ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení malt cementů a jemnozrných kompozitů ZMC 2018/1

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení malt cementů a jemnozrných kompozitů ZMC 2018/1"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení malt cementů a jemnozrných kompozitů ZMC 8/ Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 6 Brno Czech Republic ptprovider.cz Datum vydání: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Ing. Petr Misák, Ph.D. Vedoucí PoZZ, koordinátor PrZZ Koordinátor hodnocení výsledků PrZZ

2

3 OBSAH Obsah Úvod a důležité kontakty 4 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti 6 3 Závěry statistické analýzy 6 3. ČSN EN 96- Pevnost ČSN EN 96- (čl. 7) Stanovení ztráty žíháním ČSN EN 96- (čl. 8) Stanovení obsahu síranů ČSN EN 96- (čl. 9) Stanovení zbytku ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení zbytku ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení obsahu sulfidů ČSN EN 96-3 Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k ČSN EN 96- Stanovení chrómu (Cr 6+ ) ČSN EN 5- Zrnitost ČSN EN 5-3 Konzistence ČSN EN 5-6 Objemová hmotnost č. m ČSN EN 5- Objemová hmotnost z. m ČSN EN 5- Pevnost ČSN EN 5- Přídržnost ČSN EN 5-8 Koef. kapilární absorpce (C m ) ČSN EN 5-9 Tok vodní páry ČSN EN 389- Pevnost v tahu za ohybu a tlaku ČSN EN 4- (čl. 8.) Doba zavadnutí ČSN EN 4-, (čl. 8.) Skluz Normativní dokumenty a odkazy 9 Příloha Příloha ČSN EN 96- Pevnost. Pevnost v tahu ohybem po dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tahu ohybem po 7 dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tahu ohybem po 8 dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tlaku po dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tlaku po 7 dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

4 OBSAH.5.4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tlaku po 8 dnech zrání Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Shrnutí Pevnost v tahu ohybem Pevnost v tlaku Příloha ČSN EN 96- (čl. 7) Stanovení ztráty žíháním 39 3 Příloha ČSN EN 96- (čl. 8) Stanovení obsahu síranů 39 4 Příloha ČSN EN 96- (čl. 9) Stanovení zbytku 39 5 Příloha ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení zbytku 39 6 Příloha ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení obsahu sulfidů 39 7 Příloha ČSN EN 96-3 Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k Příloha ČSN EN 96- Stanovení chrómu (Cr 6+ ) 4 9 Příloha ČSN EN 5- Zrnitost 4 Příloha ČSN EN 5-3 Konzistence 4 Příloha ČSN EN 5-6 Objemová hmotnost č. m. 4 Příloha ČSN EN 5- Objemová hmotnost z. m. 4 3 Příloha ČSN EN 5- Pevnost 4 3. Pevnost v tahu ohybem Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tlaku Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Příloha ČSN EN 5- Přídržnost 5 5 Příloha ČSN EN 5-8 Koef. kapilární absorpce (C m ) 5 6 Příloha ČSN EN 5-9 Tok vodní páry 5 7 Příloha ČSN EN 389- Pevnost v tahu za ohybu a tlaku 5 7. Pevnost v tahu ohybem Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Pevnost v tlaku Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

5 OBSAH 7..3 Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Příloha ČSN EN 4-, kap. 8. Stanovení doby zavadnutí 6 9 Příloha ČSN EN 4-, kap. 8. Stanovení skluzu 6 9. Výsledky zkoušek Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Mandelovy statistiky konzistence Vyhodnocení výkonnosti účastníků Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

6 . ÚVOD A DŮLEŽITÉ KONTAKTY Úvod a důležité kontakty V roce 8 byl Poskytovatelem zkoušení způsobilosti při SZK FAST (PoZZ) zahájen program zkoušení způsobilosti (PrZZ) s označením ZMC 8/, jehož cílem bylo ověřit a posoudit shodnost výsledků zkoušek malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů. Posouzení výsledků programu zkoušení způsobilosti měla na starost komise složená z následujících pracovníků PoZZ: Vedoucí PoZZ, koordinátor PrZZ Koordinátor hodnocení výsledků PrZZ doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Ing. Petr Misák, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 95, Brno 6 Veveří 95, Brno 6 Tel.: Tel.: Předmětem zkoušení způsobilosti byly následující zkušební postupy:. ČSN EN 96- Pevnost []. ČSN EN 96- (čl. 7) Stanovení ztráty žíháním [] 3. ČSN EN 96- (čl. 8) Stanovení obsahu síranů [] 4. ČSN EN 96- (čl. 9) Stanovení zbytku [] 5. ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení zbytku [] 6. ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení obsahu sulfidů [] 7. ČSN EN 96-3 Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k. [3] 8. ČSN EN 96- Stanovení chrómu (Cr 6+ ) [4] 9. ČSN EN 5- Zrnitost [5]. ČSN EN 5-3 Konzistence [6]. ČSN EN 5-6 Objemová hmotnost č. m. [7]. ČSN EN 5- Objemová hmotnost z. m. [8] 3. ČSN EN 5- Pevnost [9] 4. ČSN EN 5- Přídržnost [] 5. ČSN EN 5-8 Koef. kapilární absorpce (C m ) [] 6. ČSN EN 5-9 Tok vodní páry [] 7. ČSN EN 389- Pevnost v tahu za ohybu a tlaku [3] 8. ČSN EN 4- (čl. 8.) Doba zavadnutí [4] 9. ČSN EN 4-, (čl. 8.) Skluz [4] Byly otevřeny zkušební postupy, 3, 7 a 9. Ostatní zkoušky nebyly otevřeny z důvodu nízké účasti. Materiál pro výrobu vzorků zajistil PoZZ a byl odebírám vždy ze stejné výrobní šarže a data výroby. Výsledky zkoušek jednotlivých účastníků PrZZ jsou vzájemně porovnány metodou statistické analýzy experimentu shodnosti podle ČSN ISO 575- [5] a podle ČSN EN ISO/IEC 743 [6]. Výsledkem řešení je tato závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky experimentu shodnosti, včetně statistického vyhodnocení. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

7 . ÚVOD A DŮLEŽITÉ KONTAKTY Programu se zúčastnilo celkem pracovišť. Pro zachování anonymity účastníků PrZZ bylo každému pracovišti přiděleno identifikační číslo, které bude dále v tomto dokumentu používáno. Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je osvědčení o účasti v programu zkoušení způsobilosti, které je pro každého účastníka jedinečné a je zde uvedeno účastníka, pod kterým vystupuje v této zprávě. V následující tabulce je znázorněna účast pracovišť v jednotlivých částech PrZZ. Tabulka : Účast jednotlivých pracovišť v PrZZ (označení zkoušek dle části ) /Part fa3f X - - X X 394ae X eabe X 5fd X ea X e45 X ad3 X X e98 X ef3e3 X X X - - 8b7ec X cbdf5 X a4e7b X X c9e7e X c9cbd X eab X eb4d X ed7b X - - f99ab X fbf X - X f56ca X X - - n Tabulka : Seznam účastníků pořadí v tabulce neodpovídá identifikačnímu číslu v tabulce Subjekt Adresa Číslo AZL BETONTEST, spol. s r. o. Trnkova 383/6, Brno, 68, Česká 6 republika BETOTECH, s.r.o. Beroun 66, Beroun, 66, Česká republika 95 Cement Hranice, akciová společnost - Bělotínská 88, Hranice I - Město, 753, 84 Betonářská laboratoř Česká republika CEMEX Czech Republic, s.r.o. Semtín, Pardubice, 53354, Česká republika 3 Centrum stavebního inženýrství a.s. K Cihelně 34, Zlín - Louky, 764 3, 7. Česká republika ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Pf. 8., Szentendre,, Hungary NAH--/8 Nonprofit Kft. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Dózsa György út 6., Szentendre,, Hungary NAH--/8 Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

8 . POSTUPY STATISTICKÉ ANALÝZY EXPERIMENTU PRECIZNOSTI Subjekt Adresa Číslo AZL ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Pf. 8., Szentendre,, Hungary NAH--/8 Nonprofit Kft. Ivanka Dobreva kompl. Mladost- bl.43/vh.3/floor 5/ 7 ap.4, Sofia, 784, Bulgaria LABBET - Betosan s.r.o. Nová cesta 4/9, Praha 4, 4, 687 Česká republika LI Zemna mehanika - Baugrund Institut 3 Tsarevo selo Str., atelie-parter, Sofia, 55LI Knirim OOD 6, Bulgaria Lithuanian Energy Institute Breslaujos str. 3, Kaunas, LT 4443, Lithuania LA..6 PI Institute for Urbanism, Civil Engineering Save Mrkalja 6, Banja Luka, 78, BiH LI-79- and Ecology of Republic of Srpska QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pracovisko Pasienková 9 D, Bratislava, 86, Slo- 54/S-3 Bratislava venská republika Ředitelství silnic a dálnic ČR Rebešovická 4, Brno-Chrlice, 643, 7 Česká republika SQZ, s.r.o. U místní dráhy 939/5, Olomouc, Nová 35. ulice, 779, Česká republika STACHEMA CZ s.r.o., Zkušební laboratoř, Hasičská, Zibohlavy, Kolín, 8, L 433 Pracoviště Česká republika Technische Universität Graz - TVFA Inffeldgasse 4, Graz, 8, Austria TPA EOD, CTC SOFIA Rezbarska 7 str., Sofia, 5, Bulgaria Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Jiřího Potůčka 5, Pardubice, 539, 5 Česká republika Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Veveří 33/95, Brno, 6, Česká republika L396 stavební, Akreditovaná zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně ŽPSV a. s. Třebízského 7, Uherský Ostroh, 6874, Česká republika 4 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti Postupy statistické analýzy, které používá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST, je možné v plném znění nalézt na 3 Závěry statistické analýzy Předložená zpráva shrnuje výsledky programu zkoušení způsobilosti ZMC 8/ (PrZZ) pořádaného Poskytovatelem zkoušení způsobilosti při SZK FAST (Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně). PrZZ se zúčastnilo celkem pracovišť. Program byl zaměřen na běžné normalizované zkoušky malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů. Výsledky zkoušek jsou hodnoceny samostatně pro každý sledovaný zkušební postup. Vyhodnocené statistické charakteristiky, výsledky testů a grafické znázornění jsou součástí přílohy této zprávy. Nejdůležitějším výstupem PrZZ jsou tzv. z-score a ζ-score (zeta-score). Tyto charakteristiky hodnotí výkonnost jednotlivých účastníků porovnáním se vztažnou hodnotou a nejistotami měření. Vztažná hodnota a její nejistota byla určena podle postupů uvedených v. z score a ζ-score jsou porovnány s limitními hodnotami (viz část ). Výsledné hodnoty ζ-score nejsou brány v potaz při výsledném vyhodnocení výkonnosti účastníků, neboť jsou do značné míry závislé na hodnotách nejistot měření. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 6/66

9 3. ZÁVĚRY STATISTICKÉ ANALÝZY 3. ČSN EN 96- Pevnost V rámci této části experimentu byly vyhodnoceny charakteristiky pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku ve, 7 a 8 dnech zrání. Každá charakteristika byla hodnocena samostatně. Výsledky účastníka byly označeny jako odlehlé, problematické nebo nevyhovující jestliže tohoto označení bylo dosaženo na dvou a více úrovních experimentu. Výsledky zkoušek společně s grafickým znázorněním a vyhodnocenými statistickými charakteristikami jsou uvedeny v části přílohy. Numerické kritické zhodnocení výsledků zkoušek neukázalo překročení žádné kritické hodnoty. Grafické zjištění konzistence laboratoří (Mandelovy statistiky) ukázalo překročení kritických hodnot statistik konzistence (viz příloha). Překročení kritických hodnot Mandelových statistik nenaznačuje, že výsledky laboratoří jsou špatné. Pouze poukazuje na drobné nesrovnalosti. Žádný z účastníků tedy nebyl z experimentu vyřazen. Vztažná hodnota a její nejistota byla stanovena na základě algoritmu A (ISO 358 [7]). Na základě této analýzy lze prohlásit, že výsledky všech účastníků nepřekročily limitní hodnotu z-score = na dvou a více úrovních experimentu a proto lze jejich výkonnost označit jako vyhovující. 3. ČSN EN 96- (čl. 7) Stanovení ztráty žíháním Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.3 ČSN EN 96- (čl. 8) Stanovení obsahu síranů Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.4 ČSN EN 96- (čl. 9) Stanovení zbytku Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.5 ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení zbytku Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.6 ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení obsahu sulfidů Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.7 ČSN EN 96-3 Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.8 ČSN EN 96- Stanovení chrómu (Cr 6+ ) Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.9 ČSN EN 5- Zrnitost Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3. ČSN EN 5-3 Konzistence Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3. ČSN EN 5-6 Objemová hmotnost č. m. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3. ČSN EN 5- Objemová hmotnost z. m. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 7/66

10 3. ZÁVĚRY STATISTICKÉ ANALÝZY 3.3 ČSN EN 5- Pevnost V rámci této části experimentu byly vyhodnoceny charakteristiky pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku. Každá charakteristika byla hodnocena samostatně. Výsledky zkoušek společně s grafickým znázorněním a vyhodnocenými statistickými charakteristikami jsou uvedeny v části 3 přílohy. Numerické kritické zhodnocení údajů Grubbsovým i Cochranovým testem ukázalo překročení % kritické hodnoty v případě účastníka eab579. Výsledky tohoto účastníka byly označeny jako odlehlé a z experimentu vyřazeny. Po vyřazení tohoto účastníka již k překročení kritických hodnot nedošlo. Grafické zjištění konzistence laboratoří (Mandelovy statistiky) ukázalo překročení kritických hodnot statistik konzistence (viz příloha). Překročení kritických hodnot Mandelových statistik nenaznačuje, že výsledky laboratoří jsou špatné. Pouze poukazuje na drobné nesrovnalosti. Vztažná hodnota a její nejistota byla stanovena na základě algoritmu A (ISO 358 [7]). Na základě této analýzy lze prohlásit, že výsledky všech neodlehlých účastníků nepřekročily limitní hodnotu z-score = a proto lze jejich výkonnost označit jako vyhovující. 3.4 ČSN EN 5- Přídržnost Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.5 ČSN EN 5-8 Koef. kapilární absorpce (C m ) Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.6 ČSN EN 5-9 Tok vodní páry Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.7 ČSN EN 389- Pevnost v tahu za ohybu a tlaku V rámci této části experimentu byly vyhodnoceny charakteristiky pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku. Každá charakteristika byla hodnocena samostatně. Výsledky zkoušek společně s grafickým znázorněním a vyhodnocenými statistickými charakteristikami jsou uvedeny v části 7 přílohy. Numerické ani grafické kritické zhodnocení výsledků zkoušek neukázalo překročení kritických hodnot. Vztažná hodnota a její nejistota byla stanovena na základě algoritmu A (ISO 358 [7]). Na základě této analýzy lze prohlásit, že výsledky všech účastníků nepřekročily limitní hodnotu z-score = a proto lze jejich výkonnost označit jako vyhovující. 3.8 ČSN EN 4- (čl. 8.) Doba zavadnutí Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3.9 ČSN EN 4-, (čl. 8.) Skluz Výsledky zkoušek společně s grafickým znázorněním a vyhodnocenými statistickými charakteristikami jsou uvedeny v části 9 přílohy. Numerické kritické zhodnocení údajů Cochranovým testem ukázalo překročení % kritické hodnoty v případě účastníka a4e7b. Bližší analýza ukázala, že toto překročení má za následek pouze jedna pozorovaná hodnota, po jejímž vyřazení již k překročení kritické hodnoty nedošlo. Grafické zjištění konzistence neukázalo překročení žádné kritické hodnoty. Žádný z účastníků nebyl z experimentu vyřazen. Vztažná hodnota a její nejistota byla stanovena na základě algoritmu A (ISO 358 [7]). Na základě této analýzy lze prohlásit, že výsledky všech účastníků nepřekročily limitní hodnotu z-score = a proto lze jejich výkonnost označit jako vyhovující. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 8/66

11 ODKAZY Odkazy [] ČSN EN 96-. Metody zkoušení cementu - Část : Stanovení pevnosti. 6. [] ČSN EN 96-. Metody zkoušení cementu - Část : Chemický rozbor cementu. 3. [3] ČSN EN Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti. 9. [4] ČSN EN 96-. Metody zkoušení cementu - Část : Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu. 6. [5] ČSN EN 5-. Zkušební metody malt pro zdivo - Část : Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) [6] ČSN EN 5-3. Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku).. [7] ČSN EN 5-6. Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty [8] ČSN EN 5-. Zkušební metody malt pro zdivo - Část : Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty.. [9] ČSN EN 5-. Zkušební metody malt pro zdivo - Část : Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku.. [] ČSN EN 5-. Zkušební metody malt pro zdivo - Část : Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu.. [] ČSN EN 5-8. Zkušební metody malt pro zdivo - Část 8: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě. 3. [] ČSN EN 5-9. Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky [3] ČSN EN Zkušební metody potěrových materiálů - Část : Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. 3. [4] ČSN EN 4-. Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část : Zkušební metody. 8. [5] ČSN ISO Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření Část : Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření. 8. [6] ČSN EN ISO/IEC 743. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.. [7] ISO Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. 5. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 9/66

12 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Příloha ČSN EN 96- Pevnost. Pevnost v tahu ohybem po dnech zrání.. Výsledky zkoušek Tabulka 3: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] e e Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Sample Standard Deviation % Critical Value 54e45 5e98 Obrázek : Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

13 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST % Critical Value Average Value e45 5e98 Obrázek : Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota -..3 Mandelovy statistiky konzistence.5 k [-] % Critical Value.5 54e45 5e98 Obrázek 3: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

14 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.5 % Critical Value.5 h [-] e45 5e98 Obrázek 4: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - modrá barva..4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = e45 5e98 Obrázek 5: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

15 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST z-score = z-score = 3 54e45 5e98 Obrázek 6: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Obrázek 7: Histogram všech výsledků zkoušek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

16 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST 3 z-score -score z-score / -score e45 5e98 Obrázek 8: z-score a ζ-score Tabulka 4: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] e e Pevnost v tahu ohybem po 7 dnech zrání.. Výsledky zkoušek Tabulka 5: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] 54e e Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

17 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot.4 Sample Standard Deviation % Critical Value 54e45 5e98 Obrázek 9: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota % Critical Value Average Value 7 54e45 5e98 Obrázek : Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

18 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST..3 Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 54e45 5e98 Obrázek : Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota -.5 % Critical Value.5 h [-] e45 5e98 Obrázek : Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 6/66

19 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST..4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = e45 5e98 Obrázek 3: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek z-score = z-score = 3 54e45 5e98 Obrázek 4: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 7/66

20 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Obrázek 5: Histogram všech výsledků zkoušek 3 z-score -score z-score / -score e45 5e98 Obrázek 6: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 8/66

21 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Tabulka 6: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] 54e e Pevnost v tahu ohybem po 8 dnech zrání.3. Výsledky zkoušek Tabulka 7: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] e ea e Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Sample Standard Deviation % Critical Value 54e45 537ea 5e98 Obrázek 7: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 9/66

22 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST 9.5 % Critical Value Average Value e45 537ea 5e98 Obrázek 8: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Mandelovy statistiky konzistence.5 k [-] % Critical Value.5 54e45 537ea 5e98 Obrázek 9: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

23 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.5.5 h [-] % Critical Value e45 537ea 5e98 Obrázek : Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = e45 537ea 5e98 Obrázek : Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

24 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST z-score = z-score = e45 537ea 5e98 Obrázek : Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Obrázek 3: Histogram všech výsledků zkoušek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno /66

25 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST 3 z-score -score z-score / -score e45 537ea 5e98 Obrázek 4: z-score a ζ-score Tabulka 8: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] e ea e Pevnost v tlaku po dnech zrání.4. Výsledky zkoušek Tabulka 9: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] 54e cbdf e Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

26 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.4. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot.8 Sample Standard Deviation.6.4. % Critical Value 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 5: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - 3 % Critical Value Average Value e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 6: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

27 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.4.3 Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 7: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota h [-] % Critical Value e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 8: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

28 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.4.4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = 3 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 9: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek z-score = z-score = 3 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 3: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 6/66

29 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Obrázek 3: Histogram všech výsledků zkoušek 3 z-score / -score z-score -score e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 3: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 7/66

30 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Tabulka : Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] 54e cbdf e Pevnost v tlaku po 7 dnech zrání.5. Výsledky zkoušek Tabulka : Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] 54e cbdf e Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Sample Standard Deviation.5.5 % Critical Value 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 33: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 8/66

31 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST 55 % Critical Value Average Value e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 34: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Mandelovy statistiky konzistence.5 k [-] % Critical Value.5 54e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 35: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 9/66

32 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.5.5 h [-] % Critical Value e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 36: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 37: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

33 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST z-score = z-score = e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 38: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Obrázek 39: Histogram všech výsledků zkoušek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

34 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST 3 z-score -score z-score / -score e45 8cbdf5 5e98 Obrázek 4: z-score a ζ-score Tabulka : Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] 54e cbdf e Pevnost v tlaku po 8 dnech zrání.6. Výsledky zkoušek Tabulka 3: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] 576ad e cbdf ea e Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 3/66

35 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.6. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot 3.5 Sample Standard Deviation % Critical Value 576ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 4: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - 65 % Critical Value Average Value ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 4: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 33/66

36 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.6.3 Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 576ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 43: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota h [-] % Critical Value - 576ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 44: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 34/66

37 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.6.4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků 7 65 z-score = z-score = ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 45: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek 7 65 z-score = z-score = ad3 54e45 8cbdf5 537ea 5e98 Obrázek 46: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 35/66

38 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Obrázek 47: Histogram všech výsledků zkoušek 3 z-score / -score ad3 54e45 8cbdf5 537ea z-score -score 5e98 Obrázek 48: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 36/66

39 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST Tabulka 4: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] 576ad e cbdf ea e Shrnutí.7. Pevnost v tahu ohybem.5 k [-] days 7 days 8 days.5 537ea 54e45 5e98 Obrázek 49: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 37/66

40 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- PEVNOST.5 days 7 days 8 days.5 h [-] ea 54e45 5e98 Obrázek 5: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota -.7. Pevnost v tlaku k [-].5 days 7 days 8 days.5 537ea 8cbdf5 576ad3 54e45 5e98 Obrázek 5: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 38/66

41 . PŘÍLOHA ČSN EN 96- (ČL. 7) STANOVENÍ ZTRÁTY ŽÍHÁNÍM.5.5 h [-] days 7 days 8 days - 537ea 8cbdf5 576ad3 54e45 5e98 Obrázek 5: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Příloha ČSN EN 96- (čl. 7) Stanovení ztráty žíháním Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3 Příloha ČSN EN 96- (čl. 8) Stanovení obsahu síranů Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 4 Příloha ČSN EN 96- (čl. 9) Stanovení zbytku Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 5 Příloha ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení zbytku Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 6 Příloha ČSN EN 96- (čl. ) Stanovení obsahu sulfidů Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 7 Příloha ČSN EN 96-3 Doba tuhnutí č. c. k., Objemová stálost č. c. k. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 39/66

42 8. PŘÍLOHA ČSN EN 96- STANOVENÍ CHRÓMU (CR 6+ ) 8 Příloha ČSN EN 96- Stanovení chrómu (Cr 6+ ) Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 9 Příloha ČSN EN 5- Zrnitost Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Příloha ČSN EN 5-3 Konzistence Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Příloha ČSN EN 5-6 Objemová hmotnost č. m. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Příloha ČSN EN 5- Objemová hmotnost z. m. Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 3 Příloha ČSN EN 5- Pevnost 3. Pevnost v tahu ohybem 3.. Výsledky zkoušek Tabulka 5: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] eb4d f56ca f99ab b7ec c9cbd fd eab579* 3.3* 34.5* 36.9* 3.5* 34.5*.3* 6.6* Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

43 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3.. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Sample Standard Deviation.5.5 % Critical Value eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 eab579 Obrázek 53: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota -.3 Sample Standard Deviation % Critical Value eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 54: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek po vyřazení odlehlých hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

44 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3 % Critical Value Average Value - eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 eab579 Obrázek 55: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota % Critical Value Average Value eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 56: Grubbsův test - graf průměrných hodnot po vyřazení odlehlých hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 4/66

45 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3..3 Mandelovy statistiky konzistence.5 k [-].5 % Critical Value eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 57: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota h [-] % Critical Value -.5 eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 58: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 43/66

46 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3..4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = 3 eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 59: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek z-score = z-score = 3 eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 6: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 44/66

47 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST Obrázek 6: Histogram všech výsledků zkoušek 3 z-score -score z-score / -score eb4d3 f56ca f99ab 8b7ec c9cbd 5fd5 Obrázek 6: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 45/66

48 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST Tabulka 6: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] eb4d f56ca f99ab b7ec.3.44 c9cbd.7.4 5fd Pevnost v tlaku 3.. Výsledky zkoušek Tabulka 7: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] 576ad f56ca eb4d f99ab b7ec fd c9cbd eab Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 46/66

49 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3.. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot.5 Sample Standard Deviation % Critical Value 576ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 63: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - % Critical Value Average Value ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 64: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 47/66

50 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3..3 Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 576ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 65: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota h [-] % Critical Value - 576ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 66: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 48/66

51 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST 3..4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků 8 6 z-score = z-score = ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 67: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek 8 6 z-score = z-score = ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 68: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 49/66

52 3. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PEVNOST Obrázek 69: Histogram všech výsledků zkoušek 5 4 z-score -score 3 z-score / -score ad3 f56ca eb4d3 f99ab 8b7ec 5fd5 c9cbd eab579 Obrázek 7: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

53 4. PŘÍLOHA ČSN EN 5- PŘÍDRŽNOST Tabulka 8: Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] 576ad f56ca eb4d f99ab b7ec fd c9cbd eab Příloha ČSN EN 5- Přídržnost 5 Příloha ČSN EN 5-8 Koef. kapilární absorpce (C m ) Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 6 Příloha ČSN EN 5-9 Tok vodní páry Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. 7 Příloha ČSN EN 389- Pevnost v tahu za ohybu a tlaku 7. Pevnost v tahu ohybem 7.. Výsledky zkoušek Tabulka 9: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] f56ca ed7b fa3f ae fbf Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

54 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU 7.. Numerické zhodnocení odlehlých hodnot Sample Standard Deviation % Critical Value f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 7: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota % Critical Value Average Value f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 7: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 5/66

55 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU 7..3 Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 73: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota h [-] % Critical Value -.5 f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 74: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 53/66

56 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU 7..4 Vyhodnocení výkonnosti účastníků z-score = z-score = f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 75: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek z-score = z-score = f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 76: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 54/66

57 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU Obrázek 77: Histogram všech výsledků zkoušek 3 z-score -score z-score / -score f56ca ed7b fa3f4 394ae fbf7 Obrázek 78: z-score a ζ-score Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 55/66

58 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU Tabulka : Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] f56ca ed7b fa3f ae fbf Pevnost v tlaku 7.. Výsledky zkoušek Tabulka : Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [%] f56ca ed7b ae fa3f fbf Numerické zhodnocení odlehlých hodnot.6 Sample Standard Deviation % Critical Value f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 79: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 56/66

59 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU 45 4 % Critical Value Average Value f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 8: Grubbsův test - graf průměrných hodnot: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Mandelovy statistiky konzistence.5 % Critical Value k [-].5 f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 8: Vnitrolaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 57/66

60 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU.5.5 h [-] % Critical Value -.5 f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 8: Mezilaboratorní statistika konzistence: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota Vyhodnocení výkonnosti účastníků 5 z-score = z-score = f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 83: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 58/66

61 7. PŘÍLOHA ČSN EN 389- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU A TLAKU 5 z-score = z-score = f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 84: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření Obrázek 85: Histogram všech výsledků zkoušek Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 59/66

62 8. PŘÍLOHA ČSN EN 4-, KAP. 8. STANOVENÍ DOBY ZAVADNUTÍ 3 z-score -score z-score / -score f56ca ed7b 394ae fa3f4 fbf7 Obrázek 86: z-score a ζ-score Tabulka : Výsledné hodnoty z-score a ζ-score z-score [-] ζ-score [-] f56ca ed7b ae.7. fa3f fbf Příloha ČSN EN 4-, kap. 8. Stanovení doby zavadnutí Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků. Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 6/66

63 9. PŘÍLOHA ČSN EN 4-, KAP. 8. STANOVENÍ SKLUZU 9 Příloha ČSN EN 4-, kap. 8. Stanovení skluzu 9. Výsledky zkoušek Tabulka 3: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou vyznačeny hvězdičkou. u X - rozšířená nejistota účastníka; x - aritmetický průměr; s - výběrová směrodatná odchylka; V X - variační koeficient Výsledky zkoušek u X x s V X účastníka [mm] [mm] [mm] [mm] [%] fbf eabe a4e7b.57.46* c9e7e Numerické zhodnocení odlehlých hodnot.6 Sample Standard Deviation % Critical Value fbf7 47eabe a4e7b c9e7e Obrázek 87: Cochranův test - graf výběrových směrodatných odchylek: % kritická hodnota - červená barva; 5% kritická hodnota - Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 33/95 6 Brno 6/66

1 Úvod a důležité kontakty 4

1 Úvod a důležité kontakty 4 Obsah Úvod a důležité kontakty 4 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 6. Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot.............................. 6.. Cochranův test..........................................

Více

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZMC 2015/1

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZMC 2015/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZMC 2015/1 Obsah Úvod a důležité kontakty... 3 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 6 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

1 Úvod a důležité kontakty 3

1 Úvod a důležité kontakty 3 Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 3 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 5.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot.............................. 5.1.1 Cochranův test..........................................

Více

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 48) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2016/1

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 48) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2016/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2016/1 Obsah Úvod a důležité kontakty... 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 6 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 24) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZČB 2016/1

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 24) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZČB 2016/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZČB 2016/1 Obsah Úvod a důležité kontakty... 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 5 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 28) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/2

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 28) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/2 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/2 Obsah Úvod a důležité kontakty... 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 5 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

1 Úvod a důležité kontakty 3

1 Úvod a důležité kontakty 3 Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 3 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 6.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot.............................. 6.1.1 Cochranův test..........................................

Více

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/1

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZZB 2015/1 Obsah Úvod a důležité kontakty... 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 7 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZK 2016/1

Obsah. Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZK 2016/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZK 2016/1 Obsah Úvod a důležité kontakty... 3 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 8 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot...

Více

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 44) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti PrZZ ZZ 2014/1

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 44) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti PrZZ ZZ 2014/1 Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti PrZZ ZZ 2014/1 Obsah 1 Úvod a důležité kontakty... 2 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti... 6 2.1 Numerický postup zjišťování odlehlých

Více

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZČB 2018/2 Zkoušení čerstvého betonu (ZČB 12350)

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZČB 2018/2 Zkoušení čerstvého betonu (ZČB 12350) PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ZČB 018/ Zkoušení čerstvého betonu (ZČB 1350) Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 60 00 Brno Czech Republic www.szk.fce.vutbr.cz www.ptprovider.cz

Více

1 Úvod a důležité kontakty 4

1 Úvod a důležité kontakty 4 Obsah Úvod a důležité kontakty 4 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 7. Numerický postup zjišťování odlehlých hodnot.............................. 7.. Cochranův test..........................................

Více

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZK 2019/1 Zkoušení kameniv (ZK 933, 1097, 1367, 137, )

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZK 2019/1 Zkoušení kameniv (ZK 933, 1097, 1367, 137, ) PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ZK 2019/1 Zkoušení kameniv (ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179) Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 602 00 Brno Czech Republic www.szk.fce.vutbr.cz

Více

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZZB 2019/1 Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu (ZZB 12390, , , , )

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZZB 2019/1 Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu (ZZB 12390, , , , ) PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ZZB 2019/1 Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu (ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326) Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 602 00 Brno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení zemin ZZ 2018/1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení zemin ZZ 2018/1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Zkoušení zemin ZZ 18/1 Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 6 Brno Czech Republic www.szk.fce.vutbr.cz, ptprovider.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2018/2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI. PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 2018/2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu ZZB 8/ Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 6 Brno Czech Republic www.szk.fce.vutbr.cz,

Více

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZZ 2018/1 Zkoušení zemin (ZZ 17892, 13286)

PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI. ZZ 2018/1 Zkoušení zemin (ZZ 17892, 13286) PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ZZ 018/1 Zkoušení zemin (ZZ 1789, 1386) Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST Veveří 95, 60 00 Brno Czech Republic www.szk.fce.vutbr.cz www.ptprovider.cz Koordinátor

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, jako každým rokem i pro rok 2012 plánujeme pořádat zkoušení způsobilosti pro laboratoře měřící hluk vibrace, neprůzvučnosti, ale i pro ty, které se zabývají určováním akustických

Více

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení. Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den,

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení. Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den, Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den, 17. 3. 2011 Zákazník požadavek na zjištění vlastností nebo parametrů výrobku /

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva a zemin Organizátor

Více

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 13) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZČB 2013/2

Obsah. Příloha (celkový počet stran přílohy 13) Závěrečná zpráva o výsledcích experimentu shodnosti ZČB 2013/2 Závěrečná zpráva o výsledcích expermentu shodnost ZČB 2013/2 Obsah Úvod a důležté kontakty... 2 Postupy statstcké analýzy expermentu shodnost... 4 2.1 Numercký postup zjšťování odlehlých hodnot... 4 2.1.1

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva, zemin a

Více

Poskytovatel PT U Sirkárny 467/2a 370 04 České Budějovice Tel. + FAX : 387202590 Mobil:737705636

Poskytovatel PT U Sirkárny 467/2a 370 04 České Budějovice Tel. + FAX : 387202590 Mobil:737705636 Vážené dámy a pánové, pro rok 2013 plánujeme opět pořádat zkoušení způsobilosti pro laboratoře měřící hluk vibrace, neprůzvučnosti, ale i pro ty, které se zabývají určováním akustických výkonů zdrojů hluku.

Více

Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa

Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa 22. listopadu 2016 1. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací S cílem zvýšení kvality prací při výstavbě, opravách a údržbě

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ 01/96)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ 01/96) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ 01/96) Označení MPZ : MPZ 01/96 Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv Organizátor MPZ :

Více

Design of Experiment (DOE) Petr Misák. Brno 2017

Design of Experiment (DOE) Petr Misák. Brno 2017 Navrhování experimentů Design of Experiment (DOE) Petr Misák Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví Brno 2017 Úvod - Experiment jako nástroj hledání slavné vynálezy

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-01 - 04 Zkoušení způsobilosti Tyto metodické

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2000 (MPZ 2000)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2000 (MPZ 2000) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2000 (MPZ 2000) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí a kameniva Organizátor

Více

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Zpráva Program

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy h k Cr 6+ C m Cr 6+ C m Cr 6+ C m p i = 1,..., p n C C = s max p i=1 s i s max s i p s i = 1 n i (y k ȳ), n i 1 n i i y k k bary i i k=1 s i = y 1 y. x i i = 1,,, p G p G p = x p x, s x s G p = x x p.

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry

Více

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1 ASLAB Středisko pro posuzování laboratoří Posuzování odborné způsobilosti

Více

KRUHOVÝ TEST 4/2018/NIR

KRUHOVÝ TEST 4/2018/NIR Kyjovská 474/7, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod spol. s r.o. Tel.: 491 424 788, 724 223 388, e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 4/2018/NIR Stanovení

Více

Chemický rozbor minerální vody

Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Závěrečná zpráva

Více

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy h k p i = 1,..., p n C C = s max p i=1 s i s max s i p s i = 1 n i (y k ȳ), n i 1 n i i y k k bary i i k=1 s i = y 1 y. x i i = 1,,, p G p G p = x p x, s x s G p = x x p. s h k h h h i = 1 p 1 ȳ i ȳ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2002 (MPZ 2002)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2002 (MPZ 2002) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2002 (MPZ 2002) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv a asfaltových směsí Organizátor MPZ :

Více

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy h k p i =,..., p n C C = s max p i= s i s max s i p s i = n i (y k ȳ), n i n i i y k k bary i i k= s i = y y. x i i =,,, p G p G p = x p x, s x s G p = x x p. s h k h h h i = k p ȳ i ȳ pj i= (ȳ i

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Středa 10:00-11:40, C -204 Přednášky a cvičení: Statistické vyhodnocení

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI1 Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. a kolektiv Student: Studijní skupina: Školní rok: Zkratka

Více

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy h k T m H m T m H m T m H m T m H m p i =,..., p n C C = s2 max p i= s2 i s max s i p s i = n i (y k ȳ) 2, n i n i i y k k bary i i k= s i = y y 2 2. x i i =, 2,, p G p G p = x p x, s x s G p = x x p.

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY (C) DAVID MILDE, 013 POUŽÍVANÁ OPATŘENÍ QA/QC Interní opatření (uvnitř laboratoře): pravidelná analýza kontrolních vzorků a CRM, sledování slepých postupů a možných kontaminací,

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle:

Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle: Testování vzorků kalů z čištění komunálních odpadních vod odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 2. 11. 2017 v ČOV Velké Meziříčí společnosti Vodárenská akciová společnost

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK (MPZ) Označení MPZ : MPZ 001/95 Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv Organizátor MPZ : Silniční

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby:

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby: INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH ASLAB ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2010 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 20-01 - 17 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky

Více

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 Informace pro zájemce o zkoušení způsobilosti CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 Informace pro zájemce o zkoušení způsobilosti CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Porovnání měření maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi v trichloretylenu a ve vodě výsledky mezilaboratorní zkoušky

Porovnání měření maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi v trichloretylenu a ve vodě výsledky mezilaboratorní zkoušky Porovnání měření maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi v trichloretylenu a ve vodě výsledky mezilaboratorní zkoušky (Reinhard Lehné a Hand-Jörg Eulitz, Straße+Autobahn, 12/2006, str. 751 754) Maximální

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 (1) STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP PRO PŘEPOČET HODNOTY SOUČINITELE VZDUCHOVÉ

Více

Plán jakosti procesu

Plán jakosti procesu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu

Více

KRUHOVÝ TEST 4/2013/NIR

KRUHOVÝ TEST 4/2013/NIR spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 4/2013/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,

Více

KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR

KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,

Více

KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR

KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,

Více

PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ 1999-2011 PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ EFFIVALIDATION 3 EffiChem your validation software Lesní 593, 679 71 Lysice http://www.effichem.com 2/57 EffiChem můţe vlastnit patenty, podané ţádosti o patenty, ochranné

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah.

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah. CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0138/Z strana 2 /9 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Vývoj mezinárodn. rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009. Ing. Lukáš

Vývoj mezinárodn. rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009. Ing. Lukáš Vývoj mezinárodn rodní normalizace v oboru maltovin v roce 2009 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 25.5.- Český normalizační institut - ukončen ení činnosti k 31.12.2008 - od 1.1.2009

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: , Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba https://www.hgf.vsb.cz Tel.: 597 325 287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. L 234 Zákazník: PCC

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků)

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků) Externí hodnocení kvality (EHK) Petr Breinek BC_EHK_N2011 1 Externí hodnocení kvality (EHK) také: Zkoušení způsobilosti nepoužívat: Externí kontrola kvality (od 07/2011) norma ISO 17043 Doplňuje vnitřní

Více

Bohumín IČO: DIČ: CZ

Bohumín  IČO: DIČ: CZ poskytovatel progamů zkoušení způsobilosti SPL služby pro laboratoře č. 7006 1. máje 432, 735 31 Bohumín, akreditovaný ČIA, tel/fax:+420 596 014 627, dle ČSN EN ISO/IEC 17043 info@spl-bohumin.cz www.spl-bohumin.cz

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Metodický pokyn pro akreditaci MPA Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti

Metodický pokyn pro akreditaci MPA Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti Metodický pokyn pro akreditaci MPA 30-03-18 Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti Datum vydání 24. 9. 2018 Obsah Předmluva...3 1 Úvod...3 2 Citované dokumenty...3 3 Termíny, definice a použité

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy

Obsah 1 Úvod a důležité kontakty 2 Postupy statistické analýzy experimentu shodnosti 3 Závěry statistické analýzy Normativní dokumenty a odkazy h k p i =,..., p n C C = s max p i= s i s max s i p s i = n i (y k ȳ), n i n i i y k k bary i i k= s i = y y. x i i =,,, p G p G p = x p x, s x s G p = x x p. s h k h h h i = k p ȳ i ȳ pj i= (ȳ i ȳ)

Více

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Více