Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze"

Transkript

1 Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

2 Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam Režim videa...7 Video Settings (Nastavení videa)...8 General Settings (Obecná nastavení)...10 Picture Mode (Režim fotografování)...13 Použití vaší kamery Rollei Actioncam Režim přehrávání...18 Nastavení Wi Fi...19 Uložení a možnosti zobrazení...21 Instalace kamery Rollei Actioncam 400 do vodotěsného pouzdra...22 Často kladené dotazy...23 Specifikace...24 Systémové požadavky...25 Prohlášení...25 Licenční prohlášení

3 Bezpečnostní opatření Před použitím kamery Rollei Actioncam 400 se prosím ujistěte, že jste si důkladně přečetli a porozuměli bezpečnostním opatřením. Nepokoušejte se kameru demontovat, ani na ní neprovádějte žádné úpravy. V opačném případě by mohlo dojít ke ztrátě záruky. Údržbu a opravy mohou provádět pouze pracovníci Rollei. Držte kameru mimo dosah vody a jiných kapalin (pokud nepoužíváte vodotěsné pouzdro). Nemanipulujte s kamerou Rollei Actioncam 400 mokrýma rukama (pokud nepoužíváte vodotěsné pouzdro). Kamera by se mohla poškodit. Baterii nabijte pomocí USB konektoru. Kameru Rollei Actioncam 400 byste neměli používat, pokud se venkovní teplota pohybuje v rozmezí 10 ~60 (14 ~140 )... Dávejte pozor, aby vám kamera Rollei Actioncam 400 neupadla na zem. Na kameru Rollei Actioncam 400 nepokládejte žádné těžké předměty. Neodhazujte tento přístroj do domovního odpadu. 2

4 Obsah krabice Zkontrolujte, zda krabice obsahuje následující: A Kamera Rollei Actioncam 400 F Plochý držák B Dálkové ovládání na zápěstí G Stativ C Vodotěsné pouzdro H Zajišťovací šroub D Přenosný rám pro kameru I Rychloupínací držák E Zahnutý držák J USB kabel 3

5 Schéma produktu A Aktivace WI FI (výběr níže) F Tlačítko POWER (a hlavní nabídka) B LED kontrolka napájení G USB rozhraní C LCD displej H Port pro Micro SD kartu D SHOOT (spoušť) (výběr nabídky) I Rozhraní Mini HDMI E Mikrofon J Vyměnitelná lithiová baterie Přední strana Zadní strana Pohled svrchu Levá strana Pravá strana 4

6 Popis dálkového ovládání Poznámka: dálkovým ovládáním nelze kameru zapnout. Před použitím dálkového ovládání se ujistěte, že kamera je zapnutá. A B C D LED kontrolky Pořízení fotografie Natáčení videa Vypnutí E Nabíjecí port Micro USB na zadní straně dálkového ovládání Kameru vypnete stisknutím a podržením tlačítka Power off po dobu 4 vteřin. Pro použití dálkového ovládání před zapnutím kamery nejdříve proveďte kódování. Postupy kódování: 1. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte obě tlačítka "Picture" (Fotografie) & "Video" zároveň, poté zapněte kameru; 2. Až se kamera přepne do živého rozhraní, uvolněte tlačítka "Picture" (Fotografie) & "Video"; 3. Prostřední modrá kontrolka se rozsvítí a poté je kódování dokončeno. Poznámka: Během kódování prosím držte tlačítka "Picture" (Fotografie) & "Video"; Kódování je třeba provést pouze jednou, poté kamera automaticky rozpozná; Wi Fi funkce a dálkové ovládání nelze používat současně. 5

7 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400 Zapněte kameru a stiskněte tlačítko POWER po dobu několika sekund. Po zapnutí kamery se na displeji zobrazí logo Rollei a tři červené kontrolky se rozsvítí červeně. Kamera je nyní v režimu videa. Červená LED kontrolka Červená LED kontrolka Červená LED kontrolka 6

8 Režim videa Obrazovka režimu videa Po zapnutí kamery kamera přejde podle výchozího nastavení do režimu videa. Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko SHOOT (spoušť). Po spuštění nahrávání začnou červené kontrolky blikat. Chcete li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko SHOOT znovu. Chcete li přejít do menu Nastavení, stiskněte tlačítko POWER (tlačítko stiskněte a hned ho uvolněte. Pokud ho budete držet stisknuté příliš dlouho, kamera se vypne). Poznámka: Menu Nastavení je závislé na aktivním režimu. Pokud je režim videa aktivní, zobrazí se nastavení pro nahrávání videa, nebo pokud je aktivní režim Fotografování, zobrazí se nastavení pro pořizování fotografií. Ve výchozím nastavení je po nastavení přístroje aktivním režimem režim videa. 7

9 Nastavení videa Obrazovka s nastavením videa (strana 1) Umožňuje uživateli upravit nastavení kvality videa. Navigace: Pro posun používejte tlačítko Wi Fi, pro výběr/potvrzení výběru tlačítko SHOOT a pro návrat tlačítko POWER. Resolution (Rozlišení) Umožňuje uživateli nastavit rozlišení nahrávání videa: 1080p/30fps 720p/30fps 720p/60fps Video Looping (Záznam videa ve smyčce) Umožňuje uživateli nastavit dobu nahrávání. OFF V tomto režimu bude kamera generovat nový soubor každých 30 minut. 2 Min V tomto režimu bude kamera generovat nový soubor každé 2 minuty. 8

10 5 Min V tomto režimu bude kamera generovat nový soubor každých 5 minut. White Balance (Vyvážení bílé) Tovární nastavení je automatické (Auto). Pokud toto automatické nastavení vypnete (Auto OFF), nezapomeňte při změně světelných podmínek nastavení upravit. K dispozici jsou také následující přednastavené režimy Daylight (denní světlo), Cloudy (zataženo), Tungsten (wolfram), Fluor (fluorescenční) Microphone (Mikrofon) Pro nahrávání různých scén s lepším zvukovým efektem zvolte Outdoor (venkovní) nebo Car (auto), pro video zvolte OFF. PIV Umožňuje automatické fotografování během nahrávání videa: Off Automatické fotografování se vypne. 10 Sec Automatické fotografování každých 10 sekund 20 Sec Automatické fotografování každých 20 sekund 30 Sec Automatické fotografování každých 30 sekund 60 Sec Automatické fotografování každých 60 sekund 9

11 Obrazovka s nastavením videa (strana 2) Date Stamp (Zobrazení data) Off: Na snímcích se nebude zobrazovat datum. Date: Na snímcích se bude zobrazovat datum. Date & Time: Na snímcích se bude zobrazovat datum a čas. Obecná nastavení Obrazovka s obecným nastavením (strana 1) Umožňuje uživateli upravit obecná nastavení přístroje Chcete li přejít do Obecných nastavení, nejdříve stisknutím tlačítka POWER otevřete nabídku Settings (Nastavení), poté stiskněte a podržte tlačítko SHOOT po dobu 3 sekund. 10

12 Navigace: Pro posun používejte tlačítko Wi Fi, pro výběr/potvrzení výběru tlačítko SHOOT a pro návrat tlačítko POWER. Auto Power Off (Automatické vypnutí) Slouží pro nastavení funkce automatického vypnutí přístroje. Auto LCD Off (Automatické vypnutí LCD displeje) Slouží pro nastavení vypnutí LCD displeje po 1 minutě, 3 minutách nebo 5 minutách. Displej zapnete stisknutím libovolného tlačítka. Pokud chcete, aby byl displej stále zapnutý (ON), zvolte OFF. Screen rotation (Orientace displeje) Slouží pro otočení obrazovky. Date & Time (Datum a čas) Umožňuje uživateli nastavit datum a čas. Poznámka: Pro změnu data a času použijte tlačítko Wi Fi, pro potvrzení použijte tlačítko SHOOT. Datum je uvedeno ve formátu rok/měsíc/den. Čas je ve formátu 24 h. Language (Jazyk) Slouží pro výběr jazyka přístroje. 11

13 Light Frequency (Frekvence světla) Obrazovka s obecným nastavením (strana 2) Volbou správné frekvence světla zamezíte možným stroboskopickým efektům. System (Systém) Obnovení továrního nastavení: pro obnovení nastavení kamery na tovární nastavení Informace o systému: pro kontrolu verze firmwaru Informace o kartě: pro zobrazení informací o SD kartě Wi Fi Password (Heslo pro Wi Fi) Nastavení nového hesla pro Wi Fi Poznámka: Výchozí heslo pro Wi Fi je Pro posun použijte tlačítko Wi Fi, pro potvrzení použijte tlačítko SHOOT. Wi Fi SSID Nastavte název nového Wi Fi. 12

14 Poznámka: Pro posun použijte tlačítko Wi Fi, pro potvrzení použijte tlačítko SHOOT. Název je zadán ve formátu "Wi Fi_CAM_000". Můžete změnit pouze poslední tři číslice, které jsou zobrazeny s čísly cyklů. Format (Formát) Slouží pro formátování karty. Formátováním karty natrvalo smažete veškerá data na kartě. Režim fotografování Tento režim uživatelům umožňuje pořizovat fotografie. Obrazovka režimu fotografování Chcete li tento režim aktivovat: Zapněte kameru. Stiskněte a podržte tlačítko SHOOT po dobu 3 sekund. V levém horním rohu obrazovky uvidíte P( ) Pro pořízení fotografií stiskněte tlačítko SHOOT. 13

15 Nastavení obrazu Obrazovka s nastavením obrazu (strana 1) Chcete li přejít do menu nastavení (SETUP) pro Režim fotografování, stiskněte tlačítko POWER (tlačítko stiskněte a hned ho uvolněte, pokud ho budete držet stisknuté příliš dlouho, kamera se vypne). Resolution (Rozlišení) Slouží pro volbu rozlišení obrazu. Quality (Kvalita) Slouží pro nastavení kvality obrazu. Metering (Měření zaostření) Režim měření zaostření označuje způsob, pomocí něhož kamera určuje expozici. White Balance (Vyvážení bílé) Tovární nastavení je automatické (Auto). Pokud toto automatické nastavení 14

16 vypnete (Auto OFF), nezapomeňte při změně světelných podmínek nastavení upravit. ISO Označuje citlivost senzoru digitální kamery na světlo. Exposure (Expozice) Obrazovka s nastavením obrazu (strana 2) Umožňuje uživateli nastavit hodnotu expozice světla. Self timer (Samospoušť) Umožňuje uživateli nastavit časovač na automatické pořízení fotografie. Date Stamp (Zobrazení data) Off: Na snímcích se nebude zobrazovat datum. Date: Na snímcích se bude zobrazovat datum. Date & Time: Na snímcích se bude zobrazovat datum a čas. 15

17 Timelapse (Časosběrný režim) Tato funkce vám umožňuje nastavit intervaly/frekvenci pořízení snímku. Časovou frekvenci můžete nastavit zde. Použití vaší kamery Rollei Actioncam 400 Příprava Nabíjení baterie Před prvním použitím kamery Rollei Actioncam 400 byste měli baterii plně nabít. Postup: 1. Kameru Rollei Actioncam 400 připojte k počítači (nebo k jinému zdroji USB napájení) pomocí USB kabelu (součástí balení). 2. A: Pokud je kamera při nabíjení zapnutá, 3 červené kontrolky budou svítit červeně, dokud se baterie plně nenabije. B: Pokud je kamera při nabíjení vypnutá, bude svítit pouze jedna červená kontrolka. 3. Plné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 5 hodin. Jakmile je baterie plně nabitá, červené kontrolky zhasnou. Když je baterie téměř vybitá, některé funkce kamery nebudou fungovat, např. funkce Wi Fi. 16

18 Vložení Micro SD* karty Pro nahrávání plynulých video souborů se doporučuje používat Micro SD kartu třídy 6 (nebo vyšší). Karty o nižší třídě mohou způsobit, že video bude rozmazané a nekvalitní. Micro SD kartu lze do slotu vložit pouze jedním správným směrem. Netlačte kartu do slotu silou, protože by mohlo dojít k poškození kamery a karty. Nové karty, které byly předtím používány v jiných kamerách, se doporučuje naformátovat. Chcete li naformátovat paměťovou kartu Micro SD: Poznámka: Formátováním karty se obsah trvale vymaže. Nahrávání videa Po zapnutí kamery kamera přejde podle výchozího nastavení do režimu videa. Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko SHOOT. Po spuštění nahrávání začnou červené kontrolky blikat. Chcete li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko SHOOT znovu. Režim fotografování Pro pořízení snímku je třeba kameru přepnout z režimu videa do režimu fotografování. Chcete li přepnout do tohoto režimu: Zapněte kameru. Stiskněte a podržte tlačítko SHOOT po dobu 3 sekund. V levém horním rohu obrazovky uvidíte P( ) 17

19 Režim přehrávání Navigace: Pro posun používejte tlačítko Wi Fi, pro výběr/potvrzení výběru tlačítko SHOOT a pro návrat tlačítko POWER. To vám umožní sledovat pořízená videa a snímky. Nejdříve přejděte do režimu fotografování, poté stiskněte a podržte tlačítko SHOOT po dobu 3 sekund. Chcete li sledovat nahrané video, přejděte na VIDEO a vyberte soubor. Chcete li zobrazit pořízený snímek, přejděte na IMAGE. Chcete li zobrazit nahrávání smyčky, přejděte na LOOP. Chcete li snímek odstranit, vyberte soubor a stiskněte tlačítko POWER. Zobrazí se vám možnost pro smazání. Můžete smazat jeden soubor nebo všechny soubory. Chcete li ukončit režim Přehrávání, pro návrat do normálního režimu nahrávání stiskněte a podržte tlačítko SHOOT. Připojení k TV LCD obrazovku kamery lze zobrazit na TV obrazovce. Poznámka: Budete potřebovat Mini HDMI či HDMI kabel. Zapněte kameru. 18

20 Připojte Mini HDMI kabel k portu na kameře a koncovku HDMI kabelu k HDMI portu na televizoru. Na televizoru zvolte správný zdroj. Zapněte kameru. Nastavení Wi Fi Kamera Rollei Actioncam 400 umožňuje plné ovládání kamery, živý náhled a přehrávání fotografií/videí na většině chytrých telefonů a tabletů. 1.Stáhněte si aplikaci "Rollei 400/410" z "Google Play", nebo z Apple "App Store". Rollei 400/410 2.Stisknutím tlačítka Wi Fi aktivujte Wi Fi na vaší kameře Rollei Actioncam Na vašem telefonu přejděte do nastavení Wi Fi. V seznamu dostupných bezdrátových sítí uvidíte Wi Fi_CAM_000. Poznámka: V nastavení nabídky můžete změnit název Wi Fi. 4.Připojte telefon k "Rollei 400/410" přes Wi Fi. 5.Výchozí heslo pro Wi Fi pro kameru Rollei Actioncam 400 je: 19

21 Poznámka: V nastavení nabídky můžete heslo pro Wi Fi změnit. 6.Otevřete aplikaci "Rollei 400/410". Důležité: Před připojením kamery přes Wi Fi je třeba stáhnout aplikaci "Rollei 400/410" na váš chytrý telefon či tablet. Popis rozhraní aplikace Ikona baterie Rozlišení videa Nastavení Režim přehrávání Nahrávání Přepínání mezi režimy videa/fotografování Poznámka: Chcete li nahraná videa sledovat ve vašem telefonu, je třeba je nejprve stáhnout. 20

22 Uložení a možnosti zobrazení Přenos souborů do PC Pro připojení kamery k vašemu počítači použijte dodaný USB kabel (J). Na LCD displeji kamery se zobrazí MSDC ikona a váš počítač rozpozná kameru jako externí paměťové zařízení. Případně můžete vyjmout Micro SD kartu a použít čtečku karet (není součástí balení), čímž dosáhnete stejného výsledku. 1.Označte soubory, které chcete přenést do počítače. 2.Buď soubory přetáhněte do požadovaného umístění na vašem počítači (na vašem počítači se vytvoří kopie daného souboru) NEBO na soubor klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte "Copy" (kopírovat) a pravým tlačítkem myši klikněte v požadovaném umístění na vašem počítači a zvolte "Paste" (vložit). Poznámka: Do počítače také můžete přenášet celé složky snímků/videí. Použití kamery jako webové kamery Pomocí dodaného USB kabelu (J) připojte kameru k PC. Až na LCD displeji kamery uvidíte MSDC, stiskněte a podržte tlačítko SHOOT po dobu 3 sekund. Poté na obrazovce kamery uvidíte PCCAM. Poznámka: Pokud je kamera v režimu PCCAM, nebudete moci nahrávat. 21

23 Instalace kamery Rollei Actioncam 400 do vodotěsného pouzdra Kamera Rollei Actioncam 400 je určena pro použití ve vodotěsném pouzdru (C). Před vložením kamery Rollei Actioncam 400 do pouzdra, zvolte režim videa nebo fotografování. Poznámky: Ujistěte se, že pouzdro je suché a čisté. Vložte do něj kameru Rollei Actioncam 400 a dbejte na to, aby objektiv v otvoru pro objektiv řádně seděl. Zavřete bezpečnostní západku. Kameru Rollei Actioncam 400 lze namontovat pomocí dodaného příslušenství. 22

24 Často kladené dotazy Otázka: Proč červené kontrolky blikají? Odpověď: Baterie je vybitá. Musíte kameru dobít. Otázka: Moje kamera Rollei Actioncam 400 NEJDE zapnout. Proč? Odpověď: Baterie je vybitá. Baterii je nutné dobít (nabití vybité baterie potrvá přibližně 5 hodin). Otázka: Moje kamera Rollei Actioncam 400 se automaticky vypne. Proč? Odpověď: Baterie je téměř vybitá nebo jste nastavili funkci automatického vypnutí kamery. Otázka: Videa a snímky jsou rozmazané. Proč? Odpověď: Objektiv je znečištěný. Nejdříve objektiv vyčistěte. Otázka: Počítač nemůže moji kameru Rollei Actioncam 400 rozpoznat. Proč? Odpověď: Zkuste jiný kabel USB nebo jiný port USB. 23

25 Specifikace Voděodolnost Snímač Rozlišení Typ úložiště Objektiv Do 30 m (s vodotěsným pouzdrem) 3,0 MPix CMOS snímač Video: 1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps Fotografie: 3 MPix (12 MPix interpolované) Micro SD karta až do 32 GB (není součástí balení) 150 širokoúhlý pevný objektiv Ohnisko objektivu f=2,65 mm F2,5 Zaostření objektivu Rychlost závěrky Záznam videa ve smyčce 0,5 m až nekonečno 1/30 až 1/2000 sekundy vypnuto, každé 2 min., každých 5 min. Citlivost Automatické ISO Mikrofon Displej Formát Typ napájení Výdrž baterie Rozměry Pouzdro Vestavěný 2" TFT LCD Video: MOV H.264 Fotografie: JPEG 3,7 V/1000 mah vyjímatelná lithiová baterie Video: přibližně 2,0 hodiny bez Wi Fi 54 x 37 x 51 mm 49,5 x 76 x 84 mm 24

26 Systémové požadavky Operační systém Požadavky aplikace Rozhraní Windows XP / Vista / 7 / 8 / MAC OS Apple ios a Android HDMI (HDMI kabel není součástí balení) Vysokorychlostní USB 2.0 Prohlášení Výrobce tímto prohlašuje, že označení ES bylo použito na kameru Rollei Actioncam 400 v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic ES: Směrnice 2011/65/ES RoHs Směrnice 2004/108/ES o nízkém napětí Směrnice 1999/5/ES R&TTE Směrnice 2006/95/ES LVD Směrnice 2009/125/ES EuP Směrnice 2002/96/ES WEEE ES prohlášení o shodě si lze vyžádat na adrese uvedené na Záručním listu. 25

27 Licenční prohlášení Software použitý v tomto produktu je předmětem licence podle GNU podmínek Všeobecné veřejné licence. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že podle GNU podmínek Všeobecné veřejné licence se nepřijímá žádná odpovědnost. Východiskem pro tento software je software publikovaný on line na gpl.net/ Tam uvedený software je licencován podle GNU podmínek Všeobecné veřejné licence. Změny týkající se zařízení byly provedeny na tomto softwaru pro daný produkt. Zdrojový text softwaru použitý v daném produktu lze získat na základě žádosti zaslané na e mailovou adresu info@rollei.com V tomto případě váš e mail musí obsahovat podrobnosti o relevantním produktu, relevantní sériové číslo a dokumenty vašeho komerčního zdroje a také doklady o datu pořízení produktu od prodejce. Zaručujeme dodání zdrojového textu použitého softwaru na dobu nejméně tří let od data zakoupení od prodejce, a to v případě, že obchodní zdroj pořídil produkt přímo od nás nebo přes výhradně obchodní zprostředkovatele. 26

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz Akční Kamera Git2 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96660 SONY IMX206 16MP Senzor Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 16MP (4608*3456)

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=-

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=- V.2.1 (01/16) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Hlavní vypínač: Zap/Vyp 4. Nahoru 5.Menu 6. OK 7. Mode 8. Dolů. w w w. c e l - t e c. c

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Model: DO BEG2 Návod k obsluze Obsah Popis produktu strana 3 Vyobrazení strana 3 Konstrukce a funkce strana 4 Ovládání a další pokyny strana 4 Příprava strana

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ZAČÍNÁME Popis a ovládací prvky 1. Vypínač/spoušť 2. Kontrolka LED 3. Reproduktor 4. USB port 5. Objektiv 6. Slot pro mikrokartu SD 7. Mikrofon 8. Displej LCD 9. Připojení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com CarDVR-300 Uživatelská příručka v Český www.rollei.com Obsah (GPS) O průvodci.... 4 WEEE upozornění... 4 Baterie... 5 Poznámky k instalaci... 5 Upozornění... 6 1 Úvod.... 7 1.1 Funkce.... 7 1.2 Obsah balení...

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR19 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod INSTRUKCJA OBSŁUGI BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod 1 Upozornění 1. Vysoce precizní produkt, předejděte pádům a nárazům. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Uživatelská příručka. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Uživatelská příručka kitvision.co.uk A k č n í k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL FOTOPAST ACORN LTL-5210 1. OBECNÉ INFO 1.1 ÚVOD Gratulujeme k zakoupení fotopasti ACORN LTL-5210. Jedná se o druhou generaci fotopastí, jenž disponuje GSM modulem, který umožňuje zasílání

Více

DigiScan DS-01/DS-02

DigiScan DS-01/DS-02 DigiScan DS-01/DS-02 Přenosný digitální skener Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě pro tento přístroj naleznete na: www.technaxx.de/ (na spodní liště Konformitätserkärung ). Přesná specifikace je závislá

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Přenosná video lupa Uživatelská příručka

Přenosná video lupa Uživatelská příručka Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004 1 OBSAH Bezpečnostní opatření... 3 Důležité upozornění... 3 Seznámení s videokamerou... 4 Popis jednotlivých částí... 4 Vodotěsný

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

1280x 720 (HD Resolution, AVI format)

1280x 720 (HD Resolution, AVI format) Přenosná BRINNO HomeWatchCam (MAC100) využívá technologii ke snímání jakéhokoliv pohybu v detekční zóně a přeměňuje tisíce fotek do krátkého časosběrného videa. To ušetří spoustu práce s přehráváním těchto

Více

UPOZORNĚNÍ: CE UPOZORNĚNÍ NA PŘEDPISY

UPOZORNĚNÍ: CE UPOZORNĚNÍ NA PŘEDPISY Manuál BDVR C81 SHD UPOZORNĚNÍ: Tento symbol na produktu nebo obalu upozorňuje na to, že se s ním nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem. S tímto produktem a bateriemi musíte zacházet tak, abyste

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Čeština BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Nikdy neotvírejte kryt sami! Veškeré opravy by měl provádět pouze vyškolený pracovník firmy Ferguson. Udržujte zařízení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Návod k obsluze kamera SJCAM SJ2000 SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Děkujeme, že jste si pořídili značkovou sportovní kameru SJCAM. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka 1 1. Představení Wireless display receiver S Wireless display receiver (dále jen WDR) můžete jednoduše zobrazovat multimediální obsah (videa, fotografie,

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY Děkujeme Vám za zakoupení DVR kamery od naší společnosti. Přečtěte pečlivě před použitím návod. Začínáme používat videokameru v autě. Zapnutí / vypnutí

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Zkrácená příručka Děkujeme za zakoupení digitální kamery EVOLVE 1500 HD. Další informace a podrobný český návod k použití naleznete na www.evolve.cz nebo na CD. Vložení

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Uživatelský manuál Akční kamera

Uživatelský manuál Akční kamera Uživatelský manuál Akční kamera Obsah Poznámky Seznam dílů Popis Instalace Jak používat vodotěsné pouzdro Instalace baterie a zapnutí/vypnutí Nabíjení baterie a připojení k počítači Připevnění k držáku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komponenty a funkce výrobku... 4 3. Používání REMOVU R1... 6 Nabíjení baterie... 6 Zapínání a vypínání zařízení... 6 Navigace zařízením... 7 Wi-Fi připojení:

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více