Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady"

Transkript

1 Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizováno k datu Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 1/36

2 Obsah 1. Co je ISÚI, agendy a role Návrh změn (NZ) Založení stavebního objektu s adresním místem Přihlášení do aplikace jako zapisovatel stavebního úřadu Vytvoření nového návrhu změny Podklady návrhu změny Založení stavebního objektu v návrhu změny Založení adresního místa v návrhu změny Vkládání definičních bodů v grafickém editoru Definiční bod stavebního objektu Definiční body adresního místa Kontrola návrhu změny Předání NZ ke schválení Schválení návrhu změny Změna TEA stavebního objektu Přiřazení vchodů ke stavebnímu objektu Změna vchodu stavebního objektu Zrušení stavebního objektu a adresního místa Uživatelská podpora Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 2/36

3 1. Co je ISÚI, agendy a role Informační systém územní identifikace (ISÚI) je editačním agendovým informačním systémem (AIS) a jedním z hlavních zdrojů dat pro Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). ISÚI Slouží k evidenci a správě databáze územních prvků v České republice. Umožňuje oprávněným uživatelům vést a měnit záznamy o prvcích, včetně sledování jejich historie. Provozuje a spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Tuto povinnost mu ukládá zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Údaje v ISÚI udržují tyto úřady (agendy): obecní úřady, stavební úřady, Český statistický úřad (ČSÚ), Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Uživatele ISÚI mají přiřazené role, které definují rozsah jejich práv: Zapisovatel uživatel, který zadává změny. Schvalovatel uživatel, který musí navržené změny schválit, dříve než jsou přijaty za platné. Distributor uživatel, který mění přiřazení návrhů změn a reklamací ostatním uživatelům. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 3/36

4 2. Návrh změn (NZ) Všechny operace v ISÚI se dějí prostřednictvím tzv. Návrhu změny (NZ), který je základním nástrojem celé aplikace. Návrh změny je zpracováván vždy jednou agendou. není sdílen či předáván mezi různými agendami. může vytvořit pouze uživatel s rolí zapisovatele. 3. Založení stavebního objektu s adresním místem [postup] Stavební úřady mají povinnost zapisovat vznik, změnu nebo zánik stavebního objektu, který vyžaduje stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu, do ISÚI. Při zadávání nového stavebního objektu (s č.p./č.ev.) je vždy třeba zároveň zadat také jeho nové adresní místo. Založení stavebního objektu i adresního místa je třeba provést v jednom návrhu změny. Položky návrhu změny je vhodné přidávat v uvedeném pořadí. Celý postup je popsaný na příkladu v kapitolách 3.1 až 3.9. V aplikaci nepoužívejte šipky internetového prohlížeče. V ISÚI záměrně funguje pouze tlačítko Zavřít k přesunu o stránku zpět Přihlášení do aplikace jako zapisovatel stavebního úřadu Přihlaste se do ISUI přes aplikaci epusa ( pomocí přihlašovacích údajů, které vám byly přiděleny. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 4/36

5 3.2. Vytvoření nového návrhu změny Na Nástěnce (úvodní stránka aplikace) je zobrazen přehled návrhů změn (NZ). Logo ISUI - Logo ČÚZK - Navigace - Odkazuje na úvodní stránku ISUI (Nástěnku). Odkazuje na stránky státní správy zeměměřictví a katastru. Informace o cestě k aktuální obrazovce. 1. Pro založení nového NZ klepněte na Moje NZ. Dostanete se na stránku Seznam návrhů změn (NZ), obrazovka UWF100. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 5/36

6 2. Klepněte na tlačítko Založit NZ. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 6/36

7 3. Vyplňte název návrhu změny a potvrďte tlačítkem Uložit (obrazovka UNZ130). 4. Vyberte území, pro které budete NZ tvořit. Uživatel agendy Stavební úřad dostane nabídku z obcí nebo městských částí/obvodů (dle územní působnosti úřadu). 5. Nový návrh se objeví na hlavní stránce v seznamu návrhů změn (obrazovka UWF100). 6. Klepněte na ikonu Zobrazit detail. 7. Dostanete se do formuláře návrhu změny (obrazovka UNZ110). Zatím je prázdný. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 7/36

8 3.3. Podklady návrhu změny U návrhu změny je třeba zapsat informaci o podkladu, na základě kterého jste změnu zadali. Zpravidla se jedná o číslo jednací příslušného úřadu. 1. Klepněte na Detail podkladů NZ ve formuláři návrhu změny. 2. Klepněte na Přidat podklad vlevo nad seznamem prvků návrhu změny (obrazovka UNZ125). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 8/36

9 3. Vyplňte alespoň povinné údaje Číslo jednací a Popis (obrazovka UNZ126). 4. Klepněte na Uložit změny. 5. Dvakrát klepněte na Zavřít. Dostanete se zpět do návrhu změny (obrazovka UNZ110). Poznámka: Existují případy, kdy takový podklad neexistuje (například při opravě chybně zadané skutečnosti). V tom případě je nutné vypnout kontrolu na existenci podkladu, viz níže: 6. Klepněte na Detail hlavičky NZ ve formuláři návrhu změny. 7. Spusťte editaci hlavičky tlačítkem Upravit a zaškrtněte pro podklady Vlastní zjištění. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 9/36

10 8. Klepněte na Uložit změny a Zavřít. Dostanete se zpět do návrhu změny (obrazovka UNZ110) Založení stavebního objektu v návrhu změny 1. Klepněte na tlačítko Založení prvku a v nabídce zvolte Stavební objekt (obrazovka UNZ110). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 10/36

11 Vyplňte údaje o novém stavebním objektu (obrazovka UNZ119). Povinné parametry pro tento typ stavebního objektu jsou: Typ stavebního objektu: Budova s číslem popisným Část obce: Královice MOMC: Praha-Královice (vyplňujte pouze v případě, že je obec členěna na městské části/ městské obvody) Číslo domovní: 999 (zadejte číslo, které dosud neexistuje). Povinné parametry k vyplnění dle určitého typu stavebního objektu: Typ stavebního objektu Budova s číslem popisným Budova s číslem evidenčním Budova bez č.p. i č.e. Povinné parametry Část obce, Číslo domovní, MOMC Část obce, Číslo domovní, MOMC Parcela, Způsob využití Dále je potřeba zadat parcelu, která je povinným parametrem kvůli možnosti editace definičního bodu objektu. Pokud má stavební objekt více č.p., zapíší se všechna do pole Číslo domovní a oddělí se čárkou. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 11/36

12 Část obce, MOMC a parcelu zadáte tak, že klepnete na tlačítko Vybrat a vyberete část obce ve formuláři pro vyhledání prvku (obrazovka UNZ150). V případě, že je nastaveno omezení území dokumentu na obec nebo městskou část, pak jsou kritéria vyhledávání vyplněna automaticky. Poznámka: Ve verzi ISUI Externí pilot III bude datum dokončení změněno na zadání pouze měsíce a roku. Pro vyhledání části obce Královice nastavte např. filtr na Název začíná na kr a potvrďte tlačítkem Hledat. Ve výsledcích hledání se zobrazí seznam všech částí obce, jejichž název začíná na kr. Vyberte příslušnou část obce klepnutím na odkaz Vybrat ve sloupci Akce. Stejným způsobem vyberte i MOMC a parcelu. 3. Dále vyplňte ostatní nepovinné atributy stavebního objektu, které znáte. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 12/36

13 2. Klepněte na tlačítko Uložit změny. Klepněte na tlačítko Zavřít. Vrátíte se zpět do Seznamu položek návrhu změny (obrazovka UNZ110) Založení adresního místa v návrhu změny 1. Klepněte na tlačítko Založení prvku a v nabídce zvolte Adresní místo. 2. Klepněte na tlačítko Vybrat vedle políčka Stavební objekt (obrazovka UNZ120). Zobrazí se formulář pro vyhledání prvku. (obrazovka UNZ150). Vyhledejte v něm stavební objekt s domovním číslem (999), který jste zadali v předchozím kroku. Aplikace si vyžádá, abyste hledání omezili ještě zadáním Části obce (Královice). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 13/36

14 3. Klepněte na Vybrat v řádku vyhledaného stavebního objektu. Aplikace se vrátí do formuláře adresního místa a zapíše zvolený stavební objekt. Doplňte obdobným postupem Ulici a zapište Číslo orientační (obrazovka UNZ120). Vymazání obsahu pole Ulice se provádí pouze klepnutím na tlačítko Odstranit. Číslo orientační může být vyplněno, pouze pokud je zadána ulice. Ulice nemusí vždy obsahovat čísla orientační. Pokud se zadává písmeno, musí být vyplněno spolu s číslem. Pole Pošta má na starosti ČÚZK a v některé další verzi ISÚI se nebude již vůbec zobrazovat externím uživatelům. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 14/36

15 Klepněte na tlačítko Uložit změny a přesvědčte se, že byla položka v pořádku uložena. Klepněte na tlačítko Zavřít. Aplikace se vrátí do formuláře návrhu změny (obrazovka UNZ110) Vkládání definičních bodů v grafickém editoru U položek s prvky Stavební objekt nebo Adresní místo je nutné při jejich vzniku zadat definiční bod. V případě změny těchto prvků je možné změnit polohu definičního bodu Definiční bod stavebního objektu Zadejte definiční bod k existující položce, která zakládá prvek stavební objekt: 1. Klepněte na ikonu glóbu v řádku položky NZ. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 15/36

16 V okně prohlížeče se zobrazí výřez z mapy obsahující identifikační parcelu. V případě, že stavební objekt měl definiční bod zadán, zobrazí se tento bod jako křížek. Klepnutím na požadované místo umístěte definiční bod (červený křížek). Opakovaným klepnutím na jiné místo můžete upravit jeho polohu. Zároveň se v polích Y a X v podřízeném okně zobrazí přesné souřadnice zadaného bodu. Pokud znáte souřadnice bodu, můžete je do těchto polí zapsat. Poznámka: Podmínkou pro to, aby se tato obrazovka zobrazila, je vyplněná identifikační parcela. V případě, že v okolí parcely existují potvrzené geometrické plány, zobrazí se v okně Vytvoření definičního bodu záložka Geometrické plány (ZPMZ). Klepnutím na tuto záložku a výběrem ze seznamu můžete zobrazit všechny nebo jen některý geometrický plán, který může měnit hranice parcel a podle toho upravit polohu definičního bodu. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 16/36

17 2. Klepnutím na tlačítko Ulož bod se definiční bod uloží, vstupní pole se souřadnicemi se vymažou a bod změní tvar. 3. Zadání můžete opakovat a uložit jiné souřadnice. 4. Klepnutím na tlačítko Ukonči se grafický editor ukončí. 5. Okno grafického editoru zavřete tlačítkem Zavřít. Nyní si můžete ověřit v detailu Položka NZ Stavební objekt, že Vámi zadané souřadnice byly vloženy do detailu stavebního objektu. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 17/36

18 Definiční body adresního místa V témže NZ zadáme definiční bod k existující položce, která zakládá prvek adresní místo: 1. Klepněte na ikonu glóbu v řádku položky NZ. V novém okně prohlížeče se zobrazí výřez z mapy obsahující identifikační parcelu. Klepnutím na požadované místo umístíte definiční bod adresního místa a stisknutím tlačítka Ulož bod ho uložte. 2. Postup zopakujte pro typ definičního bodu Přístup pro hasiče a Přístup pro záchrannou službu. Poznámka: Vždy se zadává definiční bod adresního místa, další typy definičních bodů se zadávají v případě, že se odlišují přístupy integrovaného záchranného systému od polohy definičního bodu adresního místa. Parametry přístupového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému jsou uvedeny ve vyhlášce, kterou se provádí zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 18/36

19 Nyní si můžete ověřit v detailu Položka NZ Adresní místo, že Vámi zadané souřadnice byly vloženy do detailu adresního místa Kontrola návrhu změny [postup] U navržené změny musíte zkontrolovat její konzistenci. Jde o kontrolu oprávnění, úplnosti a smysluplnosti návrhu. Bez kontroly konzistence není možné předat NZ ke schválení. 1. Spusťte kontroly tlačítkem Zkontrolovat (obrazovka UNZ110). 2. Stisknutím tlačítka Výsledky kontrol získáte detailní výpis výsledku kontrol a případných chyb (obrazovka UNZ019). Seznam chyb je prázdný, návrh změny je bez chyb. Pokud návrh změny obsahuje chyby, je potřeba jej opravit a znovu spustit kontroly. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 19/36

20 3.8. Předání NZ ke schválení [postup] Uživatel v roli Zapisovatel nemá právo návrh změny schválit a potvrdit. Vždy jej musí předat uživateli v roli Schvalovatel, který odpovídá za konečnou kontrolu návrhu změny. 1. Klepněte na tlačítko Akce NZ > Předat NZ ke schválení (obrazovka UNZ110). 2. Pokud předání proběhne v pořádku, program to potvrdí hlášením v záhlaví formuláře: Vykonatelná aktivita Předat NZ ke schválení úspěšně provedena. 3. Zavřete formulář tlačítkem Zavřít. Poznámka: Po úspěšném předání ke schválení se v Seznamu návrhů změn (NZ) již Váš NZ nezobrazuje. Pokud máte přidělenu roli i Schvalovatele, NZ se v Seznamu návrhů změn (NZ) zobrazí, jeho stav je NZ ke schválení. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 20/36

21 3.9. Schválení návrhu změny Uživatel v roli Zapisovatel nemá právo návrh změny schválit a potvrdit. Vždy jej musí předat uživateli v roli Schvalovatel, který odpovídá za konečnou kontrolu NZ. Uživatel v roli Zapisovatel předá NZ Schvalovateli ke schválení. 1. Přihlášení do aplikace jako Schvalovatel stavebního úřadu - přihlaste se do ISUI přes aplikaci epusa pomocí přihlašovacích údajů, které vám byly přiděleny pro roli Schvalovatele. 2. Prohlížení NZ - předtím, než návrh změny schválíte, zamítnete nebo s ním uděláte jinou důležitou akci, je dobré si jej pečlivě prohlédnout. V tomto postupu si ukážeme, co bychom měli v takových případech zkontrolovat. 3. Otevřete Všechny NZ a na stránce Seznam návrhů změn (NZ), obrazovka UWF100, se zobrazí filtr Všechny. Klepněte na ikonu Detail v řádku zvoleného návrhu změny. Otevře se formulář návrhu změny (obrazovka UNZ110). 4. Zkontrolujte záhlaví - základní popis návrhu změny vidíte v záhlaví stránky a dále Detail hlavičky NZ, kde se zobrazí podrobnější údaje o návrhu změny (obrazovka UNZ111). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 21/36

22 Formulář opusťte tlačítkem Zavřít. 5. Otevřete položku návrhu změny - klepněte na ikonu Detail položky v řádku jedné položky NZ. Návrh změny může mít více položek, obdobným postupem zkontrolujte i ostatní. Formulář opusťte tlačítkem Zavřít. 6. Zkontrolujte podklady návrhu změny - klepněte na tlačítko Detail podkladů NZ. Územní prvky se většinou mění na základě nějakého správního aktu nebo zákonné úpravy. V návrhu změny se zaznamená odkaz a anotace těchto dokumentů. Pokud návrh změny neobsahuje podklady, tlačítko Detail podkladů NZ bude neaktivní. 7. Prohlédnutí historie NZ - návrh změny prochází od svého založení různými stavy. Na jeho zpracování se podílí více lidí. Může být zajímavé nahlédnout do historie návrhu změny, zvlášť pokud dokument prošel složitějším vývojem. 8. Schválení NZ - na úvodní obrazovce aplikace (nástěnka) zvolte Všechny a přejděte na stránku Seznam návrhů změn (obrazovka UWF100). Ze seznamu návrhů změn vyberte návrh změny, kterým se chcete zabývat a klepněte na Akce > Převzít dokument. Tím se stanete řešitelem návrhu změny a můžete pokračovat až ke schválení. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 22/36

23 V seznamu návrhů změn klepněte na Akce > Schválit NZ (obrazovka UWF100). Potvrďte schválení NZ a předání ke zplatnění klepnutím na Ano. Návrh změny se zplatní a zmizí ze Seznamu návrhů změn. Zplatněné změny lze ověřit v Přehledu prvků vyhledáním konkrétních prvků, popř. nahlédnutím do jejich detailu. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 23/36

24 Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 24/36

25 4. Změna TEA stavebního objektu Příklad: V tomto návodu změníme technicko-ekonomické atributy (TEA) u existujícího stavebního objektu (založení stavebního objektu viz kapitola 4)). Máme již založen nový návrh změny s vyplněnými podklady (viz kapitola 2) a 3)). 1. Otevřete návrh změny a vyhledejte existující stavební objekt klepnutím na tlačítko Změna prvku, zvolte v nabídce položku Stavební objekt (obrazovka UNZ110). Objeví se formulář pro vyhledání územních prvků (obrazovka UNZ150). Některé nadřazené prvky jsou předvyplněny v souvislosti s územní působností, zadejte další: Část obce: Královice Číslo domovní č.p.: 6 Klepněte na tlačítko Hledat. Výsledkem hledání je jeden stavební objekt. Klepněte na odkaz Vybrat v řádku tohoto objektu. Stavební objekt se zařadí do návrhu změny (obrazovka UNZ110). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 25/36

26 Klepněte na ikonu Zobrazit detail. Zobrazí se detail stavebního objektu (obrazovka UNZ119). Tlačítkem Upravit se formulář přepne do editačního režimu. Změníme způsob využití, počet podlaží, počet bytů a způsob vytápění výběrem z rolovací nabídky nebo přepsáním hodnoty v poli. Původní hodnoty se zobrazují pod textovými poli v řádku Původně: a nové hodnoty jsou uvedeny v příslušných polích. 3. Klepněte na tlačítko Uložit změny. 4. Klepněte na tlačítko Zavřít. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 26/36

27 Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 27/36

28 5. Návrh změny zkontrolujte, pokud je bez chyb, předejte ho ke schválení. Pokud je v pořádku, může jej Schvalovatel schválit (podrobněji v kapitolách 7), 8), 9)). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 28/36

29 5. Přiřazení vchodů ke stavebnímu objektu Pokud stavební objekt tvoří jeden celek, nemá zadané žádné vchody. Pokud se dělí na vchody, musí být zadány alespoň dva. K jednotlivým vchodům se také přiřazují adresní místa. Každý vchod musí mít přiřazené alespoň jedno adresní místo. Příklad: V tomto návodu založíme vchody k existujícímu stavebnímu objektu, který dosud žádné vchody nemá. Máme již založen nový návrh změny s vyplněnými podklady (viz kapitola 2) a 3)). Přiřadíme 2 vchody k existujícímu stavebnímu objektu (viz kapitoly 4) a 5)), ke kterému již máme 2 založená adresní místa (2 různé ulice). 4. Otevřete návrh změny a vyhledejte existující stavební objekt klepnutím na tlačítko Změna prvku, zvolte v nabídce položku Stavební objekt (obrazovka UNZ110). Klepněte na ikonu Zobrazit detail. Zobrazí se detail stavebního objektu (obrazovka UNZ119). Klepněte na tlačítko Vchody. Přejdete do seznamu vchodů. Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 29/36

30 2. Přidejte dva vchody. V seznamu vchodů (obrazovka UNZ165) klepněte na Přidat vchod. V detailu vchodu (obrazovka UNZ166) vyplňte: Počet podlaží: 5 Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 30/36

31 Počet bytů: 10 Zaškrtněte adresu (adresní místo) v seznamu. 3. Klepněte na Uložit změny a Zavřít. 4. Opakujte postup ještě jednou (od bodu 4). Stavební objekt nemůže mít zadaný jeden vchod. Buď žádný, nebo alespoň dva. U druhého vchodu vyplňte opět počet podlaží 5, počet bytů 10 a zaškrtněte druhé zbývající adresní místo. 5. Ve formuláři stavebního objektu (obrazovka UNZ119) doplňte v editačním režimu (pomocí tlačítka Upravit): Počet podlaží: 5 Počet bytů: 20 Hodnota počet bytů je součtem počtu bytů zadaných ve všech vchodech. Hodnota počet podlaží zadaná u stavebního objektu se musí rovnat nejvyšší hodnotě zadané u jednotlivých vchodů. Detailní TEA ve vchodech musí souhlasit s vyplněnými TEA ve stavebním objektu. 6. Návrh změny zkontrolujte, a pokud je bez chyb, předejte ke schválení. Pokud je v pořádku, může jej Schvalovatel schválit (podrobněji v kapitolách 7), 8), 9)). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 31/36

32 6. Změna vchodu stavebního objektu Příklad: V tomto návodu změníme TEA konkrétního vchodu. Máme již založen nový návrh změny s vyplněnými podklady (viz kapitola 2) a 3)) a existuje stavební objekt s vchody (viz kapitola Přiřazení vchodů). 1. Otevřete návrh změny a vyhledejte existující stavební objekt klepnutím na tlačítko Změna prvku, zvolte v nabídce položku Stavební objekt (obrazovka UNZ110). 2. Klepněte na ikonu Zobrazit detail. Zobrazí se detail stavebního objektu (obrazovka UNZ119). 3. Klepněte na tlačítko Vchody. Přejdete do seznamu vchodů. 4. V řádku vchodu klepněte na ikonu Změnit. Zobrazí se detail příslušného vchodu, ve kterém lze rovnou editovat. Každý vchod má ve sloupci Akce ikony: Změnit. Otevře detailní formulář v režimu úprav. Pokud uživatel změny uloží, je vchod přidán do NZ k úpravám s operací ZMĚNA PRVKU. Jinak vchod do NZ přidán není. Zrušit. Přidá vchod do NZ s operací ZRUŠENÍ PRVKU (do detailu se nepřechází). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 32/36

33 Zobrazit detail. Přejde do detailního formuláře vchodu. V případě, že je vchod přidán v NZ k úpravám a jedná se o operaci VZNIK PRVKU či ZMĚNA PRVKU, je pak možné detailní formulář přepnout do režimu úprav. Detailní formulář se otevírá v režimu prohlížení. 5. Změňte potřebné údaje např.: TEA druh konstrukce na Cihly Klepněte na Uložit změny a Zavřít. V seznamu vchodů se editovanému vchodu změnily ikony na: Zobrazit detail. Přejde do detailního formuláře vchodu. V případě, že je vchod přidán v NZ k úpravám a jedná se o operaci VZNIK PRVKU či ZMĚNA PRVKU, je pak možné Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 33/36

34 detailní formulář přepnout do režimu úprav. Detailní formulář se otevírá v režimu prohlížení. Odstranit. Anuluje dříve navrženou změnu pro tento vchod a odebere jej z úprav v NZ. 6. Ve formuláři stavebního objektu (obrazovka UNZ119) doplňte v editačním režimu (pomocí tlačítka Upravit) druh konstrukce na Cihly. TEA ve stavebním objektu musí být shodné s TEA ve vchodech tak, aby alespoň 1 ze vchodů odpovídal vyplněným TEA ve stavebním objektu. 7. Klepněte na Uložit změny a Zavřít. 8. Návrh změny zkontrolujte, a pokud je bez chyb, předejte ke schválení. Pokud je v pořádku, může jej Schvalovatel schválit (podrobněji v kapitolách 7), 8), 9)). 7. Zrušení stavebního objektu a adresního místa Příklad: V tomto návodu zrušíme celý stavební objekt. Se stavebním objektem je nutné zároveň zrušit i adresní místa, která objektu náleží. Pokud objekt obsahuje vchody, musí být také zrušeny, jinak bude aplikace hlásit chyby a objekt nepůjde zrušit. Povinným parametrem k vyplnění při rušení je datum odstranění stavebního objektu. Máme již založen nový návrh změny s vyplněnými podklady (viz kapitola 2) a 3)) a existující stavební objekt s adresním místem (viz kapitoly 4) a 5)). 1. Otevřete návrh změny a vyhledejte existující stavební objekt klepnutím na tlačítko Zrušení prvku, zvolte v nabídce položku Stavební objekt (obrazovka UNZ110). Ve vyhledávacím formuláři vyberte příslušný stavební objekt (viz odkaz 0). 2. Klepněte na ikonu Zobrazit detail. Zobrazí se detail stavebního objektu (obrazovka UNZ119). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 34/36

35 3. V editačním režimu (pomocí tlačítka Upravit)doplňte datum Odstranění, který je povinným parametrem pro umožnění zrušení objektu. Datum lze zadat ručně (ve formátu dd.mm.rrrr) nebo pomocí kalendáře. 4. Klepněte na Uložit změny a Zavřít. 5. Klepněte na tlačítko Doplnit NZ a potvrďte doplnění klepnutím na Ano. Aplikace doplní do návrhu změny související prvky, zde se jedná o všechna adresní místa náležící ke stavebnímu objektu (nebo např. vchody pokud je objekt obsahuje), aby se nemusela vyhledávat a zadávat ručně. Aby byly doplněné prvky viditelné, musí se návrh změny obnovit, např. zavřením a znovu otevřením návrhu změny. 6. Návrh změny zkontrolujte, a pokud je bez chyb, předejte ke schválení. Pokud je v pořádku, může jej Schvalovatel schválit (podrobněji v kapitolách 7), 8), 9)). Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 35/36

36 8. Uživatelská podpora Uživatelé ISÚI mohou využít služby helpdesku buď na telefonu, přes nebo mohou své problémy s aplikací zapsat přímo do helpdesku z ISÚI (viz obrázek níže). Helpdesk kontakt: Telefon: (centrála denně Po Pá 7:00 17:00 hod.) podpora@cuzk.cz Helpdesk z ISÚI: Více informací o RÚIAN na Uživatelské_postupy_v_ISÚI_stavební_úřady Strana 36/36

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Aktualizováno k datu 31. 5. 2014 Květen 2014 Strana 1/46 Obsah Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)... 4 1.1 Založení

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu 28. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/38 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 2 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu 1. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/46 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici aktualizováno 6. 1. 2017 Strana 1/20 Obsah 1) Založení nového Návrhu změny... 3 2) Přidání podkladu Návrhu změny...

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Hromadné operace s prvky

Hromadné operace s prvky Hromadné operace s prvky Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 11. 8. 2016 2.0 Doplnění kapitoly č. 4, aktualizace obrazovek 12. 12. 2018 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/13 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/15 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 17. srpna 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.0 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 15. - 17. 7. 2016. Níže jsou stručně

Více

Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI

Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI (aktualizováno dne 24. 2. 2016) Strana 1/44 Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Řešení reklamací. Strana 1/21

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Řešení reklamací. Strana 1/21 (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/21 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz 1. Úvodní informace Helpdesk z ISÚI V případě, že nevíte, jak v aplikaci ISÚI provést zápis, nevíte si s něčím rady nebo narazíte na problém, tak dříve než zapíšete požadavek do Helpdesku, zkuste nalézt

Více

Návod na základní používání Helpdesku AGEL

Návod na základní používání Helpdesku AGEL Návod na základní používání Helpdesku AGEL Úvod Přihlášení Nástěnka Vyhledání a otevření úlohy Otevření úlohy Seznam úloh Vyhledávání úloh Vytvoření nové úlohy Práce s úlohami Editace úlohy Změna stavu

Více

Kontrola stavebních objektů v ISÚI

Kontrola stavebních objektů v ISÚI Kontrola stavebních objektů v ISÚI Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka Číslo domovní ČSÚ DB Definiční bod GP ISÚI ISKN KN MOMC ORP Přirozený klíč RSO RÚIAN SO S-JTSK TEA VÚSC

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI

Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI www.ruian.cz (aktualizováno 16.4.2018) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. CHYBY... 3 2.1 Návrh změny a podklady... 5 2.2 Adresní místo... 6 2.3 Stavební objekt...

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí" seznamuje studenty se stejnojmenných základním registrem veřejné správy.

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Výpis editace prvků za období

Výpis editace prvků za období Výpis editace prvků za období Aktualizováno k datu 26. 6. 2018 Výpis editace prvků za období 1/18 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Základní popis funkce... 3 2.1 Export zvolené sestavy... 5 2.1.1 PDF výstup...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda. Vyhledávání RPZ dle adresy:

Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda. Vyhledávání RPZ dle adresy: Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda Aplikace umožňuje zjistit riziko povodně buď na základě přesně zadané adresy (název obce, název části obce, název ulice, číslo domovní, PSČ) nebo na základě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Seznamovací seminář RÚIAN/ISÚI Jiří Formánek

Více

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů Rámcový návod pro školitele doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)-----------------------------------------------------

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Administrace. (pro obce) Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Administrace. (pro obce) Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4. Dokumentace k projektu Czech POINT (pro obce) Administrace Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4.1 2009 MVČR Obsah 1. Práce v prostředí Czech POINT... 3 1.1. Technické požadavky...

Více

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k seznamům vystavených dokumentů (odborná posouzení,

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

ISUI příručka uživatele. Verze: 3.3

ISUI příručka uživatele. Verze: 3.3 ISUI příručka uživatele Verze: 3.3 Tabulka úprav dokumentu Verze Popis změn Datum vydání příručky 3.2 Doplnění popisu funkcionality ISUI ve verzi Ext. Pilot 4: 29.11.2011 3.3 Doplněna kapitola Tabulka

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Řešení reklamací Obsah Kontroly dat - aplikace Důvod vzniku, vyhledání chyb Zveřejněné kontroly Počty reklamací Statistiky

Více

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová Reklamace Provázanost ISÚI a ISKN Hana Gubániová Obsah prezentace Úvod Provázanost a propojení ISÚI a ISKN Interní reklamace ISKN ISÚI Externí reklamace Stav generování reklamací 5. 5. 2015 Jihlava Provázanost

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem veřejná zakázka 50-500 tis. Kč bez DPH (VZMR pro evidenci) ver. 1.1 leden 2017 odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje Obsah 1. Pravidla uveřejňování

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Přístup na software je přes webovou stránku http://hodnoty.mapovyportal.cz, přes tlačítko Vstup do aplikace nebo přímým odkazem, například ze stránek

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová Kontroly dat RÚIAN Hana Gubániová Obsah prezentace Kontroly dat RÚIAN Vznik nesouladů Typy kontrol o Kontroly na SO o Kontroly na AM bez DB o Kontrola ulice o Další kontroly Shrnutí řešení Co chystáme?

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017!!Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 18.10. 2017 do 16 hodin!! Kontrola v

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Žádost o uznání předmětů - student

Žádost o uznání předmětů - student Žádost o uznání předmětů - student Nově přijatí studenti s ORION kontem Obsah 1. Přístup a přihlašovací údaje... 1 2. Popis formuláře... 2 3. Postup vyplňování žádosti... 3 4. Úprava vloženého předmětu

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 4.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Kontrola v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, zda jsou správně zapsány adresní údaje v Evidenci obyvatel. V Evidenci

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více