Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU"

Transkript

1 Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

2 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi spojenými s montáží a instalací začněte teprve tehdy, když si přečtete příslušný návod k použití a kompletně se seznámíte s jeho obsahem! Rovněž je nutné dbát na bezpečstní pokyny a pokyny pro použití uvedené v provozním návodu! Obsah Pozor! Konfiguraci lze změnit tím, že stisknete tlačítko + nebo -- a držíte stisknuté po dobu 5 s. Změu konfigurace budou všechna předchozí nastavení zrušena, a opět bude aktivní nastavení z výroby. 1. Popis produktu Vlaststi a funkce Konfigurace regulátoru Technická data Bezpečstní pokyny Transport a skladování Montáž regulátoru a čidel Elektrické připojení Montaž čidel Demontáž a likvidace Pokyny pro uvádění do provozu Indikace informací skutečné hodty teploty Ruční přenastavení relé Obsazení relé a čidel Funkce a nastavení Čelní pohled na regulátor s klávesnicí a displejem Použité symboly Seřizovací hodty Přídavné možsti nastavení Trvale indikovaná skutečná teplota Automatické optimalizace strmosti regulace Opětné nastavení standardních časů Nastavení z výroby při aktivování podlahového vytápění (E3 3.1) Ochranné funkce Ochrana proti zatuhnutí čerpadel Ochrana blokování směšovače Poruchy a hledání závad... 22

3 Popis výrobku Str Popis výrobku LATHERM HZR pro provoz s akumulační nádrží (HZR-P) je vý regulátor vytápění s integrovau regulací ohřevu teplé vody. HZR-P splňuje všechny požadavky, které jsou v součassti kladeny na moderní regulátory vytápění. Spojuje jedduchou obsluhu s nejmodernější mikroelektronikou. Vlaststi a funkce ukazují, co je vše skryto v HZR-P Vlaststi a funkce Ekvitermně nebo prostorově řízený regulátor vytápění pro 2 topné okruhy a přípravu TV Rozšiřitelný až na 8 topných okruhů pomocí rozhraní ebus Připojení dálkového ovládání a DCF-přijímače Nastavitelné 3 různé úrovně vytápění Vlastní optimalizace topných křivek a spínacích časů Jedduchá obsluha a programování Osvětlený displej a na jazyce nezávislé zobrazení symbolů Moderní design v kompaktní skříňce pro nástěnu montáž Přednastavení pro různá hydraulická schémata Ochrana kotle proti korozi Klouzavý topný okruh a topný okruh se směšovačem, časově řízené Roční hodiny s automatickým přepínáním letních a zimních časů 3 kanály spínacích hodin s celkem 43 spínacími časy Přednastavené standardní spínací časy Optimalizace spínacích časů Topné okruhy a teplá voda s přídavným úsporným nastavením Optimalizací strmosti regulace Diagstika systému Funkce svátků a dovolené Podlahové vytápěním Omezení maximální a minimální teploty v přívodu Automatické vypnutí v létě Funkce ochrany proti zamrznutí Okruh ohřevu teplé vody, časově řízený Priorita ohřevu teplé vody Oběhové čerpadlo kotle Připojení (zohlednění) prostoru Analogové dálkové ovládání s prostorovým čidlem Digitální dálkové ovládání s prostorovým čidlem Snímání a ukládání všech měřených hodt Možst rozšiřování přes ebus Možst připojení až 7 rozšiřujících regulátorů Připojení DCF-rádiových hodin Obsluha a vyhodcení přes PC

4 Str. 4 Postupy při uvádění Popis do výrobku provozu 1.2. Konfigurace regulátoru Konfigurace Typ regulátoru a Funkce HZR-P ekvitermní prostorově regulovaná Kontakt pro aktivací externího zdroje tepla Klouzavý topný okruh Topný okruh se směšovačem Regulace ohřevu teplé vody Cirkulační čerpadlo 11 KVR-MKR-WWR_PS 12 KVR-MKR_PS 13 MKR/KKR-WWR_PS 14 MKR/KKR_PS : pevně stave : volitelné : jen když je relé volné KKR: klouzavá regulace okruhu kotle MKR: plynulá regulace okruhu se směšovačem PS: akumulační zásobník (PufferSpeicher) KVR: kluzavá předregulace přívodu z kotle WWR: regulace teplé vody

5 Popis výrobku Str. 5 Použité označení: R1.R6: Relé F1...F8: Vstupy čidel TA: Venkovní čidlo TV: Čidlo v přívodu TI: Prostorové čidlo TW: Čidlo teplé vody TSo: Zásobník nahoře TSu: Zásobník dole HKP: Čerp. topného okruhu WWP: Čerpadlo ohřevu TV HW: Hydraulická výhybka WWR: Regulace ohřevu TV HMV: Směšov. ventil topení KKR: Regulace okruhu kotle MKR: Regulace směš. okruhu NVR: Nízkonapěťové relé R6 pro aktivaci ext. zdroje tepla KVR: oběhové čerpadlo kotle

6 Str. 6 Technická data Postupy při uvádění do provozu 2. Technická data Napájecí napětí Příkon Pojistka 230 V AC 50 Hz 5 VA 4,0 AT, skleněná pojistka 5 mm x 20 mm Vstupy Vstupy čidel: 5 teplotních čidel Pt vstupy pro FW-D Měřící rozsah: -20 C bis C Výstupy Rozhraní 5 relé: vždy 2 A, 250 V AC (µ), celkem maximálně 4 A 1 nízkonapěťové relé: 0,5 A; 50 V AC/DC (µ) ebus Krytí IP 20 nach DIN EN (VDE ) Vliv na okolí Typ 1 C (nach DIN EN ) Třída izolace 2 Okolní teplota 0 C bis + 50 C Rezerva chodu hodin Montáž Kryt Rozměry Hmotst Konformita 3. Bezpečstní pokyny při + 20 C > 10 let (s lithiovou baterií) Nástěnná montáž Plast, PC / ABS 170 mm x 170 mm x 55 mm 0,65 kg Regulátor vytápění splňuje ustavení směrnice o elektromagnetické snesitelsti (2004/108/EG), směrnice pro provoz zařízení s nízkým napětím (2006/95/EG), harmonizované rmy DIN EN , DIN EN a nese i označení CE. Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! Montáž, elektrickou instalaci, první uvedení do provozu, zkoušení a opravy regulátorů smějí provádět pouze odborně vzdělané, znalé a autorizované osoby (odborní elektrikáři dle DIN VDE a BGV A3)! Je nutné dodržovat místně platné předpisy a rmy rozvodných závodů! Před zahájením instalačních nebo opravárenských prací na elektrickém zařízení je vždy nutné zajistit kompletní odpojení od síťového napětí a toto odpojení je nutné zajistit proti opětnému zapnutí! Na dílech pod napětím se nesmějí provádět žádné práce! Nebezpečí Regulátory vytápění se smějí instalovat a provozovat pouze v: suchém, nevýbušném prostředí v uzavřených prostorách v prostory s teplotou mezi 0 C a + 50 C

7 Transport a skladování Str Transport a skladování Pečlivě překontrolujte, zda balení nebo regulátor nevykazují poškození. Transportujte regulátor vytápění jen v originálním balení. Pád regulátoru i z malé výšky může způsobit jeho poškození. Zamezte nárazům a extrémním teplotám během transportu a skladování (pod 0 C, nad + 50 C). Regulátor se smí skladovat pouze v originálním obalu a v suchém prostředí. 5. Montáž regulátoru a čidel Horní upevňovací otvor (zavěšení) esc - + ok 130mm 140mm Kryt svorek Dolní upevňovací otvory 1. Zvolit vhodné montážní místo 2. Demontujte kryt svorek na regulátoru! 3. Označit si a vyvrtat střední, horní upevňovací otvor (Ø 6 mm), vložit přiložeu hmoždinku a zašroubovat šroub! 4. Regulátor zavěsit na šroub a srovnat jej! 5. Označit si dolní upevňovací otvory (vzdálest otvorů140 mm), regulátor opět sejmout! 6. Vyvrtat oba dolní otvory (Ø 6 mm)! 7. Vložit hmoždinky a regulátor opět zavěsit! 8. Regulátor přišroubovat v obou upevňovacích otvorech! Nebezpecí Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! Nepoužívejte regulátor jako vrtací šablonu! T4A 230V AC 50Hz, 5VA R1-R5, 2A, 250V AC T50, IP20 I (R1-R5) < 4A NVR 0,5A HZR-P 50V AC/DC R1 R2 R3 R4 R5 GND e-bus N N N N F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 +12V + - L N P P58 P Schema připojení HZR-P

8 Str. 8 Postupy Montáž při uvádění regulátoru do provozu a čidel 5.1. Elektrické připojení Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! Před každým otevřením krytu svorek je nutné regulátor odpojit od napájecího napětí! Zajistit proti opětnému zapnutí! Napájení (střídavé) a napětí musí souhlasit s údaji ve schématu připojení. Regulátor připojit podle schématu připojení. Nebezpecí Obsazení relé a čidel vyplývá z tabulky "Obsazení relé a čidel" na straně 12. Elektrické připojení provést přes šroubovací svorky (jedvodičově max. 1,5 mm 2 ). Ochranný vodič z napájecí sítě připojit k 5pólovému bloku svorek ( symbol pro uzemnění ). Přípojky ochranných vodičů spotřebičů (čerpadla atd.) připojit na určený 5-ti pólový blok svorek. Přitom je nutné zajistit, aby byla přípojka ochranného vodiče síťového napájení rovněž připojena k tomuto bloku svorek. Každou svorku obsadit pouze jedním připojovacím vedením. Zajistit vhodné odlehčení tahu kabelů! Používat pro regulátor pouze povolená teplotní čidla Pt Všechna vedení nízkého napětí (např. vedení k čidlům) je nutné vést odděleně od kabelů vedoucích síťové napětí. Není nutné dbát na polaritu vedení k čidlům (max. délka vedení k čidlům je 100 m)! Pozor! Pomocí nízkonapěťového relé (NVR) se smí spínat výhradně bezpečné malé napětí. Pomocí relé na vysokonapěťové straně (R1-R5) se nesmí spínat bezpečné malé napětí.! Po elektrickém připojení se opět namontuje kryt svorek.

9 Montáž regulátoru a čidel Str Montáž čidel Montáž venkovního čidla: Venkovní teplotní čidlo je nutné montovat minimálně 2 m nad zemí. Nesmí docházet k žádnému ovlivnění - např. komíny, okny nebo svody okapů. Venkovní teplotní čidlo by mělo být montová na severní nebo severovýchodní straně domu a nesmí být vystave přímému slunečnímu záření. U větších systémů s oddělenými topnými okruhy budou venkovní teplotní čidla přiřazena příslušným vnějším stěnám. Montáž čidla v přívodu: Čidlo v přívodu se montuje za čerpadlo topného systému na přívodním potrubí vytápění pomocí trubkové objímky. Místo montáže musí být čisté a musí se při montáži nanést tepelně vodivá pasta. Montáž čidla teploty zásobníku teplé vody: Čidlo zásobníku teplé vody se montuje do porné jímky v zásobníku teplé vody Demontáž a likvidace Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! Před demontáží je nutné regulátor odpojit od napájecího napětí! Zajistit proti opětnému zapnutí! Regulátor se demontuje v opačném pořadí k montáži! Likvidaci je nutné provést podle příslušných zákonů o předávání zboží do oběhu, o jeho zpětný odběr a ekologickou likvidaci pro elektrická a elektronická zařízení (zákony o elektrických a elektronických zařízeních). Nebezpečíí

10 Str. 10 Postupy Postupy při při uvádění uvádění do do provozu provozu 6. Postupy při uvádění do provozu! Konfigurace se nastaví podle údajů v příloze (E3-1/2). Přes podmenu Relaistest (reléový test) se kontrolují připojené spotřebiče. Přes podmenu Istwertanzeige (zobrazení informací skutečné hodty teplot) se kontrolují připojená teplotní čidla. V servisní rovině se provádějí nastavení specifická pro zařízení. V uživatelské rovině se provádějí nastavení specifická pro zákazníka. Pozor! Konfiguraci lze změnit tím, že tlačítko + nebo -- přidržite stisknuto 5 sekund. Změu konfigurace se ztrácí předchozí nastavení, aktivuje se opět nastavení z výroby Zobrazení informací - skutečné hodty teplot Do roviny informací se dostanete, když při zobrazení úvodní stránky regulátoru vytápění stisknete tlačítko + nebo -- a tisknete tolikrát, až se na displeji zobrazí i. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte rovinu informací. Jedtlivé vstupy čidel se zobrazí po stisknutí tlačítka + nebo --. Údaj na displeji Význam TA F1 Venkovní teplota SO F2 Teplota v akumulačním zásobníku nahoře TV F3 Teplota v přívodu TW F4 Teplota teplé vody SU F1-F5 Teplota v akumulačním zásobníku dole TI F8 Prostorová teplota při připojení analog. dálkového ovládání FW-D Přiřazení indikovaných teplot k jedtlivým vstupům čidel F1 - F8 u regulátoru je závislé na konfiguraci. V tabulce (viz výše) jsou vypsána všechna možná čidla.

11 Postupy při uvádění do provozu Str Ruční přenastavení relé Do podmenu reléového testu ( rel ) se dostanete, když při zobrazení úvodní stránky regulátoru vytápění tisknete tlačítka + nebo -- tolikrát, až se na displeji objeví rel. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte podrovinu reléový test. Po zvolení menu Relaistest (reléový test) (tlačítko OK ) budou vypnuty všechny výstupy. Jedtlivá relé se zobrazí stisknutím tlačítka + nebo --. Zobrazí se čísla relé (1...6), stav zapnutí (OFF - vypnuto, ON - zapnuto) a symbol příslušného spínacího výstupu. Stisknutím tlačítka OK se objeví symbol. Stav sepnutí relé lze nyní měnit pomocí tlačítek + nebo --. Takto nastavený stav zapnutí relé zůstane zachován, dokud se opět neopustí rovina testu relé. Po 30 minutách se automaticky objeví rmální indikace. Údaj na displeji Význam Čerpadlo teplé vody Oběhové čerpadlo topného okruhu Směšovač OTVÍRÁ Směšovač ZAVÍRÁ Cirkulační čerpadlo teplé vody Oběhové čerpadlo 2. topného okruhu Oběhové čerpadlo pro klouzavý topný okruh Přiřazení spotřebičů k jedtlivým kontaktům relé regulátoru je závislé na konfiguraci. V tabulce (viz výše) jsou vypsány všechny možné spotřebiče.

12 Str. 12 Postupy při uvádění do provozu Postupy při uvádění do provozu Konfigurace 11 KVR-MKR- WWR_PS 6.3. Obsazení relé a čidel Relé a čidla Relé R1 Relé R2 Relé R3 WWP HKP HMV otvírá 12 KVR-MKR_PS HKP HMV otvírá 13 MKR/KKR- WWR_PS HKP2 HKP HMV otvírá 14 MKR/KKR_PS HKP2 HKP HMV otvírá Relé R4 HMV zavírá HMV zavírá HMV zavírá HMV zavírá Relé R5 ZP KZP KZP Nízkonapěťový kontakt R6 ext.wq ext.wq WWP ext.wq KZP ext.wq F1 TA venkovní čidlo teploty F2 horní čídlo teploty akum. zásobníku F3 TV čidlo teploty přívodu F4 TW čidlo teploty teplé vody F5 dolní čidlo teploty akum. zásobníku F6 TN FW-D denní úroveň, analogové dálkové ovládání : TI, TR, TF, KF také volitelně na F1... F4 : Přípojky jsou pevně určeny pro dálkové ovládání FW-D : pevně urče : pevně urče dle funkce KKR: klouzavá regulace okruhu KVR: klouzavá předregulace kotle TI: teplota míststi kotle TF: teplota podlahy MKR: spojitá regulace okruhu se ZP: cirkulační čerpadlo KZP: oběhové čerpadlo kotle směšovačem WWP: čerp. ohřevu tepl. vody HKP: čerpadlo topného okruhu WWR: regulace teplé vody HMV: směšovací ventil vytápění extwq: externí zdroj tepla

13 Funkce a nastavení Str Funkce a nastavení 7.1. Čelní pohled na regulátor s klávesnicí a displejem Tlačítko OK - Změna provozního režimu - Vyvolání podmenu - Potvrzení aktuálního nastavení Tlačítko -- nebo + - zvolit podmenu - přepnutí dál - změna hodt Tlačítko -- nebo + Stiskut současně na 5 sekund - Přechod do servisní úrovně esc Tlačítko - Manuelní přepnutí režimu topného okruhu bzw. ohřevu TV - Zpět do předchozího menü - Výmaz zadání 7.2. Použité symboly

14 Str. 14 Postupy při Seřizovací uvádění do hodty provozu 8. Seřizovací hodty Do podmenu servisní roviny, když současně přidržíte tlačítka + a -- po dobu cca 5 sekund. Na displeji se objeví vý obraz menu E3. Pokud se chcete dostat do konfiguračních menu 1-10, tiskněte tlačítko + nebo -- a potvrďte tlačítkem OK. V rámci jedtlivých podmenu E3-1 až E3-10 se dostanete stisknutím tlačítek + nebo -- na jedtlivé veličiny. Pokud chcete hodtu změnit, stiskněte tlačítko OK. Na displeji se objeví. Pomocí tlačítek + a -- změníte hodtu a pomocí tlačítka OK ji potvrdíte. Tlačítkem esc se odmítne vá hodta na displeji se objeví opět hodta původní.! Pozor! V rámci podmenu budou zobrazeny pouze hodty, které jsou možné ve zvolené konfiguraci. Relé a čidla lze přiřadit pouze tehdy, pokud ještě nebyly přiděleny. Tlačítkem esc opustíte menu. E3-1 Konfigurace / nastavení systému Čís.. Činst Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 Typ regulátoru (jen zobrazení) 4: HZR-P 2 Konfigurace Přídavné symboly YES 5 Přiřazení cirkulačního čerpadla teplé vody k relé Přidělením cirkulačního čerpadla získáte k dispozici 0 0, 5 kanál nastavení časů CH3 6 Přiřazení oběhového čerpadla okruhu kotle k relé Oběhové čerpadlo kotle se zapne vždy, když požadová teplo kterýmkoliv spotřebičem 0 0, 5! Pozor! Konfigurace se může změnit jen tím, že tlačítko + nebo -- podržíte zmáčnuté po dobu 5 sek. Změu konfigurace se ztrácí předchozí nastavení, aktivuje se opět nastavení z výroby.

15 Seřizovací hodty Str. 15 E3-2 Nastavení externího nabíjení akumulačního zásobníku Čís.. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 Maximální nabíjecí teplota akumulačního zásobníku 90 C Nabíjení se vypne, když TSo překročí tuto hodtu 1 C 99 C 2 TE Hysterese Rozdíl mezi teplotou začátku nabíjení a požadovau 10 C 1 C 99 C teplotou přívodu ke spotřebiči 3 T min aktivace Minimální doba, po kterou je externí zdroj aktivován, nebo 15 Min 0 Min 30 Min vypnut 4 Povolení provozu spotřebiče v závislosti na teplotě Pokud nebude dosaže min. teploty TSo nastavené v řádku 6, bude čerpadlko spotřebiče vypnuto a směšovač přivřen. 5 Minimální teplota akumulačního zásobníku Teplota v akumulačním zásobníku bude vždy udržována na minimální teplotě nutné pro spuštění spotřeičů. 6 Minimální teplota TSo nutná pro spuštění spotřebičů. 35 C 1 C 99 C 7 Bezpečstní teplota akumulačního zásobníku Překročí-li TSo nastaveu hodtu, budou všechny 99 C 1 C 99 C spotřebiče aktivovány. 15 Regulace zásobníku závislá na spotřebiči : aktivace ext.zdroje, když TSo < TSo_Soll vypnutí ext.zdroje, když TSu > TSu_Soll yes: aktivace ext.zdroje, když TSo < TV_Soll + TE_Hys vypnutí ext.zdroje, když TSo > TSo_Soll + 2*TE_Hys 16 Požadovaná teplota zásobníku nahoře Teplota akum.zásobníku TSo_Soll (požadovaná) 55 C 1 C TSu_požadov. 17 Požadovaná teplota zásobníku dole Teplota akum.zásobníku TSu_Soll (požadovaná) 70 C TSo_požadov...99 C

16 Str. 16 Postupy při Seřizovací uvádění do hodty provozu E3-3 Nastavení topných okruhů Čís. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 Podlahové vytápění 2 Úroveň úspory Aktivace redukované denní teploty 3 P-regulátor Proporcionální regulace teploty v přívodu topného okruhu v závislosti na teplotě prostoru 4 P-regulátor s ochrau proti zamrznutí Proporcionální regulace v závislosti na teplotě prostoru s ochrau proti zamrznutí (přes čidlo venkovní teploty) 5 Přiřazení Tvnitřní Přiřazení prostorového čidla k měřícímu vstupu (0:DFW HZR) 6 T vnitřní pro topný okruh 2 Zvolené prostorové čidlo působí na 2. topný okruh 7 Ochrana proti zamrznutí v automatice Ochrana proti zamrznutí v automatickém režimu 8 Redukování výkonu dle skutečné Tprostoru Požadovaná hodta teploty v přívodu topného okruhu bude redukována, když naměřená prostorová teplota překročí požadovau prostorovou teplotu. 9 Redukování výkonu dle virtuální Tprostoru. Požadovaná hodta teploty v přívodu topného okruhu bude redukována, když dosažená prostorová teplota překročí požadovau teplotu v míststi (bez prostorového čidla) 10 Koeficient snížení top. výkonu prostoru Faktor, o kolik se sníží teplota v přívodu topného okruhu, když prostorová teplota překročí požadovau hodtu o 1 K 11 Časová konstanta pro zátop Časová konstanta pro virtuální prostorovou teplotu 12 Časová konstanta pro útlum Časová konstanta pro virtuální prostorovou teplotu 13 Venkovní teplota pro odstavení vytápění Vytápění se vypne, když venkovní teplota překročí nastaveu hodtu 14 Max. teplota v přívodu pro topný okruh 1 Omezení přívodní teploty topného okruhu 1 15 Max. teplota přívodu pro topný okruh 2 Omezení přívodní teploty topného okruhu 2 (plynulá regulace) 0 0, 5, 8 (jen volné čidlo) Yes / h 0,1 h 9,9 h 40 h 1 h 99 h 30 C 1 C C 99 C 1 C C 99 C 1 C 99 C

17 Seřizovací hodty Str. 17 Čís. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 16 Min. teplota MKR (směšovaného okruhu) Omezení teploty v přívodu topného okruhu se směšovačem 12 C 1 C C 17 Rozdíl TV TK Rozdíl mezi požadovau teplotou kotle a požadovau teplotou směšovaného topného okruhu 4 K 1 K K 18 Doba chodu pohonu 10 Sek 120 Sek Doba chodu pohonu ze zavřené do otevřené polohy 990 Sek 19 Proporcionální složka pohonu Proporcionální hodta pro regulaci pohonu 2 0,2 5,0 20 TV Min KKR Omezení teploty v přívodu topného okruhu pro 23 C 1 C C klouzavý topný okruh (kotle) 21 Doba doběhu čerpadla topného okruhu Doba doběhu čerpadla u topného okruhu kotle po 1 Min 1 Min 15 Min vypnutí hořáku 22 Povolení taktování oběhového čerpadla Povolení pro taktování čerpadla pro klouzavý topný YES okruh 23 Perioda taktu čerpadla Perioda taktu čerpadla pro klouzavý topný okruh 6 Min 1 Min 15 Min 24 Předstih spínacích časů Přepnutí na denní režim se provede v předstihu o vypočtený čas tak, aby již v požadovaném čase přechodu na denní režim bylo dosaže požadované denní vnitřní teploty. 25 Optimalizace časů vytápění Vyhodcením změny prostorové teploty budou optimalizovány vypočtené časy (24) 26 Předběžné nastavení - doba zátopu 1 Min / C Faktor pro rychlost zátopu z aktuální teploty 10 Min / C 99 Min / C prostoru po přepnutí na denní režim 27 Předstih spínacích časů - zpoždění Zpoždění zahájení vytápění míststi po přepnutí na 10 Min 1 Min 99 Min denní režim (setrvačst systému) 28 Podlahové čidlo podlahové vytápění 0,5 (jen volné 0 Čidlo podlahové teploty přiřadit k měřicímu vstupu čidlo) 29 Požadovaná hodta pro podlahové čidlo Omezení přívodní teploty topného okruhu při 28 C 1 C C překročení požadované teploty podlahy 30 Koeficient regulace pro podlahové čidlo (E3-3/28) Hodta, o kolik se sníží teplota v přívodu topného okruhu, když skutečná teplota podlahy překročí požadovau hodtu o 1K. : Nastavení z výroby se mění při volbě podlahového vytápění (E3-3.1=YES) (viz - strana 23)

18 Str. 18 Postupy při Seřizovací uvádění do hodty provozu E3-4 Nastavení pro ohřev teplé vody (Pozor: u regulátoru bez okruhu pro ohřev teplé vody je přístupné pouze č. 2) Čís. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 2. požadovaná teplota pro teplou vodu Umožnění redukované požadované teploty pro teplou vodu (úsporný režim) (úsporná úroveň) 2 Priorita ohřevu teplé vody Čerpadlo topného okruhu "VYPNUTO" a směšovač YES "UZAVŘEN" při ohřevu teplé vody 3 Hystereze ohřevu teplé vody Rozdíl mezi bodem zapnutí a vypnutí 4 K 0 K 30 K teploty zásobníku při nabíjení zásobníku teplé vody 4 Umožnění funkce zamezení antilegionell Pro první nabíjení zásobníku teplé vody při začátku týdne (Po) se nastaví požadovaná hodta teplé vody na 60 C; Začátek nabíjení 90 minut před přepnutím Noc/Den na max. 90 minut 5 Termostat teplé vody Místo čidla teplé vody se použije kontakt termostatu 6 Třícestný ventil nabíjení zásobníku teplé vody Nabíjení zásobníku teplé vody je provede přes třícestný přepínací ventil a čerpadlo topného okruhu 7 Teplá voda Max Maximální nastavitelná teplota 60 C 1 C 99 C zásobníku teplé vody 8 Doba doběhu čerpadla pro ohřev TV Doba doběhu čerpadla ohřevu teplé vody po dosažení 3 Min 1 15 Min požadované teploty teplé vody 9 Rozdíl Tkotle Tzásobníku Rozdíl mezi teplotou kotle pro nabíjení zásobníku TV 15 K 1 K 99 K a požadovau teplotou teplé vody v zásobníku 10 Povolení nabíjení zásobníku TV, když je skutečná Tkotle > Tskutečná zásobníku TV 11 Hystereze zapnutí nabíjení zásobníku teplé vody 10 K 0 K 30 K 12 Hystereze vypnutí nabíjení zásobníku teplé vody 5 K 0 K 30 K 13 Omezení doby nabíjení Teplá voda se nabíjí maximálně 1 hodinu

19 Seřizovací hodty Str. 19 E3-5 ebus-nastavení Čís. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 ebus ZAP Zaput ebus rozhraní YES 2 ASYN ZAP Zapnutí vysílání synchronizačních znaků pro komunikaci YES 3 Metoda PKZM Volba metody PKZM pro komunikaci YES 5 Venkovní teplota z adresy regulátoru Regulátor přijímá venkovní teplotu z nastavené adresy (0:venk. teplota přes ebus, 1: přímo připojené venkovní čidlo, :přídavný regulátor) 8 Napájení pro ebus Napájení ebus z regulátoru (při zapnutí regulátoru) (Pozor: dbát na proudovou bilanci!) YES E3-6 Speciální systémová nastavení Čís. Veličina Nastavení z výroby Rozsah Volba 1 Automatické přepnutí letního a zimního času. Regulátor přizpůsobuje hodiny automaticky při YES začátku a konci letního času 4 Servis Servis: Vyřadí nastavené provozní časy a filtry 5 Kontrola čidel Při YES se přepne regulátor automaticky do provozního režimu HAND, když se zjistí poškozené čidlo

20 Str. 20 Postupy při Seřizovací uvádění do hodty provozu E3-8 Interní výpočtené hodty regulátoru vytápění Č. Hodta 1 Požadovaná teplota v přívodu 1. topný okruh 2 Požadovaná teplota v přívodu 2. topný okruh 3 Požadovaná teplota kotle 1. topný okruh 4 Požadovaná teplota kotle 2. topný okruh 5 Požadovaná teplota kotle pro okruh ohřevu teplé vody 6 Požadovaná teplota kotle celkem 7 Virtuální vnitřní skutečná teplota (vypočtená hodta) 8 Filtrovaná prostorová skutečná teplota 9 Filtrovaná venkovní teplota E3-9 Speciální systémové informace Č. Hodta 1 Poslední přístup na E3 / E4 2 Poslední přístup k času 3 Předposlední přístup na E3 / E4 4 Předposlední přístup k času 5 Verze hardwaru 6 Verze softwaru 7 Verze desky plošného spoje

21 Seřizovací hodty Str Další možsti nastavení Trvale indikovaná skutečná teplota Pokud má být při rmální indikaci zobrazována jiná skutečná teplota, musí se v menu zobrazení skutečných teplot během zobrazení hodty, kterou si přejete zobrazovat, stisku tlačítko ok na 5 sekund Automatické optimalizace strmosti regulace Automatická optimalizace strmosti se uvede v činst, když se v menu uživatelská nastavení v podmenu Steilheit (strmost) stisknete tlačítko ok a držíte po dobu 5 sekund. Pro kontrolu, že probíhá automatická kontrola strmosti, bliká symbol pro strmost Opětné nastavení standardních časů V menu spínacích časů lze opět aktivovat spínací časy nastavené z výroby tím, že se zde tlačítka plus a mínus stisku současně a drží se 5 sekund stisknuté Nastavení z výroby při aktivování podlahového vytápění (E3 3.1) Podrovina Veličina Nastavení z výroby Rozsah AE Strmost 0,5 0,3... 3,0 E3-3/10 Koeficient prostoru E3-3/14 TVs Max maximální teplota přívodu 50 C 1 C C E3-3/20 TVs Min KKR min. teplota na kotli 12 C 1 C 99 C E3-3/27 Zpoždění zahájení vytápění místn. po přepnutí na denní režim (sestrvačst systému) 60 min 1 min min Pozor! Standardní spínací časy se přesuu vpřed o 2 hodiny! 9. Ochranné funkce 9.1. Ochrana proti zatuhnutí čerpadel Aby se zamezilo zatuhnutí čerpadel, budou čerpadla každý den ve 12 hodin zapnuta na 10 sekund 9.2. Ochrana blokování směšovače Aby se zamezilo zablokování směšovače topného okruhu, bude při automatickém přepnutí z denního na ční provoz směšovač nejprve nastaven do pozice OTEVŘEN, potom do pozice UZAVŘEN. Během tohoto postupu bude vypnuto příslušné čerpadlo topného okruhu. Potom najede směšovač topného okruhu opět do pozice udané z regulátoru vytápění.

22 Str. 22 Postupy Poruchy při uvádění a hledání do provozu závad 10. Poruchy a hledání závad Pokud regulátor vytápění nebude bezchybně fungovat, překontrolujte prosím následující body: 1. Elektrické napájení: Když se na displeji objeví nějaký údaj, tak je napájení v pořádku. Pokud se neobjeví žádný údaj, překontrolujte prosím síťové napětí nebo pojistku přístroje. 2. Automatická kontrola čidel regulátoru vytápění Všechna připojená a použitá čidla jsou kontrolována z hlediska zkratu a přerušení. Pokud se zjistí porucha, zobrazí se příslušné číslo čidla a hodta "L C" nebo "H C". Regulátor tomaticky do provozní režimu HAND, když se zvolí nastavení E3-6/5 = YES. Vždy je indikována pouze jedna chyba. Více chyb se objevuje postupně v numerickém pořadí na d 3. Čidla a vedení čidel: Pokud se na displeji (v rmálním zobrazení a v informační rovině) zobrazují smysluplné teploty, je vše v pořádku. Při přerušení čidla se na displeji zobrazí H C a při zkratu čidla se zobrazí L C". Pokud zobrazená teplota nedává smysl, můžete pomocí ohmmetru překontrolovat hodty odporu podle následující tabulky: Tabulka odporu teplotních čidel Pt C 922 Ohm 20 C 1078 Ohm 60 C 1232 Ohm 100 C 1385 Ohm -10 C 961 Ohm 30 C 1117 Ohm 70 C 1271 Ohm 110 C 1423 Ohm 0 C 1000 Ohm 40 C 1155 Ohm 80 C 1309 Ohm 120 C 1461 Ohm 10 C 1039 Ohm 50 C 1194 Ohm 90 C 1347 Ohm 130 C 1498 Ohm 4. Spínané výstupy: Pokud regulátor vytápění nezapíná příslušné spotřebiče (hořák, čerpadla a ventily), překontrolujte prosím pomocí podmenu (test relé) příslušné reléové výstupy. Pokud se pomocí výše uvedených bodů porucha neodstraní, je nutné vyměnit regulátor vytápění. Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! Montáž, elektrickou instalaci, první uvedení do provozu, zkoušení a opravy regulátorů smějí provádět pouze odborně vzdělané, znalé a autorizované osoby (odborní elektrikáři dle DIN VDE a BGV A3)! Je nutné dodržovat místně platné předpisy a rmy rozvodných závodů! Před zahájením instalačních nebo opravárenských prací na elektrickém zařízení je vždy nutné zajistit kompletní odpojení od síťového napětí a toto odpojení je nutné zajistit proti opětnému zapnutí! Na dílech pod napětím se nesmějí provádět žádné práce! Nebezpečí

23 Křivky strmosti Str. 23 C C

24 Str. 24 Postupy při uvádění do provozu Popis, výkové údaje a grafická znázornění v tomto návodu jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Bez výslovného povolení výrobce se tento návod nesmí rozmžovat, dělit, měnit, předávat, překládat do jiných jazyků nebo jinak využívat. Obsah tohoto návodu byl pečlivě překontrolován. Přesto výrobce nepřebírá jakoukoli záruku za chyby v tomto návodu. Výrobce neručí za poškození vyplývající z toho, že nebyly dodrženy pokyny uvedené v instalačním návodu nebo v provozním návodu. Meibes s.r.o. Bohnická 5/28, Praha 8 Tel.: , fax: /10

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

E rozšiřující regulátor

E rozšiřující regulátor Po elektrickém připojení se opět namontuje kryt svorek. Seite 1 E rozšiřující regulátor Tříbodový rozšiřující regulátor s přípravou teplé vody NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Seite 2 Obsah! Pozor! S pracemi

Více

Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. Str. 1

Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. Str. 1 Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 Str. 2 Postupy při uvádění do provozu Obsah! Pozor! S pracemi spojenými s montáží a instalací začněte teprve

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Technická data a přehled funkcí 3 Instalace 4 Montáž 4 Elektrická

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k obsluze Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 Zasobnik 1 54 C Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva Důležité

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. E8.5064 V1 Systémový manažer Návod instalace Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny Obecně Obecně Bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov Česká republika Tel: +420 554 748 008 Fax: +420 554 748 009 servis@benekov.com www.benekov.com Mode: Running o >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění!

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění! NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY Upozornění! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod! Nerespektování

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Mikroprocesorem řízený systémový regulátor pro solárně tepelná zařízení Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Uživatelský návod Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Verze CIM - 1001 CIM FW 4.1.3 CIM Manager V6.10.2 Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru a za nákup tepelného čerpadla

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Vybavení Premium. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení

Vybavení Premium. Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Vybavení Premium Návod k montáži a obsluze Teplotní diferenční regulátor pro solární tepelné zařízení pro ohřev pitné vody a podporu topení Tento návod k montáži a obsluze je součástí výrobku. > Návod

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 PL H CZ RUS TR GR 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200. Návod na montáž a obsluhu Digitální soumrakový spínač

LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 PL H CZ RUS TR GR 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200. Návod na montáž a obsluhu Digitální soumrakový spínač 2 2 309 277 01 LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200 Ext L L N N Data + 4 5 6 C2 Ext1 Ext2 L N Data + CZ Návod na montáž a obsluhu Digitální soumrakový spínač MENU

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více