Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205"

Transkript

1 Projekt OP RLZ Opatření Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Ozubené převody Distanční text 007

2 Celkový obraz O modulu: Modul obsahuje základní rozdělení ozubených převodů blíže se zabývá jednotlivými typy ozubených soukolí. Jsou uvedeny základní výpočetní vztahy a nástin jednotlivých pevnostních výpočtů. Jsou uvedeny základní materiálová provedení jednotlivých soukolí, požadavky na montáž a provozní údržbu. Pomůcky a nástroje: obrázky typických druhů ozubených převodů, obrázky jednotlivých ozubení, Stavba a provoz strojů např. převodovek obráběcích strojů, automobilů či motocyklů, různé druhy obráběcích strojů s pohonem klínovými řemeny atd. Pravidla a konvence: Základem uspořádání modulu je následující schéma: názorný zjednodušený obrázek popis funkce příp. výpočet použití. 0. ledna 008 Strana /65

3 Obsah. Základní rozdělení kontaktních převodů s tvarovým stykem převodů s ozubenými koly Základy teorie ozubeného převodu... 6 Základní zákon ozubení... 6 Zákon ozubení pro konstantní převodový poměr Boční křivky... 8 Boční křivka zubu je průsečnice: Rozdělení soukolí dle vzájemného pohybu, dle polohy os, tvaru kol a zubů... 9 Valivá soukolí... 9 Čelní soukolí s vnějším ozubením... 9 Čelní soukolí s vnitřním ozubením... 9 Čelní soukolí se zakřivenými zuby... 0 Kuželové soukolí s přímými zuby... 0 Kuželové soukolí se zakřivenými zuby... 0 Šroubová soukolí.... Šroubové soukolí... Šnekové soukolí....4 Rozdělení ozubených kol dle tvaru boční křivky zubu U soukolí s čelními zuby máme :... 3 Čelní kola s přímými zuby... 3 Čelní kola se stupňovitými zuby... 3 Čelní kola se šikmými zuby... 4 Čelní kola s dvojnásobně šikmými zuby... 4 Čelní kola se šípovými zuby... 4 Čelní kola se šípovými zuby... 4 Čelní kola s kruhovými zuby... 4 U soukolí s kuželovými zuby máme:... 5 Kuželová kola s přímými zuby... 5 Kuželová kola se šikmými ( tangenciálními ) zuby... 5 Kuželová kola se šípovými zuby Kuželová kola se spirálními zuby (logaritmická nebo Archimedova spirála )... 5 Kuželová kola s paloidními zuby ( přibl. evolventa- paloida) ozubení Klingelnberk... 6 Kuželová kola s eloidními zuby ( oblouk epicykloidy- eloida)-ozubení Oerlikon Čelní soukolí s evolventním ozubeníms přímými zuby Evolventní čelní soukolí s přímými zuby Tvar běžného ozubení a jeho základní rozměry... 8 Ozubené kolo je charakterizováno následujícími parametry Konstrukce ozubení kol N ledna 008 Strana 3/65

4 Konstrukce evolventy... 9 Soukolí N... 0 Použití normálního ozubení je omezeno:....4 Podřezání a mezní počet zubů....5 Posunutí profilu zubu Korekce ozubení... 3 Korekce N... 4 Korekce VN... 4 Kolo+V... 5 Kolo -V... 5 Soukolí VN... 6 Korekce V... 6 Soukolí V s kladnou korekcí - se změnou vzdálenosti os Tabulky pro výpočty rozměrů soukolí pro jednotlivé způsoby korekcí ozubení Tabulky pro výpočet jednotlivých korekcí Základní pevnostní výpočty čelních ozubených kol Předběžný výpočet modulu ozubeného přímého čelního kola Pro kalená kola tedy rozhoduje výpočet únosnosti v ohybu Pro nekalená kola rozhoduje výpočet únosnosti v otlačení Pevnostní výpočet čelních ozubených kol ( ČSN ) Kontrola únosnosti paty zubů v ohybu Směrodatná obvodová síla Kontrola dotykové únosnosti boku zubů Čelní ozubení se šikmými zuby Hřeben a porovnávací kolo Výpočet rozměrů soukolí N Čelní soukolí se zuby dvojnásobně šikmými, šípovými a dvojnásobně šípovými Výpočet rozměrů čelního soukolí se šikmými zuby soukolí N Šroubová soukolí Základní rozdělení šroubových soukolí Válcové soukolí Hypoidní soukolí Paloidní soukolí Šnekové soukolí Převodové číslo a účinnost válcového šroubového soukolí Převodové číslo: Výpočet hlavních rozměrů pravoúhlého šroubového soukolí Šneková soukolí Výhody Nevýhody ledna 008 Strana 4/65

5 6.5 Výpočet hlavních rozměrů pravoúhlého šroubového soukolí Druhy šneků Rychlostní poměry ve valivém bodě šnekového soukolí Silové a převodové poměry... 5 Výsledná radiální síla šneku zatěžující ložiska: Výsledná radiální síla kola zatěžující ložiska: Tabulka pro výpočet hlavních rozměrů šnekového ozubení Materiály šnekových soukolí Doporučené dvojice materiálů pro šneková soukolí Pevnostní výpočet šnekových soukolí podle ČSN Konstrukce šneků, šnekových kol a šnekových převodovek Koncepční řešení šnekových převodovek Planetové převodovky Princip planetových převodů Výhody planetových převodů Nevýhody planetových převodů Otáčky a převodová čísla planetových převodů s čelními koly Převodová čísla planetových převodů Výpočet kroutících momentů a sil Souměrný kuželový diferenciál ledna 008 Strana 5/65

6 . Základní rozdělení kontaktních převodů s tvarovým stykem převodů s ozubenými koly Popis lekce: Bude provedeno základní rozdělení ozubených převodů. Bude stručně vysvětlena základní problematika jednotlivých soukolí Délka lekce: 0 Klíčová slova: Ozubené převody, čelní soukolí, kuželové soukolí, závitové soukolí, šnekové soukolí, boční křivka záběru, Motivace k lekci: Ozubené převody a převodovky jsou velmi frekventované pojmy nejen v automobilním odvětví, ale v celém strojírenském průmyslu, který se zabývá točivými stroji. Zde všude se používají jednotlivé převodovky. Nemusí tedy jít jen o Formuli, ale třeba o výtahový stroj, či míchačku betonu. Výklad:. Základy teorie ozubeného převodu Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb a mechanickou energii z jednoho hřídele na druhý bez skluzu. Používá se především pro převody se stálým převodovým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelí. Ozubené převody se vyznačují velkou účinností, spolehlivou funkcí, velkou životností, kompaktním uspořádáním a jednoduchou obsluhou. Dvě spolu zabírající ozubená kola tvoří soukolí. Podle tvaru křivek tvořících profily zubu (boční křivky) rozeznáváme ozubení:. evolventní,. cykloidní. Základní zákon ozubení Hnací ozubené válcové kolo je vhodné, jestliže při stálé úhlové rychlosti udílí hnanému kolu rovněž stálou úhlovou rychlost. 0. ledna 008 Strana 6/65

7 Na obrázku se křivky p l a p boků dvou zubů dotýkají v bodě A. Má-li hnací kolo úhlovou rychlost ω, pak je obvodová rychlost bodu A při otáčení kola kolem v = R.ω Uvažujeme-li jako střed otáčení bod O, má tentýž bod A, ale příslušný kolu, obvodovou rychlost: v = R.ω Z podobnosti trojúhelníků: Δ O N A ΔABC obdržíme vztah ω ω Δ O N A ΔABC Rb = i, = konst. R = b 0. ledna 008 Strana 7/65

8 Zákon ozubení pro konstantní převodový poměr zní: Dva boky zubů v trvalém dotyku přenášejí rotační pohyb s konstantním převodovým poměrem, jestliže jejich společná normála n prochází valivým bodem V a dělí spojnici středů O a O v opačném poměru úhlových rychlostí obou kol. Podmínce konstantního převodového poměru vyhovují jen určité druhy křivek p a p. Spolu zabírající profily, které mají tvar těchto křivek, nazýváme přiřazené profily. Při otáčení profilů kolem středů O a O se jednotlivé body profilů postupně dotýkají. Geometrické místo dotyků obou profilů se nazývá čára záběru (tvar podle křivky profilu zubů). Boční křivky Boční křivka zubu je průsečnice: boku zubu hřebene nebo základního kola s roztečnou rovinou, boku zubu kola s roztečným válcem nebo boku zubu kola s roztečným kuželem a) Boční křivka zubu hřebenu b) Boční křivka zubu základního kola a) Boční křivka zubu čelních kol 0. ledna 008 Strana 8/65

9 b) Boční křivka zubu kuželových kol.3 Rozdělení soukolí dle vzájemného pohybu, dle polohy os, tvaru kol a zubů Valivá soukolí. U těchto soukolí se boky zubů spolu zabírajících kol po sobě jen odvalují. Čelní soukolí s vnějším ozubením osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují Čelní soukolí s vnitřním ozubením osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. 0. ledna 008 Strana 9/65

10 Čelní soukolí se zakřivenými zuby osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. Kuželové soukolí s přímými zuby osy spolu zabírajících kol jsou různoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. Kuželové soukolí se zakřivenými zuby osy spolu zabírajících kol jsou různoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. 0. ledna 008 Strana 0/65

11 Šroubová soukolí. U těchto soukolí se boky zubů spolu zabírajících kol po sobě nejen odvalují, ale i současné posouvají. Šroubové soukolí osy spolu zabírajících kol jsou mimoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě nejen odvalují, ale i posouvají. Šnekové soukolí Jsou zvláštním případem pravoúhlých šroubových soukolí, kde počet zubů pastorku klesl na z = až 9. Roztečný průměr pastorku se zmenší tak, že zuby vytvářejí souvislý závit. osy spolu zabírajících kol jsou mimoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě nejen odvalují, ale i posouvají. Na zobrazení je šnek válcového tvaru, a šnekové kolo je globoidní 0. ledna 008 Strana /65

12 Na zobrazení je šnek globoidního tvaru, a šnekové kolo je také globoidní Na zobrazení je hypoidní soukolí s přímými zuby Na zobrazení je hypoidní soukolí se zakřivenými zuby 0. ledna 008 Strana /65

13 .4 Rozdělení ozubených kol dle tvaru boční křivky zubu. Tvar boční křivky se vyvíjel dle technologických možností. Je zřejmé, že při geometrických úvahách o bočních křivkách ozubení, docházeli konstruktéři k různým vývodům. Pokud jim ale stav techniky nezaručil možnost vyrobit ozubení tak, aby zcela splňovalo požadavky na vlastní tvar celého zubu, dodržení patřičné kvality povrchu a také na možnost zpětného ověření rozměrů, tedy na používanou měřící techniku. Navíc bylo nutno zajistit, aby výrobek byl také konkurence schopný, tedy aby také nebyl přehnané drahý, vůči doposud používaným typům ozubení. U soukolí s čelními zuby máme : Čelní kola s přímými zuby Výrobně jednoduché ozubení, nevzniká axiální síla, zub jde ale celý do záběru, dochází k jeho okamžitému zatížení, což se projevuje rázy. Čelní kola se stupňovitými zuby Jedná se v podstatě o dvě identická kola, které jsou vůči sobě pootočena o polovinu zubové rozteče. Tím je vlastně přenos výkonu rozdělen vůči předešlému ozubení- je tedy rovnoměrnější po obvodu kola. Přesto rázové účinky přenosu zůstávají, i když jsou menší. 0. ledna 008 Strana 3/65

14 Čelní kola se šikmými zuby Zde zub kola se dostává do záběru a také vychází se záběru postupné. Zatížení zubu je tedy pozvolné jedná se vlastně o míjivé zatížení. Vlivem zešikmení, ale vzniká axiální síla. Která se snaží kolo odtlačit do strany, čemuž zabraňujeme pomocí ložisek. Ty jsou tedy zatěžovány nejen radiální silou, ale také axiální. Čelní kola s dvojnásobně šikmými zuby U tohoto provedení dochází k eliminaci axiální síly, zatím co příznivý vliv postupného záběru zůstává. Zápich uprostřed kola zjednodušuje výrobu ozubení. Čelní kola se šípovými zuby Jedná se podstatě o předešlý typ ozubení, kdy vylepšením technologie dovedeme vyrobit tento tvar ozubení bez dělícího zápichu. Čelní kola se šípovými zuby Obdoba předešlého typu. Zalomení umožňuje přenášení extrémních výkonů. Čelní kola s kruhovými zuby Obdobné vlastnosti jako předešlé ozubení. Plynulý náběh zatížení, navíc kruhový tvar má 0. ledna 008 Strana 4/65

15 výhodnější pevnostní charakteristiku, než zlomené přechody u šípových zubů. U soukolí s kuželovými zuby máme: Kuželová kola s přímými zuby Základní tvar kuželových kol. Nejjednodušší výroba. Kuželová kola se šikmými ( tangenciálními ) zuby. Postupný náběh zatížení zubu. Kuželová kola se šípovými zuby. Postupný náběh zatížení zubu. Vyšší pevnost zubů. Kuželová kola se spirálními zuby (logaritmická nebo Archimedova spirála ) Postupný náběh zatížení zubu. Vyšší pevnost zubů, výborné kinematické vlastnosti. 0. ledna 008 Strana 5/65

16 Kuželová kola s paloidními zuby ( přibl. evolventa- paloida) ozubení Klingelnberk Kuželová kola s eloidními zuby ( oblouk epicykloidy- eloida)-ozubení Oerlikon 0. ledna 008 Strana 6/65

17 . Čelní soukolí s evolventním ozubeníms přímými zuby Popis lekce: Lekce seznamuje s pravidly konstrukce základního typu ozubení. Délka lekce: 0 minut Klíčová slova: evolventa, základní profil, soukolí N,soukolí Vn, soukolí V, korekce, mezní počet zubů, teoretický počet zubů, praktický počet zubů Motivace k lekci: V uvedeném textu se žák seznámí nejen se základy vytváření ozubeného soukolí s evolventním tvarem, ale dále se dozví o možných jeho modifikacích, které značně rozšiřuje možnosti jeho použití. Výklad:. Evolventní čelní soukolí s přímými zuby Ozubený hřeben - základní profil ( profil Z ) Vlastní ozubení ozubeného kola, vznikne odvalováním základního profilu Z po roztečné kružnici kola. Prakticky si toto můžeme představit následovně. Mějme nástroj ve tvaru ozubeného hřebene, kterýkoná kmitavý pohyb. Dále budeme mít kotouč z vhodného materiálu, který má určité rozměry, které umožní vytvoření ozubeného kola s určitým počtem zubů a zubních mezer. Obě tyto komponenty umístíme do zařízení, které umožňuje kmitavý pohyb hřebene ve směru osy kotouče, tak že zdvih kmitu je větší než výška kotouče. Současně se kotouč otáčí kolem své osy. Rychlost otáčení kotouče je synchronizován s podélným posuvem hřebenu a to tak, aby rychlost posuvu bodu na roztečné přímce profilu Z odpovídal tečné rychlosti bodu na roztečné kružnici na kotouči. Za stálého postupného odvalování, a postupného přisouvání hřebene k osě kotouče, se začne z z původního kotouče vytvářet ozubené kolo. Proces je ukončen, pokud vzdálenost roztečné přímky r, bude ve vzdálenosti poloměru roztečné kružnice vytvářeného ozubeného kola. Takto je ozubení vytvářeno prakticky, teoreticky, si můžeme představit, že se jsdná o geometrický jev, který bude dále popsán. 0. ledna 008 Strana 7/65

18 Základní profil evolventního ozubení je řez ozubením základního hřebenu, který je vlastně ozubený segment kola o nekonečně velkém poloměru roztečné kružnice, která přejde v roztečnou přímku r. Geometrický tvar základního profilu je normalizován. Vzhledem ke geometrické podobnosti profilu Z je možno je sestavit v řadu, jejíž každý člen je určen jedinou číselnou hodnotou - modulem. Tvar běžného ozubení a jeho základní rozměry Ozubené kolo je charakterizováno následujícími parametry Průměr roztečné kružnice D = m. z Průměr hlavové kružnice D a = m.( z + ) Průměr hlavové kružnice D f = m.( z,5 ) Výška hlavy zubu h a = m Výška paty zubu h f =,5. m Výška hlavy zubu h = h + h =,5. m Šířka zubu na roztečné kružnici s u = π. m / 0. ledna 008 Strana 8/65

19 Šířka ozubeného kola b = ψ m. m Z uvedeného je zřejmé, že veškeré rozměry ozubeného kola lze vypočítat pomocí jednoho parametru. Tím je modul m -. Jeho rozměr je (mm). Na základě změny modulu se mění úměrně všechny rozměry kola..3 Konstrukce ozubení kol N Evolventu e vytvoří bod napjatého vlákna odvinovaného z kružnice nebo bod přímky n, odvalující se po základní kružnici b. Střed křivosti je v bodě dotyku normály a základní kružnice. Evolventa začíná teoreticky na základní kružnici, a to radiálně. Konstrukce evolventy Evolventa vznikne odvalováním polopřímky po kružnici. Počáteční bod V opisuje evolventu. Další geometrické závislosti jsou zřejmé z obrázku. Poloměr základní kružnice R b je dán vztahem R b = r. cos α Čára záběru evolventních zubů je přímka, ztotožňující se s přímkou n v její základní poloze a jdoucí bodem V. Úhel záběru je stálý. Rozměry a názvosloví běžného (normálního) ozubení jsou v tabulce. Délkové rozměry jsou vždy určitým násobkem modulu. Kola N (normální) mají evolventní ozubení, které vytvoří základní profil Z, když se jeho roztečná přímka r odvaluje po roztečné kružnici rl kola. 0. ledna 008 Strana 9/65

20 Z obrázku je zřejmá vzájemná poloha roztečné kružnice r kola N a roztečné přímky r základního profilu Z. Soukolí N Soukolí N vznikne složením dvou kol N, které spolu zabírají. Tato kola mají společný základní profil, tedy mají stejný modul a úhel záběru. Roztečné kružnice jsou shodné s valivými. Roztečná přímka r základního profilu Z, se dotýká roztečné kružnice r (kola ) a roztečné kružnice r ( kola ) v bodě V. Rozměry čelního soukolí N s přímými evolventními zuby lze vypočítat z následující tabulky. Tabulka - Výpočet rozměrů čelního běžného soukolí N s přímými zuby ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo +V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje DR α ( ) 0 0 Převod.číslo i, i, = n /n = z /z i, = n /n = z /z Výška hlavy h a h a = m h a = m Hlavová vůle c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty h f h f = m + c a =,5. m h f = m + c a =,5. m 0. ledna 008 Strana 0/65

21 Výška zubu h h = h a + h f =,5. m h = h a + h f =,5. m Roztečná kr. DR D D = z. m D = z. m Patní kr. D f D f = D -.h f = D -,5.m D f = D -.h f = D -,5.m Rozteč t t = π. m t = π. m Tloušťka zubu s s = π/. m s = π/. m Zub.mezera s s = π/. m s = π/. m Šířka ozubení K b b = ψ m.m kde ψ m = 0 až 70 Vzdálenost os a a = ( D +D ) / = ( z +z ) /.m DR- uvádí se na výkrese v dodatkovém razítku K- okótováno na výkrese b = ψ m.m kde ψ m = 0 až 70 a = ( D +D ) / = ( z +z ) /.m Použití normálního ozubení je omezeno: minimálním počtem zubů, při kterém nenastane zeslabení paty zubů podříznutím nástrojem menší únosností zubů pastorku v ohybu, jejichž průřez se zmenšuje s klesajícím počtem zubů, velkými tlaky mezi zuby a velkými skluzy na patě zubů pastorku, způsobenými relativně malými poloměry křivosti pracovní části evolventy..4 Podřezání a mezní počet zubů U ozubených kol s malým počtem zubů, nastává stav, kdy zaoblení hlavy zubu nástroje již podřezává patu zubu kola. Konstrukce patní křivky se získá z relativního pohybu valivé přímky nástroje odvalující se na valivé kružnici ozubeného kola. Podříznutí zubů kola se projevuje nepříznivě zeslabením paty zubů a tím dochází ke snížení pevnosti zubu.. 0. ledna 008 Strana /65

22 Délka O V je dána výrazem z. m O V = R = Z obou barevně vyznačených trojúhelníků plyne Tudíž platí z z. m ΔONV NV= R.sinα =.sinα m a z ΔNAV NV= sinα z. m m sin = z sin α Mezní teoretický počet zubů je tedy určen výrazem = sin α α z = sin α Vzhledem k tomu, že nevelké podřezání paty zubů nemůže příliš ovlivnit pevnost zubu, připouští se tzv. praktický mezní počet zubů. Ten je určen výrazem 5 z p = z t 6 Po číselném dosazení pro α = 0 vychází z t = 7 zubů a z p = 4 zubů 0. ledna 008 Strana /65

23 Na obrázku je zobrazeno podříznutí zubů, ke kterému dojde, pokud počet zubů klesne pod teoretický počet, tedy 7 zubů. Vzhledem k relativně malé velikosti kola,bude část základního profilu Z při vytváření profilu ozubení zasahovat do paty zubu a tím ji zeslabí. Na obrázku je sestrojena prodloužená evolventa ke, což je trajektorie středu S zaoblení R základního profilu. Kruhové obloučky o poloměru R opsané z ke vytvářejí patní křivku. Pokud je počet zubů menší než teoretický počet( z t = 7), dochází ke zeslabení paty zubu. Připustíme-li nepatrné podřezání zubu, které není na závadu (nedochází ke snížení pevnosti zubů kola), pak můžeme použít praktický mezní počet zubů..5 Posunutí profilu zubu Korekce ozubení Nedostatky běžného ozubení se dají zmírnit vhodnými úpravami tzv. korekcemi profilu zubů. Účelem korekcí je hlavně zlepšit záběrové a pevnostní podmínky ozubení. Korigovaný profil ozubení se získává nejčastěji posunutím základního profilu evolventního ozubení.dále změnou úhlu záběru nebo výšky zubu. Roztečnou přímku základního profilu (Z), lze totiž posunout o určitou vzdálenost na vnější či vnitřní stranu roztečné kružnice kola. Velikost posunutí vyjadřujeme součinem x. m, kde x je jednotkové posunutí (pro modul m = ) kde m je modul nástroje. Posunutím základního profitu se mění profit a rozměry zubu kola, ale nemění se základní kružnice a evolventa. U tohoto korigovaného ozubení platí: Pro výšku hlavy zubu: h a m Pro výšku paty zubu: h f,5. m Pro šířku zubu: s ½. m.π Posunutí základního profitu je buď kladné, tj. od středu kola (kola s kladným posunutím profilu kola +V), nebo záporné, tj. do středu kola (kola se záporným posunutím kola V). 0. ledna 008 Strana 3/65

24 Kombinací jednotlivých kol ( N, +V, -V ) lze vytvořit soukolí N, VN a V. Tabulka - Tabulka soukolí podle korekcí Číslo Kolo mal é vel ké mal é vel ké 3. mal é vel ké Označení Počet zubů posunutí Nejmenší Merritt Nejmenší Merritt korekce korekce Vzdálenost os N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 a= m(z +z )/ N N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 nemění se + V - V + V z < 4 z < 30 +x. m +x. m z 4 -x. m -x. m a=m.(z +z )/ z +z 8 z +z 60 x =(4- z )/7 soukolí x =0,4.(-/z) nemění se V N x=0,0.(30-z) z < 4 z < 30 +x. m +x. m Provoz.valivá N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 vzdálenost os V + V z < 4 z < 30 +x. m +x. m a v = a+y.m = z +z < 8 z +z < 60 x =(4- z )/7 x =0,0.(30-z ) =a+(x +x ).m- -k.m Korekce N U korekce N se nemění vzdálenost os.nemění se ani rozměry zubů. Jedná se tudíž o použití soukolí N tak, jak bylo popisováno v předešlém textu. Rozměry soukolí N jsou uvedeny v příslušné tabulce. Korekce VN U korekce VN se nemění vzdálenost os. U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se naopak posune roztečná přímka r základního profilu k ose kola o vzdálenost (-x. m ). Označení soukolí N ( kola +V a -V). 0. ledna 008 Strana 4/65

25 Kolo+V Na obrázku je kolo +V, (korigované kladným posunutím základního profilu od středu kola. Kolo -V Zde je kolo -V, (korigované záporným posunutím základního profilu ke středu kola. Kombinací obou předešlých možností získáme soukolí VN ( vyrovnaná korekce bez změny osové vzdálenosti ) 0. ledna 008 Strana 5/65

26 Soukolí VN Korekce V U korekce V se mění vzdálenost os. Máme v podstatě dvě možnosti U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se poloha roztečné přímky r základního profilu k ose kola nemění a zůstává v poloze tečny k roztečné kružnici. Označení soukolí V ( kola +V a N). U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se také posune roztečná přímka r základního profilu k ose kola o vzdálenost (+x. m ). Označení soukolí V ( kola +V a + V). Soukolí V s kladnou korekcí - se změnou vzdálenosti os. Tato korekce se používá pokud provozní vzdálenost os kol av je rozdílná od teoretické vzdálenosti a, vypočítané z počtu zubů a modulu. Při výrobě mají jednotlivá kola výrobní valivou vzdálenost a w, odlišnou od vzdálenosti a nebo a y. Abychom ze vzdálenosti aw přešli na vzdálenost a y, tj. aby kola správně zabírala, musí se a w zmenšit o hodnotu posunutí kol 0. ledna 008 Strana 6/65

27 Korigovaná soukolí mají provozní vzdálenost os a y, která je odlišná od teoretické vzdálenosti a vypočtené z počtu zubů a modulu a y = a + y.m, kde a = m. ( z + z )/ vzdálenost os a se zvětší o tzv. posunutí os y.m = a y - a. Při výrobě mají jednotlivá kola výrobní valivou vzdálenost a w, odlišnou od vzdálenosti a nebo a y. Abychom ze vzdálenosti a w přešli na vzdálenost a y, tj. aby kola správně zabírala, musí se a w zmenšit o hodnotu posunutí kol 0. ledna 008 Strana 7/65

28 k. m = R + R + (x l + x ) m - a v. jednotkové posunutí kol (pro m = ) je: k = (x l + x ) - y. Hodnota y se vypočte nebo stanoví z diagramu, z ní vypočteme k, které je nutné pro stanovení hlavových průměrů kol. Dle vypočtené hodnoty y odečteme v grafu součtovou hodnotu jednotkových posunutí x +x. Tuto hodnotu nejprve rozdělíme na jednotlivá posunutí x a x. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. jednotková posunutí- což je vztaženo na velikost modulu m= musíme ještě jednotlivá posunutí vynásobit velikostí příslušného modulu. V následujícím textu jsou uvedeny tabulky pro výpočet základních rozměrů kol pro jednotlivé způsoby korekcí. Vzhledem k tomu, že výroba ozubení patřila vždy k špičkové strojařině, za dobu vývoje ozubených převodů, vznikla nejen celá řada tvarů zubů, ale také různé varianty korekcí. Každý významný výrobce špičkových, převážně obráběcích strojů, používá vlastní způsob úprav tvaru zubů, ale i jejich korekcí. Je třeba následující tabulky brát jako orientační, nikoliv jako vyčerpávající seznam všech možností. Pokud použijete při modelování návrhu ozubení, některý z programů 3D, který je vybaven výpočetním modulem pro výpočet pevnosti ozubení pomocí metody konečných prvků,, tak zjistíte, že zde jsou použity odlišné způsoby určení korekcí. 0. ledna 008 Strana 8/65

29 3. Tabulky pro výpočty rozměrů soukolí pro jednotlivé způsoby korekcí ozubení Popis lekce: Jsou uvedeny základní tabulky, které umožňuji výpočty rozměrů ozubených kol a soukolí, pro provedení příslušné korekce. u tabulek je uveden stručný výklad postupu výpočtu, tak aby jej bylo možno použít při výpočtech v praktických konstrukčních cvičeních. Délka lekce: 90 minut Klíčová slova: korekce dle Merritta, nejmenší korekce dle ČSN, korekce VN, korekce V Motivace k lekci: zde se student seznámí se způsoby provádění základních korekcí ozubení.ti, kteří sledují závody automobilů, vědí, že vždy v přípravě na vlastní závod jednotlivé týmy, hledají nejen optimální nastavení tuhosti podvozku, použitých pneumatik, ale dle výškového profilu, také optimální nastavení jednotlivých převodových stupňů. Vzhledem k tomu, že převodovka má pevně stanovenou osovou vzdálenost hřídelů, na nichž jsou příslušná ozubená kola pro jednotlivé převodové stupně, jedná se vlastně o výpočet korekce pro předem určenou osovou vzdálenost a předem daný modul. Výklad: 3. Tabulky pro výpočet jednotlivých korekcí Uvedená korekce VN se požívá u málo zatížených a ne příliš často provozovaných převodů. Jako zařízení u kterých tato korekce je používána jsou převodovky zdviháků, převodovky uzavíracích armatur, případně zařízení jezů. Z výpočetních vztahů je zřejmé, že tato korekce se používá pro případy, kdy počet zubů pastorku z < 4. Tabulka 3 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí VN s přímými zuby - Nejmenší korekce ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo -V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje ČSN α 0 0 Jednotkové 0. ledna 008 Strana 9/65

30 posunutí DR x x = (4 - z ) / 7 x = - x základního profilu Posun.zákl. profilu DR x.m x. m x. m = - x. m roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Výška hlavy zubu ha ha = m + x.m ha = m - x.m Hlavová vůle zubů c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty zubu h f h f = m - x.m + c a h f = m + x.m + c a Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f hlavová kružnice K D a D a = D + h a D a =D + h a patní kružnice D f D f = D - h f D f = D - h f základní kružnice D b D b = D. cosα D b = D.cosα Rozteč t t = π.m t = π.m Základní rozteč tb t b = t.cos t b = t.cos Tloušťka zubu na s s = t / +.x.m.tgα s = t / -.x.m.tgα roztečné kružnici vzdálenost os a a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / Korekce V se používá, mají-li se zlepšit záběrové a pevnostní podmínky pro dané převodové číslo a pro danou vzdálenost os a v, nebo má-li se při daném převodovém čísle a modulu změnit osová vzdálenost. Tabulka 4 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí V s přímými zuby - ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo +V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje α 0 0 Jednotkové posunutí DR x x = 0,0( 30 - z ) x = 0,0( 30 - z ) základního profilu Posun zákl.profilu DR x.m +x. m +x. m součet Σx x+x Σx =x+x Σx =x+x roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Jednotková změna y y (viz graf ) y (viz graf ) vzdálenosti os 0. ledna 008 Strana 30/65

31 Změna vzdál. os y. m y.m = a v - a = ( x + x ).m - k.m Jednotkové k k = (x +x ) - y = ( (R +R )+ (x +x ).m -a v ) / m posunutí kol Nekorigovaná a a = ( D +D ) / = ( z +z ). m / vzdálenost os Valivá vzdál.os a v a v = ( D v +D v ) / = ( z +z ). m v / = a+y.m Valivý modul m v m v = a v / ( z +z ) = ( D v +D v ) / ( z +z ) y.m = a v - a = ( x + x ).m - k.m k = (x +x ) - y = ( (R +R )+ (x +x ).m -a v ) / m a = ( D +D ) / = ( z +z ). m / a v = ( D v +D v ) / = ( z +z ). m v / = a+y.m m v = a v / ( z +z ) = ( D v +D v ) / ( z +z ) Valivá kružnice D v D v = z. m v D v = z. m v Výška hlavy zubu h a h a = (+ x - k ).m h a = (+ x - k ).m Výška paty zubu h f h f = m + c a - x.m h f = m + c a - x.m Hlavová vůle zubů c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f hlavové kružnice K D a D a = D +.(+x -k).m D a = D +.(+x -k).m patní kružnice D f D f = D -.(,5 -x ).m D f = D -.(,5 -x ).m Následující korekce VN vychází z britské normy BS 436. Stanoví závislost výšky hlavy zubu na modulu a počtu zubů sdružených kol, aby se zabránilo podříznutí paty zubů pastorku s malým počtem zubů, zajistilo se správné evolventní odvalování a zvětšila se únosnost ozubení. Tato korekce se používá u soukolí, která mají mít nejvýhodnější vlastnosti (tloušťky pat zubů obou kol jsou větší a pracovní části evolvent jsou plošší), soukolí má velkou trvanlivost, zuby jsou pevnější, otlačení a vzájemný skluz mezi zuby je menší (boky se méně a rovnoměrněji opotřebovávají), mají tišší chod a větší účinnost. Tabulka 5 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí VN s přímými zuby - Korekce podle Merritta (ČSN 0 460) Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo -V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje α 0 0 Jednotkové x = 0,0( 30 - z ) volíme pro x posunutí DR x hodnotu větší z obou 0. ledna 008 Strana 3/65

32 základního profilu x = 0,4 ( -z /z ) x = -x Posun.zákl.profilu DR x.m x. m x. m = - x. m Roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Výška hlavy zubu h a h a = m + x.m h a = m - x.m Hlavová zubů vůle c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty zubu h f h f = m - x.m + c a h f = m + x.m + c a Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f Hlavová kružnice K D a D a = D + h a D a =D + h a Patní kružnice D f D f = D - h f D f = D - h f Základní kružnice D b D b = D. cosα D b = D.cosα Rozteč t t = π.m t = π.m Základní rozteč t b t b = t. cos α t b = t. cos α Tloušťka zubu na s s = t / +.x.m.tgα s = t / -.x.m.tgα roztečné kružnici Vzdálenost os a a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / Následující tabulka slouží k výpočtu rozměrů soukolí, pokud máme například následující situaci. Máme zadánu osovou vzdálenost a převodový poměr. Z pevnostního výpočtu stanovíme velikost modulu. Tím máme všechny potřebné základní předpoklady k dalším výpočtům. Nejčastější chybou bývá volba počtu zubů. Je nutno si uvědomit, že počet zubů musí být celé číslo. Po volbě počtu zubů z a z je nutno zkontrolovat dosaženou hodnotu převodového čísla. Pokud by byla chyba velká, je třeba pozměnit volbu počtu zubů, zda nebude odchylka od požadovaného převodového čísla menší, než při první volbě. Tabulka 6 - Výpočet rozměrů čelního soukolí V s přímými zuby korigovaného pro danou vzdálenost os av a převodové číslo i, Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Pastorek +V Montážní osová a v a v a v vzdálenost Převodové číslo i, i, i, Modul m m m Úhel záběru α 0 0 Součet zubů z c z c = z +z = a v / m z c = z +z = a v / m 0. ledna 008 Strana 3/65

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

14.14 Kuželová soukolí

14.14 Kuželová soukolí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převoy Přenáška 7 Kuželová soukolí http://www.gearesteam.com/ The universe is full of magical things patiently waiting for

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Převod ozubenými koly princip,

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí s vnějšími přímými

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace VY_32_inovace_FREI25 : Zásady kreslení výkresů ozubených kol Datum vypracování: 17. 9. 2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: proslulý výrobce automobilů Citroën se nejprve

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_32_INOVACE_C 08 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

Základy kinematiky ozubení

Základy kinematiky ozubení Základy kinematiky ozubení Evolventa evoluta představuje vztah mezi rovinnými křivkami. Evoluta je tvořena body, které jsou středy křivosti (středy oskulačních kružnic) jiné křivky. Evolventa vyjadřuje

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí Strana Ozubené tyče.2 Ozubená kola s nábojem.4 Ozubená kola bez náboje. Kuželová soukolí. s přímým ozubením Kuželová soukolí. se spirálním ozubením Zakázkově vyráběná.34 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

Podřezání zubů a korekce ozubení

Podřezání zubů a korekce ozubení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Čelní soukolí s přímými zuby

Čelní soukolí s přímými zuby Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

OZUBENÁ KOLA ČELNÍ. Výroba ozubených kol

OZUBENÁ KOLA ČELNÍ. Výroba ozubených kol Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

14.5 Převody řetězové

14.5 Převody řetězové Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 05 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 05 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Kuželová soukolí Ing. Magdalena

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘETÍ GARSTKA A. 28.10.2012 Název zpracovaného celku: PROGRAM č.2 - ŘEMENOVÝ PŘEVOD Obecný úvod Řemenový převod (cvičení) Řemenové převody slouží

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí KOLÍKOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ SPOJE Spoje pevné - nepohyblivé (výjimku může tvořit spoj kolíkem s konci pro roznýtování). Lze je považovat za rozebíratelné, i když častější montáž a demontáž snižuje jejich spolehlivost.

Více

Další plochy technické praxe

Další plochy technické praxe Další plochy technické praxe Dosud studované plochy mají široké využití jak ve stavební tak ve strojnické praxi. Studovali jsme možnosti jejich konstrukcí, vlastností i využití v praxi. Kromě těchto ploch

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

15.14 Vačkové mechanismy

15.14 Vačkové mechanismy Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců Katedra částí a mechanismů strojů strojní fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 17.listopadu 15 596993402, 596991236; fax.: 597323090 e-mail : hana.drmolova@vsb.cz Zhodnocení

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm b) Početní řešení Na rozdíl od grafického řešení určíme při početním řešení bod, kterým nositelka výslednice bude procházet. Mějme soustavu sil, která obsahuje n - sil a i - silových dvojic obr.36. Obr.36.

Více

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME KSK Precise Motion, a.s. Vždy máme řešení! Profily pohybových závitů Závit lichoběžníkový rovnoramenný TRAPÉZOVÝ (Tr) dle ČSN 01 4050, DIN 103 Standardně

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název a číslo projektu Název školy Předmět Tématická oblast Název materiálu Ročník

Více

7.KINEMATICKÁ GEOMETIE V ROVINĚ 7.1 Rovinné křivky

7.KINEMATICKÁ GEOMETIE V ROVINĚ 7.1 Rovinné křivky 7.KINEMATICKÁ GEOMETIE V ROVINĚ 7.1 Rovinné křivky Křivka jako jednoparametrická množina bodů v E 2. k={x[x,y] E 2, x=x(u), y=y(u), u J R Příklad. Oblouk asteroid: x=cos 3 u, y=sin 3 u, u (dx/du,dy/du)

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra částí a mechanismů strojů NÁVRH A PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL ( Výukový text) Zpracoval: Doc. Ing. Miroslav Bureš, CSc Liberec, 006 NÁVRH

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8 akulta strojího ižeýrství VUT v Brě Ústav kostruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 8 Šeková soukolí http://www.survivigworldsteam.com/ Kdo sleduje dějiy filosofie a přírodích věd, zjistí, že ejvětší

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Zdeněk Sedlář

Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Zdeněk Sedlář Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Zdeněk Sedlář Bakalářská práce 2018 ABSTRAKT V této bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a hřídelové spojky. Konkrétně

Více

3. Obecný rovinný pohyb tělesa

3. Obecný rovinný pohyb tělesa . Obecný rovinný pohyb tělesa Při obecném rovinném pohybu tělesa leží dráhy jeho jednotlivých bodů v navzájem rovnoběžných rovinách. Těmito dráhami jsou obecné rovinné křivky. Všechny body ležící na téže

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

2. Kinematika bodu a tělesa

2. Kinematika bodu a tělesa 2. Kinematika bodu a tělesa Kinematika bodu popisuje těleso nebo také bod, který se pohybuje po nějaké trajektorii, křivce nebo jinak definované dráze v závislosti na poloze bodu na dráze, rychlosti a

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více