D TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB"

Transkript

1 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO Mánesova ul Česká Lípa elektro knotcl.net Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Akademie Vězeňské služby, oprava silnoproudé instalace D TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 1

2 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. Obsah dokumentace: 1. Technická zpráva: 1.1 Výpis použitých norem, 1.2 Základní technické údaje, bilance energií, 1.3 Popis navrženého řešení, 1.4 Zásady ochrany zdraví, bezpečnost práce při provozu zařízení. 1.5 Stanovení vnějších vlivů na elektrická zařízení. 2. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace. 3. Výkresová část: EL-01 Elektroinstalace přízemí. EL-02 Elektroinstalace 1. až 10.patro. EL-03 Elektroinstalace 11.patro. EL-04 Schéma hlavních rozvodů. EL-05 Osazení rozvaděčů R0.1 až R11.2. EL-06 Rozvaděč R0.1. EL-07 Rozvaděč R1.1, R4.1. EL-08 Rozvaděč R2.1, R3.1, R5.1. EL-09 Rozvaděč R6.1, R8.1, R9.1. EL-10 Rozvaděč R7.1, R10.1. EL-11 Rozvaděč R část. EL-12 Rozvaděč R část. EL-13 Rozvaděč R část. EL-14 Rozvaděč R1.2. EL-15 Rozvaděč R2.2, R3.2, R4.2, R5.2. EL-16 Rozvaděč R6.2, R7.2, R8.2, R9.2, R10.2. EL-17 Rozvaděč R část. EL-18 Rozvaděč R část. EL-19 Rozvaděč R část. 2

3 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Městský úřad: Stavební úřad: Kraj: Investor: Zpracovatel : Stráž pod Ralskem, ulice Energetiků č.p.321, ubytovna Akademie Vězeňské služby, oprava silnoproudé instalace Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, k.ú.stráž pod Ralskem st.p.č.480, p.p.č.1351/9. Stráž pod Ralskem. Stráž pod Ralskem. Liberecký. Vězeňská služba České republiky, Akademie vězeňské služby, Máchova ul. č.p.200, Stráž pod Ralskem. Ing. Josef Knot, Česká Lípa, Mánesova ul. č.p.1580, AO ČKAIT , IČ Rozsah a předmět projektu: Projekt řeší opravu hlavních rozvodů zařízení silnoproudé elektrotechniky v objektu ubytovny Akademie Vězeňské služby, č.p.321, ul.energetiků, Stráž pod Ralskem, v rozsahu pro provádění stavby podle vyhlášky č.499/2006 Sb, příloha č.6. 3

4 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 1. Technická zpráva: 1.1 Výpis použitých norem a použité podklady: Požadavky zadavatele, Stavební dokumentace, Dokumentace elektroinstalace z r.1972, Revizní zpráva č.29/2013, Prohlídka místa stavby, Platné ČSN: ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ČSN ČSN ed. 2 ČSN ČSN ed. 3 ČSN ed. 2 ČSN ČSN ČSN ed. 3 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ed. 2 ČSN ČSN ČSN ČSN ed.2 ČSN ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN ČSN ČSN ČSN Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před nadproudy Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením Ochrana před podpětím Odpojování a spínání Opatření k ochraně proti nadproudům Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení Přepěťová ochranná zařízení Přístroje pro odpojování a spínání Uzemnění a ochranné vodiče Svítidla a světelná instalace Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení Elektrické instalace nízkého napětí. Elektrická zařízení v hořlavých látkach a na nich Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 4

5 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 1.2 Základní technické údaje, bilance energií: Napájecí síť - 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C, 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S. Napájení - z skříně RIS8 vně č.p.321 stávající. Měření - ve skříni RE vně č.p.321 stávající. Jištění - ve skříni HDS, 4x 3x100gG, ve skříni RE, 3x 500gL. Prostory - normální, vně nebezpečné. Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Izolací, automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovými chrániči, ochranným uzemněním, ochranným pospojováním. Instalovaný příkon: Osvětlení - 18,3 kw Příprava pokrmů - 540,0 kw Motory - 23,6 kw Ostatní - 2,1 kw Celkem - 584,0 kw Soudobý příkon - 21,0 kw Celkový soudobý příkon - 250,0 kw 1.3 Popis navrženého řešení: Připojení na distribuční soustavu a měření odběru elektrické energie: Připojení na stávající distribuční síť ČEZ Distribuce je provedeno v hlavní domovní skříni budovy (RE) č.p.321. Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude napojení stávající a bez úprav. Měření spotřeby elektrické energie objektu je umístěno v hlavní domovní skříni RE vně budovy č.p.321. Měření je trojfázové nepřímé s hodnotou hlavního jističe 3x500A. Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude měření spotřeby elektrické energie stávající a bez úprav. Napájení z jednotlivých rozvaděčů stávající stav: Z hlavní domovní skříně RE je stávajícími kabely AYKY 3-Jx mm 2 napájena rozpojovací pojistková skříň RIS8 vně č.p.321. Z rozpojovací skříně RIS8 je napájen stávajícími kabely AYKY 4-Jx70 mm 2 a AYKY 4-Jx50 mm 2 hlavní rozvaděč budovy HR v 1.NP budovy, stávajícím kabelem AYKY 4-Jx70 mm 2 jsou napájeny stávající patrové rozvaděče R0.1 až R5.1, stávajícím kabelem AYKY 4-Jx70 mm 2 jsou napájeny stávající patrové rozvaděče R6.1 až R11.1, stávajícím kabelem AYKY 4-Jx70 mm 2 jsou napájeny stávající patrové rozvaděče R1.2 až R5.2, stávajícím kabelem AYKY 4-Jx70 mm 2 jsou napájeny stávající patrové rozvaděče R6.2 až R11.2. Z rozvaděče HR jsou stávajícími kabely AYKY 4-Jx6 mm 2 napájeny stávající 5

6 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. rozvaděče ventilátorů RVO1, RVO2, RVO3 a RVO4 ve 12.NP. Z rozvaděče HR jsou napojeny další rozvaděče a zařízení, která nejsou součástí předmětu tohoto projektu. Z jednotlivých patrových rozvaděčů R0.1 až R11.2 jsou kabely AYKY 4-Jx4 mm 2 napájeny rozvaděče pokojů RP1 až RP104. Z jednotlivých rozvaděčů ventilátorů RVO1 až RVO4 jsou kabely AYKY 4-Jx2,5 mm 2 napájeny jednotlivé ventilátory na střeše budovy. Kabely AYKY 3-Ox2,5 mm 2 jsou napojeny zapínací tlačítka v jednotlivých pokojích pro ovládání příslušných ventilátorů. Napájení z jednotlivých rozvaděčů nový stav: Stávající napájení patrových rozvaděčů R0.1 až R11.2 kabely AYKY 4-Jx70 mm 2 bude demontováno. Bude demontován stávající nefunkční rozvod nouzového osvětlení, nefunkční rozvod domovního telefonu a zvonků v jednotlivých stoupacích šachtách. Bude demontováno napájení jednotlivých rozvaděčů pokojů RP1 až RP104. Budou demontovány stávající patrové rozvaděče R0.1 až R11.2. Stávající slaboproudé rozvody a napájení ostatních zařízení, které jsou umístěny ve stoupací šachtě, budou ponechány. Bude demontována stávající kabelová trasa z PVC kanálů a lišt na příslušných chodbách. V případě, že budou v kolizi stávající nouzová svítidla s novou kabelovou trasou na jednotlivých chodbách, budou tato svítidla demontována a znovu osazena tak, aby nebyla v kolizi s kabelovou trasou. Budou demontovány stávající rozvaděče ventilátorů RVO1 až RVO4 v 12.NP budovy včetně napájecího vedení těchto rozvaděčů. Z rozpojovací skříně RIS8 vně budovy budou nově kabely CYKY 4-Jx70 mm 2, resp. mm 2 (požární char. B2ca, s1, d1), napájeny příslušné patrové rozvaděče R0.1 až R11.2. Nově budou osazeny jednotlivé patrové rozvaděče R0.1 až R11.2 v místech stávajících patrových rozvaděčů. Stávající rozvaděčové niky budou přizděny podle osazovacích rozměrů příslušného rozvaděče. Patrové rozvaděče R0.1 až R11.2 budou provedeny s požární odolností alespoň EI30-DP1. Z patrových rozvaděčů budou nově kabely mm 2 (požární char. B2ca, s1, d1) napájeny příslušné rozvaděče pokojů RP1 až RP104. Z patrových rozvaděčů budou provedeny rezervní vývody (světelný a zásuvkový okruh) do prostorů jednotlivých patrových šaten. Z rozvaděče R11.1, resp.r11.2 budou nově napájeny stávajícími kabely stávající ventilátory M1 až M18, které budou ovládány stávajícími zapínacími tlačítky v příslušných pokojích. Ve vybraných patrových rozvaděčích, podle výkresové části, budou osazeny soklové zásuvky pro napájení slaboproudých zařízení (zařízení datových rozvodů), která jsou nyní umístěna ve stávajících patrových rozvaděčích a budou také přemístěna do nových patrových rozvaděčů. Náhradní a nouzové napájení: Bez požadavku na náhradní nebo nouzové napájení. 6

7 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. Uložení vedení a druhy kabelů: Kabelové vedení mimo budovu bude v provedení CYKY, uloženo v zemi, v hloubce alespoň 70cm, v pískovém loži, označené výstražnou PVC fólií podle ČSN ed.2 a ČSN Kabelová vedení budou uvnitř budovy v 1.PP v provedení CYKY, uloženy v drátěných kabelových žlabech na povrchu. Stoupací kabelová vedení v 1.NP až 11.NP budou v provedení bezhalogenovém CXKH-R (požární char.min.b2ca, s1, d1) uložena ve stávajících stoupacích kabelových šachtách a na stoupacích žebřících. Kabelová vedení k jednotlivým rozvaděčům pokojů RP1 až RP104 a do šaten budou v provedení bezhalogenovém CXKH-R (požární char.min.b2ca, s1, d1) uložena na povrchu v plastových bezhalogenových kabelových kanálech. Průchody kabelů mezi 1.PP a 1.NP budou utěsněny požárními ucpávkami s odolností alespoň EI30. Uzemňovací soustava, ochrana před bleskem a přepětím, pospojování: Uzemňovací soustava a vnější ochrana před úderem blesku je stávající a není předmětem této dokumentace. Proti přepětí ze sítě NN bude v rozvaděči R0.1, R1.2, R11.1 a R11.2 osazen svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2 pro třídu ochrany LPL III. Ochranné svorkovnice patrových rozvaděčů R0.1 až R11.2, ochranné svorkovnice rozvaděčů pokojů RP1 až RP104 budou pospojovány na stávající svorkovnici pro vyrovnání potenciálu EP ve skříni HR podle ČSN ed.3 a ČSN ed.2. 7

8 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 1.4 Zásady ochrany zdraví, bezpečnost práce při provozu zařízení: Obsluha a údržba zařízení se bude provádět podle požadavků ČSN EN ed.3. Zařízení je určeno pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace (schopnost lidí kategorie BA1 podle ČSN ed.3), opravy a údržba zařízení osobami znalými s elektrotechnickou kvalifikací (kategorie BA5). Instalaci provést podle požadavků platných ČSN (zejména ČSN ed.2, ČSN ed.3, ČSN ed.2, ČSN ed.3, ČSN ed.2, ČSN ed.2, ČSN , ČSN , ) a vyhl.č.268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby, vyhl.č.17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrická zařízení NN, vyhl.268/2011 o technických podmínkách požární ochrany. Prostory podle ČSN ed.3, ČSN ed.2.: Normální, vně nebezpečné. Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN ed.2.: Izolací, automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovými chrániči, ochranným uzemněním, ochranným pospojováním. Instalace bude provedena podle dokumentace pro provedení stavby, po dokončení bude vypracována dokumentace skutečného provedení, instalace bude podléhat revizím a kontrolám podle doporučení výrobců elektrických zařízení a přístrojů, podle ČSN a ČSN

9 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 1.5 Určení vnějších vlivů na elektrická zařízení č./1: Název akce: Stráž pod Ralskem, ulice Energetiků č.p.321, ubytovna Akademie Vězeňské služby, oprava silnoproudé instalace Název objektu: Ubytovna. Projektant: Ing.Josef Knot, Česká Lípa, Mánesova č.p.1580, ČKAIT Provozovatel: Vězeňská služba České republiky, Akademie vězeňské služby, Máchova ul. č.p.200, Stráž pod Ralskem. Podklady použité pro vypracování: Stavební dokumentace, ČSN ed.3, ČSN ed.2. Předmět posuzování: Předmětem určení vlivu na elektrické zařízení jsou dotčené prostory ubytovny. Určení vnějších vlivů: Chodby: 1. Teplota okolí AA5 12.Sluneční záření AN1 2. Vlhkost AB5 13.Seismicita AP1 3. Nadmořská výška AC1 14.Bouřková činnost AQ1 4. Voda AD1 15.Pohyb vzduchu AR1 5. Cizí tělesa AE1 16.Vítr AS1 6. Koroze AF1 17.Schopnost lidí BA1 7. Ráz AG1 18.Dotyk se zemí BC1 8. Vibrace AH1 19.Únik BD4 9. Rostlinstvo AK1 20.Látky v objektu BE1 10.Živočichové AL1 21.Konstrukční mat. CA1 11.Záření AM1 22.Provedení budovy CB1 Pozn.: Jedná se o vnitřní prostor chráněný před atmosférickými vlivy s teplotou okolí od +5 C do +35 C. V případě nebezpečí je únik osob složitý množstvím a charakterem únikové cesty (velký počet osob, složitý únik). Opravy zařízení budou vykonávat pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací. Je to prostor bezpečný z hlediska úrazu elektrickým proudem. 9

10 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. Venkovní prostory: 1. Teplota okolí AA3, AA4 12.Sluneční záření AN2 2. Vlhkost AB8 13.Seismicita AP1 3. Nadmořská výška AC1 14.Bouřková činnost AQ2 4. Voda AD3 15.Pohyb vzduchu AR2 5. Cizí tělesa AE3 16.Vítr AS2 6. Koroze AF2 17.Schopnost lidí BA1 7. Ráz AG1 18.Dotyk se zemí BC1 8. Vibrace AH1 19.Únik BD1 9. Rostlinstvo AK1 20.Látky v objektu BE1 10.Živočichové AL1 21.Konstrukční mat. CA1 11.Záření AM1 22.Provedení budovy CB1 Pozn.: Jedná se o venkovní prostor s teplotou okolí od -20 C do +35 C, pod přístřeškem a mimo přístřešek, s možností trvalé atmosférické koroze. Opravy zařízení budou vykonávat pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a to v době mimo působení vlivu AD. Je to prostor nebezpečný z hlediska úrazu elektrickým proudem. Zdůvodnění: Určení vnějších vlivů bylo provedeno projektantem elektrického zařízení podle obdobných zařízení, podle podkladů investora a ČSN ed.3, ČSN ed.2. 10

11 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 2. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace: Napěťová soustava - 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C, 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S. Napájení - stávající ze skříně RE, 3x400V/500A vně č.p.321. Měření - stávající ve skříni RE, nepřímé dvojsazbové 3x500A. Jištění - ve skříni RIS8, 4x 3x100gG. Rozvaděče - R0.1 až R11.1, 3x400V/100A, IP54/IP20, EI30, R1.2 až R11.2, 3x400V/100A, IP54/IP20, EI30. Osvětlení - stávající. Uzemňovací soustava- stávající. Ochrana před bleskem- stávající. Ochrana proti přepětí - ze sítě NN SPD typ 1+2 v R0.1, R1.2, R11.1, R11.2. ELEKTROINSTALACE PÁTEŘNÍ VEDENÍ Číslo pol. Popis položky Množství MJ 1 plastový bezhalogenový kanál 110x70mm, PK110x70DHF 612 m 2 stínící ocelový kanál 40x33mm, SK40x m 3 příchytky stínícího kanálu, TKPSK 310 ks 4 propojovací lanko stínícího kanálu, PLSK 310 ks 5 stoupací žebřík ocelový š.500mm, KZ500/60 50 m 6 kabel.žlab drát.merkur2 200/50 30 m 7 nosník kabel.žlabu NZM200 Merkur2 24 ks 8 spojka SZM1 Merkur2 60 ks 9 krabice bezhalogenová IP65, KSK80 vč.svorkovnice 20 ks 10 ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2.5mm2 138 ks 11 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm ks 12 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 35mm2 46 ks 13 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 70mm2 196 ks 14 Kabel bezhalogen. B2ca,s1,d1 - CXKH-R 3-Ox1.5 mm2 80 m 15 Kabel bezhalogen. B2ca,s1,d1 - CXKH-R 4-Jx1.5 mm2 135 m 16 Kabel bezhalogen. B2ca,s1,d1 - mm m 17 Kabel bezhalogen. B2ca,s1,d1 - mm2 110 m 18 Vodič bezhalogen. B2ca,s1,d1 - mm2 145 m 19 Vodič bezhalogen. B2ca,s1,d1 - mm2 865 m 20 Kabel CYKY 4-Jx70 mm2 200 m 21 Vodič CYA 6 mm2 80 m 22 položení výstražné folie PVC s=330mm 165 m 23 montáž rozvaděče do hmotnosti 100kg 23 ks 24 Protipožární kabelová ucpávka EI30 2 ks 25 Plynotěsná a vodotěsná kabelová průchodka, d=31mm 4 ks 11

12 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. ELEKTROINSTALACE NAPOJENÍ ŠATEN A SPOL.MÍSTNOSTÍ Číslo pol. Popis položky Množství MJ 26 Kabel bezhalogen. B2ca,s1,d1 - CXKH-R 3-Jx1.5 mm2 530 m 27 plastový bezhalogenový kanál 40x20mm, LHD40x20HF 140 m 28 krabice bezhalogenová IP65, KSK80 vč.svorkovnice 22 ks ZEMNÍ PRÁCE Číslo pol. Popis položky Množství MJ 29 vytyč.trati vedení ve volném terénu 0,02 km 30 kabel.rýha 35cm/šir.80cm/hl. zem.tř.4 23 m 31 ruč.zához.rýhy 35cm šir.80cm hl.zem.tř.4 23 m 32 lože z kop.písku 1,4 m3 33 hutnění zeminy strojem, tl.20cm 5,5 m3 ZEDNICKÉ PRÁCE Číslo pol. Popis položky Množství MJ 34 zdění rozvaděčové niky 23 ks 35 průraz železobeton.konstrukcí 154 ks DODÁVKY Číslo pol. Popis položky Množství MJ 36 Rozvaděč R0.1 1 ks 37 Rozvaděč R1.1, R4.1 2 ks 38 Rozvaděč R2.1, R3.1, R5.1 3 ks 39 Rozvaděč R6.1, R8.1, R9.1 3 ks 40 Rozvaděč R7.1, R ks 41 Rozvaděč R ks 42 Rozvaděč R1.2 1 ks 43 Rozvaděč R2.2, R3.2, R4.2, R5.2 4 ks 44 Rozvaděč R6.2, R7.2, R8.2, R9.2, R ks 45 Rozvaděč R ks PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY Číslo pol. Popis položky Množství MJ 46 Doprava a přesun 3,6 % 47 Podružný materiál 6 % 48 Pomocné práce (bourání, začištění, ) 10 % 49 Zařízení staveniště 1 ks 50 Demontáže 180 hod. 51 Úprava stávající instalace 40 hod. 52 Likvidace odpadu 1 ks 53 Dokumentace skutečného provedení 1 ks 54 Revizní zpráva 1 ks 55 Náklady nezahrnuté v položkách 1 ks 12

13 Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. 3. Výkresová část viz příloha. Vypracoval: Ing. Josef Knot 13

14 VEDENO ZEMÍ V HL.0,7M RIS8 RE BD4 RP5 RP3 BD4 HR VEDENO V KABELOVÉM DRÁTĚNÉM ŽLABU V 1.PP BD4 BD4 R0.1 RP4 RP2 RP1 PLYNOTĚSNÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA mm2 R1.2-R11.2 CYKY 4-Jx70 mm2 R1.2 CYKY 4-Jx70 mm2 R1.2 mm2 R0.1-R11.1 CYKY 4-Jx70 mm2 R0.1 CYKY 4-Jx70 mm2 R0.1 SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C. PROSTORY NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. VEDENÍ KABELY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH, V PLASTOVÝCH BEZHALOGENOVÝCH KANÁLECH NA POVRRCHU PODLE ČSN ed.2. mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 CYKY 4-Jx70 mm2 CYKY 4-Jx70 mm2 RP3 RP3 RP5 RP4 RP2 RP2-5 R0.1-R11.1 R0.1 R0.1 mm2 mm2 RP1 RP1, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 8 A4 1:50 ELEKTROINSTALACE - PŘÍZEMÍ EL-01

15 UKONČIT V INSTALAČNÍ KRABICI UKONČIT V INSTALAČNÍ KRABICI BD4 (RP21,30,39,48,57,66,75,84,93) RP12 (RP19,28,37,46,55,64,73,82,91) RP10 (RP17,26,35,44,53,62,71,80,89) RP8 BD4 R1.2-R10.2 BD4 BD4 R1.1-R10.1 RP14 (RP23,32,41,50,59,68,77,86,95) RP13 (RP22,31,40,49,58,67,76,85,94) RP11 (RP20,29,38,47,56,65,74,83,92) RP9 (RP18,27,36,45,54,63,72,81,90) RP7 (RP16,25,34,43,52,61,70,79,88) RP6 (RP15,24,33,42,51,60,69,78,87) mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 SV.ŠATNA ZÁS.ŠATNA RP14 RP13 RP11 RP12 RP11-14 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 SV.ŠATNA ZÁS.ŠATNA RP8 RP8 RP7 RP10 RP9 RP7-10 mm2 mm2 RP6 RP6 SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. VEDENÍ V PLASTOVÝCH BEZHALOGENOVÝCH KANÁLECH NA POVRRCHU PODLE ČSN ed.2., IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 8 A4 1:50 ELEKTROINSTALACE - 1. AŽ 10.PATRO EL-02

16 UKONČIT V INSTALAČNÍ KRABICI UKONČIT V INSTALAČNÍ KRABICI BD4 RP102 RP100 RP98 BD4 NAPOJIT NAPÁJENÍ VENTILÁTORŮ M11-M18 NAPOJIT NAPÁJENÍ VENTILÁTORŮ M1-M10 R11.2 NAPOJIT OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ M11-M18 BD4 BD4 R11.1 NAPOJIT OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ M1-M10 RP104 RP103 RP101 RP99 RP97 RP96 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Tl.11 Tl.13 Tl.15 Tl.17 SV.ŠATNA ZÁS.ŠATNA RP104 RP103 RP101 RP102 RP mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 SV.ŠATNA ZÁS.ŠATNA RP98 RP98 RP97 RP100 RP99 RP CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 CXKH-R 3-Ox1,5 mm2 mm2 mm2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Tl.1 Tl.3 Tl.5 Tl.7 Tl.9 RP96 RP96 SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. VEDENÍ V PLASTOVÝCH BEZHALOGENOVÝCH KANÁLECH NA POVRRCHU PODLE ČSN ed.2., IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM ELEKTROINSTALACE - 11.PATRO EL-03 8 A4 1:50

17 VENTILÁTORY M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 VENTILÁTORY M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 STŘECHA R11.2 RP101 RP102 RP103 RP104 R11.1 RP96 RP97 RP98 RP99 RP PATRO R10.2 RP92 RP93 RP94 RP95 R10.1 RP87 RP88 RP89 RP90 RP91 10.PATRO R9.2 RP83 RP84 RP85 RP86 R9.1 RP78 RP79 RP80 RP81 RP82 9.PATRO R8.2 RP74 RP75 RP76 RP77 R8.1 RP69 RP70 RP71 RP72 RP73 8.PATRO R7.2 RP65 RP66 RP67 RP68 R7.1 RP60 RP61 RP62 RP63 RP64 7.PATRO R6.2 RP56 RP57 RP58 RP59 R6.1 RP51 RP52 RP53 RP54 RP55 6.PATRO R5.2 RP47 RP48 RP49 RP50 R5.1 RP42 RP43 RP44 RP45 RP46 5.PATRO R4.2 RP38 RP39 RP40 RP41 R4.1 RP33 RP34 RP35 RP36 RP37 4.PATRO R3.2 RP29 RP30 RP31 RP32 R3.1 RP24 RP25 RP26 RP27 RP28 3.PATRO R2.2 RP20 RP21 RP22 RP23 R2.1 RP15 RP16 RP17 RP18 RP19 2.PATRO R1.2 RP11 RP12 RP13 RP14 R1.1 RP6 RP7 RP8 RP9 RP10 1.PATRO RIS8 HR R0.1 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 PŘÍZEMÍ SUTERÉN mm2 mm2 mm2 mm2 R1.2-R11.2 mm2 CYKY 4-Jx70 mm2 R0.1-R11.1 R1.2 CYKY 4-Jx70 mm2 R1.2 CYKY 4-Jx70 mm2 R0.1 CYKY 4-Jx70 mm2 R0.1 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 R6.2-R11.2 R2.2-R5.2 R1.2-R11.2 RP11 RP12 RP13 RP14 RP11-14 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 R6.1-R11.1 R1.1-R5.1 R1.1-R11.1 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP2,4,5 RP3 RP1, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 8 A4 1:50 SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ EL-04

18 POŽÁRNĚ ODOLNÝ SÁDROKARTON STROP 50mm ZDIVO DOZDÍVKA YTONG DOZDÍVKA YTONG 150mm 105mm ROZVADĚČ Rx.x hl.290mm 900mm 785mm 600mm 1625mm 275mm SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 ROZVADĚČOVÁ NIKA BUDE UPRAVENA NA ROZMĚRY NOVÉHO ROZVADĚČE, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 2 A4 -- PODLAHA OSAZENÍ ROZVADĚČŮ R0.1 AŽ R11.2 EL-05

19 R0.1 In=100A L1 L2 L3 FV1 T1+2 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 10 B FA7 6 B FA8 6 B FI1 10B/0.030 QA1 1 KR1 16A SA KM1 XS N PE RIS8 CYKY 4-Jx70 R1.1 CYKY 4-Jx70 RIS8 R6.1 HR R1.1 RP2,4,5 RP1 RP3 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 OVLÁDÁNÍ SVĚTLA CHODBA SVĚTLA CHODBA SVĚTLA SKLAD st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 2-Jx2,5 ZÁSUVKY SKLAD SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 PROSTORY NORMÁLNÍ. QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. FV1 XS1 KR1 KM1 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, LPL III STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM FA1-8 FI1 JISTIČ 6kA PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA ŘADOVÉ SVORKY 2 A4 -- ROZVADĚČ R0.1 EL-06

20 R1.1, R4.1 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FI1 FA8 10 B 6 B 10B/ B QA1 1 KR1 16A SA KM1 XC1-5 XS1 OSADIT POD KRYT DO SNÍŽENÉ POZICE S PROSTOREM PRO SÍŤOVÉ NAPÁJEČE N PE R0.1 R2.1 R0.1 R2.1 RP7,9,10 RP6 RP8 RP6 RP7 RP8 RP9 RP10 OVLÁDÁNÍ SVĚTLA CHODBA SVĚTLA CHODBA NOUZOVÁ SVĚTLA SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 2-Jx2,5 st.cyky 3-Jx1,5 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 XS1 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE KR1 KM1 FA1-8 SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA XC1-5 SOKLOVÁ ZÁSUVKA 230V/16A ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R1.1, R4.1 EL-07

21 R2.1, R3.1, R5.1 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FI1 FA8 10 B 6 B 10B/ B QA1 1 KR1 16A SA KM1 XS N PE R1.1 R3.1 R1.1 R3.1 RP16,18,19 RP15 RP17 RP15 RP16 RP17 RP18 RP19 OVLÁDÁNÍ SVĚTLA CHODBA SVĚTLA CHODBA NOUZOVÁ SVĚTLA SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 2-Jx2,5 st.cyky 3-Jx1,5 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 XS1 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE KR1 KM1 FA1-8 SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R2.1, R3.1, R5.1 EL-08

22 R6.1, R8.1, R9.1 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FI1 FA7 6 B 10B/ B QA1 1 XS1 N PE R0.1 R7.1 R5.1 R7.1 RP52,54,55 RP51 RP53 RP51 RP52 RP53 RP54 RP55 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 XS1 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE FA1-7 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R6.1, R8.1, R9.1 EL-09

23 R7.1, R10.1 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FI1 FA7 6 B 10B/ B QA1 1 XS1 XC1-5 OSADIT POD KRYT DO SNÍŽENÉ POZICE S PROSTOREM PRO SÍŤOVÉ NAPÁJEČE N PE R6.1 R8.1 R6.1 R8.1 RP61,63,64 RP60 RP62 RP60 RP61 RP62 RP63 RP64 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 XS1 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE FA1-7 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA XC1-5 SOKLOVÁ ZÁSUVKA 230V/16A ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R7.1, R10.1 EL-10

24 R11.1 In=100A L1 L2 L3 FV1 T1+2 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 6 B FI1 10B/0.030 FA7 10 B FI2 6B/0.030 FO1 FO2 QA1 1 KR1 16A SA KM1 KM N PE R10.1 R10.1 RP52,54,55 RP51 RP53 RP96 RP97 RP98 RP99 RP100 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M1 VENTILÁTOR M2 st.ayky 3-Ox2,5 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 FV1 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, LPL III KR1-5 KM1-10 FA1-7 SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4 JISTIČ 6kA FI1-6 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA FO1-10 MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-11

25 R11.1 In=100A L1 L2 L3 FI3 FO3 FO4 FI4 FO5 FO6 6B/ B/0.030 KR2 16A SA KM3 KM4 KR3 16A SA KM5 KM N PE OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M3 VENTILÁTOR M4 OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M5 VENTILÁTOR M6 st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 3-Ox2,5, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-12

26 R11.1 In=100A L1 L2 L3 FI5 FO7 FO8 FI6 FO9 FO10 6B/ B/0.030 KR4 16A SA KM7 KM8 KR5 16A SA KM9 KM N PE OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M7 VENTILÁTOR M8 OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M9 VENTILÁTOR M10 st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 3-Ox2,5, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-13

27 R1.2 In=100A L1 L2 L3 FV1 T1+2 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 6 B FI1 10B/0.030 FA6 10 B QA1 1 XS1 N PE RIS8 R6.2 RIS8 R2.2 HR R2.2 RP11,12,13,14 RP11 RP12 RP13 RP14 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA CYKY 4-Jx70 CYKY 4-Jx70 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 FV1 XS1 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, LPL III STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE FA1-6 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R1.2 EL-14

28 R2.2, R3.2, R4.2, R5.2 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FI1 FA6 6 B 10B/ B QA1 1 XS1 N PE R1.2 R3.2 R1.2 R3.2 RP20,21,22,23 RP20 RP21 RP22 RP23 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 FV1 XS1 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, LPL III STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE FA1-6 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R2.2, R3.2, R4.2, R5.2 EL-15

29 R6.2. R7.2, R8.2, R9.2, R10.2 In=100A L1 L2 L3 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FI1 FA7 10 B 6 B 10B/ B QA1 1 KR1 16A SA KM1 XS N PE R1.2 R7.2 R6.2 R7.2 RP56,57,58,59 RP56 RP57 RP58 RP59 OVLÁDÁNÍ SVĚTLA CHODBA SVĚTLA CHODBA NOUZOVÁ SVĚTLA SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 2-Jx2,5 st.cyky 3-Jx1,5 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 XS1 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE KR1 KM1 FA1-7 SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4 JISTIČ 6kA FI1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R6.2, R7.2, R8.2, R9.2, R10.2 EL-16

30 R11.2 In=100A L1 L2 L3 FV1 T1+2 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 6 B FI1 10B/0.030 FA6 10 B FI2 6B/0.030 FO1 FO2 QA1 1 KR1 16A SA KM1 KM N PE R10.1 R10.1 RP101,102,103,104 RP101 RP102 RP103 RP104 SVĚTLA ŠATNA ZÁSUVKY ŠATNA OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M11 VENTILÁTOR M12 st.ayky 3-Ox2,5 SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ š.830/v.1673/hl.180mm, IP43/20, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 QA1 VYPÍNAČ 3x400V/1 FV1 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, LPL III KR1-5 KM1-10 FA1-8 SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT STYKAČ /4 JISTIČ 6kA FI1-5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6kA FO1-8 MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ ŘADOVÉ SVORKY, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: SÍŤ 3, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. PROSTORY NORMÁLNÍ. STRÁŽ POD RALSKEM OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-17

31 R11.2 In=100A L1 L2 L3 FI3 FO3 FO4 FI4 FO5 FO6 6B/ B/0.030 KR2 16A SA KM3 KM4 KR3 16A SA KM5 KM N PE OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M13 VENTILÁTOR M14 OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M15 VENTILÁTOR M16 st.ayky 3-Ox2,5 st.ayky 3-Ox2,5, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-18

32 R11.2 In=100A L1 L2 L3 FI5 FO7 FO8 FA7 FA8 6B/ B KR4 16A SA KM7 KM8 40A ET N PE OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VENTILÁTOR M17 VENTILÁTOR M18 TELEFONICA O2 SIRÉNA st.ayky 3-Ox2,5 st.cyky 4-Jx10 st.ayky 4-Jx4, IČO STAVEBNÍ ÚŘAD: STRÁŽ POD RALSKEM 2 A4 -- ROZVADĚČ R ČÁST EL-19

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE...

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... Profese: D.1.4 F El. silnoproud Strana: 1 / 7 OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... 3 3 POPIS TECHNICKÉHO

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Technická zpráva. Město bez barier Dům peč.služby, Poštovní 656, Horní Slavkov DPS. D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnopr.

Technická zpráva. Město bez barier Dům peč.služby, Poštovní 656, Horní Slavkov DPS. D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnopr. - 1- A.č. Zdeněk Kemr - projekce elektro Město bez barier Dům peč.služby, Poštovní 656, Horní Slavkov Dělnická 6, K.Vary A.č. Z.č. 134013D DPS 501 Technická zpráva D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší v obci Modrava demontáž části stávajícího a zřízení nového veřejného osvětlení v místě navržené nové křižovatky silnice III/16910 s místní komunikací. Přibližná délka

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: VÝSTAVBA NOVÝCH LABORATOŘÍ Číslo a název PS - SO: D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika Stupeň dokumentace: DPS Vypracoval: Zodpovědný projektant: Ing. Josef Nezval Ing. Josef

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS... 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo Akce: Investor: Projektant: 2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU MIROSLAV

REKONSTRUKCE ZÁMKU MIROSLAV INVESTOR: Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav HL. PROJEKTANT: Doc. Zdeněk Fránek VYPRACOVAL: DATUM: 2013-08 Ing. Vojtěch Florian STUPEŇ: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele STAVBA:

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Předmětem této části dokumentace je silnoproudá elektroinstalace ve výše zmíněném objektu. Jedná se o světelné a zásuvkové rozvody, připojení zařízení ostatních technologií (MaR,

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST: PROJEKTOVÁ

Více

I O: 64576183 Tel.: e-mail:

I O: 64576183 Tel.: e-mail: FHJ Building spol.s.r.o. Na Boti i5, Praha 10 106 00 Investor : Místo stavby : Stavba : ást : Obsah : eská republika, SSZ, Praha 5-Smíchov, K ížová 25 A.Barcala 1461, eské Bud jovice NÁSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace:

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace: STAVBA: Oprava a rekonstrukce ZŠ Mlýnská 1, kuchyň, jídelna, sociální zařízení Investor : Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.Všeobecně: Nap. soustava:

Více

s t a v b a : č á s t :

s t a v b a : č á s t : s t a v b a : S T A V E B N Í Ú P R A V Y S E Z M Ě N O U U Ž Í V Á N Í Z E S K L A D U, P O B Y T O V É M Í S T N O S T I A K A N C E L Á Ř E N A K N I H O V N U č á s t : A. P o z e m n í ( s t a v e

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Oprava a rekonstrukce 3.NP, ZŠ Mlýnská 1 Investor: Město Mohelnice, U brány č.2, 78985 Mohelnice F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.Všeobecně: Nap. soustava: 3PEN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby JÁN BELKO - Elektroslužby poradenství - projekty - montáže - revize elektrických zařízení NN, strojů, spotřebičů a hromosvodů 561 85 Česká Rybná 19, IČ: 486 10 623, mobil 603 37 90 38, voip 464 620 750,

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt je napájen ze stávajícího distribučního rozvodu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E TEHNIKÁ ZPRÁV STRUKTUROVNÉ KELÁŽE OJEDNTEL NÁZEV STVY NSN S, s.r.o. Na Pískách 3234/1 tel: +420 518 309 911, fax: +420 518 342 609 www.nsncs.cz

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 1 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn. Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: Ing. Šabatka Ing. Šabatka Čáslavková.

Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn. Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: Ing. Šabatka Ing. Šabatka Čáslavková. SO 04 Biologická ČOV Stavební elektroinstalace Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI Ing. Šabatka tel: 777 900 707 ELEKTRO fax: IČO: 67056806 Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY Stavba: Obsah : ÚMPČ P12 zasedací místnost 1. Identifikační údaje 2. Požadavky investora 3. Technické řešení 4. Elektroinstalace 5. Slaboproudé elektroinstalace 6. Závěr

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/1 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy Plzeňská ul.čp.248, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Ing. Jana Dvořáková Libuše SVOLINSKÁ Zdeněk HLOŽANKA Obec Pstruží, Pstruží 93 Stavební úpravy ZŠ Pstruží SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Oprava elektroinstalace hasičského muzea Mistrovice č.p. 105, Nový Oldřichov. Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava elektroinstalace hasičského muzea Mistrovice č.p. 105, Nový Oldřichov. Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA JOSEF GROLMUS Autorizovaný technik v oboru Technika prostředí staveb, IČO 40202097 Specializace elektrotechnická zařízení tel:481/021819, 774/508625 ČKAIT 0500931, U Nemocnice 2316 e-mail: josef.grolmus@tiscali.cz

Více