Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek"

Transkript

1 Finanční účty (2. účtová třída) Příklad 23 (pokladna, pokladní kniha) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): 1. Tržby za prodané výrobky ,-- 2. Uhrazena oprava obráběcího stroje ,-- 3. Nákup kancelářských potřeb 800,-- 4. Úhrada pohledávek ,-- 5. Výplata mezd zaměstnancům ,-- 6. Odvod hotovosti na bankovní účet ,-- 7. Vyplacení zálohy zaměstnanci na služební cestu 1 200,-- 8. VBÚ Banka vyúčtovala příjem hotovosti na bankovní účet 9. Úhrada telefonních poplatků 2 500, Inventarizační rozdíl (skutečný stav 800,--) Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Příklad 24 (pokladna, pokladní skonto) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): Č. Dokl Text Kč MD D Pokladní skontro 1. Počáteční zůstatek v pokladně ,-- Nominále Ks Kč 2. Tržba v hotovosti za poskytnuté služby , Nákup materiálu za hotové (materiál převzat na sklad) , Hotově zaplacen inzerát v místních novinách 2 000, Hotově zaplaceno za nákup kancelářských potřeb 1 100, Za právní poradu zaplaceno hotově 5 000, Úhrada OFA v hotovosti , Inventarizace (schodek je hrazen hotově) x Příklad 25 (pokladna, pokladní skonto) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): Č. Dokl Text Kč MD D Pokladní skontro 1. PZ v pokladně 5 000,-- Nominále Ks Kč 2. Cestovné 530, Úhrada DFA v hotovosti 2 640, Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti 1 500, Doplnění pokladní hotovosti 9 600, Oprava počítače uhrazena hotově 4 800, Nájemné zaplacené hotově 3 200, Nákup zboží za hotové (bylo převzato na sklad) 1 400, Inventarizace (schodek je hrazen srážkou ze mzdy) 0, x 1

2 Příklad 26 (ceniny) Následující účetní případy zaúčtujte v deníku: 1. VÚD Počáteční stav cenin: a) 10 ks poštovních známek za Kč 7,50/ks b) 3 ks kolků za Kč 500,--/ks 2. DFA Nákup stravenek pro zaměstnance 600 ks za Kč 80,--/ks 3. VÚD Vylepení 4 ks poštovních známek 4. VÚD Použití 1 ks kolku 5. VPD Nákup 2 telefonních karet za Kč 400,--/ks 6. VPD Platba za živnostenský list 1 000,-- 7. VÚD Předání stravenek zaměstnancům: a) částka hrazená zaměstnavatelem povinně b) částka hrazená zaměstnavatelem dobrovolně c) předpis k náhradě zaměstnancům 10 % 8. VPD Nákup poštovních známek 20 ks za Kč 7,50/ks a) 15 ks do zásoby b) 5 ks ihned vylepeno 9. VBÚ Úhrada DFA za stravenky 10. DFA Nákup CCS karty na benzín , VPD Nákup kolku 1 000, VÚD Použití CCS karty při nákupu benzínu 3 000, VÚD 1x telefonní karta předána k používání zaměstnanci 14. VÚD Výsledky inventarizace cenin: stav podle fyzické inventury = Kč ,-- Příklad 27 (bankovní účty, bankovní úvěry) Následující účetní případy zaúčtujte v deníku: 1. VBÚ Úhrada odběratelské faktury Úhrada dodavatelské faktury , ,-- 2. VÚÚ Poskytnutí krátkodobého úvěru bankou ,-- 3. VPD Odvod hotovosti na bankovní účet ,-- 4. VBÚ Připsání krátkodobého úvěru Připsání hotovosti 5. VÚÚ Úhrada splatné dodavatelské faktury z dlouhodobého úvěru ,-- 6. VBÚ Splátka krátkodobého úvěru Úroky z úvěru 7. VÚÚ Splátka krátkodobého úvěru 8. VBÚ Výplata mezd zaměstnancům Bankovní poplatky Úroky z účtu , , , , ,-- 9. PPD Doplnění pokladní hotovosti , VÚÚ Splacení dlouhodobého úvěru 11. VBÚ Výběr hotovosti do pokladny Splacení dlouhodobého úvěru 2

3 Příklad 28 (souvislý příklad finanční účty) 1. VPD Výplata zálohy zaměstnanci na služební cestu 3 000,-- 2. PPD Výběr hotovosti z banky ,-- 3. DFA Nákup cenin 2 000,-- 4. VPD,PŘÍ Nákup materiálu příjem na sklad 400,-- 5. VÚD Použití poštovních známek 162,-- 6. VÚD Vyúčtování služební cesty 3 400, VPD Výplata mezd zaměstnancům ,-- 8. VÚD Spotřeba kolku 100,-- 9. VBÚ Výběr peněz do pokladny 10. VBÚ Úhrada DFA za ceniny 11. VÚD a) schodek v pokladně 120,-- b) předpis schodku k náhradě pokladníkovi 12. VPD Nákup telefonní karty 100, VPD Odvod peněz do banky , VÚD Úhrada manka v pokladně srážkou ze mzdy 15. VBÚ Poskytnutí krátkodobého úvěru , VÚÚ Poskytnutí krátkodobého úvěru 17. VBÚ Vložení hotovosti 18. VPD Cestovné 318, VBÚ Úhrada OFA , VPD Platba nájemného , VÚD Přebytek cenin 50, VBÚ Úroky z běžného účtu 4 820, VPD Nákup kolku určeného k okamžité spotřebě 100, VBÚ Úhrada části krátkodobého úvěru , VÚÚ Úhrada části krátkodobého úvěru 26. VBÚ Úhrada úroků z úvěru 6 000, VPD Vyplacena záloha na služební cestu 1 000, VÚÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru , VBÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru 28. VÚD Vyúčtování služební cesty 720, VBÚ Úhrada pětiny dlouhodobého úvěru 30. VÚÚ Úhrada pětiny dlouhodobého úvěru 31. VBÚ Úroky z dlouhodobého úvěru (za 2 měsíce, 16 % p. a. zaokr. na Kč nahoru) 32. VÚÚ Úhrada zbylé částky dlouhodobého úvěru 33. VBÚ Úhrada zbylé částky dlouhodobého úvěru 34. VÚÚ Úhrada DFA z dlouhodobého úvěru , VBÚ Úroky z dl. úvěru - op. 34 (za 6 měsíců, 14 % p. a. zaokr. na Kč nahoru) výpočet úroků: 3

4 Zásoby (1. účtová třída) Příklad 29 (Účtování pořízení a spotřeby materiálu - tuzemsko, bez DPH) 1. VPD Provize za zprostředkování nákupu materiálu A 700,-- 2. DFA Doprava materiálu B 1 200,-- 3. DFA Nákup materiálu A: 600 ks za Kč 20,-- 4. VPD Nákup materiálu B: 800 m za Kč 70,-- 5. VÚD Doprava materiálu A 500,-- 6. VPD Pojištění zásilky materiálu B 80,-- 7. PŘÍ a) materiál A / PC 1 ks = b) materiál B / PC 1 m = VÝD a) 130 ks materiálu A b) 45 ks materiálu B 9. VBÚ Úhrada dodavatelské faktury za dopravu 10. VÚÚ Úhrada DFA za materiál Příklad 30 (Účtování pořízení a spotřeby materiálu - tuzemsko, DPH) 1. DFA Za látku MARIKA m za Kč 120,-- K úhradě 2. VPD Doprava látky MARIKA 595,-- 3. PŘÍ Látka MARIKA (PC 1 m.) 4. VÚD Doprava látky ELEN 1 600,-- 5. VPD Nákup látky ELEN 50 m za Kč 80,-- 6. VPD Cestovné 714,-- 7. VBÚ Úhrada DFA 8. PŘÍ Látka ELEN (PC 1 m.. ) 9. VPD Nákup kancelářských potřeb 200, VÝD Spotřeba 18 m látky MARIKA 11. OFA Prodej ručníků FELIX (vyrobených z látky MARIKA) 20 ks za Kč 160,-- K úhradě 12. VÝD Použití 6 m látky ELEN 13. VBÚ Úhrada OFA 4

5 Příklad 31 (Účtování nákupu a spotřeby materiálu - různé způsoby pořízení, stejný kurz, DPH) 1. VPD Pojištění dodávky materiálu X 1 500,-- 2. VÚD Doprava materiálu Y 690,-- 3. DFA Za materiál Z 900 kg za Kč 5,-- Doprava 720,-- 4. DFA Za materiál Y 300 ks, EUR 2,--/kus, kurz 30,20 VÚD k DFA č PŘÍ Materiál Z / PC 1 kg = 6. VPD Doprava materiálu X 9 520,-- 7. PŘÍ 400 m materiálu A přijato darem / RPC 1 m = 6 000,-- 8. DFA Za materiál X ks, USD 3,--/kus, kurz 25,00 9. PŘÍ Materiál Y / PC 1 ks = 10. JSD Clo 5 % 11. VÚD k DFA č VÝD 120 m materiálu A 13. PŘÍ Materiál X / PC 1 ks = 14. VÚÚ Úhrada tuzemské DFA 15. VÝD a) 38 ks materiálu Y b) 100 kg materiálu Z 16. VBÚ a) úhrada DFA č. 4 (stejný kurz) b) úhrada DFA č. 8 (stejný kurz) c) úhrada celnici 17. PŔÍ 20 kg materiálu B vlastní výroby / VN 1 kg = 660, VÝD 500 ks materiálu X Příklad 32 (Účtování materiálu základní operace, prodej, nevyfakturované dodávky, nedošlé zásilky) 1. DFA za materiál A 200 kg, SC Kč 65,-- za kg 2. VPD doprava materiálu A 3 570,-- 3. DFA za materiál B 100 ks za USD 6,-- kus (kurz 25,--) 4. DFA za materiál C ,-- 5. JSD clo 4 000,-- VÚD (k DFA č. 3) 6. VPD doprava materiálu B 1 500,-- 7. VBÚ a) úhrada všech DFA b) úhrada celnici 8. PŘÍ 100 ks materiálu B / PC za kus. 9. PŘÍ materiál D , VÝD spotřeba 80 ks materiálu B 11. PŘÍ 200 kg materiálu A / PC za kg OFA prodej 100 kg materiálu A za SC Kč 64,-- / 1 kg 13. VÝD vyskladnění prodaného materiálu A 14. VÚD k DFA č. 4 nedošla do konce účetního období zásilka 15. VÚD k zásilce podle PŘÍ č. 9 nedošla do konce účet. období DFA 16. VÚD KZ účtu Materiál na skladě 5

6 Příklad 33 (materiál souvislý opakovací příklad) 1. DFA nákup materiálu A: 200 kg, SC Kč 65,-- / kg 2. VPD doprava materiálu A: smluvní cena 3 570,-- 3. PŘÍ darem získaný materiál B: 50 ks / Kč za ks ,-- 4. DFA nákup materiálu C: 100 ks, USD 35,-- za ks (kurz 27,50) 5. PŘÍ vlastní výroba materiálu D: 300 l, Kč 15,-- za litr 6. VÚD vlastní doprava materiálu C ,-- 7. DFA nákup materiálu E: smluvní cena ,-- 8. JSD Clo ,-- 9. VÚD (k DFA č. 4) 10. PŘÍ materiál C / Kč za kus PŘÍ materiál A / Kč za kg 12. VÝD spotřeba 30 ks materiálu C 13. PŘÍ 700 kg materiál F / Kč 14,-- za kg 14. OFA prodej 50 ks materiálu C: SC Kč 900,-- za ks 15. VÝD vyskladnění prodaného materiálu 16. VBÚ a) úhrada DFA č. 4 (stejný kurz) b) úhrada OFA č VÚÚ úhrada DFA č. 1 z krátkodobého úvěru 18. DFA nákup materiálu G: 500 m, EUR 2,- za 1 m kurz 30, VÚD (k DFA č.18) 20. VÚD k DFA č. 7 do konce účetního období nedošla zásilka materiálu 21. VÚD k PŘÍ č. 13 nedošla do konce účetního období DFA Příklad 34 (materiál inventarizační rozdíly) 1. VÚD Přirozený úbytek materiálu A 200,-- 2. VÚD Manko nad normu přirozených úbytků materiálu A 1 800,-- 3. VÚD Zaviněné manko materiálu B 400,-- 4. VÚD Přebytek materiálu C 60,-- 5. VÚD Zaviněné manko předepsáno skladníkovi k náhradě 50 % 6. VÚD Náhrada manka srážkou ze mzdy 6

7 Příklad 35 (zboží souvislý příklad vycházející ze znalostí účtování materiálu) 1. VPD Provize za zprostředkování nákupu zboží A 1 500,-- 2. VÚD Doprava zboží B 2 600,-- 3. DFA Nákup zboží C: 200 ks za Kč 20,-- / 1 ks 4. VPD Nákup zboží A: 300 ks za Kč 15,-- / 1 ks 5. VPD Doprava zboží C smluvní cena Uhrazeno 476,-- 6. DFA Nákup zboží B: 400 ks za USD 2,40 / 1 ks (kurz 26,00) 7. VPD Pojištění zásilky zboží C 300,-- 8. JSD Clo 5 % VÚD (k DFA č. 6) 9. PŘÍ Zboží A / PC 1 ks =.. Zboží C / PC 1 ks = VBÚ Úhrada DFA za zboží C Úhrada celního dluhu 11. PŘÍ 100 ks zboží G vyrobeno ve vlastní režii / cena za 1 ks 1 600, OFA Prodej zboží A: 50 ks za SC 30,-- / 1 ks 13. VÝD Vyskladnění prodaného zboží A 14. PŘÍ Zboží B / PC 1 ks =. 15. VBÚ Úhrada DFA za zboží B (stejný kurz) 16. PPD Prodej 30 ks zboží C smluvní cena 1 249, VÝD Vyskladnění prodaného zboží C 18. PŔÍ 80 ks zboží D přijato darem / cena za 1 ks = , VBÚ Úhrada OFA za prodané zboží A 20. PŘÍ 50 ks zboží E / PC 1 ks = 1 400, DFA Nákup zboží F: 150 ks za Kč 18,-- / 1 ks 22. VÚD Manko na zboží A (5 ks) Přebytek na zboží B (2 ks) 23. VÚD Ke konci roku nedošla faktura na zboží E 24. VÚD Ke konci roku nedošla zásilka zboží F 7

8 Příklad 36 (zboží souvislý opakovací příklad) 1. DFA Nákup zboží A: m za Kč 80,-- / 1 m 2. VPD Provize za zprostředkování nákupu zboží B 1 000,-- 3. VÚD Doprava zboží A 6 000,-- 4. VPD Doprava zboží B 3 570,-- 5. DFA Nákup zboží C: m za CHF 8,-- /m (kurz 20,--) 6. VPD Nákup zboží B: 500 m za Kč 62,--/m 7. DFA Doprava zboží C 6 000,-- 8. JSD Clo 5 % VÚD (k DFA č. 5) 9. PŘÍ a) zboží A / PC za 1 m.. b) zboží B / PC za 1 m.. c) zboží C / PC za 1 m VBÚ Úhrada DFA č. 1 a DFA Pořízení zboží D: 800 m za Kč 90,-- /m 12. PŘÍ Zboží E přijaté jako dar 100 m / cena za 1 m 4 000, OFA Prodej zboží B: 50 m za SC 85,-- za 1 m 14. VÝD Vyskladnění prodaného zboží B 15. PŘÍ Zboží F vlastní výroby 300 m / cena za 1 m 9 000, VBÚ a) úhrada celního dluhu b) úhrada OFA za zboží 17. PPD Prodej zboží A: 40 m za SC , VÝD Vyskladnění prodaného zboží A 19. PŘÍ Zboží G m / PC za 1m , VBÚ Úhrada DFA do zahraničí (stejný kurz) 21. VÚD Inventarizace zboží: a) zboží C: skut.stav m, účetní stav.. rozdíl. b) zboží A: skut.stav 965 m, účetní stav. rozdíl. 22. VÚD Předpis manka k náhradě skladníkovi 50 % 23. VBÚ Úhrada manka skladníkem 24. VÚD K nedošla zásilka zboží D 25. VÚD K nemáme fakturu ke zboží G 8

9 Dlouhodobý majetek (0. účtová třída) Příklad 37 (dlouhodobý majetek pořízení z tuzemska, zařazení, odpisy, inventární karta) 1. DFA Nákup obráběcího stroje ,-- 2. VÚD Doprava obráběcího stroje ,-- 3. VPD Montáž a instalace 5 950,-- 4. ZOZ Obráběcí stroj zařazen do používání k VBÚ Úhrada DFA 6. VÚD Odpis obráběcího stroje za 1. rok používání Vypočítejte a zaznamenejte do inventární karty: účetní odpisy: doba používání 4 roky, odpis měsíční daňové odpisy: 2. odpisová skupina, odpis rovnoměrný Firma: Název DM: Výrobní číslo: Datum zařazení: Pořizovací cena: Rok Inventární karta dlouhodobého majetku Množství: Inventární číslo: Účet: Odpis Zůstatková cena účetní daňový účetní daňová Vyhotovil: výpočet: 9

10 Příklad 38 (dlouhodobý majetek nákup ze zahraničí, zařazení, odpisy, inventární karta) Naše firma si pořizuje novou kancelářskou techniku. Na DFA jsme nakoupili kopírovací stroj: smluvní cena USD 3 500,-- (kurz 27,50). Dopravu zajistila přepravní firma, které jsme zaplatili hotově Kč 4 462,50 vč.. Celnice vyúčtovala clo Kč ,--;. Montáž a zapojení kopírky provedli naši zaměstnanci, náklady činily Kč 1 250,--. Podle VBÚ jsme uhradili DFA (stejný kurz) a závazek celnici. Na kopírovací stroj jsme xx vystavili zápis o zařazení. Odpisový plán: 6 let, odpis měsíční. Daňový odpis: 1. odpisová skupina, odpis degresivní. Zaúčtujte všechny účetní případy v deníku včetně odpisu za 1. rok používání. Veďte inventární kartu pro kopírovací stroj za celou dobu používání. INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Rok Účetní odpis Daňový odpis Účetní zůst. cena Daňová zůst. cena výpočet: 10

11 Příklad 39 (dlouhodobý majetek nákup, zařazení, odpisy, vyřazení) 1. DFA Nákup měřícího přístroje ,-- 2. VPD Doprava měřícího přístroje 7 600,-- 3. VPD Montáž měřícího přístroje 1 300,-- 4. DFA Pořízení čerpadla za USD 1600,-- (kurz 28,--) 5. JSD Clo 8 % VÚD (k DFA č. 4) 6. VPD Doprava čerpadla 4 900,-- 7. VÚD Zápis o zařazení: a) měřící přístroj b) čerpadlo 8. VBÚ Úhrada tuzemskému dodavateli Úhrada zahraničnímu dodavateli Úhrada celnici 9. VÚD Účetní odpis za 1. rok dle odpisového plánu: a) měřící přístroj 3 % b) čerpadlo 1/ VÚD Vyřazení plně odepsaného softwaru , VÚD Likvidace poruchové sušičky PC ,-- oprávky ,-- a) b) Vypočítejte daňové odpisy za první 2 roky používání DM za těchto předpokladů: a) měřící přístroj 1. odpisová skupina, odpis zrychlený (degresivní) b) čerpadlo 2. odpisová skupina, odpis rovnoměrný (lineární) výpočet: 11

12 Příklad 40 (souvislý opakovací příklad finanční účty, zásoby, dlouhodobý majetek) č. doklad text Kč MD D 1. VPD Nákup 100 ks známek / Kč 7,50 10 ks ihned vylepeno 2. DFA Nákup zboží 400 ks / USD 5,- /kurz Kč 22,70/ 3. VPD Doprava zboží DPH 19% 2 380,- 4. PPD Výběr hotovosti z BÚ ,- 5. JSD Clo ke zboží 2 600,- 6. VÚD DPH 19% k DFA č VPD Spotřeba 2 kolků / Kč 2 000,- 8. PŘÍ 400 ks zboží / Kč. 9. VBÚ a/ úhrada DFA č. 2 /stejný kurz/ b/ splátka krátkodobého bankovního úvěru c/ úroky z úvěru d/ úroky z BÚ e/ výběr hotovosti z BÚ 9 000, ,- 800, ,- 10. PŘÍ Materiál vlastní výroby 700 kg / Kč ,- 11. DFA Nákup kopírovacího stroje smluvní cena DPH 19% ,- 12. PPD Prodej 120 ks zboží / Kč 140,- DPH 19% 13. VPD Doprava kopírovacího stroje DPH 19% 4 165,- 14. VÚÚ Úhrada DFA č. 11 z dlouhodobého bankovního úvěru 15. VÝD Spotřeba 230 kg materiálu 16. VÚD Zapojení kopírovacího stroje 700,- 17. VÝD Vyskladnění prodaného zboží 18. ZOZ Kopírovací stroj / / 19. VÚD Inventarizace: a/ schodek v pokladně b/ přebytek u cenin c/ manko do normy přirozených úbytků u materiálu d/ přebytek u zboží 20. VÚD a/ předpis k náhradě pokladníkovi 21. DFA Za materiál 300 kg / Kč 35,- DPH 19% 22. VÚD Roční odpis kopírovacího stroje /odpisový plán 5 let/ 23. VÚD K DFA č. 21. do nedošla zásilka materiálu 360,- 15,- 200,- 125,- 12

13 Příklad 41 (mzdy) Vypočítejte mzdy zaměstnanců: p. Slabý: základní mzda ,--, osobní ohodnocení 2 000,--, dávky nemocenského pojištění 1 870,--, stavební spoření 1 500,--, 1 nezaopatřené dítě p. Votava: základní mzda 9 000,--, prémie 1 500,--, odměna 500,--, studuje při zaměstnání, splácí půjčku 500,-- p. Jonášová: odpracovala 160 hodin, tarif činí 50,--/1 h, osobní příplatek 1 000,--, penzijní připojištění 1 000,--, dávky nemocenského pojištění 1 940,--, má 2 nezaopatřené děti Zúčtovací a výplatní listina Zaměstnanec Zákl. mzda Ostatní složky HM Hrubá mzda SP 8 % ZP 4,5 % Nezdanit. položky Daňový základ Záloha na DPFO DNP Ostatní srážky K výplatě Účtování mezd výpočet: 13

14 Mzdové výpočty - schéma výpočtu částky k výplatě Postup Doplňující informace Hrubá mzda Základní mzda, osobní ohodnocení (příplatek), příplatky, prémie, odměny, náhrada mzdy (za dovolenou, státní svátky, prostoje) - sociální a zdravotní pojištění SP = 8 %, ZP = 4,5 % (z hrubé mzdy) - záloha na daň z příjmů FO Viz zvláštní schéma = čistá mzda - dobrovolné srážky ze mzdy Spoření, splátky půjček, výživné, penzijní připojištění, stavební spoření, splátka manka + dávky nemocenského pojištění Při pracovní neschopnosti = částka k výplatě Výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob Postup Doplňující informace Hrubá mzda - sociální a zdravotní pojištění - nezdanitelné částky Na poplatníka (nezdanitelné minimum), na studenta, na invaliditu. = základ daně ( 100) Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru x sazba daně z příjmů FO Dle zákona o DPFO (podle daňových pásem) = záloha na daň z příjmů FO Lze uplatnit slevu Kč 500,-- na 1 nezaopatřené dítě Příklad 42 (provozní zálohy) 1. VBÚ Poskytnuta záloha na dodávku el. energie ,-- 2. PPD Přijata záloha na dodávku výrobků ,-- 3. DFA Za elektrickou energii ,-- Odpočet zálohy Odpočet DPH ze zálohy K úhradě (doplatek) 4. OFA Prodej výrobků ,-- Zúčtování zálohy Zúčtování DPH ze zálohy Doplatek 5. VBÚ Úhrada DFA Úhrada OFA 14

15 Deník 15

16 Sazby pojistného na sociální a zdravotní pojištění (v % z vyměřovacího základu) Poplatník Sociální pojištění Zdravotní NP DZ SPZ pojištění Úhrn Zaměstnanec 1,1 6,5 0,4 8,0 4,5 12,5 Zaměstnavatel 3,3 21,5 1,2 26,0 9,0 35,0 OSVČ 4,4 28,0 1,6 34,0 13,5 47,5 OSVČ bez NP - 26,0 3,6 29,6 13,5 43,1 Odčitatelné položky u fyzických osob Položka Kč/rok Kč/měsíc Nezdanitelné minimum , ,-- Vyživovaná manželka manžel 1) , Částečná invalidita 7 140,-- 595,-- Plná invalidita , ,-- Zvlášť těžce poškozený invalida s průvodcem , ,-- Výdělečně činný student ,-- 950,-- 1) bez vlastních příjmů nebo při příjmech nejvýše do Kč ,-- za rok Penzijní připojištění max , Pojistné na životní pojištění max , Úroky z úvěrů na bytové potřeby max , Zaplacené odborářské příspěvky 1,5 % zdanitelných příjmů, max , Sleva na dani na 1 nezaopatřené dítě 6 000,-- 500,-- Sazby daně z příjmů fyzických osob roční měsíční zálohy pro závislou činnost Základ daně od-do Sazba Základ daně od-do Sazba % % % ze základu nad % ze základu nad % ze základu nad % za základu nad a více % ze základu nad a více % ze základu nad DNP: DVZ do 480,-- prvních 14 dní nemoci 90 % od 15. dne nemoci plně 480,-- až 690,-- 60 % nad 690,-- nepřihlíží se Výpočet: první 3 dny nemoci 25 % od 4. dne nemoci 69 % Dary: FO min. 1000,-- max. 10 % PO min ,-- max. 5 % 2 % Daňové odpisy Lineární (rovnoměrné) Degresivní (zrychlené) Doba Odpisová roční odpisová sazba koeficienty pro zrychlené odpisování odpis. skupina v letech v 1. roce v dalších pro zvýšenou v 1. roce v dalších pro zvýšenou letech vstupní cenu letech vstupní cenu ,0 40,0 33, a 4 14,2 28,6 25, ,0 22,25 20, ,5 10,5 10, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2, V prvním roce odpisování lze odpis navýšit o 10 % ze vstupní ceny DM. 16

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Valutová

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008)

Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008) Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008) pro 3. ročník (1. díl) Obchodní akademie Zpracovala: Ing. Ludmila Berešová Ing. Milena Knajblová Obsah : 1. DPH v tuzemsku strana 1-3 2. DPH a zahraničí

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL PŘIJATÁ FAKTURA Přijatá faktura za vyúčtování telekomunikačních poplatků v daném fakturačním období od smluvního poskytovatele. Přijatá faktura za spotřebu energie v daném fakturačním období od energetických

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více