Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice"

Transkript

1 INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, Pardubice Strana 1 (celkem 15)

2 Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků. 1. Instalace programu. 2. Aktualizace ceníku a tabulky rabatů. 3. Nastavení identifikačních údajů. III. Použití programu. 1. Číselníky dodavatelů a odběratelů. 2. Vlastní ceníkové položky. 3. Vytváření dokladů. 3.1 Volba dokladu. 3.2 Výběr položek dokladů. 3.3 Filtry. 3.4 Zpracování dokladu. IV. Další funkce. 1. Ovládání nabídkových rolet. 2. Tiskové výstupy 3. Editace tiskové předlohy. 4. Údaje o dodavateli, internetové propojení. Strana 2 (celkem 15)

3 I. Úvod. Program CENÍK je určen k snadnému vytváření objednávek zboží u firmy INSTAL s.r.o. Pardubice. Umožňuje pravidelně aktualizovat sortiment a ceny zboží a vypočítávat aktuálně smluvené rabaty podle skupin zboží. Dále program umožňuje vytvářet nabídky, dodací listy a faktury pro odběratele zákazníka a na nich uvádět případně i jiné položky něž zboží od firmy INSTAL s.r.o. a v jiných cenách než doporučených. Program je určen pouze pro smluvní odběratele firmy INSTAL s.r.o. Pardubice a jen po dobu, platnosti odběratelské smlouvy. Jakékoli jiné používání tohoto programu bez písemného souhlasu autora je porušením autorského zákona. Program je možno provozovat na počítači PC s operačním systémem WINDOWS 98 a vyšším s mechanikou CD a tiskárnou. Potřeba diskového prostoru je asi 10 MB. Do budoucna doporučujeme počítat s diskovým prostorem o něco větším. II. Instalace programu a číselníků. 1. Instalace programu. Program je dodáván na disku CD. Po jeho vložení do mechaniky se vyvolá automaticky instalační program. Nedojde-li k jeho automatickému vyvolání, vyvolejte program SETUP z tohoto CD. Při instalaci zvolíte adresář, do něhož chcete potřebné soubory umístit. Implicitně se nabízí C:\INSTAL_CENIK. Po ukončení instalace je nutno ještě provézt : - aktualizaci ceníku - aktualizaci tabulky rabatů - nastavení Vašich identifikačních údajů Strana 3 (celkem 15)

4 2. Aktualizace ceníku a tabulky rabatů. Pokud obdržíte data ve tvaru *.exe, vyvoláte tento program (poklepem myší z libovolného umístění). Data se uloží do adresáře C:\INSTAL_TEMP, máte-li k němu přístupová práva. Pokud data obdržíte ve tvaru souborů (např. CENIK.CSV) mohou být v libovolném umístění. Po vyvolání programu zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Upgrade dodávaného ceníku. Pak zvolíme správné cestu k umístění (např. C:\INSTAL_TEMP nebo D:\ ) a jméno souboru (např. CENIK CSV). Aktualizovaná data se automaticky nahrají do Vaší databáze. POZOR!!! Tento proces může v závislosti na kvalitě počítače trvat i mnoho desítek minut. V té době nemůžete program CENÍK používat k jiným činnostem. Podobně zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Váš zákaznický rabat. Pak zvolíme správné cestu k umístění (např. C:\INSTAL_TEMP nebo D:\ ) a jméno souboru (např. RABAT.TXT). Aktualizované rabaty se automaticky nahrají do Vaší databáze. Tato činnost trvá jen krátce. Strana 4 (celkem 15)

5 3. Nastavení identifikačních údajů. Po vyvolání programu zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Vaše identifikační údaje. Pak můžeme vyplnit nebo změnit potřebné údaje o Vaší firmě. Tlačítkem Uložit údaje uložíte do databáze, tlačítkem Zrušit vyprázdníte všechna pole a tlačítkem Původní stav se všechny údaje vrátí do stavu při posledním vyvolání tohoto okna. III. Použití programu. Po vyvolání programu ikonou na ploše se zobrazí úvodní informační obrazovka. Po stisku tlačítka instal Strana 5 (celkem 15)

6 se zobrazí základní okno programu. 1. Číselníky dodavatelů a odběratelů. Pomocí těchto vstupů zvolíme dodavatele nebo odběratele, pro něhož budeme vytvářet příslušný doklad. Můžeme zde také zadávat nebo aktualizovat údaje o dodavatelích a odběratelích. Po instalaci programu je v číselníku dodavatelů automaticky vytvořena věta firmy INSTAL s.r.o. Číselník odběratelů potřebujeme pouze pokud využíváme rozšiřující funkce programu (nabídky, fakturace, dodací listy). Příslušný číselník zvolíme zaškrtnutím volby pro dodavatele nebo pro odběratele u levého okraje základního okna. Pak stiskneme tlačítko Seznam dodavatelů nebo Seznam odběratelů. Zobrazí se seznam příslušných vět. Těmi Strana 6 (celkem 15)

7 můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítkem Celá karta můžeme zobrazit podrobné údaje o zvoleném partnerovi. Tlačítky Oprava, Nová a Zrušení můžeme upravovat příslušný soubor. Tlačítkem Volba zvolíme větu partnera pro další zpracování výběr nebo tvorbu dokladů. 2. Vlastní ceníkové položky. Vlastní ceníkové položky jsou další položky, které je možno uvádět na dokladech, aniž by byly obsaženy v ceníku INSTAL s.r.o. Jde například o položky z dosud nezařazené do stávající verze ceníku. Také však může jít o jiné položky na faktuře nebo nabídce, například o práci, dopravu nebo jiný než instalační materiál. Strana 7 (celkem 15)

8 Vlastní ceníkové položky lze buď jednorázově zapsat na doklad při vytváření dokladu, nebo uložit souboru vlastních položek a z něho ja opakovaně vybírat do dokladů. Seznam vlastních položek můžeme vytvářet nebo upravovat po volbě tlačítka Údržba vlastních dat a dále tlačítka Editace vlastních ceníkových položek. Zobrazí se seznam příslušných vět. Těmi můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítkem Karta můžeme zobrazit podrobné údaje o zvolené položce. Tlačítky Oprava, Nová karta a Zrušení můžeme upravovat soubor vlastních ceníkových položek. Tlačítkem Uzavři práci s tímto souborem ukončíme. 3. Vytváření dokladů. 3.1 Volba dokladu. Standardně jsou dodávány následující předlohy dokladů : objednávka, nabídka, dodací list, faktura za hotové a faktura převodním příkazem. Zkušený a vyškolený uživatel může případně tyto předlohy upravovat (což v žádném případě nedoporučujeme!!! ) nebo vytvářet nové předlohy. Nejdříve zvolíme konkrétního dodavatele nebo odběratele viz odstavec III.1. Pak máme možnost vytvořit Nový doklad nebo pomocí Výběr existujících dokladů opravit nebo pokračovat v zadávání. Strana 8 (celkem 15)

9 Pro nový doklad zadáme číslo dokladu musí být jednoznačné!!! pro každého odběratele nebo dodavatele - a název dokladu. Název slouží jen pro vaši orientací např. Topení pro Nováka Dále zvolíme tiskový vzor pod tlačítkem Najdi a zadáme datum vystavení a datum realizace. Pro faktury je datum vystavení rovno datu zdanitelného plnění a datum realizace je využito jako datum splatnosti. Při výběru existujících dokladů se zobrazí seznam všech dokladů, vytvořených pro daného dodavatele nebo odběratele. Těmi můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítko Nový umožní vytvořit nový doklad, podobně jako je popsáno v předchozím odstavci. Tlačítkem Zrušení zrušíme celý zvolený doklad. Není-li doklad prázdný, upozorní nás program na počet zadaných řádků a znovu se dotáže, zda chceme vše zrušit. Tlačítkem Oprava můžeme opravit údaje v záhlaví dokladu. Tlačítkem Volba přejdeme na výběr položek pro zvolený doklad. Tlačítko Editace tiskové předlohy slouží k úpravě tvaru tiskového Strana 9 (celkem 15)

10 výstupu zvoleného typu dokladu. Toto tlačítko nepoužívejte, nejste-li proškoleni a dobře obeznámeni se správou tiskových formulářů!!! 3.2 Výběr položek dokladů. Po stisku tlačítka Volba v předchozím odstavci se otevře nabídkový seznam materiálu k výběru pro zvolený doklad. Ten můžeme prohlížet podle standardních pravidel, popsaných v odstavci IV.1 a vybírat jednotlivé položky. Dále můžeme používat filtry, popsané v odstavci 3.3. Pro přehled a snadnější výběr položek si můžeme zobrazit ještě dvě další okna. Tlačítkem Podrobnosti se zobrazí pomocné okno, na němž jsou zobrazeny podrobné údaje o vybrané položce. Tlačítkem Položky dokladu zobrazíme okno se seznamem všech dosud vybraných položek zvoleného dokladu. Další práce s tímto oknem bude popsána níže. Obě tato okna mohou nebo nemusí být zobrazena na obrazovce v době výběru položek dokladu. Strana 10 (celkem 15)

11 Po výběru položky dvojklepem myši nebo klávesou ENTER se zobrazí okno s dotazem na počet měrných jednotek zvolené položky, u dokladů pro odběratele také na případnou slevu. Zadáme tyto údaje a potvrdíme tlačítkem Vložit do dokladu. Tlačítkem Zrušit se vrátíme do výběru položek. 3.3 Filtry. Kromě standardních nástrojů, popsaných v odstavci IV.1, poskytuje program k výběru ceníkových položek ještě další nástroje. V základním nastavení obsahuje seznam všechny ceníkové položky, tj. všechny položky z ceníku INSTAL s.r.o. a všechny Vaše vlastní ceníkové položky, uložené v soubor (viz odstavec III.2). Po stisku tlačítka Vlastní položky se v nabídkovém seznamu zobrazí pouze vlastní ceníkové položky. Dále je možno vytvářet vlastní filtry. Pomocí nich můžeme zvolit rozsah zobrazovaných položek. Vybírat můžeme podle názvu zboží nebo názvu výrobce. Vyplníme-li pole od a do, zobrazí se jen položky s názvem zboží případně výrobce v daném rozsahu. Vyplníme-li pole obsahující, zobrazí se jen položky s názvem zboží případně výrobce, obsahujícím zadaný řetězec. Zobrazení podle zadaného filtru se projeví po stisku tlačítka Použít filtr. Po stisku tlačítka Vše se opět zobrazí všechny položky. Tlačítko Vymaž filtr vyprázdní všechna pole na obrazovce, určená k zadávání filtrů, ke změně nabídky však nedojde. Strana 11 (celkem 15)

12 Vytvořené a odzkoušené filtry si můžeme uložit na disk pro další použití. Po stisku tlačítka Uložit filtr jako se zobrazí dotaz na umístění a jméno souboru pro uložení filtru. Doporučujeme je ukládat do adresáře Filtry v pracovním adresáři programu ceník s příponou souboru FIL, tedy např. LITINA.FIL. Uložení potvrdíme tlačítkem Uložit. Po stisku tlačítka Načti uložený filtr se zobrazí seznam všech filtrů, uložených zde popsaným způsobem. Vybereme zvolený filtr a potvrdíme tlačítkem Uložit. Filtr se zobrazí na obrazovce a po stisku tlačítka Použít filtr se zobrazí jen vybrané položky. 3.4 Zpracování dokladu. Po zadání všech potřebných ceníkových položek pro daný doklad budeme pokračovat v okně Řádky dokladu. Pokud jsme tak neučinili dříve, zobrazíme ho stiskem tlačítka Položky dokladu. Ve zobrazeném seznamu jsou všechny vybrané položky. Okno nám poskytuje následující možnosti : Tlačítky Oprava údajů a Vyřazení položky můžeme měnit zadané položky u dokladů pro odběratele můžeme opravovat všechny parametry položky, u dokladů pro dodavatele jen množství. Po stisku tlačítka Vlastní položka můžeme zadat libovolnou další vlastní položku, která není uložena v seznamu vlastních položek. Tato položka nebude uložena do seznamu vlastních položek. Po stisku tlačítka Další text na dokladu můžeme zadat text, který bude vytištěn na dokladu jako komentář. Tlačítkem Volba předlohy můžeme změnit typ dokladu. To znamená, že můžeme ze stejných zadaných položek vytisknout například nejdříve nabídku a později dodací list a fakturu. Tlačítko Úprava předlohy slouží k úpravě tvaru tiskového výstupu zvoleného typu dokladu. Toto tlačítko nepoužívejte, nejste-li proškoleni a dobře obeznámeni se správou tiskových formulářů!!! Strana 12 (celkem 15)

13 Tlačítkem Tisk dokladu doklad vytiskneme na tiskárnu, případně telefax. Podrobnější popis je v odstavci III.2. Tlačítko Opustit okno uzavře okno dokladu. Všechny vybrané položky však zůstanou uloženy na disku. Pak můžeme po stisku tlačítka Výběr existujících dokladů vytvářet nebo upravovat další doklad pro stejného uživatele nebo po stisku Zruš výběr zvolit dalšího dodavatele nebo odběratele. Také zde tlačítkem Tisk dokladu můžeme vytisknout zvolený doklad beze změn. IV. Další funkce. 1. Ovládání nabídkových rolet. Na několika místech programu se používá výběr položek ze seznamu, zobrazeného formou rolety. Ty se standardně ovládají následujícím způsobem : Listování pomocí kláves : Klávesami šipka vlevo, šipka vpravo, Home, End se posunujeme vodorovně po řádku. Klávesami šipka nahoru, šipka dolů, PageUp, PageDown, Ctrl/Home a Ctrl/End se posunujeme po řádcích nahoru a dolů, případně skočíme na začátek nebo na konec. Listování pomocí myši : Zobrazenou větu můžeme zvolit jednoduchým poklepem. Pole čtyř šipek jednoduchých a zdvojených u okraje okna umožní posun o jednu větu nahoru a dolů nebo skok na začátek a na konec podle aktuálního setřídění. K posunu po nabídce můžeme také používat standardní tlačítka Windows na okraji pole nabídky. Výběr položky : Zvolit vybranou položku můžeme buď dvojitým poklepem myši, nebo klávesou Enter, případně stiskem některého ze specelních tlačítek v okně. Výběr se vztahuje k vybrané položce, tj. k položce, na niž ukazuje černá šipka na levém okraji řádku. Přetřídění : Dvojitým poklepem na nadpis některého sloupce se celá nabídka setřídí podle údaje v tomto sloupci. Sloupec, podle kterého je nabídka setříděna, se obarví světle. Vyhledávání : Zapíšeme-li text pole Hledání nebo Hledej, nastaví se ukazatel na první položku, která začíná tímto textem. Pokud taková položka neexistuje, pak ukáže na první vyšší položku. Vyhledávání se vždy vztahuje k údaji, podle něhož je nabídka setříděna. Strana 13 (celkem 15)

14 2. Tiskové výstupy Tisknout můžeme buď jednotlivé doklady nebo ceník. Doklad vytiskneme po výběru konkrétního dokladu a vzoru tlačítkem Tisk dokladu v základním okně nebo v okně položek dokladu. Ceník můžeme vytisknout stiskem stisknutím tlačítka s tiskárnou v levém dolním rohu základního okna. Přitom se vytisknou v doporučených cenách všechny ceníkové položky, které jsou právě zobrazeny v nabídce, tj. po případné aplikaci filtrů a ve zvoleném třídění. Připomínám, že tisk celého ceníku bez výběru může obsahovat několik set stran. Po stisku tlačítka se vytvoří tisková sestava (může trvat několik desítek vteřin) a zobrazí se na obrazovce. Zde si můžeme výslednou sestavu libovolně prohlížet. K listování slouží žluté šipky na levém okraji dole. Číslicemi vlevo můžeme zvolit měřítko, v jakém chceme sestavu na obrazovce zobrazit. Strana 14 (celkem 15)

15 Potřebujeme-li sestavu vytisknout na papír, stiskneme ikonu tiskárna vlevo nahoře. V následující komunikaci vybereme tiskárnu, vlastnosti tisku, počet kopii a případně zvolíme jen některé strany a tlačítkem Vytisknout provedeme vlastní tisk. rohu. Zobrazení tiskové sestavy opustíme stiskem modré šipky v levém horním 3. Editace tiskové předlohy. Popis vytváření a úprav tiskových předloh přesahuje účel této příručky. V případě potřeby úprav nebo zájmu o školení se obraťte na autora programu. V žádném případě nezasahujte neodborně do předdefinovaných předloh, autor by pak nemohl ručit za nesprávné tiskové výstupy. 4. Údaje o dodavateli, internetové propojení. Po stisku tlačítka se znakem firmy INSTAL s.r.o. se zobrazí adresy a telefonní čísla všech provozoven firmy INSTAL s.r.o. Po stisku tlačítka se zobrazí kontakty na autora programu. Po stisku tlačítka se znakem internetu se počítač, je-li připojen k internetu, připojí na webové stránky firmy INSTAL s.r.o. Strana 15 (celkem 15)

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 24.8.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 24.8.2015 2 Modul zásoby - Objednávky Modul za soby - Objedna vky Obsah Úvodní slovo... 3 Práce s objednávkami...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

WAK INTRA. Ovládání systému. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend.

WAK INTRA. Ovládání systému. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. WAK INTRA účinný nástroj pro vedení firemních agend internetový informační systém Ovládání systému Jak na to? Tato prezentace poskytuje základní návod jak pracovat v systému WAK INTRA. Jednotlivé kroky

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5

Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5 Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5 Systém Databox obsahuje rozsáhlou agendu pro evidenci a řízení projektů, zakázek či obchodních případů. Záleží pouze na správci databáze, jak

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 24.2.2017 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 24.2.2017 2 Modul zásoby - Objednávky Modul za soby - Objedna vky Obsah Úvodní slovo... 3 Práce s objednávkami...

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu Průběžná evidence Uživatelská příručka programu CastIS 2005 Průběžná evidence mobiliárních fondů Undesk s.r.o. 2006 2 Obsah: 1 Úvod...5 2 CastIS 2005 Průběžná evidence (dále jen PE)...6 2.1 Průběžná evidence...7

Více

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby MANUÁL administrátora elektronické spisové služby Administrace obálek a sestav (NÁVRHÁŘ) 1 PilsCom, s.r.o. OBSAH 1. NÁVRHÁŘ OBECNĚ... 3 2. NASTAVENÍ MS INTERNET EXPLORERU... 4 3. SPUŠTĚNÍ NÁVRHÁŘE OBÁLKY...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Import zboží ve formátu CSV

Import zboží ve formátu CSV Import zboží ve formátu CSV Asistent, Deník Profi a Sklad Profi vydané po 8. říjnu 2018, obsahují novou funkci - import zboží ve formátu CSV. Díky ní je možné snadno importovat celé sklady, případně faktury,

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23 MODUL MUNI ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD.......................................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU................................................................

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Manuál QPOS Pokladna V 2.0

Manuál QPOS Pokladna V 2.0 Manuál QPOS Pokladna V 2.0 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1. Spuštění...

Více