těmto adresářům. V záložce můžete nastavit maximální počet příkazů TPS a ZPS v jedné dávce. Standardně je nastaven maximální možný počet Záložka Import V záložce je nastaven Adresář pro import dat z účetního programu, Adresář pro import dat banky a Adresář pro archiv dat z banky. Na obrázku jsou nastaveny standardní cesty k těmto adresářům. strana 38 z 45

39 2.5.3 Nastavení aplikace pro využití funkce Odeslání a příjem dat Chcete-li využívat funkci Odesílání a příjem dat přímo z off-line aplikace a pro přístup na Internet využíváte proxy server, musíte aplikaci specificky nastavit. Nastavení musíte provést na každém počítači, kde je nainstalována aplikace CSOB BusinessBanking 24. Nastavení se provedete podle typu použitého proxy serveru Použití serveru bez autentizace strana 39 z 45

40 Je-li IP adresa vašeho proxy serveru například a port 80, zadáte do pole Proxy endpoint hodnotu :80 (tyto hodnoty vám sdělí správce sítě) Použití proxy serveru s autentizací typu basic (ověření pomocí jména a hesla) Je-li IP adresa vašeho proxy serveru například a port 80, zadáte do pole Proxy endpoint hodnotu :80 (tyto hodnoty vám sdělí správce sítě) Použití proxy serveru s autentizací NTLM (Windows Integrated) V tomto případě nechte nastavení na obrazovce nevyplněno. Na počítač s aplikací ČSOB BusinessBanking 24, je třeba nainstalovat Microsoft Firewall client for ISA Server, ve kterém nastavte přístup přes použitý proxy server s NTLM autentizací nebo jeho IP adresu. Ilustrační obrázek. strana 40 z 45

41 Nastavení aplikace pro vytáčené připojení k Internetu přes modem Předpokladem pro využití funkce Odeslání a příjem dat je korektní nastavení připojení k síti Internet přes modemové připojení, které je provedeno podle údajů poskytovatele tohoto připojení. Tip: Doporučujeme vám nastavení volby na Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti. Tato volba vám při použití funkce Odeslání a příjem dat v off-line aplikaci nabídne možnost připojení k síti Internet, není-li již toto spojení aktivní. strana 41 z 45

42 Zobrazí se okno Telefonické připojení, ve kterém vyplníte požadované položky a stisknete tlačítko Vytočit Záložka Export V záložce je nastaven Adresář export dat z aplikace, jehož standardní cesta je uvedena na obrázku. Nastavení aplikace ČSOB BusinessBanking 24 je nyní dokončeno. V práci s aplikací můžete pokračovat podle Uživatelské příručky ČSOB BusinessBanking 24 (off-line aplikace), která je k dispozici na v menu Aktuální software ke stažení. Využít můžete i praktické ukázky nejčastěji prováděných operací, které jsou k dispozici na v menu Praktické ukázky. strana 42 z 45

43 3. Nastavení předdefinovaných rolí referent účetní vedoucí admin superuživatel likvidátor O Z O Z O Z O Z O Z O Z Připojení k databázi A A A A A A A A A A A A Nové příkazy A A A A A A N N A A A A Tuzemský platební styk A A A A A A N N A A A A Příkaz k úhradě A A A A A A N N A A A A Příkaz k inkasu A A A A A A N N A A A A Hromadné zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Hromadné zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Příkaz k úhradě do zahraničí A A A A A A N N A A A A Vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k inkasu A A A A A A N N A A A A Vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Vzorový příkaz k úhradě do zahraničí A A A A A A N N A A A A Dávka N N A A A A N N A A N N Založení nové dávky A A A A A A N N A A A A Správa dávek A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce TPS A A A A A A N N A A A A Součty příkazů v dávce ZPS A A A A A A N N A A A A Příkazy v dávce A A A A A A N N A A A A Příkazy TPS v dávce A A A A A A N N A A A A Příkazy ZPS v dávce A A A A A A N N A A A A Zrušení dávky N N A A A A N N A A N N Kopírování dávky A A A A A A N N A A A A Seznamy příkazů A A A A A A N N A A A A Příkazy A A A A A A N N A A A A TPS příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS příkazy A A A A A A N N A A A A Nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A TPS nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS nezařazené příkazy A A A A A A N N A A A A Předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A TPS předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS předdefinované příkazy A A A A A A N N A A A A Vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A TPS vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A ZPS vzorové příkazy A A A A A A N N A A A A Vzory hromadných zadání příkazů k úhradě A A A A A A N N A A A A Vzory hromadných zadání příkazů k inkasu A A A A A A N N A A A A Data z banky N N A N A A N N A A N N Avíza N N A N A A N N A A N N Výpisy N N A N A A N N A A N N Výpisy z účtů N N A N A A N N A A A A Výpis z účtu N N A N A A N N A A A A Zůstatky N N A N A A N N A A N N Kurzovní lístek N N A N A A N N A A N N Přenos dat N N A N A A A A A A N N Import N N A A A A A A A A N N Export N N A A A A A A A A N N Synchronizace N N A N A A A A A A N N On-line N N A A A A A A A A N N Číselníky A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení partnerů A N A N A A N N A A A N Bankovní spojení partnerů - definice A N A N A A N N A A A N Konstantní symboly A N A N A A N N A A A N Kódy bank A N A N A A N N A A A N Měny A N A N A A N N A A A N Platební tituly A N A N A A N N A A A N SWIFT kódy A N A N A A N N A A A N Země A N A N A A N N A A A N Nastavení A N A N A A A A A A A N Správa disponenta A N A N A A A A A A A N strana 43 z 45

44 Klienti A N A N A A A A A A A N Účty A N A N A A A A A A A N Profily A A A A A A A A A A A A Správa profilů A A A A A A A A A A A A Načtení stavu okna A A A A A A A A A A A A Uložení stavu okna A A A A A A A A A A A A Karta uživatele A A A A A A A A A A N N Výběr jazyka A A A A A A A A A A A A Administrace N N N N N N A A N N N N Správa uživatelů N N N N N N A A N N N N Přidělování uživatelských práv N N N N N N A A N N N N Výběry ze seznamů N N A A A A N N A A N N Parametry výběru ze seznamu příkazů TPS A A A A A A N N A A A A Parametry výběru ze seznamu příkazů ZPS A A A A A A N N A A A A Parametry pro výběr ze seznamu dávek N N A A A A N N A A N N Parametry pro výběr ze seznamu avíz N N A A A A N N A A N N Parametry pro výběr ze seznamu výpisů N N A A A A N N A A N N Parametry výběru ze seznamu bankovních spojení A A A A A A N N A A A A strana 44 z 45

45 4. Kontaktní spojení na Helpdesk ČSOB Provozní doba: pracovní dni 7:00 až 20:00 hodin Telefon: , Fax: Provozní informace jsou dostupné na adrese strana 45 z 45

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné používání čipových karet ve službě ČSOB CEB... 3 2 Instalace SecureStore

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore a registrace certifikátů do OS... 3 3 První přihlášení do

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů Vážená klientko, vážený kliente, v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Telefon T-Mobile MDA Vario, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1 Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2 Karta eop na MS Windows XP/Vista/7... 4 2.1 Instalace software...

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 k dispozici pouze ve verzi 64bit. EPLAN Electric P8 využívá k ukládání některých dat databáze. Artikly, překladový slovník 1 ) a

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1. Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2. Instalace software... 4 Průběh instalace... 4 3. Odinstalování,

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě Certifikát První kroky s certifikátem na čipové kartě Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu. Co je to osobní certifikát Certifikát uložený

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

XEF SmartClient Instalační manuál

XEF SmartClient Instalační manuál XEF SmartClient Instalační manuál Požadavky na stanici uživatele Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7, vždy s nainstalovaným posledním Service Packem. Microsoft Internet Explorer alespoň

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

ASSET Server

ASSET Server Trade FIDES, a.s. ASSET Server 1.0.12.0 (aktualizace - 4/2014) Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Server manuál technika Obsah 1 Úvod...4 1.1 Popis software...4 2 Instalace software...5 2.1

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s. Form Filler Software602 Form Designer Verze 4 Průvodce instalací Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011 Software602, a.s. Obsah 1 Úvod...2 2 Příprava před instalací...2 2.1 Licenční

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ

InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ InBiz VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ InBiz je zcela nový systém, vytvořený a strukturovaný podle osvědčené e-bankingové platformy skupiny Intesa Sanpaolo pro firemní

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Instalace programu ProGEO

Instalace programu ProGEO Instalace programu ProGEO Obsah dokumentu: 1. Požadavky na systém 2. Průběh instalace 3. Aktivace zakoupené licence 4. Automatické aktualizace Updater 1. Požadavky na systém Softwarové požadavky: MicroStation

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul).

Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Quick start pro Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal 1. Úvod Software Eurotel mobile PhoneTools umožňuje komunikaci s moduly Siemens MC 35 Terminal / MC 35i Terminal (dále jen Siemens modul). Mezi

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Obsah. 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace Spuštění instalace Průběh instalace Odinstalování, změna instalace...

Obsah. 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace Spuštění instalace Průběh instalace Odinstalování, změna instalace... Middleware eop pro MS Windows Instalační PŘÍRUČKA Obsah 1. Co byste měli vědět před spuštěním instalace... 3 2. Spuštění instalace... 3 3. Průběh instalace... 4 4. Odinstalování, změna instalace... 8 1.

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát MPV 1/04/2019/170 Příručka pro klientský certifikát Obsah 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok Průvodce instalací 3 2. krok Dokončení instalace 4 3. krok Instalace

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod na internetové bankovnictví

Návod na internetové bankovnictví Návod na internetové bankovnictví Obsah 1. První přihlášení a obnova hesla.... 2 2. Obsluha internetového bankovnictví..... 3 2.1 Úvodní obrazovka 3 2.2 Zadání jednorázové platby 4 2.3 Zadání hromadné

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

Obsah. 1. Instalace... 2

Obsah. 1. Instalace... 2 NÁVOD K INSTALACI MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROGRAMU MEDIA CREATOR verze 1.4 aktualizovaná ke dni 10. 9. 2012 Obsah 1. Instalace... 2 1.1. Před spuštěním instalace... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3.

Více

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Instalace programu Aconto sestává z instalace databázového SQL serveru a samotného ekonomického systému Aconto. Instalace se otevře spuštěním

Více