CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com"

Transkript

1 CarDVR-300 Uživatelská příručka v Český

2 Obsah (GPS) O průvodci WEEE upozornění... 4 Baterie... 5 Poznámky k instalaci... 5 Upozornění Úvod Funkce Obsah balení Popis výrobku Začínáme Vložení paměťové karty IInstalace do vozidla Připevnění na přední sklo Úprava polohy zařízení Připojení k napájení Zapnutí/Vypnutí zařízení Automatické zapnutí/vypnutí Manuální zapnutí/vypnutí Úvodní nastavení Nastavení data a času CarDVR-300

3 3 Použivání kamery do auta Nahrávání videí Nahrávání videí během jízdy Režim parkování Nouzové nahrávání Displej Přehrávání videí a fotografií Obrazovka pro přehrávání Mazání souborů Nastavení Použití menu Rozbalovací menu Instalace softwaru SuperCar Specifikace CE prohlášení o shodě

4 O průvodci Obsah tohoto dokumentu slouží pouze pro informační účely a může být změněn bez předchozího upozornění. Snažili jsme se maximálně zajistit, že tento návod je přesný a úplný. Nicméně, nejsme odpovědní za případné chyby a opomenutí, které by se mohly vyskytnout. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací bez předchozího upozornění. WEEE upozornění Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií uživateli v domácnostech v Evropské unii. Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že výrobek nelze likvidovat jako domovní odpad. Nepotřebné zařízení a / nebo baterie je nutno odvézt na příslušné místo zpětného odběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií. Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku a / nebo baterií se obraťte se na místní úřady, obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo službu třídění odpadů. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje a zajistí, aby byly recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. 4

5 Baterie Nikdy nerozebírejte, nemačkejte ani neprorážejte baterii, jinak dojde ke zkratu. Nevystavujte baterie prostředí s vysokou teplotou, pokud baterie teče nebo se nafoukne, přestaňte ji používat. Vždy nabíjejte pomocí systému. Hrozí riziko exploze,pokud baterii vyměníte za jiný typ. Nenechávejte baterie v dosahu dětí. V ohni mohou baterie explodovat. Nikdy neodhazujte baterie do ohně. Nikdy sami nevyměňujte baterii. Vždy požádejte prodejce. Použité baterie odevzdejte na místa k tomu určená. Před likvidací zařízení, prosíme, vyjměte baterii. Pro vyjmutí baterie odšroubujte kryt přístroje. Poznámky k instalaci 1. Pro optimální rozhled musí být tento výrobek umístěn v blízkosti zpětného zrcátka, ve středu čelního skla. 2. Ujistěte se, že objektiv je v rozsahu stěračů, aby byl zajištěn nerušený výhled, i když prší. 3. Nedotýkejte se objektivu prsty. Maz může zůstat na čočce a bude mít za následek nejasná videa nebo snímky. Pravidelně čistěte objektiv. 4. Neinstalujte zařízení na tónovaná okna. Mohlo by dojít k poškození krycí fólie. 5. Ujistěte se, že tónovaná okna nebrání rozhledu kamery. 6. Pro nabíjení používejte pouze přiloženou nabíječku. Použití jiného typu nabíječky může způsobit explozi baterie. 5

6 6 Upozornění Vzhledem k místním zákonům a bezpečnosti nepoužívejte přístroj za jízdy. Nastavte čas a datum před použitím tohoto zařízení. Použijte Supercar software pouze pod podmínkou, že Google Mapy normálně fungují. Funkce firmware v přístroji má pouze informativní charakter, prosíme sledujte aktuální stav vozovky. Výsledky polohy GPS jsou pouze orientační a neměly by mít vliv na aktuální jízdní situaci. Systém také nemůže zaručit přesnost polohování. Přesnost GPS určení polohy se může lišit v závislosti na počasí a umístění, například pokud jsou okolo vysoké budovy, tunely, metro, nebo lesy. Satelitní signály GPS nemohou procházet pevnými materiály (kromě skla). Tónovaná okna budou také mít vliv na výkon GPS satelitního příjmu. GPS výkon příjmu na každém zařízení se může lišit. Systém nemůže zajistit přesnost výsledků určování polohy z různých zařízení. Zobrazované hodnoty, jako je rychlost, umístění a vzdálenost kamer měřících rychlost jídzy mohou být nepřesné vlivem okolního prostředí. Jsou pouze orientační. Tento systém je možno použít pouze pro nekomerční použití v rámci maximálních limitů povolených platnými právními předpisy. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat během provozu. Je normální, že se tento produkt při používání zahřívá. Nesprávné používání nebo provoz výrobku může vést k poškození výrobku nebo jeho příslušenství a ztrátě záruky..

7 1 Úvod Děkujeme za zakoupení kamery do auta. Toto zařízení je specificky určeno pro nahrávání videa a audia během jízdy. 1.1 Funkce WFHD kamera 30fps) 2.4 LCD barevný displej Širokoúhlý objektiv Detektor pohybu Automatické nouzové nahrávání při kolizi Podpora SDHC až 32GB Podpora WDR / GPS/ Režim parkování 1.2 Obsah balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je poškozená, kontaktujte prodejce. 1 Kamera do auta 2 Návod k použití 3 CD-ROM 4 Držák 5 Adaptér do auta

8 1.3 Popis výrobku Č. Položka 1 Otvor na držák 2 Mikrofon 3 Vypínač 4 Slot na paměťovou kartu 5 USB konektor 6 HD(Mini HDMI) konektor 7 Tlačítko Zpět ( ) 8 LED kontrolka 9 LCD displej 10 Tlačítko Nahoru ( ) 11 Tlačítko Dolů ( ) 12 Tlačítko OK (OK) 13 Širokoúhlý objektiv 14 Reproduktor Poznámka: Pro ovládání kamery stiskněte odpovídající tlačítka (7,10,11,12) podle návodných obrázků na obrazovce. 8

9 2 Začínáme 2.1 Vložení paměťové karty Vložte paměťovou kartu zlatou částí, kdy displej směřuje take nahoru, jako na obrázku. Zatlačte paměťovou kartu, dokud neuslyšíte kliknutí, které znamená, že je karta správně umístěna. Pro vyjmutí paměťové karty Zatlačte pro vyjmutí paměťové karty ze slotu. Poznámka: 1. Nevyndavejte ani nevkládejte paměťovou kartu, když je zařízení zapnuté. To může paměťovou kartu poškodit. 2. Používejte prosím Macro SD karty 32GB, Class 6 nebo vyšší. 3. Před prvním použitím SD kartu zformátujte. 9

10 2.2 Instalace ve vozidlech Připevnění na přední sklo 1. Připevněte držák na kameru. Nasuňte do držáku, dokud neuslyšíte kliknutí. 2. Před připevněním držáku očistěte přední sklo a přísavku alkoholem. Nechte zaschnout a přitiskněte přísavku na sklo. 3. Uchopte pevně držák na čelním skle a stlačte dolů svorku k uchycení držáku do auta na čelní sklo. Ujistěte se, že základna je pevně zajištěna na svém místě. Upozornění: Neinstalujte kameru na zatmavená okna. Může poškodit fólii 10

11 2.2.2 Upravte pozici zařízení 1. Povolte šroub pro natáčení zařízení vertikálně nebo horizontálně. 2. Pak šroub opět utáhněte a ujistěte se, že se zařízení pevně na svém místě. 1 11

12 2.3 Připojení k napájení Pro napájení zařízení a nabíjení vestavěné baterie používejte pouze přiložený adaptér. 1. Připojte jeden konec adaptéru do USB konektoru zařízení. USB port vstup: DC 5V / 1A. 2. Zapojte druhý konec do auto zapalovače. Jakmile vozidlo nastartujete, zařízení se automaticky zapne. Nabíječka vstup: DC 12 / 24V. Poznámka: 1. Používejte, prosím, pouze přiloženou nabíječku, nepoužívejte nabíječku jiné značky, abyste předešli vznícení zařízení nebo výbuchu baterie. 2. Červená LED kontrolka indikuje nabíjení baterie; je-li k zařízení připojen napájecí kabel pro nabíjení a začne blikat červená kontrolka, znamená to, že teplota zařízení je příliš vysoká a musíte okamžitě odpojit napájecí kabel. 3. Vezměte prosím na vědomí, že jestliže teplota prostředí je 45 C nebo vyšší, auto adaptér bude stále napájet zařízení, ale nebude nabíjet lithium-ionovou baterii. To je charakteristické pro tyto baterie a nejedná se o závadu. 12

13 Indikátor stavu baterie: Ikona Popis Baterie plně nabitá. 2/3 nabito. 1/3 nabito. Baterie je vybitá. Baterie se nabíjí. Připojte auto nabíječku pro nabití baterie, dokud baterie nebude plně nabitá. Nízké napětí: Poznámka: Pokud je zařízení připojeno k adaptéru do auta a zapnuté, a na obrazovce se zobrazí symbol připomenutí nabíjení jako na obrázku výše, znamená to, že dostupné napětí je příliš nízké. Prosíme, vyčkejte několik minut, dokud symbol připomenutí nabíjení nezmizí, než vstoupíte do režimu nahrávání videa, abyste předešli chybovému hlášení nebo poškození souboru. 13

14 2.4 Zapnutí / Vypnutí zařízení Automatické zapnutí/vypnutí Jakmile nastartujete vozidlo, zařízení se automaticky zapne. Pokud je povolena funkce Automatické nahrávání, nahrávání automaticky začne ihned po zapnutí zařízení. Jakmile vypnete motor, kamera automaticky uloží nahrávku a během 10 vteřin se vypne. Poznámka: Automatické zapínání a vypínání předpokládá, že je napájecí zdířka propojena se startérem Manual Power On/Off Pro manuální zapnutí stiskněte tlačítko POWER. Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko POWER krátce. Pro resetování stiskněte tlačítko POWER alespoň na dobu 8 vteřin. 14

15 2.5 Počáteční nastavení Před použitím přístroje doporučujeme zapnout funkci automatického nahrávání a nastavit správné datum a čas Nastavení data a času Pro nastavení správného data a času postupujte podle následujících kroků: 1. Stiskněte tlačítko pro vstup do menu OSD. 2. Tiskněte tlačítka / pro výběr Datum / Čas a pak tlačítko OK. 3. Tiskněte tlačítka / pro nastavení hodnot a pak tlačítko OK pro posun na další pole. 4. Opakujte krok 3, dokud není nastavení data a času dokončeno. Poznámka: Aby byla zajištěna přesnost času v souboru videa, prosíme znovu nastavte datum a čas, když se baterie vybije, nebo pokud se kamera nepoužívá po dobu 7 dnů. 15

16 3 Použití kamery do auta 3.1 Nahrávání videí Nahrávání videí za jízdy Po nastartování motoru vozidla se videokamera automaticky zapne a začne nahrávat. Záznam se automaticky zastaví, když je motor vypnutý. Poznámka: U některých vozů bude nahrávání pokračovat, když je motor vypnutý. U některých typů vozidel, automatické zapnutí a vypnutí funkce tohoto vozu videokamera nebude fungovat, protože zapalovač / zásuvka není propojena se systémem zapalování. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí: Ručně zapněte nebo vypněte zapalovač / zásuvku, je-li to ve vašem vozidle možné. Ručně zapojte napájecí adaptér do zdířky pro zapnutí kamery a vytáhněte ze zdířky pro vypnutí kamery. Jeden video soubor je uložen za každých 3 až 5 minut záznamu. Je-li kapacita paměťové karty plná, bude přepsán nejstarší soubor na paměťové kartě. 16

17 3.1.2 Režim parkování Je-li režim parkování aktivován, pokud je manuální zapínání vypnuté nebo je vypnutý adaptér, když je přístroj zapnutý, systém zobrazí varovnou zprávu Stiskněte OK pro vstup do režimu parkování po 10 vateřinách na displeji. To znamená, že systém přejde do detekce pohybu automaticky za 10 sekund; když přístroj rozpozná jakýkoli pohyb nebo kolizi před objektivem, video záznam se aktivuje na stejnou dobu jako nastavení délky. Pro nastavení režimu parkování postupujte následovně: 1. Stiskněte tlačítko pro vstup do OSD menu. 2. Stiskněte tlačítko / pro výběr Režimu parkování a stiskněte tlačítko OK. 3. Stiskněte tlačítko / pro výběr Detekce pohybu/ Kolize při parkování/ Duálního režimu a stiskněte tlačítko OK. 4. Stiskněte tlačítko pro odchod z menu. Poznámka: 1. Když je baterie plně nabitá a je v dobrém stavu, detekce pohybu může nahrávat nepřetržitě po dobu asi 30 minut. 2. Když se zařízení používá, kapacita baterie se bude postupně snižovat. To je normální jev. 3. Displej se vypne 30 sekund poté, co je aktivována funkce detekce pohybu. 17

18 3.1.3 Nouzové nahrávání Během normálního nahrávání videa stiskněte tlačítko pro zahájení režimu nouzového nahrávání. Zpráva Emergency se okamžitě zobrazí v levém horním rohu obrazovky a nahraný soubor bude plynulý a chráněný proti přepsání. Po ukončení nouzového nahrávání se vrátíte zpět do normálního režimu nahrávání. Poznámka: 1. Je-li aktivována funkce detekce kolize a je detekována kolize, videokamera automaticky spustí funkci nouzového nahrávání. 2. Soubor nouzového nahrávání je vytvořen jako nový soubor, který bude chráněn, aby se zabránilo přepsání normální nahrávání smyčky. 8 GB (nebo vyšší) paměťová karta může uložit až 10 nouzových video souborů. Výstražná zpráva Emergency soubory jsou plné se zobrazí na displeji, když jsou plné soubory nouzového nahrávání, a nejstarší nouzový soubor bude automaticky smazán, když bude vytvořen nový soubor nouzového nahrávání. 18

19 3.1.4 Nahrávací displej Č. Položka Popis 1 Hlasové nahrávání Indikuje vypnutí hlasového nahrávání. 2 Trvání Indikuje momentální délku nahrávání. 3 Datum a čas Indikuje momentální datum a čas nahrávání. 4 Návodná ikona Stiskněte tlačítko pro vstup do OSD menu. (Menu) 5 Návodná ikona Stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu (Přehrávání) přehrávání. 6 Rozlišení 1080P 30fps/ 720P 60fps/ 720P 30fps 7 Baterie Indikuje stav nabití baterie. 8 Návodná ikona Stiskněte tlačítko pro fotografování (Fotografie během natáčení 9 Návodná ikona (Emergency) 10 Satelitní zaměřování polohy Stiskněte tlačítko OK pro vstup a iniciaci nouzového nahrávání, a nahraný soubor bude chráněn proti přepsání. Ikona se objeví na displeji, když je satelitní zařízení pro zjištění polohy připraveno. 19

20 3.2 Přehrávání videa a fotografií 1. Během nahrávání stiskněte tlačítko pro prohlížení videí a fotografií. 2. Stiskněte tlačítko / pro výběr souboru, který chcete zobrazit a stiskněte tlačítko OK. 3. Stiskněte tlačítko / pro výběr dalšího nebo předchozího souboru a stiskněte tlačítko OK pro prohlížení souboru na celé obrazovce. 4. Když chce uživatel přehrát nouzová videa, jméno souboru začíná jako Emer Obrazovka přehrávání Obrazovka pro přehrávání videa Obrazovka pro přehrávání foto Č. Položka Popis 1 Návodná ikona (Zpět) Stiskněte tlačítko pro návrat do menu. 2 Návodná ikona Stiskněte tlačítko pro zobrazení předchozího (Předchozí) videa/fotografie. 3 Návodná ikona Stiskněte tlačítko pro zobrazení dalšího (Další) videa/fotografie. 4 Návodná ikona (Pauza) Stiskněte tlačítko OK pro zastavení přehrávání videa. 5 Trvání Zobrazuje uběhlý čas / celkovou dobu nahrávání. 6 Baterie Indikuje zbývající výdrž baterie. 7 Název souboru Zobrazuje jméno foto/video souboru. 20

21 3.2.2 Mazání souborů Pro vymazání souborů postupujte následovně: 1. Když probíhá nahrávání, stiskněte tlačítko pro vstup do OSD menu. 2. Stiskněte tlačítko / a vyberte Vymazat soubor, pak stiskněte tlačítko OK. 3. Stiskněte tlačítko / a vyberte Vymazat jeden nebo Vymazat vše, pak stiskněte tlačítko OK. 4. Po vybrání Vymazat jeden stiskněte tlačítko / pro výběr souboru, který má být vymazán, pak stiskněte tlačítko OK. 5. Po vybrání Vymazat vše stiskněte tlačítko / pro vybrání souborů Videa nebo Fotografie, pak zvolte ANO nebo NE pro vymazání. Poznámka: 1. Vymazané soubory NELZE obnovit. Před vymazáním se ujistěte, že jste soubory zazálohovali. 2. Nouzové soubory nelze tímto postupem vymazat. Mohou být odstraněny vložením paměťové karty do vašeho PC nebo zformátováním paměťové karty. 21

22 4 Nastavení 4.1 Použití Menu Můžete přizpůsobit nahrávání videa a další obecná nastavení přes displej (OSD) na obrazovce. Upozorňujeme, že menu má několik stránek. Nabídku lze procházet pomocí tlačítek /. 1. Pokud běží nahrávání, stiskněte tlačítko pro vstup do OSD menu. 2. Stiskněte tlačítko / pro výběr možnosti menu a tlačítko OK pro vstup do vybraného menu. 3. Stiskněte tlačítko / pro výběr požadovaného nastavení a tlačítko OK pro potvrzení. 4. Stiskněte tlačítko pro odchod z menu zpět do režimu nahrávání. 22

23 4.2 Menu Podívejte se do tabulky níže na rozpis menu a nabízené možnosti. Položka Popis Dostupnost Satelitní vyhledávání Nastvit časové pásmo Zobrazuje stav satelitního vyhledávání. Automaticky synchronizovat s místním satelitním časem. Je-li tato funkce aktivována, bude systém používat družicový času, a nelze ručně měnit čas. Stiskněte tlačítko / pro nastavení družicového času. Lze jej nastavit mezi GMT +14:00 ~ GMT -12:00 Datum / Čas Nastavte datum a čas. Stiskněte tlačítko / pro úpravu hodnoty a tlačítkookpro přepnutí a potvrzení Rozlišení Nastavení rozlišení videa x 1080, 30 fps 1280 x 720, 30 fps 1280 x 720, 30 fps EV Nastavte kompenzaci expozice. Stisknout tlačítko / pro nastavení úrovně expozice. Můžete ho nastavit mezi -2 ~ +2 LCD nastavení Hlasové nahrávání Nastavení času vypnutí LCD. Obrazovka zařízení se vypne po uplynutí nastaveného času, není-li v pohotovostním režimu nebo záznamu detekován žádný provoz. Stisknutím libovolného tlačítka jej zapnete. (Vypnutý displej neovlivňuje nahrávání). Nastvení po aktivaci audia ve videu. Hlasitost Snížit nebo zvýšit hlasitost 1~10 Zapnout / Vypnout po 30 sek. / Vypnout po 3 min. / Vypnout Zapnout / vypnout 23

24 4.2 Menu Položka Popis Dostupnost Jednotková Vyberte jednotku pro vzdálené KM / MÍLE vzdálenost zobrazení. Interval nahrávání Uložit příslušné video soubory po 3 min. / 5 min. zvolenou dobu. Detekce kolize Režim parkování Zapnout / vypnuout detekci kolize. Je-li tato funkce aktivována a je zjištěna kolize, zařízení automaticky spustí nouzové nahrávání. Je-li režim parkování aktivován, pokud je manuální zapínání vypnuté nebo je vypnutý adaptér, když je přístroj zapnutý, systém zobrazí varovnou zprávu "Stiskněte OK pro vstup do režimu parkování po 10 vateřinách" na displeji. To znamená, že systém přejde do detekce pohybu automaticky za 10 sekund; když přístroj rozpozná jakýkoli pohyb nebo kolizi před objektivem, video záznam se aktivuje na stejnou dobu jako nastavení délky. Vysoká citlivost / Běžná citlivost / Nízká citlivost / vypnout Vypnout Detekce pohybu Parkovací kolize Duální režim WDR Má ostrý, jasný a kvalitní obraz s Zapnout/Vypnout harmonickým kontrastem ve vysokém rozlišením. Jazyk Nastavte jazyk menu na obrazovce. Čeština Proti blikání Místní napájení se může lišit podle regionu. Měli byste si být vědomi správného nastavení napětí a frekvence v různých zemích 50Hz / 60Hz 24

25 4.2 Menu Položka Popis Dostupnost Mazání souborů Vymazat soubor (y). Vymazat jeden/ Vymazat vše Formátování Zformátovat paměťovou kartu v Ano / Ne zařízení. Všechny soubory na kartě budou vymazány. Výchozí Vrátit vše do továrního nastavení. Ano / Ne O nás Firmware verze 25

26 5. Instalace softwaru 1. Umístěte přiložený CD ROM do CD přehrávače. 2. Pokud se CD automaticky nezapne, použijte Správu souborů Windows pro spuštění souboru Install_CD.exe z CD. Zobrazí se následující obrazovka: 3. Stiskněte [Menu] položku pro započetí procesu instalace podle návodu na obrazovce. 26

27 6. SuperCar Č. Položka 1 Video přehrávač 2 Přehrát / Pauza 3 Předchozí 4 Další 5 Zastavit 6 Google Mapy 7 Kompas 8 Měřič rychlosti 9 Cesta souboru 10 Prohlížeč souborů 11 Seznam souborů 12 Název souboru 13 Hlasitost 14 Aktuální délka / Celková délka 15 Koeficient šumu (SNR) 16 G-Senzor Poznámka: 1. Pro zobrazení trasy na Mapách Google se ujistěte, že je připojen internet před spuštěním přehrávání videa 2. Video soubory (MOV / TS) a soubory GPS / G-senzor (NMEA) musí být uloženy ve stejné složce před spuštěním přehrávání. 3. Vestavěný Supercar software je určen pouze pro počítače se systémem Windows. 27

28 7. Specifikace Položka Senzor fotografií Účinné pixely Úložiště médií LCD displej Čočka Rozsah ostření GPS Filmový záznam Snímek z videa Uzávěrka G-Senzor ISO Vyvážení bílé Mikrofon Reproduktor Rozhraní Baterie Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Rozměry Hmotnost Popis 1/2.7 CMOS senzor 1920 (H) x 1080 (V) Podpora Micro SDHC, až 32GB třída 6 a výše 2.4 LCD barevný TFT (112K pixelů) Širokoúhlý objektiv fixní zaostření F2.0, f=3.8mm 1.5m~Nekonečno U-blox G7020-KT Rozlišení: 1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps Formát: MOV Rozlišení: 2M 1920(H) x 1080(V) Formát: DCF (JPEG, Exif: 2.2) Electronická uzávěrka Automatická: 1/33, 120-1/30sek. 3-Axis G-Force senzor Automatické Automatické Ano Ano Mini USB; Mini C Typ HDMI Vestavěná 470mAH Li-polymer dobíjecí 0 ~ 60 C 20 ~ 70% RH -20 ~ 70 C 70 x 63 x 31.3 mm Cca. 94g 28

29 8. CE Prohlášení o shodě Výrobce prohlašuje, že označení CE byla použita na Rollei CarDVR-300 v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících CE směrnic: 2011/65/EC RoHs směrnice 2004/108/EC Směrnice o nízkém napětí 1999/5/EG R&TTE směrnice 2006/95/EEC LVD směrnice 2002/96/EG WEEE směrnice ES prohlášení o shodě si lze vyžádat na adrese uvedené na Záručním listě. 29

30 Distribution: Rollei GmbH & Co. KG Tarpen 40/Gebäude 7b Hamburg Service Hotline: Rollei Return Service Germany: Denisstraße 28a Kaiserslautern

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

UPOZORNĚNÍ: CE UPOZORNĚNÍ NA PŘEDPISY

UPOZORNĚNÍ: CE UPOZORNĚNÍ NA PŘEDPISY Manuál BDVR C81 SHD UPOZORNĚNÍ: Tento symbol na produktu nebo obalu upozorňuje na to, že se s ním nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem. S tímto produktem a bateriemi musíte zacházet tak, abyste

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=-

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=- V.2.1 (01/16) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Hlavní vypínač: Zap/Vyp 4. Nahoru 5.Menu 6. OK 7. Mode 8. Dolů. w w w. c e l - t e c. c

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL LAMAX DRIVE C7-1 -

UŽIVATELSKÝ MANUÁL LAMAX DRIVE C7-1 - UŽIVATELSKÝ MANUÁL LAMAX DRIVE C7-1 - Obsah Úvod...1 Autokamera LAMAX DRIVE C7 má tyto vlastnosti a funkce...1 Obsah balení...1 Nákres produktu...1 Instalace produktu...2 Funkce ovládané rychlou volbou...2

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz Akční Kamera Git2 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96660 SONY IMX206 16MP Senzor Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 16MP (4608*3456)

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Čeština BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Nikdy neotvírejte kryt sami! Veškeré opravy by měl provádět pouze vyškolený pracovník firmy Ferguson. Udržujte zařízení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Model: DO BEG2 Návod k obsluze Obsah Popis produktu strana 3 Vyobrazení strana 3 Konstrukce a funkce strana 4 Ovládání a další pokyny strana 4 Příprava strana

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Strana 1 Bezpečnostní instrukce Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod. Toto zařízení je řízeno mikroprocesorem. V případě nestandardní funkce

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Rollei CarDVR-308. Uživatelská příručka.

Rollei CarDVR-308. Uživatelská příručka. Rollei CarDVR-308 Uživatelská příručka www.rollei.cz Poznámky k instalaci 1. Ujistěte se, že po instalaci není zablokován výhled řidiče, umístěte videokameru pod zpětné zrcátko (střední až pravá strana

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) HDMI Obsah

Více

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod INSTRUKCJA OBSŁUGI BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod 1 Upozornění 1. Vysoce precizní produkt, předejděte pádům a nárazům. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

RUNPOCAM. Inspekční minikamera RC1

RUNPOCAM. Inspekční minikamera RC1 RUNPOCAM Inspekční minikamera RC1 Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm. K dispozici v délkách: 0,8 m, 1 m, 5 m, 10 m a 20 m Inspekce trubek Inspekce dutin Zajištění důkazů Paměťové

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Obsah Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví 2 Uspořádání fotoaparátu 4 Uvedení do provozu

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE Děkujeme za váš nákup Wifi Buggy od BEEWI. Přečtěte si prosím následující informace, abyste se naučili využívat všechny funkce vašeho nového výrobku. 1 ÚVOD WiFi

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více