Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb a mechanickou energii z jednoho hřídele na druhý nuceně a bez skluzu. Používá se především pro převody se stálým převodovým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. se vyznačují velkou účinností, spolehlivou funkcí, velkou životností, kompaktním uspořádáním a jednoduchou obsluhou. Naopak výroba ozubených kol vyžaduje speciální nástroje a obráběcí stroje; chyby ve výrobě mohou být příčinou chvění a hluku převodu a následně celého stroje za provozu. Dvě spoluzabírající ozubená kola tvoří soukolí. Podle tvaru křivek tvořících profily zubu (boční křivky) rozeznáváme ozubení: 1. evolventní 2. cykloidní ing. Jan Šritr 2 1

2 Jednoduchý převod Složený převod ing. Jan Šritr 3 Ukázka převodové skříně traktoru ZETOR 4011 ing. Jan Šritr 4 2

3 ing. Jan Šritr 5 ing. Jan Šritr 6 3

4 ing. Jan Šritr 7 Popis prvků soukolí ing. Jan Šritr 8 4

5 ing. Jan Šritr 9 ing. Jan Šritr 10 5

6 ing. Jan Šritr 11 Základní profil evolventního ozubení Profil Z má v rozsahu ±m od roztečné přímky průběh přímkový ; rozteč t -základní rozměr profilu Z, tloušťka zubu S = šířka zubní mezery s u = t/2 (měřeno na roztečné přímce), úhel záběru α = 20 (ČSN), dříve též 15 výška hlavy zubu h a = m, výška paty zubu h f = m + c a, výška zubu h = h a + h f = 2m + c a hlavová vůle c a = 0,25m zaoblení paty zubu R f max = 0,4m Ozubený hřeben -základní profil Základní profil evolventního ozubení je řez ozubením základního hřebenu, který je vlastně ozubený segment kola o nekonečně velkém poloměru roztečné kružnice, která přejde v roztečnou přímku r. Geometrický tvar základního profilu (profil Z) je normalizován (ČSN ). Vzhledem ke geometrické podobnosti profilů Z je možno je sestavit v řadu, jejíž každý člen je určen jedinou číselnou hodnotou -modulem (ČSN a ST). ing. Jan Šritr 12 6

7 Konstrukce tvaru ozubení kol N Evolventu e (obr.) vytvoří bod napjatého vlákna odvinovaného z kružnice nebo bod přímky n, valící se po základní kružnici b 1. Střed křivosti je v bodě dotyku normály a základní kružnice. Evolventa začíná teoreticky na základní kružnici (bod K 1 ), a to radiálně. ing. Jan Šritr 13 Základní pojmy geometrie ozubení Vzdálenost os: Profil zubu: Aktivní profil: Zubová mezera: Výška zubu: Tloušťka zubu a velikost mezery: Rozteč: Modul: Roztečná kružnice: Hlavová kružnice: Patní kružnice: Pól: Dráha záběru: Úhel záběru: Hlavová vůle: Boční vůle: délka přímé spojnice hřídelů dvou vzájemně zabírajících kol tvoří boky a oblouk hlavové kružnice (pracovní délka profilu) je část obrysu boků zubů, která přichází do záběru prostor mezi dvěma protilehlými boky dvou sousedních zubů skládá se výšky hlavy a výšky paty zubu, rozmezí mezi hlavou a patou zubu je tvořena roztečnou kružnicí jsou definovány obloukem na roztečné kružnici je součet tloušťky zubu a velikosti mezery na roztečné kružnici poměr poloměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení rozděluje zub a mezeru stejným dílem (u hřebene tato kružnice přechází v přímku), u běžného ozubení je totožná s kružnicí valivou, u korigovaného soukolí nikoliv kružnice opsaná hlavám zubů (vně u vnějšího ozubení, uvnitř u vnitřního ozubení) omezuje paty zubových mezer je bod ležící na spojnici středů kol, který dělí vzdálenost obou os v poměru převodového poměru je čára, po které se pohybuje dotykový bod zabírajících zubů, u evolventního ozubení je dráhou záběru přímka, která je tečnou k základní kružnici obou kol je úhel mezi normálou ke střednici a čárou záběru (radiální) je rozdíl mezi výškou hlavy a patou zubu (podle způsobu výroby) je nejmenší vzdálenost nazabírajících boků zubů dvou kol v okamžiku záběru protilehlých boků a je měřena kolmo k bokům zubů (na druhé záběrové čáře) ing. Jan Šritr 14 7

8 Běžné ozubení název a výpočet základních hodnot ozubení ing. Jan Šritr 15 Podřezání a mezní počet zubů Na obrázku jsou záběrové poměry ozubené tyče jako nástroje s ozubeným kolem o malém počtu zubů, kdy zaoblení hlavy zubu nástroje již podřezává patu zubu kola. Konstrukce patní křivky se získá z relativního pohybu valivé přímky nástroje odvalující se na valivé kružnici ozubeného kola. Podříznutí zubů kola se projevuje nepříznivě zeslabením paty zubů při namáhání na ohyb. Pro úhel záběru α=20 je teoretický mezní počet zubů z = 17, praktický je však nižší, a to z = 14 Při menším počtu zubů je třeba provést korekci ozubení a to posunutím základního profilu ing. Jan Šritr 16 8

9 Korekce ozubení Roztečnou přímku základního profilu lze posunout o určitou vzdálenost na vnější či vnitřní stranu roztečné kružnice kola Velikost posunutí vyjadřujeme součinem x.m, kde x je jednotkové posunutí (pro modul = 1) a m je modul nástroje. Posunutím se mění profil a rozměry zubu kola, ale nemění se základní kružnice a evolventa Posunutí základního profilu je buď kladné, tj. od středu kola, nebo záporné, tj. do středu kola Dostáváme tak ozubená kola s korigovaným ozubením, a to: kola s kladným posunutím profilu kola +V kola se záporným posunutím profilu - kola V Kola bez posunutí základního profilu (normální) označujeme kola N Sdružením kol N, +V a V mohou vzniknout soukolí N (N a N), VN(+V a V) a V (+V a N nebo +V) U soukolí N a VN se osová vzdálenost kol nemění, u sokolí V dochází ke změně osové vzdálenosti ing. Jan Šritr 17 Čelní soukolí se šikmými zuby Ozubení je vytvářeno ozubeným hřebenem se šikmými zuby, který má v kolmém řezu tentýž základní profil jako u přímých zubů Šroubovité zakřivení zubů zlepšuje vlastnosti čelních kol: 1) Záběr postupuje plynule po délce zubu od jednoho konce k druhému 2) Kola mají tichý chod i při vyšších rychlostech 3) V záběru jsou 2 až 3 páry zubů, na které se rozloží zatížení lze je tedy více zatížit 4) Podřezání zubů nastává při menším počtu zubů než u zubů přímých 5) I při předepsané osové vzdálenosti je možno používat nekorigovaná kola, stačí upravit úhel sklonu zubů U čelních kol se šikmými zuby vznikají však axiální síly rostoucí s úhlem sklonu zubů Protože normálový profil zubů je totožný se základním profilem, může se šikmé ozubení vyrábět shodnými nástroji jako přímé ozubení, stačí jen nástroj natočit o úhel β ing. Jan Šritr 18 9

10 Čelní soukolí se šikmými zuby ing. Jan Šritr 19 Výpočet rozměrů kol se šikmým ozubením ing. Jan Šritr 20 10

11 Výpočet rozměrů kol se šikmým ozubením - pokračování ing. Jan Šritr 21 Příklad PŘEVODOVKA SE ŠIKMÝMI ZUBY Zadání: Navrhněte dvoustupňovou čelní převodovku se šikmými zuby. Konstrukční uspořádání převodovky s vyznačením základních rozměrů je na obrázku. Zadané hodnoty: Výkon P = 4 kw Vstupní otáčky n 1 = min -1 Výstupní otáčky n 4 = 75 min -1 Vzdálenosti a = 60 mm, b = 100 mm, c = 60 mm Materiál hřídele E ing. Jan Šritr 22 11

12 Návrh I. stupně převodovky Zadané hodnoty: Převodový poměr I. stupně i 1,2 = 5 Počet zubů kola 1 z 1 = 17 Normálový modul m n = 4 mm Úhel sklonu boku zubů β = 10 Určení počtu zubů kola 2 z 2 Výpočet hlavních rozměrů ozubených kol 1 a 2 průměrů D 1, D a1, D f1, D 2, D a2, D f2, osové vzdálenosti a a) Určení počtu zubů 2. kola z 2 z2 i1,2 z zubů čelní (tečný) modul m t mn 4 mt 0 cos cos10 4,062 mm b) Výpočet hlavních rozměrů 1. a 2. ozubeného kola Průměry roztečných kružnic D 1 a D 2 D m z 4, ,049 mm 1 t 1 D m z 4, ,245 mm 2 t 2 ing. Jan Šritr 23 Průměry hlavových kružnic D a1 a D a2 D D 2 h D 2 m 69, ,049 mm a1 1 a 1 n D D 2 h D 2 m 345, ,245 mm a2 2 a 2 n Průměry patních kružnic D f1 a D f2 D D 2 h D 2,5 m 69,049 2,5 4 59,049 mm f1 1 f 1 n D D 2 h D 2,5 m 345,245 2, ,245 mm f 2 2 f 2 n Osová vzdálenost a (z1 z 2) m n (17 85) 4 a 0 cos 2 cos10 207,147 mm ing. Jan Šritr 24 12

13 2. Návrh II. stupně převodovky Počet zubů pastorku Normálový modul Osová vzdálenost z 3 = 20 zubů m nii = 4,0 mm a = 207,147 mm a) Určení převodového poměru II. stupně i 3,4 Převodový poměr i 3,4 n n4 75 i3,4 4 i 5 1,2 Určení počtu zubů 4. kola z 4 z4 z3 i3, zubů Úhel sklonu boku zubů II soukolí βii (z z ) m (20 80) 4 2 a 2 207, n 0 cos II 0, ,094 ing. Jan Šritr 25 b) Výpočet hlavních rozměrů ozubených kol 3 a 4 průměry D 3, D a3, D f3, D 4, D a4, D f4 čelní (tečný) modul m t m m 4 n t 0 cos II cos15,094 4,143 mm D m z 4, ,859 mm 3 t 3 D m z 4, ,435 mm 4 t 4 D D 2 h D 2 m 82, ,859 mm a3 3 a 3 n D D 2 h D 2 m 331, ,435 mm a4 4 a 4 n D D 2 h D 2,5 m 82,859 2,5 4 72,859 mm f 3 3 f 1 n D D 2 h D 2,5 m 331,435 2, ,435 mm f 4 4 f 2 n ing. Jan Šritr 26 13

14 3. Výpočet zatěžujících sil a) Výpočet kroutícího momentu na vstupním hřídeli M K1,, na předlohovém hřídeli M K2,3 a na výstupním hřídeli M K4 P MK Nmm 2 n M M i Nmm K2,3 K1 1,2 M M i i Nmm K4 K1 1,2 3,4 b) Výpočet obvodové síly na I. stupni převodovky F t1 a na II. stupni převodovky F t2 F F ti tii 2 MK D 59, MK2, D 82, ,586 N 3073,269 N ing. Jan Šritr Návrh předlohového hřídele a) Výpočet reakcí F C, F D i ti tii C C ti tii D D M 0 F (b c) F c F (a b c) 0 F F ti (b c) FtII c 737,586 (100 60) 3073, (a b c) F a F (a b) F (a b c) 0 F F ti (a b) FtII a 737,586 (60 60) 3073, (a b c) C D a = 60 mm, b = 100 mm, c = 60 mm 1374,592 N 2436,269 N a b c b) Výpočet M Omax M F c 2436, ,132 Nmm Omax D ing. Jan Šritr 28 14

15 c) Návrh konce hřídele τ DK = 20 MPa K W K d M W K1 K DK M , K2,3 3 DK 16 W K mm 31,887 mm Podle tabulek volím normalizovaný průměr d = 35 mm d) Návrh odstupňovaného hřídele navrhněte průměr pod ozubenými koly d 1 Pod ozubenými koly volím průměr d 1 = 40 mm e) Kontrola hřídele v nebezpečném průřezu na kombinované namáhání pro střídavý ohyb a míjivý krut. ing. Jan Šritr 29 Z tabulek zjistím σ DOIII = 85 Mpa M ored = Nmm Z tabulky zjistím W o = mm 3 σ red = M ored / W o = σ red < σ DoIII Hřídel vyhovuje ing. Jan Šritr 30 15

16 Kuželová soukolí Slouží pro přenos kroutícího momentu mezi různoběžnými hřídeli Některé pojmy ozubení, jako výška hlavy a paty zubu, profilová křivka apod. jsou stejné jako u čelního ozubení. Všechny délkové rozměry, které se vztahují k ozubení, musí být vypočteny na setiny mm, úhly na vteřiny, hlavový průměr má toleranci h10, úhel hlavového kužele ±5. ing. Jan Šritr 31 Základní pojmy u kuželových ozubených kol Zuby kuželových kol se směrem k vrcholu zužují, mění svoje rozměry. Za základ pro výrobu jsou vzaty rozměry zubů na vnějším doplňkovém kuželi. Nemá-li dojít k podřezání pat zubů při výrobě odvalovacím způsobem, nesmí klesnou počet zubů ing. Jan Šritr 32 16

17 Protože hřídele kuželových kol jsou různoběžné (osy se protínají v jednom bodě), je jedno kolo, obvykle pastorek uloženo letmo. Hlavní ložisko pastorku se umísťuje co nejblíže ke kolu, obě kola, nebo alespoň jedno z nich má být osově stavitelné pro možnost seřízení vůle mezi zuby Kromě kol s přímými zuby se vyrábějí i kuželová kola se šikmými, šípovými a zakřivenými zuby Výhody: Delší záběr zubu a tím klidný chod Větší životnost soukolí Přenos vyšších výkonů Pastorky mohou mít menší počet zubů (5 až 7) Nevýhody: Vznik axiálních sil Obráběcí stroje a nástroje jsou drahé a málo výkonné ing. Jan Šritr 33 Výpočet rozměrů kuželových kol ing. Jan Šritr 34 17

18 Výpočet rozměrů kuželových kol - pokračování ing. Jan Šritr 35 ŠNEKOVÁ SOUKOLÍ Šneková soukolí jsou zvláštním případem pravoúhlých šroubových soukolí, kde počet zubů pastorku klesl na z 1 = 1 až 9. Roztečný průměr pastorku se zmenší tak, že zuby vytváří souvislý závit. Tato soukolí se používají pro převody mezi mimoběžnými hřídeli pro malé výkony (do 100 až 150 kw). Jsou vhodná tam, kde se vyžaduje klidný a tichý chod převodu. Výhody 1) Jedním převodem lze získat velké převodové číslo, běžně i 1,2 = 60 až 70, někdy i 100 a více (pro malé výkony) 2) Tichý chod při libovolném počtu otáček (nejtišší ozubený převod) 3) Možnost dosažení samosvornosti Nevýhody 1) Menší účinnost než u valivých soukolí (45 90%). Závisí na úhlu stoupání šroubovice, přesnosti výroby a materiálu kol 2) Díky nízké účinnosti dochází k zahřívání kol, proto je nutné převod mazat, popřípadě chladit ing. Jan Šritr 36 18

19 Šnekové soukolí je speciálním případem šroubového soukolí s úhlem os 90 a s nízkým počtem zubů pastorku/šneku. Podle tvaru rozeznáváme : 1)Válcové kolo / válcový šnek (kinematické, nesilové převody, malý krouticí moment, ruční pohon, stavěcí mechanismy, dotyk zubů bodový, levná výroba) 2)Válcový šnek / globoidní kolo - nejčastější použití (silové převody, kompaktní převod) 3)Globoidní šnek / válcové kolo (nepoužívá se) 4)Globoidní šnek i kolo (vysoké výkony, kompaktnost, speciální výroba, nejkvalitnější, vysoká cena) ing. Jan Šritr 37 Materiály šnekových převodů Vliv na volbu materiálu šnekového soukolí mají pracovní podmínky ozubení: 1) Přenášený výkon 2) Počet otáček 3) Převodové číslo 4) Kluzná rychlost ale také další okolnosti: počet vyráběných kusů druh hnacího a hnaného zařízení účinnost ozubeni dostupnost a cena materiálu Šneky a hřídele se vyrábějí z válcovaných tyčí, výjimečně z výkovků, často se boky zubů povrchově kalí nebo cementují a kalí Šneková kola méně zatížená se odlévají ze šedé litiny, pro vyšší zatížení se dělají složená s bronzovým věncem a ocelovým nábojem ing. Jan Šritr 38 19

20 Druhy šneků a) Šnek A spirální - řeže se na soustruhu, vyrábí se jako jednochodý, výroba je nehospodárná b) Šnek N obecný většinou se vyrábí frézováním kotoučovou frézou, nejčastější typ šneku c) Šnek E evolventní může se frézovat odvalem i soustružit, výroba je nehospodárná, používá se pro vícechodé šneky Účinnost převodu Účinnost převodu závisí především na počtu chodů šneků Pro z 1 = η = 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 ing. Jan Šritr 39 Planetové převody Jedná se o převody ozubenými koly, skládající se z centrálních kol a unášečů, rotujících kolem hlavní osy, a ze satelitů, které vykonávají dva pohyby: rotují kolem vlastní osy a přitom jsou unášeny unášečem kolem hlavní osy Všechny druhy planetových převodů lze uspořádat obdobně s kuželovými koly ing. Jan Šritr 40 20

21 Planetová převodovka je tvořena centrálním kolem, satelity, unášečem satelitů a korunovým kolem. Centrální kolo, korunové kolo a unášeč satelitů mají společnou osu. Satelity jsou uloženy na unášeči a jsou v záběru v centrálním i korunovém kole. Spojením více planetových převodů dostaneme vícestupňovou planetovou převodovku Výhody oproti klasickým převodovkám má menší rozměry jednodušší řazení díky kolům ve stálém záběru větší životnost než kola v klasické převodovce snadné dosažení velkého převodového poměru vzhledem k rozměrům souosost převodu Nevýhody dražší výroba oproti klasickým převodovkám složitější než klasická převodovka Převodový poměr počet zubů korunového kola + počet zubů pastorku : počet zubů na pastorku "planety" = malá ozubená kola slouží pouze pro přenos rotačního pohybu a na převodový poměr nemají vliv z1 z Z 3 3 počet zubů korunového kola i1,4 Z 1 počet zubů centrálního kola z1 ing. Jan Šritr 41 Všechna kola planetového převodu jsou ve stálém záběru a stále se otáčí, čímž přes satelity přenáší kroutící moment z centrálního kola na kolo korunové nebo naopak (podle toho, na které kolo kroutící moment vstupuje a z kterého jej odebíráme). Rychlostní stupně se řadí zabrzděním nebo odbrzděním některé části převodovky. K brzdění jednotlivých částí se používají především lamelové spojky. ing. Jan Šritr 42 21

22 Převod do pomala Pokud kroutící moment přivádíme na centrální kolo, bude korunové kolo zabrzděno. Poté se budou satelity odvalovat po vnitřním ozubení stojícího korunového kola a kroutící moment můžeme odebírat z unášeče satelitů. Přímý záběr Pro přímý záběr musí být všechna kola spojena. Poté se satelity nebudou odvalovat a fungují pouze jako jakési spojky mezi centrálním a korunovým kolem. Zpětný chod Pokud je kroutící moment přiváděn na centrální kolo, musíme pro získání zpětného chodu zabrzdit unášeč satelitů. Satelity mění smysl otáčení a korunové kolo se otáčí opačně než kolo centrální. ing. Jan Šritr 43 ing. Jan Šritr 44 22

23 Náboj Rohloff SpeedHub 500/14 je planetová14-ti rychlostní vysoce odolná planetová převodovka pro cyklistiku Technologie převzatá z automobilového průmyslu plně uzavřené převody pracující v olejové lázni - zaručuje dlouhou životnost za jakýchkoliv extrémních jízdních podmínek. Protože zařazený převod je aretován uvnitř samotného náboje, obejde se její ovládání bez údržby a seřizování. ing. Jan Šritr 45 Všechna kola jsou ve stálém záběru a stále se otáčí, čímž přes satelity přenáší kroutící moment z centrálního kola na kolo korunové nebo naopak (podle toho, na které kolo kroutící moment vstupuje a z kterého jej odebíráme). Rychlostní stupně se řadí zabrzděním nebo odbrzděním některé části převodovky. ing. Jan Šritr 46 23

24 Pravidelný rozestup mezi jednotlivými převody (13.6%) dává samotnému jezdci jistotu jízdy v jeho výkonnostním optimu, široký rozsah okamžitě dostupných převodů (526%) mu pak umožňuje bezprostředně reagovat na každou jízdní situaci. ing. Jan Šritr 47 jedná se o sedmirychlostní planetovou převodovku - protišlapná brzda - ovládání otočnou rukojetí na řidítkách ing. Jan Šritr 48 24

25 Diferenciál Princip diferenciálu vychází z planetové převodovky, která má tři stupně volnosti. Diferenciál má vložen další stupeň volnosti, který umožňuje proměnný přenos otáček na výstupní osy, viz popis funkce. Funkce a model Zjednodušený model diferenciálu je na obrázku. Modře je vybarveno talířové kolo s unášečem satelitů. Toto kolo může být poháněno buď přímým ozubením od souosého pohonu, jako na obrázku, nebo má kuželový převod od pohonu s kolmým hřídelem. Satelit (zelený), je vloženým stupněm volnosti, který zapadá do ozubení dvou planetových kol, přes něž jsou poháněny dvě hřídele. Jedna z hřídelí prochází talířovým kolem, druhá unášečem satelitů (pro zjednodušení je zde vyobrazen pouze jeden satelit, ve skutečném diferenciálu jsou minimálně dva satelity). ing. Jan Šritr 49 Typickou aplikací diferenciálu je pohon hnací nápravy automobilu, kde umožňuje různou rychlost otáčení kol na jedné nápravě při průjezdu zatáčky. Při průjezdu zatáčky má kolo blíže ke středu otáčení menší obvodovou rychlost (menší otáčky) a kolo dále od středu otáčení větší obvodovou rychlost (vyšší otáčky). V praxi se používá diferenciál pro rozdělení přenosu kroutícího momentu na pravou a levou stranu nápravy a mezi přední a zadní nápravu v případě pohonu obou náprav. Pokud je vozidlo vybaveno více poháněnými nápravami, musí být diferenciál vložen i mezi jednotlivé nápravy. ing. Jan Šritr 50 25

26 Uzávěrka diferenciálu Uzávěrka diferenciálu pracuje na principu vyřazení vloženého stupně volnosti, tj. zamezením otáčení satelitního kola. Pokud se zamezí otáčení satelitního kola (pro jednoduchost mechanickou aretací) vyřadí se z činnosti diferenciálu jeho požadovaná funkce, tj. přenos proměnných otáček na výstupní hřídele. Účelem (funkcí) diferenciálu je rozložení přenášeného kroutícího momentu (ze vstupní hnací hřídele) na dvě jiné hřídele (výstupní hnané hřídele) při změně poměru jejich otáček. ing. Jan Šritr 51 Talířové kolo Planetové kolo II Hnací hřídel Skříň rozvodovky Hnací pastorek Hnací hřídel Hřídel pastorku Část kloubového hřídele Unášeč satelitů Planetové kolo I Rozvodovka s diferenciálem tuhá náprava osobního automobilu ing. Jan Šritr 52 26

27 ing. Jan Šritr 53 27

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Převod ozubenými koly princip,

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

14.14 Kuželová soukolí

14.14 Kuželová soukolí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí s vnějšími přímými

Více

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí Strana Ozubené tyče.2 Ozubená kola s nábojem.4 Ozubená kola bez náboje. Kuželová soukolí. s přímým ozubením Kuželová soukolí. se spirálním ozubením Zakázkově vyráběná.34 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_32_INOVACE_C 08 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převoy Přenáška 7 Kuželová soukolí http://www.gearesteam.com/ The universe is full of magical things patiently waiting for

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Základy kinematiky ozubení

Základy kinematiky ozubení Základy kinematiky ozubení Evolventa evoluta představuje vztah mezi rovinnými křivkami. Evoluta je tvořena body, které jsou středy křivosti (středy oskulačních kružnic) jiné křivky. Evolventa vyjadřuje

Více

Čelní soukolí s přímými zuby

Čelní soukolí s přímými zuby Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název a číslo projektu Název školy Předmět Tématická oblast Název materiálu Ročník

Více

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Podřezání zubů a korekce ozubení

Podřezání zubů a korekce ozubení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace VY_32_inovace_FREI25 : Zásady kreslení výkresů ozubených kol Datum vypracování: 17. 9. 2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: proslulý výrobce automobilů Citroën se nejprve

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 05 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 05 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Kuželová soukolí Ing. Magdalena

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

14.5 Převody řetězové

14.5 Převody řetězové Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

OZUBENÁ KOLA ČELNÍ. Výroba ozubených kol

OZUBENÁ KOLA ČELNÍ. Výroba ozubených kol Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

14.9 Čelní válcová soukolí s přímými zuby

14.9 Čelní válcová soukolí s přímými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Náev: Téma: Autor: Inovace a kvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanimy Planetové převody Ing. Magdalena

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Téma 7 KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Kloubový hnací hřídel Transmise Přenáší točivý moment mezi dvěma převodovými ústrojími Převodové ústrojí na výstupu je obvykle pohyblivé po definované

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - klasifikace, strukturální analýza, vazby Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených

Více

ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce

ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce ČVUT FS 12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce Vypracoval: Bc. Pavel Novák Studijní obor:

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 3

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 3 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 3 Obsah Výroba oubených kol Systém oubení. Materiály oubených kol. Technologie používané pro výrobu oubených

Více

Zabezpečovací pohon se šnekovou převodovkou. Stanislav Ježek

Zabezpečovací pohon se šnekovou převodovkou. Stanislav Ježek Zabezpečovací pohon se šnekovou převodovkou Stanislav Ježek Bakalářská práce 2017 ABSTRAKT Tato práce se zabývá studiem ozubených převodů, druhy pohonných jednotek, uloženími hřídelů a hřídelovými

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném

Více

VÝROBA KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL PRODUCTION OF BEVEL GEARS

VÝROBA KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL PRODUCTION OF BEVEL GEARS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VÝROBA KUŽELOVÝCH

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

3. Obecný rovinný pohyb tělesa

3. Obecný rovinný pohyb tělesa . Obecný rovinný pohyb tělesa Při obecném rovinném pohybu tělesa leží dráhy jeho jednotlivých bodů v navzájem rovnoběžných rovinách. Těmito dráhami jsou obecné rovinné křivky. Všechny body ležící na téže

Více

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců Katedra částí a mechanismů strojů strojní fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 17.listopadu 15 596993402, 596991236; fax.: 597323090 e-mail : hana.drmolova@vsb.cz Zhodnocení

Více

Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Zdeněk Sedlář

Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Zdeněk Sedlář Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Zdeněk Sedlář Bakalářská práce 2018 ABSTRAKT V této bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a hřídelové spojky. Konkrétně

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8 akulta strojího ižeýrství VUT v Brě Ústav kostruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 8 Šeková soukolí http://www.survivigworldsteam.com/ Kdo sleduje dějiy filosofie a přírodích věd, zjistí, že ejvětší

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

17.1. Ozubené převody Schéma ozubeného převodu Detail zubů Převod dorychla Převod dopomala

17.1. Ozubené převody Schéma ozubeného převodu Detail zubů Převod dorychla Převod dopomala 17. Převody K čemu slouží: přenáší otáčivý pohyb (rotační) a točivý moment (sílu na otočném rameně) mění rychlost tohoto pohybu (otáčky) a velikost přenášeného točivého momentu mění směr otáčivého pohybu

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola Kuželová ozubená kola Standardní provení str. 143 Speciální provení CH str. 147 Kuželová kola DIN 3971 str. 154 Kuželová kola spirálová str. 160 Kuželová kola podle výkresů zákazníka str. 163 Kuželová

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

02 Soustružení tvarových ploch

02 Soustružení tvarových ploch 02 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘETÍ GARSTKA A. 28.10.2012 Název zpracovaného celku: PROGRAM č.2 - ŘEMENOVÝ PŘEVOD Obecný úvod Řemenový převod (cvičení) Řemenové převody slouží

Více

Opakovací otázky z MKP

Opakovací otázky z MKP Opakovací test 1. Výpočet velikosti výslednice R ze složek R x a R y se provádí a) R = R x + R y b) R = R x. R y c) R = R x + R y d) R = R x R y. Jaký moment vytváří síla F k bodu A? a) M = F. a 1 b) M

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více