Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D"

Transkript

1 Provozní předpis Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D

2 Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D v dodávaném provedení odpovídá následujícím příslušným předpisům: směrnici EU Stroje směrnici Elektromagnetická kompatibilita směrnici Nízké napětí 98/37/ES 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS Použité normy, které jsou v souladu s těmito směrnicemi, zejména EN 809, EN , EN , EN , EN , EN , EN Pegnitz Hansjörg Heinrich vedoucí rozvoje malých systémů KSB akciová společnost Bahnhofplatz 1 D Pegnitz Obsah 1 Všeobecně Bezpečnost Doprava / skladování Popis výrobku a příslušenství Instalace / montáž Uvedení do provozu Údržba Poruchy, příčiny / odstranění Náhradní díly

3 1 Všeobecně Montáž a uvedení do provozu pouze prostřednictvím odborného personálu. 1.1 Účel použití Oběhová čerpadla jsou používána k čerpání kapalin pro horkou vodu - topná zařízení okruhy chlazení a studené vody uzavřené průmyslové oběhové systémy systémy cirkulace pitné vody (platí pouze pro Riotherm C) Čerpadla řady Rio/Rio Z nesmí být použita pro odvětví pitné vody nebo potravinářství. 1.2 Údaje o výrobku Typový klíč Rio Z E oběhové čerpadlo, mokroběžné Rio standardní typ Rio Z standardní typ jako zdvojené čerpadlo Riotherm C oběhové čerpadlo pitné vody Jmenovitá světlost DN připojovacího potrubí [mm] Připojení šroubením: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Kombi příruba PN 6/10 u DN 32, 40, 50, 65 Přírubové připojení PN 6 nebo PN 16 u DN 80, 100 Dopravní výška proti uzavřenému ventilu v m vodního sloupce E = jednofázový motor 1~230 V D = třífázový motor 3~400 V (volitelně: 3~230 V s přepínací zástrčkou) Připojení a výkonové údaje - dbát na údaje typového štítku. Příklad: Vysvětlení: izolační třída krytí IP PN = jmenovitý tlak čepadla max. teplota čerpané kapaliny verze softwaru (důležité pro připojení volitelného modulu) max. příkon P1max max. proud I Napětí: 3

4 trojfázový proud 3~ V popř. 3~ V (s přepínací zástrčkou 230 V) střídavý proud 1~ V frekvence: 50 Hz čerpané kapaliny: pitná voda a voda pro potravinářské provozy (pouze Riotherm C) podle směrnice EU Pitná voda. Podle německého nařízení o pitné vodě 2001 jsou použity v zařízeních tělesa čerpadel z červené mosazi (CC 491K). topná voda podle VDI 2035, voda a směs voda/glykol v poměru 1:1. U směsí s glykolem se korigují provozní údaje čerpadla odpovídající vyšší viskozitě, v závislosti na procentuálním poměru směsi. Používat pouze značkové výrobky s protikorozními inhibitory, dbát údajů výrobce. při použití jiných médií je potřebný souhlas KSB. teplotní rozsah čerpané kapaliny: Čerpaná kapalina Rio/Rio Z Riotherm C topná voda podle VDI 2035 Voda a směs voda/glykol -20 C až +130 C -20 C až +110 C v poměru 1:1 (krátkodobě (2 hod): +140 C Pitná voda do 20 d: +80 C (krátkodobě (2 hod): +110 C : Povolené čerpané kapaliny : nepovolené čerpané kapaliny - teplota okolí: 0 C až +40 C. - max. povrchová teplota čerpadla +160 C nebude překročena - max. provozní tlak na čerpadle: viz typový štítek. - krytí IP 44 - minimální nátokový tlak v sacím hrdle čerpadla pro zabránění kavitačního hluku při teplotě okolí +40 C a teplotě vody T max : Rio/Rio Z T max Rp ¾ Rp 1 Rp 1 ¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,5 bar 0,3 bar +95 C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar 2,9 bar Riotherm C T max Rp ¾ Rp 1 Rp 1 ¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN C 0,5 bar 0,8 bar +80 C 0,8 bar 1,0 bar +110 C 2,0 bar 3,0 bar Hodnoty platí do nadmořské výšky 300 m, přídavek pro vyšší polohy: 0,01 bar/100 m přírůstku výšky. 2 Bezpečnost 4

5 Tento provozní předpis obsahuje základní pokyny, kterých je třeba dbát při montáži a provozu. Mimoto je nutné všechny zvláštní bezpečnostní pokyny, uvedené v následujících kapitolách. 2.1 Označování pokynů v provozním předpisu V tomto provozním předpisu obsažené bezpečnostní pokyny, které by mohly při nedodržení způsobit ohrožení osob, jsou označeny všeobecným symbolem nebezpečí, pokud varují před elektrickým napětím, jsou zvlášť označeny. U těch bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může být nebezpečné pro čerpadlo/zařízení a jeho funkce, je vloženo slovo 2.2 Kvalifikace a školení pracovníků Personál pro obsluhu, údržbu, inspekci a montáž musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci. Každá osoba, pověřená montáží, uvedením do provozu, obsluhou, údržbou a inspekcí, musí přečíst a porozumět provoznímu předpisu, zvláště kapitole Bezpečnost. Okruh odpovědnosti, příslušnost a dohled nad pracovníky musí být provozovatelem přesně stanoveny. 2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních předpisů Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek ohrožení osob a čerpadla/zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke ztrátě jakýchkoliv nároků na náhradu škody. Porušení bezpečnostních předpisů může způsobit například následující nebezpečí: selhání důležitých funkcí stroje/zařízení ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 2.4 Bezpečnostní předpisy pro provozovatele Je potřebné dodržovat platné předpisy pro ochranu před úrazem. Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem. Respektovat předpisy VDE a předpisy místních rozvodných energetických závodů. 2.5 Bezpečnostní předpisy pro kontrolní a montážní práce Je nutné dbát platných národních předpisů pro ochranu před úrazem, stejně jako interních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů provozovatele. Provozovatel se musí starat o to, aby byly všechny kontrolní a montážní práce prováděny autorizovanými a kvalifikovanými odbornými pracovníky, kteří se dostatečně seznámili s provozním předpisem jeho důkladným studiem. Zásadně lze práce na čerpadle/zařízení provádět jen mimo provoz. Bezprostředně po ukončení prací musí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení zase namontována, příp. uvedena do činnosti. 5

6 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů Změny čerpadla / zařízení jsou přípustné jen po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství zajišťují bezpečnost. Za škody vzniklé použitím jiných, nepůvodních dílů výrobce neručí. 2.7 Nedovolené způsoby provozování Provozní bezpečnost dodaného čerpadla/zařízení je zajištěna jen tehdy, je-li používáno způsobem, odpovídajícím odstavci 1 provozního předpisu. Mezní hodnoty uvedené v katalogu / specifikaci nesmí být v žádném případě překročeny. 3 Doprava / skladování Nebezpečí vlivem neodborné dopravy a skladování! Při dopravě a skladování chránit čerpadlo před vlhkostí a mechanickým poškozením. 4 Popis výrobku a příslušenství 4.1 Popis čerpadla Čerpadlo má mokroběžný motor (střídavý proud (1~) nebo třífázový proud (3~)), připojení na síťové napětí a síťovou frekvenci viz typový štítek, (kap.1.2.2), ve kterém jsou všechny rotující díly obtékány čerpanou kapalinou. V závislosti na způsobu konstrukce se využívá čerpaná kapalina pro mazání kluzných ložisek hřídele rotoru. Motor je s přepínáním otáček. Přepínání na příslušné otáčky se provádí ručně na svorkovnici, otáčením přepínacího knoflíku nebo zasunutím přepínací zástrčky (kap. 6.2). Jako příslušenství je pro napětí 3~ V dodávána odpovídající přepínací zástrčka. Přiřazení svorkovnic k jednotlivým typům čerpadla naleznete v kapitole Svorkovnice. Rio Z: U zdvojeného čerpadla jsou obě zástrčné sady identicky namontované a jsou umístěny na jednom společném tělese čerpadla. Riotherm C: Čerpadla této řady jsou speciálně určena pro provozní podmínky v cirkulačním systémech pitné vody. Podle německého předpisu o pitné vodě 2001 jsou v zařízeních použita tělesa čerpadel z červené mosazi (CC 491K) Svorkovnice Pro všechny typy čerpadel jsou čtyři svorkovnice (obr. 4), jejich přiřazení k typům čerpadel, je uvedeno v tabulce 1: Elektrické připojení 1 ~ 3 ~ Max. příkon P 1 max. Typ svorkovnice (viz typový štítek) Rio/Rio Z Riotherm C P 1 max 245 W W P 1 max 400 W 2 2 P 1 max 245 W W P 1 max 1685 W 4 4 Tabulka 1: Přiřazení typ svorkovnice typ čerpadla (viz také obr. 4) Vybavení svorkovnic lze zjistit z tabulky 2: 6

7 Typ svorkovnice Kontrolní světlo směru otáčení (obr. 4, pos. 1) Světlo hlášení poruchy (obr. 4, pos. 2) X(ležící uvnitř) - Přepínání otáček (obr. 4, pos. 3) přepínač volby otáček, 3-stupňový přepínač volby otáček, 3-stupňový přepínací spínač, 3-stupňový 4 X 1) X 1) přepínací spínač, 3-stupňový Tabulka 2: Vybavení svorkovnice 1) Světelné signalizace jsou vedeny pomocí společného světelného vodiče do víka, takže je jejich světlo viditelné zvenku. Kontrolní světlo směru otáčení svítí zeleně při přivedeném síťovém napětí a správném směru otáčení, při chybném směru otáčení je kontrolní světlo vypnuto (viz Uvedení do provozu/nastavení). Světlo hlášení poruchy svítí červeně, když sepne integrovaná ochrana motoru. Přepínání otáček je provedeno podle svorkovnic různým způsobem. Buď jako přepínač volby otáček nebo jako přepínací spínač (viz Uvedení do provozu/nastavení). 4.2 Rozsah dodávky kompletní čerpadlo provozní předpis dvojdílná tepelná izolace (pouze u jednotlivého čerpadla) podložky (pouze u kombipřírub DN 32 DN 65) 2 těsnění (pouze u závitového připojení). 4.3 Příslušenství Příslušenství musí být objednáno zvlášť. volitelné moduly spínací hodiny přepínací zástrčka pro napětí 3~ V vyhodnocovací přístroj plné ochrany motoru: DV, DVP (pouze pro čerpadla s WSK) 5 Instalace / montáž 5.1 Montáž Čerpadlo se montuje na suchém, dobře větraném a proti mrazu zabezpečeném místě. Před montáží čerpadla se sejmou obě poloviny tepelné izolace. Montáž se provádí teprve po ukončení veškerého svařování a pájení a nutném propláchnutí potrubního systému. Nečistoty mohou způsobit neschopnost provozu čerpadla. Čerpadlo má být namontováno na dobře přístupném místě, aby byla umožněna snadná pozdější kontrola nebo výměna. Je doporučena montáž uzavíracích armatur před a za čerpadlem. Tím se ušetří při eventuální výměně čerpadla vypouštění a nové naplnění zařízení. 7

8 Montáž je provedena tak, aby kapající voda nemohla kapat na motor čerpadla nebo svorkovnici. Montáž provést bez pnutí a s vodorovně ležící hřídelí čerpadla podle obr. 1. Při montáži čerpadel s kombipřírubami PN 6/10 je nutné respektovat následující směrnice (obr. 3): 1. Nemontovat kombipřírubu na kombipřírubu. Nebezpečí netěsnosti! Montáž kombipříruby a kombipřírubou není dovolena. 2. Mezi šrouby/hlavy matic a kombipřírubou musí být bezpodmínečně použity přiložené podložky (obr. 3, pos. 1). Nebezpečí netěsnosti! Pojistné elementy (např. pérové podložky) nejsou dovoleny. Při chybné montáži se může matice šroubu zaklesnout v podélném otvoru. Tím může být, kvůli nedostatečnému předpětí šroubů, ovlivněna funkčnost přírubového spojení. 3. Je doporučeno použít pro přírubové spojení šrouby s třídou pevnosti 4.6. Při použití šroubů z jiného materiálu než 4.6 (např. šrouby z materiálu 5.6 nebo ještě více pevnějšího mate-riálu), je při montáži použit pouze povolený utahovací moment odpovídající materiálu 4.6. Povolené utahovací momenty šroubů: pro M Nm, pro M Nm Nebezpečí netěsnosti! Pokud jsou utaženy šrouby s vyšší pevností ( 4.6) odlišně od povolených utahovacích momentů, může dojít vlivem většího předpětí šroubů k oddrolení v prostoru hran podélných otvorů. Tím se ztratí šrouby předpětí a přírubové připojení může být netěsné. 4. Mají být použity dostatečné délky šroubů: Závit 8 Min. délka šroubů DN 32/DN 40 DN 50/DN 65 Přírubové připojení PN 6 M mm 60 mm Přírubové připojení PN 10 M mm 65 mm Při montáži v přívodu otevřeného zařízení musí být bezpečnostní přívod odbočit před čerpadlem (DIN EN 12828). Provést montáž bez pnutí s vodorovně ležící hřídelí čerpadla (viz montážní polohy podle obr. 2). Směr proudění čerpané kapaliny musí odpovídat šipce směru na tělese čerpadla. Svorkovnice motoru nesmí směřovat dolu (viz povolené montážní polohy podle obr. 2). Případně se musí otočit těleso motoru po povolení šroubů s vnitřním šestihranem. Nebezpečí poškození O-kroužků! Při otáčení tělesa motoru nesmí být poškozen O-kroužek, který se nachází mezi membránou a tělesem čerpadla. O-kroužek se nesmí otočit a sražení hrany musí zůstat ležet směrem k oběžnému kolu. U jednotlivého čerpadla: Přiložit obě poloviny tepelné izolace a společně zatlačit, tak aby vodící čepy zapadly do svých příslušných, proti ležících otvorů.

9 Typové řady jsou vhodné pro použití v chladících a klimatizačních zařízeních s teplotou čerpané kapaliny do 20 C. V rozsahu dodávky zahrnutá tepelná izolace je však povolena pouze v topných zařízeních s teplotou čerpané kapaliny od +20 C, protože tepelná izolace neuzavře těleso čerpadla difusně těsně. Při použití v chladícím a klimatizačním zařízení je ze strany stavby pamatováno na difusně těsnou izolaci. Nebezpečí nahromadění zkondensované vody! U zařízení, která budou izolována, smí být izolováno pouze těleso čerpadla (jestliže se nepoužije sériová izolace). Otvory pro zkondenzovanou vodu na přírubě motoru musí zůstat otevřené (obr. 6). 5.3 Elektrické připojení Elektrické připojení smí provádět schválený elektromontér a podle platných místně specifikovaných předpisů. Nebezpečí úrazu proudem! Před pracemi na čerpadle musí být přívodní napětí přerušeno ve všech pólech. Kvůli ještě existujícímu, osobám nebezpečnému dotykovému napětí (kondenzátory), smí být práce na modulu zahájeny teprve po uplynutí 5 minut (pouze 1~ provedení). Zkontrolovat, zda jsou všechna připojení (také bezpotenciálové kontakty) bez napětí. Elektrické připojení musí být provedeno, podle VDE 0730/část 1, pevným přívodním kabelem, který je opatřen zástrčkou nebo spínačem se všemi póly s minimální šířkou otevření kontaktu 3 mm. Jištění na síťové straně: 10 A. Čerpadlo/zařízení podle předpisů uzemnit. Při použití zdvojeného čerpadla je třeba provést, z důvodů provozní bezpečnosti, pro každé čerpadlo zvláštní odpojitelné přívodní vedení s jištěním 10 A. Druh proudu a přívodní napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku. Nebezpečí přepětí! Při připojení chybného napětí může být poškozen motor. Při použití čerpadla v zařízeních s teplotou vody nad 90 C musí být použit odpovídající přívodní kabel, odolný teplu. Připojovací kabel položit tak, aby se v žádném případě nedotýkal potrubí a/nebo tělesa čerpadla a motoru. Pro zabezpečení před kapající vodou a odlehčení od tahu zajistit šroubení kabelu PG 13,5), použít přípojné vedení s vnějším průměrem mm a namontovat tak, jak je vyobrazeno na obr. 5. Mimo to ohnout kabel v blízkosti šroubení do smyčky pro odvedení vznikající kapající vody. U čerpadel se svorkovnicí typu 4 (obr. 4) je k dispozici pro externí hlášení na nadřazeném velínu sběrné chybové hlášení SSM jako bezpotenciálový rozpínací kontakt, se zatížitelností 250 VAC / 1 A. Kontakt otevře, když integrovaná ochrana motoru bez napětí sepnula. Po ručním resetu (obr. 4, pos. 4) na čerpadle sepne opět kontakt a chybové hlášení je potvrzeno. 9

10 Sběrné chybové hlášení SSM je uloženo na externím spínacím/regulačním přístroji KSB na možnosti připojení WSK (svorka 15, 10), tak je vzniklá porucha nejprve potvrzena na čerpadle a potom na spínacím/regulačním přístroji. Provoz s frekvenčním měničem: Třífázové motory řady Rio/Rio Z/Riotherm C mohou být připojeny na frekvenční měnič. Při provozu s frekvenčním měničem je použit výstupní filtr pro redukci rušení a pro zabránění škodlivých napěťových špiček. Pro redukci rušení je doporučen sinusový filtr (LC filtr) místo du/dt filtru (RC filtr). Musí být dodrženy následující mezní hodnoty: rychlost nárůstu napětí du/dt < 500 V/ms napěťové špičky û < 650 V Následující mezní hodnoty nesmí být překročeny na připojovacích svorkách čerpadla: U min = 150 V f min = 30 Hz Při nižších výstupních frekvencích frekvenčního měniče může zhasnout kontrolní světlo směru otáčení čerpadla Ochrana motoru Čerpadlo se svorkovnicí typu Vypínání SSM Potvrzení poruchy 1 interní přerušení po ochlazení motoru (P 1 max 245 W) napětí motoru - automaticky 2 1~230 V (330 W P 1 max 400 W) - WSK a externí vypínací přístroj DV/DVP nebo jiný vypínací/regulační přístroj 3 (P 1 max 245 W) interní přerušení jedné motorové fáze - po ochlazení motoru ručně na vypínacím přístroji - síťové napětí přerušit - motor nechat ochladit - síťové napětí zapnout 3~400 V 4 (320 W P 1 max 1685 W) vypnutí všech pólů integrovanou vypínací elektronikou Vypnutí SSM probíhá paralelně k vypnutí integrovanou vypínací elektronikou po ochlazení motoru ručně na čerpadle - Nastavení případného existujícího teplotního vypínání musí být provedeno na max. proud (viz typový štítek) stupně otáček, ve kterém je čerpadlo provozováno. 6 Uvedení do provozu 6.1 Plnění a odvzdušnění Zařízení odborně naplnit a odvzdušnit. Odvzdušnění rotorového prostoru čerpadla se provádí automaticky již po krátké době provozu. Krátkodobý běh na sucho čerpadlo nepoškodí. Čerpadla s odvzdušňovacím šroubem mohou být, pokud je to potřeba, odvzdušněna následovně: Vypnout čerpadlo. Uzavřít uzavírací armaturu na výtlačné straně. Nebezpečí opaření! 10

11 Podle teploty čerpaného média a tlaku v systému může při úplném otevření odvzdušňovacího šroubu vytékat horké čerpané médium v kapalném nebo plynném stavu, popř. vytrysknout pod velkým tlakem. Chránit elektrické části před vytékající vodou. Odvzdušňovací šroub (obr. 1, pos. 1) opatrně otevřít vhodným nástrojem. Hřídel motoru šroubovákem vícekrát opatrně zasunout zpět. Po 15 až 30 s opět uzavřít odvzdušňovací šroub. Zapnout čerpadlo. Uzavírací aramturu znovu otevřít. Nebezpečí poškození čerpadla! Čerpadlo může být při otevřené uzavírací zátce v závislosti na výšce provozního tlaku zablokováno. Nebezpečí poškození čerpadla! Na sací straně čerpadla musí existovat požadovaný nátokový tlak! Nebezpečí popálení při kontaktu s čerpadlem! Podle provozního stavu čerpadla popř. zařízení (teplota čerpané kapaliny) může být celé čerpadlo velmi horké. 6.2 Nastavení kontrola směru otáčení u 3~: Směr otáčení je signalizován, podle svorkovnice, pomocí světla na popř. ve svorkovnici (obr. 4, pos. 1). Světlo svítí při správném směru zeleně. Při chybném směru otáčení zůstává světlo tmavé. Pro kontrolu směru otáčení čerpadlo krátce zapnout. Při chybném směru otáčení postupovat následovně: čerpadlo odpojit od napětí zaměnit fáze ve svorkovnici čerpadlo znovu uvést do provozu. Přepínání otáček: U 1~ čerpadel se svorkovnicí typu 1, 2 (obr. 4): Víko svorkovnice sejmout po uvolnění upevňovacích šroubů, uvnitř ležící 3-stupňový spínač otáček (obr. 4, pos. 3) nastavit na symbol požadovaného stupně otáček. U 3~ čerpadel se svorkovnicí typu 3, 4 (obr. 4): Víko svorkovnice sejmout po uvolnění upevňovacích šroubů, přepínací zástrčku (obr. 4, pos. 3) pouze při vypnutém čerpadle vytáhnout a znovu zastrčit tak, aby byl symbol požadovaného stupně otáček ve svorkovnici označen odpovídající šipkou přepínací zástrčky. Nastavený stupeň otáček může být také přečten při uzavřené svorkovnici přes průhledítko. Nebezpečí poškození čerpadla! Pokud jsou u zdvojeného čerpadla obě jednotlivá čerpadla současně v provozu, musí být předvolené otáčky obou čerpadel identické. 7 Údržba 11

12 Nebezpečí úrazu proudem! Před údržbou a opravami čerpadla odpojit všechny póly od napětí a zajistit proti nechtěnému zapnutí. Nebezpečí popálení! Při vysokých teplotách vody a systémových tlacích nechat čerpadlo napřed vychladnout. Nebezpečí netěsnosti! Pokud je při servisních nebo opravárenských pracích oddělena hlava motoru od tělesa čerpadla, musí být vyměněn O-kroužek, který se nachází mezi membránou a tělesem čerpadla. Při montáži hlavy motoru je nutné dbát na správné usazení O-kroužku. 8 Poruchy, příčiny / odstranění 12

13 Porucha Příčina Pomoc Vzduch v zařízení Zařízení odvzdušnit. Zařízení vytváří hluk Průtok čerpadla je příliš velký. Výkon čerpadla snížit přepnutím na nižší otáčky. Dopravní výška čerpadla je příliš velká. Výkon čerpadla snížit přepnutím na nižší otáčky. Kavitace vlivem nedostatečného vstupního tlaku. Udržování tlaku/vstupní tlak systému zkontrolovat a popř. zvýšit v rámci povoleného rozsahu. Čerpadlo vytváří hluk Cizí těleso nacházející se v tělese Cizí těleso po demontáži nástrčné sady čerpadla nebo oběžném kole. odstranit. V čerpadle se nachází vzduch. Čerpadlo/zařízení odvzdušnit. Uzavírací armatury v zařízení nejsou Uzavírací armatury úplně otevřít. úplně otevřeny. Cizí těleso nacházející se v tělese čerpadla nebo oběžném kole. Cizí těleso po demontáži nástrčné sady odstranit. Chybný směr čerpání. Zaměnit výtlačnou a sací stranu čerpadla. Dbát na šipku směru na tělese čerpadla. Výkon čerpadla je příliš malý Uzavírací armatury v zařízení nejsou Uzavírací armatury úplně otevřít. Čerpadlo neběží při zapnutém přívodu proudu úplně otevřeny. Chybný směr otáčení. (pouze u 3~) svorkovnice typu 3/4: Světlo nesvítí Elektrické jištění poškozené/vypnuté. Ochranný spínač FI vypnul. Podpětí Poškozené vinutí Poškozená svorkovnice Poškozený kondenzátor (pouze u 1~). Svorkovnice typu 1/2 Není namontována přepínací zástrčka otáček. Svorkovnice typu 3/4 Opravit elektrické připojení ve svorkovnici: Zaměnit dvě fáze na síťové svorce Elektrické jištění vyměnit/zapnout. Při opakovaném vypnutí jištění: - Zkontrolovat čerpadlo zda nemá elektrickou poruchu. - Zkontrolovat síťový kabel k čerpadlu a elektrické připojení. Zapnout ochranný spínač FI. Při opakovaném vypnutí ochranného spínače FI: - Zkontrolovat čerpadlo zda nemá elektrickou poruchu. - Zkontrolovat síťový kabel k čerpadlu a elektrické připojení. Zkontrolovat napětí na čerpadle (dbát na typový štítek). Zavolat servis. Zavolat servis. Kondenzátor vyměnit. Namontovat přepínací zástrčku otáček. Porucha Příčina a) Při vypnutí kvůli hydraulickému Čerpadlo neběží při zapnutém přívodu proudu Motorová ochrana vypnula čerpadlo v důsledku: b) Při vypnutí kvůli c) Při vypnutí kvůli zablokování čerpadla. příliš vysoké teplotě 13 d) Při vypnutí kvůli příliš vysoké teplotě

14 Odstranění Signalizace Potvrzení poruchy přetížení čerpadla. čerpané kapaliny. okolí. a) Čerpadlo přiškrtit c) Snížit teplotu na výtlačné straně na čerpané kapaliny, viz provozní bod, který údaje typového leží na charakteristice. štítku. b) Případně odstranit odvzdušňovací šroub na čerpadle a zkontrolovat lehký chod rotoru čerpadla otáčením drážkovaného konce hřídele pomocí šroubováku, popř. odblokovat. Alternativně: Demontáž hlavy motoru a kontrola; popř. odblokování otáčením oběžného kola. Nejde-li odblokování provést, zavolat servis. d) Snížit teplotu okolí, např. pomocí izolace potrubí a armatur. Signalizace světla ve svorkovnici typu zelené červené Svorkovnice typu 1: Auto-reset, po ochlazení motoru se rozběhne čerpadlo znovu automaticky. Svorkovnice typu 4: Po ochlazení motoru se stiskne resetovací knoflík pro manuální vynulování poruchy. Čerpadlo se znovu rozběhne. Svorkovnice typu 2: Pokud byl WSK připojen na externí spínací přístroj, je tento uveden do původního stavu. Svorkovnice typu 3: Po vypnutí ochrany motoru je přerušeno síťové napětí. Čerpadlo se nechá cca 8 až 10 minut vychladnout a napájecí napětí se znovu připojí. Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se prosím na Vašeho odborníka na sanitární a topné systémy nebo na servis KSB. 9 Náhradní díly Objednávání náhradních dílů se provádí přes místní obchodní zastoupení a nebo zastoupení KSB. Při zpětných dotazech a pro zabránění chybnému objednání, uvádějte při každé objednávce veškeré údaje typového štítku. Technické změny vyhrazeny! 14

15 / KSB pumpy a armatury s r.o. Ohradní PRAHA 4 Michle tel , , fax: Třída Svobody OLOMOUC tel , fax: Bohumínská OSTRAVA 2 tel. + fax mobil Pallova PLZEŇ tel.+fax: mobil Zimní LIBEREC tel. + fax mobil Vlárská 22, BRNO tel.+fax: mobil

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

Teplovodní oběhová čerpadla s manuelním přepínáním otáček

Teplovodní oběhová čerpadla s manuelním přepínáním otáček Katalogový sešit 5.5/64 Rio/Rio Z Teplovodní oběhová čerpadla s manuelním přepínáním otáček Rio Rio Z Oblasti použití F teplovodní topné systémy F zařízení na zpětné získávání tepla F chladící oběhy v

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny! Suchoběžná čerpadla Řady: IPL, DPL Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 9 IP.. / 98 WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice IČO:

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Calio Typový list Impressum Typový list Calio Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Wilo-Yonos MAXO/-D. Instrukcja montażu i obsługi. Инструкция по монтажу и эксплуатации Návod k montáži a obsluze

Wilo-Yonos MAXO/-D. Instrukcja montażu i obsługi. Инструкция по монтажу и эксплуатации Návod k montáži a obsluze Wilo-Yonos MAXO/-D pl Instrukcja montażu i obsługi ru Инструкция по монтажу и эксплуатации cs Návod k montáži a obsluze bg Инструкция за монтаж иексплоатация hu Beépítési és üzemeltetési utasítás ro Instrucţiuni

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT 5.1 Cirkulační čerpadla 50 Hz Obsah Obecné informace strana Použití 3 Typové označování 3 Další typy cirkulačních čerpadel 3 Čerpané kapaliny 4 Okolní teplota

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/3-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením 4 463 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1.6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem podle G to ISO 228-1 s plochým těsněním

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu Riotherm Typový list Impressum Typový list Riotherm KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200 Typový list Impressum Typový list BOA-RVK KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 4 463 Acvatix Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1,6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem s plochým těsněním podle ISO 228-1 Sady šroubení

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

Wilo-Stratos. Návod k montáži a obsluze 2 030 388 / Technické změny vyhrazeny!

Wilo-Stratos. Návod k montáži a obsluze 2 030 388 / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-Stratos 2 030 388 / Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1. Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2 Údaje o výrobku 1.2.1 Typový klíč 1.2.2 Údaje ohledně připojení a výkonu

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 leden 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXDR...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 leden 2012...1 Obsah...2 1.

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ Typ: WJ / HWJ Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice I ČO: 62579207 JAKO

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny.

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny. 1 03/2011 BEZPEČNOST PROVOZU Tento provozní návod obsahuje nejzákladnější pokyny, kterých je třeba dbát při montáži, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste si tento provozní

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Domácí vodárna se spínacím automatem. Multi Eco-Pro. Typový list

Domácí vodárna se spínacím automatem. Multi Eco-Pro. Typový list Multi Eco-Pro Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Pro Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám.

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Vyvažovací a uzavírací ventily. BOA-Control SAR. PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit. Typový list

Vyvažovací a uzavírací ventily. BOA-Control SAR. PN 16 DN ⅜-2 DN 10-50 Vnitřní závit. Typový list BOA-Control SAR PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit Typový list Impressum Typový list BOA-Control SAR KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JPF - A ¾" DN 100 6/2010 Popis JPF- A ¾" DN 100 Filtr s automatickým

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD pl cs Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze ru Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 132 719-Ed.02 / 2013-10-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: 2 1 3 1.1

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor tlakové diference Technický list pro 4007 Vydání CZ 0711 Montážní rozměry v mm Objednací číslo DN Rp L Velikost klíče H D1 D2 1 4007 01 DN 15 1/2 100 27 170 50 125 1 4007

Více

Sauter Components 71561002920 03

Sauter Components 71561002920 03 56.100/1 VUN: Ventil přímý s vnějším závitem, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Spolehlivý provoz v rámci efektivních regulačních systémů. Oblasti použití Regulační ventil pro

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Informace o výrobku Vydání Průtokové spínače řady Regulace průtoku 0304/0504 CZ Rev.4 Ú vod Průtokové spínače mohou být použity v potrubích s vodou, mořskou vodou, vodou pro plavecké

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 8/2007 PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 Ventily 504, 507, 512, 600, 605 a 520 jsou určeny pro studenou

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla 1 Poznámky Návod k instalaci a provozu uvedený v tomto manuálu je nutné dodržet. Čtěte jej, prosím, pozorně. Doporučujeme ponechat jej v

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

Valveco040 050: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení

Valveco040 050: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení SAUTER Valveco PDS 57.002 VCL040-050 cz Katalogový list VCL040...050 Valveco040 050: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi Provozní pokyny Automatická řídící tlaková jednotka s ochranou proti běhu nasucho EASYCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před pouţitím Vašeho Easycontrolu je nejprve

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

Kontrola použití. Zabudování

Kontrola použití. Zabudování 205 Elster GmbH Edition 0.5 Překlad z němčiny D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Regulátor oběhu a odpouštění VAR Obsah Regulátor oběhu a odpouštění VAR.... Obsah...

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou.

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou. Návod k obsluze KALOVÉ ČEPRADLO PONTEC Obj.č.: 572000 Obsah: Vybalení... 1 Rozsah dodávky... 2 Oblast použití... 2 Montáž, instalace (str. 32)... 2 Uvedení do provozu... 3 Důležité uživatelské pokyny...

Více

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Určen pro montáž do instalace pitné vody Upozornění: Před montáží a uvedením do provozu si prosím přečtěte návod na montáž a provozní pokyny! Návod

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více