ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -"

Transkript

1 ICR-280 Digitální diktafon Návod k použití

2 Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech. Zabraňte pádu přístroje. Životnost baterie může být různá v závislosti od podmínek použití. Nabijte zařízení v následujících případech: * Zobrazí se logo a nápis: low battery. * Tlačítka jsou neaktivní. * Zařízení přestane fungovat standardním způsobem. * Zabraňte vniknutí vody nebo cizích předmětů do přístroje. Důležitá informace: přečtěte si a odložte návod před použitím přístroje, neneseme žádnou odpovědnost za poškození přístroje vyplývající z nedodržení pokynů tohoto návodu. Používejte přístroj jemně a zálohujte si soubory. Obsah tohoto návodu se může měnit pro poskytnutí lepších služeb. Právo na změnu technických údajů je vyhrazené bez předchozího upozornění. Pokud je aktuální nastavení a použití jiné od popisu v tomto návodu, navštivte web stránku naší společnosti pro nejnovější informace

3 Funkce LCD displej, snadné ovládání Vestavěný reproduktor Vestavěný vysokocitlivý mikrofon Podporuje dva typy záznamu: HQ a LQ Záznam ovládaný hlasem Záznam telefonního hovoru Indikace zbývajícího místa Přepojení s PC, stahování a načtení souborů Indikátor baterie - 3 -

4 Ovládací prvky 1- Konektor sluchátek 2- Mic/Line-in kabel 3- Uzamčení 4- Odemčení 5- Kontrolka REC 6- LCD displej 7- Přehrávání/pozastavení/zastavení 8- Záznam/A-B opakování 9- Vestavěný mikrofon 10- USB rozhraní 11- M (MODE) 12- Hlasitost +/předchozí 13- Hlasitost -/následující 14- Režim opakování 15- EQ 16-Reproduktor 17- Kryt baterie - 4 -

5 Displej 1- Indikátor typu nahrávání 2- Indikátor baterie 3- Ikona MP3/WMA/DVR 4- Ikona desky 5- Indikátor hlasitosti 6- Přepínač hlasitosti 7- Indikátor opakování 8- LQ indikátor HQ indikátor 9- Ikona záznamu 10-Ikona opakování 11- EQ 12- Ikona vymazání 13- Číslo EQ výběru 14- Sekvenční číslo skladby 15- Indikátor doby - 5 -

6 Základní obsluha 1- Napájení Zařízení je napájení pomocí AAA baterie; obstarejte si prosím nabíjecí baterii s velikou kapacitou. Když zobrazí indikace stavu baterie, nabijte, nebo vyměňte baterii. 2- Zapnutí/vypnutí Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko / k zapnutí přístroje, LCD displej zobrazí logo a otevře DVR režim. Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko /, dokud LCD displej nezobrazí OFF. Poznámka: pokud je přístroj zamčený tlačítkem LOCK, zobrazí se ikona uzamčení a zařízení se automaticky vypne. 3- Režimy Zařízení obsahuje 5 režimů: DVR režim, MP3 režim, ovládání hlasem, REC typ, režim zbývajícího místa. V režimu pozastavení nebo zastavení stisknutím M přepněte MP3 režim z DVR, z MP3 na záznam ovládaný hlasem, z nahrávání ovládaného hlasem na REC typ, z REC typu na režim zbývajícího místa

7 DVR režim 2.1. Nahrávání V jakémkoli režimu nebo stavu (kromě vypnutí), přepnutím REC na REC se zařízení přepne do režimu nahrávání, LCD zobrazí a ikonu záznamu, indikátor nahrávání svítí během nahrávání, zařízení začne nahrávat. Během nahrávání stisknutím tlačítka Přehrávání/pozastavení pozastavíte nahrávání, zobrazí se kruh a svítí. Ve stavu pozastavení stisknutím tlačítka Přehrávání/pozastavení pokračujte v nahrávání, zobrazí se kruh. Přepnutím REC na Stop zastavíte a uložíte nahrávku, jiné tlačítka nebudou reagovat Přehrávání nahraných souborů V režimu zastavení nebo pozastavení stisknutím tlačítka / spustíte přehrávání nahraných souborů. LCD zobrazí hlasitost, číslo skladby, indikátor času, úroveň baterie, EQ indikátor a indikátor rolující desky. Poznámka: Zařízení podporuje pouze soubory v IMA ADPCM a WAV formátu Pozastavení/zastavení/vypnutí 1) Pozastavení: v režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka / pozastavte přehrávání. LCD zobrazí blikající desku. Opětovným stisknutím tlačítka / pokračujete v přehrávání. 2) Zastavení: v režimu přehrávání nebo pozastavení stisknutím a podržením tlačítka / na 2 sekundy přestane blikat kruh, poté tlačítko uvolněte pro otevření režimu zastavení

8 3) Vypnutí: v režimu přehrávání nebo pozastavení stiskněte a podržte tlačítko /, dokud LCD displej nezobrazí OFF. Uvolněte tlačítko pro vypnutí zařízení. Poznámka: v režimu pozastavení nebo zastavení se zařízení automaticky vypne, pokud neuskutečníte žádnou činnost 3 minuty. 2.4 Předchozí/následující soubor, FF/RW V režimu zastavení stiskněte krátce tlačítko - k přeskočení na předchozí soubor; krátkým stisknutím + přeskočíte na následující soubor. V režimu přehrávání stisknutím tlačítka - přeskočíte na předchozí soubor; stisknutím + přeskočíte na následující soubor; stiskněte a podržte + na FF, stiskněte a podržte - ve směru RW. 2.5 Nastavení hlasitosti Stiskněte a podržte tlačítko Mode, pod kruhem se zobrazí svíticí linka. Stisknutím a podržením + zvýšíte hlasitost, stisknutím a podržením snížíte hlasitost. Indikátor hlasitosti na LCD se měni podle toho. 2.6 A-B opakování Ve stavu přehrávání stiskněte jednou REP pro nastavení bodu opakování A, opětovným stisknutím REP nastavte konečný bod opakování B, LCD displej zobrazí AB, přístroj bude opakovaně přehrávat úsek mezi body A-B. Zrušení: 1) Stisknutím REP zrušíte AB opakované přehrávání, poté pokračuje přehrávání od bodu zrušení

9 2) Stisknutím Přehrávání/Pozastavení zrušte AB opakované přehrávání a pozastavíte přehrávání. 3) Stisknutím Přehrávání/Pozastavení zrušíte A-B opakované přehrávání a zastavíte přehrávání. 2.7 Režim opakovaného přehrávání Stisknutím a podržením REP zvolte režim opakovaného přehrávání: neopakovat, opakování jednoho, opakování všech. Když se zobrazí ikona neopakování na LCD displeji, je ve stavu neopakování přehrávání; také se zobrazí jako opakování jednoho souboru a všech, tyto tři režimy lze přepínat. 2.8 Smazání souborů A. Smazání jednoho V režimu zastavení stiskněte a podržte tlačítko EQ pro otevření režimu vymazání. Poté LCD displej zobrazí DELETE a ONE a indikátor bude blikat pro potvrzení. Opětovným stisknutím tlačítka smažete aktuální soubor. Pokud stisknete jiné tlačítko kromě PLAY a EQ nebo neuskutečníte žádnou činnost do 5 sekund, zařízení neuskuteční vymazání a vrátí se do režimu zastavení. B. Smazání všech V režimu zastavení stisknutím a podržením EQ otevřete režim vymazání. Poté LCD displej zobrazí DELETE a ONE a bude blikat kontrolka pro potvrzení, krátce stiskněte tlačítko EQ, LCD zobrazí balikající ALL a čeká na potvrzení. Opětovným stisknutím tlačítka smažete aktuální soubor. Pokud stisknete jiná tlačítka kromě PLAY a EQ nebo neuskutečníte žádnou činnost do 5 sekund, zařízení uskuteční smazání a vrátí se do režimu zastavení. Poznámka: toto zařízení podporuje pouze WAV soubory v IMA ADPCM formátu

10 2.9 Indikace času nahraných souborů 1. Indikace času v režimu zastavení DVR V režimu zastavení DVR je zobrazený celkový čas aktuálně nahraných souborů. Pokud je délka nahrávky méně než 1 hodina, čas se zobrazí jako (minuty; sekundy) na pravé straně pořadí skladby, pokud více než 1 hodinu, zobrazí se jako (hodiny; minuty); zatím bliká :, například 01:34 pod skladbou indikuje, že celý čas nahrávky je 1 hodina 34 minut. 2. Indikce času přehrávání DVR nahraných souborů Soubory nahrané v zařízení, kterých délka je kratší než 1 hodina, jsou standardně zobrazené jako (minuty; sekundy), pokud je délka více než 1 hodina, čas přesahující 1 hodinu během přehrávání, čas aktuálního souboru se zobrazí jako (hodiny; minuty), : bliká Konverze REC souborů do WAV formátu Soubory formátu REC lze konvertovat do WAV formátu přes softvér z instalačního CD dodaného se zařízením

11 1). Otevřete a spusťte sound converter, klikněte na open. 2). Zvolte REC soubory, které chcete konvertovat. 3). Klikněte na convert a spusťte konverzi. Softvér může také přehrávat WAV a Mp3 soubory. Poznámka: Číslo souboru je přiřazené podle typu souborů; soubory nahrané přes HP, SP jsou v pořadí za soubory nahranými v LP. V pořadí stejných typů souborů, pokud chybí soubor v pořadí, nový nahraný soubor se nahraje na toto místo. Proto si můžete všimnout rozdíly mezi názvy souborů a pořadím souborů. Například, pokud nahráváte přes HP, nahraný soubor bude přidaný na konec seznamu souborů nahraných přes HP; pokud nahráváte přes LP, nahraný soubor bude umístěný na konec seznamu souborů nahraných přes LP. Přístroj podporuje 199 souborů, pokud přesáhne 199, vytvořte prosím nový adresář, přesuňte předchozí soubory do nového adresáře, poté pokračujte v nahrávání. 3.1 MP3 režim V režimu zastavení nebo pozastavení stisknutím tlačítka / spustíte aktuální soubor. Poznámka: Zařízení může přehrávat soubory v MP3 (3-tí vrstva MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG2.5) a WMA formát. 3.2 Pozastavení/zastavení/vypnutí Pozastavení: v režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko / k aktivaci režimu pozastavení. Indikátor kruhu bliká na LCD. Opětovným stisknutím tlačítka / pokračujte v přehrávání. Zastavení: v režimu přehrávání nebo pozastavení stiskněte a podržte tlačítko / na přibližně 2 sekundy, indikátor kruhu přestane blikat. Poté tlačítko uvolněte pro návrat do režimu zastavení. V režimu zastavení bude celková délka souboru zobrazená pod číslem skladby

12 Vypnutí: v režimu přehrávání, pozastavení nebo zastavení stiskněte a podržte tlačítko /, dokud displej nezobrazí OFF. Poté tlačítko uvolněte, zařízení se vypne. Poznámka: v režimu pozastavení nebo zastavení se zařízení automaticky vypne, pokud neuskutečníte žádnou činnost 3 minuty. 3.3 Předchozí/následující soubor, FF/RW V režimu přehrávání stiskněte krátce tlačítko - k přeskočení na předchozí soubor; krátkým stisknutím + přeskočíte na následující soubor. V režimu přehrávání stisknutím - přeskočte na předchozí soubor; stisknutím + projdete na následující soubor; stiskněte a podržte + směrem na FF, stiskněte a podržte - směrem na RW. 3.4 Nastavení hlasitosti Stisknutím a podržením Mode se zobrazí svítící řádek pod ikonou kruhu na LCD. Stisknutím a podržením + zvyšte hlasitost, stisknutím a podržením snižte hlasitost. Podle toho se mění i indikátor hlasitosti na LCD. 3.5 Volba EQ režimu Krátkým stisknutím tlačítka EQ zvolte EQ režimy 1-7, které jsou NATURAL, ROCK, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ a DBB efekt

13 3.6 Volba režimu opakování Krátce stiskněte tlačítko REP pro výběr režimu opakovaného přehrávání: bez opakování, opakování jedné a opakování všech skladeb. Pokud zvolíte opakování jedné nebo všech skladeb, LCD zobrazí. 3.7 Smazání souborů A. Smazání jedné skladby V režimu zastavení stiskněte a podržte EQ pro otevření režimu vymazání. Poté LCD displej zobrazí DELETE a ONE a indikátor bliká pro potvrzení. Opětovným stisknutím tlačítka smažte aktuální soubor. Pokud stisknete jiné tlačítka kromě PLAY a EQ nebo neuskutečníte žádnou činnost do 5 sekund, přístroj uskuteční smazání a vrátí se do režimu zastavení. B. Smazání všech skladeb V režimu zastavení stiskněte a podržte EQ pro otevření režimu smazání. LCD displej zobrazí DELETE a ONE a indikátor bude blikat pro potvrzení, krátce stiskněte opět tlačítko EQ, LCD zobrazí a bliká ALL. Opětovným stisknutím tlačítka smažete aktuální soubor. Pokud stisknete jiné tlačítko kromě PLAY a EQ nebo neuskutečníte žádnou činnost do 5 sekund, přístroj uskuteční smazání a vrátí se do režimu zastavení. Poznámka: toto zařízení může přehrávat MP3 (MPEG1, 2, 2.5 vrstvu 3) a WMA formát souborů, MP3 režim, DVR režim a režim kontroly zbývající kapacity. V režimu zastavení: stiskněte krátce MODE, DVR režim se přepne na MP3 režim a MP3 režim se přepne na DVR režim & režim kontroly zbývající kapacity

14 4. Typ nahrávání V režimu REC typu, stiskněte + nebo - zvolte (HQ/HP) nebo (LQ/LP), při použití HQ/HP, soubory budou ve vysoké kvalitě, při použití LQ/LP máte možnost delší nahrávky. 4.1 Vysoko-kvalitní nahrávání (HQ) a nahrávání při nízké kvalitě (LQ) Zařízení má dva režimy nahrávání: vysoko-kvalitní a s nízkou kvalitou. Poznámka: V režimu REC, ikona HQ/LQ indikuje formát nahrávaných souborů; v DVR režimu ikona HQ/ LQ indikuje formát aktuálně nahrávaných souborů. Když nahráváte přes HQ/HP, formát souborů bude WAV, nahraných přes LQ/LP budou soubory ve REC formátu. 5. Hlasem řízené nahrávání: zapnutí/vypnutí Ve stavu hlasem řízeného nahrávání stiskněte + nebo - pro výběr OFF (vypnuté) nebo ON (zapnuté). Pokud zvolíte ON, REC typ HP, znamená, že ste zvolili formát WAV v režimu hlasem řízeného nahrávání; pokud zvolíte ON, REC typ LP, znamená to, že ste zvolili formát REC (ACT) během použití hlasem řízeného nahrávání. Ve stavu ON, pokud zařízení nezachytí žádný zvuk, nahrávání se pozastaví, v nahrávání pokračuje po zaznamenání hlasu. 6. Kontrola zbývající doby nahrávání V režimu kontroly zbývající doby LCD zobrazí zbývající dobu. Pokud zbývající doba nepřesáhne 9999 minut, minuty budou použité jako jednotka času, například, zbývající doba je 123 minut, zobrazí se jako: 0123, jednotka (M). Pokud zbývající doba přesáhne 9999 minut, hodiny budou použité jako jednotka času, například zbývající doba je minut, zobrazí se: 206 h, jednotka (hod.)

15

16 Instalace je dokončená 2). Připojení k PC Připojte MP3 přehrávač k PC pomocí USB kabelu. Stiskněte / když je MP3 přehrávač zapnutý, zobrazí se okno zobrazující nový hadvér, poté systém automaticky nainstaluje program. Poté se zobrazí ikona vyměnitelného disku (viz následující) v okně My computer s PC---- na LCD displeji

17 3). Načtení/stažení souborů Pokud je program správně nainstalovaný, MP3 přehrávač sám je jako vyměnitelný disk po připojení k PC. Proto přesun souborů funguje stejně jako u standardního disku. Poznámka: a. Neodpojujte MP3 přehrávač během procesu načtení nebo stahování souborů; v opačném případě to může způsobit závadu přístroje z důvodu poškození programu. Viz Odstranění možných problémů. b. Pokud chcete odpojit MP3 přehrávač od USB portu PC, zobrazí se jako PC----- na LCD. Pokud LCD bliká s USB-SA nebo USB-rd, znamená to, že se přesouvají data. Odpojte MP3 přehrávač po zobrazení PC Speciální poznámka: Standardní odinstalování USB zařízení je vyžadované ve Windows 2000 nebo Windows XP; v opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat přehrávače. Kroky jsou následující: a. Dvakrát klikněte na ikonu Unplug or Eject Hardware ve spodním pravm rohu PC, viz následující:

18 b. Klikněte na Stop v rozbalovacím okně. Viz následující obrázek vlevo. c. Klikněte na OK v rozbalovacím okně. Viz následující obrázek vpravo. d. Klikněte na OK v rozbalovacím okně. Viz následující obrázek. Poté můžete odpojit MP3 přehrávač od USB portu. 4). Aktualizace/obnova softvéru Softvér není nutné aktualizovat, pokud přehrávač funguje správně. A. Připojte MP3 k PC

19 B. Stisknutím / pokud je MP3 ve stavu zapnutí, poté se zobrazí ikona Removable Disk v okne My Computer, Viz obrázek a. C. Kroky: Start>Program>SigmaTel MSCN Audio Player>SigmaTel MSCN Firmware Download, viz obrázek b. a b Poté se rozbalí okno jako na obrázku c. Pokud se obě okna zavřou automaticky, okno aktualizace softvéru se rozbalí jako na obrázku d

20 c d Poznámka: pokud chcete formátovat data během aktualizace, je nutné zvolit Format Data Area. Systém rozbalí okno jako v následujícím obrázku. Pokud chcete formátovat datovou oblast, klikněte na Yes

21 D. Klikněte na tlačítko Start a spusťte aktualizační softvér: E. Po aktualizaci klikněte na tlačítko Close. 5) Formátování MP3 přehrávače A. Stiskněte / po připojení přehrávače k PC. B. Klikněte na Removable Disk pravým tlačítkem myši a zvolte Format z menu, viz obrázek vlevo: C. Rozbalí se okno formátování, viz obrázek výše

22 D. Klikněte na Start v okně formátování. Poté klikněte na tlačítko OK v rozbalovacím okně a spusťte formátování MP3 paměti

23 E. Po formátování klikněte na OK v zobrazeném okně. g p 6) Odinstalování programu A. Odpojte přehrávač od PC. B. Podle následujícího obrázku klikněte na Start>Program>SigmaTel MSCN Audio Player>Uninstall, nebo Control Panel>Explorer

24 Ihned se rozbalí následující rozbalovací okno. Klikněte na Cancel, pokud chcete zrušit činnost, v opačném případě následující: Zobrazí se okno konverzace. Klikněte na OK pro spuštění smazání programu, poté se zobrazí následující okno

25 Poznámka: Tento program může bránit instalaci programů jiných MP3 produktů. Stáhněte program manuálně pod manažéra zařízení nebo se podívejte na technickou podporu naší společnosti. Kroky pro manuální stahování programu: A. Pod Windows 2000/XP, klikněte pravým tlačítkem na My computer>properties> Hardware> Device Manager. Viz následující obrázek vlevo. Dvakrát klikněte na Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, uvidíte následující:

26 Klikněte na Driver>Update Driver rozbalí se následující okno

27 Klikněte na NEXT na každém následujícím zobrazeném okně

28 B. Pod Windows 98/ME, klikněte tlačítkem na My computer>properties> Device Manager pro kontrolu, zda je Player Recovery Device ve správci zařízení, viz následujícící obrázek. Klikněte na Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, uvidíte následující: Klikněte na Driving Program následovně:

29 Klikněte na Driver>Update Driver

30 Instalace je dokončená

31 Odstranění možných problémů 1. Proč nelze přehrávat některé MP3 soubory? Standardní MP3 obsahují: skladby ve vrstvě 3 MPEG 1, vrstvu 3 MPEG 2 a vrstvu 3 MPEG 2.5. V opačném případě nebudou přehrávané, dokud se netransformují příslušným softvérem. 2. Proč zobrazená velikost neodpovídá obrázku v záložce? Softvér v MP3 přehrávači zabírá malou část paměti. 3. O WAV formátu Toto řešení podporuje WAV soubory IMA ADPCM formátu. Pokud chcete ukládat WAV soubory nebo jiné formáty v tomto přehrávači, vytvořte nový adresář a uložte WAV soubory. Neukládejte WAV soubory do jiných adresářů kořenového adresáře mobilního disku a adresáře VOICE, v opačném případě se může přehrávač vypnout při přehrávání WAV souborů. 4. Co může způsobit, že MP3 přehrávač funguje pomalu? Častým použitím nebo smazáním souborů vytváříte fragmenty v paměti, jako jsou fragmenty na pevném disku, což může způsobit pomalý provoz přehrávače. 5. Proč se může poškodit program MP3 přehrávače? Toto je způsobené nesprávnou obsluhou. Viz Aktualizace/obnova softvéru. 6. Proč MP3 nepřehrává normálně, nebo se vypne? Může to být způsobené nesprávnou obsluhou, vyjměte a vložte baterii, poté by zařízení mělo fungovat správně. 7. Proč nelze zapnout přehrávač? Je to z důvodu vybité baterie a je nutné nabít nebo použít novou baterii

32 Technické údaje Doba záznamu: 133 hodin v LQ/LP, 8 hodin v HQ/HP (softvér v zařízení obsazuje malé množství místa, proto bude přesný čas o něco kratší.) Rozměry: 115 mm x 20 mm x 14 mm Hmotnost: 24.6 g (bez baterie) Zdroj napájení: 1 x DC 1.5V AAA alkalická baterie Paměťové médium: vestavěná flash paměť Mikrofon: vestavěný kapacitorový MIC Vstup: vestavěný MIC Výstup: dvoukanálové sluchátka, nad 8 ohmů. Podmínky použití: 0-40 C Základní příslušenství: návod k obsluze (včetně záručního listu), USB kabel, řemínek na krk, instalační CD, Line-in kabel. Pro podrobnější informace navštivte prosím naši webstránku

33 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. NAY a.s. Tuhovská Bratislava tel.: +421/(2)/ fax.: +421/(2)/

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

USB mikroskop Návod k používání

USB mikroskop Návod k používání USB mikroskop Návod k používání CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

ICR FP 600D ICR FP 700D

ICR FP 600D ICR FP 700D NÁVOD K OBSLUZE ICR FP 600D ICR FP 700D Digitální diktafon Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod. Návod uložte na bezpečném místě pro případ jeho další potřeby. PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE Tento

Více

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Význam jednotlivých tlačítek B D C E. Tlačítko pro focení

Více

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0 USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE Model: 350X 0 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

ICR-350. Návod k obsluze - 1 -

ICR-350. Návod k obsluze - 1 - ICR-350 Návod k obsluze - 1 - Předběžné opatření Důležité bezpečnostní opatření K zajištění optimálního provozu: Nepoužívejte tento přístroj na místech, které jsou extrémně horké, studené, prašné anebo

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898. CZ Příručka uživatele

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898. CZ Příručka uživatele Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 CZ Příručka uživatele 3 Obsah 1 Důležité 4 1.1 Bezpečnost 4 1.2 Likvidace vašeho starého výrobku 4 2

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Přehrávač MP350 - příručka

Přehrávač MP350 - příručka Přehrávač MP350 - příručka OVLÁDACÍ PRVKY Sluchátka (jack) Mikrofon Zamykání kláves Ovládání hlasitosti Bílý monochromatický OLED displej Hraj/pauza/ zapínání Zvýšit hlasitost Předchozí / přetáčení Další

Více

Mini diktafon s praktickým klipem

Mini diktafon s praktickým klipem Mini diktafon s praktickým klipem Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Kvalitní zvuk Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Rychlý začátek Podržte tlačítko ON/OFF (cca 2s)

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

K A P P A KAPPA FOUR

K A P P A KAPPA FOUR K A P P A KAPPA FOUR 4x 2x 3x 1x 1x 3a L L R R KAPPA FOUR A C D E F A C D Varování k instalaci a tipy Odpojte záporný (-) vodič od baterie vozidla. V místě instalace se ujistěte, zda pod povrchem není

Více

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV

M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV m-cody M-20 2 technické specifikace - souèásti balení Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB /

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Obsah Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví 2 Uspořádání fotoaparátu 4 Uvedení do provozu

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více