Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická"

Transkript

1 Digital Control of Electric Drives Vektorové řízení asynchronních motorů České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická B1M14DEP O. Zoubek 1

2 MOTIVACE Nevýhody skalárního řízení U/f: Velmi nízká dynamika Změny v asynchronním stroji probíhají rychlostí danou časovou konstantou rotoru (tj. až vteřiny u velkých strojů) Zadání je frekvence není možné přímo řídit moment AM Nevhodné pro trakci Moment motoru je závislý na skluzové frekvenci - ta je navíc stále stejná (procentuálně se s nižší výstupní frekvencí měniče zvyšuje) B1M14DEP 2 2

3 Výhody skalárního řízení U/f: MOTIVACE Jednoduchost řízení (zejména vývoj) Výhody vektorového řízení oproti skalárnímu: Nesrovnatelně vyšší dynamika Možnost práce od nulových otáček (u některých typů VŘ včetně stojícího rotoru) Vstupem pro pohon je požadavek na moment (plynová páka) Vhodnost pro trakci Proud v asynchronním motoru je plně pod kontrolou Možnost krátkodobého přetížení a práce s vyšším momentem, než je moment zvratu K přechodu od skalárního k vektorovému řízení stačí ve většině případů pouze změna software B1M14DEP 3 3

4 SKALÁRNÍ x VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ Moment souvisí s proudy Moment jakéhokoli elektrického stroje proud Dynamika elektrického stroje rychlé změny proudů Rychlé změny proudů vyžadují napětí (vinutí stroje má induktivní charakter) Ke zvýšení dynamiky je potřeba přímo ovládat proudy (u asynchronního motoru s kotvou nakrátko přichází v úvahu pouze proudy statoru), což pouhým řízením U/f udělat nelze B1M14DEP 4 4

5 Skalární řízení: SKALÁRNÍ x VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ Řídí se pouze jediná veličina, většinou frekvence. Napětí je svázané s frekvencí, proto název U/f Napětí jmenovité napětí Vektorové řízení: jmenovité otáčky Otáčky [1/min] Řídí se odděleně dvě veličiny asynchronního stroje Většinou se jedná o statorový proud rozdělený na dvě složky: tokotvornou a momentotvornou I 1 AM I M I Ψ AM = B1M14DEP 5 5

6 GENEROVÁNÍ PWM Carrier Wave Code (Kód nosné vlny) Žádost o obsluhu Int Clock (Takt) Prescaler (Předdělička) Up-Down Counter (Obousměrný čítač) + Comparator (Komparátor ) Dead Time & Output Logic Modulation Wave Value (Kód modulačního průběhu ) CR Compare Register (Porovnávaná hodnota ) Program Generování mrtvých dob a výstupní logika B1M14DEP 6 6

7 GENEROVÁNÍ PWM (Jedna možnost) +1 Modulation Wave (Modulační průběh) Carrier Wave (Nosná vlna) 0-1 Interrupt Request (Žádost o obsluhu) + PWM Output (Výstup PWM) PWM Output (Výstup PWM) Time B1M14DEP 7 7

8 PROSTOROVÝ VEKTOR Prostorovým vektorem I 1 lze vyjádřit výsledné působení všech proudů prodékajících všemi fázemi statoru elektrického stroje Předpokládá se symetrické vinutí, sinusově rozložené Pro třífázový, dvoupólový stroj (úhel natočení fází je po 120 ) Výraz lze upravit za předpokladu, že není vyvedený střed (i a +i b +i c = 0) a po vyčíslení e j120 a e j240 i =R I = 3 2 K i a I=K i a i b e j 120 i c e j 240 I=K 3 2 i a j 3 2 i a 2i b i =I I = 3 2 K i bi c = 3 2 K i a 2 i b B1M14DEP 8 8

9 PROSTOROVÝ VEKTOR Prostorovým vektorem I 1 lze vyjádřit výsledné působení všech proudů prodékajících všemi fázemi statoru elektrického stroje Předpokládá se symetrické vinutí, sinusově rozložené Pro třífázový, dvoupólový stroj (úhel natočení fází je po 120 ) Výraz lze upravit za předpokladu, že není vyvedený střed (i a +i b +i c =0) a po vyčíslení e j120 a e j240 i =R I = 3 2 K i a I=K i a i b e j 120 i c e j 240 Při vhodné volbě K I=K 3 2 i a i α j = i a 3 2 i a 2i b i =I I = 3 2 K i bi c = 3 2 K i a 2 i b B1M14DEP 9 9

10 CLARKOVA TRANSFORMACE Tři fáze stroje Dvě osy i a i α i β i c i b Clarkova transformace převádí tři fáze (a, b, c) na dvě fáze (α, β) Pro K = 2/3 je Clarkova transformace vyjádřena vztahy: i =i a i = 3 3 i a 2i b B1M14DEP 10 10

11 OTÁČENÍ SOUŘADNIC I 1 I k Prostorový vektor I v souřadnicovém systému svázeném se statorem Prostorový vektor I v souřadnicovém systému k I k = I 1 e j k kde θ k je úhel natočení souřadnicového systému k Je-li souřadnicový systém (k, l) pootočen o úhel θ k proti (α, β): i k =i α cosθ k +i β sinθ k i l =i α sinθ k +i β cosθ k B1M14DEP 11 11

12 PARKOVA TRANSFORMACE α θ d β ω 1 q i d =i cos i sin i q =i sin i cos B1M14DEP 12 12

13 POUŽÍVANÉ SYSTÉMY SOUŘADNIC Souřadnice Označení Rychlost otáčení Souřadnice svázané se statorem 0 Souřadnice svázané s rotorem k, l ω Souřadnice svázané s magnetickým tokem rotoru d, q ω 1 B1M14DEP

14 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 B1M14DEP 14 14

15 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 Napěťová rovnice statorového vinutí asynchronního motoru zapsaná pomocí prostorových vektorů: 1 U 1 =R 1 I 1 d dt =R 1 I 1 j 1 1 B1M14DEP 15 15

16 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 P= 3 2 [ R 1 i 2 2 i i 1 1 i 1 ] B1M14DEP 16 16

17 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 P= 3 2 [ R 1 i 2 2 i i 1 1 i 1 ] Ztrátový výkon při průchodu proudu odporem: P=R I 2 =R i a 2 i b 2 B1M14DEP 17 17

18 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 P= 3 2 [ R 1 i 2 2 i i 1 1 i 1 ] Ztráty ve statoru P=R I 2 =R i a 2 i b 2 B1M14DEP 18 18

19 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 P= 3 2 [ R 1 i 2 2 i i 1 1 i 1 ] Ztráty ve statoru Výkon přenášený vzduchovou mezerou ze statoru na rotor B1M14DEP 19 19

20 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 B1M14DEP 20 20

21 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 1s = 1 p p B1M14DEP 21 21

22 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU Pro K= 2 3 P= 3 2 U 1 I 1 cos = 3 2 R U 1 I 1 B1M14DEP 22 22

23 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU M i = 3 2 p p c A B sin sin γ je úhel mezi vektory A a B A B c I 1 I 1 I 1 I 1 I 2 I 2 I 2 Ψ 1 I 2 Ψ 1 Ψ µ Ψ 2 Ψ 1 Ψ µ Ψ 2 Ψ 2 L h L h / L 2 L h / L 1 L h / σl 1 L 2 M i = 3 2 p p 1 i 1 1 i 1 B1M14DEP

24 MOMENT ASYNCHRONNÍHO MOTORU M i = 3 2 p p c A B sin sin γ je úhel mezi vektory A a B A B c I 1 I 1 I 1 I 1 I 2 I 2 I 2 Ψ 1 I 2 Ψ 1 Ψ µ Ψ 2 Ψ 1 Ψ µ Ψ 2 Ψ 2 L h L h / L 2 L h / L 1 L h / σl 1 L 2 M i = 3 2 p p 2 d i 1 q 2 q i 1 d L h L 2 M i = 3 2 p p 1 i 1 1 i 1 B1M14DEP

25 SLOŽKY STATOROVÉHO PROUDU M i = 3 2 p p 2 d i 1 q 2 q i 1 d L h L 2 B1M14DEP 25 25

26 SLOŽKY STATOROVÉHO PROUDU M i = 3 2 p p 2 d i 1 q 2 q i 1 d L h L 2 Ψ 2q je rovno nule, protože směr os (d, q) je dán právě směrem Ψ 2 M i = 3 2 p p 2 i 1 q L h L 2 B1M14DEP 26 26

27 SLOŽKY STATOROVÉHO PROUDU M i = 3 2 p p 2 d i 1 q 2 q i 1 d L h L 2 Ψ 2q je rovno nule, protože směr os (d, q) je dán právě směrem Ψ 2 M i = 3 2 p p 2 i 1 q L h L 2 M i i 1q 2 Ψ 2 je buzení i 1q je momentotvorná složka statorového proudu B1M14DEP 27 27

28 SLOŽKY STATOROVÉHO PROUDU M i = 3 2 p p 2 d i 1 q 2 q i 1 d L h L 2 Ψ 2q je rovno nule, protože směr os (d, q) je dán právě směrem Ψ 2 M i = 3 2 p p 2 i 1 q L h L 2 d 2d dt M i i 1q 2 = R 2 L 2 L h 2d => 2 L h Ψ 2 je buzení i 1q je momentotvorná složka statorového proudu i je tokotvorná složka 1d statorového proudu B1M14DEP

29 ASYNCHRONNÍ x STEJNOSMĚRNÝ STROJ Statorový proud třífázového asynchronního motoru nakrátko má dva stupně volnosti (třetí je ubraný tím, že není vyveden střed) a lze ho rozdělit na dvě složky, které odpovídají proudu kotvy a buzení u stejnostměrného motoru. Lze tedy samostatně řídit moment a nabuzení asynchronního stroje. i 1q AM i 1q i a i b i a i b B1M14DEP 29 29

30 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * i 1q * PI PI u 1d u 1q d,q θ u 1α u 1β a,b,c u 1a,b,c střídač i a,i b,(i c ) AM model AM d,q i α a,b,c ω 2 i 1q θ r θ i β θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP 30 30

31 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * * i 1q Clarkova transformace u i 1d =i a i = 3 PI PI u 1q θ u 1α d,q 3 i a 2i b a,b,c u 1β u 1a,b,c střídač i a,i b,(i c ) AM model AM ω 2 i 1q θ r d,q θ i α i β a,b,c θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP

32 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * * i 1q Parkova transformace PI PI i d =i cos i sin u 1d u 1q d,q θ u 1α u 1β a,b,c u 1a,b,c i q =i sin i cos střídač i a,i b,(i c ) AM model AM ω 2 i 1q θ r d,q θ i α i β a,b,c θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP

33 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE Model I 1 -n asynchronního stroje * i 1q * d 2 dt u 1d PI d,q střídač AM PI L a,b,c Lu h u 1q 1β 2 2 = L h R 2 2 L θ 2 i a,i b,(i c ) = R 2 u 1α u 1a,b,c i 1q 2 model AM ω 2 i 1q θ r d,q θ i α i β a,b,c θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP 33 33

34 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * Model I 1 -n asynchronního stroje Při zavedení vhodné substituce i 2 = 2 i 1q * d i 2 dt PI u 1d L d,q h střídač u u a,b,c 1q i L 1d i 1β 2 2 = R 2 2 PI = R 2 θ u 1α u 1a,b,c AM i 1q L 2 i 2 i a,i b,(i c ) model AM ω 2 i 1q θ r d,q θ i α i β a,b,c θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP 34 34

35 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * PI d,q Integrátor skluzové frekvence PI i 1q * model AM ω 2 i 1q θ r u 1d u 1q d,q θ θ u 1α u 1β a,b,c i α i β u 1a,b,c střídač r = 2 dt a,b,c AM i a,i b,(i c ) θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP

36 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * PI d,q Dekodér IRC čidla střídač PI u u a,b,c počet 1q pulsů 1β IRC = θ počet pulsů na otáčku p p 2 i 1q * model AM ω 2 i 1q θ r u 1d d,q θ u 1α i α i β u 1a,b,c a,b,c i a,i b,(i c ) AM θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP

37 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * i 1q * model AM ω 2 PI PI i 1q θ r u 1d u 1q d,q θ θ r 2 u 1α 1 střídač a,b,c u 1β i β u 1a,b,c IRC 2 = 1 r IRC = i d,q α a,b,c Skluzová frekvence Napájecí frekvence motoru AM El. úhlová rychlost hřídele i a,i b,(i c ) θ IRC n dekodér IRC B1M14DEP

38 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * i 1q * PI PI u 1d u 1q d,q θ u 1α u 1β a,b,c u 1a,b,c střídač i a,i b,(i c ) AM a,b,c model d,q PI AM regulátory regulují i každou složku i proudu odděleně 1q θ β Obě složky jsou stejnosměrné (nemění se ani s ω, ω 1 nebo ω 2 ) ω 2 Vstupem do regulátoru θ je chybová veličina proudů Výstupem je požadavek r na napětí i α θ IRC n dekodér IRC u t =k p e t k i e t dt B1M14DEP

39 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE * i 1q * PI PI u d,q =u d cos u q sin model AM θ r d,q a,b,c θ Inverzní Parkova a Clarkova transformace i 1q u 1d u 1q θ u 1α u =u d sin u q cos ω 2 u 1β Inverze: U sinů jsou otočená znaménka i α i β u 1a,b,c střídač i a,i b,(i c ) AM u a =u a,b,c u b = 1 2 u 3 2 u θ IRC u c = 1 2 u 3 n2 u dekodér IRC B1M14DEP 39 39

40 NAPĚŤOVÉ VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO STROJE B1M14DEP 40 40

41 TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ B1M14DEP 41 41

42 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU Každá ze tří větví napěťového měniče má sepnutý vždy právě jeden ze dvou tranzistorů. Pro tři větve je to celkem 2 3 =8 různých stavů. a b c Ua-b Ub-c Ua-c výstup nic U DC 0 -U DC U DC -U DC U DC +U DC U DC 0 +U DC U DC +U DC U DC -U DC nic B1M14DEP 42 42

43 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU B1M14DEP 43 43

44 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU B1M14DEP 44 44

45 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU Šest dosažitelných stavů na výstupu měniče b U120 U180 U60 U0 a U240 U300 c B1M14DEP 45 45

46 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU Pro dosažení určitého výstupu je třeba v čase kombinovat několik výstupních vektorů, včetně nulového. Existuje mnoho způsobů, jak vektor složit, které se liší přesností, náročností výpočtu a spínacími ztrátami. Výstupy mají však vždy charakterpwm modulace. b U0 U60 a Nejjednodušší způsob je PWM x = u x 2U max 0.5 x {a,b, c} c B1M14DEP 46 46

47 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU B1M14DEP 47 47

48 MODULACE PROSTOROVÉHO VEKTORU 48 B1M14DEP 48

49 Digital Control of Electric Drives Konec B1M14DEP 49 49

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory 1. SRM Mechatronické systémy se spínaným reluktančním motorem (Switched Reluctance Motor = SRM) mají několik předností ve srovnání s jinými typy

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Přímá regulace momentu

Přímá regulace momentu Přímá regulace momentu Metoda přímé regulace momentu podle Depenbrocka - poprvé publikována M. Depenbrockem z TU Bochum v roce 1985 - v aplikacích využívá firma ABB (lokomotivy, pohony všeobecného užití)

Více

MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl

MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek, 2017 Compare Unit jiné řešení Následující

Více

PRAKTICKÁ REALIZACE A VÝSLEDKY

PRAKTICKÁ REALIZACE A VÝSLEDKY 8 PRAKTICKÁ REALIZACE A VÝSLEDKY Celý pohon byl realizován v laboratoři H26 Katedry elektrických pohonů a trakce v Praze Dejvicích. Laboratoř umožňuje snadnou instalaci elektrických motorů na testovací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimální vektorové řízení reluktančního synchronního motoru Přemysl Pospíšil 2018

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

Spojité řízení Řídící úhly tyristorů se mění spojitě. Řízení je sloţitější, ale napětí má výhodnější průběh. I tak obsahuje vyšší harmonické.

Spojité řízení Řídící úhly tyristorů se mění spojitě. Řízení je sloţitější, ale napětí má výhodnější průběh. I tak obsahuje vyšší harmonické. Frekvenční měniče Tyristorové měniče (klasické): o přímé frekvenční měniče cyklokonvertory o podsynchronní kaskády Nepřímé frekvenční měniče Přímé frekvenční měniče (cyklokonvertory) Jsou to přímé frekvenční

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6 Elektrárny AM5ENY přednáška č 5 Jan Špetlík spetlj@felcvutcz -v předmětu emalu ENY Katedra elektroenergetky, Fakulta elektrotechnky ČVUT, Techncká 2, 66 27 Praha 6 Nárazový proud bude: F κ 2 I,7 225 59,9

Více

Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP

Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP Diplomová práce F3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP Field Oriented Control of Induction

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 19. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Model elektrického vozidla s vektorově řízeným asynchronním motorem

Model elektrického vozidla s vektorově řízeným asynchronním motorem Cíl cvičení Model elektrického vozidla s vektorově řízeným asynchronním motorem Cvičení seznamuje s aplikací pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem k trakčním účelům v elektrických vozidlech.

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL ASYNCHRONNÍHO STROJE E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Asynchronní motor je pro svou jednoduchost a nízkou cenu nejčastěji používaný typ elektromotoru,

Více

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor odborný seminář Jindřichův Hradec, 8. až 9. května 9 VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor Martin Novák Abstrakt: Paper deals with torque

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Jednofázový měnič střídavého napětí

Jednofázový měnič střídavého napětí FAKLA ELEKOECHNIKY A KOMNIKAČNÍCH ECHNOLOGIÍ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V BNĚ Jednofázový měnič střídavého napětí BVEL Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka Ing. Petr Procházka, Ph.D červen 213 epower

Více

PŘIROZENÉ ŘÍZENÍ. 5.1 Použitý matematický model ASM. Základní vlastnosti NFO

PŘIROZENÉ ŘÍZENÍ. 5.1 Použitý matematický model ASM. Základní vlastnosti NFO 5 PŘIOZENÉ ŘÍZENÍ V roce 1994 byla švédským vědcem agnarem Jönssonem prvně publikována metoda pro řízení asynchronního motoru (ASM) bez použití čidla rychlosti pod názvem Natural Field Orientation (NFO).

Více

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

1. Regulace proudu kotvy DC motoru 1. Regulace proudu kotvy DC motoru Regulace proudu kotvy u stejnosměrných pohonů se užívá ze dvou zásadních důvodů: 1) zajištění časově optimálního průběhu přechodných dějů v regulaci otáček 2) možnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety simulační studie

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření) Katedra oecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostra STEJNOSMĚRNÝ CIZE BZENÝM MOTOR NAPÁJENÝ Z -PLSNÍHO TYRISTOROVÉHO SMĚRŇOVAČE (Návod do měření rčeno pro posluchače všech

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon

MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon Základní parametry řídicích jednotek pro motory DC a EC maxon výtah z dokumentu MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ Verze 1.5 (25. 3. 2008) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/6 Základní parametry řídicích jednotek DC Vybavení

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru autor: Vojtěch Štván 2012 Anotace Tato

Více

V následujících podkapitolách je popsáno nastavení modelů jednotlivých zařízení. Tento popis navazuje a

V následujících podkapitolách je popsáno nastavení modelů jednotlivých zařízení. Tento popis navazuje a 2. Obvodové prvky V následujících podkapitolách je popsáno nastavení modelů jednotlivých zařízení. Tento popis navazuje a obsahově rozšiřuje kapitoly Začátečník a Pokročilý, které byly zpracovány v rámci

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

MODERNÍ STRUKTURY ŘÍZENÍ SERVOSYSTÉMŮ SE STŘÍDAVÝMI POHONY

MODERNÍ STRUKTURY ŘÍZENÍ SERVOSYSTÉMŮ SE STŘÍDAVÝMI POHONY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2012 Lukáš Navrátil

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2012 Lukáš Navrátil VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 212 Lukáš Navrátil Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Stejnosměrný generátor DYNAMO Stejnosměrný generátor DYNAMO Cíle cvičení: Naučit se - stavba stejnosměrných strojů hlavní části, - svorkovnice, - schématické značky, - náhradní schéma zdroje napětí, - vnitřní indukované napětí, - magnetizační

Více

Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS

Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce ADIP25 Diplomová práce Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS 2016 Radek Linhart

Více

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r Záření Hertzova dipólu, kulové vlny, Rovnice elektromagnetického pole jsou vektorové diferenciální rovnice a podle symetrie bývá vhodné je řešit v křivočarých souřadnicích. Základní diferenciální operátory

Více

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3.1 Měření charakteristiky naprázdno a nakrátko synchronního stroje Měření naprázdno: Teoretický rozbor: při měření naprázdno je zjišťována

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE USPOŘÁDÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE Stator: Trojfázové vinutí po 120 Sinusové rozložení v drážkách Připojení na trojfázovou síť Rotor: Budicí vinutí napájené

Více

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

Elektromechanické akční členy (2-0-2) Přednášky: Elektromechanické akční členy (2-0-2) 1. Řízený pohyb v mechanických soustavách Všeobecně, motiv, princip. Zdroje zobecněných sil v mechanických soustavách. Přehled, typové a výkonové rozdělení

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO DO TVRDÉ SÍTĚ Ing. Karel Noháč, Ph.D. Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Analyzovaný ý systém: Dále

Více

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka. Měl by sloužit jako podkladový

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Asynchronní motor s klecí nakrátko Aynchronní troje Aynchronní motor klecí nakrátko Řez aynchronním motorem Princip funkce aynchronního motoru Točivé magnetické pole lze imulovat polem permanentního magnetu, otáčejícího e kontantní rychlotí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Simulace pohonu s asynchronním motorem v prostředí Matlab/Simulink Václav Koranda

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje

Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektrických pohonů a trakce Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje

Více

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Provoz v otevřené smyčce bez zpětné vazby z halových sond a IRC čidla Provoz v uzavřené smyčce se zpětnou vazbou z magnetického čidla Použití pro jednoduché

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN LOŽISKOVÁ TĚLESA

Více

Elektrické pohony pro elektromobily

Elektrické pohony pro elektromobily ČVUT FEL Katedra elektrických pohonů a trakce Elektrické pohony pro elektromobily Ing. Petr SÝKORA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Technická

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008 ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 3/28 Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory 3. Polovodičové měniče 3.1. Usměrňovače

Více

Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1)

Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1) Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1) V tomto dokumentu je popsáno pouze základní silové nastavení měničů, přizpůsobení

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

16. Řídící a akční členy :

16. Řídící a akční členy : 16. Řídící a akční členy : Řídící člen -je část regulačního obvodu do kterého vstupuje řídící veličina w a rozdělujeme je na Elektrické ( spínače, potenciometry, regul.transformátory, řídící PC, apod.)

Více

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí

Více