1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:"

Transkript

1 Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město Libčice nad Vltavou náměstí Svobody Libčice nad Vltavou Libčice nad Vltavou 6. NÁMĚSTÍ SVOBODY Ing. Ivana Řeháková autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura Osvědčení o autorizaci, p.č Dřísy 211 IČO: DIČ: CZ585922/1236 Mobil: Dokumentace k provedení stavby Technická zpráva Podklady: geodetické zaměření, studie Datum zpracování:

2 2. SOUČASNÝ STAV Náměstí navazuje na centrum města, z ulice Chýnovské. Plocha náměstí má parkový charakter protáhlého lichoběžníkovitého tvaru. Náměstí je cestní sítí členěno na 3 části. V centrální části je pomník se zpevněnou plochou. Celé náměstí je výškově členěno. Tabulka stávajících dřevin: 6. NÁMĚSTÍ SVOBODY Pořadové číslo Název Průměr u cm Průměr koruny m Výška m Plocha m2 Pěstební opatření Poznámka 1. Aesculus hippocastanum 8 50 O - RZ prosvětlovací řez 2. Aesculus hippocastanum 10 78,5 O - RB 3. Betula pendula ,17 X mírně nakloněný, mechanické poškození kmene, prosychání v terminální části 4. Fraxinus excelsior 10 78,5 O - RZ suché větve 5. Fraxinus excelsior 10 78,5 O - RZ suché větve 6. Betula pendula ,3 O - RZ 7. Fraxinus excelsior 10 78,5 O - RZ suché větve 8. Fraxinus excelsior 8 50 O - RZ suché větve 9. Tilia cordata Betula pendula ,18 X dutiny na kmeni 11. Ribes alpinum 1 1 X Ribes alpinum, 12. Spiraea x vanhouttei 1,2 28 X 13. Rosa rugosa, nálet Ligustrum, Crataegus, Acer platanoides X Ligustrum vulgare, Ribes alpinum, Syringa vulgaris, 14. Symphoricarpos albus 1,2 45 X 15. Ribes alpinum 1 5 X 16. Ribes alpinum 1 5 X Spiraea x vanhouttei, 17. Ribes alpinum 1,2 11 X 18. Sambucus nigra 2 X 2 ks ů 19. Spiraea x vanhouttei 1,2 9 X 20. Caragana arborescens X 21. Picea pungens Betula pendula Betula pendula ,06 X 0,22 X 0,49 X 24. Betula pendula 7 38,5 O - RZ řídký, nakloněný, jednostranná koruna vysoko vyvětvený, jednostranná koruna, četné řezné rány na kmeni nevhodné řezy na kmeni a v koruně jednostranná koruna, počátek prosychání v terminálu 2

3 25. Forsythia x intermedia O - ZML Abies alba, Picea pungens ks 1 5 X 27. Betula pendula Betula pendula Syringa vulgaris 0,8 2 0,5 X 30. Laburnum x anagyroides 1, Tilia platyphylla 1,5 3 1,8 O - RV, P mladý jedinec 32. Picea pungens ,6 O - RZ 33. Philadelphus coronarius 3,5 4 9,6 O - ZML 34. Picea pungens ,6 O - RZ 35. Picea pungens ,3 O - RZ 36. Forsythia x intermedia 2 3 3,1 O - ZML 37. Prunus sp četné řezné rány na kmeni 38. Salix alba Tristis 8 50 O - RZ 39. Lonicera tatarica 2 2,5 3 X přestárlý jedinec dvoják, dutina na u, silně 40. Salix alba Tristis ,49 X proschlý 41. Thuja occidentalis ,12 X 42. Thuja occidentalis ,05 X 43. Thuja occidentalis ,01 X 44. Thuja occidentalis ,07 X Ribes-O - Ribes alpinum, Ligustrum 45. vulgare 1 21,3 ZML, Ligustrum- X 11 m Ribes alpinum 1 21,8 O - ZML 47. Picea pungens ,6 O - RZ 48. Picea pungens ,6 O - RZ 49. Picea pungens Prunus avium 9 prasklina na kmeni 51. Prunus avium 47 8 výrazná dutina na kmeni 52. Tilia platyphylla O - RB 53. Ribes alpinum 1 1 0,8 X 54. Ribes alpinum 1 11,7 X 55. Ribes alpinum 1 3 X 56. Ribes alpinum 1 11,6 X 57. Forsythia x intermedia 3,5 3,5 58. Picea abies 0,5 1 0,2 X 59. Picea abies 0,5 1 0,2 X 60. Halesia carolina 8 2,5 2,5 P odstranit výmladky v bazální části silně proschlý, provozně nebezpečný 61. Tilia cordata ,38 X 62. Lonicera tatarica 2 1,2 3,1 X přestárlý jedinec 63. Spiraea x vanhouttei 1,2 1,8 X 3

4 64. Ribes alpinum 1 9,3 X 65. Ribes alpinum 1 2,3 X 66. Ribes alpinum 1 10,4 X 67. Juniperus communis 2 3,5 3,1 X 68. Juniperus communis 2 3 3,1 X 69. Juniperus communis 2,5 3 4,9 X P - průměr 62,27,30,28,31,25,58,51,5 6,48,30,33,36,24,58,54 cm 2,3 X X kácet O RZ ošetřit, řez zdravotní O RB ošetřit, řez bezpečnostní O RV ošetřit, řez výchovný O ZML ošetřit, zmladit P přesadit 3. TECHNICKÁ ZPRÁVA Popis položky Měr. jedn. Množství položky Zajištění vytýčení skutečného uložení sítí technického vybavení - odborný odhad hod 5,00 Vytyčovací plán hod 4,00 Kácení, odstranění nevhodných dřevin a porostu Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním u do 100m 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 76,50 Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním u přes 100m 2 do 500m 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 126,50 Likvidace dřevní hmoty Drcení ořezaných větví strojově o průměru větví do 100 mm m 3 28,00 uložení odpadu na skládku - odborný odhad t 17,10 o průměru na řezné ploše u přes 100 do 200 mm ks 1,00 o průměru na řezné ploše u přes 200 do 300 mm ks 3,00 o průměru na řezné ploše u přes 300 do 400 mm ks 1,00 o průměru na řezné ploše u přes 400 do 500 mm ks 2,00 o průměru na řezné ploše u přes 500 do 600 mm ks 1,00 o průměru na řezné ploše u přes 600 do 700 mm ks 1,00 4

5 o průměru na řezné ploše u přes 700 do 800 mm ks 2,00 Likvidace dřevní hmoty - větve Drcení ořezaných větví strojově o průměru větví do 100 mm m 3 4,00 uložení odpadu na skládku - odborný odhad t 2,40 Likvidace dřevní hmoty - kmeny - odborný odhad odvoz rozřezaných kmenů na skládku t 4,10 uložení odpadu na skládku t 4,10 Odstranění u odfrézováním Odstranění u odfrézováním do hloubky 500 mm v rovině m 2 4,55 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 4,55 Zásyp jam po vyfrézovaných ech Zásyp jam po vyfrézovaných ech přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 4,55 Dodání zeminy po odstranění u Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m 3 2,30 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění na vzdálenost přes 4000 do 5000 m. m 3 2,30 Likvidace biologického odpadu po odstranění u -odborný odhad odvoz odpadu na skládku t 1,40 uložení odpadu na skládku t 1,40 Odstranění trávníku pro nový trávník nebo keře Chemické odplevelení půdy před založením trávníku o výměře přes 20m 2 v rovině nebo na svahu do 1 : 5 postřikem na široko m 2 139,00 Odstranění stařiny z plochy přes 100 do 500 m 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 139,00 Likvidace stařiny - odborný odhad odvoz odpadu na skládku t 11,10 uložení odpadu na skládku t 11,10 Řez dřevin Řez stromů lezeckou technikou, bezpečnostní při ploše koruny do 60m 2 do 90 m 2 ks 1,00 Řez stromů lezeckou technikou, bezpečnostní při ploše koruny do 90m 2 do 120 m 2 ks 1,00 Řez stromů lezeckou technikou, výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m ks 1,00 Řez stromů lezeckou technikou, zdravotní při ploše koruny do 30m 2 ks 4,00 Řez stromů lezeckou technikou, zdravotní při ploše koruny přes 30 do 60m 2 ks 5,00 Řez stromů lezeckou technikou, zdravotní při ploše koruny přes 60 do 90m 2 ks 4,00 Likvidace dřevní hmoty - větve Drcení ořezaných větví strojově o průměru větví do 100 mm m 3 4,80 uložení odpadu na skládku - odborný odhad t 2,90 Řez keřů soliterních a živých plotů Zmlazení keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3m ks 2,00 Zmlazení keřů netrnitých o průměru koruny přes 3 do 5m ks 1,00 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5m, šířky do 1,0 m m 2 43,00 5

6 Drcení ořezaných větví strojově o průměru větví do 100 mm m 3 1,46 uložení odpadu na skládku - odborný odhad t 0,87 Přesazení rostlin - stromy, inventarizační číslo 31, 61 Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem přes 600 do 800 mm ks 2,00 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm ks 2,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1 : 5 objem jamky přes 0,4 do 1,0 m 3 (0,85m x 0,85m x 0,8m), 100 l substrátu ks 2,00 v rovině nebo na svahu do 1:5, ø balu přes 400 do 500 mm ks 2,00 Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 juta - 3m 2 m 2 6,00 Ukotvení dřeviny třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm 3 kůly ø 0,1m, délka 2,5m, spojky, 3m vázacího popruhu ks 6,00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5, tableta 10g, 5 ks ke stromu, Silvamix t 0,0001 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 0,5 do 1 m ks 2,00 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 1,00 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 2x100l m 3 0,40 Zalití rostlin vodou, plochy do 20m 2, 1 x a dále dle potřeby m 3 0,40 Stromy listnaté, č.1, 2 Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1 : 5 objem jamky přes 0,4 do 1,0 m 3 (0,85m x 0,85m x 0,8m), 200 l substrátu ks 14,00 v rovině nebo na svahu do 1:5, ø balu přes 600 do 800 mm ks 14,00 Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 juta - 3m 2 m 2 42,00 Ukotvení dřeviny třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm 3 kůly ø 0,1m, délka 2,5m, spojky, 3m vázacího popruhu ks 14,00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5, tableta 10g, 5 ks ke stromu, Silvamix t 0,0007 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 0,5 do 1 m ks 14,00 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 7,00 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 2x100l m 3 2,80 Zalití rostlin vodou, plochy do 20m 2, 1 x a dále dle potřeby m 3 2,80 Keře Obdělání půdy rytím v rovině nebo ve svahu1:5 hl. do 200 mm m 2 74,00 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 74,00 instalace včetně ukotvení kokosové sítě ve svahu 1 : 1, odborný odhad m 2 5,60 Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1 : 5 objem jamky do 0,01 m 3, 0,5 l substrátu, č.4, 5 ks 268,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1 : 5 objem jamky přes 0,02 do 0,05 m 3, 5 l substrátu, č.3 ks 10,00 6

7 v rovině nebo na svahu do 1:5, ø balu do 100 mm, 1 tableta ks 268,00 v rovině nebo na svahu do 1:5,ø balu přes 100 do 200 mm,2 tablety ks 10,00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5, tableta 10g, Silvamix t 0,0030 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně stávajících Ribes alpinum m 2 88,00 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 25l/m 2 m 3 2,20 Zalití rostlin vodou, plochy přes 20m 2, 1 x a dále dle potřeby m 3 2,20 Trvalky Obdělání půdy rytím v rovině nebo ve svahu1:5 hl.do 200mm,č.6-12,14 m 2 78,00 Obdělání půdy nakopáním v rovině nebo na svahu do 1:5, č.13 m 2 15,50 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 93,50 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1 : 5 objem jamky do 0,01 m 3, č.6-14 ks 936,00 v rovině nebo na svahu do 1:5, ø balu do 100 mm,1 tableta, č. 6-12,14 ks 616,00 v rovině nebo na svahu do 1:5, ø balu do 100 mm, bez tablet, č. 13 ks 320,00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5,tableta 10g,Silvamix,1 tableta,č.6-12,14 t 0,0062 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče 50mm borkou v rovině nebo na svahu do 1:5, č. 6-12, 14 m 2 78,00 Položení mulčovací textílie v rovině nebo na svahu do 1 : 5, č.13 m 2 15,50 Mulčování záhonů štěrkem tloušťky mulče přes 20 do 50mm v rovině nebo na svahu do 1:5, č.13 m 2 15,50 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 25l/m 2 m 3 2,40 Zalití rostlin vodou, plochy do 20m 2, 1 x a dále dle potřeby m 3 2,40 Travnaté plochy nově založené výsevem Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 201,00 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 201,00 Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5, 800 kg/ha, NPK t 0,0160 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m 2 201,00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5, plochy do 1000m 2 výsevek 30g/m 2 m 2 201,00 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 25l/m 2 m 3 5,000 Travnaté plochy obnovené Prořezání trávníku bez přísevu travního osiva přes 1000m 2 m ,00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku o výměře přes 20m2 v rovině nebo na svahu do 1 : 5 postřikem na široko, Bofix m ,00 Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5, 800 kg/ha, NPK t 0,160 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 25l/m 2 m 3 50,80 Zalití rostlin vodou, plochy přes 20m2, 1 x a dále dle potřeby m 3 50,80 Přesun hmot Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 147,00 7

8 Seznam navržených rostlin Listnaté stromy 1. Prunus subhirtella Fukubana, obvod km.14-16cm, bal ø 650 mm ks 10,00 2. Tilia cordata Greenspire, obvod km.16-18cm, bal ø 650 mm ks 4,00 Keře opadavé 3. Forsythia x intermedia, velikost cm, bal ø 200mm ks 10,00 4. Ribes alpinum, velikost cm, bal ø 100 mm ks 248,00 Keře stálezelené 5. Cotoneaster dammeri, velikost cm, bal ø 100 mm ks 20,00 Trvalky 6. Aster dumosus, K9 ks 32,00 7. Coreopsis verticillata, K9 ks 27,00 8. Euphorbia polychroma, K9 ks 13,00 9. Geranium x cantabrigiense Karmina, K9 ks 360, Nepeta x faassenii Kit Cat, K9 ks 85, Salvia nemorosa Ostfriesland, K9 ks 36, Salvia x superba Blaukönigin, K9 ks 45, Sedum acre, K9 ks 320, Verbena hastata Blue Spires, K9 ks 18,00 Ostatní materiál Roundup l 0,06 Bofix l 1,00 ornice na zásyp jam po odstraněných ech m 3 2,30 separační textilie - geotextilie 100 g/m 2, pod štěrk m 2 15,50 kokosová síť, 400g/m 2 m 2 5,60 dubový kolík na připevnění kokosové sítě ks 23,00 zahradnický substrát na stromy, keře m 3 3,20 kůly: dřevěné, Ø 10 cm, dl. 3 m, frézované, opatřené nátěrem, se špicí ks 48,00 spojky: dřevěné, opatřené nátěrem ks 48,00 juta: role, šíře 15 cm, 3m 2 /strom m 2 48,00 popruh: vázací materiál, 3m/strom m 48,00 hnojivo NPK (trávník nový+obnovovaný) t 0,18 hnojivo Silvamix: 1 tableta 10 g ks 1 304,00 travní osivo, Parková směs kg 6,00 mulč borka jemná frakce m 3 12,10 mulč, štěrk, fr. 5 8 mm, vrsta 3 cm m 3 0,50 voda na zalití rostlin m 3 63,60 Poznámka: Odstranění betonové plochy (pódium) není součástí projektu, řešena je pouze nově navržená travnatá plocha. Výsadba Ribes alpinum: dosadba do stávajícího živého plotu 1 řada sázeno po 0,3 m, živý plot bude zamlčován v celé délce - nově navržený živý plot výsadba ve dvou řadách po 0,4 m. Kácení Thuja inventarizační číslo rozpočtováno jako kácení stromů. 4. ZÁVĚR Veškerý výsadbový materiál musí být použit v druhové, kultivarové skladbě a počtu rostlin tak, jak je uvedeno v projektu. Případné změny jsou možné pouze po konzultaci 8

9 s autorem projektu. Tvarové řešení výsadeb musí odpovídat vytyčovacímu plánu výsadeb. Kvalitativní znaky výsadbového materiálu a kvalita provedených prací bude odpovídat normám, které tímto pro realizaci stanovuji jako závazné. Jedná se především o tyto normy: NORMY PRO OBLAST ZELENĚ platné od ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Trávníky a jejich zakládání ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy Rovněž tak musí být dodrženy uvedené parametry ostatního materiálu. Ve Dřísech Ing. Ivana Řeháková autorizovaný architekt 9

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016

VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016 VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016 POKOSENÍ TRÁVNÍKŮ - extenzivní Včetně nákladů na shrabání a naložení na dopravní luční III.tř.údržby prostředek, odvozem do 20

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU Ceny Ceny prací jsou orientační, každou zakázku naceňujeme individuálně s ohledem na vzdálenost pro přesun hmot, členitost terénu. Naše nabídky jsou cenově příznivé, využíváme dotací z EU u dodavatelů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Obsah 1. Seč trvalého travního porostu (ttp) v rovině nebo ve svahu 1-7x ročně... 2 1.1Seč... 2 1.2 Hrabání, sběr a odvoz listí... 3 1.3 Odvoz biologického

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Zpracování plánů ÚSES Základní částka za zpracování plánu ÚSES je Kč/Ks - k základní částce se připočítává částka na plochu.

Zpracování plánů ÚSES Základní částka za zpracování plánu ÚSES je Kč/Ks - k základní částce se připočítává částka na plochu. NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD APROXIMATIVNÍ ROZPOČET ZPRACOVALA: Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

2.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy ks 83 209 444 Kč Keře ks 14215 318 233 Kč Travní směs Celková cena za rostlinný materiál

2.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy ks 83 209 444 Kč Keře ks 14215 318 233 Kč Travní směs Celková cena za rostlinný materiál REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA KALKULACE NÁKLADŮ Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE NÁKLADŮ Ozn. Popis prací a dodávek

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy Smlouva o dílo Podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Identifikační údaje zadavatele zadavatel: Obec Pustějov se sídlem: Pustějov 54, 742 43 It: 00600822 Dit: CZ00600822

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v obcích Velhartice, Chotěšov, Nemilkov a Hory Matky Boží Výkaz výměr

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 07 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní číslo : 12-028-5 / 07-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

~&. J.; qj- TbH Ť- ; -Id- žoid. Lenka Houšková. ~oč?rus1 3~ Tomáš Bílek - JIB s.r.o. Odesláno: 7.

~&. J.; qj- TbH Ť- ; -Id- žoid. Lenka Houšková. ~oč?rus1 3~ Tomáš Bílek - JIB s.r.o. Odesláno: 7. Lenka Houšková Od: Tomáš Bílek - JIB s.r.o. Odesláno: 7. října 2016 :51 Komu: Lenka Houšková Předmět: Vegetační úpravy - náves Psáry Příloy: 381623-1666-vykazvymervegetacenavespsary

Více

Jednotk Množství P.Č. polož. ová cena celkem ky. zadání ,00

Jednotk Množství P.Č. polož. ová cena celkem ky. zadání ,00 Kód Jednotk Množství P.Č. polož Popis MJ ová cena celkem ky zadání 1 3 4 5 6,00 Založení záhonu SN + ON (235 + 81) Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 3 m 2 316,00 Chemické odplevelení po

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 23 x A4 D.4. DSP

tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz 363 20 Ostrov 10 / 2013 23 x A4 D.4. DSP PRAHA 6, Bolívarova 2092/21, 169 00 tel, fax: 2 3308 1345-8 e-mail: projekce@jena.cz Revitalizace lokality Kopec, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití VÝKAZ

Více

4.Technologie obnovení trávníkových ploch

4.Technologie obnovení trávníkových ploch 4.Technologie obnovení trávníkových ploch POZNÁMKA Rozpočet pro výsadby je proveden podle ceníku AOPK (náklady obvyklých opatřeaní, příp položkový ceník) a ÚRS. Pokud není položka obsažena v ceníku AOPK

Více

Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č. 547/1

Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č. 547/1 Ing. Ivana Větrovcová zahradní architekt Pohraniční stráže 385/18, 417 01 Dubí tel:0417/571327, 0605141040 IČO: 13925610 Zakázka č. 2011/33 Datum: 08/2010 Název akce: Obnova veřejné zeleně Dušníky - p.p.č.

Více

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2171/18 č. zhotovitele 21/18/S uzavřené dne 24.05.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 1 KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 2 3 4 5 6 7 Názvy požadovaných služeb ÚKLID PLOCH: ZAMETÁNÍ (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - rovina a svah

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Obecn, úřad Psáry. Lenka Houšková. Cc: asistentka Subject: výběrové řízení - vegetační úpravy - néves Psáry

Obecn, úřad Psáry. Lenka Houšková. Cc: asistentka Subject: výběrové řízení - vegetační úpravy - néves Psáry Lenka Houšková Od: Zaradnictví Lukáš Rajtr Odesláno: 7. října 2016 11:51 Komu: Lenka Houšková Předmět: RE: výběrové řízení - vegetační úpravy - náves Psáry Příloy: výkaz výměr_vegetacni_upravy_psary

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3. Město Sokolov. Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. tímto poskytuje DODATEČNÉ INFORMACE

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3. Město Sokolov. Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. tímto poskytuje DODATEČNÉ INFORMACE Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3 Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto poskytuje DODATEČNÉ INFORMACE dle ust. 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdější

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých dřevin 6.

Více

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ "TVORBA KVALITNÍ ZELENĚ V SÍDLE A V KRAJINĚ - ZÁVAZEK PRO PŘÍŠTÍ GENERACE" PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ TRENDY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA MODELOVÉM ÚZEMÍ Ing. Jana Drochytková Ateliér Krejčiříkovi, Valtice

Více