PARAZITICKÉ ORGANISMY PRVOCI HELMINTI ČLENOVCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARAZITICKÉ ORGANISMY PRVOCI HELMINTI ČLENOVCI"

Transkript

1 PARAZITICKÉ ORGANISMY PRVOCI HELMINTI ČLENOVCI

2 PARAZITIČTÍ PRVOCI bičíkovci améby apicomplexa (mikrosporidie) Entamoeba histolytica Trypanosoma gambiense Plasmodium falciparum Giardia Naegleria fowleri Balamuthia mandrillaris Cryptosporidium parvum (Pneumocystis jiroveci) obvykle vždy extracelulární extracelulární intracelulární intracelulární

3 PARAZITIČTÍ PRVOCI podle způsobu přenosu: alimentárních nákaz Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis Entamoeba histolytica Balantidium coli Dientamoeba fragilis Toxoplasma gondii mikrosporidie PŮVODCI nákaz přenášených vzduchem Pneumocystis jiroveci mikrosporidie Acanthamoeba spp Balamuthia mandrillaris Naegleria fowleri Entamoeba histolytica cysta tvoří odolnástádia: cysty oocysty spóry Acanthamoeba spp. cysta

4 PARAZITIČTÍ PRVOCI podle způsobu přenosu: PŮVODCI nákaz přenášených hmyzem sexuálně přenosných nákaz Leishmania spp Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi malarická plasmodia Babesia spp. Trichomonas vaginalis netvoří odolnástádia

5 PŮVODCI ALIMENTÁRNÍCH NÁKAZ I střevní parazitičtí prvoci Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis

6 Záchyt střevních parazitických prvoků v ČR koprologické vyšetření stolice zdroj: NRL pro střevní parazitární infekce Entamoeba coli Giardia intestinalis Endolimax nana Entamoeba histolytica/dispar Entamoeba hartmanni Iodamoeba bütschlii Cryptosporidium sp Isospora belli Cyclospora cayetanensis Dientamoeba fragilis Chilomastix mesnili Pentatrichomonas hominis 0 1 0

7 20-letý muž navštívil lékaře pro několik dnů trvající průjmy. Udává denně 5-6 řídkých, světlých, silně páchnoucích stolic mastného vzhledu, někdy s hlenem, ale bez příměsi krve. Rovněž si stěžuje na bolesti břicha a pocit na zvracení, teplotu nemá. OA: 2 měsíční prázdninový pobyt v Indii stravoval se z místních zdrojů, pil převážně balenou vodu, ale ne vždy, během pobytu prodělal horečnaté onemocnění, místním lékařem diagnostikované jako malárie, byl odléčen, neví čím; rovněž prodělal několik epizod průjmů, obvykle po Endiformu vymizely. Před odletem do ČR opět průjmy, které přetrvávají.

8 Giardia intestinalis Synonymum: Giardia lamblia, Lamblia intestinalis patogenní střevní bičíkovec parazituje v lumen tenkého střeva není invazní, nenapadá sliznice původce střevní nákazy = giardióza (lamblióza)

9 INFEKCE Giardia intestinalis rozšíření: celosvětově (všechna podnebná pásma) častější v zemích s nízkým hygienickým standardem (zejména při velkém nahloučení osob) nejběžnější lidská protozoární infekce 280 milionů osob nakaženo = prevalence (200 milionů v Asii, Africe a Latinské Americe, nových případů/rok) ČR: ročně hlášeno případů

10 ČR: počet záchytů Giardia intestinalis celkově klesá zvyšuje se záchyt u cizinců 3500 Počet případů střevních protozoí Giardia intestinalis cizinci import autochtonní

11 ČR: mění se poměr autochtonních a importovaných nákaz výrazně klesá počet autochtonních nákaz počet importovaných nákaz zůstává konstantní 3500 Počet případů střevních protozoí u občanů ČR Giardia intestinalis importované autochtonní

12 1681 Anthony van Leeuwenhoek Giardia intestinalis

13 ORGANISMUS V životním cyklu Giardia intestinalis se střídají 2 stádia parazita 1. TROFOZOIT bičíkatá forma adhezivní disk 2 jádra 12 x 7 μm Koudela et al Odd.tropické medicíny ventrální přísavný disk = patogenní stádium dělení

14 2. CYSTA - nepohyblivá klidová forma - odolná vůči vnějšímu prostředí 4 jádra F.Gillin odolná: vlhko, nízká teplota zmrznutí běžná chlorace vody stěna cysty citlivá: var, vyschnutí, chlor = infekční stádium

15 Giardia intestinalis životní cyklus 1. polknutí cysty, průchod žaludkem 2. duodenum: excystace = otevření stěny cysty, uvolnění trofozoita 3. duodenum, jejunum: množení trofozoitů 4. ileum: encystace = tvorba stěny cysty, uzavření trofozoita 5. cysta je po průchodu střevem vyloučena se stolicí do prostředí je ihned po vyloučení infekční ph > HCO 3 4

16 Trofozoity (duodenum, jejunum) reversibilně přichycené podél klku (sliznice, hlen) = obrana před spláchnutím obsahem střeva rychlý průtok střevního obsahu uvolnění na vrcholu klku metabolicky závislé na vnějších zdrojích živin (glukoza, aminokyseliny, cholesterol, prekurzory nukleových kyselin..) Giardia and giardiasis 1980

17 PATOGENEZE GIARDIÓZY

18 mikroklky: zkrácené, vakuolizované glykokalyx: poškozen difúzní ztráta kartáčového lemu zhoršení absorpční funkce enterocytů malabsorpce cukrů, tuků, v tucích rozpustných vitaminů průjem osmotický typ B.Koudela B.Koudela

19 KLINICKÝ OBRAZ GIARDIÓZY 1. asymptomatická kolonizace tenkého střeva 2. akutní průjem 3. chronický průjem s malabsorpcí asymptomatická nákaza (hl. dospělí, děti méně) hlavní obranná funkce: sekretorické IgA mateřské mléko = ochrana kojenců akutní průjem oblasti s vyšší prevalencí: -maléděti - cestovatelé Inkubační doba: 3-20 dnů průjem bez příměsi krve, steatorea 2-4 týdny chronický průjem malé děti < 6 let malabsorpce tuků, vitaminů, disacharidů poruchy růstu, neprospívání nenasycené mastné kyseliny giardie ničí

20 EPIDEMIOLOGIE GIARDIÓZY Způsob přenosu pitná voda kontaminovaná cystami giardií rozvojové země: - nízká hygiena špatné hygienické návyky rozvinuté země: - vodní epidemie (USA, Kanada, Švédsko) fekálně orálnípřenos (člověk člověk) rozvinuté země: - dětské kolektivy (předškolní děti MŠ) - sexuální styk

21 EPIDEMIOLOGIE GIARDIÓZY ANTROPOZOONÓZA = člověk i zvíře mohou být zdrojem nákazy jiného člověka či zvířete G.intestinalis člověk G.intestinalis ovce G.intestinalis prase G.intestinalis pes G.intestinalis kočka G.intestinalis krysa G.intestinalis kráva morfologicky nerozlišitelné organismy Genetická analýza: 7 genotypů genotyp A (člověk, dobytek, kočka, pes, bobr, morče) genotyp B (člověk, činčila, pes, bobr, krysa) genotyp psí genotyp kočičí genotyp dobytčí (lama, hovězí dobytek, prase, koza, ovce) genotyp krysí genotyp hraboší (divocí hlodavci)

22 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA střevních protozoárních nákaz PŘÍMÝ PRŮKAZ MATERIÁL: a. stolice b. duodenální šťáva c. seškrab nebo biopsie sliznice střeva Při dyspepsii, nevolnosti, bolestech břicha, průjmu (event. zácpě), obvykle bez teplot (subfebrilie): vyšetřit stolici na parazity NEPŘÍMÝ PRŮKAZ PROTILÁTEK: NENÍ DIAGNOSTICKY PŘÍNOSNÝ (výjimka: amébová kolitida)

23 a. STOLICE parazitologické vyšetření pro průkaz střevních prvoků = koprologické vyšetření ODBĚR: 3 vzorky (nepravidelné vylučování parazitů) odběry alespoň obden (nepravidelné vylučování parazitů) 1 vzorek čerstvý (1-2 hodiny, při pokojové teplotě;!!! NE do lednice) průkaz trofozoitů 2 vzorky lze skladovat v lednici (max. 48 hodin; nesmí zmrznout!!) průkaz cyst VÝTĚR NA TAMPONU ZCELA NEVHODNÝ!

24 Koprologický průkaz střevních prvoků negativně ovlivňují: antibiotika (ATB) Před vyšetřením je vždy nutné se pacienta otázat zda nebere nějaké léky (a jaké) případně kdy naposledy léky bral (a jaké) protiprůjmové léky antimalarika vizmutové preparáty minerální olej barium Vyšetření stolice lze provést teprve 2 týdny po ukončení léčby ATB nebo po aplikaci baria.

25 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE po léčbě střevní protozoární nákazy Nejdříve 3 týdny po ukončení terapie Odběr materiálu a schéma vyšetření shodné s počátečním vyšetřením

26 METODY: NATIVNÍ PREPARÁT KONCENTRAČNÍ METODA BARVENÝ TRVALÝ PREPARÁT Standardní parazitologické vyšetření stolice SPECIALIZOVANÉ BARVÍCÍ METODY KULTIVACE

27 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA GIARDIÓZY Přímý mikroskopický průkaz cyst a/nebo trofozoitů (serologie IFAT, PCR ) MATERIÁL stolice: průkaz cyst (i trofozoitů v čerstvém vzorku) odběr: 3 vzorky obden skladování: lednice metoda: nativní preparát vlhký barvený preparát koncentrační metody duodenální šťáva: průkaz trofozoitů duodenální biopsie: průkaz trofozoitů

28 b. DUODENÁLNÍ ŠŤÁVA PŘI DŮVODNÉM PODEZŘENÍ A OPAKOVANĚ NEGATIVNÍ STOLICI (děti předškolního věku, které neprospívají, nerostou, mohou být anemické) VYŠETŘENÍ MATERIÁLU ODEBRANÉHO DUODENÁLNÍ SONDOU duodenální šťáva: čerstvá, vyšetřit do 30 minut od odběru (mikroskopicky, kultivačně)

29 c. DUODENÁLNÍ BIOPSIE (často důvodem vyšetření není odběr materiálu pro průkaz parazitů) Odd.tropické medicíny histologicky zpracovaná tkáň

30 5-nitroimidazoly (metronidazol) anaerobní glykolýza Glukóza TERAPIE GIARDIÓZY benzimidazoly (albendazol) mikrotubulární inhibitory: paromomycin furazolidon nitazoxanid Pyruvát E.Nohýnková inhibice mitózy MTZ ox PFO MTZ red acetát E.Nohýnková

31 Cryptosporidium parvum patogenní střevní kokcidie (patří mezi Apicomplexa) invazní, unikátně lokalizovaná v enterocytech = intracelulární parazituje v buňkách střevního epitelu původce kryptosporidiózy = oportunní nákaza

32 INFEKCE Cryptosporidium rozšíření: celosvětově (v ČR vzácně) počty infikovaných osob -??? vysoké EPIDEMIOLOGIE Způsob přenosu: fekálně orální(obdoba Giardia intestinalis časté paralelní infekce) a) člověk-člověk b) vodou kontaminovanou oocystami řada vodních epidemií: bazény, zdroje pitné vody (1993 největší epidemie v USA: lidí) Zdroj nákazy: člověk, řada zvířat domácích (skot, ostatní???) zoonóza

33 ŽIVOTNÍ CYKLUS Celý cyklus probíhá v gastrointestinálním traktu 1. Duodenum-jejunum: uvolnění sporozoitů ze silnostěnné oocysty 2. Sporozoit napadá enterocyt je uzavřen v parazitoformní vakuole 3. Asexuální množení uvnitř vakuoly uvolnění parazitů do lumen invaze dalších enterocytů 4. Sexuální množení vývoj oocyst (tenkostěnné oocysty, silnostěnné oocysty) AUTOINFEKCE tenkostěnná oocysta silnostěnná oocysta

34

35 Cryptosporidium unikátní manipulace s membránou enterocytu během invaze unikátní lokalizace parazita: intracelulární, extracytoplazmatická obrůstání mikroklky

36 PŘENOS silnostěnná oocysta (4 sporozoity) = infekční stádium infekční ihned po vyloučení k nákaze stačí 10 oocyst velmi odolná k dezinfekčním prostředkům k chloru

37 Cryptosporidium infikuje klky i krypty úbytek mikroklků ztráta absorpčního epitelu zkrácení a fúze klků, prohloubení krypt redukce příjmu tekutin, elektrolytů, živin malabsorpce maldigesce

38 KLINICKÝ OBRAZ KRYPTOSPORIDIÓZY imunokompetentní osoby: akutní průjem imunodeficitní osoby: chronický průjem Imunokompetentní osoby inkubační doba: 2-10 dnů vodnatý průjem bez příměsi krve trvání: dny až 2-3 týdny odezní spontánně bez léčby předchozí nákaza nevyvolá protektivní imunitu malé děti v rozvojových zemích: podvýživa

39 Imunodeficitní osoby chronický vodnatý průjem, může být příčinou smrti (v ČR: 3 osoby zemřely) AIDS CD4 T<180/mm 3 (kritická hodnota) celéstřevo (po rektum, horní partie vč.jícnu) mimostřevní nákazy: žlučovody, žlučník 33% osob s AIDS: nezvladatelný průjem, připomíná choleru HAART= Highly Active AntiRetroviral Therapy Sekretorický průjem přetrvává i po úplném vysazení potravy (dehydratace při chronické kryptosporidióze)

40 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Přímý mikroskopický průkaz (1) oocyst ve stolici (10 10 v akutní fázi nákazy) barvený preparát (metody: Ziehl-Neelsen, Miláček ) výsledek rychle: minut oocysta: 3-5 μm barví se intenzivně červenofialově (uvnitř 2-4 sporozoity) oocysta

41 (2) vývojových stádií na histologických řezech Materiál: biopsie sekční materiál FN Hradec Králové

42 TERAPIE NENÍ ÚČINNÁ SPECIFICKÁ LÉČBA Rezistence kryptosporidií k řadě léků - podpůrná léčba - rehydratace - zlepšení imunity HAART unikátní lokalizace parazita: -vně lumen -vně cytoplasmy enterocytu paromomycin nitazoxanid

43 Cyclospora cayetanensis patogenní střevní kokcidie (apicomplexa) vniká do enterocytů = intracelulární parazituje v buňkách střevního epitelu

44 INFEKCE Cyclospora cayetanensis : první případy nákazy (Nová Guinea, Haiti) 1994: Cyclospora cayetanensis rozšíření: celosvětově endemické oblasti: Karibské ostrovy (Kuba, Haiti, Dominikánská rep.) Mexiko, Peru, Nepál sezónní výskyt: jaro, léto (souvisí s obdobími dešťů) ČR: pouze importované případy ( : 15) přenos: potravinami (zvl.ovoce a listová zelenina) kontaminovanými oocystami!!! přímý přenos z člověka na člověka nebyl prokázán zdroj nákazy: člověk (žádný zvířecí rezervoár nebyl nalezen)

45 ŽIVOTNÍ CYKLUS Celý cyklus není znám neví se, zda se odehrává po celé délce střeva Tenké střevo (jejunum) encystace oocysty: sporozoity vnikají do enterocytů Na konci cyklu jsou ve stolici vylučovány nezralé oocysty: zrají na vzduchu v závislosti na teplotě: o C: 1 2 týdny 4 o C: 6 měsíců

46 KLINICKÝ OBRAZ INFEKCE Cyclospora cayetanensis Střídání období průjmů spojených s nechutenstvím a nevolností, s obdobími bez obtíží Imunokompetentní osoby trvání: několik týdnů?? odezní spontánně Imunodeficitní osoby trvání: několik měsíců nezávisle na léčbě

47 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Přímý mikroskopický průkaz oocyst ve stolici (barvený preparát, metoda jako pro C.parvum) Cryptosporidium oocysty kulaté, 10 μm, nejednotné barvení (bezbarvé červenofialové)!!! autofluorescence!!! ve světle krátké vlnové délky ( nm) Cyanobacterium-like organismy

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Toxoplasmóza Jednobuněčný Intracelulární

Více

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Zuzana Čermáková Barbora Voxová Ústav klinické mikrobiologie LF a FN Hradec Králové Tel. 49583 3540, 2630 Preferuji

Více

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU KVASINKY, HOUBY, PRVOCI MGR. IVA COUFALOVÁ HOUBY (FUNGI) eukaryontní mikroorganismy, jsou větší než bakterie, mají vyvinutější

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 682 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 682 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz Externí hodnocení kvality - série č. 682 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:... roztěry:.8

Více

Diagnostika ostatních střevních patogenů. V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková

Diagnostika ostatních střevních patogenů. V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková Diagnostika ostatních střevních patogenů V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková Odběr vzorku Výtěr z rekta důležitá edukace pokud pacient provádí odběr sám Zaslán v transportní půdě Průjmovitá

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Způsob hodnocení výsledků: vypracovala RNDr. Z. Hůzová, NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Způsob hodnocení výsledků: vypracovala RNDr. Z. Hůzová, NRL pro diagnostiku střevních parazitóz Externí hodnocení kvality - série č. 951 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz KONEČNÉ HODNOCENÍ Maximální dosažitelný počet bodů: stolice 6 bodů

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virus lidského imunodeficitu MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno HIV Human Immunodeficiency Virus AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome SIDA Syndrome d immuno-déficience acquise Historie původně opičí

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Rozmanitost života - systematika

Rozmanitost života - systematika Rozmanitost života - systematika Obrovská rozmanitost prvoků Co je to systematika? Jak na systém prvoků? Co jsou prvoci? Historicky to byla ta část jednobuněčných eukaryot vybavených organelami pohybu

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Které druhy nepatogenních střevních protozoí známe?

Které druhy nepatogenních střevních protozoí známe? Chilomastix mesnili Nepatogenní střevní jednobuněční cizopasníci běžně se vyskytující ve střevě člověka. Zdravotní problémy nepůsobí ani u imunodeficientních pacientů. Nálezy těchto protozoí ve stolici

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí. V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc

Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí. V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc rac@volny.cz Nejvýznamnější infekce z pohledu výskytu v ČR (1) Červi 2010

Více

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virové hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Hepatitida A Taxonomie: Picornaviridae, Hepatovirus Morfologie: neobalený ssrna-virus pozitivní polarity, nesegmentovaný, 27 32 nm Stabilita: termostabilní

Více

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu P. Králík, M. Morávková, P. Vašíčková, M. Slaný Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. QJ1210114 Zelinářské

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Vybrané parazitární nákazy v ČR. V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP 2011

Vybrané parazitární nákazy v ČR. V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP 2011 Vybrané parazitární nákazy v ČR V. Raclavský Ústav mikrobiologie LF UP 2011 Střevní červi Celkem 2010 (ČR/Olomoucký/Moravskoslezský) 1018 / 82 / 177 Roup dětský (Enterobius vermicularis) člověk - člověk

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

PŮVODCI OPORTUNNÍCH PROTOZOÁRNÍCH NÁKAZ. Toxoplasma gondii Pneumocystis jirovecii mikrosporidie

PŮVODCI OPORTUNNÍCH PROTOZOÁRNÍCH NÁKAZ. Toxoplasma gondii Pneumocystis jirovecii mikrosporidie PŮVODCI OPORTUNNÍCH PROTOZOÁRNÍCH NÁKAZ Toxoplasma gondii Pneumocystis jirovecii mikrosporidie Toxoplasma gondii apicomplexa (příbuznost s malarickými plasmodii) intracelulární přenos: alimentární transplacentární,

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Rozmanitost života - systematika

Rozmanitost života - systematika Rozmanitost života - systematika Co je to systematika? Obrovská rozmanitost prvoků Hlavní události v evoluci eukaryot 1. ztráta glykopeptidické buněčné stěny 2. vývoj vnitřního cytoskeletu 3. vznik fagotrofie

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

AMFIZOICKÉ AMÉBY. Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris. Foto: E. Nohýnková

AMFIZOICKÉ AMÉBY. Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris. Foto: E. Nohýnková VOLNĚ ŽIJÍCÍ AMÉBY PATOGENNÍ PRO ČLOVĚKA AMFIZOICKÉ AMÉBY Naegleria fowleri Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris Foto: L. Červa Foto: E. Nohýnková Naegleria fowleri termofilní sladkovodní améba rozšíření:

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 748 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 748 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 748 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O C N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4..

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF a B1 pro detekci Toxoplasma gondii

Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF a B1 pro detekci Toxoplasma gondii Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF146527 a B1 pro detekci Toxoplasma gondii M. Bartková, E. Kriegová, D. Novotný, M. Petřek, P. Schneiderová Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky

Více

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM přímý průkaz makroskopický mikroskopický průkaz antigenu PCR kultivace nepřímý průkaz průkaz protilátek PŘÍMÝ PRŮKAZ materiál: 1. stolice vajíčka červů,

Více

Paratuberkulóza u masného skotu

Paratuberkulóza u masného skotu Paratuberkulóza u masného skotu Mgr. Iva Slaná, Ph.D. Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno Skalský Dvůr, 13.9.2018 VÚVeL - Oddělení

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 883 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz KONEČNÉ H O D N O C E N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4,

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefalitidy v Ústí nad Labem v letech

Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefalitidy v Ústí nad Labem v letech Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefalitidy v Ústí nad Labem v letech 1962-1965 František Kožíšek, Praha Konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2019 Praha 6.-7.2.2019 Co se tehdy v Ústí stalo? V

Více

maximální počet bodů za správný výsledek = 4 bodů odečítají se: -2 body za nenalezený druh, -2 body za každý falešně pozitivní nález

maximální počet bodů za správný výsledek = 4 bodů odečítají se: -2 body za nenalezený druh, -2 body za každý falešně pozitivní nález xterní hodnocení kvality - série č. 973 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz KONČNÉ HODNOCN Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:4, roztěry:12

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Střevní infekce a IBD. Pavel Drastich, IKEM, Praha

Střevní infekce a IBD. Pavel Drastich, IKEM, Praha Střevní infekce a IBD Pavel Drastich, IKEM, Praha 1. ONEMOCNĚNÍ IMITUJÍCÍ (KOMPLIKUJÍCÍ) IBD Střevní TBC Neobvyklá střevní infekce, abdominální TB narůstá Cca 36%-90% všech případů abdominální TB zahrnuje

Více

Koprologické metody. Mgr. Radka Pecková MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. MU, PřF, Oddělení botaniky a zoologie

Koprologické metody. Mgr. Radka Pecková MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. MU, PřF, Oddělení botaniky a zoologie Koprologické metody Mgr. Radka Pecková MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. MU, PřF, Oddělení botaniky a zoologie Koprologie soubor metod používaných v parazitologii k diagnostice parazitárních infekcí z trusu zvířete

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků xterní hodnocení kvality - série č. 861 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O C N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/19-1/2019 (č. 1074) Parazitologie střevní. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/19-1/2019 (č. 1074) Parazitologie střevní. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Akutní a chronické hepatitidy

Akutní a chronické hepatitidy Akutní a chronické hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno Hepatitida zánět a poškození jater různými etiologickými agens zahrnujícími neinfekční příčiny i různá infekční

Více

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Toxoplazmóza v těhotenství MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Úvod U infekce vyvolané parazitem Toxoplasma gondii zůstává přes velký pokrok mnoho nejasností. Zvlášť problematické

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

AMFIZOICKÉ AMÉBY. Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris. Autor: Eva Nohýnková, Oddělení tropické medicíny 1.LF UK v Praze POUZE PRO STUDIJNÍ ÚČELY

AMFIZOICKÉ AMÉBY. Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris. Autor: Eva Nohýnková, Oddělení tropické medicíny 1.LF UK v Praze POUZE PRO STUDIJNÍ ÚČELY VOLNĚ ŽIJÍCÍ AMÉBY PATOGENNÍ PRO ČLOVĚKA AMFIZOICKÉ AMÉBY Naegleria fowleri Acanthamoeba spp. Balamuthia mandrillaris Autor: Eva Nohýnková, Oddělení tropické medicíny 1.LF UK v Praze POUZE PRO STUDIJNÍ

Více

Střevní infekce u dětí

Střevní infekce u dětí Střevní infekce u dětí MUDr. Petra Rainetová Střevní infekce u dětí Diferenciální dg : velice široká Příčina : agens : bakteriální virové parazitární toxiny v potravě procesy neinfekční Střevní infekce

Více

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Jednobuněční eukaryotní parazité Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými

Více

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková AIDS Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 1.9. 2012 BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková Projekt EU peníze středním školám Inovace

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 793 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É H O D N O C E N Í Maximální dosažitelný počet bodů:

Více

Diagnostika střevních parazitů člověka

Diagnostika střevních parazitů člověka FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Kateřina Štenglová Studijní obor: Zdravotní laborant 5345R020 Diagnostika střevních parazitů člověka Bakalářská práce

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

J12 Základy klinické parazitologie

J12 Základy klinické parazitologie J12 Základy klinické parazitologie VLLM0421c (jaro 2016) Osnova klasifikace parazitů střevní paraziti krevní paraziti urogenitální paraziti 2/50 Paraziti parazit = organizmus, který ke svému životu využívá

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více

Stolice: rozesílány dva vzorky A. negativní B. vajíčka Ascaris lumbricoides četnost A. maximální počet bodů za správný výsledek = 6 bodů

Stolice: rozesílány dva vzorky A. negativní B. vajíčka Ascaris lumbricoides četnost A. maximální počet bodů za správný výsledek = 6 bodů Externí hodnocení kvality - série č. 1074 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz KONEČNÉ HODNOCEN Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:4,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2018 Pavla Bočková Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Alimentárně přenosná parazitární onemocnění

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY Obsah prezentace Historie, vývoj a trendy

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha Symptom průjem.. NN? Více vodnatých nebo kašovitých stolic

Více

Obvyklá symptomatika. - průjem. - bolesti břicha, tenesmy - nauzea, zvracení. - celkové, mimostřevní příznaky

Obvyklá symptomatika. - průjem. - bolesti břicha, tenesmy - nauzea, zvracení. - celkové, mimostřevní příznaky Alimentární infekce Obvyklá symptomatika - průjem - vodnatý (gastroenteritis), s přímesí hlenu, krve (enterocolitis) - sekreční (toxiny), invaze, adherence - bolesti břicha, tenesmy - nauzea, zvracení

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha S blížící se turistickou sezónou, dobou cestování a dovolených, pobytem v přírodě vyvstává otázka, jak si zabezpečit

Více

AMÉBÓZA STŘEVNÍ A EXTRAINTESTINÁLNÍ OSTATNÍ STŘEVNÍ PROTOZOA

AMÉBÓZA STŘEVNÍ A EXTRAINTESTINÁLNÍ OSTATNÍ STŘEVNÍ PROTOZOA AMÉBÓZA STŘEVNÍ A EXTRAINTESTINÁLNÍ OSTATNÍ STŘEVNÍ PROTOZOA MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD III. klinika infekčních a tropických nemocí FN Bulovka a Oddělení tropické medicíny 1. lékařská fakulta

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ,

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, PTB možnosti řešení Kamil Kovařčík VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i. Brno, Hudcova 296/70 4 Stádia onemocnění pokročilé 1-2 ks klinické subklinické 5-7 ks klidové (latentní) 10-15 ks 1 Klinika/užitkovost

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium http://www.fairmanstudios.com Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium

Více