PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. skupinový percentil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. skupinový percentil"

Transkript

1 Souhrnné informace za celou školu Členění za části testu třída test počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka verbální část analytická část kvantitativní část slovní zásoba porozumění textu analýza informací orien. v grafu a tab. orientace v obrázku porovnávání hodnot číselné operace 9. A OSP , B OSP , celkem OSP , TAB_1 STRANA: 1

2 Souhrnné informace za celou školu Členění za části testu třída test počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace 9. A ČJ B ČJ , celkem ČJ , Členění za části testu třída test počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka základní znalosti geometrie funkce, rovnice, nerovnice znalost porozumění aplikace 9. A MA , B MA , celkem MA , TAB_2 STRANA: 2

3 100 Průměrné percentily celkový průměrný percentil žáků GYM celkový průměrný percentil žáků ZŠ průměrný percentil OSP ČJ MA Třída - 9. A Třída - 9. B Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily (pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100, lze ho též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl) všech tříd vaší školy dosažené ve všech předmětech. Zároveň je zde pro porovnání vyznačena hranice průměrného percentilu všech žáků ZŠ a GYM. G1_2 STRANA: 3

4 Relativní postavení školy OSP všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (33) výsledek testu - průměrný percentil vaše škola (33) 10 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových percentilů všech žáků vaší školy. V grafu jsou také barevně odlišeny jednotlivé skupiny škol - gymnázia a základní školy. G2_1 STRANA: 4

5 Relativní postavení školy Český jazyk všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (32) výsledek testu - průměrný percentil vaše škola (32) 10 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových percentilů všech žáků vaší školy. V grafu jsou také barevně odlišeny jednotlivé skupiny škol - gymnázia a základní školy. G2_2 STRANA: 5

6 Relativní postavení školy Matematika všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (37) výsledek testu - průměrný percentil vaše škola (37) 10 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových percentilů všech žáků vaší školy. V grafu jsou také barevně odlišeny jednotlivé skupiny škol - gymnázia a základní školy. G2_3 STRANA: 6

7 100 Průměrné percentily - PRAHA celkový průměrný percentil žáků pražských GYM celkový průměrný percentil žáků pražských ZŠ 90 průměrný krajský (skupinový) percentil OSP ČJ MA Třída - 9. A Třída - 9. B Poznámka: Graf znázorňuje průměrné skup. percentily všech tříd vaší školy (tedy průměrné hodnoty percentilových výsledků všech žáků daných tříd, kteří se zúčastnili testování) dosažené ve všech předmětech. Zároveň jsou zde pro porovnání vyznačeny hranice průměrného skup. percentilu všech žáků pražských ZŠ a GYM. G1_P_2 STRANA: 7

8 Relativní postavení školy - PRAHA OSP všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (30) 100 výsledek testu - průměrný skupinový percentil vaše škola (30) 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení (vaše škola, ZŠ, GYM) vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními pražskými školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových skupinových percentilů všech žáků vaší školy. G2_P_1 STRANA: 8

9 Relativní postavení školy - PRAHA Český jazyk všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (29) 100 výsledek testu - průměrný skupinový percentil vaše škola (29) 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení (vaše škola, ZŠ, GYM) vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními pražskými školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových skupinových percentilů všech žáků vaší školy. G2_P_2 STRANA: 9

10 Relativní postavení školy - PRAHA Matematika všechny ZŠ všechna GYM vaše škola (36) 100 výsledek testu - průměrný skupinový percentil vaše škola (36) 0 jednotlivé školy Poznámka: Graf pomocí barevného odlišení (vaše škola, ZŠ, GYM) vystihuje postavení vaší školy (tedy jak je na tom škola v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními pražskými školami, které se zúčastnily testování). Váš výsledek je vyjádřen průměrem celkových skupinových percentilů všech žáků vaší školy. G2_P_3 STRANA: 10

11 Tabulka extrémních výsledků 9. A OSP ČJ MA jméno a příjmení číslo žáka percentil percentil za skupinu extrém percentil percentil za skupinu extrém percentil percentil za skupinu extrém Jan Jan Michaela Michaela Pavel Pavel David David Jiří Jiří Tereza Tereza Lucie Lucie Jan Jan průměry = 3 3 = 4 5 = = směrodatná odchylka = 2,8 3 = 3,5 3,7 = 7,2 7,6 = Poznámka: V této tabulce lze porovnat percentily a skupinové percentily žáků za všechny testy a dále pak sledovat extrémní výsledky žáků odpovídající hodnotám skupinového percentilu. Znaménkem + jsou ve sloupci extrém označeni žáci, kteří dosáhli v daném předmětu vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15% nejlepších), znaménkem naopak žáci, kteří dosáhli hodně podprůměrného až velice slabého výsledku (15% nejhorších). T2 STRANA: 11

12 OSP Tabulka podrobných výsledků 9. A percentily za části percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) verbální část analytická část kvantitativní část slovní zásoba porozumění textu analýza informací orien. v grafu a tab. orientace v obrázku porovnávání hodnot číselné operace správně špatně skóre Jan Jan = Michaela Michaela = Pavel Pavel = David David = Jiří Jiří = Tereza Tereza = Lucie Lucie = Jan Jan = průměry = 3 3 = směrodatná odchylka = 3 3 = T1_1 STRANA: 12

13 ČJ Tabulka podrobných výsledků 9. A percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) využití potenciálu mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace správně špatně skóre Jan Jan Michaela Michaela Pavel Pavel David David Jiří Jiří Tereza Tereza Lucie Lucie Jan Jan průměry = směrodatná odchylka = T1_2 STRANA: 13

14 MA Tabulka podrobných výsledků 9. A percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) využití potenciálu základní znalosti geometrie funkce,rovnice,nerovnice znalost porozumění aplikace správně špatně skóre Jan Jan Michaela Michaela Pavel Pavel David David Jiří Jiří Tereza Tereza Lucie Lucie Jan Jan průměry = směrodatná odchylka = T1_3 STRANA: 14

15 9. A Pohled učitelů, žáků a rodičů na výuku Český jazyk žáci - 9. A rodiče - 9. A učitelé - 9. A žáci - všechny třídy rodiče - všechny třídy učitelé - všechny třídy Ví žáci, co by měli udělat pro lepší výsledky? Jsou vztahy žáků s učitelem bezproblémové? Vysvětluje učitel klasifikaci? Vysvětlí učitel žákům věci, na které se ptají? Chápou žáci, co je mjí naučit úkoly a projekty? Ví žáci, co si mají z hodiny zapamatovat? Objevují žáci v hodině nové věci? Musí se žáci učit hodně nazpaměť? Baví žáky výuka? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků a učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován"odpověďmi všech žáků a učitelů. (Graf pro angličtinu a němčinu zachycuje odpovědi rodičů, které se týkají výuky cizích jazyků na škole, typ nelze rozlišit.) Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1A_1 STRANA: 15

16 9. A Pohled učitelů, žáků a rodičů na výuku Matematika žáci - 9. A rodiče - 9. A učitelé - 9. A žáci - všechny třídy rodiče - všechny třídy učitelé - všechny třídy Ví žáci, co by měli udělat pro lepší výsledky? Jsou vztahy žáků s učitelem bezproblémové? Vysvětluje učitel klasifikaci? Vysvětlí učitel žákům věci, na které se ptají? Chápou žáci, co je mjí naučit úkoly a projekty? Ví žáci, co si mají z hodiny zapamatovat? Objevují žáci v hodině nové věci? Musí se žáci učit hodně nazpaměť? Baví žáky výuka? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků a učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován"odpověďmi všech žáků a učitelů. (Graf pro angličtinu a němčinu zachycuje odpovědi rodičů, které se týkají výuky cizích jazyků na škole, typ nelze rozlišit.) Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1A_2 STRANA: 16

17 9. A Pohled učitelů a žáků na výuku Český jazyk žáci - 9. A učitelé - 9. A žáci - všechny třídy učitelé - všechny třídy Umožňuje učitel žákům propojovat poznatky z růných předmětů? Vysvětluje učitel žákům, jak se mají doma připravovat? Ví žáci, co si mají připravit na hodinu? Komentuje učitel pravidelně domácí úkoly? Je žákům jasné, na co se učitel ptá? Zažívají žáci pocit úspěchu? Vysvětluje učitel žákům, proč se co učí? Je v hodinách dobrá atmosféra? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků, rodičů i učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován" odpověďmi všech žáků, rodičů a učitelů. Názory na výuku jsou rozděleny do dvou grafů. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1B_1 STRANA: 17

18 9. A Pohled učitelů a žáků na výuku Matematika žáci - 9. A učitelé - 9. A žáci - všechny třídy učitelé - všechny třídy Umožňuje učitel žákům propojovat poznatky z růných předmětů? Vysvětluje učitel žákům, jak se mají doma připravovat? Ví žáci, co si mají připravit na hodinu? Komentuje učitel pravidelně domácí úkoly? Je žákům jasné, na co se učitel ptá? Zažívají žáci pocit úspěchu? Vysvětluje učitel žákům, proč se co učí? Je v hodinách dobrá atmosféra? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků, rodičů i učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován" odpověďmi všech žáků, rodičů a učitelů. Názory na výuku jsou rozděleny do dvou grafů. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1B_2 STRANA: 18

19 9. A Zvládnuté dovednosti a kompetence žáků dívky - 9. A chlapci - 9. A dívky - všechny třídy chlapci - všechny třídy dovednost propojovat poznatky z různých předmětů dovednost samostatné plánování domácí přípravu samostatná tvorba výpisků z výkladu míra sebejistoty při přednesu referátu před třídou využívání více zdrojů informací při přípravě referátů příprava referátů bez větších problémů 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf popisuje, jaké kompetence a dovednosti důležité pro studium žáci této třídy zvládají. Důležité je rozdělení odpovědí na chlapce a dívky, pro porovnání jsou sloupečky těchto odpovědí rámovány odpověďmi všech žáků. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B4 STRANA: 19

20 Tabulka extrémních výsledků 9. B OSP ČJ MA jméno a příjmení číslo žáka percentil percentil za skupinu extrém percentil percentil za skupinu extrém percentil percentil za skupinu extrém Filip Filip Tereza Tereza Jakub Jakub Barbora Barbora Jan Jan Natalie Natalie Kirill Kirill Geti Geti Martin Martin Přemysl Přemysl Ondřej Ondřej Karolína Karolína Radek Radek Michal Michal Eva Eva Denisa Denisa Petr Petr Šimon Šimon průměry = = = = směrodatná odchylka = = = = Poznámka: V této tabulce lze porovnat percentily a skupinové percentily žáků za všechny testy a dále pak sledovat extrémní výsledky žáků odpovídající hodnotám skupinového percentilu. Znaménkem + jsou ve sloupci extrém označeni žáci, kteří dosáhli v daném předmětu vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15% nejlepších), znaménkem naopak žáci, kteří dosáhli hodně podprůměrného až velice slabého výsledku (15% nejhorších). T2 STRANA: 20

21 OSP Tabulka podrobných výsledků 9. B percentily za části percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) verbální část analytická část kvantitativní část slovní zásoba porozumění textu analýza informací orien. v grafu a tab. orientace v obrázku porovnávání hodnot číselné operace správně špatně skóre Filip Filip = Tereza Tereza = Jakub Jakub = Barbora Barbora = Jan Jan = Natalie Natalie = Kirill Kirill = Geti Geti = Martin Martin = Přemysl Přemysl = Ondřej Ondřej = Karolína Karolína = Radek Radek = Michal Michal = Eva Eva = Denisa Denisa = Petr Petr = Šimon Šimon = průměry = = směrodatná odchylka = = T1_1 STRANA: 21

22 ČJ Tabulka podrobných výsledků 9. B percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) využití potenciálu mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace správně špatně skóre Filip Filip Tereza Tereza Jakub Jakub Barbora Barbora Jan Jan Natalie Natalie Kirill Kirill Geti Geti Martin Martin Přemysl Přemysl Ondřej Ondřej Karolína Karolína Radek Radek Michal Michal Eva Eva Denisa Denisa Petr Petr Šimon Šimon průměry = směrodatná odchylka = T1_2 STRANA: 22

23 MA Tabulka podrobných výsledků 9. B percentily za dovednosti odpovědi jméno a příjmení číslo žáka percentil skupinový percentil známka úspěšnost (%) využití potenciálu základní znalosti geometrie funkce,rovnice,nerovnice znalost porozumění aplikace správně špatně skóre Filip Filip Tereza Tereza Jakub Jakub Barbora Barbora Jan Jan Natalie Natalie Kirill Kirill Geti Geti Martin Martin Přemysl Přemysl Ondřej Ondřej Karolína Karolína Radek Radek Michal Michal Eva Eva Denisa Denisa Petr Petr Šimon Šimon průměry = směrodatná odchylka = T1_3 STRANA: 23

24 9. B Pohled učitelů, žáků a rodičů na výuku Český jazyk žáci - 9. B rodiče - 9. B učitelé - 9. B žáci - všechny třídy rodiče - všechny třídy učitelé - všechny třídy Ví žáci, co by měli udělat pro lepší výsledky? Jsou vztahy žáků s učitelem bezproblémové? Vysvětluje učitel klasifikaci? Vysvětlí učitel žákům věci, na které se ptají? Chápou žáci, co je mjí naučit úkoly a projekty? Ví žáci, co si mají z hodiny zapamatovat? Objevují žáci v hodině nové věci? Musí se žáci učit hodně nazpaměť? Baví žáky výuka? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků a učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován"odpověďmi všech žáků a učitelů. (Graf pro angličtinu a němčinu zachycuje odpovědi rodičů, které se týkají výuky cizích jazyků na škole, typ nelze rozlišit.) Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1A_1 STRANA: 24

25 9. B Pohled učitelů, žáků a rodičů na výuku Matematika žáci - 9. B rodiče - 9. B učitelé - 9. B žáci - všechny třídy rodiče - všechny třídy učitelé - všechny třídy Ví žáci, co by měli udělat pro lepší výsledky? Jsou vztahy žáků s učitelem bezproblémové? Vysvětluje učitel klasifikaci? Vysvětlí učitel žákům věci, na které se ptají? Chápou žáci, co je mjí naučit úkoly a projekty? Ví žáci, co si mají z hodiny zapamatovat? Objevují žáci v hodině nové věci? Musí se žáci učit hodně nazpaměť? Baví žáky výuka? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků a učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován"odpověďmi všech žáků a učitelů. (Graf pro angličtinu a němčinu zachycuje odpovědi rodičů, které se týkají výuky cizích jazyků na škole, typ nelze rozlišit.) Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1A_2 STRANA: 25

26 9. B Pohled učitelů a žáků na výuku Český jazyk žáci - 9. B učitelé - 9. B žáci - všechny třídy učitelé - všechny třídy Umožňuje učitel žákům propojovat poznatky z růných předmětů? Vysvětluje učitel žákům, jak se mají doma připravovat? Ví žáci, co si mají připravit na hodinu? Komentuje učitel pravidelně domácí úkoly? Je žákům jasné, na co se učitel ptá? Zažívají žáci pocit úspěchu? Vysvětluje učitel žákům, proč se co učí? Je v hodinách dobrá atmosféra? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků, rodičů i učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován" odpověďmi všech žáků, rodičů a učitelů. Názory na výuku jsou rozděleny do dvou grafů. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1B_1 STRANA: 26

27 9. B Pohled učitelů a žáků na výuku Matematika žáci - 9. B učitelé - 9. B žáci - všechny třídy učitelé - všechny třídy Umožňuje učitel žákům propojovat poznatky z růných předmětů? Vysvětluje učitel žákům, jak se mají doma připravovat? Ví žáci, co si mají připravit na hodinu? Komentuje učitel pravidelně domácí úkoly? Je žákům jasné, na co se učitel ptá? Zažívají žáci pocit úspěchu? Vysvětluje učitel žákům, proč se co učí? Je v hodinách dobrá atmosféra? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf prezentuje názory žáků, rodičů i učitelů na výuku (na jednotlivé složky výuky) uvedeného předmětu v této třídě. Pro porovnání je sloupec "rámován" odpověďmi všech žáků, rodičů a učitelů. Názory na výuku jsou rozděleny do dvou grafů. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B1B_2 STRANA: 27

28 9. B Spokojenost rodičů - vztahy a prostředí ve škole rodiče - 9. B rodiče - všechny třídy Bezpečné prostředí školy Způsob, jak škola řeší problémy Malé procento výchovných problémů Vztahy mezi spolužáky Příjemné a pěkné prostředí Prostředí přátelské žákům Vztahy učitelů s žáky Váš vztah s vedením školy Vztahy učitelů s rodiči Váš vztah s třídním učitelem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf popisuje, do jaké míry jsou rodiče žáků této třídy spokojeni (vybarvený sloupeček) se vztahy a prostředím ve škole. Důležitý je pro porovnání uvedený rámec odpovědí rodičů všech žáků. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B3A STRANA: 28

29 9. B Spokojenost rodičů - výuka a činnost školy rodiče - 9. B rodiče - všechny třídy Vybavenost školy Nabídka mimoškolních aktivit Příprava dítěte na běžný život Zaměření, profilace školy Příprava dítěte na další studium Informace o činnosti školy Metody a způsob výuky Kvalita pedagogického sboru Příprava dítěte na přijímačky Kvalita výuky cizích jazyků Informace o průběhu výuky Informace o studijních výsledcích 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf popisuje, do jaké míry jsou rodiče žáků této třídy spokojeni (vybarvený sloupeček) s výukou a činností školy. Důležitý je pro porovnání uvedený rámec odpovědí rodičů všech žáků. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B3B STRANA: 29

30 9. B Zvládnuté dovednosti a kompetence žáků dívky - 9. B chlapci - 9. B dívky - všechny třídy chlapci - všechny třídy dovednost propojovat poznatky z různých předmětů dovednost samostatné plánování domácí přípravu samostatná tvorba výpisků z výkladu míra sebejistoty při přednesu referátu před třídou využívání více zdrojů informací při přípravě referátů příprava referátů bez větších problémů 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poznámka: Graf popisuje, jaké kompetence a dovednosti důležité pro studium žáci této třídy zvládají. Důležité je rozdělení odpovědí na chlapce a dívky, pro porovnání jsou sloupečky těchto odpovědí rámovány odpověďmi všech žáků. Možnosti interpretace grafu jsou uvedeny v souhrnné zprávě. B4 STRANA: 30

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika jméno číslo žáka skupinový percentil extrém skupinový percentil extrém skupinový percentil extrém Martin Bělčický 1 56 Filip Březina 2 67 79 74 Patri

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

EVALUACE PRAHA 2007/2008

EVALUACE PRAHA 2007/2008 9_ZŠ OSP třída počet žáků skupinový celkový průměrný výsledek čistá úspěšnost Souhrnné výsledky za školu průměrné skóre směrodatná odchylka skóre průměrný za části testu verbální analytická kvantitativní

Více

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná ZŠ Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu za dovednosti v testu třída počet žáků skupinový čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická

Více

EVALUACE PRAHA 2007/2008

EVALUACE PRAHA 2007/2008 EVALUACE PRAHA 7/8 Souhrnné výsledky za školu český jazyk celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu průměrný percentil za dovednosti v testu třída počet žáků percentil skupinový percentil

Více

STONOŽKA 2009/ ROČNÍKY

STONOŽKA 2009/ ROČNÍKY Škola: Název: Obec: Základní škola, Edvarda Beneše Základní 2 škola, Edvarda Beneše 2 Opava Opava STONOŽKA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

STONOŽKA 2008/ TŘÍDY

STONOŽKA 2008/ TŘÍDY Škola: Název: Obec: ZŠ pod Sv.Horou, Balbínova ZŠ 328pod Sv.Horou, Balbínova 328 Příbram II Příbram II STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří

Více

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/ ROČNÍK

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/ ROČNÍK Škola: Název: Obec: BDFK ZŠ a MŠ, Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou BDFK ZŠ a MŠ, Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 18/19-9. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK Výsledky vašich žáků v českém jazyce

Více

KEA 2009/ ROČNÍKY

KEA 2009/ ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ZŠ Bedřicha Hrozného, Nám. ZŠ B. Bedřicha Hrozného Hrozného, 12 Nám. B. Hrozného 12 Lysá nad Labem Lysá nad Labem KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

EVALUACE PRAHA 2007/2008

EVALUACE PRAHA 2007/2008 9_ZŠ OSP třída počet žáků skupinový celkový průměrný výsledek čistá úspěšnost Souhrnné výsledky za školu průměrné skóre směrodatná odchylka skóre průměrný za části testu verbální analytická kvantitativní

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

třída 1. A (2013) (A)

třída 1. A (2013) (A) třída 1. A (213) (A) jméno číslo žáka skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém kód školy, typ: BDGKM třída: 1. A (213) (A) Vektor 213 Modul 1 EXTRÉMY

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD Škola: Název: Obec: ABCPR ABCPR Sportovní gymnázium, nám. Sportovní Sv. Michala gymnázium, 12 nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

Optimalizace 2007/2008-9. B

Optimalizace 2007/2008-9. B Analýza částí - NJ třída 9. B ZŠ 1 9 94 89 93 82 83 8 7 71 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 48 45 42 45 46 46 Celek Poslech Konverzace Čtení a porozumění Komplexní cvičení Slovní zásoba a gramatika Poznámka:

Více

KEA 2008/ TŘÍDY

KEA 2008/ TŘÍDY Škola: Název: Obec: DFGJK DFGJK Mendelovo gymnázium, Komenského Mendelovo 5gymnázium, Komenského 5 Opava Opava KEA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) rozšířený percentil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ 2012/ /17

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ 2012/ /17 Škola: Název: Obec: ADHN Církevní základní škola, Česká 4787 Zlín MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ 12/13-16/17 5. ročník, šk.r. 12/13 ČESKÝ JAZYK 9. ročník, šk.r. 16/17 Výsledky vaší školy v českém jazyce byly nadprůměrné.

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil STONOŽKA /11 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky 9 9. A 8 7 9. B 6 9. C průměrný percentil ZŠ GYM 251 - žáků 59 81 59 56 83 62 51 79 7 65 85 56 57 85 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010 Škola: Název: Obec: DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 29/21 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce se řadí mezi ty průměrné.

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010 Škola: Název: Obec: ABDHU ABDHU Základní škola a Mateřská Základní škola škola Lomnice a Mateřská nad Lužnicí, škola Lomnice Nám. 5. nad Lužnicí, Nám. 5. května 131 Lomnice nad Lužnicí Lomnice nad Lužnicí

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA ANOU A GYM. průměrný percentil.

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA ANOU A GYM. průměrný percentil. STONOŽKA 21/211 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky 9 9. A 8 7 6 ZŠ průměrný percentil 5 4 3 2 1 GYM 251-5 žáků 52 45 47 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily

Více

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT STONOŽKA 211/212 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 8 9. A (devátá) 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 51-1 žáků 54 58 53 42 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf znázorňuje průměrné celkové

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2015

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2015 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Soukromá ZŠ Lesná s.r.o., Soukromá Janouškova ZŠ Lesná 2 s.r.o., Janouškova 2 Brno Brno TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 14/15 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA průměrný percentil STONOŽKA 13/14 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách y 9 7. A 7. B ZŠ 3 GYM školy 251 - žáků 87 81 88 82 82 82 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BDHS BDHS Základní škola, Komenského Základní 5 škola, Komenského 5 Velké Popovice Velké Popovice STONOŽKA 28/29-7. a 8. TŘÍDY ANGLICKÝ JAZYK Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2016

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2016 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: ZŠ a MŠ, Březina 5 Křtiny ZŠ a MŠ, Březina 5 Křtiny TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 215/216 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2016

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD /2016 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Soukromá ZŠ Lesná s.r.o., Soukromá Janouškova ZŠ Lesná 2 s.r.o., Janouškova 2 Brno Brno TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 215/216 ČESKÝ JAZYK Výsledky

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 13/14 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Základní škola, U Pošty Základní 5 škola, U Pošty 5 Chrast Chrast TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 214/215 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

Výstupní testování studentů 4. ročníku

Výstupní testování studentů 4. ročníku Výstupní testování studentů 4. ročníku V říjnu roku 2009 se naše škola zapojila do projektu Vektor 4 od firmy Scio. Studenti čtvrtých ročníků byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka,

Více

Výstupní testování studentů 4. ročníku

Výstupní testování studentů 4. ročníku Výstupní testování studentů 4. ročníku V říjnu roku 2017 se studenti naší školy zapojili do projektu Vektor 4 od firmy Scio. Studenti byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky,

Více

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09 Analýza dovedností a tematických částí - český jazyk třída základní školy 9 89 87 82 86 82 77 7 průměrný percentil 2 47 47 46 43 47 46 Celek mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace Poznámka:

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Základní škola, Kytlická Základní 757 škola, Kytlická 757 Praha 9 - Prosek Praha 9 - Prosek TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 214/215 ČESKÝ JAZYK Svými

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

KEA 2008/2009-9. TŘÍDY

KEA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACOT ZŠ a MŠ, č.112 Přerov nad Labem ACOT ZŠ a MŠ, č.112 Přerov nad Labem KEA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou velmi podprůměrné. Vaše škola patří

Více

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014 průměrný percentil Testování Stonožka 3. tříd 13/14 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 9 3. A 8 7 6 3. B malotřídky 1 základní školy 63 76 53 69 72 73 57 63 ČJ MA KK CaJS Poznámka: Graf

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia EVALUACE 2006/2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více

Testování informační gramotnosti - 9.třídy

Testování informační gramotnosti - 9.třídy Škola: Název: Obec: BFGLN BFGLN Gymnázium, Tyršova Gymnázium, Tyršova Židlochovice Židlochovice Část A V této části řešili žáci test, sestavený celkem z 5 úloh, zaměřených do různých oblastí informační

Více

STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva Jak číst výsledky (návod) Základní pojmy... str. 4 Otázky, na které dostanete odpověď... str. 6 Souhrnná část (souhrn

STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva Jak číst výsledky (návod) Základní pojmy... str. 4 Otázky, na které dostanete odpověď... str. 6 Souhrnná část (souhrn EVALUACE 2007/2008 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 -

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 - STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ říjen 2012-1 - Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy úvod 2. souhrnná část (souhrnné výsledky v textové i grafické podobě

Více

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE... OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...3 ČISTÁ ÚSPĚŠNOST (úspěšnost)...3 HRUBÁ ÚSPĚŠNOST...3 POTENCIÁL PRO ZVOLENOU

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFJV EFJV Základní škola, Brandýská Základní 45 škola, Brandýská 45 Jirny Jirny TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné.

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EJSU EJSU I. Základní škola, Na Pohoří I. Základní 575 škola, Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 4. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 16. září - 25. října

Více

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, $eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215-7. RO$NÍKY - modul KEA $ESKÝ JAZYK Výsledky vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 1. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 16. září - 25. října

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 8. TØÍD 14. AŽ 29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD... 2 KVALITA DAT... 2 JAK ČÍST VÝSLEDKY... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 3 RELIABILITA... 3 PERCENTIL... 3 SKÓRE...

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Hlavní mìsto Praha PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 6. TŘÍD Hlavní mìsto Praha Zpracování výsledků testování

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011 Škola: Název: Obec: ABDEZ ABDEZ Základní škola a MŠ, U Základní Školky 195 škola a MŠ, U Školky 195 Borek Borek TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 21/211 ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ říjen 2010 Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy I. Úvod... 2 2. jak interpretovat výsledky? I. jak se dají použít výsledky... 4 II. základní pojmy...

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

STONOŽKA 2010/2011 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ

STONOŽKA 2010/2011 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ STONOŽKA 21/211 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ duben 211 Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy 2. úvod 3. jak interpretovat výsledky? základní pojmy 4.

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12 MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ /06 /12 Zhoršují se znalosti českých žáků? Testování Stonožka v 9. ročnících se v letošním roce neslo na vlně očekávání výsledků, které nám mají říct, jak si současní

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY Percentilové tabulky ZŠ 2018/2019 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace () Tabulky s výslednými y Jedním z výstupů dotazníkového šetření Mapa školy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK duben 2016 STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva 1. jak interpretovat výsledky I. jak se dají použít výsledky II. základní pojmy III. principy testování 2. souhrnná část

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 ČESKÝ JAZYK Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 11.05.2017 19.05.2017 Datum

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK duben 2015 STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva jak interpretovat výsledky jak se dají použít výsledky základní pojmy principy testování souhrnná část (souhrnné výsledky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok 2008 2009 Dr. Milan Rieger ředitel školy Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Přítomni: L. Šlechta, V. Erbanová, A. Štrbová, Z. Zimová, K. Vendégová, L. Křelinová, V. Drašnar, L. Holanová, Š. Stanková, H. Roubalová, J. Tomanová Program: 1. Úvodní

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK listopad 2014-2 - STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva 1. jak interpretovat výsledky I. jak se dají použít výsledky II. základní pojmy III. principy testování 2. souhrnná

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. jak číst výsledky (návod) I. základní pojmy 2. souhrnná část (souhrnné výsledky v textové i grafic

STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. jak číst výsledky (návod) I. základní pojmy 2. souhrnná část (souhrnné výsledky v textové i grafic EVALUACE 2007/2008 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD listopad 2017 STRUKTURA ZPRÁVY 1. Jak interpretovat výsledky I. jak se dají použít výsledky II. základní pojmy III. principy testování 2. Souhrnná část (souhrnné

Více

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 průměrný percentil Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách y 6. A 6. B 6. C ZŠ GYM 54 64 53 47 61 51 55 55 55 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd u vaší školy. Zároveň

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Klika 2012/ druhé ročníky

Klika 2012/ druhé ročníky Škola: Název: Obec: AAAAA - druhé ročníky Porozumění textu a práce s informacemi Výsledky vaší školy v testu porozumění textu a práce s informacemi jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší

Více

Tabulky s výslednými percentily

Tabulky s výslednými percentily Tabulky s výslednými y Jedním z výstupů dotazníkového šetření Mapa školy je i tabulka s otázkami a em, kterého vaše škola dosáhla ve srovnání s ostatními zapojenými školami. Abyste získali jasnou představu

Více