V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?"

Transkript

1 V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však v celosvětovém měřítku jediným výrobcem, který může nabídnout všechny technologie stlačování a též poskytnout zákazníkovi objektivní poradenské služby. Množství existujících způsobů stlačování vzduchu všeobecně vyplývá z různých technických, ekonomických a estetických okolností jejich vzniku, tzn., že vyšší výskyt šroubových kompresorů v dnešní době není dán všeobecně lepší koncepcí vzhledem k ostatním způsobům stlačování vzduchu, nýbrž má své kořeny v dějinách. Už nyní můžeme říci, že nasazení rotačního kompresoru je výhodné při menších množstvích. Při větších množstvích doporučujeme šroubový kompresor. Jak funguje rotační kompresor Rotační kompresory jsou jednostupňové fungující vícekomorové kompresory. V kulaté komoře, ve statoru, se otáčí excentricky vmontovaný ocelový válec (rotor) s podélnými skluznými štěrbinami. V těchto štěrbinách se pohybují ocelové lamely, které jsou odstředivou silou vzniklou rotací válce vytlačovány ke stěně, čímž vznikají jednotlivé komory ( obr. 1 ). Stlačování vzduchu probíhá v těchto objemově variabilních komorách : Přes nasávací filtr a nasávací regulátor se vzduch dostává do komor. Rotací rotoru se pohybují tyto komory nahoru, vzduch je sevřen a zmenšováním objemu komor dochází postupně ke stlačení vzduchu ( obr. 2 ). 1

2 Výstup stlačeného vzduchu proběhne na horní straně statoru, kde je objem komory nejmenší a stupeň stlačení nejvyšší. Kompresní část Obr.1 : Obr.2 : Sací část Odstředivou silou vzniklou rotací rotoru jsou lamely vytlačovány k vnitřní stěně statoru a utěsňují komory proti sobě navzájem. V časti, kde dochází ke sblížení rotoru s vnitřní stěnou statoru, se během nasávací fáze objem komor mezi lamelami zvětší a na protější straně dosáhne maximální hodnoty. V kompresní části dochází ke zmenšování komor, a tím ke stlačení vzduchu. Jak funguje šroubový kompresor? Šroubové kompresory jsou dvouhřídelové stroje s rotujícími písty ( rotační kompresory ), které fungují na základě vytlačovacího principu. Oba rotory ( hlavní a vedlejší rotor ) jsou vybaveny několika ozubenými profily, které se otáčejí heliocentricky kolem rotorů a přesně do sebe zapadají. Jsou uloženy s minimálními rozměry štěrbin a pohyblivou vůlí ve dvou válcích ( obr. 3 ). 2

3 Obr. 3 Sací část Tlaková část Rotorové hřídele jsou fixovány valivými ložisky a pohon vedlejšího rotoru je většinou zajišťován silovým stykem profilu hlavního rotoru. Je možný ale i synchronizovaný pohon obou rotorů přes vnější ozubené soukolí. Při otáčení rotorů se profily pohybují kolem nasávacího otvoru a k zavření vzduchu dojde tehdy, kdy vznikající objem dosáhne maximální hodnoty. Stlačování vzduchu a jeho odvod na tlakovou stranu přes vypouštěcí otvory probíhá tak, že do sebe během otáčení hlavní a vedlejší rotor vzájemně zapadnou. Objemová účinnost Objemová účinnost kompresoru označuje poměr skutečně stlačeného množství vzduchu za minutu ku teoreticky proběhlému geometrickému objemu vzduchu. Objemová účinnost závisí v podstatě na ztrátách netěsností uvnitř kompresoru. 3

4 Protože k těmto ztrátám dochází vždy, je účinnost vždy menší než 100%. Čím nižší jsou ztráty zpětným prouděním uvnitř kompresoru, tím vyšší je objemová účinnost a tím nižší je specifický příkon elektromotoru na m 3 stlačeného vzduchu. Ztráty netěsností podél vnitřní stěny statoru Lamely rotačního kompresoru jsou radiálně vytlačovány odstředivou silou, vznikající otáčením rotoru, a kloužou po olejovém filmu téměř bez doteku po vnitřní straně statoru. Zajišťují stále dokonalé utěsnění jednotlivých kompresních komor proti úniku vzduchu z jedné do druhé. Olej při tom hraje podstatnou roli, vstřikuje se během vlastního stlačovacího procesu do komor tvořených křídly nejen kvůli chlazení vzduchu a mazání, olej proniká i pod zaoblené lamely a tím proti sobě dokonale utěsňuje jednotlivé stlačovací komory ( obr. 4 ). Obr. 4 : Během stlačovací fáze se vstřikuje olej za účelem chlazení vzduchu, mazání lamel a utěsnění komor vytvořených křídly. Jak olejový film, tak i před lamelami rotací nahromaděný olej zajišťující dokonalé utěsnění komor a tím zabraňují tlakovým a jiným ztrátám. 4

5 Jedna řada lamel tedy stačí k bezztrátovému oddělení sacího a výtlačného otvoru (obr. 5 ). Výstup stlačeného vzduchu Sací část Obr. 5 : Jedna řada lamel tedy stačí k oddělení části tlakové a sací. Perfektní utěsnění jednotlivých kompresorových komor vstříknutým olejem vyžaduje u rotačního kompresoru pouze přesné vyhotovení podle norem moderních CNC strojů. 5

6 U šroubového kompresoru je zpětné proudění uvnitř stroje ovlivněno i přesným vyhotovením šroubového páru a skříně ( přípustná tolerance je pouze několik setin mm ), ale také vyskytující se axiální vůlí. Kvůli odlišnému konstrukčnímu principu zde olej nemůže stejnou měrou od sebe navzájem utěsnit kompresní komory tak, jak je tomu u kompresoru rotačního ( obr. 6 ). Obr. 6 : Vyhotovení šroubů a skříní si u šroubového kompresoru vyžaduje mimořádnou přesnost (přípustná tolerance pouze několik setin mm), jinak dojde k odírání, nebo dochází k výkonnostním ztrátám. 6

7 Konstrukcí je podmíněna prstencová štěrbina mezi šroubovým párem a skříní. Z konstrukce vyplývá, že mezi šroubovým párem a skříní je prstencová štěrbina. Ztráty netěsností, ke kterým při tom dochází, snižují množství stlačeného vzduchu a zároveň zvyšují příkon. Tento efekt najdeme především u menších kompresorů, protože u těchto je poměr plochy prstencové štěrbiny ku ploše průřezu šroubu obzvlášť nepříznivý. Zvýšením počtu kompresních otáček se snažíme zvýšit objemovou účinnost Ztráty netěsností u čelních stran U šroubového kompresoru vyvolává stlačený vzduch na základě geometrie šroubu během práce axiální tlak šroubového páru proti čelní desce sací části ( obr. 7 ). Štěrbina tlaková Štěrbina sací část část Obr. 7 : Axiální síly, vyskytující se u šroubových kompresorů, vyvolávají u hlavního a vedlejšího rotoru tlak, působící na čelní desku na sací straně. To vede ke zmenšení štěrbin na sací straně a ke zvětšení štěrbin na straně tlakové - tedy tam, kde je stav kritický. Účinnost stlačení zde úplně závisí na ložiscích a přesnosti součástek. Axiální tlak je pohlcován speciálními tlakovými ložisky: vzduchové ztráty, vzniklé na základě tohoto efektu, jsou v podstatě ovlivňovány dobou, kdy jsou valivá ložiska na sací straně mimo provoz. 7

8 U rotačních kompresorů se nevyskytují axiální síly. Tak zabráníme vzniku netěsností, které by se jinak na základě axiálních sil uvnitř kompresoru objevily! Dodatečné vstřikování oleje přes obě uzavírající desky zabrání úniku vzduchu přes strany rotoru a lamel. Lamely kloužou i zde po olejovém filmu, který seřizuje rotor a navzájem proti sobě utěsňuje kompresorové stěny z obou stran ( obr. 8 ). Obr. 8 : U rotačních kompresorů se axiální síly nevyskytují. Čelní strany rotoru se nikdy nedotýkají uzavírajících desek. Přes vývrty v těchto deskách se pomocí tlaku vstřikuje olej do meziprostor a takto vzniklým olejovým tlakem je rotor bez doteku seřizován. Tento olejový film zároveň zabrání i ztrátám netěsností. 8

9 Mrtvý prostor šroubového kompresoru Volumetrická účinnost šroubového kompresoru je v podstatě ovlivňována řešením problému mrtvému prostoru. V mrtvém prostoru šroubového kompresoru zůstane vzduchová bublina, která neprojde do výtlačné části a vrátí se zpátky do sací části. Tak v tomto místě uniká vzduch do zóny nižšího tlaku a objemová účinnost klesá. Obr. 9 : U šroubového kompresoru se vyskytuje jeden kritický bod, kde je již utěsnění nemožné: jedná se o mrtvý prostor, to znamená o vzduchovou bublinu, která již neprojde do výtlačné části a vrátí se zpět do části sací. Jen na základě vysokých otáček mohou být takto vzniklé ztráty sníženy. 9

10 Všichni výrobci šroubových kompresorů se snaží omezit efekt tzv. mrtvého prostoru prodloužením rotorových profilů ( asymetrické profily ) a vysokými otáčkami hlavního a vedlejšího rotoru. Proto vyžaduje většina šroubových kompresorů převodové zařízení ( obr. 10 ), nebo převod přes klínový řemen. Existence tzv. mrtvého prostoru je podmíněna základní konstrukcí šroubového kompresoru a úplně jej odstranit nelze. Navíc u šroubového kompresoru dochází značným zvýšením otáček k většímu opotřebení, snižuje se jeho životnost a snížením nasávacího výkonu i objemová účinnost. Mrtvý prostor, vyskytující se u šroubového kompresoru, u rotačního kompresoru díky odlišné technice komprese neexistuje. Rotační kompresory COMPAIR se vyznačují objemovou účinností nad 90%. Tato mimořádně vysoká účinnost je rozhodující předností ve srovnání s kompresory šroubovými. Obr. 10 : Abychom u šroubového kompresoru dosáhli přijatelné objemové účinnosti ( mrtvý prostor ), je zapotřebí vysokých otáček. Proto potřebujeme nějaké převodové zařízení. 10

11 Hospodárnost stlačování vzduchu Podstatným kriteriem pro posouzení hospodárnosti kompresorů je specifická spotřeba energie nazýváme ji také specifickým příkonem. Specifická spotřeba energie udává, kolik energie musíme konkrétně vynaložit, aby došlo ke stlačení 1m 3 vzduchu od 1 baru okolního tlaku na daný přetlak, a měříme jej v kw/m 3. Na základě snížení specifického příkonu dochází i ke snížení běžných provozních nákladů a ekonomický úspěch kompresoru je koneckonců dán i touto veličinou. Není tedy divu, že se všichni výrobci kompresorů snaží zlepšovat. Důležitými faktory, ovlivňujícími specifickou spotřebu energie, jsou tyto: - zpětné proudění uvnitř přístroje, protože zde přichází stlačovací práce nazmar - optimální termodynamická realizace stlačovacího procesu - mechanické ztráty výkonu při stlačování Chlazení vzduchu během kompresní fáze Vynaložení mechanické energie při stlačování vzduchu je ovlivněno i stupněm vzduchového chlazení během vlastního kompresního procesu. Při stlačení určitého množství vzduchu se zároveň s tlakem zvyšuje i teplota stlačeného vzduchu, což vede k dalšímu zvýšení tlaku zde se jedná o cyklický jev. Teoreticky nejlepší účinnosti mechanické stlačovací práce dosáhneme, když teplota během stlačovacího procesu díky chlazení zůstává konstantní a zmenšením objemu se odpovídajícím způsobem přímo zvýší tlak. Chlazení vzduchu během kompresní fáze probíhá zpravidla vstřikováním oleje do kompresní komory. 11

12 U rotačních kompresorů firmy COMPAIR dochází k chlazení během počínajícího kompresního zdvihu speciálními vývrty ve stěně statoru, a sice v té chvíli, kdy teplota již předtlačeného vzduchu je v jednotlivých komorách vyšší než teplota vstříknutého oleje. U šroubových kompresorů dochází k chlazení vzduchu během stlačovacího procesu obdobně. Není zde žádný podstatný rozdíl ve srovnání s kompresory rotačními. K objektivnímu porovnání jednotlivých kompresorů je koneckonců možno využít pouze realizovaná data olejového chlazení. Zde platí následující: Čím nižší je vstřikovací teplota oleje, tím účinnější je mechanický kompresní proces kompresoru. Mechanické ztráty výkonností Z konstrukce vyplívá, že šroubové kompresory musejí pracovat za vysokých otáček ( zpravidla ot/min ), aby relativní ztráty množství vzniklé mrtvým prostorem byly udrženy na co možná nejnižší úrovni. Zde, u šroubového kompresoru dochází, na rozdíl od rotačního kompresoru, který, je-li přímo napojen na elektromotor, pracuje pouze s 1,450 ot/min, k celé řadě dalších výkonnostních ztrát : a) vyššími otáčkami šroubů vznikají nadprůměrně vysoké mechanické třecí ztráty a je nezbytná vysoká chladící energie. b) abychom dosáhli u šroubů pomocí elektromotoru tak vysokých otáček, používáme zpravidla převodu ozubenými koly nebo klínovým řemenem, čímž se absorbuje 5% motorového výkonu. Spojení mezi rotačním kompresorem firmy COMPAIR a elektromotorem naproti tomu žádný výkon neabsorbuje. 12

13 Přímé spojení motoru s kompresorem flexibilní spojkou má u rotačního kompresoru COMPAIR vliv na nízký specifický příkon. (obr. 11 ). Obr

14 Porovnání hospodárnosti v praxi Bohužel se výrobci ve svých katalozích často omezují na uvedení instalovaného jmenovitého výkonu elektromotoru. Tato hodnota většinou k posouzení účinné přeměny energie a hospodárnosti nestačí, protože elektromotory mohou být přetíženy, což zkracuje jejich životnost a zvyšuje jejich příkon (servisní faktor). Další důležitou veličinou, o které je zapotřebí se zmínit, je výkonnostní faktor toho kterého motoru, jenž nás informuje o tom, jaký výkon je u motorové hřídele skutečně k dispozici. Na elektromotor napojené větráky, filtry na nasávání vzduchu, odlučovací patrony na olej, zpětné ventily, dochlazovače, odlučovače kondenzátu jsou prvky spotřebovávající energií se značným příkonem ( až 5% příkonu celého systému ). A při porovnávání hospodárnosti bychom si měli vždy ujasnit, zda se uvedený výkon kompresoru ( dodávané množství stlačeného vzduchu, tlak, jmenovitý výkon/příkon na hřídeli v kw ) vztahuje např. jen na stlačovací prvek bez nasávacího vzduchového filtru, nebo zda údaje platí pro kompletní kompresor. Navíc ještě podotýkáme, že podle listu ISO 1217 je přípustná tolerance pro dodávané množství až 5% a pro příkon až 6% oproti údajům v prospektech výrobců. Uvedení výše zmíněných tolerancí je při předložení nabídky nezbytné, jinak bychom dostali, teoreticky vypočítanou, spotřebu energie fantasticky nízkou v souvislosti s uvedeným jmenovitým výkonem motoru, který může být o 15 % nižší než efektivní příkon. Reálná hodnota specifické spotřeby energie a teoreticky vypočítaná hodnota dle údajů v prospektech se mohou rozcházet až o 20%. Na rozdíl od šroubových kompresorů mají rotační kompresory COMPAIRU standardní výkon, to znamená, že ve výkonu přístrojů jedné typové řady nejsou podstatné rozdíly. Ani přibývající věk nemění nic na výkonu. 14

15 Případná vůle nemá žádný vliv na efektivnost a účinnost kompresního procesu. Lamely kompresoru jsou odstředivou silou stále vytlačovány k vnitřní stěně statoru a zajišťují spolu s kompresorovým olejem vždy dokonalé utěsnění jednotlivých kompresních komor vůči sobě navzájem. Eventuelně se vyskytující axiální vůle si nevyžaduje žádného zvláštního utěsňovacího opatření, protože vstřikování oleje mezi boční zavírací desky a stator zaručí perfektní zapečetění ( srv. obr. 8 ). Rotační kompresory COMPARIU spolehlivost a hospodárnost za nepřetržitého provozu Rotační kompresory COMPAIRU se vyznačují vysokou spolehlivostí a hospodárností a mají zároveň také dlouhou životnost. Tyto vlastnosti jsou dány: - nízkým stálým mechanickým zatížením díky nízkým otáčkám - mimořádně vysokou bezpečností provozu díky překvapivé jednoduchosti funkčního principu s přímým pohonem a pouze jedinou rotující částí - nízkými náklady na opravy a údržbu - dlouhodobými zkušenostmi z výroby rotačních kompresorů a stálou optimalizací výkonů - proporcionálním řízením nasávání s konstantním tlakem Navíc zde nepotřebujeme tlakovou nádobu. Nepřetržité mechanické zatížení Rotační kompresory COMPAIRU nevykazují dokonce ani po dlouholetém intenzivním užívání sníženou výkonnost. To je dáno i specifickou kompresorovou technikou. Lamely kloužou díky nízkým otáčkám rotoru ( pouze 1,450 ot/min ) téměř bez doteku po olejovém filmu vnitřní stěny statoru. Praxe ukazuje, že lamely jsou funkční i po provozních hodinách a nejeví žádné známky opotřebení. 15

16 Kdyby se však náhodou opotřebení projevilo, v žádném případě nebude mít vliv na utěsňovací efekt, protože lamely se mohou neustále volně pohybovat ve štěrbinách rotoru a tím dokonale utěsňují ( obr. 12 ). Obr. 12: Lamely se pohybují volně v rotorových štěrbinách, a proto mají neustálý kontakt s vnitřní stěnou statoru. Neustále znovu se přizpůsobují vnitřní stěně dokonce i za event. vzniklého opotřebení. Proto není zapotřebí absolutní přesnosti součástek. Perfektně utěsňují kompresní komory i po nesčetných provozních hodinách. U šroubového kompresoru je vedlejší rotor poháněn hlavním, a sice tak, že hlavní rotor pouze na několika málo místech tlačí na šroubový profil vedlejšího rotoru, aby jej uvedl do pohybu. Tento tlak působí podél specifické dráhy. Tlak na velmi malou plochu může dosáhnout tak vysokých hodnot, že dojde k poškození olejového filmu a mazání selže. V takovém případě každopádně dojde ke zvýšení otěru ( obr. 13 ). Obr. 13: K převodu síly z hlavního na vedlejší rotor ( aby došlo k rovnoměrné rotaci ) dochází jen v několika málo bodech. Zde je vysoký tlak, takže dokonce může dojít i k poškození olejového filmu nevyhnutelným následkem potom je opotřebení. 16

17 Z konstrukce rotačních kompresorů vyplývá, že se u nich nevyskytují axiální síly a tím nedochází ani k třecím ztrátám mezi rotorem a čelní stěnou skříně u pohonu, což ale může nastat u kompresorů šroubových, když jsou poškozena ložiska. Mechanické zatížení způsobené tlakem, nebo třecí ztráty, k nimž dochází dotekem rotoru s vnitřní stěnou statoru, jsou u rotačních kompresorů COMPAIRU vyloučeny ( obr. 14 ). Obr.14: Díky zaobleným koncům lamel plavou lamely téměř bez doteku po olejovém filmu podél vnitřní stěny statoru. Nevzniká takřka žádné opotřebení. Rotor se dokonce ani po dlouholetém provozu v žádném místě nedotýká vnitřní stěny skříně. Nejmenší distance od vnitřní stěny statoru dosahuje rotor tam, kde je kompresní tlak nejvyšší, tzn., že na něj v tomto místě působí radiální síla směřující od stěny pryč ( obr. 15 ). Obr. 15: Tlak zabezpečuje, aby se rotor a vnitřní stěna statoru přímo nedotýkaly. 17

18 U šroubového kompresoru vyvolává zatížení radiálním tlakem třecí kontakt šroubového páru s protější vnitřní stěnou válce, protože jednotlivé součásti mohou mít pouze extrémně nízkou toleranci, aby ztráty netěsností byly co nejmenší. K extrémnímu tření dochází i tehdy, když jsou ložiska jen nepatrně poškozena ( obr. 16 ). Obr. 16: Zatímco u šroubového kompresoru vyvolává negativní následky i sebenepatrnější opotřebení ložisek, vytlačuje u rotačních kompresorů radiální tlak rotory opačným směrem. Jednoduchost funkčního principu U rotačního kompresoru COMPAIRU je rotorová hřídel zafixována přesně dimenzovanými ložisky z bílého kovu. Tento způsob uložení je tichý a má mnohem delší životnost než valivá ložiska.valivá ložiska jsou konstrukčně nezbytná jen tehdy, když se rotor musí otáčet uvnitř válce se 100% axiální přesností, což je případ šroubového kompresoru. Dochází zde ke značným kontaktům mezi šrouby navzájem, nebo mezi šrouby a stěnou válce, což může vést k neblahému odírání kovu ( obr. 17 ). Obr. 17: Dojde-li mezi rotory vzájemně, nebo mezi rotory a vnitřní stěnou statoru k velkoplošným kontaktům a k převodu síly, můžeme se dočkat nežádoucího odírání. 18

19 Proč právě rotační kompresor firmy COMPAIR? Dokonalá konstrukce Rotační kompresory COMPAIRU to znamená více než 30 let zkušeností s výrobou kompresorů a rovněž více než 30 let optimalizace výkonů přístrojů a tvarování jednotlivých součástek. COMPAIR zavedl již před řadou let systém zabezpečující kvalitu podle ISO 9000 do výroby a montáže, a tím zajistil kvalitu nejvyšší úrovně Rotační kompresory COMPAIRU obsahují kompresní prvek, olejovou komoru, odlučovač oleje, nasávací filtr na vzduch, nasávací řízení, zpětný ventil atd., to vše kompaktně v jednom celku. Na tuto jednotku můžeme přímo napojit elektromotor a olejový chladič vzduchu. Rotační kompresory COMPAIRU je možno okamžitě uvést do provozu, potřebujeme jen přípoj na el. Proud a na stlačený vzduch. První olejovou náplň dostane kompresor dokonce už v továrně a jedná se o ekologicky, vysoce účinný olej. Přitom kvalitu a spolehlivost ovlivňuje do značné míry kvalita použitého materiálu: rotor, stator a lamely jsou vyrobeny ze speciálních litých ocelí. To zaručuje stabilitu tvaru a minimální opotřebení dokonce po dlouhodobém nepřetržitém provozu. Lamely jsou zaoblené proti vnitřní stěně statoru a plavou po olejovém filmu téměř bez doteku podél vnitřní stěny statoru. Olejový filtr, části odlučovače oleje a kombinovaný chladič olej vzduch z hliníku, jakož i hodnotné těsnící a spojovací části zajišťující bezpečné a technicky jednoduché zásobování stlačeným vzduchem. Případné údržbářské práce může provést personál v místě, kde je kompresor instalován. Za tímto účelem COMPAIR pořádá a nabízí speciální servisní semináře. Údržbářské práce mohou samozřejmě provést i servisní technici COMPAIRU, a to buď na objednávku, nebo dle předem sepsané smlouvy. 19

20 Rotační kompresory COMPAIRU výkony, které vás přesvědčí Objemová účinnost Objemová účinnost, tj. poměr mezi skutečně vyrobeným množstvím stlačeného vzduchu a teoreticky vyrobeným zdvihovým objemem, koneckonců není rozhodující pro ekonomické posouzení kompresoru. Ale dobrá, dokonce velmi dobrá objemová účinnost je podstatným předpokladem pro nízký specifický příkon. Rotační kompresory COMPAIRU mají objemovou účinnost vyšší než 90% při stlačení na 7 barů. Specifická spotřeba energie Rotační kompresory COMPAIRU vykazují ve svém sériovém vybavení specifickou spotřebu energie až 5,9 kw na m 3 /min při stlačení na 7 barů. Tímto mají jednu z nejnižších specifických spotřeb energie oproti všem ostatním známým šroubovým a rotačním kompresorům. Specifický příkon lze dokonce zredukovat až na 5,6 kw/m 3, jestliže jak to ostatní výrobci rádi dělají se při sestavování energetické bilance kompresoru nebere zřetel na nasávací filtr a energii nezbytnou k větrání. Při konstruování rotačních kompresorů COMPAIRU se věnuje pozornost poklesu tlaku mezi kompresní částí/odlučováním oleje ( Air End ) a připojení do sítě. Mezi nimi se nacházejí: chladič vzduchu, odlučovač kondenzátu a příslušná potrubí. Pokles tlaku v tomto úseku se pohybuje pouze okolo 0,3 0,4 bar, to znamená, že se dodatečný specifický příkon způsobený tímto poklesem tlaku zvýší o pouze 3% ( obr. 19 ). 20

21 Chlazení olejem a dochlazení vzduchem Účinné chlazení olejem je předpokladem hospodárnosti a bezpečnosti provozu a dlouhé životnosti kompresorů. Při optimální vazkosti oleje a dobré mazivosti zajišťují nízké teploty oleje následující: - delší životnost a lepší elasticidu všech těsnění a těsnících O-kroužků - lepší utěsnění všech systémů a vyloučení vzniku olejových průsaků - zpomalení stárnutí kompresorového oleje i při dlouhodobém užívání - údržba nutná jen zřídka, jakož i - všeobecné prodloužení životnosti celého kompresorového zařízení Rotační kompresory COMPAIRU jsou vybaveny velkoryse dimenzovanými hliníkovými chladiči a zabezpečují bezporuchový dlouhodobý chod za teplot až do 40 stupňů Celsia. Za bezporuchového provozu nepřekročí teplota oleje 100 stupňů Celsia. Abychom zamezili vzniku kondenzační vody v olejové komoře a abychom zabezpečili optimální olejovou vazkost, je chladič vybaven termostaticky řízeným obtokovým ventilem. V případě příliš nízké provozní teploty zamezí tento obtokový ventil cirkulaci oleje přes chladič, což vede k jeho ohřátí je tomu tak vždy po startu provozu a za nízkých okolních teplot. Výstupní teplota stlačeného vzduchu je přímo po odloučení oleje ( Air End ) maximálně o 60 stupňů Celsia vyšší než okolní teplota, to znamená, že za okolní teploty 20 stupňů Celsia dosáhneme pouze 80 stupňů Celsia. U standardních modelů, které jsou vybaveny dochlazovačem stlačeného vzduchu, je stlačený vzduch předán do sítě o 4-6 stupňů vyšší než je okolní teplota. Samozřejmě jsou vždy standardní modely vybaveny sériově odlučovačem kondenzátu, aby mohla být odvedena vzniklá kondenzační voda. 21

22 Odlučování oleje Rotační kompresory COMPAIRU mají extrémně nízkou spotřebu oleje a zajišťují na základě efektivního odlučování oleje a chlazení olejem bezpečné, efektivní a ekonomické zásobování stlačeným vzduchem, a to za použití jen malého množství oleje. Pomocí dvou po sobě následujících odlučovacích stupňů dosáhneme vysoce účinného odloučení oleje: ze stlačené směsi vzduch olej získáme přes klapky labyrintu mezi statorem a stěnou skříně olej už z 98% odloučený. Takto již předčištěný vzduch je potom veden do vlastního separátoru, kde se olej znovu mechanicky odlučuje za snížené rychlosti a změny směru proudění vzduchu jedná se zde o druhý stupeň odlučování. V rámci cíleného následného zpracování stlačeného vzduchu lze s poměrně nízkými náklady získat technicky bezolejnatý stlačený vzduch. Řízení kompresorů šetří energií Řízení rotačních kompresorů COMPAIRU dovoluje nepřetržitý a automatický provoz. a) Nepřetržitý provoz Permanentním otvíráním a zavíráním regulátoru nasávání vzduchu dodává kompresor jenom takové množství vzduchu, kterého je opravdu zapotřebí. Za konstantního tlaku zabráníme špičkám rozběhového proudu a šetříme energií. Není třeba tlakové nádoby. b) Automatický provoz Za silně kolísavé potřeby stlačeného vzduchu je tento typ provozu nejekonomičtější. Kompresor je řízen tlakovým regulátorem. Není-li zapotřebí vzduchu ze sítě, kompresor se automaticky vypne po načasované době chodu na prázdno. Klesá-li tlak vzduchu v síti, kompresor se automaticky zapne. 22

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Porovnání principu činnosti P o z n á m k y :........ Autorizované obchodní a servisní středisko firmy MATTEI v České Republice: MONDO s.r.o. Vážní 899 500 03 Hradec Králové

Více

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,5 m 3 /min, tlak 5,5 až 5 bar Co očekáváte od kompresoru? Jako uživatel očekáváte od zásobování tlakovým vzduchem

Více

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním typu GDS jsou určeny pouze pro ruční obvodové a šikmé broušení brousicími tělísky. Brusky lze použít i k obrábění tvrdokovovými frézami. Maximální

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

Profesionální montážní kompresory

Profesionální montážní kompresory Profesionální montážní kompresory Pojízdné a přenosné kompresory Compact-Air 221/10 Compact-Air 265/10 Compact-Air 311/20 Compact-Air 321/20 Pojízdné kompresory Compact-Air 321/24 PRO Compact-Air 321/24

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat.

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat. SEAT SERVIS Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. seat.cz POUKAZY Z U MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Zákazníkem je fyzická osoba

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

OBSAH. Strana 22. Výhody pneumatických motorů. Strana 6-7. Čím jsou pneumatické motory DEPRAG tak výjimečné? Produkty: Zubové motory.

OBSAH. Strana 22. Výhody pneumatických motorů. Strana 6-7. Čím jsou pneumatické motory DEPRAG tak výjimečné? Produkty: Zubové motory. Pneumatické motory kompaktní ušlechtilá ocel reverzační lehké robustní sterilní pojistka proti přetížení kompletní servis D6000 D6000 10.2009 10.2008 OBSAH Použití pneumatických motorů Strana 3-4 Výhody

Více

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU 1919 Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES BLADE i 8 12 S přímým převodem Mattei: více než 90 let výzkumu a spolehlivosti Firma Ing.

Více

SECOTEC Kondenzační sušička stlačeného vzduchu Průtok vzduchu 0,6 až 25 m³/min. www.kaeser.com

SECOTEC Kondenzační sušička stlačeného vzduchu Průtok vzduchu 0,6 až 25 m³/min. www.kaeser.com SECOEC Kondenzační sušička stlačeného Průtok 0,6 až m³/min www.kaeser.com Proč sušení stlačeného? Kompresorem nasávaný atmosférický vzduch je, jak známo, směs plynů, která vždy obsahuje také vodní páry.

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE POPIS Princip pístových čerpadel je samozřejmě založen na posuvném pohybu pístu ve válci, jejich zdvih je poháněn rotující hřídelí s externím pohonem. Dalším významným

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru www.almig.cz PÍSTOVÉ KOMPRESORY Objem od 150 4.470 l/min Pístové do 400 baru IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ TOPAS 1.5/50 S TOPAS 4 F T Typové označení např. RUBIN -O 7.5 500 F S D ID Model O = Bezmazný Hnací výkon [kw]

Více

FITNESS PLÁN SEAT SERVIS TECHNOLOGY TO ENJOY

FITNESS PLÁN SEAT SERVIS TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT SERVIS TECHNOLOGY TO ENJOY POUKAZY Z FITNESS PLÁNU MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Zákazníkem je fyzická osoba nepodnikající. Případně dle posouzení a rozhodnutí participujího

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

ELRO. Čerpadla nebezpečných látek Typy GUP 3-1,5 & GP 20/10 Ex

ELRO. Čerpadla nebezpečných látek Typy GUP 3-1,5 & GP 20/10 Ex ELRO Čerpadla nebezpečných látek Typy GUP 3-1,5 & GP 20/10 Ex ELRO Čerpadla nebezpečných látek GUP 3-1,5 & GP 20/10 Ex Progresivní technologie s tradicí Čerpadla nebezpečných látek ELRO v podobě mobilních

Více

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL uskutečnění výměny obsahu válce (spaliny nahradit čerstvou palivovou směsí nebo vzduchem). DRUHY dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV. ČASOVÁNÍ VENTILŮ

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Pět způsobů, jak snížit náklady na údržbu čerpadla

Pět způsobů, jak snížit náklady na údržbu čerpadla Pět způsobů, jak snížit náklady na údržbu čerpadla Nová řada APEX : pět modelů snížení nákladů na údržbu čerpadla Navrženo pro jednoduchost Bezucpávkový, bezventilový princip snižuje celkové náklady na

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony Řemeny SKF Xtra Power Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony 1 Obsah Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Skupina SKF si udržuje

Více

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce PNEUMATICKÉ KOMPONENTY VÁLCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Pneumatické válce... 3 Jednočinné pneumatické válce... 3 Dvojčinné pneumatické válce... 4 Speciální pneumatické

Více

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A 2e plus s.r.o. Trabantská 270 190 15 Satalice Tel: 281 917 430 Fax: 281 917 435 E-mail: info@2e.cz mobil: 777 349 479 PÍSTOVÝ KOMPRESOR AirCast C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A NÁVOD K

Více

Motory s vnějším spalováním

Motory s vnějším spalováním T E P E L N É M O T O R Y Spalovací motor je tepelný stroj, který využívá vnitřní energii tělesa (převážně chemickou - hoření) ke konání práce. Základní rozdělení podle druhu spalování paliva 1) Motory

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13 M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 m³/min

Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13 M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 m³/min Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 Made in Germany Ve městě Coburg (severní Bavorsko) vznikají v bezprostřední blízkosti

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků V tomto přehledu budou představeny různé typy hnětacích strojů. Hnětací stroje neboli hnětače, lze rozdělit mimo jiné na stroje s vodorovnou nebo svislou

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

pro soustavy s oběhovým čerpadlem

pro soustavy s oběhovým čerpadlem pro soustavy s oběhovým čerpadlem Rozměry Přímý Rohový Rohový úhlový Provedení UK Tato ventilová tělesa jsou vhodná pro termostatické hlavice Danfoss RA 2000 a RAE, a pro termoregulační pohony typu TWA.

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

Závažové pumpy PD 600, PD 1000. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205

Závažové pumpy PD 600, PD 1000. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Návod k obsluze ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Popis částí: 1 = měřicí systém 2 = tlaková pumpa 3 = zásobník oleje s ukazatelem hladiny 4 = elektromotor

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

DRYPOINT AC. 135 1.550 m 3 /h

DRYPOINT AC. 135 1.550 m 3 /h DRYPOINT AC ADSORPČNÍ SUŠIČKY S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY 135 1.550 m 3 /h ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGII ZAPLATÍ POŘIZOVACÍ CENU TO JE SKUTEČNOST Provoz zařízení na stlačený vzduch s tradičními adsorpčními

Více

TEPELNÉ MOTORY (první část)

TEPELNÉ MOTORY (první část) TEPELNÉ MOTORY (první část) A) Výklad: Tepelné motory: Tepelné motory jsou hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou (tj. mechanickou). Obecný princip

Více

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené

Více

Rotační šroubové kompresory. MSD 55-75 - 90 kw S P O L E H L I V Á T E C H N O L O G I E

Rotační šroubové kompresory. MSD 55-75 - 90 kw S P O L E H L I V Á T E C H N O L O G I E Rotační šroubové kompresory MSD 55-75 - 90 kw S P O L E H L I V Á T E C H N O L O G I E Šroubové kompresory MSD Výsledek desítek let zkušeností výrobce s návrhem a konstrukcí rotačních šroubových kompresorů.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí PRECIZNÍ NÁŘADÍ» ruko pneumatické nářadí Pneumatické nářadí RUKO Výhody stlačeného vzduchu Síly a rychlosti válců jsou plynule nastavitelné. Vysoké dosažitelné pracovní rychlosti. Pneumatické nástroje

Více

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data CZ 4 8 12 24 38 42 46 Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data Firma Hoxter Specialista na teplo Nositel hodnot Hoxter Lední medvěd je opravdovým specialistou

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky.

Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 112 Zástrčný klíč Pro lepší pracovní výsledky. 02 Zástrčný klíč nerezová ocel 118 na šrouby s vnitřním šestihranem Zástrčný klíč s kulovým čepem 126 na šrouby TORX Zástrčný klíč SPKL s plastovým opláštěním

Více

Olejové rotační lamelové vývěvy

Olejové rotační lamelové vývěvy Olejové rotační lamelové vývěvy PB 0008 B Řada PB zahrnuje jednostupňové olejové rotační lamelové vývěvy kompaktních rozměrů s vysokou účinností osvědčené řady R5. Tyto vývěvy jsou ideálním řešením pro

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster

Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster KOMPRESORY POJÍZDNÉ Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster Pojízdné pístové kompresory pro men í fiemeslnou dílnu. Agregát s nízk mi otáãkami zaji Èuje dlouhou Ïivotnost Nízký počet otáček

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

Kompetence pro vibrace v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro vibrační pěchy Wacker Neuson. Všechny vibrační pěchy v kostce

Kompetence pro vibrace v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro vibrační pěchy Wacker Neuson. Všechny vibrační pěchy v kostce Vibrační pěchy Toto jsou důvody, které mluví pro vibrační pěchy Wacker Neuson. Kompetence pro vibrace v každém detailu 1. Vynalézání u nás patří ke každodennímu životu. Pokud jde o pěchy, byl Wacker Neuson

Více

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách KAESER AIR SERVICE Přehled o servisních službách KAESER AIR SERVICE 100% kvalita a 100% servis Jedním z hlavních požadavků na dodávku stlačeného vzduchu je jeho maximální dostupnost. A ta může být trvale

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Mark kompresory RMF kW. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Mark kompresory RMF kW. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr Edice: 2018 09 Vytvořil: Luboš Fistr Šroubové kompresory RMF 132 160kW přímý pohon se spojkou a převodovkou šroubový blok C190 příkony 132 160 kw tlakové verze 7 8 10 13 bar k dispozici v provedení FS

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

watec Pneumatické bednění www.watec.at Kanály s vejčitým profilem v monolitickém stavebním systému s polymerbetonem a staveništním betonem

watec Pneumatické bednění www.watec.at Kanály s vejčitým profilem v monolitickém stavebním systému s polymerbetonem a staveništním betonem watec Kanály s vejčitým profilem v monolitickém stavebním systému s polymerbetonem a staveništním betonem 2015 Watec GmbH Moderní způsob stavby ze staveništního betonu www.watec.at 1 Přednosti vejčitého

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

znovu objevený stlačený vzduch

znovu objevený stlačený vzduch znovu objevený stlačený vzduch konečně, Potřebuji systém výroby stlačeného vzduchu, který funguje spolehlivě i v nejtvrdších podmínkách. Ucelený systém výroby stlačeného vzduchu UNIGY kombinuje důmyslný

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

VY_32_INOVACE_C 07 19

VY_32_INOVACE_C 07 19 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR PROGRAM 2014 Spektrum služeb KDO JE GENTILIN Centrum kvality Firma GENTILIN byla založena před 30 lety v italském městě Trissino

Více