Rekonstrukce rodinného domu, Měchenice 63

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce rodinného domu, Měchenice 63"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE Obsah: 1. ÚVOD KLIMATICKÉ PODMÍNKY TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU OTOPNÁ SOUSTAVA Zdroje tepla Elektrický přímotopný kotel Krbová kamna s teplovodním výměníkem Příprava teplé vody Pojišťovací a zabezpečovací zařízení Otopné plochy Podlahové vytápění Ocelová desková otopná tělesa Koupelnová otopná tělesa Rozvody otopné vody Okruhy zdrojů tepla a akumulace Okruh podlahového vytápění Okruh otopných těles ZKOUŠKY Zkoušky těsnosti Provozní zkoušky SOUHRN POŽADAVKY NA PROFESE Elektro a MaR ZTI Stavba ZÁVĚR SPECIFIKACE

2 1. ÚVOD Předložený projekt pro realizaci stavby řeší vytápění na akci: Rekonstrukce rodinného domu, Měchenice 63 Investor akce: Manželé Kozlíčkovi Podkladem pro vypracování dokumentace byly stavební plány a požadavky investora. V objektu je navržen teplovodní systém ústředního vytápění se zdrojem tepla přímotopným elektrickým kotlem a krbovými kamny s teplovodním výměníkem tepla. 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími zimními výpočtovými hodnotami: Venkovní výpočtová teplota zimní o C Krajina... normální Nadmořská výška... do 400 m n. m. Počet topných dnů dnů Průměrná teplota v topném období... 4,4 o C Průměrná vnitřní teplota o C Poloha objektu... nechráněná Druh budovy... osaměle stojící Charakteristické číslo budovy B = 8 Pa 0,67 2

3 3. TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle ČSN pro výše uvedené klimatické poměry bez přirážky na urychlení zátopu. Návrh nových stavebních konstrukcí odpovídá minimálně ČSN z roku 2011 a je součástí stavebního řešení. Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce, byla zjištěna celková tepelná ztráta objektu 12 kw. 4. OTOPNÁ SOUSTAVA 4.1 Zdroje tepla Elektrický přímotopný kotel Jako zdroj tepla pro vytápění rodinného domu je navržen závěsný přímotopný elektrokotel PROTHERM RAY 12 K o výkonu 1 až 12 kw. Jedná se o plnoautomatický přímotopný elektrický kotel vybavený všemi pojistnými a řídícími přístroji, které jsou předepsány platnými normami. Kotel je vybaveny válcovým ocelovým výměníkem s odporovými topnými tělesy, oběhovým čerpadlem s odvzdušňovacím ventilem, tlakoměrem, teploměrem, provozním a bezpečnostním termostatem, pojišťovacím ventilem, odzvdušňovacím ventilem na výměníku kotle a expanzní nádobou (7 l). Kotel má elektronický spínací blok, který umožňuje pomocí spínačů volit výkon elektrokotle. Kotel bude umístěn v technické místnosti dle výkresové části dokumentace. Výkon kotle bude řízen vestavěnou ekvitermní regulací. Ke kotli bude připojeno ekvitermní čidlo Ray v.13 umístěné na severní fasádě domu ve výšce cca 3 m nad terénem. Dále bude kotel spínán bezdrátovým programovatelným prostorovým regulátorem Protherm Exacontrol 7R s týdenním programem umožňující nastavit pět různých časů se zvolenými teplotami. Prostorový regulátor bude umístěn v referenční místnosti Krbová kamna s teplovodním výměníkem Pro vytápění objektu budou sloužit krbová kamna s výměníkem a plotýnkou HAAS+SOHN Arktic 12. Tepelný výkon 4 až 12,5 kw. Tepelný výkon do vody 3

4 9,1 kw. Kamna jsou vhodná pro spalování kusového dřeva a uhelných briket. Kamna jsou vybavena automatickým regulátorem primárního spalovacího vzduchu. Kamna budou odkouřena do stavbou připraveného komínu vedeného nad střechu objektu. Vývod kouřovodu kamen je ø150 mm. Minimální tah komínu 12 Pa. Na výstupu z teplovodního výměníku bude instalován pojistný ventil Duco Meibes 1/2" x 3/4" KD, Pot = 180 kpa. 4.2 Příprava teplé vody Teplá voda bude připravována ve stávajícím elektrickém zásobníkovém ohřívači TV. V budoucnu bude možné na systém vytápění napojit nepřímotopný zásobníkový ohřívač s vestavěnou elektrickou topnou patronou např. DZD OKC 180/1m 2 s vestavěnou el. topnou tyčí o výkonu 2,2 kw. 4.3 Pojišťovací a zabezpečovací zařízení Elektrický kotel je jištěn vestavěným pojistným ventilem. Teplovodní krbový výměník bude jištěn pojistným ventilem Meibes Duco 1/2" x 3/4" KD pot = 180 kpa. Otopná soustava je zabezpečena tlakovou expanzní nádobou o objemu 7 litrů umístěnou v elektrickém kotli a doplňkovou expanzní nádobou Reflex NG 140/6 o objemu 140 litrů umístěnou v technické místnosti. 4.4 Otopné plochy Podlahové plochy v 1.NP objektu dle výkresové části dokumentace budou vybaveny podlahovým vytápěním. Systém podlahového vytápění je navržen na teplotu přívodní vody do podlahy 45 C s regulací na konstantní teplotu. Dále budou v objektu instalována ocelová desková otopná tělesa. V koupelnách jsou navržena koupelnová otopná tělesa Podlahové vytápění Podlahové vytápění patří mezi převážně sálavé velkoplošné otopné systémy a je proto nevhodné tuto sálající plochu zakrývat například kobercem, nebo nábytkem (bez nožiček) umístěným přímo na vytápěnou podlahu. Při zakrytí dochází ke snížení tepelného výkonu podlahy. Nad vytápěnou plochou smí být použita jen podlahová krytina navržená pro podlahové vytápění, nebude tak docházet k uvolňování toxických látek do vzduchu. 4

5 Pro řešený objekt bude použit mokrý způsob pokládky. To znamená, že na izolační desku bude položeno potrubí, které bude následně zalito betonovou mazaninou. Pokládka bude provedena ve všech místnostech v podobě plošné spirály, případně meandru. Při lití mazaniny je nutné oddělit plochy dilatační spárou tak aby: Plochy mazaniny nebyly větší než 40 m 2. Délka strany plochy nebyla větší než 8 m. Pro rozvod teplonosné látky bude použita trubka Rehau Rautherm S 17x2,0 ze síťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení vlastností PE, zejména teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Trubka je opatřena protikyslíkovou bariérou, která zabraňuje vnikání kyslíku do systému. Díky této vlastnosti se okruh podlahového vytápění nemusí oddělovat od okruhu zdroje tepla deskovým výměníkem. Spojování potrubí bude provedeno technikou násuvné objímky. Základem této spojovací techniky je "paměťový efekt" nebo-li schopnost zpětného smrštění trubky. Trubka je za studena rozšířena a nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou. Toto spojení je nerozebíratelné a může být tedy použito pod omítku a v betonové mazanině bez revizní šachty. V místnostech vybavených podlahovým vytápěním budou instalovány termostaty Rehau (230 V), které budou ovládat ventil(y) na rozdělovači podlahového vytápění. Pro každý termostat je nutné instalovat Rehau - Systémový panel II a kabelově ho propojit s Rozvaděčem pro regulaci Rehau, který je umístěn ve skříni rozdělovače podlahového vytápění. Doporučené propojení pomocí CYKY 4x1,5. Prostorové termostaty, termopohony a regulační rozvaděče Rehau - dodávka vytápění. Kabelové propojení - dodávka elektro. Každý okruh bude vyregulován na požadovaný průtok uvedený na výkrese Ocelová desková otopná tělesa Byla navržena ocelová desková otopná tělesa Korado Radik VK. Jedná se o profilovaná desková otopná tělesa s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním pravým (levým) připojením. Otopná tělesa budou napojena na rozvod otopné vody ze zdi pomocí rohových regulačních uzavíratelných šroubení Danfoss RLV-KS. Pomocí těchto šroubení lze těleso odstavit z provozu bez přerušení dodávky tepla do okolních otopných těles. V dodávce těles jsou i konzoly a držáky pro uložení těles a odvzdušňovací ventilky. 5

6 Každé otopné těleso bude vybaveno termostatickou hlavicí s připojovacím závitem M30x1,5 například Danfoss RAE-K Koupelnová otopná tělesa Pro vytápění koupelen byla navržena koupelnová trubková otopná tělesa Korado Koralux Linear MAX-M. Jedná se o koupelnová otopná tělesa s vysokým výkonem a dolním středovým připojením. Tato otopná tělesa budou připojena na rozvod otopné vody pomocí připojovací sady Danfoss VHX-DUO obsahující termostatický ventil a termostatickou hlavici RAX. Pro možnost kombinovaného vytápění mohou být koupelnová otopná tělesa vybavena elektrickou topnou tyčí s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR Výkon elektrické topné tyče je 300 W. Elektrická topná tyč bude připojena na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. 4.5 Rozvody otopné vody Rozvody otopné vody budou zapojeny podle výkresové části dokumentace. Pro vytápění objektu bude sloužit několik samostatných okruhů: okruhy zdrojů tepla a akumulace, okruh podlahového vytápění a okruh vytápění otopnými tělesy Okruhy zdrojů tepla a akumulace Pro akumulaci tepla z teplovodní vložky krbových kamen a pro překlenutí odstávky přímotopného elektrického kotle v době vysokého tarifu bude instalována akumulační nádrž Regulus PS 800 N o objemu 800 litrů. Nádrž není smaltována a proto je uzpůsobena ke skladování jen neutrálních médií (např. demineralizovaná topná voda, glykol apod.). Elektrický kotel bude napojen na systém přes horní část akumulační nádoby, která nahrazuje hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Oběh otopné vody v okruhu elektrického kotle bude zajišťovat oběhové čerpadlo vestavěné v kotli. Teplovodní výměník krbových kamen bude zapojen přes akumulační nádobu viz schéma zapojení. V technické místnosti bude na rozvod instalován plnící ventil ESBE VTC300 (DN20, teplota 60 C, Kvs = 3,2), který bude chránit výměník před nízkoteplotní korozí. Oběh otopné vody bude zajištěn oběhovým čerpadlem Wilo Yonos PICO 25/1-4, které bude spínáno spalinovým termostatem ESBE CTF150. 6

7 4.5.2 Okruh podlahového vytápění Jedná se o okruh vytápění objektu s regulací na konstantní výstupní teplotu 45 C. S výpočtovým teplotním spádem 45/35 C. Regulace teploty otopné vody bude zajištěna termostatickým trojcestným směšovacím ventilem ESBE VTA372 (35-60 C, Kvs = 3,4, nastaven na teplotu 45 C). Oběh otopné vody bude zajištěn elektronickým oběhovým čerpadlem Wilo Stratos ECO 25/1-5. Okruh bude vybaven havarijním termostatem, který vypne oběhové čerpadlo okruhu, pokud by teplota přívodní otopné vody do podlahového systému přesáhla 50 C. Hlavní rozvod otopné vody bude vytvořen z měděného potrubí a bude veden z technické místnosti k rozdělovači podlahového vytápění dle výkresové části dokumentace. Rozvod bude opatřen tepelnou izolací tl. 20 mm a na nejvyšších místech bude odvzdušněn a na nejnižších opatřen vypouštěním. Z rozdělovače podlahového vytápění budou napojeny jednotlivé okruhy podlahového vytápění dle výkresové části dokumentace. Rozdělovač bude osazen do skříně rozdělovače Rehau AP. Jednotlivé okruhy budou vyregulovány na požadované průtoky uvedené na výkrese. Pro možnost budoucího napojení okruhů podlahového vytápění v plánované přístavbě, bude použit rozdělovač Rehau HKV-D 6. Dva okruhy rozdělovače budou zaslepeny a budou sloužit jako rezerva pro budoucí napojení přístavby. Jednotlivé okruhy budou na rozdělovačích vybaveny regulačními ventily s pohony, které budou řízeny prostorovými termostaty. V každé místnosti která bude vytápěna podlahovým vytápěním bude instalován prostorový termostat Okruh otopných těles Jedná se o okruh vytápění objektu s regulací na konstantní výstupní teplotu 75 C. S výpočtovým teplotním spádem 75/60 C. Regulace teploty otopné vody bude zajištěna termostatickým trojcestným směšovacím ventilem ESBE VTA522 (50-75 C, Kvs = 3,5, nastaven na teplotu 75 C). Oběh otopné vody bude zajištěn elektronickým oběhovým čerpadlem Wilo Stratos ECO 25/1-5. Otopný systém bude tvořen dvoutrubkovým větveným horizontálním rozvodem vedeným k jednotlivým otopným tělesům. Rozvody budou vedeny v podlahách a ve zdech v trasách dle výkresové části dokumentace. U přímých rozvodů delších než 7 metrů budou provedeny kompenzace změnou trasy rozvodu. Rozvody budou zhotoveny z měděného potrubí a na nejvyšších místech budou odvzdušněny a na nejnižších opatřeny vypouštěním. Rozvody vedené v podlaze a ve zdech budou opatřeny tepelnou izolací tl. 20 mm. Rozvod otopné vody byl navržen na teplotní spád 75/60 C. 7

8 5. ZKOUŠKY 5.1 Zkoušky těsnosti Zkoušky těsnosti se provádějí před zakrytím rozvodů (drážek, kanálů,...), před provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkouší na nejvyšší dovolený přetlak pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celá soustava se prohlédne. Soustava zůstane napuštěna min. 6 hodin a výsledek je úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti nebo pokles tlaku. Po skončení montáže ústředního vytápění se v celém objektu provede ještě celková tlaková zkouška těsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí mít teplotu vyšší než 50 C. Zkušební přetlak musí respektovat konstrukční přetlak jednotlivých prvků. Zkouška musí být potvrzena protokolem. 5.2 Provozní zkoušky Tyto zkoušky se dělí na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí před zakrytím rozvodů a jejich zaizolováním. Topná voda se ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Pak se provede podrobná prohlídka. Od této zkoušky lze po dohodě dodavatele s odběratelem upustit, jsou-li splněny podmínky zkoušek těsnosti (tlakových) a zkoušky topné. Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů (teplot, tlaků,...), správná funkce zabezpečovacího zařízení, správná funkce regulačních zařízení. Součástí topné zkoušky je seřízení (hydraulické vyvážení) soustavy. Výsledek topné zkoušky se zapíše do protokolu. U soustav do 100 kw se smí topná zkouška provádět i mimo topnou sezónu a má trvat minimálně 24 hodin. 6. SOUHRN Tepelná ztráta objektu: Teoretická roční spotřeba tepla pro vytápění Teoretická roční spotřeba tepla pro ohřev TV Teoretická roční spotřeba tepla celkem W 25,2 MWh 4,5 MWh 29,7 MWh 8

9 7. POŽADAVKY NA PROFESE 7.1 Elektro a MaR Všechna oběhová čerpadla budou napájena přes záložní zdroj napájení!!! Napájení elektrického kotle 230V/50Hz/12 kw. Kabelové propojení čidla venkovní teploty s elektrickým kotlem. Kabelové propojení mezi základnou bezdrátového prostorového regulátoru elektrokotle a kotlem. Napájení oběhového čerpadla okruhu výměníku krbových kamen 230V/50Hz/50W. Spínáno spalinovým termostatem. Teploměry v akumulační nádobě s displejem umístěným vedle krbových kamen. Jeden teploměr bude umístěn v horní části akumulační nádoby, druhý teploměr bude umístěn v dolní části nádoby. Napájení oběhového čerpadla okruhu podlahového vytápění (230V/50Hz/50W). Napájení oběhového čerpadla okruhu otopných těles (230V/50Hz/50W). Napájení regulačního rozvaděče Rehau (230V/50Hz) umístěného nad rozdělovačem podlahového vytápění. V místnostech s podlahovým vytápěním budou instalovány termostaty Rehau (230 V), které budou ovládat ventil(y) na rozdělovači podlahového vytápění. Pro každý termostat je nutné instalovat Rehau - Systémový panel II a kabelově ho propojit s Rozvaděčem pro regulaci Rehau, který je umístěn ve skříni rozdělovače podlahového vytápění. Doporučené propojení pomocí CYKY 4x1,5. Napájení el. topných patron koupelnových otopných těles (pokud budou použity). 7.2 ZTI Napojení přepadů z pojistných ventilů na kanalizaci Přívod vody pro napouštění systému 7.3 Stavba Průchody konstrukcemi a stavební přípomoce. Tepelná izolace prostoru, ve kterém bude umístěna akumulační nádoba, tlaková expanzní nádoba a příslušenství. 9

10 6. ZÁVĚR Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jiných než v dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony. V případě rozporu některých částí dokumentace, rozporu projektu se skutečným stavem zjištěným na stavbě, v případě jakýchkoliv nejasností a nově vzniklých skutečností je dodavatel povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele a projektanta, který vydá instrukci k řešení nastalé situace. Tato dokumentace neslouží pro objednávání materiálu. Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat příslušné právní předpisy, ČSN, související normy a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení a na případný rozpor projektu s těmito je dodavatel povinen v předstihu upozornit. 10

11 8. SPECIFIKACE Zařízení počet jednotky Elektrický přímotopný kotel Protherm Ray 12 K, výkon 1 až 12 kw, včetně příslušenství Bezdrátový programovatelný prostorový regulátor s týdenním programem Protherm Exacontrol 7R Ekvitermní čidlo pro kotle protherm Ray, umístěno na severní fasádě ve výšce cca 3 m nad terénem Krbová kamna s výměníkem a plotýnkou HAAS+SOHN Arktic 12. Tepelný výkon 4 až 12,5 kw. Tepelný výkon do vody 9,1 kw. Kamna jsou vybavena automatickým regulátorem primárního spalovacího vzduchu. Pojistný ventil Duco Meibes 1/2" x 3/4" KD, Pot = 180 kpa Spalinový termostat ESBE CTF150 s vnořenou kapsou ESBE CTF851 Oběhové čerpadlo teplovodního výměníku krbových kamen Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (spínáno spalinovým termostatem) Plnící ventil ESBE VTC300 DN20, teplota 60 C, Kvs = 3,2 Akumulační nádrž Regulus PS 800 N o objemu 800 litrů Digitální teploměr s čidlem a displejem umístěn u krbových kamen 2 ks Oběhové čerpadlo okruhu podlahového vytápění Wilo Stratos ECO 25/1-5 Termostatický směšovací ventil ESBE VTA372, C, Kvs 3,4, nastaven na teplotu výstupu 45 C Oběhové čerpadlo okruhu otopných těles Wilo Stratos ECO 25/1-5 Termostatický směšovací ventil ESBE VTA522, C, Kvs 3,5, nastaven na teplotu výstupu 75 C Tlaková expanzní nádoba otopného systému Reflex NG 140/6 objem 140 litrů Otopná tělesa ocelová desková Korado Radik VK 22/500/ /900/500 33/200/ ks 33/500/1400 Termostatická hlavice otopných těles Danfoss RAE-K ks Radiátorové rohové šroubení Danfoss RLV-KS 5 ks Koupelnová otopná tělesa Korado Koralux Linear MAX-M KLMM ks Připojovací sada Danfoss VHX-DUO s hlavicí RAX 2 ks Elektrické topné těleso pro koupelnová otopná tělesa s integrovaným regulátorem teploty Korado Z-KTTR-0300 (2) ks volitelně Kulový kohout DN20 DN25 14 ks DN32 2 ks 11

12 Zpětná klapka DN25 4 ks Filtr DN25 Vypouštěcí kohout DN15 8 ks Odvzdušňovací ventil DN10 2 ks Vyvažovací ventil TA-STAD DN15 Teploměr 5 ks Potrubní rozvod z měděného potrubí včetně tvarovek přechodů a tepelné izolace tl.20mm Ø15x1 48 m Ø18x1 22 m Ø22x1 5 m Ø28x1,5 40 m Ø35x1,5 9 m Potrubní rozvod z měděného potrubí spojovaného pájením natvrdo včetně tvarovek přechodů a tepelné izolace tl.20 mm pro teplotu až 95 C. Ø28x1,5 23 m Podlahové vytápění Trubka RAUTHERM S 17x2,0 ( 120 m, 240 m, 500 m ) 229 m Kari síť RM 100 (100 x 100mm) 14 ks Rozdělovač HKV - D 6 Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) 11 m REHAU Svěrné šroubení 17 x 2,0 8 ks Skříně rozdělovače AP 3 (bílá barva) Krycí fólie PE 1200mm x 100m (délka) ( 120 m2 ) 35 m^2 Okrajová dilatační páska ( 25 m ) 36 m Plastifikátor P ( 10 kg ) 7 kg RAUMATIC M Systémový panel II + Prostorový termostat manuální (230 V) 3 ks REHAU klip quattro 36 Servopohon 230 V 4 ks Spojka kari sítě 56 ks 12

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla a příprava teplé vody... 3 4.2 Regulace... 4 4.3 Pojišťovací a zabezpečovací

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy

: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy D.- T e c h n i c k á z p r á v a. Identifikační údaje Název stavby Účel Místo stavby Investor : STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 7/, k.ú. Přílepy : DSO : st. parc. č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1, Úvod Tato dokumentace pro výběr dodavatele řeší vytápění a přípravu TUV na akci: ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ změna zdroje tepla z olejového kotle na elektrický s

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 22, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Ústřední vytápění...- 3-3.1 Tepelná bilance

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Větrací jednotky s cirkulací

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA DUPLEX 170, 370, 570 EC5.RD5;.CP DUPLEX 280, 380, 580 ECV5.RD5;.CP

Více

Technická zpráva. D1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení. St. Lucia česko německé centrum ul. Čs. Armády Most

Technická zpráva. D1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení. St. Lucia česko německé centrum ul. Čs. Armády Most Technická zpráva D1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení Akce: St. Lucia česko německé centrum ul. Čs. Armády Most Investor: Bohemia S s.r.o. Dukelská 1525 Most Projektant: F O K T Radek Ing. Pod Studánkou

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 21, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou teplotu

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY Dílčí část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ rekonstrukce plynové kotelny Objekt - název a adresa : Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 50/635, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení Solární čerpadlové skupiny Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku NOVINKA www.regulus.cz SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY Solární čerpadlová skupina CSE SOL je určena pro montáž

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY Závěs A 50 200 l 111111 122 Kč 146 Kč PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY KIT topná vložka 3 kw (pro BC1S a BC2S) 935118 1 590 Kč 1 908 Kč KIT topná

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady Slepý rozpočet Rozpočet: Objekt: 1 Stavba: 16-032 2 SLR Zdíky Název objektu: SLR Zdíky Název stavby: SLR Zdíky JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Počet listů: 7 Zpracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA projektant Ing. Pavel Javůrek Ing. Pavel Javůrek U Závor 1667 28802 Nymburk telefon +420 603179542 Investor Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy 293 06, IČO 00068691 akce

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC technický popis zásobníků Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů 60/S, 60/Z, 100/S a 100 S/B je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Současný stav a navržená koncepce vytápění. 2. Tepelné ztráty

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Současný stav a navržená koncepce vytápění. 2. Tepelné ztráty A. TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci rekonstrukce ústředního topení v mateřské škole v Pačejově nádraží. Pro zpracování této části projektové dokumentace bylo použito podkladů a požadavků zástupce

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD Na Vyhlídce, Brno-Lesná VYTÁPĚNÍ SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva 8 A4 1 Půdorysy 1.PP a 1.NP 2 A4 2 Půdorysy 2.NP a podkroví 2 A4 Investor: Manželé Řádkovi, Kupkova 724/59,

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení Akumulace tepla nádrže zásobníky www.regulus.cz ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY BEZ VÝMĚNÍKŮ Zásobníky R0BC Zásobníky s možností vložit elektrické topné těleso. Vnitřní povrch zásobníků je smaltován dle normy

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby UMBAU DES MVZ ZU EINEM GEBAUDE MIT SERVIS-WOHNEN, JKSO Název objektu MAGDEBURGER STRASSE 3, 01587 RIESA EČO Název části Vytápění Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS PŘÍLOHY 01 Legenda, specifikace základního materiálu 02 Specifikace základního materiálu 03 Výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 projektant Ing. Pavel Javůrek Ing. Pavel Javůrek U Závor 1667 28802

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3 Kompaktní stacionární sestava skládající se z topného kondenzačního kotle s jmenovitým tepelným výkonem 19, zásobníkem o objemu 150 l s vrstveným ukládáním teplé vody vybaveným solárním výměníkem. Všechny

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika ZÁKAZNÍK 6 ZPRACOVATEL - PM 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev.

Více

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) s regulačním a bezpečnostním termostatem

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) s regulačním a bezpečnostním termostatem pro multivalentní ohřev Popis produktu ČR.. 009 Hoval MultiVal ERR (00, 00, 00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním smaltované topné vložky z hladkých trubek, pevně vevařené - spodní pro

Více

MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA   TECHNICKÁ ZPRÁVA MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA e-mail: maxxitherm@seznam.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA INVESTOR: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více