Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250"

Transkript

1 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a automatický seřizovací (vyvažovací) ventil omezovač průtoku. Typická použití: Regulace teploty a automatické vyvažování koncových jednotek (vzduchotechnická zařízení, akumulátory tepla/chladu, apod.) Popis Výhody: AB-QM zajišťuje nejnižší celkové náklady, které jsou popsány v následujících bodech. Přesné, takově nezávislé, seřízení (vyvážení) průtoku zajišťující v koncových jednotkách projektovaný průtok a teplotní spád i při částečném zatížení. AB-QM je schopen regulovat teplotu i při částečném zatížení jednotky s rovnocenou stabilitou v celém rozsahu použití. Změny tlakových poměrů jsou korigovány regulátorem tlakového rozdílu. To znamená méně negativních vlivů na regulační proces a současně minimalizaci zásahů servopohonu. AB-QM nabízí plnou flexibilitu přesného nastavení projektované hodnoty průtoku nejenom při úvodním zprovoznění, ale i při běžném provozu soustavy. K nastavení průtoku není třeba žádné měření tlaků a přepočítávacích tabulek. Vlastnosti AB-QM umožňují plnou kontrolu nad soustavou v reálných podmínkách. Speciální konstrukce membrány a regulační kuželky minimalizuje riziko zablokování ventilu. Trvale správný průtok je základním předpokladem pro spokojeného zákazníka bez reklamací. Přesné seřízení průtoku bez ohledu na provozní zatížení soustavy zamezí vyšší spotřebě energie, která je obvyklá u soustav s proměnným průtokem realizovaných statickou seřizovací metodou. Jelikož AB-QM ventil plní dvě funkce - seřizovací a regulační - instalační náklady jsou poloviční. Měřící vsuvky umožňují optimalizovat energetickou spotřebu čerpadel. Zařízení typu Plug and Play a to dokonce tehdy, když ještě není dokončena kompletní instalace. Například, když je nějaké podlaží jižprovozováno a montáž pokračuje do dalších podlaží, tak provozovaná podlaží osazená ventily AB-QM jsou již plně funkční a vyvážená. Zjednodušeně: Omezení průtoku je dosahováno nastavením ventilu na požadovaný průtok ve stylu Nastav a zapomeň! Průtok je jediný parametr potřebný pro návrh ventilu což znamená jednoduchou a rychlou volbu vhodného ventilu. Nastavení maximálního průtoku na ventilu AB-QM odpovídá maximálním doporučeným hodnotám průtoku a rychlosti v potrubí dle mezinárodních standardů. Změna lineární charakteristiky ventilu na rovnoprocentní volbou nastavení elektrického pohonu. Žádné výpočty autority ventilu. Přínosem je skutečnost, že lze ventily zprovoznit a nastavit bez speciálního nářadí, měřících přístrojů a vyškolených specialistů. Snadné řešení problémů v soustavě. Kompaktní konstrukce umožňuje montáž ventilů i do stísněných prostorů, např. ve fan-coilech. 1

2 Aplikace - systémy s proměnným průtokem Vzduchotechnická jednotka (VZT) / fan-coil (FCU) AB-QM v kombinaci s příslušným elektrickým pohonem lze použít jako regulační ventil s plnou autoritou pro přesnou a stabilní regulaci vzduchotechnických jednotek a současně jako automatický omezovač průtoku jednotkou. Ventil AB-QM zajistí požadovaný průtok v každé vzduchotechnické jednotce a významně zjednodušuje hydraulické seřízení soustavy. Regulační ventil AB-QM má stále 100%-ní autoritu díky integrovanému regulátoru tlakového rozdílu a proto i při částečném zatížení (výkonu) soustavy nedochází k nepříznivému ovlivnění regulace teploty jako je tomu u klasického regulačního ventilu. Použitím AB-QM je celá soustava rozdělena do nezávislých regulovaných okruhů, které se navzájem neovlivnňují. Nastavení průtoku je velmi snadné, stačí nastavit hodnotu požadovaného průtoku jednotkou přímo na AB-QM bez žádných speciálních měřících a vyvažovacích metod. To znamená velkou úsporu pracovního času. Kombinace několika funkcí v jednom ventilu znamená méně ventilů a tím méně práce při jejich instalaci. Pro regulaci teploty lze AB-QM dle potřeby vybavit různými typy elektrických pohonů s ovládáním ON/OFF; 3 bodovým; modulačním 0-10V. V soustavách s chladícími stropy nebo trámy je možné použít ventil AB-QM pro seřízení požadovaného průtoku a současně pro regulaci teploty. Chladící strop Použitím ventilů AB-QM snížíte celkové náklady: - Žádné výpočty, ale snadný výběr. - Nižší investice, protože je potřeba pouze jeden ventil, který spojuje funkce vyvážení a regulace. - Rychlá montáž, neboť instalace jednoho ventilu je kratší než instalace dvou ventilů. - Rychlé uvedení do provozu díky snadnému a rychlému nastavení. 2

3 Aplikace - soustavy s konstantním průtokem V jednotrubkové topné soustavě může být AB-QM ventil instalován jako automatický regulátor průtoku na každé stoupačce. AB-QM ventil omezuje průtok na hodnotu nastavenou na ventilu a tím se tak automaticky udržuje seřízení celé soustavy. Existuje velmi mnoho aplikací kde lze ventil AB-QM použít. V principu pokaždé, když je požadováno automatické seřízení průtoku nebo regulační ventil řízený el. pohonem s plnou autoritou, lze použít ventil AB-QM. Například v soustavách s vzduchotechnickými jednotkami, chladícími trámy, stropy apod. Poznámka: Další příklad použití vám poskytne místní dodavatel společnost Danfoss. 3

4 Regulace Ventil AB-QM má lineární charakteristiku regulace. Ventil AB-QM je tlakově nezávislý, což znamená, že charakteristika regulace není závislá na dostupném tlaku a není ovlivněna nízkou autoritou. Omezení průtoku ventilu AB-QM se dosahuje omezením zdvihu a servopohony Danfoss kalibrují zdvih ventilů. To znamená, že ventil AB-QM si udržuje svou lineární charakteristiku bez ohledu na nastavení nebo diferenční tlak. Díky předvídatelné charakteristice lze u ventilu AB-QM použít servopohony pro změnu reakce z lineární na logaritmickou (rovnoprocentní). Proto je ventil AB-QM vhodný pro všechny aplikace, včetně vzduchotechnických jednotek, kde je zapotřebí rovnoprocentní charakteristika k zajištění stabilního řízeného okruhu. Servopohony lze přepínat z lineárního na logaritmický režim přepnutím přepínače na servopohonu. 100 % Pro jakékoli uvedené 100 % nastavení Lineární (LIN) nastavení zůstane konstantní při libovolném tlaku Logaritmické (LOG) nastavení zůstane konstantní při libovolném tlaku V Objednávání Závitová verze AB-QM Obrázek DN Q max. (l/h) Vnější závit (ISO 228/1) Objednací číslo AB-QM Vnější závit (ISO 228/1) Objednací číslo 10 LF Z Z0251 G ½ G ½ Z Z LF Z Z0252 G ¾ G ¾ Z Z G 1 003Z0213 G 1 003Z G 1 ¼ 003Z0214 G 1 ¼ 003Z G 1 ½ 003Z0215 G 1 ½ 003Z G 2 003Z0700 Ventil AB-QM (DN 10 32) nemůže být upraven na G 2 ½ 003Z0710 variantu s měřícími koncovkami Přírubová verze AB-QM s měřícími koncovkami Obrázek DN Q max. (l/h) Vnější závit Objednací číslo Z Z0702 PN Z Z Z Z Z0707 PN 16 1) Z0708 1) Bližší informace najdete v datovém listu AB-QM Sada (jeden MSV-M a AB-QM bez měřících koncovek) Obrázek * Včetně MSV-M DN15 s vnějším závitem G 3 4A DN Q max. (l/h) Vnější závit (ISO 228/1) Objednací číslo G ½ A 003Z0241* G ¾ A 003Z G 1 A 003Z G 1 ¼ A 003Z G 1 ½ A 003Z0245 4

5 Objednávání (pokračování) Příslušenství a náhradní díly Typ Závitové šroubení (1 kus) Přivařovací koncovky (1 kus) Sada koncovek propájení (2 ks matek, 2 ks těsnění, 2 ks pájecích vložek) Blokovací kroužek K potrubí Uzavírací a ochranný prvek (maximální uzavírací tlak 16 bar) Uzavírací prvek plast (maximální uzavírací tlak 1 bar) Rukojeť pro použití AB-QM bez pohonu (podrobnosti viz návod k obsluze) Poznámky K ventilu Objednací číslo R 3/8 DN Z0231 R 1/2 DN Z0232 R 3/4 DN Z0233 R 1 DN Z0234 R 1 1/4 DN Z0235 R 11/2 DN Z0279 R 2 DN Z0278 DN Z0226 DN Z0227 Přivařeno DN Z0228 DN Z0229 DN Z0270 DN Z x1 mm DN Z x1 mm DN Z7017 DN DN DN Z Z Z Z Z0696 uzavírací bod (rozměry) pro DN ±0.3 Kombinace ventilu AB-QM s typickými elektrickými servopohony (AB-QM DN ) Typ ventilu Zdvih (mm) AMV 110 NL TWA-Z 2) AMI 140 ABNM-Z AME 110 NL 3) Doporučená objednací kódová čísla (více informací viz technické a datové listy servopohonů) 082F1226 NC, 230 V 082H8048 AMI V, 12 s/mm, 2-Dvoubodové řízení 082F1094 Termoelektrický pohon 24 V (0-0 V) 082F1072 Adaptér pro AB-QM (M30 1.5) 082H8056 AMV 110 NL 24 V, 24 s/mm, 3-Tříbodové řízení 082H8057 AME 110 NL 24 V, 24 s/mm, 0-10 V AME 15 QM 082H3075 AME 15 QM 24 V, 11 s/mm, 0-10 V DN ü ü ü ü - DN 25, ü 1) ü ü 4) ü - DN 40, ü DN ü 1) až 60 % hodnotyq max 2) Mějte na zřeteli, že s ventilem AB-QMlze použít pouze tento typ TWA servopohonu 3) Minimální doporučené nastavení AB-QM je 20 % 4) až 80 % hodnoty Q max Poznámka: Informace o všech dostupných servopohonech ventilu AB-QM vám poskytne místní dodavatel společnost Danfoss. Kombinace ventilu AB-QM s typickými elektrickými servopohony (AB-QM DN ) Typ ventilu Zdvih (mm) AME 55 QM AME 85 QM Doporučená objednací kódová čísla (více informací viz technické a datové listy servopohonů) 082H V, 8 s/mm, 0-10 V DN ü DN ü 082G V, 8 s/mm, 0-10 V DN ü DN ü Provozní diferenční tlak pro všechny ventily AB-QM je 4 bar. Uzavírací difenční tlak pro všechny pohony je maximálně 6 bar. Poznámka: Informace o všech dostupných servopohonech ventilu AB-QM vám poskytne místní dodavatel společnost Danfoss. 5

6 Technické údaje AB-QM (Verze ventilu se závity) Jmenovitý průměr Rozsah průtoku Q min (20 %) 3) DN 10 Níz.Průtok Níz.Průtok Q min (40 %) 3) l/h Q max (100 %) Diferenční tlak 1) kpa Jmenovitý rozsah PN 16 Regulační rozsah Charakteristika regulačního ventilu Ve shodě s normou IEC 534 jde regulační rozsah do nekonečna, kdy charakteristika cv je lineární. Lineární, lze převést servopohonem na rovnoprocentní. Netěsnost podle IEC 534 Žádná viditelná netěsnost (při 100 N) Uzavírací funkce Podle normy ISO 5208 třída A žádná viditelná netěsnost Maximálně 0,05 % z k v při 500N Voda a směs vody pro uzavřené otopné a chladicí systémy podle zařízení typu I pro DIN EN Průtočné médium Při použití v zařízení typu I pro DIN EN jsou podniknuta příslušná ochranná opatření. Jsou dodrženy požadavky VDI 2035, části 1 a 2 Teplota média C Zdvih mm Připojení Materiály ve styku s vodou vnější závit (ISO 228/1) G ½ G ½ G ¾ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2 G 2½ servopohon M Standard Danfoss Tělo ventilu Mosaz (CuZn40Pb2 - CW 617N) Membrány a o-kroužky EPDM Pružiny Číslo , Číslo Šedá litina EN-GJL-250(GG25) Kužel (Pc) Číslo CuZn40Pb3 - CW 614N, Číslo Sedlo (Pc) EPDM Číslo Kužel (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N Sedlo (Cv) CuZn40Pb2 - CW 617N Číslo Screw Ploché těsnění Těsnící materiál (pouze pro ventily s měřicími koncovkami) Materiály mimo styk s vodou Nerezová ocel (A2) NBR Dimetakrylát ester Plastové součásti POM - Zapuštěné a vnější šrouby CuZn39Pb3 - CW 614N; W.Nr ; W.Nr ) Δp = (P1 P3) min~max 2) V souladu s možnostmi použití speciálně v soustavách netěsných vůči pronikání kyslíku je potřeba zohlednit instrukce podané výrobcem chladící látky ve vztahu k použitým materiálům 3) Možné je omezení průtoku pod hodnotou Q min. Bez ohledu na omezení průtoku může ventil regulovat až do 0 % nastavení. Pc - část regulátoru tlaku Cv - část regulačního ventilu 6

7 Technické údaje (pokračování) 1) Δp = (P1 P3) min~max 2) Možné je omezení průtoku pod hodnotou Q min. Bez ohledu na omezení průtoku může ventil regulovat až do 0 % nastavení. 3) V souladu s možnostmi použití speciálně v soustavách netěsných vůči pronikání kyslíku je potřeba zohlednit instrukce podané výrobcem chladící látky ve vztahu k použitým materiálům Pc - část regulátoru tlaku Cv - část regulačního ventilu AB-QM (Verze ventilu s přírubou) Jmenovitý průměr DN Rozsah Q min (40 %) 2) l/h průtoku Q max (100 %) Diferenční tlak 1) kpa Jmenovitý rozsah PN 16 Regulační rozsah Ve shodě s normou IEC 534 jde regulační rozsah do nekonečna, kdy charakteristika cv je lineární Regulační charakteristika ventilu Lineární, lze převést servopohonem na rovnoprocentní Netěsnost podle IEC 534 Maximálně 0,05 % z k v při 500 N Uzavírací funkce Podle normy ISO 5208 třída A žádná viditelná netěsnost Voda a směs vody pro uzavřené otopné a chladicí systémy podle zařízení typu I pro DIN EN Průtočné médium Při použití v zařízení typu I pro DIN EN jsou podniknuta příslušná ochranná opatření. Jsou dodrženy požadavky VDI 2035, části 1 a 2 Teplota média C Zdvih mm Připojení příruba PN 16 servopohon Standard Danfoss Materiály ve styku s vodou Tělo ventilu Šedá litina EN-GJL-250(GG25) Membrány/Vlnovec EPDM O-kroužky EPDM Pružiny Číslo , Číslo Kužel (Pc) CuZn40Pb3 - CW 614N, W.Nr Sedlo (Pc) Číslo Kužel (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N Sedlo (Cv) Číslo Šroub Nerezová ocel (A2) Ploché těsnění NBR Jmenovitý průměr DN Rozsah Q min (40 %) 2) l/h průtoku Q max (100 %) Diferenční tlak 1) kpa Jmenovitý rozsah PN 16 Regulační rozsah Ve shodě s normou IEC 534 jde regulační rozsah do nekonečna, kdy charakteristika cv je lineární Regulační charakteristika ventilu Lineární, lze převést servopohonem na rovnoprocentní Netěsnost podle IEC 534 Maximálně 0,01 % z k v při 650 N Maximálně 0,01 % z k v při 1000 N Voda a směs vody pro uzavřené otopné a chladicí systémy podle zařízení typu I pro DIN EN Průtočné médium Při použití v zařízení typu I pro DIN EN jsou podniknuta příslušná ochranná opatření. Jsou dodrženy požadavky VDI 2035, části 1 a 2 Teplota média C Zdvih mm Připojení příruba PN 16 servopohon Standard Danfoss Materiály ve styku s vodou Tělo ventilu Šedá litina EN-GJL-250(GG25) Membrány/Vlnovec Číslo EPDM O-kroužky EPDM Pružiny Číslo Číslo Kužel (Pc) Číslo NC Číslo Sedlo (Pc) Číslo Kužel (Cv) Číslo NC Číslo Sedlo (Cv) Číslo Šroub Číslo Ploché těsnění Grafitové těsnění Bez obsahu azbestu 7

8 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM, DN Konstrukce Vřeteno Ucpávka Plastový kroužek Kuželka regulačního ventilu Membrána Hlavní pružina Dutinová kuželka (regulátor tlaku) 8 Vulkanizované sedlo (regulátor tlaku) 1 Blue Red 4 6 P2-P3 Pump optimization Q=const. Q=const. 7 8 Q P2-P3 P1 P3 P2 P2-P3 P1-P3 AB-QM DN Funkce: Ventil AB-QM 16kP a se skládá ze dvou částí: 1. Regulátor tlakového rozdílu (20kPa) 2. Regulační ventil 8 1. Regulátor tlakového rozdílu P1-P3 DPC Regulátor tlakového rozdílu udržuje na regulačním ventilu konstantní tlakový rozdíl. Tlakový rozdíl (p2-p3) na membráně je vyrovnáván silou pružiny. Kdykoliv se na regulačním ventilu změní tlakový rozdíl (v závislosti na změnách v soustavě nebo na pohybu regulačního ventilu), tak se dutinová kuželka přemístí novou rovnováhu a drží tlakový rozdíl na konstantní úrovni. 400kPa Δp = (P1-P3) ΔpCv = (P2-P3) 2. Regulační ventil Cv Regulační ventil má lineární charakteristiku. Funkce nastavení omezení zdvihu umožňuje upravit Kv hodnotu regulačního ventilu. Procenta (%) nastavená na stupnici vyjadřují procenta jmenovitého průtoku, jehož 100% hodnota je vyznačena na ventilu. Změnu omezení zdvihu lze provést nadzvednutím blokovacího mechanizmu na horní části ventilu a otočením horní části ventilu do požadované polohy, zobrazení polohy je na stupnici uváděno v %. Blokovací mechanizmus automaticky brání nežádoucím změnám zvoleného nastavení.

9 Konstrukce (pokračování) 1. Uzavírací šroub 2. Hlavní pružina 3. Membrána 4. Kuželka regulačního ventilu 5. Sedlo 6. Tělo ventilu 7. Kužel regulačního ventilu 8. Pojistný šroub 9. Stupnice 10. Ucpávka 11. Vřeteno AB-QM DN AB-QM DN 40, Tělo ventilu 2. Sedlo ventilu 3. Kuželka regulátoru tlakového rozdílu 4. Kuželka regulačního ventilu 5. Odlitek regulátoru 6. Tvarovaná membrána 7. Seřizovací šroub 8. Vlnovec pro odpuštění tlaku na kuželce regulátoru tlakového rozdílu P1 P3 P1 P3 AB-QM DN 125 AB-QM DN 150 9

10 Konstrukce (pokračování) 1. Tělo ventilu 2. Sedlo ventilu 3. Kuželka regulátoru tlakového rozdílu 4. Kuželka regulačního ventilu 5. Odlitek regulátoru 6. Tvarovaná membrána 7. Seřizovací šroub 8. Vlnovec pro odpuštění tlaku na kuželce regulátoru tlakového rozdílu P1 P3 AB-QM DN 200,

11 Dimenzování Vnější závit Přírubové připojení Průtok 11

12 Dimenzování (pokračování) Příklad 1: Systém s proměnlivým průtokem Zadání: Chladicí jednotka má výkon: W Teplota průtoku v systému: 6 C Teplota zpětného toku v systému: 12 C Požadováno Regulační a seřizovací ventily: Ventil AB-QM se servopohonem řízeným regulátorem. Výběr ventilu: AB-QM DN 10 mm, Q max = 275 l/h nastavení na 143/275 = 0.52 = 52 % z maxima otevření. Servopohon: AMV 110NL - 24 V Poznámka: Požadovaný minimální tlakový rozdíl na ventilu AB-QM DN10 je 16 kpa. Řešení: Průtok v systému: Q (l/h) Q = / ( 12 6 ) = 143 l/h Příklad 2: Systém s konstantním průtokem Zadání: Chladicí jednotka má výkon: 4000 W Teplota na přívodu: 6 C Vratná teplota: 12 C Požadováno automatický omezovač průtoku: Ventil AB-QM a nastavení Řešení: Průtok v systému: Q (l/h) Q = / ( 12 6 ) = 573 l/h Výběr ventilu: AB-QM DN 20 mm s Q max = 900 l/h nastavení na 573/900 = 0,64 = 64 % maximálního otevření Poznámky: požadovaný minimální tlakový rozdíl ventilu AB-QM DN 20: 16 kpa Příklad 3: Dimenzování AB-QM podle dimenze potrubí Zadání: Průtok systémem 1,4 m 3 /h (1 400 l/h = 0,38 l/s), rozměr potrubí DN 25 mm Požadováno automatický omezovač průtoku: Ventil AB-QM a nastavení Řešení: V tomto případě můžeme vybrat ventil AB-QM DN 25 mm s průtokem Q max = l/h Přijatelné podmínky a rozměry jsou do rychlosti proudění 1.0 m/s. Nastavení ventilu AB-QM DN 25 mm 1 400/1 700 = 0,82 = 82 % maximálního otevření Poznámky: Požadovaný minimální diferenční tlak na ventilu AB-QM DN25: 20 kpa Doporučuje se kontrola maximální rychlosti proudění v trubce. Proto vypočítáme rychlost proudění v trubce pro následující stav: DN 25 mm Di 27,2 mm 12

13 Optimalizace čerpadel / Pomoc při potížích Blue Modrá Cervená Red P2-P3 nastaven Q Q=const. Optimalizace erpadla podle nastaven Pump optimization Q=const. nastaven Q podle nastaven P2-P3 P1 P2 P3 P1-P3 P2-P3 16kP a (20kPa) * Δp min = (P1-P3) min ** Δp cv.min = (P2-P3) min 400kPa P 1 -P3 AB-QM (DN 10-32), osazený měřicími koncovkami, umožňuje napříč regulačním ventilem měřit tlakový rozdíl (p2-p3), zatímco u AB-QM (DN ) měření mezi body p1 a p3. Jestliže tento tlakový rozdíl přesahuje určitou hodnotu (rozdílnou podle DN ventilu), znamená to, že je regulátor tlakového rozdílu provozuschopný a bude tak docházet k omezení průtoku. Měřící funkce může být využita pro ověření zda máme dostatečný diferenční tlak a průtok. Měření ventilu AB-QM (DN ) se provádí mezi body p1 až p3. Jestliže diferenční tlak přesáhne určitou hodnotu, znamená to, že je regulátor diferenčního tlaku funkční a bude zajišťovat omezení průtoku. Funkci měření lze využít pro ověření, zda je k dispozici dostatečný diferenční tlak a průtok. Tato funkce může být využita k optimalizaci pracovního bodu čerpadla. Pracovní bod čerpadla může být snížen tak, aby neklesl pod požadované minimum na nejvzdálenějším ventilu (ve smyslu hydrauliky). Optimální pracovní bod je takový, kdy dojde k ustálení závislosti mezi pracovním bodem čerpadla a měřeným tlakovým rozdílem. K ověření tlaků lze použít například měřící přístroj Danfoss PFM 3000 (více informací naleznete v technických poznámkách AB-QM.) nastavení Optimalizace čerpadla * Δp min = (P1 P3) min odpovídá nastavení 13

14 Nastavení DN Projektovaný (výpočtový) průtok lze nastavit snadno bez použití speciálního příslušenství. Změna nastavení (přednastavení): - Sejměte modrou krytku nebo osazený servopohon - Zvedněte šedý plastový kroužek a otočte jej do nové polohy. - Zvedněte šedý plastový kroužek a otočte jej do nové polohy. Nastavovací stupnice ukazuje hodnoty od 100 % průtoku do 0 %. Otáčením nastavovacího kroužku ve směru hodin průtok stoupá, otáčením proti směru klesá. Je-li ventil nastavený na 80 % a více, pak je červený proužek na obvodu nastavovacího kroužku viditelný (značka DN max flow ). Pokud má ventil průměr DN 15, pak je maximální průtok následující: = 450 l/h =100 % nastavení. Chcete-li nastavit průtok 270 l/h, musíte nastavení provést takto: 270/450 = 60%. Společnost Danfoss doporučuje nastavení průtoku od 20 % do 100 %. Tovární nastavení je 100 %. Cervená DN DN

15 Servis DN Pro využití servisní uzavírací funkce je doporučeno instalovat ventil do přívodního potrubí. Ventil je konstruován tak, že lze ucpávku (065F0006) vyměnit za provozu pod tlakem vody. Ventily jsou dodávány s plastovou ochranou krytkou, která současně slouží k uzavření ventilu při maximálním rozdílu tlaků 1bar. Při vyšších diferenčních tlacích je třeba používat příslušenství Uzavírací a ochranný prvek (003Z0230) anebo nastavit hodnotu průtoku na 0 %. DN Pro využití servisní uzavírací funkce není doporučené místo instalace, tj. ventil lze instalovat do přívodního i zpětného potrubí. Ventily jsou vybaveny uzavírací funkcí do rozdílu tlaků 16 barů. Nežádoucím změnám nastavení je zabráněno pomocí blokovacího kroužku (003Z0236), který se vkládá do drážky pod stupnicí. Blokovací kroužek má za úkol zabránit zvednutí šedého plastového kroužku a tím i změnu nastavení. Instalace Ventil AB-QM je jednosměrný, proto pro správnou funkci je nutné ho instalovat tak, aby směr proudu teplonosné látky byl vždy ve směru šipky umístěné na těle ventilu. Pokud tato podmínka není dodržena, ventil nepracuje správně a může být poškozen vodními rázy při vysokých tlakových spádech a nízkých nastaveních. Pro zamezení možného zpětného průtoku soustavou doporučujeme instalovat zpětné klapky, které zamezí možnému vzniku vodních rázů, které by ventil AB-QM a i jiné komponenty soustavy mohly poškodit. 15

16 Text pro výběrové řízení 1. Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil (PIBCV) by měl být tvořen lineárním řídicím ventilem a integrovaným membránovým regulátorem tlaku. 2. Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil by měl být k dispozici v rozsahu jmenovitých průměrů DN Ventil lze použít jako automatický omezovač průtoku. 4. Ventil by měl mít mechanismus pro proměnné nastavení průtoku od 100 do 0 % hodnoty maximálního průtoku. 5. Minimální možné nastavení regulačního servopohonu by mělo být 30 l/h. 6. Při minimálním nastavení 30 l/h by měla být možná regulace až do hodnoty 0 % průtoku. 7. Funkce servisního uzavření systému by měla být možná díky mechanismu nastavení. 8. Nastavení by mělo být možné bez nástroje pro jmenovitý průměr do DN 32, nebo se standardním nástrojem pro ventily většího jmenovitého průměru než DN Nastavení, které lze zajistit, by mělo být viditelné z horní strany ventilů jmenovitého průměru DN 32 a z dolní strany ventilů jmenovitého průměru DN Ucpávka řídicího ventilu by měla být měnitelná pod tlakem pro ventily do jmenovitého průměru DN Ventily by měly mít funkci uzavření (pozitivní), oddělenou od mechanismu nastavení, a to pro ventily jmenovitého průměru DN Hodnota úniku (netěsnosti): žádný viditelný únik při silovém působení tepelného servopohonu (90 N) pro ventily do jmenovitého průměru DN 32, pro ventily do jmenovitého průměru DN 100 0,05 % k v při 500 N, pro ventily do jmenovitého průměru DN 125 0,01 % v při 650 N a 0,01 % k v pro ventily do jmenovitého průměru DN 150 při N. Maximální provozní tlak by měl být 400 kpa, uzavírací tlak pro všechny servopohony by měl být 600 kpa. 13. Nadřazenost řízení tlakově nezávislého regulačního ventilu by měla být 1 pro všechna nastavení (charakteristika regulačního ventilu se nemění). 14. Regulační ventil by měl mít signál řízení průtoku jako lineární charakteristiku pro všechna nastavení. Regulační poměr tlakově nezávislého seřizovacího a regulačního ventilu by měl být vyšší než 1:300 (dodavatel ventilu by měl poskytnout výsledky laboratorního testování 1) ). 15. Regulačního ventil by měl mít možnost změnit lineární charakteristiku na charakteristiku shodné procentuální hodnoty při všech nastaveních servopohonem. 16. Minimální počáteční tlakový rozdíl pro omezení průtoku by měl být 16 kpa pro ventily do jmenovitého průměru DN 20, 20 kpa pro ventily do jmenovitého průměru DN 32 a30 kpa pro ventily do jmenovitého průměru DN 150 (dodavatel ventilu by měl poskytnout výsledky laboratorního testování 1) ). Jmenovitý tlak 16 bar (PN20 na vyžádání), maximální testovací tlak 25 bar. 17. Měřicí body pro optimalizaci čerpadla a ověření průtoku by měly být k dispozici pro jmenovité průměry DN Jmenovitý průměr: Připojení: Rozsah nastavení od do: Výrobce: Typ: Objednací číslo: m3/h Danfoss AB-QM 003Z 1) Protože není stanoven žádný standardní postup testování, společnost Danfoss doporučuje nechat provést ověření nezávislou laboratoří a porovnat funkci řízení a omezování průtoku jiného ventilu typu PIBCV na stejném základě. 16

17 Rozměry L 1 L 2 L 2 L 3 H 4 H 2 H 1 b AB-QM DN TWA-Z + AB-QM ABNM + AB-QM AMV (E) 110 NL + AB-QM AMI AB-QM L Typ 1 L 2 L 3 H 1 H 2 H 4 b Hmotnost mm mm mm mm mm mm mm ISO 228/1 kg AB-QM DN G ½ 0.38 AB-QM DN G ¾ 0.48 AB-QM DN G AB-QM DN G 1 ¼ 1.45 AB-QM DN G 1 ½ 2.21 L 2 H 2 b H 1 AB-QM DN 40, DN 50 AME 15 QM + AB-QM Typ L 1 H 1 H 2 b Hmotnost mm mm mm mm ISO 228/1 kg AB-QM DN G AB-QM DN G 2 ½

18 Rozměry (pokračování) H 2 H 1 a AME 15 QM + AB-QM L 1 AB-QM DN Typ L 1 H 1 H 2 a Hmotnost mm mm mm mm (EN ) kg AB-QM DN AB-QM DN AB-QM DN AB-QM DN

19 Rozměry (pokračování) H 2 H 1 a H 2 H 1 a L 1 L 1 AB-QM DN 125 AB-QM DN 150 AME 55 QM + AB-QM DN 125 AME 55 QM + AB-QM DN 150 Typ L 1 H 1 H 2 a Hmotnost mm mm mm mm (EN ) kg AB-QM DN AB-QM DN

20 Rozměry (pokračování) H 2 H 1 a L 1 AB-QM DN 200, 250 AME 85 QM + AB-QM DN 200, 250 Typ L 1 H 1 H 2 a Hmotnost mm mm mm mm (EN ) kg AB-QM DN AB-QM DN VD.C6.Q3.48 Produced by Danfoss A/S 06/2010

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a automatický

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datový list Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Popis AB-PM je kombinovaný automatický vyvažovací ventil. Nabízí tři funkce v kompaktním tělese ventilu: 1. Regulátor

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN 10-250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB QM DN 10 250 Ventil AB QM, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování/omezení

Více

Automatický vyvažovací ventil Regulátor diferenčního tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AB-PM DN

Automatický vyvažovací ventil Regulátor diferenčního tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AB-PM DN Datový list Automatický vyvažovací ventil Regulátor diferenčního tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AB-PM DN 40 0 Popis Ventil AB-PM je ideální pro postupnou instalaci a uvedení do provozu. AB-PM

Více

Automaticky vyvažovací kombinovaný regulační ventil AB-QM

Automaticky vyvažovací kombinovaný regulační ventil AB-QM Automaticky vyvažovací kombinovaný regulační ventil AB-QM Popis AB-QM ventil je automaticky vyvažovací a regulační ventil omezovač průtoku. Typická použití: Automatická (přestavitelná) omezení průtoků

Více

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 10-32, PN 16

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 10-32, PN 16 Datový list Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 10-32, PN 16 Popis AB-PM je kombinovaný automatický vyvažovací ventil. Nabízí tři funkce v kompaktním tělese ventilu: 1. Regulátor

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1)

Více

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 25) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití AVPB (-F) je přímočinný

Více

Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHPBM-F montáž na přívodní větev, pevné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHPBM-F montáž na přívodní větev, pevné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHPBM-F montáž na přívodní větev, pevné nastavení Popis Regulátor je vybaven regulačním ventilem

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Použití Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) -

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí Popis DN 15-32 DN 40, 50 DN 50-100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 AHQM je přímočinný regulátor

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM je přímočinný regulátor s integrovaným regulačním ventilem,

Více

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor AVPQ(-F) představuje

Více

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200 Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního

Více

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do zpátečky, upravitelné nastavení AVPB-F montáž do zpátečky, upravitelné nastavení Popis Regulátor se skládá z regulačního

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15-32 DN 40, 50 DN 50-100 AHQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Popis DN 15-40 DN 50 DN 65-100 AHP je přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru Datový list Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu pro páru Použití Hlavní technické údaje AVD: DN 15-50 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavení: 1 5 bar / 3 12 bar Teplota: - Cirkulační voda /

Více

Nezávislý regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Nezávislý regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: AMV 0 1)

Více

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4 Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) AVPQ - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ 4 - montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor představuje

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 50 DN 32 50 AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Datový list Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Popis Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole Příslušenství. Vlastnosti: Vzduchotěsná

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití bránou. Je možné ho používat v primárním okruhu menších bytových výměníkových stanic

Více

- pro montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, stálé nastavení AVP-F

- pro montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, stálé nastavení AVP-F Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVP - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, stálé nastavení Použití Regulátor

Více

Regulátor teploty AVTB (PN 16)

Regulátor teploty AVTB (PN 16) Datový list Regulátor teploty AVTB (PN 16) Použití AVTB je automatický regulátor teploty určený k regulaci teploty vody v zásobnících s horkou vodou, výměnících tepla, olejových předehřívačích, apod. Regulátor

Více

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Honeywell V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Katalogový list Aplikace Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištění hydraulického vyvážení otopných i chladicích

Více

Regulátor průtoku DN 15, kvs

Regulátor průtoku DN 15, kvs Datový list Regulátor průtoku (PN 16) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití Regulátor představuje přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.

Více

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Datový list Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Popis Ventily VRB nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro

Více

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru Datový list Regulátor tlaku (PN 25) - určený pro vodu S - určený pro páru Použití Hlavní technické údaje : DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavování: 1-5 bar / 3-12 bar Teplota: - Cirkulační

Více

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) VM 2 dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) VM 2 dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba Popis VB 2 a VB 2 jsou dvoucestné ventily určené k použití s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) 10,

Více

Kombiventil pro otopná tělesa

Kombiventil pro otopná tělesa 2 85 Kombiventil pro otopná tělesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25)

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Datový list Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Použití SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.

Více

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25)

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Datový list Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Použití Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku. Regulátor je využíván jako pojistný ventil a dále k zamezení nárůstu

Více

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Datový list Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Použití AVA představuje přímočinný regulátor tlaku přepouštěním a je přednostně používán v systémech dálkového vytápění. Regulátor je normálně uzavřen

Více

AVQMT. Regulátor AVQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM.

AVQMT. Regulátor AVQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM. Datový list Regulátor teploty a průtoku, kombinovaný s regulačním ventilem nebo bez regulačního ventilu (PN 25) AVQT regulátor teploty a průtoku AVQMT regulátor teploty a průtoku kombinovaný s regulačním

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snadné jako nastavení vašich hodinek. AB QM Perfektní regulace a seřízení průtoku v jediném ventilu.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snadné jako nastavení vašich hodinek. AB QM Perfektní regulace a seřízení průtoku v jediném ventilu. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Snadné jako nastavení vašich hodinek AB QM Perfektní regulace a seřízení průtoku v jediném ventilu. Comfort Controls Stále hledáte dokonalé řešení? Perfektní funkčnost? Jednoduchou

Více

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50 Tlakově nezávislé cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 5 Armatury pro regulaci průtoku a automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 7.7 Technický popis Přednosti Oblast použití:

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Manuální seřizovací a měřící ventil MSV-F2, PN 16/25, DN

Manuální seřizovací a měřící ventil MSV-F2, PN 16/25, DN Manuální seřizovací a měřící ventil MSV-F2, PN 16/25, DN 15 400 Popis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Ventily MSV-F2 jsou ventily s ručním předm. Používají se v instalacích vytápění a chlazení pro vyvážení

Více

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Datový list Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Popis Ventily VRB nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro

Více

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST květen 00 V5832A/V5833A,C Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST V5832A V5833A Hlavní rysy Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru

Více

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

Termostatický regulátor AVTB (PN 16) Datový list Termostatický regulátor AVTB (PN 16) Popis AVTB je přímočinný regulátor teploty používaný pro regulaci teploty vody v zásobnících teplé vody, výměnících tepla, předehřívačích oleje atd. Regulátor

Více

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50 Tlakově nezávislé -cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 5 Armatury pro regulaci průtoku a automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 86.8 Technický popis Přednosti Oblast

Více

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Datový list Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Popis Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16)

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVP - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F - pro montáž do přívodního a vratného potrubí, stálé nastavení Použití Regulátor

Více

Rozdělovač podlahového vytápění FHD

Rozdělovač podlahového vytápění FHD Rozdělovač podlahového vytápění FHD Použití Rozdělovač FHD je využíván v soustavách podlahového vytápění k regulaci průtoku vody. Každá trubka soustavy podlahového vytápění je připojena k rozdělovači,

Více

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

Termostatický regulátor AVTB (PN 16) Datový list Termostatický regulátor AVTB (PN 16) Popis AVTB je přímočinný regulátor teploty používaný pro regulaci teploty vody v zásobnících teplé vody, výměnících tepla, předehřívačích oleje atd. Regulátor

Více

Regulátor teploty pro vytápění (PN 25)

Regulátor teploty pro vytápění (PN 25) Datový list Regulátor teploty pro vytápění (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vnější závit příruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je přímočinný proporcionální regulátor teploty vyvinutý primárně pro výrobu

Více

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové Datový list Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové Popis VF 2 VF 3 Ventily VF 2 a VF 3 nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.

Více

Termostatický servopohon RAVK - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatický servopohon RAVK - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Popis RAVK lze kombinovat s: - 2cestnými ventily RAV-/8, VMT-/8, VMA; nebo - 3cestnými

Více

Regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty (PN 25) AVPQT montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty (PN 25) AVPQT montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty (PN 25) AVPQT montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor AVPQT se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem

Více

Regulační ventily (PN 6) VL 2 2-cestný ventil, přírubový VL 3 3-cestný ventil, přírubový

Regulační ventily (PN 6) VL 2 2-cestný ventil, přírubový VL 3 3-cestný ventil, přírubový Datový list Regulační ventily (PN 6) VL 2 2-cestný ventil, přírubový VL 3 3-cestný ventil, přírubový Popis VL 2 VL 3 Ventily VL 2 a VL 3 nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

Sedlové ventily (PN 16) VRB 2 2cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem

Sedlové ventily (PN 16) VRB 2 2cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem Datový list Sedlové ventily (PN 16) VR 2 2cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem VR 3 3cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem Popis Vlastnosti: Vzduchotěsná konstrukce Nacvakávací mechanické připojení

Více

Vyvažovací ventily USV přestavitelné na automatickou verzi

Vyvažovací ventily USV přestavitelné na automatickou verzi Použití / Popis USV-I USV-M Ventily USV jsou konstruovány pro ruční hydronické vyvažování topných a chladicích systémů. USV-I (červená otočná hlavice) se používá společně s ventilem USV-M k omezování průtoku

Více

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Datový list Regulační ventily (PN 16) 2-cestný ventil, vnější závit 3-cestný ventil, vnější závit Popis Vlastnosti: Vzduchotěsná konstrukce Nacvakávací mechanické připojení k servopohonům MV(E) 335, MV(E)

Více

Regulátor diferenčního tlaku AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulátor diferenčního tlaku AFP / VFG 2 (VFG 21) AFP / VFG 2 (VFG 21) Popis Regulátor AFP VFG2 (VFG 21) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně využíván v soustavách centrálního zásobování teplem. Regulátor se zavírá při

Více

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE V5832/5833,C MLÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULCI REŽIM OTV/ZV V5832 V5833 V5833C HLVNÍ RYSY KTLOGOVÝ LIST Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Dlouhý zdvih zajišťuje velmi kvalitní

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 49-52 2. Příklad použití ventilu 53-56 3. Diagram volby ventilu 57 4. Technická data 58-85 5. Příklad dimenzování ventilu 86-87 48 1. Úvod Ballorex Vario

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25)

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) Datový list Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba Popis VB 2 a VB 2 jsou dvoucestné ventily určené k použití s elektrickými pohony Danfoss

Více

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí F-10-60 12.2007 Technický popis Oblast použití: otopné a chladící soustavy, rozvody TUV, centrální

Více

Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007

Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007 prosinec 2007 V5000, V5010 Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY KATALOGOVÝ LIST Obsah: Přehled...2 Konstrukce...2 Materiály...2 Použití...2 Hlavní rysy...2 Technické parametry...2 Informace k objednávce...3

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-Modulator Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci IMI TA / Regulační ventily / TA-Modulator TA-Modulator

Více

Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí HS K 13007 01.2013 Automatické vyvažovací ventily A-Ejust, AB-Ejust, ABV-Ejust Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí Technický popis Přednosti Oblast použití: otopné a chladící

Více

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C 11 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci

TBV-CM. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci TBV-CM Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro proporcionální regulaci IMI TA / Regulační ventily / TBV-CM TBV-CM TBV-CM je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou

Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Tlakově nezávislé regulační ventily KTH 512 Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku s lineární regulační charakteristikou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením

Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením Použití Přímá verze Rohová verze UK-axiální verze Levá úhlová verze Rohová verze, vnější závit Všechna ventilová tělesa RA-N lze použít společně se všemi

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Termostatický servopohon RAVK - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatický servopohon RAVK - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - pro 2cestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - pro 3cestné ventily KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Popis RAVK lze kombinovat s: - 2cestnými ventily RAV-/8, VMT-/8, VMA; nebo - 3cestnými

Více

Vysokokapacitní těleso ventilu, typ RA-G

Vysokokapacitní těleso ventilu, typ RA-G Použití Ventily RA-G jsou opatřeny šedou ochrannou krytkou. Tuto ochrannou krytku nelze použít jako ruční uzavírací prvek. K dispozici je speciální ruční uzavírací prvek (objednací č. 013G3300). Vysokokapacitní

Více

Ventily s ručním přednastavením MSV-F a MSV-F Plus DN

Ventily s ručním přednastavením MSV-F a MSV-F Plus DN y s ručním přednastavením a Plus DN 15-400 Popis/Použití y a Plus jsou ventily s ručním přednastavením. Používají se v instalacích vytápění a chlazení pro vyvážení průtoku. y mají standardně ukazatel polohy

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 06 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN Axiální ventil VUN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY NF (zkrácená) VDN VEN VUN Ventil z mosazi, poniklován

Více

Vysokokapacitní těleso ventilu, typ RA-G

Vysokokapacitní těleso ventilu, typ RA-G Datový list Použití Vysokokapacitní ventily, typu RA-G, se primárně používají v jednotrubkových soustavách. Všechny ventily RA-G je možné kombinovat se všemi termostatickými hlavicemi řady RA 2000. Splňují

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil zajišťuje

Více

Ventil MSV-C s ručním přednastavením

Ventil MSV-C s ručním přednastavením Popis/Použití MSV-C se používá pro seřizování průtoku v instalacích chlazení vytápění a domovních systémů rozvodu teplé užitkové vody. MSV-C je kombinovaný uzavírací ventil s přednastavením s: s pevnou

Více

Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku

Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku Popis / Použití AFQ / VFQ 2 je samočinným regulátorem průtoku do přívodních i vratných větví, určený především pro použití v systémech dálkového vytápění.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250 OEM Přímé ventily (2 vstupy) VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3 vstupy) VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (4 vstupy) s T obtokem VMP459.10-0.63 až VMP459.25-4 Přímé

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

Třícestné radiátorové ventily

Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily Třícestné radiátorové ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Třícestné

Více

Přímočinný regulátor diferenčního tlaku a teploty s regulátorem/omezovačem průtoku (PN 25)

Přímočinný regulátor diferenčního tlaku a teploty s regulátorem/omezovačem průtoku (PN 25) Datový list Přímočinný regulátor diferenčního tlaku a teploty s regulátorem/omezovačem průtoku (PN 25) AVPBT - Přímočinný regulátor diferenčního tlaku a teploty s omezovačem průtoku AVPBT-F - Přímočinný

Více

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15 Datový list Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15 Popis AVTQ brání vzniku vysokých teplot ve výměníku tepla, když nedochází k žádnému odběru teplé vody, tím, že urychleně uzavře dodávku tepla (např.

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-CM Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM je

Více

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více