PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ EFFIVALIDATION 3 EffiChem your validation software Lesní 593, Lysice

2 2/57 EffiChem můţe vlastnit patenty, podané ţádosti o patenty, ochranné známky, autorská práva a další práva týkající se duševního vlastnictví, kterému podléhají informace v tomto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno jinak v písemné licenční smlouvě, neposkytuje vám tento dokument ţádnou licenci na uvedené patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva týkající se duševního vlastnictví. Copyright 2011 EffiChem. Všechna práva vyhrazena.

3 3/57 Obsah: PŘEDMLUVA... 5 ODLEHLÉ BODY A NORMALITA COCHRANŮV TEST GRUBBSŮV TEST JEDNODUCHÝ GRUBBSŮV TEST PÁROVÝ DIXONŮV TEST TESTOVÁNÍ NORMALITY... 8 VALIDACE OPAKOVATELNOST Po úrovních z vícenásobného měření Z paralelních měření STŘEDNÍ PŘESNOST REPRODUKOVATELNOST Data k dispozici Výsledky k dispozici ROBUSTNOST SPRÁVNOST Omezený koncentrační rozsah - rekonstituce vzorku možná Omezený koncentrační rozsah referenční materiál k dispozici Velký koncentrační rozsah slepý pokus k dispozici: t-test Velký koncentrační rozsah slepý pokus k dispozici: regresně Velký koncentrační rozsah slepý pokus není k dispozici: t-test Velký koncentrační rozsah slepý pokus není k dispozici : regresně Porovnání 2 metod / laboratoří: t-testem po úrovních Porovnání 2 metod / laboratoří: t-testem na rozdíl výsledků SELEKTIVITA Porovnáním kalibračních přímek Porovnáním výsledků se standardem Porovnáním výsledků s měřením bez interferentu CITLIVOST Z kalibrační přímky Nejmenší stanovitelný rozdíl ve validované vlastnosti LINEARITA Korelační a QC koeficient ANOVA na těsnost proložení Významnost kvadratického členu Znaménkový test ROZSAH MEZ DETEKCE A STANOVITELNOSTI s - IUPAC s korekce na slepý pokus s kontinuálně měřený slepý pokus Z kalibrační přímky Ze signálu slepého pokusu v chromatografii SLEPÝ POKUS OPAKOVATELNOST NÁSTŘIKU DLE FDA KAPACITNÍ FAKTOR DLE FDA ROZLIŠENÍ DLE FDA CHVOSTOVÁNÍ DLE FDA POČET TEORETICKÝCH PATER DLE FDA MEZI-LABORATORNÍ POROVNÁNÍ MANDELOVA STATISTIKA H MANDELOVA STATISTIKA K... 38

4 4/ KOLABORATIVNÍ STUDIE REGULAČNÍ DIAGRAMY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY CHARAKTERISTIKY REGULACE STANOVENY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY CHARAKTERISTIKY REGULACE NESTANOVENY OPAKOVANÁ MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY REGULACE STANOVENY OPAKOVANÁ MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY REGULACE NESTANOVENY KALIBRACE LINEÁRNÍ KALIBRACE KVADRATICKÁ KALIBRACE NEJISTOTY Z DAT PRO VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI VÍCENÁSOBNÁ MĚŘENÍ Z DAT PRO VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI PARALELNÍ MĚŘENÍ Z REGULAČNÍHO DIAGRAMU INDIVIDUÁLNÍ MĚŘENÍ Z REGULAČNÍHO DIAGRAMU VÍCENÁSOBNÁ MĚŘENÍ EXPERTNÍ ODHAD Z PARCIÁLNÍCH NEJISTOT... 56

5 5/57 PŘEDMLUVA Tato Příručka řešených příkladů k programu EffiValidation 3.0 dovoluje ověřit správnou funkci software, coţ můţe být součástí jeho validace. Pro kaţdý významný algoritmus je uveden vzorový příklad, přičemţ tyto příklady byly maximálně čerpány z norem a renomované literatury, tak aby byla zajištěna moţnost nezávislé kontroly uvedených výpočtů bez detailní znalosti pouţitých statistických metod. Příklady uvedené v této Příručce pocházejí z následujících literárních zdrojů: - ISO 8466:1 a 2. - ČSN ISO 8258: ČSN ISO , EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Second Edition, June D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, th edition, Remington: Practice of The Science and Pharmacy, Mack Publishing Company, Easton, 1995 Pro kaţdý výpočetní algoritmus EffiValidation 3.0 je níţe uveden vzorový příklad s odkazem na literární zdroj a výsledek z programu EffiValidation, tj. kopie okna Vyhodnocení. Vaše případné připomínky rádi zohledníme v některém upgrade či vyšší verzi programu resp. dalším vydání této Příručky řešených příkladů. Ing. Vítězslav Centner, PhD / EffiChem V Lysicích nebo

6 6/57 KAPITOLA 1 ODLEHLÉ BODY A NORMALITA 1.1 COCHRANŮV TEST Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 123, tab Úroveň Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 1 5,59 5,59 5,37 5,54 5,37 5,42 2 5,67 5,67 5,55 5,57 5,43 5,57 3 5,75 5,47 5,43 5,45 5,24 5,47 4 4,74 4,45 4,65 4,94 4,95 5,06 5 5,52 5,47 5,66 5,52 5,62 5,76 6 5,52 5,62 5,47 5,18 5,43 5,33 7 5,43 5,52 5,43 5,43 5,52 5, GRUBBSŮV TEST JEDNODUCHÝ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 112, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 22,1 22,4 22, ,5 23,7 23,9 26,5

7 7/ GRUBBSŮV TEST PÁROVÝ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 446, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 22,1 22,4 22, ,5 23,7 26,0 26,5 1.4 DIXONŮV TEST Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 110, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 22,1 22,4 22, ,5 23,7 23,9 26,5

8 8/ TESTOVÁNÍ NORMALITY Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 118, tabulka 5.8. Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření Měření ,104 2,222 2,247 2,286 2,327 2,367 2,388 2,512 2,707 2,751 3,158 3,172

9 9/57 KAPITOLA 2 VALIDACE 2.1 OPAKOVATELNOST PO ÚROVNÍCH Z VÍCENÁSOBNÉHO MĚŘENÍ Literární zdroj: 19-th edition, Remington: Practice of The Science and Pharmacy, Mack Publishing Company, Easton, 1995, str. 126, tabulka 43: Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Tabulka 43, formulace A 1,431 1,74 1,519 1,839 1,556 1,591 Tabulka 43, formulace B 1,813 1,778 1,991 1,672 1,756 1,633

10 10/ Z PARALELNÍCH MĚŘENÍ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 30, tabulka 2.4: Experiment Měření 1 Měření ,68 42, ,08 42, ,39 43, ,87 42, ,7 42, ,93 42, ,78 42, ,92 43,2 9 43,34 42, ,12 43, ,43 42, ,05 43, ,99 42, ,04 42, ,41 43, ,12 43, ,25 42, ,96 42, ,83 42, ,83 43,04

11 11/ STŘEDNÍ PŘESNOST Literární zdroj: 19-th edition, Remington: Practice of The Science and Pharmacy, Mack Publishing Company, Easton, 1995, str. 126, tabulka 43: Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Tabulka 43, formulace A 1,431 1,74 1,519 1,839 1,556 1,591 Tabulka 43, formulace B 1,813 1,778 1,991 1,672 1,756 1, REPRODUKOVATELNOST DATA K DISPOZICI Literární zdroj: 19-th edition, Remington: Practice of The Science and Pharmacy, Mack Publishing Company, Easton, 1995, str. 126, tabulka 43: Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Tabulka 43, formulace A 1,431 1,74 1,519 1,839 1,556 1,591 Tabulka 43, formulace B 1,813 1,778 1,991 1,672 1,756 1,633

12 12/ VÝSLEDKY K DISPOZICI Zadaná data se nevyhodnocují, pouze se archivují v databázi. 2.4 ROBUSTNOST Literární zdroj: nenalezen. Pouţita data experimentální naměřená v laboratoři. Počet faktorů: 5 Výsledek Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Dummy 1 Dummy 2 25, , , , , , , , a) Dummy faktory zahrnuty do výpočtu:

13 13/57 b) Dummy faktory nezahrnuty do výpočtu: 2.5 SPRÁVNOST OMEZENÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH - REKONSTITUCE VZORKU MOŢNÁ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 397, kap

14 14/57 Předloţeno Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření ,9 100,3 99, ,6 98, OMEZENÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH REFERENČNÍ MATERIÁL K DISPOZICI Literární zdroj: nenalezen. Pouţita data experimentální naměřená v laboratoři. Referenční hodnota Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření ,45 50,35 50,11 49,68 50,01 49,81 Referenční přesnost: 0,3

15 15/ VELKÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH SLEPÝ POKUS K DISPOZICI: T-TEST Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 397, kap Předloţeno Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření ,9 100,3 99, ,6 98,6

16 16/ VELKÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH SLEPÝ POKUS K DISPOZICI: REGRESNĚ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 193, tabulka 8.6. Vzorek Měření 1 Měření VELKÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH SLEPÝ POKUS NENÍ K DISPOZICI: t-test Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 405, kap

17 17/57 Přídavek Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření ,8 89,7 89,2 88,6 91, ,2 155,3 155,6 153,8 154, VELKÝ KONCENTRAČNÍ ROZSAH SLEPÝ POKUS NENÍ K DISPOZICI : REGRESNĚ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 210, kap , příklad 9 Kalibrace Standardní přídavek Standard ug/l A*s ug/l přidané A*s , , , , , , , , , , , ,313

18 18/ POROVNÁNÍ 2 METOD / LABORATOŘÍ: t-testem PO ÚROVNÍCH Literární zdroj: nenalezen. Pouţita data experimentální naměřená v laboratoři.. Vzorek Metoda 1 Měření 1 Metoda 1 Měření 2 Metoda 1 Měření 3 Metoda 2 Měření 1 Metoda 2 Měření 2 Metoda 2 Měření 3 1 5,33 5,01 4,97 5,31 5,08 5, ,02 24,95 24,86 24,38 24,22 24, ,11 50,45 50,35 49,81 49,68 50,01

19 19/ POROVNÁNÍ 2 METOD / LABORATOŘÍ: t-testem NA ROZDÍL VÝSLEDKŮ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 411, tabulka Vzorek Měření 1 Měření 2 1 4,83 4,63 2 6,74 7,39 3 8,46 8, ,6 11, ,52 13, ,72 15,8 7 15,83 16, ,37 18, ,9 18, ,1 22, ,45 32, ,89 41, ,42 41, ,36 43, ,96 45, ,7 47, ,02 50, ,2 57, ,48 79,38

20 20/ SELEKTIVITA POROVNÁNÍM KALIBRAČNÍCH PŘÍMEK Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 210, kap , příklad 9 Kalibrace bez interferentu Kalibrace s interferentem 1 Standard ug/l A*s ug/l přidané A*s , , , , , , , , , , , ,313

21 21/ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ SE STANDARDEM Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 397, kap Předloţeno (bez interferentu) S interf. 1 S interf. 2 S interf. 3 S interf. 4 S interf. 5 S interf ,9 100,3 99, ,6 98,6

22 22/ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ S MĚŘENÍM BEZ INTERFERENTU Literární zdroj: nenalezen. Pouţita data experimentální naměřená v laboratoři.. Vzorek Bez interf. Měření 1 Bez interf. Měření 2 Bez interf. Měření 3 S interf. Měření 1 S interf. Měření 2 S interf. Měření 3 1 5,33 5,01 4,97 5,31 5,08 5, ,02 24,95 24,86 24,38 24,22 24, ,11 50,45 50,35 49,81 49,68 50, CITLIVOST Z KALIBRAČNÍ PŘÍMKY Literární zdroj: NIST, Norris, J, Vzorek Měření 1 Měření 2 1 0,2 0, ,4 338, ,2 118, , ,1 9, ,5 228,1

23 23/ ,3 668, ,3 998, ,6 449, , ,2 559,2 12 0,4 0,3 13 0,6 0, ,5 778, ,9 668, , ,5 448, ,6 10, , ,1 228, , ,6 888, ,2 119,6 24 0,3 0,3 25 0,3 0, ,8 557, ,1 339, , , , ,1 10, ,3 117, ,2 228, ,1 668, ,9 449,2 36 0,5 0,2

24 24/ NEJMENŠÍ STANOVITELNÝ ROZDÍL VE VALIDOVANÉ VLASTNOSTI Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři. 2.8 LINEARITA KORELAČNÍ A QC KOEFICIENT Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 420, kap , tabulka 13.9 a

25 25/57 Vzorek Měření 1 Měření ,4 0, ,8 0, ,2 0, ,6 0, , ,4 0, ,8 0, ,2 1, ANOVA NA TĚSNOST PROLOŢENÍ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 185, kap , příklad 2, tabulka 8.3. Vzorek Val. vlastnost Měření 1 Měření ,98 0, ,1 2, ,16 3, ,68 3, ,15 4,27

26 26/ VÝZNAMNOST KVADRATICKÉHO ČLENU Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 420, kap , tabulka 13.9 a Vzorek Měření 1 Měření ,4 0, ,8 0, ,2 0, ,6 0, , ,4 0, ,8 0, ,2 1,048

27 27/ ZNAMÉNKOVÝ TEST Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 420, kap , tabulka 13.9 a opakovaná 2x Vzorek Měření 1 Měření ,4 0, ,8 0, ,2 0, ,6 0, , ,4 0, ,8 0, ,2 1, ,4 0, ,8 0, ,2 0, ,6 0, , ,4 0, ,8 0, ,2 1,048

28 28/ ROZSAH Údaje o Rozsahu se archivují v databázi EffiValidation 3.0 a nepouţívají se na výpočty: 2.10 MEZ DETEKCE A STANOVITELNOSTI S - IUPAC Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 430, kap Směrnice: 1 Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 Měření 9 Měření 10 0,025 0,037 0,012 0,029 0,048 0,026 0,024 0,015 0,041 0,019

29 29/ S KOREKCE NA SLEPÝ POKUS Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 430, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 Měření 9 Měření 10 0,025 0,037 0,012 0,029 0,048 0,026 0,024 0,015 0,041 0,019

30 30/ S KONTINUÁLNĚ MĚŘENÝ SLEPÝ POKUS Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 430, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 Měření 9 Měření 10 0,025 0,037 0,012 0,029 0,048 0,026 0,024 0,015 0,041 0, Z KALIBRAČNÍ PŘÍMKY Literární zdroj: M. Meloun. J. Militký, Statistické zpracování experimentálních dat, Edice PLUS, Praha, 1994, str. 498, kap , Příklad 6.53 Vzorek Měření 1 Měření 2 1 2,5 0, ,12 3 7,5 0, , ,5 0, , ,5 0, , ,5 0, , ,5 0, , ,5 0, , ,5 0, ,01

31 31/ ZE SIGNÁLU SLEPÉHO POKUSU V CHROMATOGRAFII Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři SLEPÝ POKUS Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 430, kap Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Měření 7 Měření 8 Měření 9 Měření 10 0,025 0,037 0,012 0,029 0,048 0,026 0,024 0,015 0,041 0,019

32 32/ OPAKOVATELNOST NÁSTŘIKU DLE FDA Literární zdroj: 19-th edition, Remington: Practice of The Science and Pharmacy, Mack Publishing Company, Easton, 1995, str. 125 a 126, tabulka 42 a 43: Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 Tabulka 43, formulace A 1,431 1,74 1,519 1,839 1,556 1,591 Tabulka 43, formulace B 1,813 1,778 1,991 1,672 1,756 1,633

33 33/ KAPACITNÍ FAKTOR DLE FDA Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři.

34 34/ ROZLIŠENÍ DLE FDA Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři CHVOSTOVÁNÍ DLE FDA Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři.

35 35/ POČET TEORETICKÝCH PATER DLE FDA Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři.

36 36/57

37 37/57 KAPITOLA 3 MEZI-LABORATORNÍ POROVNÁNÍ 3.1 MANDELOVA STATISTIKA H Literární zdroj: ČSN ISO , 1997, str. 45, tabulka B.12: Úroveň: Laboratoř ,44 4,39 9,34 9,34 17,4 16,9 19,23 19,23 24, ,03 4,23 8,42 8,33 14,42 14,5 16,06 16,22 20,4 19,91 3 3,7 3,7 7,6 7,4 13,6 13,6 14,5 15,1 19,3 19,7 4 4,1 4,1 8,93 8,8 14,6 14,2 15,6 15,5 20,3 20,3 5 3,97 4,04 7,89 8,12 13,73 13,92 15,54 15,78 20,53 20,88 6 3,75 4,03 8,76 9,24 13,9 14,06 16,42 16,58 18,56 16,58 7 3,7 3,8 8 8,3 14,1 14,2 14, ,7 20,5 8 3,91 3,9 8,04 8,07 14,84 14,84 15,41 15,22 21,1 20,78 9 4,02 4,07 8,44 8,17 14,24 14,1 15,14 15,44 20,71 21,66

38 38/ MANDELOVA STATISTIKA K Literární zdroj: ČSN ISO , 1997, str. 45, tabulka B.12: Úroveň: Laboratoř ,44 4,39 9,34 9,34 17,4 16,9 19,23 19,23 24, ,03 4,23 8,42 8,33 14,42 14,5 16,06 16,22 20,4 19,91 3 3,7 3,7 7,6 7,4 13,6 13,6 14,5 15,1 19,3 19,7 4 4,1 4,1 8,93 8,8 14,6 14,2 15,6 15,5 20,3 20,3 5 3,97 4,04 7,89 8,12 13,73 13,92 15,54 15,78 20,53 20,88 6 3,75 4,03 8,76 9,24 13,9 14,06 16,42 16,58 18,56 16,58 7 3,7 3,8 8 8,3 14,1 14,2 14, ,7 20,5 8 3,91 3,9 8,04 8,07 14,84 14,84 15,41 15,22 21,1 20,78 9 4,02 4,07 8,44 8,17 14,24 14,1 15,14 15,44 20,71 21, KOLABORATIVNÍ STUDIE Literární zdroj: ČSN ISO , 1997, str. 45, tabulka B.12:

39 39/57 Úroveň: Laboratoř ,44 4,39 9,34 9,34 17,4 16,9 19,23 19,23 24, ,03 4,23 8,42 8,33 14,42 14,5 16,06 16,22 20,4 19,91 3 3,7 3,7 7,6 7,4 13,6 13,6 14,5 15,1 19,3 19,7 4 4,1 4,1 8,93 8,8 14,6 14,2 15,6 15,5 20,3 20,3 5 3,97 4,04 7,89 8,12 13,73 13,92 15,54 15,78 20,53 20,88 6 3,75 4,03 8,76 9,24 13,9 14,06 16,42 16,58 18,56 16,58 7 3,7 3,8 8 8,3 14,1 14,2 14, ,7 20,5 8 3,91 3,9 8,04 8,07 14,84 14,84 15,41 15,22 21,1 20,78 9 4,02 4,07 8,44 8,17 14,24 14,1 15,14 15,44 20,71 21,66

40 40/57 KAPITOLA 4 REGULAČNÍ DIAGRAMY 4.1 INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY CHARAKTERISTIKY REGULACE STANOVENY Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 22, tabulka 6: data v normě jsou uvedena pro regulační diagram s opakováním, pro počet opakování n = 5. Jelikoţ jiná data pro případ bez opakování nejsou uvedena uvedena, jsou pouţita tato. Stanovená střední hodnota hmotnosti pro regulaci balicího procesu je 100,6 g a směrodatná odchylka 1,4 Číslo měření [1] Hmotnost [g] 1 100, ,3 3 99, ,5 5 99,9 6 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 X-DIAGRAM (REGULAČNÍ DIAGRAM PRO PRUMĚR)

41 41/57 R-DIAGRAM (DIGRAM PRO ROZPĚTÍ)

42 42/ INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY CHARAKTERISTIKY REGULACE NESTANOVENY Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 27, tabulka 8: data v normě jsou uvedena data Jelikoţ pro aplikaci pravidel je třeba min. 15 měření, jsou data zopakována, coţ nakonec dává 20 hodnot. Číslo měření Hmotnost [1] [g] 1 2,9 2 3,2 3 3,6 4 4,3 5 3,8 6 3, ,1 9 3,6 10 3,5 11 2,9 12 3,2 13 3,6 14 4,3 15 3,8 16 3, ,1 19 3,6 20 3,5 X-DIAGRAM (REGULAČNÍ DIAGRAM PRO PRUMĚR)

43 43/57 R-DIAGRAM (DIGRAM PRO ROZPĚTÍ)

44 44/ OPAKOVANÁ MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY REGULACE STANOVENY Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 22, tabulka 6: data v normě jsou uvedena pro regulační diagram s opakováním, pro počet opakování n = 5. Jelikoţ jiná data pro případ bez opakování nejsou uvedena, jsou pouţita tato. Stanovená střední hodnota hmotnosti pro regulaci balicího procesu je 100,6 g a směrodatná odchylka 1,4 Číslo podskupiny Hmotnost 1 Hmotnost 2 Hmotnost 3 Hmotnost 4 Hmotnost 5 Průměr Rozpětí [1] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] 1 98,9 99,75 100,6 101,45 102,3 100,6 3,4 2 99,3 100,3 101,3 102,3 103,3 101, ,5 99,05 99,6 100,15 100,7 99,6 2,2 4 98,25 99, ,5 101, ,75 100,5 4,5 5 97,5 98,7 99,9 101,1 102,3 99,9 4,8 6 97,6 98,55 99,5 100,45 101,4 99,5 3,8 7 98,35 99, ,4 101, ,45 100,4 4,1 8 99,65 100, ,5 100, ,35 100,5 1, ,55 101,1 101,65 102,2 101,1 2, ,15 100,3 101,45 102,6 100,3 4, ,6 98,85 100,1 101,35 102,6 100, ,55 98,075 99,6 101, ,65 99,6 6, ,45 98,325 99,2 100, ,95 99,2 3, ,85 98,125 99,4 100, ,95 99,4 5, ,15 98,275 99,4 100, ,65 99,4 4, ,55 98,575 99,6 100, ,65 99,6 4, ,95 98,125 99,3 100, ,65 99,3 4, ,4 98,65 99,9 101,15 102,4 99, ,55 99, ,5 101, ,45 100,5 3, ,15 98,325 99,5 100, ,85 99,5 4, ,8 98,95 100,1 101,25 102,4 100,1 4, ,2 99,3 100,4 101,5 102,6 100,4 4, ,65 99, ,1 102, ,55 101,1 4, ,55 98,725 99,9 101, ,25 99,9 4, ,85 99,7 100,55 101,4 99,7 3,4

45 45/57 X-DIAGRAM (REGULAČNÍ DIAGRAM PRO PRUMĚR) R-DIAGRAM (DIGRAM PRO ROZPĚTÍ)

46 46/ OPAKOVANÁ MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY REGULACE NESTANOVENY Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 24, tabulka 7. Číslo podskupiny [1] Průměr 1 [cm] Průměr 2 [cm] Průměr 3 [cm] Průměr 4 [cm] Průměr [cm] Rozpětí [cm] 1 0,1898 0,1729 0,2067 0,1898 0,1898 0, ,2012 0,1913 0,1878 0,1921 0,2012 0, ,2217 0,2192 0,2078 0,198 0,2217 0, ,1832 0,1812 0,1963 0,18 0,1832 0, ,1692 0,2263 0,2086 0,2091 0,1692 0, ,1621 0,1832 0,1914 0,1783 0,1621 0, ,2001 0,1927 0,2169 0,2082 0,2001 0, ,2401 0,1825 0,191 0,2264 0,2401 0, ,1996 0,198 0,2076 0,2023 0,1996 0, ,1783 0,1715 0,1829 0,1961 0,1783 0,0246

47 47/ ,2166 0,1748 0,196 0,1923 0,2166 0, ,1924 0,1984 0,2377 0,2003 0,1924 0, ,1768 0,1986 0,2241 0,2022 0,1768 0, ,1923 0,1876 0,1903 0,1986 0,1923 0, ,1924 0,1996 0,212 0,216 0,1924 0, ,172 0,194 0,2117 0,232 0,172 0, ,1824 0,179 0,1876 0,1821 0,1824 0, ,1812 0,1585 0,1699 0,168 0,1812 0, ,17 0,1567 0,1694 0,1702 0,17 0, ,1698 0,1664 0,17 0,16 0,1698 0,0100 X-DIAGRAM (REGULAČNÍ DIAGRAM PRO PRUMĚR)

48 48/57 R-DIAGRAM (DIGRAM PRO ROZPĚTÍ)

49 49/57 KAPITOLA 5 KALIBRACE 5.1 LINEÁRNÍ KALIBRACE Literární zdroj: ISO 8466:1, 1990, str. 7, tabulka 5 Koncentrace [ mg / l ] Absorbance [ 1 ] 0,05 0,14 0,1 0,281 0,15 0,405 0,2 0,535 0,25 0,662 0,3 0,789 0,35 0,916 0,4 1,058 0,45 1,173 0,5 1,303 Neznámé vzorky: Koncentrace [ mg / l ] Absorbance [ 1 ] 0,0542 0,854 1,123 0,01

50 50/ KVADRATICKÁ KALIBRACE Literární zdroj: ISO 8466:2, 1993, str. 8, tabulka 7 Koncentrace [ mg / l ] Absorbance [ 1 ] 12 0, , , , , , , , , ,393

51 51/57 Neznámé vzorky: Koncentrace [ mg / l ] Absorbance [ 1 ] 0,084 0,123 0,32 0,024

52 52/57 KAPITOLA 6 NEJISTOTY 6.1 Z DAT PRO VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI VÍCENÁSOBNÁ MĚŘENÍ Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři. Faktor pokrytí: 2.0 Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Měření 6 5 5,2 5,8 4,8 5,7 5, ,7 24,1 25,8 24,6 24,3 50,8 50,1 49, ,4 50,7

53 53/ Z DAT PRO VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI PARALELNÍ MĚŘENÍ Literární zdroj: D.L. Massart et al., Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam, 1997, str. 30, tabulka 2.4. Faktor pokrytí: 2.0 Experiment Měření 1 Měření ,68 42, ,08 42, ,39 43, ,87 42, ,7 42, ,93 42, ,78 42, ,92 43,2 9 43,34 42, ,12 43, ,43 42, ,05 43, ,99 42, ,04 42, ,41 43, ,12 43, ,25 42, ,96 42, ,83 42, ,83 43,04

54 54/ Z REGULAČNÍHO DIAGRAMU INDIVIDUÁLNÍ MĚŘENÍ Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 27, tabulka 8: data v normě jsou uvedena data Jelikoţ pro aplikaci pravidel je třeba min. 15 měření, jsou data zopakována, coţ nakonec dává 20 hodnot. Číslo měření Hmotnost [1] [g] 1 100, ,3 3 99, ,5 5 99,9 6 99, , , , , , , , , , , , , , ,5

55 55/ Z REGULAČNÍHO DIAGRAMU VÍCENÁSOBNÁ MĚŘENÍ Literární zdroj: ČSN ISO 8258:1991, 1991, str. 24, tabulka 7. Číslo podskupiny [1] Průměr 1 [cm] Průměr 2 [cm] Průměr 3 [cm] Průměr 4 [cm] 1 0,1898 0,1729 0,2067 0, ,2012 0,1913 0,1878 0, ,2217 0,2192 0,2078 0, ,1832 0,1812 0,1963 0,18 5 0,1692 0,2263 0,2086 0, ,1621 0,1832 0,1914 0, ,2001 0,1927 0,2169 0, ,2401 0,1825 0,191 0, ,1996 0,198 0,2076 0, ,1783 0,1715 0,1829 0, ,2166 0,1748 0,196 0, ,1924 0,1984 0,2377 0, ,1768 0,1986 0,2241 0, ,1923 0,1876 0,1903 0, ,1924 0,1996 0,212 0, ,172 0,194 0,2117 0, ,1824 0,179 0,1876 0, ,1812 0,1585 0,1699 0, ,17 0,1567 0,1694 0, ,1698 0,1664 0,17 0,16

56 56/ EXPERTNÍ ODHAD Literární zdroj: nenalezen. Pouţita experimentální data naměřená v laboratoři. Faktor pokrytí: Z PARCIÁLNÍCH NEJISTOT EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Second Edition, June 1999, příklad 3. y = (1000*x1*x2*x3)/(x4*(8*x5+5*x6+4*x7+x8)*x9). Faktor pokrytí: 2.0 Zdroj Hodnota St. nejistota X1 0,3888 0,00013 X2 1 0,00029 X3 14,89 0,015 X4 18,64 0,016 X5 12,0107 0,00046 X6 1, E-5 X7 15,9994 0,00017 X8 39,0983 5,8E-5 X9 15 0,011

57 57/57

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti STATISTICKÉ METODY V LABORATOŘÍCH Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Ing. Jan Král 2 A.Základní a terminologické normy 1 ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza, ). 2. Nalézt

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty ILAC ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří Číslo publikace: ILAC - G17:2002 Zavádění koncepce stanovení

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Kalibrace analytických metod

Kalibrace analytických metod Kalibrace analytických metod Petr Breinek BC_Kalibrace_2010 Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota (+37 C definovaná

Více

Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Tuhá alterna,vní paliva validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440 Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Předchozí přednáška popsala laboratorní metodu jako

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? (c) David MILDE Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza,

Více

Standardní operační postupy

Standardní operační postupy Standardní operační postupy 1 SOP standardní operační postup 1.Úvod (všeobecné údaje, oblast použití, princip metody, terminologie, rušivé vlivy, omezení metody, bezpečnost při práci,toxikologické údaje,

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Za hranice nejistoty(2)

Za hranice nejistoty(2) Za hranice nejistoty(2) MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 19.5.2014 1 TNI 01 0115: VIM EP15-A2 User Verification of performance for Precision and Trueness C51-A Expression of measurement

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti Precheza a.s. Přerov 2005 Ing. Miroslav Štrajt 1. Zadání Úloha 1. Lineární kalibrace: u přímkové

Více

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY (c) David MILDE, 2013 PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY POUŽÍVANÁ OPATŘENÍ QA/QC Interní opatření (uvnitř laboratoře): pravidelná analýza kontrolních vzorků a CRM, sledování slepých postupů a možných kontaminací,

Více

Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO 22514-7 doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Předmět normy Postup validace měřicího systému a procesu měření (ověření, zda daný proces měření vyhovuje požadavkům

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

NEJISTOTA MĚŘENÍ. David MILDE, 2014 DEFINICE

NEJISTOTA MĚŘENÍ. David MILDE, 2014 DEFINICE NEJISTOTA MĚŘENÍ David MILDE, 014 DEFINICE Nejistota měření: nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. POZNÁMKA 1 Nejistota

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.01 2003 Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého

Více

MSA-Analýza systému měření

MSA-Analýza systému měření MSA-Analýza systému měření Josef Bednář Abstrakt: V příspěvku je popsáno provedení analýzy systému měření v technické praxi pro spojitá data. Je zde popsáno provedení R&R studie pomocí analýzy rozptylu

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Regulační diagramy (RD)

Regulační diagramy (RD) Regulační diagramy (RD) Control Charts Patří k základním nástrojům vnitřní QC laboratoře či výrobního procesu (grafická pomůcka). Pomocí RD lze dlouhodobě sledovat stabilitu (chemického) měřícího systému.

Více

ANALÝZA POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

ANALÝZA POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ ANALÝZA POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN, VŠCHT Jana Hajšlová jana.hajslova@vscht.cz Obsah UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ V OBLASTI AP SPECIFICKÉ ASPEKTY ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce VYUŽITÍ TABULKOVÉHO

Více

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi: v klinických laboratořích mohou rozhodným a někdy i

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 20 Zajištění kvality Laboratorní analýzy mají smysl pouze pokud vedou ke spolehlivým výsledkům. Ve vědecké terminologii je

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8 Příloha č. 2 - Připomínky POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 8 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium statistické zpracování dat Tvorba lineárních a kalibračních modelů při analýze dat Pavel Valášek Školní rok 2001 02 OBSAH 1 POROVNÁNÍ

Více

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák (plzak@iic.cas.cz) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody

Více

Vývoj, optimalizace a validace metod Základní pojmy Problematika nejistot v toxikologii

Vývoj, optimalizace a validace metod Základní pojmy Problematika nejistot v toxikologii Vývoj, optimalizace a validace metod Základní pojmy Problematika nejistot v toxikologii Ing. Věra Marešová, CSc Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN vmare@lf1.cuni.cz Obecný postup vývoje

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

Analýza systému měření VDA5/MSA ME IMS 120

Analýza systému měření VDA5/MSA ME IMS 120 Výklad požadavků normy ISO 10012 vydání 2003 Systémy managementu měření Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení z pohledu analýzy měřícího systému a jeho hodnocení dle metodik VDA 5, QS 9000 - MSA

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Zadání 1 JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci Kalibrace Menu: QCExpert Kalibrace Modul Kalibrace je určen především pro analytické laboratoře a metrologická pracoviště. Nabízí kalibrační modely pro lineární a nelineární kalibrační závislosti s možností

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

Vážené dámy a pánové,

Vážené dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, jako každým rokem i pro rok 2012 plánujeme pořádat zkoušení způsobilosti pro laboratoře měřící hluk vibrace, neprůzvučnosti, ale i pro ty, které se zabývají určováním akustických

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek ČSN P ENV ISO 13843: 2002 Jakost vod - Pokyny pro validaci mikrobiologických metod Mez

Více

CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji?

CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji? CHEMOMETRIE S jakými aplikacemi statistiky pracujeme v klinické biochemii nejčastěji? aplikace statistiky pro analytická měření statistické zpracování experimentálních dat KVALIMETRIE je soubor poznatků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.70 Leden 2013 Kvalita vod Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod ČSN ISO 29201 75 7014 Water quality The variability of test results

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Využití metody bootstrapping při analýze dat II.část Doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc. Obsah Klasické procedury a statistické SW - metody výpočtů konfidenčních

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého

Více

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND Autor práce: Ing. Lukáš Kanta Obsah prezentace 1. Seznámení s aerodynamickým kalibračním

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

2. Experimentální část

2. Experimentální část VALIDACE STANOVENÍ OLOVA V ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH MATERIÁLECH METODOU IZOTOPOVÉ ZŘEĎOVACÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE OTO MĚSTEK 3, RICHARD KOPLIK", HANA FINGEROVÁ b a MILOSLAV SUCHÁNEK" "Ústav analytické

Více

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět Statistická analýza

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem základního souboru (který přesně neznáme, k němuž se ale daná statistická hypotéza váže), potřebujeme ověřit,

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR

KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,

Více

KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR

KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,

Více

VÝKLAD POJMŮ V MANAGEMENTU KVALITY V ANALYTICKÝCH LABORATOŘÍCH

VÝKLAD POJMŮ V MANAGEMENTU KVALITY V ANALYTICKÝCH LABORATOŘÍCH VÝKLAD POJMŮ V MANAGEMENTU KVALITY V ANALYTICKÝCH LABORATOŘÍCH 1. Vysvětlivky k pojmům týkajících se kvality v chemickém měření Vysvětlivky vycházejí z definic pojmů, které byly vytvořeny ISO, IUPAC a

Více

Kalibrace a testování spektrometrů

Kalibrace a testování spektrometrů Kalibrace a testování spektrometrů Viktor Kanický 5.3.014 1 Kalibrace ICP-OES V ICP-OES je lineární závislost intenzity emise na koncentraci analytu v rozsahu 4 až 6 řádů. V analytické praxi se obvykle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterské studium

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterské studium Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterské studium studijní obor "Řízení jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Koncepce managementu jakosti, charakteristiky a účel, normy

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Poskytovatel PT U Sirkárny 467/2a 370 04 České Budějovice Tel. + FAX : 387202590 Mobil:737705636

Poskytovatel PT U Sirkárny 467/2a 370 04 České Budějovice Tel. + FAX : 387202590 Mobil:737705636 Vážené dámy a pánové, pro rok 2013 plánujeme opět pořádat zkoušení způsobilosti pro laboratoře měřící hluk vibrace, neprůzvučnosti, ale i pro ty, které se zabývají určováním akustických výkonů zdrojů hluku.

Více

Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře

Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno POJETÍ MANAGEMENTU Ačkoli pojem management v naší běžné

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Interní norma č /01 Stupeň kotonizace lýkových vláken

Interní norma č /01 Stupeň kotonizace lýkových vláken Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.2.2004. Předmět normy Norma stanoví postup měření a hodnocení stupně kotonizace

Více

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800 Protokol o zkoušce č.j. 3/2016, počet stran 8, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan 1 Úvod 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy 1.2 Význam teorie pro výzkum 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace 1.2.2 Role teorie ve výzkumu 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií 1.3 Etika vědecké práce

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII KONTROLA KVALITY Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi:

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-1a.mt 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více