Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:"

Transkript

1 Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň 80% účast na cvičeních netýká se studentů komb. studia Programy mohou být vypracovány tužkou ručně na kladívkový papír nebo na PC v sw. Autocad a vytištěny na kancelářském papíru pomocí tiskárny A4 (výkresy mohou být zmenšené). Studijní podklady: Přednášky TK ( Leinveber, J.: Strojnické tabulky (1999) Vávra, P.: Strojnické tabulky Bartoš, J.: Strojnické tabulky Lukovics, I.: Technické kreslení Zadání úlohy č.1 Nakreslete daná trojrozměrná tělesa pomocí zásad pravoúhlého promítání do tří průmětů (nárys, pravý bokorys, půdorys). Neviditelné hrany nakresli tenkou čárkovanou čarou (0,3mm), viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Vyhotovení: formát výkresu A3 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): PROMÍTÁNÍ (písmo 7mm, t=0,7mm) Dáno: č.1 č.2

2 č.3-8

3 příklad řešení: = Zadání úlohy č.2 Doplňte chybějící průmět nebo průměty tak, aby zobrazení součásti vyhovovalo zásadám pravoúhlého zobrazování. Neviditelné hrany nakresli tenkou čárkovanou čarou (0,3mm), viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Vyhotovení: formát výkresu A3 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): DOPLŇOVÁNÍ (písmo 7mm, t=0,7mm) Dáno: č.1 č.2 č.3 č.4 č.5

4 č.6 Příklad řešení tělesa č.1: Zadání úlohy č.3 Daná rotačně symetrická tělesa nakreslete pomocí osového (polovičního) řezu. Neviditelné hrany nakresli tenkou čárkovanou čarou (0,3mm), viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Vyhotovení: formát výkresu A3 nebo 2xA4 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): OSOVÝ ŘEZ (písmo 7mm, t=0,7mm)

5 Dáno: č.1 č.2 Příklad řešení: (Řez válcem) = Pozn.: velikost těles zvolit libovolně, ale úměrně velikosti výkresu (platí pro zadání č.1-3).

6 Zadání úlohy č.4 Nakreslete a zakótujte daná trojrozměrná tělesa pomocí zásad pravoúhlého promítání ( nakresli téměř kompletní výrobní výkresy uvedených součástí). Neviditelné hrany nakresli tenkou čárkovanou čarou (0,3mm), kóty a pomocné čáry tenkou plnou čarou (0,3mm), viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Vyhotovení: formát výkresu 2xA4 nebo 1xA3 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): KÓTOVÁNÍ (písmo 7mm, t=0,7mm) Dáno: č.1 č.2 příklad řešení: =

7

8 Zadání úlohy č.5 Nakreslete kompletní výrobní výkres uvedených součástí (i se značkami drsnosti pro jednotlivé plochy). Neviditelné hrany nakresli tenkou čárkovanou čarou (0,3mm), kóty a pomocné čáry tenkou plnou čarou a viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Vyhotovení: formát výkresu: 2xA4 nebo 1xA3 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): DRSNOST PLOCH (písmo 7mm, t=0,7mm) Dáno: č.1 č.2 Příklad řešení: =

9 Pozn.: velikost těles zvolit libovolně, ale úměrně velikosti výkresu. Výkres pak nakreslit v měřítku M 1:1 uvede se do razítka (platí pro úlohu č.4 a č.5). Zadání úlohy č.6 U zadaných uložení soustavy jednotné díry určete: viz zadání. V náčrtu použij pro kreslení viditelných hran tlustou plnou čáru (0,7mm) a pro kóty a šrafy tenkou plnou čáru (0,3mm). Vyhotovení: formát výpočtové zprávy A4 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): LÍCOVÁNÍ (písmo 7mm, t=0,7mm) Zadání: Určete mezní úchylky(strojnické tabulky-toleranční pole děr a hřídelů), vypočtěte mezní rozměry a vypočtěte v max, v min popřípadě p max, p min. Vypočtěte velikost tolerance pro díru a hřídel. Znázorněte graficky v měřítku, vyznačte polohy tolerančních polí mezními úchylkami a zakótujte všechny vypočítané rozměry. Určete o jaké uložení jde.

10 Dáno: PŘÍKLAD č.1: 28mm uložení H11/h11 PŘÍKLAD č.2: 34mm uložení H7/n6 PŘÍKLAD č.3: 52mm uložení H6 (nebo 7) /k5 (nebo 6) PŘÍKLAD č.4: 75mm uložení H7/g6 PŘÍKLAD č.5: 55mm uložení H7/p6 Příklad řešení: 40 H7/f6 Díra: HMÚ= 25 m= 0,025 mm DMÚ= 0 m HMR= 40,025 mm DMR= 40 mm Hřídel: hmú= 25 m= 0,025 mm dmú= 41 m= 0,041 mm hmr= 39,975 mm dmr= 39,959 mm Vůle a přesahy: V max = HMR-dmr= 40,025-39,959= 0,066mm V min = DMR-hmr= 40-39,975= 0,025mm Nebo výpočet z mezních úchylek: V max = HMÚ-dmú= 0,025- (-0,041)= 0,066mm V min = DMÚ-hmú= 0- (-0,025)= 0,025mm Výpočet tolerance: T= HMÚ- DMÚ= /0,025/-/0/=0,025mm t= dmú-hmú= /-0,041/-/-0,025/= 0,016mm Jedná se o uložení s vůlí

11 Zadání úlohy č.7 ŠROUBOVÝ SPOJ Nakreslete sestavu spojení dvou desek různými druhy šroubů (klasický šroub se šestihrannou hlavou a závrtný šroub). Pro klasický šroub použij obyčejnou matici se 6ti hrannou hlavou a plochou podložku, pro závrtný šroub použij obyčejnou matici a pérovou podložku. Závitové čáry nakresli tenkou plnou čarou (0,3mm), viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm). Kreslete v měřítku, nejlépe M 2:1, tloušťku desek zvolte libovolně-podle zvolené délky šroubu l. Vyhotovení: formát výkresu 2xA4 nebo 1xA3 Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Název úlohy (vyplněn v razítku): ŠROUBOVÝ SPOJ M20 (písmo 7mm, t=0,7mm) Dáno: Metrický závit M20 příklad řešení: -web Technické Kreslení ( zde jsou uvedeny tabulkové hodnoty normalizovaných rozměrů šroubů, matic a podložek + vzor vypracování úlohy (vzor 1 a 2) Postup při vyhledávání rozměrů daných součástí (pro tabulky uvedené na zmíněné internetové adrese): a) spojení 2 desek přesným šroubem se šestihrannou hlavou pomocí ploché podložky a matice se šestihrannou hlavou. 1. tab4- přesné šrouby se šestihrannou hlavou vyhledat rozměry šroubu M20/2.5, které jsou nutné pro jeho zakreslení v měřítku na výkres sestavy= k, l, b, e, r 3, kde: l=60-220mm volíme např. l=80mm př. označení takového šroubu: šroub M 20x80 ČSN pozn.: běžné stoupání závitu 2,5mm pro M20 se v názvu závitu neuvádí (v tab. označen jen jako M20, -platí i pro matice) 2. tab6- přesné šestihranné matice vyhledat rozměry matice pro šroub M20/2.5, nutné pro její zakreslení= e, m př. označení takové matice: matice M 20x2,5 ČSN tab7- podložky pro 6ti-hranné matice a šrouby vyhledat rozměry podložky pro šroub M20, nutné pro její zakreslení= d 1, d 2, s př. označení takové podložky: podložka 21 ČSN tab3- díry pro šrouby vyhledat rozměry díry D pro šroub M20

12 5. v tabulce Metrické závity (strojnické tabulky), vyhledat hloubku závitu u M20= tj.nejmenší průměr průřezu (není na webu) b) spojení 2 desek závrtným šroubem pomocí pérové podložky a matice se šestihrannou hlavou. 1. tab5- závrtné šrouby do oceli vyhledat rozměry šroubu M20, které jsou nutné pro jeho zakreslení v měřítku na výkres sestavy= b, l, b 1, kde: l=40-80 mm volíme např. l=80mm př. označení takového šroubu: šroub M 20x80 ČSN tab6- přesné šestihranné matice (tatáž matice jako pro klasický šroub) vyhledat rozměry matice pro šroub M20/2.5, nutné pro její zakreslení= e, m př. označení takové matice: matice M 20x2,5 ČSN tab2- hloubka otvorů pro závrtné šrouby s metrickým závitem vyhledat hodnoty b 1, l 1 4. tab7- podložky pružné vyhledat rozměry podložky pro šroub M20, nutné pro její zakreslení= d, D, t př. označení takové podložky: podložka 20,5 ČSN tab3- díry pro šrouby (tentýž rozměr jako u klasického šroubu) vyhledat rozměry díry D pro šroub M20 6. v tabulce Metrické závity (strojnické tabulky), vyhledat hloubku závitu u M20= tj.nejmenší průměr průřezu (není na webu) (tentýž rozměr jako u klasického šroubu) Pozn.: sestava se nekótuje Zadání úlohy č.8 VÝROBNÍ VÝKRES HŘÍDELE Nakreslete kompletní výrobní výkres hřídele ozubeného kola (i se značkami drsnosti pro jednotlivé plochy). Hřídel je uložena pomocí ložisek, ozubené kolo na hřídeli je uchyceno perem a proti posunu zajištěno pojistným kroužkem. Kóty a pomocné čáry kresli (tužkou) tenkou plnou čarou (0,3mm) a viditelné hrany tlustou plnou čarou (0,7mm), popis a značky drsnosti černě. Vyhotovení: formát výkresu: A3, M 2:1 Název úlohy (vyplněn v razítku): HŘÍDEL (písmo 7mm, t=0,7mm) Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Polotovar: např. ø 45 ČSN (zvolte podle tabulek polotovarů, tab14-15, tak aby d polotovaru D MAXhřídele ) Materiál: např

13 Dáno: Označení ložiska: 6005 (typ 60) příklad řešení: -web Technické Kreslení ( zde jsou uvedeny tabulkové hodnoty normalizovaných rozměrů drážek pro pojistné kroužky, drážek pro pera a ložisek + vzor vypracování úlohy (vzor 3) Postup při vyhledávání jednotlivých rozměrů hřídele (pro tabulky uvedené na zmíněné internetové adrese): 1. tab11- kuličková ložiska jednořadá vyhledat rozměry daného ložiska (d, B, r)=rozměry hřídele, (tam kde je ložisko uložené), kde d- vnitřní průměr ložiska, B- šířka ložiska, r- zaoblení hrany ložiska 2. tab12- zaoblení hřídelů valivých ložisek vyhledat pro r ložiska příslušné zaoblení hřídele r h a výšku jeho osazení h 3. tab8- pojistné kroužky pro hřídele vyhledat rozměry drážky pojistného kroužku pro d=d 1 (vnitřní průměr ložiska)= d 2 0.3, n, m + 0.2, kde d 2 průměr drážky, m- šířka drážky totéž pro drážku pojistného kroužku na průměru hřídele D=d+2h (pro zajištění ozubeného kola) 4. tab10- pera těsná vyhledat pro průměr hřídele D=D rozměry drážky pro pero= l (zvolit např. 32mm), t+0.2, bp9, kde l- délka drážky, t- hloubka drážky, b- šířka drážky Pozn.: Úložné plochy ložisek a ozubených kol bývají dokončovány broušením na R A =0,8-0,4 Úložné plochy pojistných kroužků a per (drážky) bývají většinou opracovány na R A =3,2 (podle velikosti drážky), viz. strojnické tab. Celkové - převládající opracování hřídelů se volí většinou na R A =6,3 Případné tepelné zpracování součásti se píše strojnickým písmem nad razítko výkresu (výška písma 3,5mm) Hřídel musí mít středící důlky, kvůli možnosti broušení. Výkres nakreslit nejlépe v měřítku M 2:1 uvede se do razítka.

14 Zadání úlohy č.9 SESTAVA NAPÍNACÍHO HŘÍDELE a) Nakreslete celkovou sestavu uložení napínacího hřídele s ozubeným kolem. Hřídel je uložena pomocí ložisek, které jsou proti posuvu zajištěny pojistnými kroužky, ozubené kolo na hřídeli je uchyceno perem a proti posunu zajištěno podložkou a šroubem se šestihrannou hlavou. Klika na hřídeli je uchycena a pojištěna pomocí válcového kolíku. K sestavě uveďte rozpisku. Razítko - výkres sestavy a rozpisky: Název úlohy (vyplněn v razítku): RUČNÍ POHON (písmo 7mm, t=0,7mm) Kód pro číslo výkresu: K/It = číslo zadání-formát výkresu-000-kombinované studium/informační technologie Polotovar: u sestavy se nevyplňuje Materiál: u sestavy se nevyplňuje Vyhotovení: formát výkresu: A3, M 1:1 + rozpiska na A4-razítko vyplněno stejně jako u sestavy Sestava: Pozn.: sestavy se nekótují-jen rozměry související s montáží či dokončováním některých rozměrů, pouze se pozicují- ozn. jednotlivých součástí. Stejná součást se pozicuje jen jedenkrát. Písmo č.pozice 7mm, t=0,7mm, odkazová čára tence t=0,3mm, vodorovná tlustě t= 0,7mm v délce asi 10mm. Umístnění pozic vždy v jedné rovině, svisle nebo vodorovně. Rozpiska: Materiál: u normalizovaných součástí podle tabulek. U nenormalizovaných zvolte. POZOR na součásti určené ke svařování - nutná svařovatelná ocel (např , aj. viz ST). Rozpiska se umístňuje nad razítko a čísluje se odspodu nahoru. Hlavička rozpisky se umístní dolu nad razítko a obsahuje: Č.P.= číslo pozice, NÁZEV-ROZMĚR= název součásti + její hlavní rozměry, NORMA-Č. VÝKRESU= u normalizovaných součástí se uvede číslo normy, u vyráběných číslo výrobního výkresu, MATERIÁL, Mn= množství=počet kusů součásti v sestavě, Hmot.= přibližná hmotnost součásti v kg. b) Nakreslete podsestavu svařence kliky spolu s rozpiskou (kusovníkem). razítko a výkres podsestavy: Název úlohy (vyplněn v razítku): KLIKA (písmo 7mm, t=0,7mm) Kód pro číslo výkresu: (č.pozice kliky na sestavě)-k/it = číslo zadání-formát výkresu--kombinované studium/informační technologie Polotovar: u podsestavy se nevyplňuje Materiál: u podsestavy se nevyplňuje Vyhotovení: formát výkresu: A3, M 1:1 + rozpiska (pokud se nevleze na výkres podsestavy umístit na A4-razítko vyplněno stejně jako u podsestavy) c) Nakreslete výrobní výkresy některých součástí podsestavy kliky (POUZDRO) Název úlohy (vyplněn v razítku): POUZDRO (písmo 7mm, t=0,7mm) Kód pro číslo výkresu: (č. kliky na sestavě)(č. pouzdra na podsestavě kliky)-k/it = číslo zadání-formát výkresu--kombinované studium/informační technologie Polotovar: např. ø 35 ČSN (zvolte podle tabulek polotovarů, tab14-15, tak aby d polotovaru D MAXpouzdra ) Materiál: např (svařitelná ocel)

15 Vyhotovení: formát výkresu: A4, M 1:1 nebo M 2:1 Dáno: Průměr hřídele d=17 mm, přenášený kroutící moment M K = 8000 Nmm, síla působící na kliku F= 50 N, roztečné kružnice oz. kola D 0 = 60 mm, šířka oz. kola B 0 = 50 mm. příklad řešení: -web Technické Kreslení ( zde jsou uvedeny tabulkové hodnoty normalizovaných rozměrů pojistných kroužků, per a ložisek + vzor vypracování úlohy (vzor 4 a 5) Postup při vyhledávání jednotlivých rozměrů sestavy (pro tabulky uvedené na zmíněné internetové adrese): 1. Vypočítat délku ramene kliky dle : M K (Nmm)= F(N)*l(mm) = l(mm) 2. tab11- kuličková ložiska jednořadá-typ 60 pro zadaný průměr hřídele d vyhledat rozměry daného ložiska (D, B, r)=rozměry součástí, (tam kde je ložisko uložené), kde D- vnější průměr ložiska, B- šířka ložiska, r- zaoblení hrany ložiska 3. tab12- zaoblení hřídelů valivých ložisek vyhledat pro r ložiska příslušné zaoblení hřídele r h a výšku jeho osazení h 4. tab8- pojistné kroužky pro hřídele vyhledat rozměry pojistného kroužku a jeho drážky pro d=d 1 (průměr hřídele)= d 2, m, kde d 2 průměr drážky, m- šířka drážky a pojistného kroužku -totéž pro drážku a pojistný kroužek na vnitřním průměru náboje D (pro zajištění druhého ložiska, navíc odečíst hodnotu n). Tolerance netřeba odečítat. 5. tab10- pera těsná vyhledat pro průměr hřídele d=d rozměry pera a jeho drážky= l (zvolit např. 32mm), t, kde l- délka pera i drážky, t- hloubka drážky, h- výška pera, tolerance netřeba odečítat. 6. tab4- přesné šrouby se šestihrannou hlavou vyhledat rozměry zvoleného šroubu např. M6, které jsou nutné pro jeho zakreslení v měřítku na výkres sestavy= k, l, b, e, r 3, kde: l=22-90mm volíme např. l=22mm př. označení takového šroubu: šroub M 6x22 ČSN v tabulce Metrické závity (strojnické tabulky), vyhledat hloubku závitu u M6= tj.nejmenší průměr průřezu (není na webu) (pro M6/1 je d 3 =4,77mm) 8. tab1- výběhy vnitřního závitu metrického (normální) vyhledat hodnoty a, x 3, pro stoupání závitu šroubu (pro M6 je s=1mm) 9. tab16- válcové kolíky

16 vyhledat vhodný průměr kolíku d pro průměr hřídele d=17mm=d, (průměr kolíku 4 nebo 5mm), zvolit jeho délku (např.32mm). př. označení takového kolíku v rozpisce: kolík 5x32 ČSN , mat.: Ostatní rozměry součástí volit dle zdravého rozumu nebo podle vzorového výkresu. Vzdálenost mezi ložisky zvolit jako trojnásobek velkého průměru ložiska. Vzor celkové sestavy a její rozpisky (vzor 4 a 5) Pokyny pro tvorbu podsestavy: Podsestavu tvoří klika sestavy (na sestavě označena jedinou pozicí). Rozměry které se zde kótují souvisí s postupem výroby. 1. Pouzdro se svaří s ramenem= zakótovat rozměr a typ a tvar svaru (koutový svar po celém obvodu) 2. Protože při svařování vzniká vysoká teplota-součást se při chládnutí zdeformuje proto je otvor v pouzdře jen předvrtaný a dokončuje se až po svaření kliky= zakótovat konečný lícovaný rozměr otvoru (např. ø17 H8). 3. Dále se zakótuje umístění a ø otvoru pro válcový kolík, který se vrtá až po nasazení kliky na hřídel z důvodu zajištění souososti otvoru v hřídeli a pouzdře (ø5 H7 vrtáno společně s protikusem). 4. Lícované otvory = opracování povrchu na Ra=1,6 ostatní plochy jsou již obrobené podle výrobních výkresů daných součástí. 5. Na podsestavu a sestavu je možno zakótovat některé hlavní rozměry zařízení. Vzor podsestavy kliky:

17 Pokyny pro tvorbu výrobního výkresu (POUZDRO): 1. V pouzdře se nachází pouze vyvrtaný otvor pro hřídel, menší o přídavek na dokončení součásti po svaření (ø17-0,6mm). Celkové opracování postačuje Ra= 6,3. Vzor výrobního výkresu pouzdra:

18

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Strojírenská technologie v příkladech pro studijní a učební strojírenské obory SOUBOR ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šmejkal Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test Opakovací test 1. Výkres nakreslený s užitím kreslících pomůcek, v normalizovaném měřítku a podle platných technických norem nazýváme: a) Snímek b) Originál c) Náčrt d) Normalizovaný 2. Výkres nakreslený

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V Sokolově, 5. 3. 2014 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1 technické kreslení - souhrnný název pro všechny druhy

Více

Spojení hřídel - náboj Svěrná upínací pouzdra

Spojení hřídel - náboj Svěrná upínací pouzdra K 11 samostředící pro velmi vysoké krouticí momenty tolerance: hřídel h - náboj H soustředná odchylka: 0,02 až 0,04 mm K 13 samostředící pro střední až vysoké krouticí momenty tolerance: hřídel h - náboj

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C. Použití Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů a jiných čistých kapalin do teploty 10 C v průmyslových a ener getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách přečerpávacích,

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy... 2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy... 7 3. Zobrazování na strojírenském

Více

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str.118-199 Lícování, zobrazování součástí 1 Obsah lekce IV. 1. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Tolerování rozměrů, základní

Více

šířka ozubení b [mm] A - G 4 38 6011 6010 65 H - L 5 42 6212 6211 55 M R 6 48 6314 6313 75 S - Z 3 56 6410 6409 45 Typ levého ložiska

šířka ozubení b [mm] A - G 4 38 6011 6010 65 H - L 5 42 6212 6211 55 M R 6 48 6314 6313 75 S - Z 3 56 6410 6409 45 Typ levého ložiska ZADÁNÍ PROGRAMU č.4 Nakreslete výkres sestavy uložení čelního ozubeného kola s přímými zuby (β = 0 ) na hřídeli podle parametrů uvedených v tabulce zadání. Výkres sestavení na formátu nejlépe A2 bude obsahovat

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 20. 9. 2013, 2. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 20. 9. 2013, 2. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru

Více

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

Pohony otevíracích křídel, Série RAK Úhel otáčení: 30-270 Otočný křídlový pohon, dvojčinný Typ hřídele: Jediný

Pohony otevíracích křídel, Série RAK Úhel otáčení: 30-270 Otočný křídlový pohon, dvojčinný Typ hřídele: Jediný Otočné pohony Pohony otevíracích křídel 1 Provozní tlak min/max Viz tabulka níže Teplota okolí min./max. Viz tabulka níže Teplota média min./max. + - C / +60 C Médium Stlačený vzduch Max. velikost částic

Více

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole

1. Popisové pole Rozměry a umístění popisového pole 1. Popisové pole Na každém výkrese musí být popisové pole podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů. Toto popisové pole platí

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti. Tolerování těles Obsah: 1. Co je to tolerování? 2. Které rozměry se tolerují? 3. Rozměry funkční a nefunkční (volné) 4. Základní pojmy tolerování 5. Předepisování odchylek dle polohy tolerančního pole

Více

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation)

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 Použití : Kolové vedení odpružené KVO 40 SE slouží k valivému vedení dopravních nádob - skipů - po ocelových průvodnicích. Je inovací používaných kolových vedení

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Úplnou zaměnitelnost součástí zajišťují tři druhy přesností: +0,1 rozměrová (H7/f7, H7/r6, 0, ±0,1) geometrická ( ) struktura povrchu ( ) Funkce: kladka se odvaluje

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje 1 Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje Slouží k ručnímu ovládání vnitřních spínacích přístrojů, především odpojovačů a odpínačů

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 0 KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 Dodavatelem náhradních dílů je firma AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem v Přelouči. Jako náhradní díly jsou dodávány díly označené +. 1 2 Manipulační

Více

Kuličkové šrouby Příslušenství

Kuličkové šrouby Příslušenství 3.6 Ložiska 3.6.1 Ložiska ZKLN Radioaxiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, série ZKLN... 2RS, jsou dvouřadá kuličková ložiska s dotykovým úhlem 60 v uspořádání O. Vnější kroužek je silnostěnný a

Více

Ruční hydraulický prostřihovač přímý

Ruční hydraulický prostřihovač přímý Ruční hydraulický prostřihovač přímý Prostřihovací zařízení k prostřihování otvorů do plechu. COMPACT - ruční hydraulická pumpa přímá bez použití externího hydraulického pohonu Technické údaje: kruhové

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:. UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Elektricky stavitelné letecké vrtule PowerMax Výrobní číslo vrtule:. TL-ULTRALIGHTs.r.o. Letiště 515, Pouchov 503 41 Hradec Králové Česká Republika Tel.: +420 495 218

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Vytvořeno dne: 29.8.2012. Metodický popis, (anotace):

Vytvořeno dne: 29.8.2012. Metodický popis, (anotace): Ročník: Typ šablony Vzdělávací obor: 2. ročník Opravář zemědělských strojů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Opravárenství Téma: Jméno autora: Klikové hřídele Ing. Milan Axman Vytvořeno

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 11. cvičení - Výpočty při výrobě ozubení Okruhy: Základní parametry ozubených kol Určení

Více

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru MĚDĚNÉ RADIÁTORY Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa Malý objem rychlá odezva na kotel Možnost plnění nemrznoucí směsi Nízká hmotnost jednoduchá montáž Mimořádná záruka

Více

Kuličkové dopravní jednotky

Kuličkové dopravní jednotky Kuličkové dopravní jednotky Katalog 005 THIKÉ IRMA Konstrukce & provedení Kulièkové dopravní jednotky jsou komponenty urèené pro sestavování systémù pro manipulaci s materiálem. Tyto systémy umožòují snadný

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Výkresy sestavení Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ. Typová řada válečků

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ. Typová řada válečků II. TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Typová řada válečků Strana 50 Těleso ložiska z umělé hmoty 1 60 Těleso ložiska z umělé hmoty 2 100 Těleso ložiska z umělé hmoty 3 150 Těleso ložiska

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

SLF 400. Montážní návod harmonikového posuvného systému

SLF 400. Montážní návod harmonikového posuvného systému SLF 400 Montážní návod harmonikového posuvného systému 1. Montáž hlavní kolejnice Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Pro snadnější montáž Systému

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA DRŽÁKŮ

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA DRŽÁKŮ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA DRŽÁKŮ VYROBENO Z VÝKOVKŮ MATERIÁL: - Legovaná uhlíková ocel (16MnCr5) PROVEDENÍ: - Cementováno, kaleno - Povrchová tvrdost HRC 58±2 (670±40 HV30) - Minimální hloub ka 0,5 mm

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace VY_32_inovace_FREI30 : Zásady kreslení svarů a výkresů svařenců Datum vypracování: 10.10.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: svar není svár a není vaření jako vaření (tedy

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ OBSAH ZADÁNÍ ÚLOHY... 2 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 2 Uložení s vůlí.... 2 Výpočet:...4 Uložení s přesahem.... 5 Výpočet:...5 Uložení přechodné... 6 Výpočet:...7 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 8 LITERATURA...

Více

Potřebné nářadí a pomůcky

Potřebné nářadí a pomůcky Potřebné nářadí a pomůcky 1 stranový klíč č. 13 (pro šroub M8 se šestihrannou hlavou) 1 stranový klíč č. 30 (pro šroub M20 se šestihrannou hlavou) 2 stranové klíče č. 36 (pro šroub M24 se šestihrannou

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ Zdůvodnění - TOLEROVÁNÍ rozměry součástí předepsány kótami žádný rozměr nelze při výrobě ani měření dodržet s absolutní přesností = určitá smluvená nepřesnost předepsaných rozměrů

Více

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 -

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - UVM serie 3 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 53, 26 Šrouby, podložky Upevněte zařízení se zazátkovanými hydraulickými výstupy

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

OLDHAMOVA SPOJKA -ZADÁNÍ RYSU Č.14.

OLDHAMOVA SPOJKA -ZADÁNÍ RYSU Č.14. OLDHAMOVA SPOJKA -ZADÁNÍ RYSU Č.14. Zadání rysu č.12. detailu KŘÍŢIČE..pozice 2 Zadání rysu č.13. detailu OBJÍMKY.pozice 1 Zadání rysu č.14. sestava OLDHAMOVY SPOJKY Každý student obdrží individuální zadání

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI16 : Předepisování přesnosti rozměrů Datum vypracování: 17.01.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: přesnost

Více

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230T Hydraulické válce Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230Tcat.CZ01-2007 Hydraulické válce s vodícími tyč 1 Chromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka pochromování

Více

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce:

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce: Návod použití Ev.č.: 0610205 SVn stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600 Výrobce: Moskevská 63 101 00 Praha 10 Vršovice Czech Republic Tel.: +420 246 002 249 Fax: +420 246 002 335 e-mail:

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

100 - Pružinové klece

100 - Pružinové klece Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba s.r.o. č.p. 218 Montážní postup č.: 13. objednávka č.... 687 33 Drslavice GSM: +420 731 587 132 schválil: Mandík firma:... tel: +420 572 614 150 fax: +420 572 614 153 datum: 28. 8. 2003 kontaktní osoba:...

Více

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES Verze 1.6 (10.08.2005) ROZTEČ 8 1/19

Více

19 21 DETAIL C MĚŘÍTKO 1 : H7/n a5 632 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ÚADI 0-SD-00. 4x2670 D x

19 21 DETAIL C MĚŘÍTKO 1 : H7/n a5 632 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ÚADI 0-SD-00. 4x2670 D x 16765 15960 100 2640 66 4x2670 2640 684 H E1 D 5 2 9 10 11 3 5 328 40 C F 22 927 B 5 4 479 660 H 15 16 6 7 8 6x70 2604 17 D 2676 23 45 18 200 445 36 46 49 52 19 ŠNEKOVÝ HŘÍDEL VE ŽLABU ULOŽEN EXCENTRICKY

Více

Polohovací a upínací válce

Polohovací a upínací válce Polohovací a upínací válce Válce s mechanickou multiplikací Ploché válce Pneumatické středící trny 59 Ploché válce Ploché válce Pneumatické válce s oválným průřezem. Ideální do omezených prostorových poměrů

Více

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Obecné zadání 1. semestrální práce - ZOBRAZOVÁNÍ

Obecné zadání 1. semestrální práce - ZOBRAZOVÁNÍ KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ Obecné zadání 1. semestrální práce - ZOBRAZOVÁNÍ KKS / SI 1. semestrální práce má za cíl procvičení zobrazování jednoduchých geometrických modelů a strojních součástí pomocí

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Kompaktní rozdìlovaè páry/sbìraè kondenzátu typ MSC (manifold)

Kompaktní rozdìlovaè páry/sbìraè kondenzátu typ MSC (manifold) 1170050/3 IM-P117-03 ST Vydání 3 Kompaktní rozdìlovaè páry/sbìraè kondenzátu typ MSC (manifold) Návod k montáži a údržbì 1. Všeobecnì 2. Montáž 3. Provoz 4. Údržba 5. Náhradní díly 6. Pøivaøení do potrubí

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Řada C55. Pneumatické lineární pohony. Kompaktní válec podle normy ISO 21287

Řada C55. Pneumatické lineární pohony. Kompaktní válec podle normy ISO 21287 Pneumatické lineární pohony Kompaktní válec podle normy ISO 21287 rozměry podle normy ISO 21287 jednoduchá montáž snímačů polohy ze 4 stran, drážky v tělese válce pro upevnění snímačů polohy standardně

Více

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj.

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. REMS Picus SR for Professionals 2 Jeden systém - 4 použití! Ideální pro instalatéra! 33 12 20 S regulací rychlosti Speed-Regulation! 3 5 4 6 7 21 Patent EP 2 085

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 51_výkres řezu Svislý řez objektem Ing.

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE SPIRÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 200-HQV 426 2.98 11.92 Použití Èerpadla 200-HQV

Více

VY_52_INOVACE_H 01 31

VY_52_INOVACE_H 01 31 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ O B S A H str. I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU...... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ MOTORU.... 5 IV. ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO NOVÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ... 6 V. KONCEPCE ŘEŠENÍ NOVÉHO NATÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ

Více