Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR"

Transkript

1 Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií a technologií nízkoenergetického domu Hodnocení zdrojů kapitálu pro financování stavební firmy Marketing jako součást řízení stavebního podniku Outsourcing a jeho efektivita Analýza akvizice a fůze firmy ÚRS PRAHA, a.s. a firmy PORINGS spol. s.r.o. Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií a technologií nízkoenergetického domu Ekonomická analýza výstavby protipovodňových opatření města Děčína Důsledky změn daňových zákonů v průběhu daňového období Beran Hodnocení bytové výstavby v ČR a EU Racionalizace návrhu stavby pomocí rozhodovacích metod Berka Řízení nákladů na nejakost ve stavebním inženýrství Kontrolní činnosti a zajištění kvality ve stavebních procesech při výkonu TDI a autorského dozoru Tržní a regulované nájemné Transformace a implementace podnikových cílů formou KPI Plán zvládání rizik v bezpečnostním managementu ISMS Systém řízení jakosti - kontrolní činnosti na stavbě Nákup, výběr a hodnocení dodavatelů stavebních materiálů a prací Stránka 1 z 16

2 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Problematika výběru dodavatelů veřejných zakázek v ČR Rozvoj a modernizace sportovních ploch v ČR Problematika veřejných zakázek v ČR - výběrová řízení malého rozsahu Specifické požadavky výstavbových projektů frančízových řetězců Zavedení a certifikace IMS ve stavební formě Rizika spojená s financováním rodinného bydlení Rizika spojená s financováním rodinného bydlení Použití a výběr volně dostupných softwarových nástrojů pro malou stavební firmu. Příprava projektu Malé vodní elektrárny Brožová Řízení nákladů ve stavební firmě Zateplení panelových domů-ekonomické posouzení Využití hodnotové analýzy při výběru varianty bydlení Fotovoltaická elektrárna na rodinném domě Porovnání ceny stavby při realizaci na klíč a svépomocí Rekonstrukce bytových jáder z lehkého prefabrikátu Stanovení ukazatelové ceny pro halové objekty Burda Externí audit stavební firmy Risk management ve fázi realizace a vyhodnocení stavby Financování rekonstrukce ÚČOV Praha Stránka 2 z 16

3 Akviziční proces stavební společnosti Bušková Návratnost investic do obnovitelných zdrojů energie pro stávající rodiný dům. Čápová Konstrukční systémy RD Vývoj cen prací HSV Developerské projekty bytové výstavby Zateplovací systémy staveb Návratnost investic do nízkoenergetických budov Využití stavebních strojů v silničním stavitelství Opláštění budov Ekonomika pasivních a energetických budov Požární ochrana staveb Kalkulace vybraných prací HSV Cenové ukazatele infrastruktury Náklady zařízení staveniště Kalkulace cen stavebních lepených lamelových konstrukcí Čásenský Vyhodnocení zateplovacích systémů Využití projektového řízení v inženýringu Controlling se zaměřením na konkurenční schopnost podniku Nízkoenergetické a pasivní domy - ekonomické posouzení Stránka 3 z 16

4 Studie proveditelnosti projektu typu PPP Marketing Developerských společností Risk management ve stavebním podniku Problematika výběru subdodavatelů Poddodávky ve stavebnictví a práce se subdodavateli Ekonomické hodnocení nízkoenergetických a pasivních domů Organizační optimalizace stavební firmy Ekonomické, energetické a ekologické zhodnocení nízkoenergetického rodinného domu Vliv ekonomické recese na malé a střední podniky ve stavebnictví Projekty PPP v ČR a UK Motivace a stimulace zaměstnanců ve stavebnictví PPP koncept zaměřený na infrastrukturu České Republiky Pasivní a nízkoenergetické domy - Ekonomické a zdravotní posouzení Finanční analýza stavební firmy Trh s nemovitostmi v České Republice a ve Velké Británii Organizace firmy pro správu nemovitostí Rozhodování o výběru subdodavatele Příčiny krize v českém stavebnictví a hypoteční krize v USA Krizový management Analýza projektových změn s vlivem na manžerské účetnictví Návrh financování developerského projektu Porovnání developerských projenktů v rozdílných časových obdobích The analysis of strategy for sustainable construction as a way to improve performance of Czech construction industry Nové technologie a jejich ekonomické vyhodnocení Stránka 4 z 16

5 Posouzení variant developerského projektu Dopad ekonomické krize na malé a střední podniky Frková Senior houses pre-feasibility studie Analýza nákladů akreditované Silniční laboratoře Finanční podpora alternativních zdrojů energie Studie proveditelnosti projektu "Grand, Dvůr Králové nad Labem" Studie proveditelnosti - Centrum Kralupy Studie proveditelnosti - Hotel PORT Studie proveditelnosti investičního projektu Multifunkční objekt Studie proveditelnosti projektu Senior house Nymburk Business plán pro středně velkou stavební společnost Hačkajlová Aplikace projektového managementu na realizaci zakázky Zvyšování výkonnosti podniku Management technologické stavby Rizika v developerských projektech Hromada Rozvojová strategie areálu bývalého cukrovaru v obci Němčice n/h Projekt revitalizace centra města Kralupy nad Vltavou - I. etapa Využití projektů PPP v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb Srovnání relevantnosti a dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení ve vybraných lokalitách Posouzení rizikovosti podnikatelského záměru v Krkonošském národním parku Projekt Větrného parku Jindřichovice-Stará - žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie Stránka 5 z 16

6 Analýza rezidenčního trhu v Praze a Středních Čechách Žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie - Ústav sociální péče Zvíkovec Přístavba severního křídla hotelu Na Zámečku - financování z fondů EU Problematika výstavby Dálnice D8 - úsek Lovosice - Řehlovice Nabídková příprava ve stavební firmě PPP projekt parkovacího domu ve městě Hranice Vliv finanční krize na trh nemovitostí Problematika deregulace nájemného, posouzení objektivity hodnot cílového nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného Podnikatelský záměr výstavby a provozování bytového domu s nákladovým nájemným Návrh služeb v oblasti Facility managementu ve vybrané společnosti Podnikatelský záměr rekonstrukce haly ve Slaném Dopad regulace nájemného na trh s nemovitostmi Bydlení pro seniory Prodej a pronájem nemovitostí ve vybraných lázeňských městech Výstavba a provozování parkovacího domus využitím PPP Facility management portfolia bytových objektů Rentabilita výstavby rodinného domu v rámci developerského projektu Energetický plán obce Dobřejovice Planning and Cost Optimization of Facility Management Services for Apartment House Projekt výstavby a provozování domova pro seniory Využití PPP projektů v dopravním sektoru Rekonstrukce farmy skotu Záhoří s využitím fondů Evropské unie Kadeřábková Trh nemovitostí a jeho speficika Stránka 6 z 16

7 Změny v dostupnosti a výhodnosti vlastnického a nájemního bydlení Životní cyklus stavby Revitalizace Brownfieldu ČKD v Pražských Vysočanech Vývoj a analýza cen a ekonomické návratnosti nebytových prostor Management projektu - revitalizace brownfieldu kotelny Doksy Oceňování pozemků a tvorba cenové mapy v obci Jesenice Kadlčáková Optimalizace nákladů stavebních strojů Kalčev Ekonomická a multikriteriální analýza opěrných zdí Krejčí Úloha časového plánování při řízení stavebních projektů Controlling u veřejných zakázek Hodnocení současné problematiky developerských projektů Macek Analýza a vyhodnocení efektivity FM nemocnice. Výstavba a údržba tramvajových tratí Vyhodnocení provozu justičního areálu Na Míčánkách z pohledu facility managera. Porovnání a vyhodnocení provozních nákladů u vybraných objektů. Přínosy implementace Facility Managementu do výrobního procesu. Návrh na zlepšení evidence majetku městského úřadu Stránka 7 z 16

8 Facility management a opatření k zajištění kvality vybraných FM - služeb Optimalizace systému chlazení zimního stadionu Analýza změn projektu z důvodu certifikace LEED Vyhodnocení variant pozemků pro výstavbu obchodního domu Hodnocení výhodnosti lokalit z pohledu bytové výstavby Řešení kancelářské budovy z pohledu space managementu Měšťanová Simulace nákladů stavby v životním cyklu Lanová svodidla v průběhu životního cyklu Ekonomická efektivnost sdružených podzemních sítí Posouzení využití kolektorů z hlediska technicko-technologického, ekonomického a environmentálního Vliv ekonomické krize na developerské bytové projekty v Praze Hospodářská krize a její dopady do stavebnictví Proces při přípravě investice Posouzení alternativních forem vytápění objektu Záměr rekonstrukce víceúčelového hřiště Metodické přístupy pro výkon inženýrské činnosti Ekonomická hlediska výstavby dálniční sítě Extrenality dopravních systémů Kvantifikace energetické náročnosti budovy Koordinátor BOZP na staveništi Volba typu konstrukce komunikace s ohledem na celkové náklady životního cyklu Komparace tunelových staveb v ČR a v zahraničí. Možnosti financování projektů v oblastech úspor energií, využití odpadního tepla a využití obnovitelných zdrojů Stránka 8 z 16

9 Fotovoltaické zdroje dnes a zítra Analýza vybraných specifik marketingu v rámci stavebnictví Výstavba trasy metra D v Praze formou PPP Výškové budovy u nás a ve světě Podíl stavebnictví při přípravě a realizaci energetických zdrojů Investorský inženýring "Odpočinkové zóny Komora v Táboře" Aplikace projektového managementu při přípravě a realizaci dřevostavby Protihluková opatření dopravních staveb Rozhodovací hlediska a metodické přístupy ke snížení energetické náročnosti budov Metodický přístup dodavatelského inženýringu Posouzení výše provozních nákladů objektu Metodické postupy claim managementu při realizaci staveb Metodický přístup obnovy a údržby historického objektu Optimalizace nákladů životního cyklu silničních mostních objektů Projektový management výstavby datového centra Certifikace administrativních budov Hodnocení mostních objektů z pohledu udržitelného rozvoje Investorské přístupy v oblasti certifikace zelených budov Rozhodovací procesy malých a středních stavebních firem v podmínkách krize Stavební příležitosti pro české firmy v zahraničí Metodcké přístupy k oceňování ekoduktů Úloha brownfields v období krize Zadávání staveb Design Build Novák Ekonomické a technologické porovnání zajištění stability stavební jámy Stránka 9 z 16

10 Vyhodnocení developerského projektu Kontrolní seznam z pohledu Facility managementu pro kontrolování projektové dokumentace developerského projektu obchodního centra Řízení rizik Developerský projekt rezidenčního bydlení Analýza systému odměňování zaměstnanců obchodního oddělení Popenková Technicko ekonomické zhodnocení rodinných domů ve třech energetických standardech Prostějovská Analýza administrativních budov v Praze a Plzni Analýza projektu administrativní budovy Investice do rezidenčních nemovitostí Výběr umístění investičního záměru a vyhodnocení efektivnosti investice Investiční rozhodování na realitním trhu Užití projektového managementu ve stavební firmě Rozhodování o investici v době krize Rekonstrukce stavení z roku 1850 z hlediska rozhodovacích situací Analýza nákladů a přínosů investičního projektu Řízení CF developerského projektu v modelových situacích Brownfield kasárna Julia Fučíka v Chebu - analýza využití Výběr efektivní varianty při rozhodovacím procesu investice do bydlení Problematika brownfields s uvedením praktického příkladu revitalizace "Areálu původního mlýna v obci Břehy" Projekty veřejno-soukromého partnerství Faktory ovlivňující ceny bytů Stránka 10 z 16

11 Rezidenční development a vstup developera na nový regionální trh Analýza možností zlepšení nepříznivé finanční situace vybraného objektu Řízení rizik developerského projektu Controlling projektů Strategie malé stavební firmy v době ekonomické krize Aplikace principů pasivního domu na rodinný dům Prušková Srovnání vzdělávacích a rozvojových programů ve stavebnictví Schneiderová Heralová Srovnávací analýza efektivnosti vybraných dálničních a silničních staveb Výrobní a správní režie ve stavebních firmách Kalkulace nákladů ve stavební společnosti Oceňování nemovitostí Hodnocení nabídek ve veřejných soutěžích Tržní oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Náklady životního cyklu Oceňování nemovitostí Hodnocení nabídek ve veřejných soutěžích Tržní oceňování nízkoenergetických staveb Analýza trhu s nemovitostmi v Pardubickém kraji Tržní oceňování průmyslových areálů Zpracování cenové mapy Stránka 11 z 16

12 Vliv energetické náročnosti budovy na její tržní hodnotu Cenová mapa tržního nájemného pro Hradec Králové Oceňování luxusních bytových jednotek v centru Prahy Porovnání nákladů na provoz kanceláří velké stavební společnosti ve vlastních a pronajatých prostorech. Tržní oceňování nemovitostí Místně obvyklé nájemné v Praze 4 Vývoj výstavby developerských bytových projektů v Praze Porovnání nákladů životního cyklu nízkoenergetického domu a standardní stavby Porovnání nákladů a zisku investora při výstavbě bytového domu Návrh Informačního systému na podporu administrace zadávacích řízení veřejných zakázek ve vybrané organizaci PROMINECON CZ a.s. Štíhlá firma Ekonomické posouzení materiálových variant pasivních rodinných domů Marketingový průzkum v oblasti dřevostaveb Analýza a výběr nejlepší varianty využití usedlosti v Nedvězí Porovnání nákladů životního cyklu standardního, nízkoenergetického a pasivního domu. Metody výběru a hodnocení dodavatelů stavebních prací a materiálů Analýza nákupu stavebního stroje na pokládku kolejových polí Střelcová Porovnání nákladů nízkoenergetické budovy a klasické budovy Konstrukce sádrokartonové a akustické, pnuté podhledy Porovnání nákladů nízkoenergetické budovy a klasické budovy Prognóza nákladů na údržbu, opravy mostních objektů Technicko hospodářské ukazatele inženýrských staveb-mostní objekty Ekonomické posouzení staveb ze slámy Stránka 12 z 16

13 Cenové ukazatele nosných konstrukcí dřevostaveb Ekonomické vyhodnocení nízkoenergetického a klasického objektu. Tvorba rozpočtových ukazatelů stavebních objektů - Dálniční mosty Tvorba jednotkových cen napínaných stropních a stěnových systémů Cenové ukazatele střešních nosných konstrukcí dřevostaveb Švejda Inovační proces ve stavebnictví Role FSv ČVUT v systému inovačního podnikání ČR Tatýrek Výstavbový projekt výrobní haly Přehled SW pro řízení firem Manažerské informační systémy ve stavebnictví Povrchové úpravy ocelových konstrukcí Studie proveditelnosti na projekt školy Analýza investice Vyhodnocení inteligentních budov Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Chování stavebních podniků v průběhu ekonomické krize Průzkum trhu a doporučení ve využití obnovitelných zdrojů pro výrobce střešní krytiny Dům s pečovatelskou službou pro seniory Trh nemovitostí - strategie rozhodování Tománková Stránka 13 z 16

14 Zvýšení efektivnosti přípravy stavebních zakázek ve stavební firmě Facility management Dopravně - provozní řád stavby Náklady na bezpečnost staveb Recyklace stavebního odpadu Aspekty nové výstavby roubených staveb v Podkrkonoší BOZP na staveništi Úloha programu Zelená úsporám při snižování energetické náročnosti budov. Příprava stavebních zakázek v malé stavební firmě Porovnání systémů veřejných zakázek v Rusku a České republice Systém subdodávek ve stavební firmě Tomek Analýza možností financování komerčních developerských projektů Stavebnictví a strategie Outsourcing podpůrných služeb v centrální bance Využitelnost systému vnitropodnikového řízení velké stavební firmy pro střední podnik Studie proveditelnosti zavedení výběru mýta pro nákladní dopravu na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v České republice Ocenění stavební firmy a její prodej Predikce finančních potíží a úpadku stavebního podniku Čínské stavební společnosti na mezinárodním stavebním trhu a jejich povědomí o riziku s ohledem na strategii managementu rizika Smluvní vztahy ve stavebnictví a jejich posuzování Facility Management technické operační jednotky Letiště Praha Porovnání přístupů k obchodní strategii velkých stavebních podniků Provozní náklady a jejich role ve facility managementu komerčních budov Stránka 14 z 16

15 Vliv finanční krize na stavebnictví ve vybraných státech světa Oceňování stavebních firem Předpověď bankrotu stavební firmy Investiční analýzy projektů ve Velké Británii Dodavatelský systém výstavby NTK v Praze Analýza možností rekonstrukce areálu Strahovských kolejí Využití standardních stavebních kontraktů v řízeni dodavatelských řetězců Nákupní centra a jejich development založený na právních vztazích a ekonomické efektivnosti realizace Analýza vybraných problémů při aplikaci standardních stavebních kontraktů Srovnávací anlaýza činností v jednotlivých fázích dodavatelského systému Analýza možnosti využití design-build dodavatelského systému pro stavby městské infrastruktury a v dopravním stavitelství Elektronické aukce ve stavebnictví Vytvoření systémových vazeb mezi realizačním a nabídkovým oddělelním v konkrétní stavební firmě Metody zvyšování produktivity ve stavební firmě BIM a jeho implementace v České Repubice Srovnání dodavatelských systémů používaných ve stavebnctví v ČR a v Německu Realizace finančního softwaru po modelování developerských projektů Building Information Modeling A Revolutionary Concept of Construction Process Management Green Building: Nový koncept developmentu kancelářských budov Vokálová Výběr subdodavatelů ve stavebnictví Výběr a hodnocení subdodavatelů Doprava ve stavební firmě Informační systém ve stavební firmě Stránka 15 z 16

16 Vondruška Podnikatelský plán - developerský projekt obytného domu 24. července Stránka 16 z 16

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

aneb Jak neutrácet zbytečně a investovat efektivně?

aneb Jak neutrácet zbytečně a investovat efektivně? Projektový Management aneb Jak neutrácet zbytečně a investovat efektivně? Pro: Stavební fórum 25.září 2014 Zpracoval: Jan Horčička EDIFICE construction & consulting Jakub Holec 108 Agency Milan Jirovec

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Jak kvalita veřejného prostoru ovlivňuje kvalitu developerského projektu Karlín River City Prague

Jak kvalita veřejného prostoru ovlivňuje kvalitu developerského projektu Karlín River City Prague Jak kvalita veřejného prostoru ovlivňuje kvalitu developerského projektu Karlín River City Prague Odpovědět na otázku co vyžadují uživatelé kanceláří lze odpovědět v minulosti devalvovanou frází: Klid

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Ivana Vinšová, Milan Hampl 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. BIM PROČ? 2 Nízká produktivita oboru Neměnné trendy

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Igor Snopek Předseda asociace PPP

Igor Snopek Předseda asociace PPP Asociace PPP Alternativní financování dopravní infrastruktury Igor Snopek Předseda asociace PPP www.asociaceppp.cz Praha 21.9. 2011 1 Koncept PPP o čem vlastně mluvíme? Dlouhodobé obstarávání veřených

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Systémový management a informační strategie. Martin Zeman. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Systémový management a informační strategie. Martin Zeman. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Informační prostředí ve zdravotnictví AGIT AB Systémový management a informační strategie Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 23.března 2007 v Ústí n.l. Závěrečná

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více