Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika"

Transkript

1 Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě

2 Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911: symptomy jsou spojené především se symptomatologií schizofrenie L. Kanner,1943: tyto děti přišly na svět s neschopností navázat citový kontakt, stejně jako děti přicházejí na svět s intelektovým nebo fyzickým deficitem H. Asperger, 1944 popsal v článku specifickou psychopatologii sociální interakce dětská forma schizofrenie 80. léta DSM užívá pojem Pervazivní vývojová porucha

3 Současná terminologie poruchy autistického spektra Pervazivní vývojová porucha (Pervasive Developmental Disorders) Skupina poruch charakterizována kvalitativním zhoršením vzájemných společenských interakcí a způsobů komunikace a omezených, stereotypně se opakující zájmů a aktivit. Ve světě je rozšířen pojem porucha autistického spektra V České republice stále v platnosti MKN 10, která hovoří o Pervazivních vývojových poruchách: Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Jiná dezintegrační porucha, Aspergerův syndrom, Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná aj.

4 Genderová specifika a komorbidity s PAS 1% výskyt poruch autistického spektra v populaci. Celkově tedy v České republice žije zhruba osob s touto diagnózou. tato porucha postihuje čtyřikrát častěji chlapce než dívky. spoluvýskyt autismu u jednovaječných dvojčat je velmi vysoký až 70-90%, u dvojvaječných dvojčat riziko nepřesahuje běžné sourozenecké riziko. Komorbidita - koexistence více diagnóz

5 Základní diagnostická triáda PAS deficit v oblasti sociální interakce a sociálního chování deficit v oblasti verbální a neverbální komunikace deficit v oblasti představivosti a hry, omezené stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit. Symptomy se musí projevit v raném dětství Symptomy celkově narušují každodenní fungování Sledujeme pružnost, konzistenci a frekvenci symptomů

6 Kvalitativní narušení v oblasti sociální interakce a sociálního chování Většina dětí s PAS o sociální kontakt stojí, za zdánlivou netečností a zdrženlivostí se skrývá nejistota a neschopnost dítěte kontakt přiměřeně navázat. Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování (oční kontakt, výraz obličeje, postoj těla a gesta) Omezená schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, sdílení pozornosti, omezená schopnost iniciovat sociální interakci Deficity v emoční reciprocitě Deficit ve schopnosti navázat a udržet vztahy odpovídající vývojové úrovni

7 Video: sdílení pozornosti, emoční reciprocita

8 Kvalitativní narušení verbální a neverbální komunikace opožděný vývoj řeči, nebo absence vývoje řeči jako takové o dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost vést nebo udržet konverzaci s ostatními stereotypní opakující se používání jazyka mechanická řeč agramatismy v řeči pragmatická stránka jazyka - repetitivní doptávání, ulpívání na tématech, plynulost konverzace, přiléhavost témat, ukončení konverzace sdílení pozornosti

9 Video: Sdílení pozornosti, neverbální komunikace

10 Kvalitativní narušení oblasti představivosti a hry, omezené stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit Narušení rozvoje nápodoby: narušení schopnosti imitace a symbolické myšlení způsobují omezený rozvoj herních činností a následně i vlastního procesu učení. nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, abnormní intenzitou nebo předmětem zájmu zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech, odpor je změnám stereotypní a opakující se motorické manýrování obtížné přerušení činností, frekvenci a intenzitou hry může vést k problémovému chování

11 Video: Stereotypní hra

12 Nespecifické variabilní rysy nerovnoměrný profil kognitivních schopností (emoční a sociální schopnosti jsou oslabeny ve srovnání globálními kognitivními schopnostmi, hyperlexie) percepční poruchy (zrakové, sluchové,čichové,chuťové, taktilní) odlišnosti v motorickém vývoji a projevech nepřiměřené emocionální reakce fascinace pohybem problémy se spánkem snížená schopnost adaptability

13 Video: Zrakové atypie

14 Video: Adaptace, změna prostředí

15 Klinická diagnostika PAS V posledních letech čelíme zvýšenému počtu nově diagnostikovaných dětí a dospívající dg.pas poruchy autistického spektra se řadí mezi poruchy vrozené, nicméně jejich projevy nejsou v čase stabilní. Aby mohla být stanovena diagnóza, musí být vývojové abnormality u většiny poruch přítomné v prvních třech letech života důležitou oblastí diagnostiky je stanovení mentální úrovně někdy se projevy PAS prohlubují nebo jsou odhaleny s vyšším sociálním očekáváním rychlá diagnóza otevře autistickému dítěti nejlepší perspektivu pro jeho budoucnost. Při hraniční symptomatice lze vyčkat ve sledování v čase a uzavřít jako dg. pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná,aby mohla započít podpůrná a intervenční práce

16 Diagnostický trojúhelník

17 Vybrané diagnostické nástroje pro hodnocení PAS CARS I, I - Childhood Autism Rating Scale Škála dětského autismu a vysokofuknčního autismu ADI-R Autism Diagnostic Interview-Revised CHAT Checklist for Autism in Toddlers DACH Dětské autistické chování ASAS screeningová metoda určená pro detekci Aspergerova syndromu PEP - Psychoeducational Profile, který se využívá pro funkční diagnostiku dětí ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule

18 Závěrem Porucha autistického spektra je pojímána jako různorodý syndrom, jenž limituje jedince v celoživotním procesu vývoje, výrazně snižuje jeho schopnost sociálního fungování a limituje plnohodnotné zařazení jedince do běžného života. Včasné určení diagnózy a následná komplexní intervence u dětí a dospívajících s PAS může vést k významnému zlepšení mentálních schopností, adaptivního chování i ke zmírnění symptomatiky autismu.

19 Použité zdroje SVOBODA, M. a KREJČÍŘOVÁ, D. a VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících.praha: Portál, THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra.praha: Portál, THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra (Informační příručka). APLA Praha Materiály Thorová APLA. Kurz diferenciální diagnostiky a CARS. Journal of autism and developmental disorders

20 s poděkováním a nadějí

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS)

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS) Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS) Žáci s PAS Poruchy autistického spektra jsou V MKN 10 (F.84) označeny jako pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy Dětský autismus, atypický

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra Bc. Tereza Holíková Diplomová práce 2018 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Příloha A - Dotazník pro rodiče

Příloha A - Dotazník pro rodiče SEZNAM PŘÍLOH Příloha A Dotazník pro rodiče Příloha B Výsledky průzkumu Příloha C Systémy založené na gestech a znacích Příloha D Systémy založené na dvojrozměrných nebo trojrozměrných objektech Příloha

Více

Mgr. Lenka Bittmannová SPC při Národním ústavu pro autismus

Mgr. Lenka Bittmannová SPC při Národním ústavu pro autismus Mgr. Lenka Bittmannová SPC při Národním ústavu pro autismus Poruchy autistického spektra patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje jsou pervazivní, všepronikající vrozené, neléčitelné

Více

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Vypracovala: Mgr.

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Mgr. Alena Siváková Konference: DOBRÁ PRAXE 17. 18. 10. 2018 Plzeň Dítě s poruchou autistického spektra na základní škole Mgr. Alena Siváková, Občanské

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem

Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta - Katedra pedagogické a školní psychologie Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem Diplomová práce Monika Zelenková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Předškolní péče o děti s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Vypracovala:

Více

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Univerzita Pardubice Filosofická fakulta. Systém péče o autistické děti ve středních Čechách. Jitka Neumannová

Univerzita Pardubice Filosofická fakulta. Systém péče o autistické děti ve středních Čechách. Jitka Neumannová Univerzita Pardubice Filosofická fakulta Systém péče o autistické děti ve středních Čechách Jitka Neumannová Bakalářská práce 2009 SOUHRN Autismus jako pervasivní vývojová porucha je charakterizována

Více

1 Teoretická východiska

1 Teoretická východiska Úvod Komunikace mezi lidmi způsobuje úsměv, potěšení, radost, smutek, soucit, rozhořčení, zlobu. Komunikace je velká čarodějka. Může člověku změnit život osobní, pracovní, společenský, rodinný. Téma komunikace

Více

Profesní připravenost studentů středních škol a bakalářských programů vysokých škol s ohledem na autismus

Profesní připravenost studentů středních škol a bakalářských programů vysokých škol s ohledem na autismus MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY BRNO Profesní připravenost studentů středních škol a bakalářských programů vysokých škol s ohledem na autismus DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Úvod P o d ě k o v á n í O čem kniha pojednává a pro koho je u r č e n á... 14

Úvod P o d ě k o v á n í O čem kniha pojednává a pro koho je u r č e n á... 14 Obsah Úvod... 13 P o d ě k o v á n í... 13 O čem kniha pojednává a pro koho je u r č e n á... 14 1 Různorodost poruch autistického spektra (PAS)f rozdílná míra symptomatiky... 17 2 Vývoj a změny přístupů

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více

Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy

Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Barbora Pokorná 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. Stupeň základních škol a anglický jazyk pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Julius Bittmann

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Julius Bittmann UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Julius Bittmann 1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vybrané vzdělávací intervence u žáků

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

TVORBA DIDAKTICKÝCH POMŮCEK PRO VÝUKU ŽÁKŮ S AUTISMEM

TVORBA DIDAKTICKÝCH POMŮCEK PRO VÝUKU ŽÁKŮ S AUTISMEM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY TVORBA DIDAKTICKÝCH POMŮCEK PRO VÝUKU ŽÁKŮ S AUTISMEM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra

Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011 11:55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011 11:55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011 11:55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011 11:55 Page 2 diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Katedra Pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Eliška Čižmářová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Katedra Pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Eliška Čižmářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra Pedagogiky Diplomová práce Bc. Eliška Čižmářová Vliv včasné diagnostiky na rodinu dítěte s PAS The influence of early diagnosis for family of children

Více

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Helena Plašilová Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického

Více

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu Příloha č. 1 Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/1.2.00/14.0122) Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu - IDS (The Intelligence and Development

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku Bakalářská práce Brno 2016 Vedoucí práce: doc.

Více

Využití prvků psychomotoriky v edukačním procesu žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ speciální

Využití prvků psychomotoriky v edukačním procesu žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ speciální MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Využití prvků psychomotoriky v edukačním procesu žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ speciální Diplomová práce Brno 2016 Vedoucí

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

6. Dítě s poruchou autistického spektra

6. Dítě s poruchou autistického spektra 6. Dítě s poruchou autistického spektra Pervazivní vývojové poruchy a dětské psychózy jako závažné socializační a vzdělávací znevýhodnění str. 365 376 Pervazivní vývojové poruchy dětský autismus, Aspergerův

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Zdravotně sociální podpora rodin pečujících o dítě s autismem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Jana Marešová Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Rozvíjení komunikačních dovedností dítěte s vysoce funkčním autismem v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÉ NÁMĚTY K HODINÁM TĚLESNÉ VÝCHOVY ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce (bakalářská) Autor: Šárka Jallitschová, Aplikovaná

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra)

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra) VERZE K RECENZI V. Čadilová, K. Thorová, Z. Žampachová a kol. Vydala: Univerzita

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Poděkování patří dále rodině za velkou podporu během tvorby práce.

Poděkování patří dále rodině za velkou podporu během tvorby práce. PODĚKOVÁNÍ Autorka diplomové práce děkuje především vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za trpělivost, cenné rady a připomínky při tvorbě diplomové práce. Poděkování patří dále rodině za velkou podporu

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Diagnostika mentálních retardací

Diagnostika mentálních retardací Diagnostika mentálních retardací Psychodiagnostika - aplikovaná psychologická disciplína. Jejím úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, popřípadě dalších charakteristik jedince. Je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE AUTISMUS A STIGMA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Bárová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta. Katedra učitelství Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta. Katedra učitelství Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Katedra učitelství Bakalářská práce Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Sociální pedagogika Denní studium Téma: Spektrum sociálních

Více

Příprava učitelů na integraci dětí s poruchou autistického spektra do běžné základní školy

Příprava učitelů na integraci dětí s poruchou autistického spektra do běžné základní školy UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE Pedagogická fakulta Katedra psychologie Příprava učitelů na integraci dětí s poruchou autistického spektra do běžné základní školy Preparing the teachers for the integration

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra Sociální práce Diplomová práce Bc. Klára Palme Dostupné a plánované služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR Available and planned

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Svatava Olejková Diagnostika autismu a podpora rodin dětí s autismem v raném věku v Moravskoslezském

Více

Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra. Iveta Vonková

Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra. Iveta Vonková Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra Iveta Vonková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Mokrá. Communication of a child with autism spectrum disorder

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Mokrá. Communication of a child with autism spectrum disorder Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Mokrá Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra Communication of a child

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Terezie Kudrnová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU KATEDRA FYZIOTERAPIE Specifika motorického

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

P řed m lu v a P řed m lu v a k č e s k é m u v y d á n í Poznámka překladatelky Poděkování Úvod... 17

P řed m lu v a P řed m lu v a k č e s k é m u v y d á n í Poznámka překladatelky Poděkování Úvod... 17 P řed m lu v a... 11 P řed m lu v a k č e s k é m u v y d á n í... 13 Poznámka překladatelky... 15 Poděkování... 16 Úvod... 17 K a p ito la 1 D iagnóza... 19 Diagnostika Aspergerova sy n d ro m u...22

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

Význam správné diagnostiky PAS a mezioborové spolupráce z pohledu dětského psychiatra

Význam správné diagnostiky PAS a mezioborové spolupráce z pohledu dětského psychiatra Význam správné diagnostiky PAS a mezioborové spolupráce z pohledu dětského psychiatra MUDr. Štěpánka Beranová Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Institut neuropsychiatrické péče Obsah 1.

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM Diplomová práce BRNO 2005 Renáta Tomiczková Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce paní PhDr. Janě Kadavé, za odborné a podnětné vedení mé diplomové práce, za milý a velmi vstřícný přístup, především za cenné rady, které mi poskytla. Též

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Dospívající s PAS terapie a rozvoj sociálních dovedností

Dospívající s PAS terapie a rozvoj sociálních dovedností Dospívající s PAS terapie a rozvoj sociálních dovedností Kateřina Šrahůlková - psycholožka, terapeutka Podstata poruch autistického spektra vývoj dítěte je narušen do hloubky nejde o (na první pohled)

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití MMPI-2 v diferenciální diagnostice Aspergerova syndromu a schizofrenie Using the MMPI-2 in Differential Diagnostic

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2014 Jakub Tkadlčík Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Vedoucí práce: B7506 Speciální pedagogika 7506R029 Speciální pedagogika pro vychovatele Tereza Kafková

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ucelená (re)habilitace u osob s autismem Karolína Šilarová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ucelená (re)habilitace u osob s autismem Karolína Šilarová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ucelená (re)habilitace u osob s autismem Karolína Šilarová Bakalářská práce 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně.

Více

Motivační systémy u dětí s poruchou autistického spektra

Motivační systémy u dětí s poruchou autistického spektra Motivační systémy u dětí s poruchou autistického spektra Diplomová práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Vedoucí práce: N7506 Speciální pedagogika 7506T002 Speciální pedagogika Bc. Kristýna

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Marta Slouková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně-pedagogických studií Bakalářská práce Marta

Více

SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM

SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SOUROZENECKÉ VZTAHY V RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková,

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Michaela Binderová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Michaela Binderová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Michaela Binderová Specifika komunikace a sebeobsluhy u dětí s poruchou autistického spektra Olomouc

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

Úvod. Motto: Jsem schopna ovládnout autismus a budu ho ovládat nedovolím, aby autismus ovládal mne. Donna Williams

Úvod. Motto: Jsem schopna ovládnout autismus a budu ho ovládat nedovolím, aby autismus ovládal mne. Donna Williams Úvod Motto: Jsem schopna ovládnout autismus a budu ho ovládat nedovolím, aby autismus ovládal mne. Donna Williams Narozením dítěte s postižením se rodina a nejbližší okolí musí vyrovnávat s velkou psychickou

Více

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika 1. Brzy půjdu do školy : uvolňovačky, hledání rozdílů, počítání, barvy a tvary -- 1. vydání Praha : Fragment, 2016 -- 48 nečíslovaných stran ISBN 978-80-253-2796-8

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Pavlíčková PRAHA 2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Integrace žáka s Aspergerovým

Více

Řeč. u osob se sluchovým postižením. Mgr. MgA. Mariana Koutská

Řeč. u osob se sluchovým postižením. Mgr. MgA. Mariana Koutská Řeč u osob se sluchovým postižením mariana.koutska@gmail.com Ontogenetický vývoj řeči přípravné období Prenatální příprava na komunikaci: dumlání palečku, olizování pupeční šňůry, nitroděložní kvílení

Více

Strukturované učení u žáků s autismem

Strukturované učení u žáků s autismem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Strukturované učení u žáků s autismem Vypracoval: Mgr. Petra Janotová Vedoucí práce: PaeDr.

Více