Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.:

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20"

Transkript

1 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových desek ve zvukovém formátu MP3 na USB-stick (paměť flash) nebo na paměťovou kartu SD / MMC a poté z těchto paměťových médií do zvukového formátu MP3 zkomprimované nahrávky uložte do svého počítače nebo do notebooku. Obsah Strana Úvod... 1 Obsah... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu)... 5 Zadní strana gramofonu... 5 Ovládací panel gramofonu (horní strana gramofonu)... 6 Součásti raménka přenosky... 7 Umístění gramofonu... 8 Montáž gramofonu (jeho sestavení)... 8 Montáž talíře gramofonu... 8 Montáž přenosky... 8 Vyvážení raménka přenosky... 9 Nastavení antiskatingu (protiskluzu)... 9 Vyrovnání gramofonu do vodorovné polohy... 9 Příklad připojení gramofonu k zesilovači Reprodukce gramofonových desek (bez nahrávání) Příprava gramofonu k nahrávání ve zvukovém formátu MP Reprodukce gramofonových desek (s nahráváním) Údržba a čištění gramofonu Technické údaje Tento gramofon je dále vybaven stereofonním výstupem zvukového signálu LINE / PHONO (RCA), pomocí kterého můžete gramofon připojit i bez předzesilovače ke každému vstupu s konektory cinch, například ke svému HiFi-zařízení (k zesilovači, k mixážnímu pultu atd). Kromě toho můžete do tohoto výstupu OUTPUT zapojit přiložený adaptér na sluchátka a poslouchat poté hudbu nebo jiné zvukové nahrávky z gramofonových desek přímo ze sluchátek. Abyste tento gramofon uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze bezpodmínečně dodržovali! Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení gramofonu do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže tento gramofon předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. 2

2 Rozsah dodávky Bezpečnostní předpisy Talíř gramofonu Protiskluzová podložka Vyvažovací závaží raménka přenosky Předmontovaná přenoska s jehlou Kolečko k přehrávání singlů (45 ot./mim) Gumové nožičky Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto gramofonem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při uvádění gramofonu do provozu dodržujte všechny pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Nepožívejte gramofon v místnostech s vysokými teplotami, vibracemi a s vysokou vlhkostí vzduchu. Gramofon nevystavujte silnému mechanickému namáhání. Tento gramofon je určen pouze pro používání v uzavřených místnostech. Jako zdroj napětí (napájení gramofonu) lze použít pouze řádně síťovou zásuvku se střídavým napětím 230 V / 50 Hz (s jištěním 10/16 A) veřejné rozvodné sítě. Jiný zdroj napájení není dovolen. Nedotýkejte se nikdy síťového kabelu gramofonu mokrýma rukama. Dejte pozor na to, abyste nezmáčkli nebo jinak nepoškodili síťový kabel o ostré hrany. Při odpojování napájení gramofonu nikdy netahejte za kabel, ze síťové zásuvky vytáhněte vždy zástrčku síťového kabelu. Síťový kabel vytáhněte ze síťové zásuvky vždy před čištěním gramofonu, před bouřkou a při bouřce a pokud nebudete gramofon delší dobu používat. Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická propojení provedena v pořádku a podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Elektrická zařízení nejsou žádná dětská hračka a nepatří rukou malých dětí rukou. Za přítomnosti děti buďte zvláště opatrní. Děti mohou strkat do gramofonu a do přístrojů připojených k tomuto gramofonu různé předměty. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Na gramofon nedávejte žádné nádoby, například květináče nebo květinové vázy. Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny, nepokládejte na gramofon žádné malé předměty, například mince, kancelářské sponky atd. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud by se do vnitřku gramofonu dostala voda nebo jiná kapalina, odpojte gramofon okamžitě od síťového napájení a obraťte se na odborný servis. Pokud si nebudete vědět rady, jak gramofon zapojit a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Adaptér k připojení sluchátek Propojovací kabel s konektory cinch Adaptér USB pro paměťovou kartu SD / MMC 3 4

3 Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu) Ovládací panel gramofonu (horní strana gramofonu) Zadní strana gramofonu Výstup OUTPUT : Zdířky (červený a bílý konektor) cinch (RCA) k připojení gramofonu například k HiFi-zařízení, k mixážnímu pultu, k počítači, k zesilovači atd. pomocí přiloženého stereofonního propojovacího kabelu s konektory cinch. K tomuto výstupu můžete zapojit přiložený adaptér na sluchátka a poslouchat poté hudbu nebo jiné zvukové nahrávky z gramofonových desek přímo ze sluchátek Bílý konektor znamená levý stereofonní kanál, červený konektor znamená pravý stereofonní kanál. Důležité upozornění: Jedná se o dva výstupy zvukového signálu s vysokou úrovní PHONO a nízkoúrovňový výstup LINE, pomocí kterého můžete gramofon připojit i bez předzesilovače ke každému vstupu s konektory cinch (jedná o vstupy označené AUX CD LINE, TAPE ), například ke svému HiFi-zařízení (zesilovači). Výstup PHONO je vhodný například k připojení k domácímu kinu. Přístroj, který ke gramofonu připojíte na tento výstup, musí být vybaven odpovídajícím vstupem pro pravý a levý audio kanál pro magnetodynamické systémy (tyto vstupy bývají označeny PHONO a provedeny jako konektory cinch ). V příslušném návodu k obsluze zjistěte, kde se na těchto přístrojích tento vstup nachází a zde je tento vstup vhodný pro propojení s gramofonem. Přepnutí mezi těmito dvěma výstupy (úrovněmi výstupního signálu) provedete pomocí přepínače s polohami PHONO / LINE. Pozor! Připojíte-li k vstupu PHONO na přístroji (zesilovači) signál LINE, může dojít k poškození ke gramofonu připojeného zesilovače. Jiné vstupy, jako je například mikrofonní vstup nebo u některých přístrojů i vstupy AUX nejsou vhodné pro připojení k tomuto výstupu gramofonu. Nedodržíte-li tyto pokyny, můžete způsobit poškození ke gramofonu připojeného přístroje. 6 Tlačítko zapnutí a vypnutí gramofonu. 1 Talíř gramofonu. Tento talíř musí být pevně nasazen na hřídel gramofonu [8]. Hnací řemen od motorku gramofonu se nachází pod tímto talířem. 2 Raménko s přenoskou. 3 Pomocí tohoto posuvného regulátoru (regulace rychlosti otáček ± 10 %) můžete docílit různých efektů (zrychlení nebo zpomalení reprodukce gramofonové desky). Posunete-li tímto regulátorem nahoru, zpomalíte otáčení gramofonové desky. Posunete-li tímto regulátorem dolů, zrychlíte otáčení gramofonoví desky. Ve střední poloze tohoto regulátoru bude gramofon přehrávat gramofonové desky opět normální rychlostí. 4 Tlačítko RECORD / STOP. Spuštění a ukončení provádění záznamu (nahrávání) na paměťové médium (na paměť flash nebo na paměťovou kartu). 5 Přepínač (tlačítko) rychlosti otáčení talíře gramofonu 45 ot./min. Zvolíte-li tuto rychlost otáčení talíře gramofonu, pak se nad tímto tlačítkem rozsvítí kontrolka. 6 Přepínač rychlosti otáčení talíře gramofonu 33 1/3 ot./min. Zvolíte-li tuto rychlost otáčení talíře gramofonu, pak se nad tímto tlačítkem rozsvítí kontrolka. 7 Tlačítko (START / STOP). Toto tlačítko zapíná nebo vypíná otáčení motorku gramofonu. 8 Hřídel talíře gramofonu. 9 Konektor k připojení USB-sticku (paměti flash) nebo adaptéru pro paměťovou kartu. 5 6

4 Součásti raménka přenosky Umístění gramofonu Při volbě umístění gramofonu dejte pozor na okolní podmínky, například na blízkost síťové zásuvky. Gramofon nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, silným vibracím, působení prachu, dále nesmí být vystaven extrémním teplotám (přílišnému teplu nebo chladu) a přílišné vlhkosti. V blízkosti gramofonu by se neměly nacházet žádné přístroje, které vyzařují silná elektromagnetická pole, jako jsou například transformátory nebo motory. Gramofon musí být rovněž umístěn v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů, aby mezi přenoskou a těmito reproduktory nedocházelo k akustické zpětné vazbě (pískání v reproduktorech) nebo k přeskakování jehly na gramofonové desce následkem oscilací reproduktorů. Položte gramofon na rovnou, pevnou a dostatečně velkou plochu. Nepokládejte přístroj na nábytek s cennou povrchovou úpravou. Chemické látky, které se mohou uvolnit z gumových nožiček přístroje, by mohly způsobit změnu zabarvení povrchu nábytku nebo by mohly tyto nožičky po sobě zanechat stopy. V takovýchto případech podložte přístroj vhodnou dečkou nebo jinou podložkou. Nevyvrtávejte do gramofonu žádné otvory pro zašroubování šroubů k jeho případnému připevnění, tímto byste gramofon poškodili. 10 K raménku připojená přenoska. Snímací systém i jehlu této přenosky lze vyměnit. Před použitím gramofonu odstraňte kryt jehly z umělé hmoty. 11 Zajišťovací hliníková matice přenosky, kterou zajistíte přenosku po jejím připojení k raménku. 12 Raménko přenosky. 13 Odkládací opěrka pro raménko přenosky se zajišťovací úchytkou, na kterou odložíte raménko přenosky při vypnutém gramofonu nebo v přestávkách mezi přehráváním gramofonových desek. Důležité upozornění: Budete-li tento gramofon přenášet (převážet), doporučujeme Vám, abyste od raménka odpojili přenosku a zajistili raménko zajišťovací úchytkou. Tím zabráníte poškození raménka, přenosky a gramofonu. 14 Zvedáček raménka přenosky. 15 Otočný regulátor nastavení antiskatingu (protiskluzu) se stupnicí, který slouží k vyrovnání dovnitř směřujících sil raménka přenosky, aby jehla přenosky neklouzala po gramofonové desce (aby tato hodnota odpovídala přítlačné síle jehly použité přenosky). Nastavíte-li otočné vyvažovací závaží [16] přítlačné síly jehly na hodnotu 2,6 g, pak nastavte na stupnici antiskatingu hodnotu 2,5. 16 Otočné vyvažovací závaží raménka přenosky se stupnicí, které slouží k nastavení správného přítlaku (přítlačné síly) jehly. Montáž gramofonu (jeho sestavení) Upozornění: Nesprávně provedené sestavení gramofonu může způsobit snížení jeho výkonu, nestabilitu jeho talíře nebo neodvratné poškození gramofonu. Montáž talíře gramofonu Nejprve proveďte nasazení hnacího řemínku na vnitřní prstenec talíře a poté na hřídel motorku. Tento gumový řemínek může již být nasazen. V tomto případě zkontrolujte, zda není tento hnací řemínek zkroucený nebo poškozený. Dejte přitom pozor na to, abyste tento řemínek při nasazování na hřídel motorku nezkroutili. Poté zkontrolujte, zda se talíř rovnoměrně otáčí. Správně nasazený hnací řemínek poznáte podle toho, že bude mírně napnutý. Nasaďte talíř na hřídel (osičku) a přitlačte jej směrem dolů tak, aby správně na hřídel zapadl. Zkontrolujte, zda se tento talíř otáčí v kruhu a nevybočuje. Tento talíř se v žádném případě nesmí otáčet jako vajíčko nebo ovál a nesmí se kývat (viklat). Poté nasaďte na talíř protiskluzovou podložku. Montáž přenosky Nejprve připojte k raménku přenosku a zajistěte ji zajišťovací maticí. Dejte pozor na správné připojení kabelů (kontaktů) k přenosce. Při provádění této manipulace ponechte na jehle přenosky nasazený ochranný kryt z umělé hmoty. Bílý kabel (kontakt) = levý stereofonní kanál (L+) Modrý kabel (kontakt) = levý stereofonní kanál (L ) Červený kabel (kontakt) = pravý stereofonní kanál (R+) Zelený kabel (kontakt) = pravý stereofonní kanál (R ) 7 8

5 Vyvážení raménka přenosky Příklad připojení gramofonu k zesilovači Našroubujte na raménko přenosky vyvažovací závaží jeho otáčením doprava tak dalece, aby se toto závaží nacházelo v přední poloze. Tato poloha vyvažovacího závaží představuje maximální tlak přenosky (jehly) na gramofonovou desku. Nyní, nazvednete-li toto raménko rukou, byste měli pocítit jeho váhu a odpor, který toto raménko klade při jeho zvedání. Otáčejte nyní vyvažovacím závažím doleva tak dalece, dokud raménko nevyvážíte do vodorovné polohy (pokud nepocítíte téměř žádnou jeho váhu a odpor, které toto raménko klade při jeho zvedání). Provedete-li toto vyrovnání (vyvážení) přesně, bude se raménko (dotknete-li se jej) vychylovat rovnoměrně na obě strany. Toto vyvážení raménka znamená nulovou přítlačnou sílu jehly na gramofonovou desku, tedy hodnotu 0 gramů. Nechte vyvažovací závaží v této nové poloze a otočte prstencem se stupnicí na tomto závaží do svislé polohy, která bude na této stupnici vyrovnána přesně na nulovou hodnotu 0. Nyní nastavte přítlačnou sílu raménka přenosky podle doporučené hodnoty přítlačné síly jehly výrobce použité přenosky. Otáčejte stupnicí protizávaží směrem doleva (z pohledu zepředu proti chodu hodinových ručiček), dokud nenastavíte na stupnici potřebnou hodnotu této přítlačné síly. Jako označení Vám v tomto případě poslouží černá linka (čára) na raménku přenosky. Doporučené nastavení přítlačné síly pro přenosku, která je součástí tohoto gramofonu, je hodnota 2,6 g. Nastavení antiskatingu (protiskluzu) V mnoha případech postačí nastavit protiskluz raménka na stupnici tohoto regulátoru na minimální hodnotu. Antiskating představuje sílu raménka směřující ke středu talíře gramofonu, která vzniká u mnoha přenosek, jakmile se její jehla přibližuje ke středu gramofonové desky. Jelikož se může u tohoto gramofonu vyskytovat silné přeskakování jehly ke středu desky, pokuste se v tomto případě tento antiskating zvýšit pootočením tohoto regulátoru směrem k maximu. Zvyšujte toto odstupňování na stupnici regulátoru po jedné čárce (po jednom dílku stupnice), vyzkoušejte chování jehly na desce a proveďte případně stejným způsobem další opravy antiskatingu. Doporučené nastavení: Nastavíte-li otočné vyvažovací závaží přítlačné síly jehly na hodnotu 2,6 g, pak nastavte na stupnici antiskatingu hodnotu 2,5. Vyrovnání gramofonu do vodorovné polohy Našroubujte do příslušných otvorů gumové nožičky a vyrovnejte jejich otáčením absolutně vodorovnou polohu gramofonu. Tyto gumové nožičky slouží k tlumení silných vibrací. Bílý konektor znamená levý stereofonní kanál (L) Červený konektor znamená pravý stereofonní kanál (R). Viz podrobný popis uvedený v kapitole Součásti a ovládací prvky gramofonu (připojení gramofonu) a v jejím odstavci Zadní strana gramofonu. Reprodukce gramofonových desek (bez nahrávání) Dříve než se pustíte do přehrávání gramofonových desek, přečtěte si prosím znovu celý tento návod k obsluze včetně bezpečnostních předpisů, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny. Zkontrolujte ještě jednou všechna propojení a provedená nastavení (seřízení) gramofonu. Položte na talíř gramofonu protiskluzovou podložku. Na protiskluzovou podložku (talíř gramofonu) položte gramofonovou desku a pokud to bude nutné, použijte adaptér pro malé desky (singly). Připojte gramofon k síťovému napájení. Zvolte stisknutím příslušného tlačítka [6] nebo [5] rychlost otáčení 33 1/3 ot./min nebo 45 ot./min. Zvolenou rychlost otáčení talíře gramofonu poznáte podle rozsvícení příslušné červené kontrolky. Sundejte z jehly přenosky ochranný kryt. Uvolněte zajištění raménka přenosky na jeho opěrce [13]. Zvedněte raménko přenosky a nastavte jehlu přenosky (natočením raménka) nad první drážku na gramofonové desce (nebo nad jinou polohu na gramofonové desce). Proveďte snížení raménka přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem dolů [14]. Stiskněte tlačítko (START/STOP) [7]. Talíř gramofonu se začne otáčet. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zastavíte otáčení talíře gramofonu a gramofon vypnete. Po ukončení reprodukce gramofonové desky zvedněte raménko přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem nahoru. Položte raménko přenosky na jeho opěrku a raménko na opěrce zajistěte. Zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem a odpojte gramofon od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky). 9 10

6 Příprava gramofonu k nahrávání ve zvukovém formátu MP3 Zapněte svůj počítač (notebook) a na internetu otevřete webovou stránku Po otevření této webové stránky zvolte český jazyk [Your Language (Czech)]. Poté zvolte kliknutím myší nabídku Zvuková technika a dále nabídku Gramofony. Vyhledejte model TT Record, klikněte na tuto nabídku myší a po otevření příslušného okna klikněte dále na nabídku Ke stažení. Sáhněte si poté do počítače soubor 192kbps Upgrade (rychlost nahrávání 192 kb/s) nebo soubor 256kbps Upgrade (rychlost nahrávání 265 kb/s). Tento soubor poté zkopírujte z počítače na prázdné paměťové médium (na prázdný USB-stick neboli na prázdnou paměť flash nebo na paměťovou kartu). Zapněte gramofon stisknutím tlačítka (START/STOP) [7]. Zasuňte paměť flash (adaptér s paměťovou kartou) s nahraným souborem 192kbps Upgrade (TTRECORD-192.MCS) nebo se souborem 256kbps Upgrade (TTRECORD-256.MCS) do USB konektoru [9] na gramofonu. Vedle tohoto konektoru se musí rozsvítit červená kontrolka. Nyní stiskněte na gramofonu tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Nad tímto tlačítkem musí začít blikat červená kontrolka. Jakmile začne tato kontrola trvale svítit, došlo k uložení výše uvedeného souboru z paměťového média do vnitřní paměti gramofonu. Nyní vyndejte paměťové médium z gramofonu a gramofon vypněte. Důležité upozornění: Budete-li chtít toto paměťové médium používat k záznamu zvukových nahrávek z gramofonových desek, pak z něho musíte vymazat soubor TTRECORD-192.MCS nebo soubor TTRECORD-256.MCS. Toto proveďte známým způsobem na svém počítači nebo notebooku. Reprodukce gramofonových desek (s nahráváním) Zasuňte do počítače paměťové médium do USB konektoru [9] na gramofonu. Připojte gramofon k síťovému napájení. Zvolte stisknutím příslušného tlačítka [6] nebo [5] rychlost otáčení 33 1/3 ot./min nebo 45 ot./min. Zvolenou rychlost otáčení talíře gramofonu poznáte podle rozsvícení příslušné červené kontrolky. Sundejte z jehly přenosky ochranný kryt. Uvolněte zajištění raménka přenosky na jeho opěrce [13]. Zvedněte raménko přenosky a nastavte jehlu přenosky (natočením raménka) nad první drážku na gramofonové desce (nebo nad jinou polohu na gramofonové desce). Proveďte snížení raménka přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem dolů [14]. Stiskněte tlačítko (START/STOP) [7]. Talíř gramofonu se začne otáčet. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Budete-li chtít nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko nahrávání RECORD / STOP [4]. Po ukončení provádění záznamu (nahrávání) zvukových nahrávek z gramofonové desky vypněte gramofon stisknutím tlačítka (START/STOP) [7]. Zvedněte raménko přenosky přepnutím páčky zvedáčku směrem nahoru. Položte raménko přenosky na jeho opěrku a raménko na opěrce zajistěte. Zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem a odpojte gramofon od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky). Údržba a čištění gramofonu Kontrolujte pravidelně technickou bezpečnost přístroje a k němu připojených zařízení (síťové kabely, propojovací kabely atd.). Před čištěním, údržbou nebo opravami gramofonu jej odpojte jej od síťového napájení. K čištění gramofonu nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, chemická rozpouštědla nebo podobné látky (ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch gramofonu. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění gramofonu nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. K čištění povrchu gramofonu postačí suchý, měkký hadřík bez žmolků (chloupků) nebo štěteček na odstraňování prachu. Při silnějším znečištěním můžete hadřík mírně navlhčit teplou vodou s přídavkem malého množství neagresivního prostředku na mytí nádobí. Prach z jehly přenosky odstraňte měkkým štětečkem nebo vysavačem prachu. Technické údaje Napájení gramofonu: Pohon gramofonu: Příkon: Před čištěním gramofonu vždy zakryjte jehlu přenosky plastikovým krytem (mohli byste ji při čištění poškodit). 230 V AC / 50 Hz Motorek s řemenovým převodem 9 W Provozní / skladovací teplota: + 5 C až + 35 C / - 10 C až + 60 C Relativní vlhkost vzduchu: Rozměry gramofonu (d x š x h): Hmotnost gramofonu: 45 % až 85 % (nekondenzující) 449 x 370 x 145 mm 3,8 kg Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/12/

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 23 78

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 23 78 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod...1 Obsah...2 Rozsah dodávky...3 Bezpečnostní předpisy...4 Důležitá upozornění (dříve než přikročíte k montáži gramofonu)...5 Obj. č.: 30 23 78 Součásti a ovládací prvky

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

AT-LP5. Návod k obsluze. Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog)

AT-LP5. Návod k obsluze. Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog) Návod k obsluze AT-LP5 Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog) 1. Popis produktu 2. Technická specifikace 3. Nastavení a používání produktu 3.1 Základní nastavení 3.2 Přehrávání nahrávky 3.3 Instalace

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka GRAMOFON S VELMI VYSOKÝM KROUTÍCÍM MOMENTEM Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY a) Důkladně pročtěte pokyny, než zařízení zapojíte do sítě el. napětí a začnete používat. b) Pokyny uschovejte pro případ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 00 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 00 99 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Obj. č.: 59 00 99 Máte v bytě málo místo místa pro velký buben? Pak s touto výkonnou, elektronickou a digitální bicí soupravou nebudete mít žádné problémy s místem. V tomto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod Monitor pro endoskopy BS-1000T Obj. č.: 12 33 19 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup monitoru pro endoskopické kamery BS-100T. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM NÁVOD K OBSLUZE Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM Obj. č.: 750483 2 OBSAH: Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 08 Dopřejte si absolutní blaho kombinací tepla s oživující masáží. Tento přístroj se 4 páry různých masážních hlavic (nástavců) a s plynule regulovatelným počtem poklepů

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 1 Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 Tato pokojová anténa je širokopásmová, pracuje ve frekvenčním pásmu 40 860 MHz. Přijímá radiové vlny pro příjem jak klasického analogového signálu tak signálu pro příjem

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více