Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění"

Transkript

1 Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková

2 Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49 % úmrtí ve vyspělých průmyslových zemích nejčastější příčina invalidity

3 Kardiovaskulární onemocnění onemocnění srdce a cév arteriální hypertenze ateroskleróza srdeční onemocnění cerebrospinální onemocnění ischemická choroba dolních končetin aneurysma velkých tepen chronická žilní insuficience hluboká žilní trombóza, záněty povrchových žil

4 Ateroskleróza zánětlivé degenerativní onemocnění cévní stěny s tvorbou vazivových plátů spojené s ukládáním lipidů, polysacharidů, krevních elementů a vápenatých sloučenin ve stěně cévní

5 Kardiovaskulární onemocnění nemoci způsobené aterosklerotickými změnami ischemická choroba srdeční (ICHS) ischemická choroba dolních končetin cévní mozková příhoda

6 Ischemická choroba srdeční (ICHS) onemocnění, jehož podkladem je akutní nebo chronické omezení až zastavení přítoku krve v důsledku změn věnčitých tepen do ohraničené oblasti myokardu, kde vzniká ischémie až nekróza

7 Ischemická choroba srdeční (ICHS) Nejběžnější postižení ICHS akutní akutní koronární syndromy (AKS) infarkt myokardu (IM) s ST elevací, bez ST elevace na EKG, nestabilní angina pectoris náhlá smrt chronické němá ischemie myokardu stabilní angina pectoris (AP) srdeční selhávání arytmie

8 Akutní koronární syndrom (AKS) příčiny AKS ruptura aterosklerotického plátu progresivní mechanická obstrukce zánětlivý proces sekundární nestabilní angina pectoris dynamická obstrukce

9 Akutní koronární syndrom (AKS) přes pokroky v léčbě AKS dochází u části nemocných k remodelaci a dysfunkci levé srdeční komory, a ti mají významně horší prognózu identifikace nemocného s pláty v koronárních tepnách před rupturou a časná identifikace remodelace dysfunkce levé srdeční komory je cílem současné kardiologie

10 Infarkt myokardu (IM) akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či progresívního extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou oblast

11 Kardiovaskulární riziko absolutní kardiovaskulární riziko se vyjadřuje jako pravděpodobnost, že dotyčný jedinec v následujících 10 letech zemře na kardiovaskulární onemocnění aterosklerotické etiologie (např. AIM nebo na ischemickou cévní mozkovou příhodu) a vyjadřuje se v procentech až 20 % všech koronárních příhod se objevuje v nepřítomnosti hlavních rizikových faktorů

12 Biochemické markery srdečních chorob škála se stále rozrůstá intracelulární proteiny z kardiomyocytů produkty ischémie a jiných patologických procesů v srdci a jiných orgánech markery sloužící k prognóze vývoje akutní srdečně cévní příhody markery predikce rizika vzniku akutní srdečně cévní příhody

13 Biochemické markery srdečních chorob rizikové faktory aterosklerózy markery systémového zánětu markery ischémie nebo nekrózy markery srdečního selhání

14 Biochemické markery srdečních chorob Metody stanovení podle principu měření fotometrické imunoturbidimetrické imunonefelometrické imunoanalytické se značenými reaktanty

15 Analytické metody Metody stanovení podle způsobu vyjádření výsledku kvalitativní semikvantitativní kvantitativní

16 Analytické metody Výkonnostní charakteristiky analytické metody opakovatelnost, mezilehlá preciznost (určují odborné společnost, mezinárodní doporučení, organizátoři EKK, neměla by přesáhnout ½ CV i ) pravdivost, vychýlení, bias (nemělo by přesahovat ¼ celkové biologické variability) citlivost (hodnota měřené vlastnosti analytu, která odpovídá nejmenšímu zjistitelného signálu)

17 Analytické metody mez detekce (LOD = 3. SD blanku) mez stanovitelnosti (LOQ = 10. SD blanku) pracovní rozsah (interval koncentrací, v němž lze dosáhnout požadované preciznosti a pravdivosti) interference (endogenní, exogenní) výtěžnost (míra schopnosti detekovat veškerý analyt v analyzovaném vzorku) nejistota (interval hodnot, v němž se nachází výsledek s určitou pravděpodobností)

18 Analytické metody kritická diference (CD) slouží pro posouzení významu odlišnosti dvou po sobě jdoucích vyšetření, obvykle se počítá pro 95% jistotu biologická intraindividuální variabilita analytická variabilita

19 Klinickobiochemické procesy Fáze od odběru k laboratornímu výsledku preanalytická fáze mimo laboratoř preanalytická fáze v laboratoři analytická fáze postanalytická fáze

20 Klinickobiochemické procesy Preanalytická fáze mimo laboratoř příprava pacienta odběr materiálu plazma sérum krev transport do laboratoře

21 Interference Možné ovlivnění výsledku hemolýza z erytrocytů se vyplavují intracelulární komponenty červené zbarvení zvyšuje absorbanci při nm hemoglobin působí jako pufr a mění ph činidla hemoglobin reaguje s činidlem a rozkládá ho

22 Interference ikterita zvýšení absorbance při nm lipémie ruší u turbidimetrických a nefelometrických metod HAMA protilátky při léčbě konjugáty s myšími imunoglobuliny léky a jejich metabolity zkřížená reaktivita

23 Rizikové faktory aterosklerózy Cholesterol celkový steroid, vytváří buněčné membrány v orgánech a tkáních podíl při vytváření hormonů, které ovlivňují tělesný vývoj, růst a reprodukci podíl na tvorbě žlučových kyselin, jenž jsou potřebné k absorpci živin z potravy malé množství tělesného cholesterolu koluje v krvi v podobě složených částic lipoproteinů, které odvádí přebytečný cholesterol k další spotřebě nebo ho ukládají do tkání a orgánů

24 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování - 1 x za 5 let nebo častěji odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu, oxalátu, fluoridu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM optimální hodnota < 5,2 mmol/l hraniční hodnota 5,2 6,2 mmol/l vysoké riziko > 6,2 mmol/l

25 Rizikové faktory aterosklerózy HDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice HDL jsou považovány v organizmu za prospěšné, neboť odstraňují ze tkání přebytek cholesterolu a využívají ho

26 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 9 dní interference TG > 22,6 mmol/l optimální hodnota muži 1,0 2,1 mmol/l ženy 1,2 2,7 mmol/l

27 Rizikové faktory aterosklerózy LDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice LDL je považována za nežádoucí, ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií a nemocem srdce provádí se buď výpočet nebo přímé měření

28 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference TG > 14,6 mmol/l, vysoká konc. IgM optimální hodnota do 2,59 mmol/l lehce nad optimem 2,59 3,36 mmol/l horní hranice 3,37-4,14 mmol/l vysoké 4,15 4,9 mmol/l velmi vysoké nad 4,9 mmol/l

29 Rizikové faktory aterosklerózy Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni, část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy

30 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, alkohol vynechat po dobu 24 h stabilita při 2-8 o C 9 dní interference neuvádí se optimální hodnota < 1,7 mmol/l

31 Rizikové faktory aterosklerózy Doplňkové parametry Apolipoprotein AI Apolipoprotein B100 Lipoprotein (a)

32 Rizikové faktory aterosklerózy Homocystein aminokyselina obsahující síru, obvykle je přítomen ve všech buňkách organismu ve velmi malém množství a je produktem metabolizmu methioninu ve zdravých buňkách je homocystein ihned přeměňován na další produkty pro metabolizaci homocysteinu jsou nezbytné vitaminy B6 a B12 a kyselina listová

33 Rizikové faktory aterosklerózy zvýšené riziko infarktu myokardu u osob se zvýšenou hladinou homocysteinu zvýšená koncentrace homocysteinu je spojena se zvýšenou tendencí ke tvorbě krevních sraženin

34 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování u osob s vysokým rizikem IM odběr žilnín krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) po 12 hodinovém lačnění preanalytika oddělit sérum od buněk co nejdříve po odběru, jinak v erytrocytech začne probíhat syntéza homocysteinu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference metotrexát, karbamazepin, fenytoin

35 Rizikové faktory aterosklerózy Referenční meze - závislé na použité analytické metodě

36 Markery systémového zánětu CRP, CRP-hs syntetizován v játrech a vylučován do krevního oběhu hladina stoupá při zánětu, indikátor bakteriální nebo virové infekce může také sloužit jako indikátor rizika kardiovaskulárních onemocnění u zdánlivě zdravých osob k vyšetření potřeba použít obzvláště citlivou metodu

37 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět, většinou společně s parametry k hodnocení rizika rozvoje srdečních onemocnění odběr žilní krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM

38 Markery systémového zánětu Referenční meze - nízké riziko < 1,0 mg/l střední riziko 1,0 až 3,0 mg/l vysoké riziko > 3,0 mg/l

39 Markery systémového zánětu Myeloperoxidáza (MPO) hemoprotein produkt aktivovaných neutrofilů, monocytů a makrofágů podílí se na progresi aterosklerózy, ukazatel přítomnosti nestabilního aterosklerotického plátu horší prognóza nemocných

40 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět odběr nesrážlivá žilní krev, K sůl EDTA stabilita při 2-8 o C 7 dní interference hemolýza referenční meze muži do 286 pmol/l ženy do 247 pmol/l

41 Markery systémového zánětu neexistuje mezinárodně uznávaný referenční materiál

42 Markery systémového zánětu CD40 ligand protein buněčné membrány trombocytů marker aktuální trombogenní aktivity v destabilizovaných aterosklerotických placích je uvolňován do krve Nestanovuje se rutinně, chybí standardizace, údaje o časování odběrů a rozhodovacích hodnotách.

43 Markery systémového zánětu PAPP-A (Pragnancy associated plasma protein A) metaloproteináza, patří do skupiny inzulinu podobných růstových faktorů hladiny jsou zvýšeny u pacientů s AKS a korelují s příznaky zánětu a poškození myokardu očekává se úloha odhadu rizika akutních koronárních onemocnění

44 Markery systémového zánětu Cholin aktivace je spojena s ději vedoucími k destabilizaci aterosklerotického plátu stanovuje se v plné krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v současné době nemá rutinní využití

45 Marker vaskulárního zánětu Lp-PLA2 kandidátní marker stability aterosklerotického plátu člen fosfolipáz, které hydrolyzují membránové fosfolipidy z lidské plazmy izolován 1995 tvoří se v monocytech, makrofázích, T- lymfocytech, žírných a jaterních buňkách role v aterogenezi je stále diskutována

46 Marker vaskulárního zánětu stanovuje se buď aktivita nebo koncentrace, metody nejsou standardizovány využití spíše pro pacienty se středním a vysokým rizikem

47 Marker vaskulárního zánětu frekvence vyšetřování zdraví 1x za 5 let střední riziko 2-3x do roka u osob se zvýšenou aktivitou 3 6 měsíců ihned po AIM nebo cévní mozkové příhodě, dále 1x za 3 měsíce pro kontrolu léčby odběr srážlivá i nesrážlivá (EDTA) žilní krev

48 Marker vaskulárního zánětu stabilita vyhnout se zahřátí na laboratorní teplotu, při 2-8 o C 10 dní interference cholesterol > 12,9 mmol/l cut off 200 ug/l lépe sledovat vývoj v čase

49 Markery ischémie nebo nekrózy Troponiny (ctn) skupina bílkovin, které jsou součástí vláken srdečního nebo kosterních svalů troponin C (TnC), troponin T (TnT) a troponin I (TnI), všechny dohromady regulují svalový stah TnI a TnT jsou specifické pro srdce za normálních okolností je jejich koncentrace v krvi velmi nízká

50 Markery ischémie nebo nekrózy prokazuje nekrózu srdečního svalu, existuje korelace mezi poškozením srdečního svalu a množstvím srdečních troponinů v krevním oběhu při IM koncentrace troponinů v krevním séru stoupne během 3 až 4 hodin po příhodě a může zůstat zvýšená dnů TNI a TNT poskytují rovnocenné klinické informace

51 Markery ischémie nebo nekrózy použítí pro diagnostiku AIM poprvé v roce 1987 požadavek na preciznost měření je CV 10% na hladině 99. percentilu zdravé populace požadavek 60 minut TAT kde nelze dodržet, použít POCT

52 Markery ischémie nebo nekrózy metoda stanovení TNT má jednoho výrobce, je dobře standardizovaná TNT může být nespecificky zvýšen u chronické renální insuficience metoda stanovení TNI má více než 10 výrobců, používají rozdílné protilátky standardy, mají různou analytickou citlivost

53 Markery ischémie nebo nekrózy troponiny jsou vhodné pro monitorování nestabilní anginy pectoris hodnoty troponinu se mohou zvyšovat i u některých akutních i chronických stavů, jakými jsou například zánět srdečního svalu (myokarditida), městnané selhání srdce nepoužívat markery AST, LD a LD izoenzymy

54 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, případně dále v intervalu h odběr srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 24 h interference viditelná hemolýza

55 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hstnt 0,014 ug/l cut off TNI - závislé na použité analytické metodě

56 Markery ischémie nebo nekrózy CK enzym obsažený v cytosolu a mitochondriích kosterního svalstva, méně myokardu, CNS a v hladké svalovině dimer složený z podjednotek M a B existují 3 izoenzymy CK-MM, CK-BB, CK-MB zvyšuje se při AIM, při zánětech myokardu a perikardu, operačních výkonech na srdci a plicní embolii

57 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB marker nekrózy kardiomyocytu je v malé míře zastoupena i v kosterním svalstvu, bránici, děloze a prostatě imunoinhybiční stanovení katalytické koncentrace stanovení se již nedoporučuje

58 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB mass představuje náhradní alternativu v případech, kdy není k dispozici stanovení ctn je doporučován k detekci reinfarktu v době, kdy přetrvává vysoká koncentrace ctn k signifikantnímu vzestupu dochází až při větší nekróze myokardu

59 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, při podezření na reinfarkt při začátku klinické symptomatologie, dále za 3-5 h a 6-9 h odběr žilní krev nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA)

60 Markery ischémie nebo nekrózy stabilita při 2-8 o C 72 h po oddělení od erytrocytů rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hodnota sérum muži 5,2 ug/l ženy 3,1 ug/l plazma (heparin) muži 5,1 ug/l ženy 3,4 ug/l závislé na použité analytické metodě

61 Markery ischémie nebo nekrózy Myoglobin hemoprotein, který váže kyslík obsažen v srdečním a kosterním a hladkém svalstvu časný, orgánově nespecifický marker hladina stoupá během 2-3 h po infarktu nebo jiném svalovém poškození, maximum za 8-12 h, během 24 h návrat k normálním hodnotám

62 Markery ischémie nebo nekrózy vysoká negativní prediktivní hodnota, nezvýší-li se do 10 h od vzniku bolesti, lze infarkt vyloučit vzestup koncentrace může být způsoben poruchou funkce ledvin

63 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování při přijetí do zdravotnického zdravotnického zařízení, dále v intervalu 2-6 h odběr nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 1 týden

64 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace závislý na použité analytické metodě referenční meze muži ug/l ženy ug/l

65 Diagnostická okna markerů AIM E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

66 Markery ischémie nebo nekrózy Ischémií modifikovaný albumin (IMA) marker ischémie myokardu albumin lidského séra mění při tkáňové hypoxii schopnost vazby Co 2+ senzitivita je v časné fázi AKS vyšší než u ctn nespecifický vzestup IMA při ischémii CNS a v oblasti GIT, ne při ischémii kosterního svalstva

67 Markery ischémie nebo nekrózy negativní prediktivní význam v kombinaci s EKG a ctn normalizace hodnot během 6-12 h

68 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování v prvních hodinách od vzniku bolesti na hrudi spolu s myoglobinem odběr žilní srážlivá i nesrážlivá krev referenční meze 85 U/ml

69 Vazebná kapacita albuminu pro kobalt (ACB) E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

70 Markery ischémie nebo nekrózy Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) cytokin ze skupiny růstových diferenciačních faktorů beta uvolňován v průběhu ischémie nebo reperfuze nezávislý předpovědní faktor rizika úmrtí a reinfarktu hodnota > 1200 ng/l (> 1800 ng/l)

71 Markery ischémie nebo nekrózy Volné mastné kyseliny (FFA) marker ischémie koncentrace vzrůstá po krátké ischémii, ale také při hladovění současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

72 Markery ischémie nebo nekrózy Vazebný protein pro mastné kyseliny (FABP) nízkomolekulární plazmatické proteiny známo 9 typů srdeční izoforma není orgánově specifická, vyskytuje se v nižších koncentracích v myocytech kosterního svalstva, ledvinách a mozku

73 Markery ischémie nebo nekrózy při ischémii nebo nekróze narůstá koncentrace již za 2 hodiny, maximum mezi 4-8 h, návrat k normě do h současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

74 Markery ischémie nebo nekrózy BB izoenzym glykogen-fosforylázy (GP-BB) enzym lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu 3 izoenzymy svalový MM, jaterní LL, mozkový BB časný, ale nespecifický marker nekrózy

75 Markery ischémie nebo nekrózy současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

76 Markery srdečního selhání srdeční selhání je klinický syndrom, při kterém srdce nedokáže pumpovat krev tak, jak by odpovídalo metabolickým nárokům tkání u pacientů se srdečním selháním má při určení diagnózy klíčový význam zhodnocení klinického stavu pacienta, což není vždy jednoduché a klinické symptomy nejsou vždy jednoznačné diagnostika srdečního selhání, určení prognózy a řízení terapie

77 Markery srdečního selhání Natriuretické peptidy (NP) marker srdečního selhávání srdce bez ohledu na jeho etiologii srdeční selhávání je provázeno aktivací řady systémů a mechanizmů hormonálně aktivní látky, genově související molekuly a fragmenty s natriuretickými vlastnostmi

78 Markery srdečního selhání syntetizovány ve formě neaktivních prohormonů, které se štěpí na biologicky aktivní tkáňové hormony a hormonálně inaktivní terminální fragmenty mezi hormony a NT-fragmenty je těsná korelace stimulace vylučování sodíku a vody v souvislosti se zvýšením tlaku krve nebo napětí srdečního svalu ve snaze zmenšit cirkulující objem

79 Markery srdečního selhání mají kardioprotektivní účinek síňový (atriový) natriuretický peptid ANP 1984 komorový natriuretický peptid BNP 1988 CNP syntetizován v hypofýze, endotelu cév a tkáních ledvin 1990 DNP

80 Markery srdečního selhání Fragmenty natriuretických peptidů NT-pro ANP, NT-pro BNP Látky s natriuretickou aktivitou adrenomedulin, angiotenzin, bradykinin, bufodienolidy, guanylinu podobné peptidy, dopamin, prolaktin, NO

81 Markery srdečního selhání BNP, NT-proBNP vznikají především v levé srdeční komoře jako přirozená odpověď na srdeční selhání, vysoký krevní tlak, když srdce samotné nedostává dost kyslíku (u angíny pectoris a srdečního záchvatu) a je-li levá srdeční komora příliš roztažena (hypertrofie) následkem přílišného nahromadění krve a tekutin

82 Markery srdečního selhání poskytují klinicky srovnatelné informace využití u nemocných s dušností při diferenciaci kardiální nebo extrakardiální etiologie, při podezření na AKS, při prognóze dalších kardiovaskulárních komplikací, rizika vývoje srdeční dysfunkce nebo selhání

83 Markery srdečního selhání stabilita při 2-8 o C NT-proBNP 6 dní po oddělení od erytrocytů BNP v plastových zkumavkách 24 h, při lab. teplotě - 4 h rozhodovací limit požadovaná přesnost CV 10% odběr NT-proBNP žilní srážlivá i nesrážlivá (heparin) krev BNP žilní nesrážlivá krev (EDTA)

84 Markery srdečního selhání cut off hodnoty BNP Vyloučení NT-proBNP <100 pg/ml <300 pg/ml pg/ml >500 pg/ml šedá zóna Potvrzení <50r pg/ml 50-75r pg/ml >75r pg/ml <50r >450 pg/ml 50-75r >900 pg/ml >75r >1 800 pg/ml

85 Markery srdečního selhání ovlivňuje řada klinických faktorů věk pohlaví renální funkce body mass index (BMI) funkce štítné žlázy anemie

86 Potenciální markery srdečního selhání Kopeptin nezávislý prediktor umrtí ST2 biomarker přetížení srdce Galektin 3 - je mediátorem rozvoje srdeční fibrózy, předpoklad využití u asymptomatických osob k cílené terapii oddalující srdeční selhání

87 Markery remodelace levé komory Matrixmetaloproteinázy (MMPs) a jejich tkáňové inhibitory (TIMPs) v budoucnu mohou být zajímavé pro terapeutické cíle nebo sledování efektu léčby remodelace

88 Markery srdečního selhání POCT v současnosti jsou komerčně dostupné systémy POCT k průkazu nekrózy myokardu (ctnt, ctni, CK-MB mass, myoglobin), k identifikaci akutního (především) srdečního selhání (BNP, NT-proBNP) a hodnocení zánětu (CRP)

89 Markery srdečního selhání POCT odběr - krev nebo plazma určeny především pro pracoviště intenzívní kardiologické péče k usnadnění diagnózy AIM nebo v situacích, kdy nelze docílit stanovení srdečních markerů s TAT do 60 minut přínos jejich použití v terénní praxi při prvním kontaktu lékaře s nemocným není zatím jednoznačně stanoven

90 Markery srdečního selhání POCT analytické parametry měření POCT se nemají lišit od parametrů dosažených pro stejné markery na laboratorním pracovišti uživatel nesmí srovnávat výsledky POCT paušálně s výsledky stanovenými na laboratorním pracovišti výsledky stanovené různými soupravami POCT vzájemně nekorelují

91 Markery srdečního selhání při zavádění metod POCT je třeba zjistit úroveň korelace výsledků POCT a laboratorního pracoviště a v případě potřeby používat rozdílná interpretační měřítka

92 Kontrola kvality laboratorních vyšetření kvalita má zaručit, aby výsledky byly pravdivé, s velkou precizností a správností a plnily požadavek ordinujícího lékaře

93 Kontrola kvality laboratorních vyšetření IKK zjišťuje systematické a náhodné chyby stanovení vychýlení stanovení mezilehlé preciznosti stanovení požadavků na kvalitu na základě biologické variability na zákldě celkové přípustné chyby regulační diagramy, Westgardova pravidla pravidla varovná pravidla regulační

94 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

95 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

96 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

97 Kontrola kvality laboratorních vyšetření 1 3s a R 4s jsou citlivá na náhodnou chybu 2 2s, 4 1s a 10x jsou citlivá systematickou chybu

98 EKK Kontrola kvality laboratorních vyšetření mezilaboratorní porovnávací zkoušky s cílem získání informací o srovnatelnosti výsledků měření V ČR SEKK ( 2 hladiny neznámých vzorků několikrát ročně certifikáty úspěšnosti

99

100 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

101 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

102 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

103 Kontrola kvality laboratorních vyšetření EKK srovnání laboratoř x POCT

104 Závěr ordinovat biochemické markery podle vhodnosti k danému účelu, s doporučenou frekvencí dodržovat požadavky na preanalytickou fázi laboratorních vyšetření při použití POCT dodržovat přesně pokyny výrobce a účastnit se EKK v případě rozdílů mezi výsledkem POCT a laboratoře upřednostnit výsledek laboratorní

105 Literatura Doporučení ČSKB Markery poškození myokardu, Klin. Bioch. Metab., 16 (37), 2008, 1, Schneiderka P., Laboratorní markery srdečních chorob, Klin. Bioch. Metab., 14 (35), 2006, 3, Tichý M. a kol., Biomarkery akutních koronárních syndromů a srdeční nedostatečnosti, Vojenské zdravotnické listy, LXXIII, 2004, Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG, Cor Vasa 2008, 50 (Suppl.) 1S7 1S23 Diagnostika léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST, Cor Vasa 2009, 51 (10), Veselý J., E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého CZ / /0438

106 Literatura Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání, Cor Vasa 2006, 48 (1), K3 K31 Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS 2006, Cor Vasa 2007, 49 (1), K5 K34 Stabilní angina pectoris doporučený diagnostický a léčebný postup ČKS, Cor Vasa 2010, 52 (9),

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Friedecký, B., Engliš, M., Franeková, J., Jabor, A., Kratochvíla, J., Schneiderka, P., Tichý, M., Zima,

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI

BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 124 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 4 BIOMARKERY AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ A SRDEČNÍ NEDOSTATEČNOSTI 1, 2 Miloš TICHÝ, 2 Bedřich FRIEDECKÝ, 2 Vladimír PALIČKA, 1 Jan HORÁČEK, 1

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Akutní koronární syndrom Forma ICHS = nestabilizovaná forma Zahrnuje: Nestabilní angina pektoris (AP) IM infarkt myokardu STEMI s elevací

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více