1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka"

Transkript

1 Obsah 1. Obecně Otevření a kontrola balení Bezpečnostní poznámka Popis bezpečnostních symbolů Popis předního panelu Ostatní funkce Provádění měření Měření DCV Měření ACV Měření DCA Měření ACA Měření odporu Měření diody / test vodivosti Měření kapacity Měření frekvence / měření střídy Test tranzistoru Měření teploty Vlastnosti Obecné vlastnosti Technické vlastnosti Údržba přístroje

2 1. Obecně Jedná se o velice výkonný a velice přesný multimetr s rozlišením 3 5/6 číslice. Používá jednoduchý displej s 33mm velkými znaky pro snadné čtení a pohodlné ovládání. Přístroj může měřit stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud, odpor, kapacitu, frekvenci, střídu, tranzistor, diodu a test vodivosti. Dále má také vlastnosti jako sloupcový graf, označení jednotky, podržení hodnoty, měření relativní hodnoty (REL), USB rozhraní, automatický/ruční výběr rozsahu, automatické vypnutí a poplašný bzučák. Jádro přístroje tvoří přímo řízený 4-číslicový mikroprocesor a A/D převodník s dvoutaktní integrací, které poskytují vysoké řešení a vysokou přesnost digitálního zobrazovacího ovladače. Díky jeho vynikajícím vlastnostem je to vynikající přístroj a je nejvhodnější pro pracovníky laboratoří, továren, údržby a pro opraváře. 2. Otevření a kontrola balení Otevřete dárkovou krabici a vyndejte přístroj, pečlivě zkontrolujte následující příslušenství. Pokud byla některá součást příslušenství ztracena nebo poškozena, ihned prosím kontaktujte výrobce. digitální multimetr 1 ks návod k použití 1 ks měřicí kabely 1 sada teplotní kabel 1 ks USB kabel 1 ks CD se SW 1 ks příslušenství zkoušení tranzistoru 1 ks 3. Bezpečnostní poznámka Přístroj splňuje standard IEC1010 (bezpečnostní standard vyhlášený Mezinárodním výborem elektrikářů). Konstrukce a zpracování splňují normu pro prostředí 2. stupně znečištění. Varování: Abyste zamezili ohrožení bezpečnosti uživatelů, měli byste si před použitím přečíst návod k použití a při používání přístroje důsledně dodržovat bezpečnostní varovné informace o popsaný pracovní postup. 1. Při měření napětí vyššího než 30V, proudu vyššího než 10mA, střídavých elektrických vedení s indukční zátěží nebo střídavých elektrických vedení během kolísání elektrické energie postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. 2. Před měřením zkontrolujte, zda je výběrový knoflík funkce/rozsah nastaven na správný výběr, ujistěte se, že měřicí kabel je spolehlivě zapojen, správně navazuje a je správně izolován, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem. 2

3 3. Požadavky bezpečnostní normy jsou splněny pouze tehdy, je-li přístroj používán s dodávaným měřicím kabelem. Je-li měřicí kabel poškozen, měl by být nahrazen měřicím kabelem stejného typu a stejné elektrické specifikace. 4. Nevyměňujte vnitřní pojistku za jinou neschváleného typu. Vyměňte ji pouze za pojistku stejného typu a specifikace. Před výměnou byste měli nechat měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. 5. Nevyměňujte vnitřní baterii za jinou neschváleného typu. Vyměňte ji pouze za baterii stejného typu a specifikace. Před výměnou byste měli nechat měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. 6. Při měření elektrické energie nespojujte tělo přímo se zemí, zemnícím potenciálem se nedotýkejte možného neizolovaného kovového vývodu, výstupní zásuvky nebo vodivé svorky. Používejte obvykle suché oblečení, gumové galoše, gumovou podložku a jiné izolační materiály, abyste uchovali tělo izolované od země. 7. Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou, na hořlavých, výbušných ani silně magnetických místech. 8. Při měření napětí mimo rozsah může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Dovolené maximální napětí je vytištěno na přední straně přístroje, nepřipojujte uvedenou mez rozsahu, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. 9. Máte-li připojen měřicí kabel v proudové svorce, neměřte žádné napětí, abyste se vyhnuli poškození přístroje a ohrožení bezpečnosti uživatelů. 10. Nepokoušejte se kalibrovat a opravovat přístroj, to by měli provádět speciálně proškolení nebo kvalifikovaní profesionálové. 11. Výběrový knoflík funkce/rozsah by měl být při měření nastaven na správný výběr. Při přepínání výběrového knoflíku funkce/rozsah nechte měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. Nepřepínejte výběrový knoflík funkce/rozsah během měření. 12. Zobrazí-li se na displeji symbol, vyměňte prosím včas baterii, abyste zajistili přesnost měření. 13.Nedovolte měřit napětí, když máte připojen měřicí kabel přes proudovou svorku! 14. Nesnažte se měnit vnitřní obvod, abyste se vyhnuli poškození přístroje a ohrožení bezpečnosti uživatelů. 4. Popis bezpečnostních symbolů Varování Vysoké napětí! Nebezpečí! GND Dvojitá izolace Slabá baterie DCA ACA DCA & ACA Splňuje Evropské normy IEC Pojistka 3

4 5. Popis předního panelu číslo modelu přístroje 2. LCD displej 3. funkční tlačítka: 3-1 HOLD: tlačítko podržení hodnoty, stisknutím tlačítka je hodnota podržena na displeji; další stisknutí tlačítka ukončí režim podržení hodnoty a přepne do normálního měřicího stavu. 3-2 HZ/DUTY: tlačítko volby Frekvence/Střída, stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi režimy Frekvence a Střída při výběru Frekvence; stiskněte tlačítko pro přepnutí na režim Napětí/Frekvence/Střída nebo Proud/Frekvence/Střída při výběru Napětí AC nebo Proud AC. 3-3 SELECT: přepínací tlačítko, stiskněte tlačítko pro přepnutí měřicí funkce. 3-4 MAX/MIN: Maximum, Minimum, stisknutím tlačítka přechází přístroj do režimu MAX, v tomto režimu bude zachycena maximální naměřená hodnota; Pro přechod do režimu MIN stiskněte tlačítko znovu, v tomto režimu bude zachycena minimální naměřená hodnota. V režimu MAX/MIN bude na displeji zachycena maximální nebo minimální hodnota. Při těchto režimech nefunguje sloupcový graf ani funkce automatického vypnutí. Podržení stisknutého tlačítka MAX/MIN na 2 sekundy ukončí režim MAX/MIN. 3-5 RANGE: přepínač Automatický Rozsah / Ruční Rozsah, výchozím nastavením po zapnutí je režim s Automatickým Rozsahem. Stisknutím tlačítka zvolíte Ruční Rozsah. Při Ručním Rozsahu jedno stisknutí tlačítka nastavuje vyšší rozsah, opětovným stisknutím tlačítka při měření nejvyššího rozsahu se přepne na nejnižší rozsah. Cyklus je ve správném pořadí od nejnižšího k nejvyššímu. Podržení stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy vrátí režim s Automatickým Rozsahem. Výběr Frekvence a Kapacita nemají režim s Automatickým Rozsahem. 4

5 3-6 RS232/REL: RS232/Měření Relativní Hodnoty, stisknutí tlačítka přepne do režimu Měření Relativní Hodnoty, další stisknutí tlačítka ukončí tento režim. Podržení stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy přepne do režimu RS232, na displeji se objeví symbol RS232, to znamená, že přístroj přechází do stavu přenosu dat. Podržením stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy symbol RS232 zmizí, přenos dat je zastaven. 4. výběrový knoflík funkce/rozsah: zvolte měřicí funkci a rozsah 5. vstupní svorka 10A: kladná vstupní svorka měření AC/DC 10A, zapojte červený měřicí kabel 6. vstupní svorka uama/ C: kladná vstupní svorka měření AC/DC µa/ma a Teploty 7. vstupní svorka COM: záporná vstupní svorka, zapojte černý měřicí kabel 8. vstupní svorka : kladná vstupní svorka měření Napětí, Frekvence / Střídy, Odporu, Kapacity, Diody a Vodivosti, zapojte červený měřicí kabel 6. Ostatní funkce (1) Podržení hodnoty: Stiskněte tlačítko HOLD, současná hodnota je podržena na displeji, další stisknutí tlačítka ukončí režim podržení hodnoty a přepne do normálního měřicího stavu. (2) Funkce automatického vypnutí: Pokud během měření není přibližně 15 sekund vyvíjena žádná činnost, přístroj se automaticky vypne, a přejde do režimu spánku. Minutu před vypnutím přístroje zazní 5 krát krátce vnitřní bzučák, o minutu později zazní jeden dlouhý signál a přístroj přechází do režimu spánku. Pro obnovení napájení stiskněte nějaké tlačítko. (3) Funkce Přenosu dat: Stiskněte tlačítko RS232/REL pro přepnutí do režimu Měření Relativní Hodnoty, podržením stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy se na displeji objeví symbol RS232, to znamená, že přístroj je ve stavu připojení k počítači. Pak připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu, který je součástí balení, pak můžete přenášet měřená data do počítače. Je praktické nahrávat, analyzovat, zpracovávat a tisknout výsledky měření. Další detaily naleznete v popisu přiloženého SW. 5

6 7. Provádění měření 7.1 Měření DCV A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na DCV/ACV. Stiskněte tlačítko SELECT pro přepnutí do režimu měření DCV. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Přístroj byl přednastaven na režim Automatického rozsahu, na displeji je zobrazen symbol AUTO. Pro přepnutí na režim Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. C) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného napětí se současně zobrazí na displeji. Neměřte napětí vyšší než 1000V DC. Když měříte vysoké napětí, postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Je-li v režimu Ručního rozsahu zobrazeno na displeji 0L, značí to, že hodnota testovaného napětí překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Rozsah Přesnost Rozlišení 600mV 6V 60V 600V ±(0,5%+4číslice) 0,1mV 1mV 10mV 100mV 1000V ±(1,0%+6číslic) 1V Vstupní impedance: >60MΩ při rozsahu 600mV, 10MΩ při jiném rozsahu. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 1000V DC. 6

7 7.2 Měření ACV A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na DCV/ACV. Stiskněte tlačítko SELECT pro přepnutí do režimu měření ACV. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Přístroj byl přednastaven na režim Automatického rozsahu, na displeji je zobrazen symbol AUTO. Pro přepnutí na režim Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. C) V režimu Automatického nebo Ručního rozsahu měření ACA stiskněte tlačítko Hz/DUTY pro měření Frekvence/Střídy, ale frekvenční odezva je v této době velice nízká. To se hodí k měření obvodu vysokého napětí a nízké frekvence za okolností magnetického rušení jako 220V / 50Hz-400Hz, 380V / 50Hz-400Hz. D) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného napětí se současně zobrazí na displeji. Neměřte napětí vyšší než 750V AC. Když měříte vysoké napětí, postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 6V 60V 600V ±(0,8%+10číslic) 1mV 10mV 100mV 750V ±(1,0%+10číslic) 1V Vstupní impedance: 10MΩ Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 750V AC. Frekvenční odezva: Hz. Indikace: průměrná hodnota odezvy (metoda střední kvadratické hodnoty). Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 7

8 7.3 Měření DCA A) Zapojte černý měřicí kabel do svorky COM a červený měřicí kabel do svorky uama nebo 10A, jak ukazují následující obrázky. B) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr proud. Stiskněte tlačítko SELECT, přepněte do režimu měření DC, pak připojte měřicí kabel do série ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného proudu se současně zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného proudu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Neměřte proud vyšší než 10A při rozsahu 10A, vyšší než 600mA při rozsahu ma. Nepřipojujte měřicí kabel k žádnému obvodu paralelně, pokud máte měřicí kabel zastrčen v proudové vstupní svorce, jinak může dojít k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 600uA 6000uA 60mA 600mA ±(1,0%+10číslic) 0,1µA 1µA 10µA 100µA 6A 10A ±(1,2%+10číslic) 1mA 10mA Maximální vstupní proud: 10A (méně než 15 sekund). Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V pro rozsah µa/ma, pojistka 10A/250V pro rozsah A. 8

9 7.4 Měření ACA A) Zapojte černý měřicí kabel do svorky COM a červený měřicí kabel do svorky uama nebo 10A, jak ukazují následující obrázky. B) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr proud. Stiskněte tlačítko SELECT, přepněte do režimu měření AC, pak připojte měřicí kabel do série ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného proudu se současně zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného proudu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Neměřte proud vyšší než 10A při rozsahu 10A a vyšší než 600mA při rozsahu ma. Nepřipojujte měřicí kabel k žádnému obvodu paralelně, pokud máte měřicí kabel zastrčen v proudové vstupní svorce, jinak může dojít k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 600uA 6000uA 60mA 600mA ±(1,5%+10číslic) 0,1µA 1µA 10µA 100µA 6A 10A ±(2,0%+15číslic) 1mA 10mA Maximální vstupní proud: 10A (méně než 15 sekund). Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V pro rozsah µa/ma, pojistka 10A/250V pro rozsah A. Frekvenční odezva: Hz. Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 9

10 7.5 Měření odporu A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na Ω. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému odporu, hodnota testovaného odporu se zobrazí na displeji. C) Po zapnutí je přednastaven režim Automatického rozsahu, pro přepnutí do režimu Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. D) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného odporu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Když měříte odpor obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Nepřipojujte napětí, když měříte odpor, jinak to způsobí nesprávné čtení. Pokud napětí přesáhne 250V - napětí ochrany překročení rozsahu, může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Při rozsahu 600Ω, pro změření odporu vodiče vyzkratujte měřicí kabel a hodnotu pak odečtěte od skutečného měření. Rozsah Přesnost Rozlišení 600Ω ±(0,8%+5číslic) 0,1Ω 6KΩ 60KΩ 600KΩ 6MΩ ±(0,8%+4číslice) 1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 60MΩ ±(1,2%+10číslic) 10KΩ Napětí otevřeného obvodu: 400mV. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. 10

11 7.6 Měření diody / test vodivosti A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM. Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr funkce Měření diody / test vodivosti, jak ukazuje následující obrázek. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte červený měřicí kabel ke kladnému pólu zkoušené diody, černý měřicí kabel k zápornému pólu. C) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Je-li dioda v propustném směru nebo je-li polarita připojena obráceně, na displeji se zobrazí 0L. Když měříte diodu v obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Volba Displej Podmínky testu dopředný pokles napětí diody přední proud střídavý: 1,0mA; závěrné napětí: 3,0V bzučák zní při méně než 50Ω propustné napětí: 0,5V Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. Varování: Pro bezpečnost nepřipojujte napětí při této volbě. 11

12 7.7 Měření kapacity A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na Kapacitní výběr. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému kondenzátoru, hodnota zkoušeného kondenzátoru se zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného kondenzátoru překročila hranici současného rozsahu nebo je kondenzátor ve zkratu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Když měříte kondenzátor obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Měření velkého kondenzátoru vyžaduje delší zkušební čas, při rozsahu 100µF to trvá přibližně 15s. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 40nF ±(5,0%+30číslic) 10pF 400nF 4µF 40µF ±(3,5%+8číslic) 100pF 1nF 10nF 200µF ±(5,0%+10číslic) 100nF Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. 12

13 7.8 Měření frekvence / měření střídy A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr Hz. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému zdroji signálu. Na displeji přečtěte výsledek současného testu. C) Při měření frekvence stiskněte jednou tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Střídy, pro návrat do režimu měření Frekvence stiskněte znovu tlačítko Hz/DUTY. D) Při měření střídavého proudu nebo napětí stiskněte jednou tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Frekvence, stiskněte znovu tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Střídy, pro návrat do režimu měření proudu nebo napětí stiskněte potřetí tlačítko Hz/DUTY. E) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Nepřipojujte signál více než 60V. Jinak může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 100Hz 1000Hz 10kHz 100kHz 1MHz 20MHz ±(0,5%+4číslice) 0,01Hz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz Vstupní citlivost: 1,0V. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 13

14 7.9 Test tranzistoru A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr hfe. B) Zasuňte příslušenství pro test tranzistoru do svorek uama a COM, jak ukazuje obrázek vpravo. C) Podle typu zkoušeného tranzistoru zasuňte příslušenství do odpovídajících svorek EBC, NPN nebo PNP. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Nepřipojujte proud nebo napětí do vstupní svorky uama, COM ani do příslušenství pro test tranzistoru, jinak může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. V tomto režimu není funkční Podržení hodnoty, MAX/MIN režim ani Sloupcový graf. Volba Rozsah displeje Podmínky testu hfe(npn nebo PNP) proud báze: 1,0mA; U CE = 2,1V 7.10 Měření teploty A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr Teplota. B) Zasuňte oba konce teplotního čidla do vstupních svorek VΩHz (červený konec) a uama (černý konec). C) Připojte čidlo teplotního kabelu na povrch nebo dovnitř zkoušeného objektu, jak ukazuje následující obrázek. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. E) Opakovaným stisknutím tlačítka SELECT přepínáte mezi režimy měření teploty ve F a ve C. 14

15 Bez vstupního signálu, displej automaticky zobrazí vnitřní teplotu přístroje. Nepřipojujte žádný jiný zdroj signálu, postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Nevyměňujte teplotní čidlo dle libosti, jinak nemůže být zaručena přesnost měření. Nepřipojujte napětí při volbě Teplota, jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje. Rozsah Přesnost Rozlišení -20~ 400 ±(1,0%+50číslic) 1 400~ 1000 ±(1,5%+15číslic) 0 F~750 F ±(1,0%+50číslic) 1 F 750 F~1832 F ±(1,5%+5číslic) Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V. 8.Vlastnosti 8.1 Obecné vlastnosti Displej: LCD Maximum displeje: 5999 (3 5/6), automaticky počítá polaritu displeje a jednotky displeje Měřicí metoda: A/D převodník s dvoutaktní integrací Rozsah vzorkování: 3 krát za sekundu Indikace přetečení rozsahu: zobrazení 0L Indikace slabé baterie: zobrazení symbolu Provozní prostředí: 0~ 40,relativní vlhkost <80% Skladovací prostředí: -10~ 50,relativní vlhkost <80% Napájení: 2ks 1,5V baterií (AAA 7# baterie) Rozměry: 192mm x 95mm x 48mm Hmotnost: Přibližně 390g (včetně baterií) 8.2 Technické vlastnosti Přesnost: (a% naměřená hodnota + číslice) při 23 ± 5, relativní vlhkosti <75% Jeden rok záruka kalibrace od doby odeslání z továrny. 15

16 9. Údržba přístroje Toto je velmi přesný přístroj, nesnažte se jakkoli měnit vnitřní obvod. 1. Udržujte přístroj suchý a chraňte jej před prachem a nárazem. 2. Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou, na hořlavých, výbušných ani silně magnetických místech. 3. Povrch přístroje čistěte vlhkým hadříkem a jemným detergentem, nepoužívejte silná rozpouštědla, brusný čistič, alkohol, apod. 4. Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili vytečení kapaliny, která by mohla způsobit korozi přístroje. 5. Pokud je na displeji zobrazen symbol, měli byste vyměnit baterie dle následujících kroků: 5.1. Povolte šroub, který upevňuje baterie a sejměte kryt baterie Vyjměte použité 1,5V baterie a nahraďte je dvěma novými stejného typu. Pro prodloužení doby používání je lepší používat alkalické baterie Nasaďte kryt baterie a pevně utáhněte šroub Kroky pro výměnu pojistky jsou stejné jako výše. Když vyměňujete pojistku, používejte prosím pojistku stejného typu a stejné specifikace. 1. Při měření jakéhokoli rozsahu nepřipojujte hodnotu mimo rozsah. 2. Nepoužívejte tento přístroj k měření před vložením baterií a zajištěním spodní části pouzdra. 3. Neměřte napětí při výběru Proud, Odpor, Dioda a Bzučák. 4. Ujistěte se, že necháváte odpojené měřicí kabely od měřeného bodu a že jste vypnuli přístroj před výměnou baterie nebo pojistky. Návod k použití se může změnit bez předchozího upozornění. Vše, co je obsaženo v návodu k použití, je považováno za správné, najdou-li uživatelé nějaké chyby nebo opomenutí apod., prosím kontaktujte výrobce. Výrobce nenese odpovědnost za případné nehody a škody způsobené nesprávným použitím. Funkce popsané v tomto návodu nemusí být důvodem pro speciální použití. Distribuce pro Českou Republiku: Probase spol. s r.o. 16

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů Obsah 1. Obecně...2 2. Bezpečnostní poznámka...2 3. Popis bezpečnostních symbolů...2 4. Popis předního panelu...3 5. Popis funkčních tlačítek...4 6. Ostatní funkce...4 7. Provádění měření...5 7.1 Měření

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Automatický, kapesní digitální multimetr

Automatický, kapesní digitální multimetr Automatický, kapesní digitální multimetr AX-105 Návod k obsluze I. Obecné informace Multimetr je vybaven 3 ¾ místným LCD displejem o výšce číslic 18,9 mm, s výrazným nápisem, velkou stabilitou a vysokou

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod

MT SMART Multimeter. Uživatelský Návod MT-1503 SMART Multimeter Uživatelský Návod 1 Nejdříve si přečtěte: Bezpečnostní informace Aby jste měli jistotu, že přístroj používáte bezpečně, postupujte podle těchto doporučení: Neprovádějte s přístrojem

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE

AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE 1. Všeobecně Přístroj je obdařen funkčními tlačítky místo tradičních mechanických knoflíků a jedná se o nový typ 3 5/6místného multimetru vybaveného displejem

Více

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE

R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE R174 DIGITÁLNÍ MULTIMER VA38 NÁVOD K OBSLUZE -22- -1- Obsah: 1 Bezpečnostní instrukce... 3 2 Základní popis... 4 2.1 Rozmístění jednotlivých částí... 5 2.2 Prvky na displeji... 7 2.3 Popis vybraných režimů

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Univerzální měřící přístroj model FK382 Obj. č.:7120077 1. ÚVOD Jedná se o kompaktní digitální multimetr s mnohostranným využitím. Tímto multimetrem lze měřit stejnosměrné a střídavé napětí,

Více

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Návod k obsluze R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Váţení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důleţité

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti:

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti: UT 33B/C/D Souhrn: Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám. Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

UT602/603 Digitální měřič kapacit/indukčností. Návod k obsluze

UT602/603 Digitální měřič kapacit/indukčností. Návod k obsluze UT602/603 Digitální měřič kapacit/indukčností Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla

Více

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E obsahuje: Digitální Multimetr MT-1230N 1. Úvod Tento přístroj je ruční, kompaktní, baterií napájený 3 a 3/4 číselný digitální multimetr pro měření DC a AC napětí, DC a AC proudu,

Více

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602 Digitální multimetr Uživatelský manuál KU-2602 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Digitální multifunkční zkoušečka Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Abyste zabránili riziku elektrického rázu a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před jeho použitím pečlivě tento manuál. označená na

Více

2.1 Schopnosti kalibrátoru

2.1 Schopnosti kalibrátoru FLUKE-707 Kalibrátor proudové smyčky Návod k obsluze 1 : BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika Axiomet AX-150 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

Digitální multimetr Proskit MT-1270

Digitální multimetr Proskit MT-1270 Digitální multimetr Proskit MT-1270 Úvod Tento měřicí přístroj je vysoce výkonný a velmi přesný digitální multimetr napájený bateriemi. Využívá LCD zobrazovací jednotku s výškou číslic 28 mm což umožňuje

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Všeobecně Přístroj je vysoce výkonný a velmi přesný typ 3 5/6 digitálního multimetru opatřeného USB konektorem a dvojitým LCD displejem s výškou

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty. Digitální multimetr MT-1280 Popis Tento měřici přistroj je stabilní měřici pomůcka vybavena 26mm displejem LCD. Přistroj je napájen z baterie. Je určen především k měření napěti DCV, ACV, proudu DCA, ACA,

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více