Rozvodnice design verze 3.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvodnice design verze 3.1"

Transkript

1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden

2 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis rozvodnic Rozvodnice MiniOpale se používají pro zakrytí, příp. zaplombování malého počtu modulárních přístrojů Rozvodnice Pragma se používají především pro umístění a propojení modulárních přístrojů koncových rozvodů Rozvodnice Kaedra splňují tři základní funkce elektrické instalace - rozvod elektrické energie (instalace modulárních přístrojů pro jištění, ochranu a ovládání obvodů, časové programování, signalizace a měření) - napájení (instalace průmyslových vidlic a zásuvek pro napájení přístrojů pro zásuvkové rozvodnice) - ovládání přístrojů (možnost instalace tlačítka nouzového zastavení přímo přístupné z čelní strany) 2

3 Návrh rozvodnice Instalace a spuštění aplikace Rozvodnice design verze 3.1 Volba řady rozvodnice rozvodnice Pragma rozvodnice Kaedra Volba přístrojů pro návrh rozvodnice jedním z 5 způsobů 1. Rychlá volba 2. Elektronický katalog 3. Oblíbené přístupy 4. Předkonfigurovatelná montáž 5. Uživatelský katalog Automatický návrh rozvodnice (pomocí průvodce volbou rozvodnice) Nástroje pro úpravu návrhu Výsledky Export výsledků (čelní pohled, objednací čísla) Tisk (čelní pohled, montážní dokument, výsledky) Kopírování (čelního pohledu, montážního dokumentu, výsledků) 3

4 Spuštění aplikace Rozvodnice design Spuštění aplikace Na ploše klikněte na menu Start zvolte Programy a ve zobrazeném seznamu vyhledejte Rozvodnice design =S= pro spuštění aplikace pro návrh rozvodnic Po nainstalování aplikace se na ploše objeví následující ikony pro spuštění programu. - konfigurátor pro návrh rozvodnice Pragma a Kaedra - konfigurátor pro návrh rozváděče Prisma plus (manuál neobsahuje popis této aplikace) - editor štítků pro editování, tvorbu a tisk štítků pro popis přístrojů v rozvodnicích a rozváděčích (manuál neobsahuje popis této aplikace) 5

5 Spuštění aplikace Rozvodnice design Spuštění aplikace Spusťte aplikaci Rozvodnici design a zadejte základní parametry pro rozvodnici v úvodním okně aplikace Zadejte hodnotu jmenovitého proudu rozvodnice Stupeň krytí IP Zvolte požadovanou řadu rozvodnic pro lepší pochopení jednotlivých typů použijte náš katalog nebo stručný popis na následujících dvou stranách 6

6 Volba typu rozvodnice Modul Pragma Rozvodnice do 36 modulů - MiniOpale - IP30, povrchová montáž bez dveří - Mini Pragma - IP40, povrchová i zapuštěná montáž, průhledné nebo plné dveře Rozvodnice Pragma Rozvodnice 13 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozvodnice 18 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozvodnice 24 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozhraní - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž 7

7 Volba typu rozvodnice Modul Kaedra Rozvodnice Kaedra IP65, povrchová nebo zapuštěná montáž, do 72 modulů (po 18 mm) Rozvodnice Mini rozvodnice pro modulární přístroje Zásuvkové rozvodnice se svislým rozhranním Rozhraní zásuvkových rozvodnic Zásuvkové rozvodnice Víceúčelové rozvodnice 8

8 Volba přístrojů 1.Rychlá volba (volba) Použijte klávesu F9 nebo v menu Výrobky zvolte příkaz Rychlá volba přístrojů... Zobrazí se dialogové okno Volba přístroje a zařízení. V záložce Všeobecně klikněte na Produktové značky. Otevře se záložka Volba přístrojů a zařízení ve které můžete vyhledávat přístroj ve zobrazené stromové struktuře nebo můžete využít pole Hledání: umístěné v horní části okna (pro vyhledání nezapomeňte kliknout na ). Přístroj můžete hledat podle části názvu nebo objednacího čísla. Po zvolení prvku ve stromové struktuře se zobrazí v dolní části okna Foto, Popis a Technická dokumentace k přístroji (katalogový list ve formátu.pdf) 9

9 Volba přístrojů 1.Rychlá volba (volba) Klikněte dvojitě na zvolený přístroj zobrazí se dialogové okno pro daný přístroj, ve kterém provedete přesnou specifikaci přístroje, jeho doplňků a příslušenství. Výsledkem je seznam objednacích čísel, počet kusů a popis přístrojů), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 10

10 Volba přístrojů 2.Elektronický katalog (volba) Použijte klávesu Shift+F9 nebo v menu Výrobky zvolte příkaz Elektronický katalog... Zobrazí se Elektronický katalog. Ve stromové struktuře můžete vyhledávat přístroj nebo můžete využít pole Hledat: umístěné v horní části okna. Přístroj můžete hledat podle části názvu nebo objednacího čísla. Po zvolení prvku ve stromové struktuře nebo pomocí hledání se zobrazí v levé části okna Foto, Popis a Technická dokumentace k přístroji (katalogový list ve formátu.pdf) Pro zvolení prvku klikněte dvojitě na Foto přístroje (zařízení) 11

11 Volba přístrojů 2.Elektronický katalog (volba) Klikněte dvojitě na Foto přístroje zobrazíse dialogové okno pro daný přístroj, ve kterém provedete přesnou specifikaci přístroje a jeho příslušenství. Výsledkem je seznam (objednacích čísel, počet kusů, popis přístroje a funkční název), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 12

12 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (zadání) Zadání přístrojů do oblíbených položek V menu Výrobky klikněte na příkaz Oblíbené přístupy. Zobrazí se dialogové okno Oblíbené Správa rychlé volby Přidání nové položky do Kategorie - klikněte na tlačítko Nový v oblasti Kategorie zobrazí se dialogové okno Název - zadejte nový název např. Proudový chránič Domae 13

13 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (zadání) Zadání přístrojů do oblíbených položek Kategorie Proudový chránič Domae je přidána V oblasti Zařízení klikněte na Přidat zobrazíse dialogové okno pro Rychlou volbu přístrojů zvolte požadovaný typ proudového chrániče a potvrďte určitý proudový chránič bude přidán do seznamu v oblasti Zařízení. Pro zobrazení detailu zvoleného přístroje klikněte na. Pro odstranění prvku ze seznamu můžete použít příkaz Vymazat z menu Úpravy nebo klávesu Del 14

14 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (volba) Volba přístrojů z oblíbených položek V oblasti Kategorie a Zařízení zvolte přístroj, který chcete vložit do rozvodnice a klikněte na tlačítko Přidat do košíku. Pro zobrazení obsahu košíku klikněte na tlačítko Košík 15

15 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (volba) Volba přístrojů z oblíbených položek Nakonec potvrďte vaši volbu kliknutím na tlačítko Potvrdit košík Zobrazí se seznam objednacích čísel, počet kusů, popis přístroje a funkční název), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 16

16 Volba přístrojů 4.Předkonfigurovatelná montáž (zadání) Zadání přístrojů pro předkonfigurovatelnou montáž Pomocí myši ve výkresové oblasti zvolte přístroje z již použitého projektu, které chcete uložit pro použití v dalších projektech V menu Výrobky klikněte na Vytvořit předkonfigurovatelnou montáž. Zobrazí se dialogové okno obsahující stromovou strukturu sestav. Strukturu je možné dělit do kategorií pomocí tlačítek na pravé straně. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název sestavy. Sestava je tímto přidána do předkonfigurovatelných montáží. 17

17 Volba přístrojů 4.Předkonfigurovatelná montáž (volba) Volba přístrojů z předkonfigurovatelné montáže Zobrazí se okno se zvolenou záložkou Uživatelské sestavy, která obsahuje seznam vložených předkonfigurovatelných montáží (sestav). Zvolte požadovanou sestavu a klikněte na OK okno se uzavře a zvolená sestava je připojena ke kurzoru myši. Pro vymazání sestavy zvolte sestavu a klikněte na Odstranit. 18

18 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu V menu Výrobky klikněte na Uživatelský katalog. Zobrazí se dialogové okno Uživatelský katalog. Pro přidání nového přístroje do katalogu klikněte na tlačítko Zadat... Zobrazí se dialogové okno pro zadání Výrobce, řady, typu, objednacího čísla a dalších parametrů výrobku 19

19 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu Klikněte na tlačítko Vytvořit pod kolonkou Výrobce. Otevře se dialogové okno pro zadání nového výrobce, např. Neznámy. Klikněte na OK. Nyní klikněte na další prosvětlené tlačítko Vytvořit pod kolonkou Řada a zadejte název řady (Jističe). Stejným způsobem zadejte název typu výrobku (Modulární). 20

20 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit v oblasti Objednací číslo. Otevře se dialogové okno pro zadání objednacího čísla přístroje a jeho parametrů (popis, počet kusů, cena, rozměry,...). Pro potvrzení zadaných parametrů klikněte na OK. 21

21 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (volba) Vložení nového přístroje do uživatelského katalogu V menu Výrobky klikněte na Uživatelský katalog. Zvolte požadovaný výrobek a počet kusů. Potvrďte kliknutím na Přidat. Zvolené výrobky jsou umístěny do oblasti Zvolené přístroje. Následně můžete tyto přístroje umístit do rozvodnice. 22

22 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Zadejte všechny požadované přístroje, které chcete vložit do rozvodnice jednou z uvedených voleb (rychlá volba, elektronický katalog,...) Klikněte na klávesu F11 nebo na tlačítko v panelu nástrojů nebo v menu Asistent zvolte Automatický návrh rozvodnice Definujte pořadí, které chcete použít pro umístění přístrojů v rozvodnici (z oblasti Zvolené přístroje nebo ze záložky Zapojení) standardně je pořadí stejné Zobrazí se následující dialogové okno (viz. další strana) ve kterém zvolte záložku s požadovaným typem montáže, zvolte sloupec s vhodným typem rozvodnice a počet řad (rozvodnice, které neodpovídají parametrům zadaným ve vstupním okně stupeň krytí a jmenovitý proud - není možné zvolit) V horní části okna se zobrazí dostupná rezerva rozvodnice v procentech a pořadové číslo rozvodnice 23

23 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Nyní zvolte požadovaný typ a velikost rozvodnici s ohledem na způsob montáže pomocí jedné ze záložek : Povrchová montáž Zapuštěná montáž Rozhraní (pro zásuvky) Pokud kliknete na zvolenou rozvodnici, v pravé části okna se automaticky označí přístroje, které je možné do rozvodnice vložit. Můžete zvolit i více než jednu rozvodnici (pokud je následně vložíte do pracovní plochy vedle sebe bude použit vhodný spojovací materiál). V horní části okna je uvedena velikost Rezervy a vedle ní pořadové číslo Rozvodnice (max. můžete použít najednou 4 rozvodnice). Pro ukončení tohoto okna klikněte na tlač ítko Dokonč it 24

24 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Zobrazí se záložka Návrh rozvodnice a u ukazatele myši je připojena zvolená rozvodnice. Přesuňte myš do požadovaného bodu vložení a klikněte. Rozvodnice bude umístěna do oblasti. Zobrazení rozvodnice je možné přepínat : Dveře Rozvodnice Rám 25

25 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Pokud je velikost rozvodnice větší než velikost pracovní oblasti v Návrhu rozvodnice zobrazí se následující zpráva Klikněte na OK. Zobrazí se dialogové okno Vybrat formát (rámeček). V oblasti formát zvolte větší velikost formátu (A3, A2,...). Ve spodní části okna můžete zvolit jiný typ rámečku a umístění razítka 26

26 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Zadejte všechny požadované přístroje, které chcete vložit do rozvodnice jednou z uvedených voleb (rychlá volba, elektronický katalog,...) Klikněte na klávesu F11 nebo na tlačítko v panelu nástrojů nebo v menu Asistent zvolte Automatický návrh rozvodnice Definujte pořadí, které chcete použít pro umístění přístrojů v rozvodnici (z oblasti Zvolené přístroje nebo ze záložky Zapojení) standardně je pořadí stejné Zobrazí se následující dialogové okno (viz. další strana) ve kterém zvolte záložku s požadovaným typem rozvodnice (modulární, zásuvková nebo rozhraní), zvolte sloupec s vhodným typem rozvodnice a rozměry (rozvodnice, které neodpovídají parametrům zadaným ve vstupním okně stupeň krytí a jmenovitý proud - není možné zvolit) V horní části okna se zobrazí dostupná rezerva rozvodnice v procentech a pořadové číslo rozvodnice 27

27 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Nyní zvolte požadovanou rozvodnici nebo rozhraní pro umístění přístrojů (v našem případě jde o modulární přístroje a zásuvky). Pokud kliknete na zvolenou rozvodnici, v pravé části okna se automaticky označí přístroje, které je možné do rozvodnice vložit. Můžete zvolit i více než jednu rozvodnici (max. 4). Nezapomeňte, že pokud chcete spojit dvě rozvodnice dohromady, musí mít stejný rozměr. V horní části okna je uvedena velikost Rezervy a vedle ní pořadové číslo Rozvodnice. Pro zadání další rozvodnice klikněte na tlačítko Další 28

28 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Více rozvodnic se automaticky volí pouze v případě, že velikost zvolené rozvodnice je nedostatečná pro vložení vámi zadaných přístrojů do jedné rozvodnice. Zobrazí se stejné okno jako v předešlém případě, pouze pořadové číslo rozvodnice je 2, změnila se také rezerva (75%). Zvolte druhou rozvodnici tak, aby byly označeny všechny zbylé přístroje a klikněte na tlačítko Dokončit. 29

29 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Zobrazí se záložka Návrh rozvodnice a u ukazatele myši je připojena zvolená první rozvodnice. Přesuňte myš do požadovaného bodu vložení a klikněte. Rozvodnice bude umístěna do oblasti. Druhou rozvodnici umístěte nad nebo vedle první rozvodnice. Objeví se spojovací bod a do seznamu materiálu se automaticky vloží potřebná spojovací sada. Zobrazení rozvodnice je možné přepínat mezi Zavřené dveře Otevřené dveře Rám 30

30 Nástroje pro úpravu návrhu Popis přístrojů v oblasti Zvolené přístroje V záhlaví je uvedena celková šířka v modulech všech zadaných přístrojů Modulární přístroje Multi 9 (16 mm) U každého přístroje může být zobrazen funkční název (FA1, FA2,...), popis (C60N jistič 3P...,...) a šířka modulárního přístroje v mm (1 mod, 3 mod,...) Postup jak zobrazit funkční název naleznete na další straně 31

31 Nástroje pro úpravu návrhu Popis přístrojů v oblasti Zvolené přístroje Pro automatické doplnění funkčních názvů zvolte v menu Asistent příkaz Automatické generování funkčních názvů. Názvy budou doplněny podle přednastavených hodnot Pro úpravu přednastavených hodnot klikněte v menu Parametry na Funkční názvy (nastavení). V otevřeném okně můžete provádět změnu nastavení pro jednotlivé prvky instalace. 32

32 Nástroje pro úpravu návrhu Úprava zvoleného přístroje Pokud si přejete již zvolený přístroj v oblasti Zvolené přístroje upravit stačí dvojitě kliknout na tento přístroj. Otevře se dialogové okno pro jeho úpravu nebo v menu Úpravy klikněte na příkaz Upravit přístroj (není možné měnit tímto způsobem počet kusů). Kopírování, vkládání a mazání přístrojů (zařízení) Již umístěné přístroje lze kopírovat, vkládat nebo mazat v oblasti Zvolené přístroje. Pro tyto úpravy můžete využít běžných klávesových zkratek z Windows nebo využít příkazů z menu Úpravy. Popis přístroje Slouží pro úpravu popisu přístroje zobrazeného v oblasti Zvolené přístroje. Zvolte přístroj a v menu Úpravy klikněte na Popis přístroje. Zobrazí se dialogové okno Popis přístroje, ve kterém můžete upravit popis. Ve spodní části okna je zobrazen seznam objednacích čísel, ze kterých se přístroj skládá. Upravený popis bude uveden v oblasti Zvolené přístroje a v Montážním dokumentu. 33

33 Nástroje pro úpravu návrhu Změna formátu (rámečku) strany Pokud je velikost rozvodnice větší než velikost pracovní oblasti v Návrhu rozvodnice musíte změnit velikost formátu pomocí příkazu Formát (rámeček)... v menu Parametry Zobrazí se dialogové okno Vybrat formát (rámeček). V oblasti formát zvolte větší velikost formátu (A3, A2,...). Ve spodní části okna můžete zvolit jiný typ rámečku a razítka 34

34 Nástroje pro úpravu návrhu Grafická kontrola rozmístění V menu Parametry zvolte Grafická kontrola rozmístění pro možnost aktivace pomocníka pro umístění přístrojů nebo pro kontrolu volného místa pro připojení a propojení přístrojů (zadáte minimální svislý prostor mezi 2 přístroji v mm) Automatické ukládání projektu V menu Parametry zvolte Automatické ukládání pro možnost aktivace automatického ukládání zatrhněte požadovanou volbu a zadejte interval v minutách pro automatické ukládání 35

35 Nástroje pro úpravu návrhu Způsob montáže přístrojů do rozvodnice zadejte způsob montáže (umístění) přístrojů v rozvodnici - Svisle (shora dolů nebo zespodu nahoru) - Vodorovně (zleva doprava nebo zprava doleva) 36

36 Nástroje pro úpravu návrhu Odstranit z rozvodnice Pokud máte již rozvodnici včetně všech přístrojů nakreslenou a přejete si některé přístroje (změnit parametry, např. počet pólů, char.,...) nebo rozvodnici (např. velikost,...) upravit, zvolte pomocí myši požadovaný prvek a v menu výrobky klikněte na příkaz Odstranit z rozvodnice nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů. Zvolený prvek (y) bude přesunut z oblasti Návrh rozvodnice do oblasti Zvolené přístroje zde můžete dvojitým kliknutím na prvek provést úpravu a pomocí myši jej přesunout jej přesunout zpět do oblasti Návrh rozvodnice Kliknutím na právé tlačítko myši se zobrazí podmenu 37

37 Výsledky export do dalších aplikací Záložka Výsledky (Objednací číslo, počet, výrobek) Záložka Montážní dokument (Objednací číslo, výrobek, popis, funkční název, rozvodnice, lišty,...) Záložka Návrh rozvodnice (obsahuje čelní pohled na rozvodnici) Tyto výsledky můžete označit pomocí myši a kláves Shift nebo Ctrl zkopírovat (Ctrl+C) a vložit (Ctrl+V) do programu Excel nebo Word 38

38 Výsledky export z programu V menu Soubor zvolte Export objednacích čísel... Bude exportován seznam materiálu uvedený v záložce Výsledky ve formátu.txt Pro provedení cenové nabídky použijte náš Elektronický ceník Ceník SE V tomto případě nesmíte mít zaškrtnutou položku Rozložit objednací čísla v záložce Výsledky. Otevřete Elektronický ceník a vpravo dole klikněte na tlačítko.otevře se dialogové okno Import ze software SE do objednávky. Zaškrtněte políčko Rozvodnice design. Otevře se standardní dialogové okno pro otevření souboru zvolte exportovaný soubor z programu Rozvodnice design (modul Pragma nebo Kaedra) a klikněte na OK. Soubor bude načten a v aplikaci bude k jednotlivým položkám přiřazena cena. V menu Soubor zvolte Export DXF Zobrazí se standardní dialogové okno pro uložení čelního pohledu na rozvodnici ve formátu.dxf (pro další použití v CAD programech) 39

39 Výsledky - tisk V menu Soubor zvolte Tisk Pro tisk je automaticky zvolena záložka, která je v tomto okamžiku v aplikaci vybrána uživatelem - Návrh rozvodnice (čelní pohled na rozvodnici) - Výsledky (seznam materiálu objednací číslo, počet a popis výrobku) - Montážní dokument (seznam materiálu s popisem jeho rozmístění v rozvodnici) Nastavení tisku a Náhled před tiskem je stejný jako v podobných aplikacích pro Windows 40

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Program SeleCAD. - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul OptiLine (parapetní kanály, podlahové krabice, sloupy a sloupky) pro AutoCAD LT a FULL 1 Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 5 Příkazy pro úpravu 9 a) Přepnutí

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a funkce jsou vám k dispozici: začlenění seznamů do hlavního menu rozšíření údajů, na které lze vyhledávat

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

ČESKY. Macro Key Manager Návod k použití

ČESKY. Macro Key Manager Návod k použití ČESKY Macro Key Manager Návod k použití Introduction Macro Key Manager je speciální software pro tablety. S použitím software Macro Key Manager můžete nastavit funkce kláves (Kopírovat = Ctrl+C ) či odkazy,

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

CZ.1.07/2.2.00/ )

CZ.1.07/2.2.00/ ) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill Datum revize: 21.8.2015 (oddělení technické podpory) Cílem tohoto dokumentu je popsat postup

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky Dealer Extranet 3 Cenové nabídky Obsah Vytvoření cenové nabídky se slevou Velux 3 Vytvoření klientské cenové nabídky ze stávající cenové nabídky 10 Vytvoření klientské cenové nabídky pomocí Konfigurátoru

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005

manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005 manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005 manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 2 OBSAH Vizitky...3 Obálky...4 Dopisy...5 Tisk jmenovek...6 Jmenovky...8 Komplimentka...10

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více