LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc."

Transkript

1 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: ÚVOD DEFINICE A ZKRATKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE Statut, vedení ústavu, telefonní kontakty Identifikace MIKRO, předmět činností Zaměření činnosti laboratoří MIKRO Systém kontroly jakosti, správná laboratorní praxe, stav certifikace Spektrum a popis služeb Vyšetření prováděná v urgentním režimu mimo denní směnu v rámci pohotovostní služby pro transplantační program ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzory žádanek na mikrobiologické vyšetření Technika při odběru jednotlivých druhů biologického materiálu Transport materiálu Hlavní chyby při odběru a transportu materiálu... 9 Chyby vedoucí k hemolýze krevního vzorku Chyby při odběru, skladování a transportu BM Doprava vzorků pro vyšetření na MIKRO POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ Ústní požadavky na vyšetření. Opakovaná a dodatečná vyšetření Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření PŘÍJEM ŽÁDANEK A BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Práce na příjmu Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetření se provede po odstranění uvedených neshod V dále uvedených případech se vyšetření neprovede VÝSLEDKY Vydávání výsledků Rutinní vydávání výsledků žadatelům o vyšetření ošetřujícím lékařům Vydávání výsledků telefonicky žadatelům o vyšetření ošetřujícím lékařům Vydávání výsledků přímo pacientům a dalším osobám Změny výsledků po jejich vydání (exportu do NIS nebo vydání výsledkového listu) Chyba v ambulanci na oddělení žadatele Chyba v rámci MIKRO Vyznačení změny výsledkové zprávy Konzultační činnosti MIKRO - antibiotické středisko Způsoby řešení reklamací a stížností Reklamace výsledku Stížnosti PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY PŘÍLOHY VYDÁNÍ A REVIZE FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 1 (celkem 18)

2 1. ÚVOD je podle normy ISO 9001:2000 jeden z klíčových dokumentů klinické laboratoře. V rámci přípravy Ústavu mikrobiologie k certifikaci systému řízení jakosti podle uvedené normy byl vypracován pro potřeby uživatelů služeb laboratoří MIKRO. Jeho úkolem je seznámit žadatele o laboratorní vyšetření se spektrem nabízených služeb, pravidly jejich požadování, podmínkami pro odběr, skladování a transport biologického materiálu a se způsobem vydávání výsledků laboratorních vyšetření. MIKRO a Katalog laboratorních vyšetření FNOL jsou k dispozici pouze v elektronické podobě, a to na intranetu a internetových stránkách FNOL. Podle potřeb klinické a laboratorní praxe budou jednotlivé informace v manuálu průběžně aktualizovány, vydání nové verze LM bude označeno datem účinnosti v zápatí dokumentu. Důležité změny a novinky v laboratořích MIKRO budou paralelně zveřejňovány také prostřednictvím intranetu a na internetu FNOL na stránkách Ústavu mikrobiologie. 2. DEFINICE A ZKRATKY LM laboratorní manuál MIKRO zkratka Ústavu mikrobiologie FNOL Fakultní nemocnice LF UP Lékařská fakulta Univerzity Palackého v i FZV UP Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v i SAK Spojená akreditační komise ZL zdravotní laborant VŠ lékař, zdravotní pracovník nelékař s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) LIMS laboratorní informační systém NIS nemocniční informační systém BM biologický materiál IČP identifikační číslo pracoviště IČL identifikační číslo lékaře SEHK Systémy externí kontroly kvality PCR polymerázová řetězová reakce EU Evropská unie 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE 3.1. Statut, vedení ústavu, telefonní kontakty je samostatnou organizační jednotkou FNOL. Umístění MIKRO Laboratoře Ústavu mikrobiologie jsou umístěny v budově s označením písmenem Z ve 2. nadzemním podlaží vlevo. Přednosta MIKRO, sekretariát LF UP a VŠ sídlí vlevo ve třetím podlaží Teoretických ústavů LF UP Identifikace MIKRO, předmět činností FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 2 (celkem 18)

3 Přednosta ústavu Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. FN, Hněvotínská 3, telefon Sekretariát LF UP Zdenka Zatloukalová telefon Zástupce pro LP Doc. MUDr. Petr Hejnar, Ph.D. FN, Hněvotínská 3, telefon Vedoucí laborantka Helena Látalová telefon Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře Laboratoř bakteriologie Laboratoř zaměřená na průkaz bakteriálních patogenů FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé RNDr. Jana Petrželová / Úsek sérologie Laboratoře zaměřené na průkaz antigenů a protilátek proti mikrobiálním patogenům FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 3 (celkem 18)

4 vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Doc. MUDr. Petr Hejnar, Ph.D / Laboratoř mykologie Laboratoř zaměřená na průkaz mykotických patogenů FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé MUDr. Petr Hamal, Ph.D / Úsek genetických metod Laboratoř zaměřená na molekulárně-genetický průkaz virových a bakteriálních patogenů FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé Mgr. Pavel Sauer, Ph.D / Laboratoř pro diagnostiku tuberkulózy a mykobakterióz Laboratoř zaměřená na průkaz Mycobacterium tuberculosis a jiných mykobakterií FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé Mgr. Taťána Štosová, Ph.D / Název laboratoře identifikační údaje umístění Laboratoř pro přípravu vakcín Laboratoř zaměřená na přípravu vakcín FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 4 (celkem 18)

5 okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / Název laboratoře identifikační údaje umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře telefon / FNOL a externí žadatelé Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc / Laboratoř parazitologie Laboratoř zaměřená na průkaz parazitů FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D / Antibiotické středisko Úsek zaměřený na zjištění citlivosti bakterií k ATB a pro konzultaci racionální antibiotické léčby FN, Hněvotínská 3, Budova Z 3. nadzemní podlaží FNOL a externí žadatelé Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D / Název úseku Příjem biologického materiálu a technické zázemí identifikační údaje Místo pro příjem vzorků k mikrobiologickému zpracování FN, Hněvotínská 3, umístění Budova Z 3. nadzemní podlaží okruh působnosti úseku FNOL a externí žadatelé osazenstvo úseku Železná Ivana, Vachutková Marie, Řezníčková Karla telefon Provozní hodiny Pondělí 7:00 16:00 h Úterý 7:00 16:00 h Středa 7:00 16:00 h Čtvrtek 7:00 16:00 h Pátek 7:00 16:00 h Sobota 7:00 15:00 h Neděle 8:00 11:00 h FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 5 (celkem 18)

6 3.3. Zaměření činnosti laboratoří MIKRO Ústav Mikrobiologie FNOL provádí specializovaná laboratorní vyšetření BM sloužící k diagnostice bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních patogenů. Zabývá se také přípravou vakcín, určováním citlivosti mikrobů k antimikrobním přípravkům a konzultační činností racionální antimikrobní léčby. Své služby poskytuje všem klinickým oddělením a ambulancím FNOL, ale také plní požadavky ostatních lékařů a zdravotnických zařízení v kém kraji. Mimo rutinní diagnostickou činnost pracovníci MIKRO zajišťují výuku studentů LF a FZV UP v i, postgraduální studium (specializační a doktorské) v oboru Lékařská mikrobiologie, dále je ústav akreditován pro habilitační a profesorské řízení. Pracovníci MIKRO se v rámci vědecko-výzkumné činnosti průběžně zapojují do řešení grantových projektů Systém kontroly jakosti, správná laboratorní praxe, stav certifikace Laboratoře MIKRO uplatňují systém vnitřní kontroly kvality a zásady správné laboratorní praxe. Pracoviště se pravidelně zúčastňuje externí kontroly organizované v ČR (SEHK). V současné době se ústav připravuje k certifikaci systému řízení jakosti podle ISO 9001:2000. Rovněž ve FNOL probíhá příprava k akreditaci nemocnice podle standardů SAK Spektrum a popis služeb Spektrum vyšetření prováděných v jednotlivých laboratořích MIKRO je uveden na žádankách o vyšetření BM nebo v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL v elektronické podobě. Přehled vyšetření, které se provádí v laboratořích Ústavu mikrobiologie, je pro žadatele z FNOL dostupný na adrese v záložce Lab Služby laboratorního komplementu Katalog laboratorních vyšetření. Externí žadatelé naleznou informace na www serveru FNOL ( v sekci Pro odborníky Menu: Laboratorní vyšetření) Vyšetření prováděná v urgentním režimu mimo denní směnu v rámci pohotovostní služby pro transplantační program - Sérologická detekce IgG a IgM protilátek proti cytomegaloviru - Sérodiagnostika lues pomocí specifické a nespecifické metody - Sérodiagnostika infekční mononukleózy průkazem heterofilních protilátek 4. ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 4.1. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Žadatel o vyšetření BM z FNOL (intramurální žadatel) může identifikaci pacienta na žádanku provést nalepením identifikačního štítku pacienta nebo vyplněním příslušných kolonek žádanky. Žadatel o vyšetření BM mimo FNOL (extramurální žadatel) musí identifikaci pacienta na žádanku provést vypsáním do příslušných kolonek. V případě použití identifikačního štítku pacienta externího zdravotnického zařízení musí ověřit, že tento obsahuje všechny požadované identifikační údaje. Povinné údaje na štítku zkumavky: FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 6 (celkem 18)

7 jméno a příjmení pacienta, rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození event. náhradní rodné číslo, název oddělení požadujícího vyšetření (fakultativně). Povinné údaje na žádance: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, u pacienta bez rodného čísla nutno označit, zda se jedná o muže (M) nebo o ženu (F), místa pobytu vyšetřované osoby v ČR, zdravotní pojišťovna pacienta, identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP oddělení), klinická (hlavní) diagnóza (event. vedlejší diagnózy) pacienta, titul, jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku a identifikační číslo lékaře (IČL) + vždy podpis lékaře, odbornost lékaře požadujícího vyšetření, razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) žadatele, datum a hodina odběru, druh biologického materiálu, požadovaný(-é) druh(-y) vyšetření označení akutního vyšetření (STATIM) v mikrobiologii však lze za statim výsledek většinou považovat pouze výsledek předběžný, který předchází výsledku konečnému u rutinních vyšetření uvedených v Katalogu laboratorních vyšetření. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro vyúčtování laboratorních výkonů zdravotním pojišťovnám nebo samoplátcům. Za správnost vypsání žádanky odpovídá všeobecná sestra. Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření. Veškeré údaje na žádance musí být vyplněny čitelně. Pokud se použije k identifikaci pacienta štítek, musí být údaje na něm rovněž jasně čitelné Vzory žádanek na mikrobiologické vyšetření Vzor žádanky o vyšetření BM viz Příloha.. Intramurální i extramurální žadatelé si berou žádanky ve všeobecném skladu FNOL.. Požadavek na vyšetření lze v ojedinělých případech poslat na jakémkoliv typu žádanky, pokud bude splňovat všechny formální náležitosti Technika při odběru jednotlivých druhů BM Typy zkumavek a speciální požadavky na odběr a transport jsou uvedeny u jednotlivých metod v Katalogu laboratorních vyšetření Odběr stolice Pro vyšetření bakteriologické se používá rektálního výtěru. Pacient stojí (klečí) a opírá se o ruce (lokty) nebo leží. Vyzve se, aby zatlačil do konečníku, do kterého se mu zavede asi do hloubky 5 cm zvlhčený tampon a pootočí se jím. Po odběru se vloží do transportní půdy např. Amiesovy (nezbytné pro záchyt kampylobakterů). Pro účely parazitologického vyšetření se odebírá kousek stolice (zhruba velikosti lískového ořechu) umělohmotnou lopatičkou, která je součástí speciálního plastového FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 7 (celkem 18)

8 kontejneru. Pro průkaz nákazy roupem dětským se provádí stěr análních řas Schüffnerovou tyčinkou nebo jejich otisk lepicí páskou Odběr moči Před odběrem je nezbytné důkladné omytí genitálu a zevního ústí močové roury vodou a mýdlem, případně otření ústí vhodným antiseptikem. Při močení se nejčastěji odebírá střední proud moči, u uretritidy počáteční, u prostatitidy a postižení ledvin konečný. Další možností jsou katetrizace močového měchýře nebo vzácněji odběr moči suprapubickou punkcí. Moč má být odebrána v množství cca 5 ml do sterilních plastových kontejnerů s pevným uzávěrem Odběr krve Krev na vyšetření kultivační, tzv. hemokultivaci, se odebírá minimálně třikrát během jednoho dne, nejlépe při vzestupu teploty nebo na začátku třesavky. Nejprve je nutné dezinfikovat kůži v místě vpichu, poté venepunkcí odebrat 10 ml (u dětí úměrně méně) krve do injekční stříkačky a vstříknout ji vždy do dvou speciálních kultivačních nádobek s obsahem výživného bujónu a protisrážlivého prostředku (po dezinfekci zátky a výměně jehly). Jedna se kultivuje aerobně, druhá anaerobně. Srážlivá krev na vyšetření sérologické se odebírá stejným způsobem v množství zhruba 3-5 ml (podle počtu požadovaných metod). Pro transport je vhodná zkumavka s pevným uzávěrem Odběr mozkomíšního moku Lumbální punkcí se přísně asepticky odebírají 2-3 ml likvoru do injekční stříkačky a poté do sterilní zkumavky s pevným uzávěrem Odběr hnisu, punktátu Odběr se provádí nejlépe pomocí sterilní stříkačky, ve které se odebraný vzorek může i transportovat. Je však nutné vytěsnit vzduch a vyměněnou sterilní jehlu zapíchnout do sterilní gumové zátky Odběr výtěrů K provedení většiny výtěrů se používají sterilní vatové tampony s vhodnou transportní půdou. Před použitím je nutné prostý tampon (bez transportní půdy) vždy zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem. Výtěr z krku - sterilním tamponem se šroubovitým pohybem otře povrch obou mandlí, případně špičkou tamponu hnis z ložisek. Výtěr z ucha - sterilním tamponem se šroubovitým pohybem setře zvukovod. Výtěr dutiny nosní sterilním tamponem se šroubovitým pohybem setřou sliznice obou dolních nosních průduchů. Výtěr ze spojivkového vaku - zvlhčeným tamponem po odchlípení víčka se odebírá sekret ze spojivkového vaku, dále stěr z vřídků nebo jiných chorobných změn na okraji víček, spojivce nebo rohovce. Výtěr z ran a kožních lézí sterilním tamponem se setře spodina při periferii rány. Při podezření na plísňové onemocnění se po dezinfekci alkoholem seškrabou sterilním skalpelem kožní šupiny z okraje ložiska, vzorky z nehtu a podnehtového detritu, odeberou úlomky postižených vlasů a posílají se ve sterilní nádobě v dostatečném množství. FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 8 (celkem 18)

9 Výtěr z pochvy provádí se za kontroly poševního zrcadla. Odebírá se vatovým tamponem nejčastěji z děložního čípku, případně klenby poševní. Na bakteriologické vyšetření se používá transportní půda, při podezření na trichomonádovou etiologii speciální kultivační půda. Při vyšetření na kapavku je vhodné doplnit výtěrem z uretry a rekta. Použité transportní půdy by měly být předehřáté, neboť původce kapavky je enormně citlivý na nižší teploty Odběr sputa K odběru slouží široké sterilní plastové kontejnery s pevným uzávěrem, do kterých pacient vykašlává sputum, nejlépe ranní. Pro záchyt mykobakterií je nezbytné poslat zvláštní vzorek s tímto požadavkem. V případě nedostatečné expektorace je možný laryngeální výtěr tamponem na ohebné hliníkové tyčince (pacient je vyzván k zakašlání na tampon podržený nad epiglottis). V indikovaných případech se provádí bronchoalveolární laváž, případně aspirace z bronchů Odběr bioptického vzorku, žaludeční nebo duodenální šťávy, zvratků a zbytků potravin Odebraný vzorek se transportuje ve sterilních zkumavkách nebo plastových kontejnerech s pevným uzávěrem Odběr pitevního materiálu Odběr sekčního vzorku k mikrobiologickému vyšetření vyžaduje rychlost provedení, použití sterilních nástrojů a aseptických principů. V případě většího časového odstupu od úmrtí pacienta a pitvy dochází především ke kvantitativním změnám poměrů přirozené mikroflóry člověka často i na úkor primárních patogenů, případně k translokaci těchto mikrobů do míst fyziologicky sterilních. Dosažený výsledek je pak zkreslený. Podle druhu odebraného materiálu je zvolena sterilní transportní nádoba. Zasílání materiálu na mikrobiologické vyšetření neprovádět ve formaldehydu, protože zabíjí všechny mikroorganismy Odběr BM k vyšetření molekulárně biologickou metodou Odebírá se tekutý materiál nebo se provádí stěr suchým vatovým tamponem. Při odběru je třeba pamatovat, že enzymy používané u těchto metod mohou být inhibovány různými chemickými a biologickými látkami (např. heparin a agar interferují s průběhem PCR) Transport BM Transport materiálu k mikrobiologickému vyšetření má být co nejrychlejší. Každé zdržení zmenšuje možnost úspěšné diagnostiky, zejména v případě růstově náročných bakterií. Relativně nejlépe vydrží mikroorganismy podmínky a dobu transportu v tekutém materiálu a hemokulturách. Tuhý materiál a tkáně, které mohou zaschnout, je vhodné transportovat ve sterilním fyziologickém roztoku nebo bujónu. Nejméně vhodné pro déletrvající transport je použití vatového tamponu bez transportního média. Podmínky transportu pro jednotlivé druhy biologického materiálu jsou stanoveny v Katalogu laboratorních vyšetření Hlavní chyby při odběru a transportu BM FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 9 (celkem 18)

10 Chyby vedoucí k hemolýze krevního vzorku Hemolýza vadí řadě sérologických vyšetření, neboť brání objektivnímu hodnocení a může tak zkreslit výsledek. Hemolýzu působí: - použití vlhké odběrové soupravy; - znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku; - znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů; - použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává; - prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky; - stékání krve po povrchu kůže a pak teprve do zkumavky; - prudké třepání krve ve zkumavce (k tomu dochází i při nešetrném transportu krve ihned po odběru); - transport krve při suboptimální teplotě (např. ponechání vzorků na slunci); - uskladnění plné krve v lednici; - prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře; Chyby při odběru, skladování a transportu BM - nevhodné zkumavky; - zkumavky s BM nebyly dostatečně označeny; - zkumavky s BM byly tímto materiálem potřísněny; - prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře; - BM byl vystaven přímému slunečnímu světlu, teplu nebo mrazu; 4.6. Doprava BM pro vyšetření na MIKRO Materiál v dobře uzavřených odběrových zkumavkách musí být na MIKRO dopraven včas, nejlépe ve stojáncích a seřazený podle žádanek. Teplota při transportu nesmí překročit teplotu uvedenou u jednotlivých komponent v Katalogu laboratorních vyšetření. Zajištění svozu vzorků: Centrální svoz materiálu z areálu FNOL je realizován podle aktuálního rozvrhu, který je k dispozici na pracovištích FNOL. Po skončení svozové služby a o víkendech a svátcích zajišťují dopravu vzorku jednotlivá oddělení svépomocí. Vzorky od extramurálních žadatelů se svážejí svépomocí těchto žadatelů. Vzorky se přijímají v pondělí až pátek mezi 7:00 až 16 h., v sobotu od 7:00 do 15:00 a v neděli od 8:00 do 11: POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ Vyšetření biologického materiálu lze požadovat formou písemné nebo elektronické žádanky (v budoucnu). Obě formy obsahují stejné typy povinných údajů Ústní požadavky na vyšetření. Opakovaná a dodatečná vyšetření Ústní nebo telefonické požadování vyšetření (např. doordinování vyšetření k již zaslanému vzorku) je možné ve výjimečných případech, pokud je k dispozici ještě vhodný materiál a musí být následováno dodáním písemného požadavku, event. se dohlášená FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 10 (celkem 18)

11 vyšetření dopíší na původní žádanku se jménem lékaře, který doordinoval vyšetření a s podpisem zaznamenávající osoby. Bez písemného požadavku nelze dotyčné vyšetření účtovat pojišťovnám a jiným plátcům, tj. provádí se na účet FNOL. Pokud nebude hrozit nebezpečí z prodlení, budou z tohoto důvodu výsledky ústně požadovaných vyšetření vydány (uvolněny do NIS) až po dodání nové žádanky. Dodatečná vyšetření lze v některých případech provést s časovým omezením, které je dáno stabilitou vzorku BM. Po uplynutí časového intervalu stability BM laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr a zaslání nového vzorku Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Ordinující lékař vyplní žádanku MIKRO s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se jedná o samoplátce. Na žádance je důležité uvést, zda může být výsledek vyšetření vydán do ruky pacientovi. Požadující lékař pacientovi odebere vzorek příslušného BM, poučí ho o podmínkách transportu a odešle ho i s tímto materiálem na příjem MIKRO. Protože laboratoř nemá pod kontrolou takto provedený transport, MIKRO nezaručuje kvalitu výsledku. Na příjmu MIKRO se žádanka zaregistruje a materiál se převezme ke zpracování. Dále se vyplní formulář Vyúčtování výkonů samoplátců. Pro účely vyúčtování se vypočítá cena výkonů dle metodického pokynu FNOL a je nastavena v LIMS. Pokud se jedná o pacienta extramurálního lékaře, zašle se vyplněný formulář a kopie žádanky na ředitelství FNOL Odbor ekonomiky a financování, které zajistí zaslání faktury ordinujícímu lékaři. Ten si vyřídí proplacení u pacienta. V případě pacienta z FNOL samoplátce, je postup obdobný, zašle se vyplněný arch a kopie žádanky. V obou případech se žádanka zadává do počítače a v poznámce o fakturaci ( F ) se uvede 400 (plátce EU) nebo 401 (plátce mimo EU). Autorizovaný výsledek vyšetření se odesílá požadujícímu lékaři. Jestliže je výsledek určen do rukou pacienta, dostaví se samoplátce v určenou hodinu (den) a po předložení dokladu o úhradě vyšetření je mu předán vytištěný, podepsaný a orazítkovaný výsledkový formulář. Lze domluvit i zaslání výsledků poštou, příp. elektronicky Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření Každá dospělá a svéprávná osoba může požádat o jakékoliv vyšetření (z Katalogu laboratorních vyšetření Ústavu mikrobiologie) svého vlastního biologického materiálu, o jeho provedení však rozhoduje přednosta nebo primář MIKRO. Vyplní se náhradní žádanka, jednotlivé požadavky se vkládají do příjmového počítače a BM se převezme k dalšímu zpracování. Dále se vyplní se formulář Sběrný arch pro vyúčtování výkonů samoplátců. Pro účely vyúčtování se vypočítá cena výkonů dle metodického pokynu FNOL a je nastavena v LIMS. Formulář podepíše pacient a přednosta ústavu nebo jeho zástupce. Pacient je potom poučen, kdy bude výsledek vyšetření hotov a odejde zaplatit cenu výkonu(-ů) do pokladny ředitelství FNOL. Výsledek vyšetření se předává požadujícímu pacientovi, po předložení dokladu o úhradě vyšetření, ve formě vytištěného, podepsaného a orazítkovaného výsledkového listu. Lze domluvit i zaslání výsledků poštou, příp. elektronicky. Vzhledem k tomu, že laboratoř nemá FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 11 (celkem 18)

12 pod kontrolou indikaci, odběr a transport BM, MIKRO nezaručuje kvalitu výsledku. Dále si MIKRO vyhrazuje právo hlášení infekčního onemocnění dle Vyhlášky 195/2005 Sb. 6. PŘÍJEM ŽÁDANEK A BM 6.6. Práce na příjmu Příjem vzorků na úseku příjmu Ústavu mikrobiologie probíhá na základě dodání řádně vyplněné žádanky spolu s BM a začíná kontrolou úplnosti a shody údajů na žádance a odběrové nádobce. Příjem materiálu končí postoupením BM k dalšímu zpracování do příslušné laboratoře. Vzorky jsou opět kontrolovány na jednotlivých laboratořích, dále zpracovávány a žádanky zaznamenávány do počítače. Pracovník na příjmu BM provádí: - porovnání požadovaného vyšetření na žádance s aktuální nabídkou laboratorních vyšetření, - kontrolu zevní nepoškozenosti a čistoty povrchu nádob s BM, - kontrolu vhodnosti odběrové nádobky vzhledem k požadovaným vyšetřením a podmínkám transportu, - kontrolu identifikačních údajů na nádobce (zkumavce), tj: - jméno a příjmení pacienta, - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození, event. náhradní rodné číslo, Laborantka v příslušné laboratoři provádí: - kontrolu základních identifikačních údajů na žádance v papírové podobě (viz kapitola 4.2.), tj: - jméno a příjmení pacienta, - rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo náhradní rodné číslo, - pohlaví (pouze u cizinců), - oddělení (IČP), - diagnóza pacienta, - zdravotní pojišťovna pacienta, - jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření, jeho IČL a odbornost, jmenovka (nebo čitelně napsané) a podpis, - razítko subjektu požadujícího vyšetření, - datum a hodina odběru BM. V případě, že je možno požadavky žadatele akceptovat, pracovníci na příjmu označí papírovou žádanku datem a hodinou příjmu. Tato činnost je záznamem o vstupní kontrole. Poté pracovníci příjmu předají vzorky BM k další kontrole ZL a k analýze do jednotlivých laboratoří MIKRO, kde jsou BM i žádanka označeny identifikačním číslem vzorku a všechny údaje ze žádanky jsou vloženy do LIMS. Zaměstnanec, který provádí záznam v LIMS, je identifikován přihlašovacím jménem a je dohledatelný v záznamech LIMS (historie žádanky). Vzorky se zpracovávají v časovém režimu dle časové dostupnosti uvedené v Katalogu laboratorních vyšetření. FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 12 (celkem 18)

13 6.7. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetření se provede po odstranění uvedených neshod Pokud na žádance chybí některé z údajů, pracovník MIKRO, který zjistí neshodu, si vyžádá doplňující údaje telefonicky a doplní je do žádanky. 1. Chybí-li razítko odesílajícího subjektu, potom pracovník na příjmu BM uplatní telefonicky požadavek na novou žádanku. 2. Chybí-li některý z těchto údajů: - označení odesílajícího oddělení nebo jeho odbornost, - diagnóza pacienta, - zdravotní pojišťovna pacienta, - jméno nebo identifikační číslo lékaře (IČL) požadujícího vyšetření, - datum odběru nebo hodina odběru, - některý z hlavních identifikačních údajů o pacientovi, tj. rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo náhradní rodné číslo, - označení požadovaného vyšetření, potom ZL uplatní telefonický požadavek na doplnění a zjištěné údaje doplní do žádanky. Do LIMS zaznamená neshodu (administrativní chyba na žádance (průvodce)). 3. V případě změny příjmení pacienta od posledního záznamu v databázi LIMS (např. provdané ženy, adoptované děti) ZL telefonicky ověří změněné údaje a dopíše je do žádanky. Pověřený pracovník v databázi LIMS změní příjmení pacienta a jeho předchozí výsledky sloučí s novými pod stávajícím příjmením. Do LIMS zaznamená neshodu (administrativní chyba na žádance (průvodce)). 4. Pokud je nádobka s BM označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout pouze za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Do LIMS zaznamená neshodu (neoznačená zkumavka). 5. V případě překročení lhůty pro doručení stanovené v Katalogu laboratorních vyšetření u požadovaného vyšetření, ZL do LIMS zaznamená neshodu (dlouhý transport). 6. V případě nedostatečného objemu odebraného BM vzhledem k nárokům požadovaných vyšetření: - pokud lékař specifikoval vyšetření, která požaduje přednostně, provedou se vyšetření v pořadí uvedeném v tomto požadavku, - v ostatních případech konzultuje ZL příslušné laboratoře MIKRO výběr vyšetření s požadujícím lékařem V dále uvedených případech se vyšetření neprovede Nepodaří-li se získat údaje o odesílajícím oddělení, žadateli, základní identifikaci nemocného nebo je vzorek viditelně znehodnocen, vyšetření se neprovede. Vyšetření se neprovede v následujících případech: FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 13 (celkem 18)

14 1. Vzorek BM byl zaslán omylem na MIKRO. Pracovník na příjmu BM jej vrátí svozové službě, popř. uloží na vyhrazené místo do stojánku označeného BM pro jiné laboratoře FNOL a poté jej předá svozové službě, případně telefonicky upozorní příslušnou laboratoř FNOL (závažnější materiály např. likvor). 2. Identifikace na zkumavce neobsahuje současně příjmení pacienta a rodné číslo (číslo pojištěnce), popř. rok narození nebo náhradní rodné číslo. Jiný způsob označení biologického materiálu, vyjma BM určeného pro klinické studie se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 3. Přijde nevyplněná žádanka s neoznačeným BM a pracovníkovi na příjmu se nepodaří získat údaje o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného. 4. Přijde označený BM bez žádanky nebo se zcela nevyplněnou žádankou. 5. Přijde-li vyplněná žádanka bez BM. 6. Přijde neoznačená zkumavka s řádně vyplněnou žádankou. 7. Je zásadním způsobem porušen či znehodnocen odebíraný BM. Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření a domluví se na dalším postupu (doporučí nový odběr s novou žádankou). 8. Nesouhlasí identifikace pacienta na zkumavce se žádankou. Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření, doporučí nový odběr s novou žádankou. BM byl dodán v nesprávné odběrové nádobě vzhledem k požadovanému vyšetření. Pracovník, který zjistí neshodu, provede záznam o nesprávném odběru, do LIMS zaznamená neshodu a telefonicky vyžádá nový odběr se žádankou. 9. V případě potřísnění zkumavky a žádanky biologickým materiálem. Materiál se nemusí přijmout rozhoduje zaměstnanec na příjmu. V případě odmítnutí telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření a domluví se na dalším postupu (doporučí nový odběr s novou žádankou). Pracovník, který zjistí neshodu, provede záznam do stávající žádanky a zaznamená neshodu do knihy neshod. BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem Neshody při příjmu a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM. 7. VÝSLEDKY 7.1. Vydávání výsledků Rutinní vydávání výsledků žadatelům o vyšetření ošetřujícím lékařům Vydávání výsledků žadatelům z FNOL provádí pověřený zaměstnanec laboratoře odesláním výsledků z LIMS do NIS (elektronicky) a zároveň v tištěné podobě. Vydávání výsledků externím žadatelům provádí pověřený zaměstnanec laboratoře z LIMS v tištěné podobě na výsledkovém listu. Každý kompletní výsledek je před vydáním podroben výstupní kontrole VŠ (ve výsledku je uvedeno jméno příslušné osoby). FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 14 (celkem 18)

15 Vydávání výsledků telefonicky žadatelům o vyšetření ošetřujícím lékařům Telefonicky se sdělují výsledky pouze v následujících případech: - v urgentním režimu mimo denní směnu v rámci pohotovostní služby pro transplantační program, - extrémní (popř. neobvyklé) výsledky - při výpadku LIMS nebo NIS Sděluje-li zaměstnanec MIKRO výsledek telefonicky, 1x výsledek přečte a požádá osobu, které výsledek sděluje, aby zopakovala jeho sdělení. Telefonický hovor ukončí teprve poté, když se přesvědčí, že osoba, které výsledek sdělil, sdělení bezchybně zopakovala. Výsledky se sdělují pouze z LIMS po kontrole VŠ (nelze hlásit výsledky z pracovních listů či evidenčních knih mimo situaci, kdy dojde k výpadku LIMS) ošetřujícímu lékaři, jinému lékaři na pracovišti, popř. všeobecné sestře. Statimová vyšetření v rámci příslužby se hlásí z LIMS také po kontrole VŠ. Evidence telefonických hlášení výsledků je pro interní potřebu prováděna zápisem v LIMS v příslušné žádance v tabulce Texty pro interní potřeby (hlášená metoda, jméno osoby, které výsledek nahlašujeme, datum, hodina a jméno zaměstnance MIKRO, který informace telefonicky sdělil). Telefonické hlášení rutinních výsledků již vydaných běžným způsobem se snažíme omezit na minimum. Pracoviště vždy upozorníme na skutečnost, že výsledek již byl vydán, případně domluvíme zaslání opisu výsledku Vydávání výsledků přímo pacientům a dalším osobám Výsledek (výsledkový list, laboratorní nález) může být vydán ve vytištěné nebo elektronické formě nebo ústně sdělen přímo pacientovi, jinému než požadujícímu lékaři nebo jinému žadateli POUZE v těchto případech: - pacient samoplátce si vyšetření sám objednal, - jiný žadatel si vyšetření řádně (písemně) objednal, - požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci (např. rodičům), - požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán jinému lékaři. V jiných případech výsledek nesmí být vydán nebo sdělen pacientovi nebo třetí osobě a to ani na základě jejich ústní (osobní nebo telefonické) nebo písemné žádosti. Platí pravidlo VÝSLEDEK PATŘÍ ŽADATELI Změny výsledků po jejich vydání (exportu do NIS nebo vydání výsledkového listu) Přes veškerá opatření systému řízení jakosti nelze zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů. Dochází k nim při zásahu vnějších rušivých faktorů, při poruchách techniky, malfunkci činidel a spotřebních materiálů nebo v důsledku lidského selhání Chyba v ambulanci na oddělení žadatele Při zjištění chyby na lůžkovém oddělení nebo v ambulanci lékaře (nejčastěji záměna nebo znehodnocení odebraného BM) žádá MIKRO o co nejrychlejší sdělení této skutečnosti osobně, telefonicky, em nebo faxem. Výsledky vyšetření z takového BM budou laboratoří stornovány. FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 15 (celkem 18)

16 7.3. Chyba v rámci MIKRO Při zjištění chyby v rámci MIKRO ( neshodného vyšetření ) se postupuje takto: - pracovník, který chybu zjistí, neprodleně o této skutečnosti informuje vedoucího VŠ příslušné laboratoře, který zváží význam neshodných vyšetření a informuje klinického žadatele, - v případě potřeby je další vyšetřování zastaveno a zprávy o výsledcích jsou zadrženy, - již uvolněné výsledky neshodných vyšetření jsou staženy a vhodným způsobem označeny, - po nalezení a odstranění příčiny chyby se neshodná vyšetření opakují. Každý výskyt chybně vydaného výsledku je řádně dokumentován. Záznamy jsou průběžně vyhodnocovány vedením laboratoře s cílem definovat patřičné nápravné a preventivní postupy vedoucí k eliminaci takto vzniklých chyb Vyznačení změny výsledkové zprávy Pokud je výsledková zpráva změněna, musí být uvedena hodina, datum a jméno osoby, která změnu provedla. Jsou li prováděny změny, musí původní údaje na nálezu zůstat čitelné. VŠ pracovník s příslušnými přístupovými právy vytiskne z LIMS původní výsledkový list a ihned ho výrazně označí nápisem NEPLATNÝ VÝSLEDEK a barevně zvýrazní konkrétní chybu. Ve spolupráci s pracovištěm informatiky zajistí označení o neplatnosti výsledku, event. zrušení výsledku v NIS (dle interního postupu odd. informatiky). V LIMS zadá nově opravený výsledek (původní číslo vyšetření s aktuálním datem opravy, do kolonky faktura (F) zadá 300), uvolní výsledek a vytiskne opravený výsledkový list. Při každé opravě vydaných výsledků je vyplněn formulář Záznam o neshodě a prevenci, kde je vyznačeno datum a zdůvodnění vzniklé chyby a je přiložen původní (nyní neplatný) i opravený výsledek. Žadatel, který obdržel chybný výsledek, je neprodleně (telefonicky) upozorněn na vydaný chybný výsledek, je informován o povaze chyby, současně je požádán o označení původního výsledku za neplatný a je mu odeslán opravený výsledkový protokol. Kopie původního chybného a opraveného výsledku jsou na pracovišti uchovávány spolu se Záznamem o neshodě a prevenci po dobu 5 let Konzultační činnosti MIKRO - antibiotické středisko VŠ pracovníci poskytují v pracovní době klinickým lékařům doporučení optimální antibiotické terapie na základě výsledků mikrobiologických vyšetření Způsoby řešení reklamací a stížností Reklamace výsledku Za reklamaci výsledku je považován nesouhlas ze strany žadatele alespoň s jedním zjištěným výsledkem vyjádřený písemnou nebo ústní (telefonickou) formou, pokud na základě konzultace VŠ MIKRO se žadatelem nedojde ke shodě. Podklady k řešení reklamace pak předkládá zaměstnanec, který výsledek vydal, vedoucímu příslušné laboratoře. Ten po posouzení předložených podkladů rozhoduje o oprávněnosti reklamace a navrhuje řešení. Reklamaci zaznamenává do Knihy reklamací a stížností. FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 16 (celkem 18)

17 Pokud nedojde mezi žadatelem a vedoucím příslušného úseku ke shodě, řeší se problém jednáním zástupce přednosty pro LP s reklamujícím žadatelem Stížnosti Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zadavatele s jednáním kteréhokoliv zaměstnance laboratoře vyjádřené stěžovatelem ústně nebo písemně. Stížnosti řeší vedoucí příslušné laboratoře, popř. zástupce pro LP. Stížnost zaznamenává do Knihy reklamací a stížností. 8. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Viz Katalog laboratorních vyšetření dostupný na intranetu a internetu, přístupová cesta viz úvodní informace. 9. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Katalog laboratorních vyšetření 10. PŘÍLOHY Žádanka o vyšetření biologického materiálu - žadatelé FNOL a externí žadatelé VYDÁNÍ A REVIZE V případě návrhu změn tohoto dokumentu kontaktujte zpracovatele dokumentu. Výsledek revize v případě, že nastane, nebo nenastane změna: Do sloupce Výsledek revize popis změny (minimálně číslo strany a kapitoly, kde změna nastala, nebo viz kurzíva ) dne:..,. Sloupce Zpracoval Schválil vyplnit. Zpracoval Přezkoumal Schválil 1. vydání Výsledek revize beze měny (+ datum revize), popis změn (stanovení nové účinnosti) Mgr. Pavel Sauer, Ph.D. Doc. MUDr. Petr Hejnar, Ph.D. Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 17 (celkem 18)

18 FNOL_MIKRO_Laboratorni manual_úč_od_01_01_0909 Strana 18 (celkem 18)

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu Testování sterility produktu číslo: CNRDD/P06/verze01 Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01 Testování sterility produktu 1. Cíl Cílem je ověřit sterilitu odebraného transplantátu hemopoetických

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) Operační a vyšetřovací endoskopy jsou běžně rozšířenými zdravotnickými prostředky. Jejich použití nese s sebou významnou zátěž z hlediska rizika možného přenosu

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: PL-ÚSL Nahrazuje: 02 SOP-LAB-ÚSL-05 Příjem biologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ NEMOCNICE ŠUMPERK

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ NEMOCNICE ŠUMPERK Objednávající lékař (oddělení): Objednal: Pracoviště: Datum objednání: Objed. číslo Odběrová souprava Kusů Urogenitální mykoplazmata transportní médium Doporučujeme v kombinaci s 1672 nebo 1656 (stěr před

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

Datum vydání: Platnost od: Laboratorní manuál

Datum vydání: Platnost od: Laboratorní manuál Vydání: 4. Počet stran: 17 Datum vydání: 01. 02. 2018 Platnost od: 01. 03. 2018 Laboratorní manuál pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Eva Krejčí Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Infekce krevního řečiště

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 2) Identifikační

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více