Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním"

Transkript

1 Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout a vypnout kameru 4 Režimy kamery (nahrávání videa a fotografování) 4 Přehrávání videa a fotografií 7 Připojení počítače 8 WiFi 8 Hlavní nabídka nastavení 9 Kamera a příslušenství 17 Chybová hlášení a restart kamery 17 Technické parametry 18 Pohled na kameru a ovládací prvky Tlačítko VYPÍNAČ / VOLBA REŽIMU (MODE) LED dioda oznamující stav kamery (červená) LED dioda oznamující stav systému (červená) LED dioda oznamující stav WiFi připojení (modrá) Tlačítko SPOUŠŤ fotoaparátu (kamery) / VYBRAT LCD displej Mikrofon Konektor HDMI (kabel není součástí balení) Zdířka pro vložení Micro-SD karty (karta není součástí balení) 10 Konektory USB a AV-OUT 11 LED dioda oznamující stav systému (červená) 1

2 12 Závit ¼ pro stativ 13 Reproduktor akustická signalizace 14 Kryt prostoru pro baterie LCD displej Na LCD displeji jsou zobrazeny následující údaje o stavu kamery: 1 Režim kamery / FOV (Field of View Zorné pole) 2 Rozlišení / FPS (Frames Per Second Počet snímků za sekundu) 3 Počítadlo záznamů apod 4 Stav baterie 5 Čas 6 Nastavení časového intervalu 7 Nastavení záznamů Zobrazení režimů a stavu kamery Přehrávání záznamů bude automaticky zahájeno po připojení displeje 2

3 Před prvním použitím Před prvním použitím kamery proveďte následující: 1 Vložte paměťovou kartu typu Micro-SD, Micro-SDHC, nebo Micro-SDXC Je doporučeno využívat paměťové karty rychlosti Class 6 a vyšší 2 Do kamery vložte baterii 3 Nabijte baterii s využitím přiloženého USB kabelu, který připojte do USB konektoru počítače nebo do USB nabíječky Pokud bude na displeji zobrazen symbol s dotazem, zda si přejete zapnout kameru, toto zobrazení ignorujte Kamera se automaticky vypne za 10 sekund Zobrazení průběhu nabíjení: Během nabíjení bliká červená LED dioda, po dokončení nabíjení bude tato dioda stále svítit Nabíjení trvá dvě až tři hodiny Kameru lze spustit a využívat i pokud není baterie zcela nabita 4 Formátování SD karty: před prvním použitím nové SD karty je vhodné provést její formátování bližší informace naleznete v kapitole Hlavní nabídka nastavení (System Settings) Výchozí nastavení kamery Kamera bude spuštěna v následujícím výchozím nastavení: Rozlišení videa: 1080P, 30 snímků za sekundu Rozlišení fotografií 5 megapixelů (MP) Záznam rychlé sekvence fotografií Záznam pomalé sekvence fotografií 10 fotografií za sekundu interval 3 sekundy WiFi: Vypnuto Možnosti nastavení rozlišení a dalších parametrů záznamu videa a fotografií lze nalézt v kapitole Hlavní nabídka nastavení (System Settings) 3

4 Zapnout a vypnout kameru Zapnout kameru Kameru zapnete stisknutím tlačítka MODE po dobu jedné sekundy, což bude potvrzeno bliknutím LED diody a akustickým signálem Po zapnutí je kamera připravena v pohotovostním režimu Vypnout kameru Kameru vypnete stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund, což bude potvrzeno dvěma akustickými signály Kamera se také může vypnout automaticky v následujících situacích: 1 Dojde k vybití baterie 2 Paměťová SD karta je zcela zaplněna 3 Není provedena žádná operace po delší dobu Tip: Při zobrazení hlavní nabídky nastavení (System Setting) nebo v režimu přehrávání prostřednictvím HDMI nebo AV-OUT nelze vypnout kameru dlouhým stisknutím tlačítka MODE Režimy kamery (nahrávání videa a fotografování) Přehled režimů Kamera nabízí několik režimů záznamu fotografií a videa Mezi těmito režimy lze přepínat krátkým stisknutím tlačítka MODE záznamu změní následovně: VIDEO Nahrávání videa Každým stisknutím se režim PHOTO Fotografování (jednotlivé snímky) PHOTO BURST Rychlá sekvence snímků TIME LAPSE Pomalá sekvence snímků SYSTEM SETTING Hlavní nabídka nastavení PLAYBACK Přehrávání záznamů tato nabídka bude zobrazena pouze po připojení displeje prostřednictvím video-výstupu (HDMI) 4

5 Tip: Režim záznamu rychlé sekvence snímků je vhodný například k záznamu rychle se pohybujících předmětů Režim nahrávání videa Pokud si přejete nahrávat video, nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu video, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim videa prostřednictvím tlačítka MODE Zahájení nahrávání Nahrávání zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ, což bude potvrzeno jedním akustickým signálem a červená LED dioda začne blikat Ukončení nahrávání Nahrávání ukončíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ, což bude potvrzeno třemi akustickými signály a červená LED dioda třikrát rychle blikne Poznámky k nahrávání Kamera se automaticky vypne, pokud dojde k vybití baterie nebo vyčerpání paměťové kapacity SD karty Režim fotografování (jednotlivé snímky) Pokud si přejete fotografovat jednotlivé snímky, nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Pořízení fotografie Pořízení snímku provedete krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ potvrzeno bliknutím červené LED diody a třemi akustickými signály, což bude Možnosti nastavení rozlišení a dalších parametrů naleznete v příslušné kapitole nastavení 5

6 Režim rychlé sekvence fotografií V režimu rychlé sekvence fotografií (Photo Burst) umožňuje kamera záznam pěti nebo deseti fotografií za sekundu Nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování rychlé sekvence, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Fotografování rychlé sekvence Fotografování rychlé sekvence zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ bude potvrzeno blikáním červené LED diody a akustickými signály, což Režim pomalé sekvence fotografií V režimu pomalé sekvence fotografií (Time Lapse) umožňuje kamera záznam fotografií v intervalu 3, 5, 10, 30, nebo 60 sekund Nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování pomalé sekvence, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Fotografování pomalé sekvence Fotografování pomalé sekvence zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Na displeji bude zobrazen čas do pořízení další fotografie a s každou fotografií zazní akustická signalizace a blikne červená LED dioda Ukončení fotografování pomalé sekvence Fotografování pomalé sekvence ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ což bude potvrzeno třemi bliknutími červené LED diody a akustickými signály 6,

7 Přehrávání videa a fotografií Kamera umožňuje přímé přehrávání uložených video-záznamů a fotografií na displeji, který je připojen prostřednictvím konektorů HDMI nebo AV-OUT Kamera se automaticky přepne do režimu přehrávání, pokud je připojen displej a kamera je spuštěna Přehrávání na TV/HDTV Přehrávání video záznamů a Stisknutím tlačítka MODE b Tlačítkem SPOUŠŤ c Tlačítky MODE zvolte režim přehrávání potvrďte volbu režimu přehrávání videa a WIFI lze vybrat požadovaný záznam k přehrávání d Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zahájíte přehrávání zvoleného videa e Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ přehrávání ukončíte f Stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund se vrátíte k náhledu fotografií Zobrazení fotografií a Stisknutím tlačítka MODE b Tlačítkem SPOUŠŤ c Tlačítky MODE zvolte režim zobrazení fotografií potvrďte volbu režimu zobrazení fotografií a WIFI lze vybrat požadovanou fotografii ke e zobrazení Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zahájíte přehrávání fotografií ve formě prezentace od dané fotografie Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zobrazení ukončíte f Stisknutím tlačítka MODE d po dobu 2 sekund se vrátíte k přehrávání videa 7

8 Připojení počítače Uložené video-záznamy a fotografie lze také snadno zobrazit prostřednictví připojeného počítače Po připojení počítače USB kabelem bude na displeji kamery zobrazen symbol Stisknutím tlačítka MODE potvrzeno zobrazením symbolu kameru zapnete, což bude na displeji a můžete začít prohlížet záznamy na počítači Tip: Při připojení kamery k počítači bude automaticky probíhat nabíjení baterie kamery Pokud potřebujete zajistit rychlé nabíjení, lze kameru vypnout stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund WiFi Kamera je vybavena bezdrátovým WiFi připojením, které umožňuje ovládání kamery prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu nebo telefonu Instalace aplikace na váš telefon A ios: prostřednictvím služby APP Store si stáhněte a nainstalujte aplikaci ActionCam990 B Android: prostřednictvím služby Android APP Market si stáhněte a nainstalujte aplikaci ActionCam990 Ovládání prostřednictvím WiFi 1 WiFi připojení na kameře spustíte stisknutím tlačítka WIFI Opětovným stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund připojení vypnete Po spuštění bude modrá LED dioda blikat po dobu přibližně 30 sekund a následně zůstane svítit, což oznamuje, že je WiFi připojení v pohotovostním režimu 2 Zapněte WiFi připojení na vašem mobilním telefonu nebo tabletu a proveďte připojení ke kameře Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte Následně spusťte aplikaci ActionCam990 Prostřednictvím této aplikace lze přímo 8

9 sledovat obraz z kamery, stáhnout uložené záznamy a provádět některá nastavení Upozornění k využití WiFi: 1 WiFi připojení nelze zapnout a vypnout během natáčení videa 2 Spuštění WiFi na kameře zvýší příkon a tím sníží výdrž baterie Hlavní nabídka nastavení Vstup do nabídky nastavení: 1 Zkontrolujte, zda je kamera v režimu zobrazení nabídky nastavení, což je potvrzeno zobrazením symbolu na displeji Pokud tento symbol není zobrazen, proveďte jeho výběr prostřednictvím tlačítka MODE 2 Potvrďte výběr režimu nastavení tlačítkem SPOUŠŤ 3 Prostřednictvím tlačítek MODE and nastavení 4 Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ lze procházet jednotlivé položky potvrdíte výběr zvolené položky 5 Nabídku nastavení ukončíte stisknutím tlačítka MODE po dobu dvou sekund Druhou možností je zvolit položku EXIT a potvrdit její výběr tlačítkem SPOUŠŤ Nastavení videa: rozlišení, FPS, FOV Kamera umožňuje nastavit základní parametry video záznamu: RESOLUTION rozlišení, FPS počet snímků za sekundu, FOV zorné pole Nastavení lze provést následujícím způsobem: 1 Potvrďte výběr této nabídky nastavení stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 2 Jednotlivé položky nabídky přepínáte prostřednictvím tlačítka MODE 3 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítky MODE a zvolíte požadovanou položku lze následně procházet jednotlivé možnosti nastavení dané položky, svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ 5 Pokud si přejete provést více změn, opakujte bod 4 9

10 6 Nabídku ukončíte výběrem položky EXIT a potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ Nastavení NTSC FPS PAL FPS Zorné Rozlišení Doporučení 1920 x 1080 Doporučeno pro záznam ve (16:9) vysokém rozlišení, využití pole 1080P30 30 sn/sek 25 sn/sek střední stativu 960P30 30 sn/sek 25 sn/sek 1280x960 (4:3) 720P30 720P30 WVGAP60 60 sn/sek 30 sn/sek 60 sn/sek 50 sn/sek 25 sn/sek 50 sn/sek široko- 1280x720 Zaznamenání rychlých dějů úhlé (16:9) (akcí) široko- 1280x720 Záznam s využitím i bez využití úhlé (16:9) stativu široko- 848x480 Malé nároky na paměťovou úhlé (16:9) kapacitu Nastavení rozlišení fotografií Kamera v režimu fotoaparát umožňuje záznam snímků v rozlišení 12MP, 8MP, 5MP a 3MP Provedené nastavení bude využito pro jednotlivé fotografie i záznam fotografických sekvencí v rychlém i pomalém režimu Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ 12MP 8MP 4032 x 3024 širokoúhlé 3264 x 2448 širokoúhlé 5MP 3MP 2592 x 1944 širokoúhlé (Výchozí nastavení) 2048 x 1536 širokoúhlé 10

11 Nastavení režimu rychlé sekvence fotografií Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ Kamera v tomto režimu nabízí následující rychlosti záznamu fotografií: 10 fotografií za 1 sekundu (Výchozí nastavení) 5 fotografií za 1 sekundu Nastavení režimu pomalé sekvence fotografií Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ Kamera v tomto režimu nabízí záznam fotografií v intervalu 3, 5, 10, 30, nebo 60 sekund Výchozí nastavení je 1 sekunda Další nastavení záznamu (CAPTURE SETTING) V hlavní nabídce nastavení zvolte prostřednictvím tlačítka MODE položku CAPTURE SETTING s svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Význam jednotlivých položek v této nabídce je následující: 1 Orientace kamery (UP) Pokud je kamera umístěna (orientována) obráceně ( hlavou dolů ) a vy si přejte záznam ve standardním zobrazení, lze provést programové otočení záznamu v této nabídce Nastavení bude platné pro video i fotografie Kamera je orientována normálně (Výchozí nastavení) Kamera je orientována obráceně ( hlavou dolů ) 2 Spot Meter Při natáčení světlé scény z temného místa, například při natáčení okolí z automobilu, je vhodné spustit funkci Spot Meter Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta (OFF) 11

12 3 Nahrávání jednoho záznamu ve smyčce (LOOP VIDEO) Kamera umožňuje nahrávání jednoho video záznamu ve smyčce, kdy bude jeden záznam o nastavené délce vždy přehráván novým, dokud nestisknete tlačítko SPOUŠŤ Kamera nabízí následující režimy nahrávání ve smyčce: OFF Vypnuto (Výchozí nastavení) 2min video Kamera nahrává záznam o délce 2 minut Po uplynutí těchto 2 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým 5min video Kamera nahrává záznam o délce 5 minut Po uplynutí těchto 5 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým 10min video 15min video Kamera nahrává záznam o délce 10 minut Po uplynutí těchto 10 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým Kamera nahrává záznam o délce 15 minut Po uplynutí těchto 15 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým 4 Frekvence (FLICKER AUTO) Frekvenci (FLICKER) lze nastavit na 50 nebo 60 Hz Výchozí nastavení je AUTO 5 Vyvážení bílé (WB WHITE BALANCE) Vyvážení bílé umožňuje nastavit celkový barevný odstín Ve výchozím nastavení je automatické vyvážení bílé (AUTO) Pokud si přejete změnit nastavení vyvážení bílé dle aktuálních podmínek, máte na výběr následující možnosti: Světlo při východu nebo západu slunce 3000K Focení za dne (na slunci) 5500K Studené bílé světlo Standardní optimalizované barvy 6500K CAM RAW 6 Scénické režimy (SCENE) Kamera nabízí několik scénických režimů, které lze zvolit dle aktuálních okolních podmínek: AUTO (Výchozí nastavení), SPORTS (Sport), WATER (Pod vodou), SUNSET (Západ slunce), LANDSCAPE (Krajina), BLUESKY (Modrá obloha), PORTRAIT (Portrét), SAND SNOW (Písek nebo sníh) 12

13 7 Ukončit nabídku (EXIT) Výběrem položky EXIT a potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ ukončíte nabídku dalšího nastavení záznamu (CAPTURE SETTING) Nastavení kamery (SET UP) Nabídku nastavení kamery (SET UP) zobrazíte následovně: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zvolíte nabídku nastavení 2 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku SET UP 3 Potvrďte výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítky MODE a WIFI lze přepínat mezi jednotlivými položkami nastavení 5 Tlačítkem SPOUŠŤ potvrďte výběr požadované položky 6 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Výchozí režim kamery Kamera umožňuje nastavit, který režim má být spuštěn jako výchozí po zapnutí kamery Na výběr jsou všechny 4 základní režimy záznamu, tedy video fotografování a záznam rychlé nebo pomalé sekvence, Automatické zahájení nahrávání po spuštění (1-BUTTON) Kamera nabízí režim automatického spuštění nahrávání nebo fotografování v režimu pomalé sekvence po spuštění kamery Tento režim je ve výchozím nastavení vypnut (OFF), lze jej zapnout výběrem položky ON Režim 1-BUTTON zahájíte následovně: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ vstoupíte do nabídky nastavení 13

14 2 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku SET UP 3 Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Prostřednictvím tlačítka MODE 5 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 6 Tlačítkem MODE zvolte položku 1-BUTTON zvolte tuto položku k nastavení lze přepínat mezi jednotlivými režimy 7 Volbu požadovaného režimu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 8 Nabídku lze opustit stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Jakmile příště zapnete kameru, bude zahájeno nahrávání resp fotografování ve zvoleném režimu Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund Ukončení režimu automatického zahájení nahrávání 1 Zapněte kameru 2 Stiskněte a držte tlačítko SPOUŠŤ, dokud se na displeji kamery neobjeví 1-BUTTON OFF 3 Potvrďte volbu stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítkem MODE zvolte nastavení OFF 5 Potvrďte výběr tlačítkem SPOUŠŤ 6 Nabídku lze opustit stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Uvedení času pořízení nahrávky nebo fotografie (TIME STAMP) Kamera umožňuje spustit funkci uvedení času pořízení nahrávky nebo fotografie Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta Tuto funkci taktéž nelze využívat, pokud je kamera připojena prostřednictvím WiFi k aplikaci Kódování obrazu PAL nebo NTSC (PAL/NTSC) Kamera umožňuje nastavení kódování obrazu PAL nebo NTSC (výchozí nastavení) Kódování je zapotřebí nastavit hlavně pro následné přehrávání na displeji prostřednictvím konektorů AV-OUT nebo HDMI 14

15 Zobrazení údajů během nahrávání (OSD) Ve výchozím nastavení zobrazuje kamera během nahrávání údaj o aktuálním záznamu Pokud si přejete tuto funkci vypnout, změňte nastavení položky OSD na OFF LED diody oznamující stav kamery (LED) Kamera je vybavena třemi LED diodami, které udávají její stav Ve výchozím nastavení jsou všechny tyto LED diody aktivní Pokud si přejete změnit počet aktivním LED diod, proveďte příslušné nastavení pod položkou LED Akustická signalizace Akustická signalizace je ve výchozím nastavení zapnuta na hlasitost 100% Akustickou signalizaci lze také ztlumit na 70% nebo zcela vypnout (OFF) Vibrace Kamera nabízí možnost vibrací při stisknutí tlačítka Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta (ON), v této nabídce ji lze vypnout (OFF) Automatické vypnutí (OFF) Kamera umožňuje automatické vypnuté po uplynutí nastavené doby nečinnosti (180, 60, nebo 300 sekund) Ve výchozím nastavení bude kamera vypnuta po uplynutí 180 sekund Další možností je nastavení MANUAL, kdy lze kameu vypnout pouze manuálně Obnovit výchozí nastavení (DEFAUT SETTING) Pokud si přejete obnovit tovární nastavení kamery, potvrďte výběr položky DEFAULT SETTING stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 15

16 Aktuální datum a čas (00/00/00 00:00) Aby byl u uložených záznamů a fotografií uveden správný čas pořízení, je zapotřebí nastavit aktuální datum a čas v kameře Postupujte následujícím způsobem: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zvolte nabídku nastavení 2 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku SET UP 3 Potvrďte výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku 00/00/00 00:00 5 Tlačítkem SPOUŠŤ zvolte podnabídku Měsíc/Den/Rok/Čas (Month/Day/Year/Time), přičemž je zvýrazněno nastavení měsíce (MM) 6 Tlačítkem zvolte aktuální měsíc (1 až 12) 7 Tlačítkem MODE lze přepínat mezi zvýrazněním jednotlivých položek Měsíc/Den/Rok/Čas 8 Tlačítkem SPOUŠŤ potvrďte výběr 9 Další položku zvolíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 10 Opakováním kroků 6, 7 a 8 nastavte celý aktuální datum a čas 11 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo výběrem položky EXIT a její potvrzení tlačítkem SPOUŠŤ Upozornění: Pokud bude vyjmuta baterie z kamery po delší dobu, dojde k vymazání nastaveného času Nastavení WiFi Prostřednictvím tlačítka MODE lze zvolit, zda si přejete WiFi připojení zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) Zapnuté WiFi připojení je oznámeno modrou LED diodou Vymazat soubory záznamy V nabídce nastavení lze prostřednictvím tlačítka MODE zvolit položku (symbol odpadkového koše), ve které lze provést vymazání uložených záznamů Svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ V nabídce lze provést následující: 16

17 CANCEL Návrat do předchozí nabídky LAST Vymazat poslední záznam FIRST Vymazat první záznam ALL/FORMAT Formátovat SD kartu vymazání všech uložených záznamů Ukončit nabídku (EXIT) Výběrem položky EXIT a jejím potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ nabídku a vrátíte se do nabídky předchozí (vyšší) Kamera a příslušenství Kamera na cyklistické helmě Kamera na vrchu helmy Kamera na straně helmy Kamera na řidítkách Chybová hlášení a restart kamery Zprávy o stavu SD karty a kamery NO SD Není vložena paměťová SD karta SD FULL SD karta je zcela zaplněna 17 opustíte aktuální

18 SD ERROR Nelze provést zápis na danou SD kartu zkuste provést formátování dané SD karty, nebo vložit novou SD kartu LOW BAT Baterie je téměř vybitá nabijte baterii Restart kamery Pokud kamera přestane reagovat, zkuste provést restart následujícím způsobem: 1 Stiskněte tlačítko MODE po dobu 10 sekund, čímž dojde k vypnutí LCD displeje Následně kameru opětovně zapněte 2 Pokud výše uvedený postup nepomůže, vyjměte baterii a opětovně ji vložte do kamery Technické parametry Rozlišení fotografií Rozlišení videa 12M 4032 x M 2592 x 1944 Výchozí nastavení 1920 x 1080P 30 sn/sek Výchozí nastavení 1280 x 720P 60/30 sn/sek 8M 3M 3264 x x x 960P 30 sn/sek 848 x 480P 30 sn/sek Čočka F/28 f = 2,5mm Formát souborů Signalizace provozu Kapacita baterie Příkon Doba nahrávání Nabíječka Doba nabíjení USB konektor HDMI konektor Paměťová karta Video formát: H264(avc1), MPEG-4 / Formát fotografií: JPEG Akustická signalizace, LED dioda, vibrace 3, 7 V / 1080 mah 1,6 W cca 120 minut DC 5 V / 1 A 2 až 3 hodiny Zabudovaný konektor USB20 Zabudovaný HDMI konektor Micro SD karta (rychlost Class 6 nebo vyšší) Kapacita paměťové karty 1GB - 32GB Odolnost proti vodě IPX8 (60 m pod vodou po dobu 3 hodin ve vodotěsném pouzdře) 90 g 62 x 42 x 40 mm 80211b/g/n, dosah 15 metrů Pro Android 23 nebo ios 50 a vyšší Hmotnost Rozměry WiFi Aplikace 18 zorné pole 170

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz Akční Kamera Git2 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96660 SONY IMX206 16MP Senzor Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 16MP (4608*3456)

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komponenty a funkce výrobku... 4 3. Používání REMOVU R1... 6 Nabíjení baterie... 6 Zapínání a vypínání zařízení... 6 Navigace zařízením... 7 Wi-Fi připojení:

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Budík se skrytou kamerou a nočním viděním

Budík se skrytou kamerou a nočním viděním Budík se skrytou kamerou a nočním viděním Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=-

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=- V.2.1 (01/16) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Hlavní vypínač: Zap/Vyp 4. Nahoru 5.Menu 6. OK 7. Mode 8. Dolů. w w w. c e l - t e c. c

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Poloha a montáž kamery...2 Paměťová

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Model: DO BEG2 Návod k obsluze Obsah Popis produktu strana 3 Vyobrazení strana 3 Konstrukce a funkce strana 4 Ovládání a další pokyny strana 4 Příprava strana

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Rollei AC 350.

Rollei AC 350. Před tím, než začnete používat Rollei Actioncam 350, přečtěte si prosím pečlivě zásady bezpečného používání. - Nepokoušejte se tělo kamery rozebírat nebo ho jakkoliv upravovat. Pokud bude kamera rozebírána,

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR A: Zapnutí - vypnutí / potvrzovací tlačítko B: Tlačítko Mode C: Tlačítko zapnutí / vypnutí IR přísvitu D: Tlačítko Wifi E: Mikrofon F: IR noční přísvit G: LED

Více

Full HD širokoúhlá kamera s DVR

Full HD širokoúhlá kamera s DVR Full HD širokoúhlá kamera s DVR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

Skrytá kamera v peněžence

Skrytá kamera v peněžence Skrytá kamera v peněžence Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Snadné maskování Překvapivě kvalitní video i audio záznam www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Popis přístroje 2

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek sami nerozebírejte, neboť může dojít k poškození vnitřních komponent. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod INSTRUKCJA OBSŁUGI BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod 1 Upozornění 1. Vysoce precizní produkt, předejděte pádům a nárazům. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým

Více

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Návod k obsluze kamera SJCAM SJ2000 SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Děkujeme, že jste si pořídili značkovou sportovní kameru SJCAM. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze

Více

Digitální hodiny AI-TC029-2 se skrytou Full HD kamerou

Digitální hodiny AI-TC029-2 se skrytou Full HD kamerou Digitální hodiny AI-TC029-2 se skrytou Full HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 e-mail: podpora@spionazni-technika.cz www.spionazni-technika.cz

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes DVR7ME01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou, IR

Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou, IR Digitální hodiny se skrytou Full HD kamerou, IR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více