Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory"

Transkript

1 Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250 mm 50 ks/paleta 2000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta 2600 x 1250 mm 30 ks/paleta 3000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta hmotnost 1000 kg/m3 12,5 kg/m2 (1) Termín dodání na vyžádání Popis Powerpanel H 2 O je cementem pojená deska z lehkého betonu se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je oboustranná výztužná mřížka z alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny (5 mm x 5 mm). Powerpanel H 2 O není hořlavý a odpovídá třídě reakce na oheň A1. Powerpanel H 2 O přináší novou kvalitu voděodolných materiálů pro všechny vlhké prostory. Nabízí řadu výhod: ať už v domácí koupelně se sprchou (třída 0), v sanitárních prostorách nebo wellness zařízeních (třída A01 / A1), ve veřejných nebo podnikatelských zařízeních (třída A1), či při chemických požadavcích v závodních kuchyních nebo v průmyslových oblastech (třída C). Podle předpisů ZDB (Zentralverband des Deutschen Bauwerkes)* má být použitelnost izolací v oblastech A1 až C se stavebně technickými požadavky doložena Všeobecné stavebně technickým osvědčením (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Těsnící systém FERMACELL, který byl testován pro třídu A1 a který sestává ze základního nátěru, z tekuté fólie, těsnící pásky a popř. z těsnící manžety, je možno použít rovněž v oblastech bez stavebně technických požadavků s velmi nízkými / průměrnými nároky (třída 0 až A01). Ve třídě odolnosti 0 (domácí koupelna) je přitom třeba těsnicí páskou izolovat pouze napojení u stěn, podlahy, popř. stropu. V prospektu Profi-Tip FERMACELL "Těsnící systém FERMACELL" najdete odpověď na řadu otázek týkajících se vlhkých prostor: podklady, izolační systémy a detailní řešení. * Předpis ZDB "Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenund Aussenbereich", leden 2005

2 2 Třídy odolnosti proti vlhkosti vhodné podklady (1) Oblasti, kde izolace není nezbytně nutná (2) Pouze napojení u stěn, podlahy a stropu musejí být utěsněna těsnicí páskou třídy odolnosti proti vlhkosti A 1 A 2 B C 0 A0 1 A0 2 B0 beton (1) vápenocementová omítka (1) sádrové stěnové desky sádrovláknité desky FERMACELL FERMACELL Powerpanel H 2 O (2) Skladování desek a jejich přeprava Desky Powerpanel H 2 O jsou dodávány naležato zabalené na paletách. Desky je nutno skladovat zásadně naplocho na rovném podkladu. Skladování nastojato může mít za důsledek deformaci desek a poškození jejich hran. Při skladování vrstev desek přímo na podlaze, je nutno sledovat nosnost podlahy. Desky je možné skladovat venku. Protože desky mají být dále povrchově ošetřeny, je vhodné je přikrýt materiálem odpuzujícím vodu a chránit je před vnějším znečištěním v důsledku stavebních prací. K horizontální přepravě desek je možno použít vysokozdvižný vozík nebo jiné vozidlo vhodné pro přepravu desek. Jednotlivé desky je zásadně nutno přenášet nastojato. Manuální přenášení desek usnadní použití nástrojů, např. zvedáky na desky apod. Nejsou-li tyto nástroje k dispozici, doporučuje se nosit při manipulaci s deskami rukavice. Na vrácení dřevěných palet se prosím domluvte s Vaším odborným dodavatelem. Podmínky na staveništi Stejně jako všechny materiály používané na stavbě podléhají i desky FERMACELL Powerpanel H 2 O pod vlivem teploty a vlhkosti procesům roztahování a smršťování. K bezchybné realizaci suché výstavby v oblasti stěn a stropů je při zpracování nutno dodržovat následující podmínky: Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty musejí být chráněny před vlhkostí, zvláště před deštěm. Materiály pro suchou výstavbu, které navlhly, smějí být použity až po jejich dokonalém vyschnutí. Deskové materiály je nutno skladovat naležato na rovném podkladu.poškozený materiál nesmí být použit ke stavbě. Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty smějí být montovány při relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Z hlediska techniky zpracování mají být desky Powerpanel H 2 O lepeny při relativní vlhkosti vzduchu 80 % a teplotě prostředí a materiálu nejméně + 5 C. Teplota lepidla by přitom měla být + 10 C. Materiály pro suchou výstavbu se musejí přizpůsobit klimatu místnosti. To by se nemělo po dobu 12 hodin po slepení nijak podstatně měnit. Nižší teplota a relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu vytvrzení. Vytápění plynovým hořákem může kvůli nebezpečí rosení vést ke škodám. To platí hlavně pro chladné interiéry se špatným větráním. Vyhněte se rychlému vyhřívání doprovázenému velkým teplotním skokem.

3 Zpracování 3 Zpracování Desky Powerpanel H 2 O je vhodné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták. Není-li k dispozici ruční kotoučová pila, můžete k řezání desky Powerpanel H 2 O použít také kobercový nůž: vrchní vrstvu nařízněte, desku přelomte a prořízněte tkaninu na zadní straně. Nosná konstrukce Sloupkové CW profily je nutno ve svislém směru nasunout do připojovacích UW profilů upevněných na stropu a podlaze. CW profily budou na požadovanou osovou vzdálenost připraveny nejprve pouze přibližně, přesného vyrovnání do svislé polohy bude dosaženo při následném opláštění první strany stěny. Osová vzdálenost je maximálně 62,5 cm. Při úpravě délky CW profilů je kvůli malým stavebním tolerancím třeba nechat trochu vůle. CW profily by měly zasahovat nejméně 15 mm do připojovacího profilu u stropu a u podlahy doléhat na připojovací profil. Upozornění: Profily nesmějí být vzájemně přichyceny ani mechanicky spojeny. Ruční kotoučová pila s pilovými kotouči z tvrdokovu

4 4 Upevnění Spárovací lepidlo FERMACELL naneste na střed hrany desky Sponkování nebo šroubování na nosnou konstrukci Odstraňte přebytečné lepidlo Upevnění Desky upevněte na nosnou konstrukci z CW a UW profilů pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel ve vzdálenosti 250 mm bez předvrtání. V prostorách, které klade vyšší nároky na ochranu proti korozi, jako jsou např. plavecké bazény, sauny, závodní kuchyně nebo mlékárny, musejí být profily chráněny přípravkem vhodným pro vlhké prostory v souladu s normou ČSN EN Rovněž spojovací materiály musejí odpovídat požadavkům na ochranu proti korozi. Pro upevňování do dřevěných nosných konstrukcích na stěnách jsou vhodné šrouby FERMACELL Powerpanel ( 250 mm) nebo sponky ve vzdálenosti 200 mm. Spárovací technika Pro spojování desek Powerpanel H 2 O se používá technika lepených spár, a to jak u horizontálních, tak u vertikálních spojů. Horizontální spoje jsou přitom realizovány bez podložení spáry s posunem 400 mm. Vertikální spoje vždy dosedají na nosnou konstrukci. Pro dosažení bezchybného spojení, je vhodné k lepení desek Powerpanel H 2 O používat speciální spárovací lepidlo FERMACELL. Toto lepidlo je k dostání v kartuši s obsahem 310 ml nebo ve fólii o obsahu 580 ml. K lepení desek se používají hrany uříznuté z výroby. Desky FERMACELL Powerpanel H 2 O ořezané při montáži musejí mít ostré hrany a musejí být absolutně rovné. Při lepení spáry je vždy nutno dbát na to, aby na hranách desek nebyl prach a aby lepidlo bylo nanášeno na střed hrany, nikoli na nosnou konstrukci. Je důležité, aby při přitlačení obou hran desek k sobě lepidlo zcela zaplnilo spáru (lepidlo musí být na spáře vidět). V případě dvouvrstvého opláštění jsou desky Powerpanel H 2 O montovány s přesazením spár ( 200 mm). Technika lepených spár se používá pouze u vrchní (vnější) vrstvy desek. Na jeden metr deskových spár spotřebujete 20 ml spárovacího lepidla FERMACELL. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti je lepidlo vytvrzeno po zhruba 12 až 36 hodinách, poté je třeba přebývající lepidlo zcela odstranit. K odstranění přebytečného lepidla můžete použít škrabku, špachtli nebo široké rydlo či dláto. Upozornění: Maximální šířka spáry nesmí přesáhnout 1 mm. Aby se předešlo kazům na filmu lepidla v průběhu následného tuhnutí a vytvrzení, neměly by být desky sraženy úplně k sobě.

5 Dělicí stěny 5 Dělicí stěny s deskami Powerpanel H 2 O Desky Powerpanel H 2 O o tloušťce 12,5 mm se v oblasti stěn montují na nosnou konstrukci ve vzdálenosti 625 mm. První Powerpanel H 2 O se našroubuje na sloupkový CW profil, začíná se u otevřené příruby profilu. Na dřevěné stojky je první vrstva desek zpravidla upevňována sponkami nebo hřebíky. Potom se na svislou hranu desky nanese pomocí kartuše silnější vrstva spárovacího lepidla FERMACELL. Druhý Powerpanel H 2 O se na jedné straně podloží tak, aby se horní hrany desek vzájemně dotýkaly a aby mezi deskami směrem dolů vznikla klínovitá mezera o velikosti mm. Deska přitom musí být asi o 10 mm kratší než je výška místnosti. Deska se asi 60 mm pod horní hranou upevní pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel na sloupkový CW profil nebo pomocí vhodného spojovacího materiálu (sponky, hřebíky) na dřevěnou stojku. Odstraníme-li podložku, kterou byla druhá deska na jedné straně u země podepřena, přitiskne se tato deska vlastní vahou na první desku. Tím se lepidlo stlačí a spára se utěsní. Upevnění desky probíhá plynule od shora směrem dolů. Při montáži desek lze případně využít také zvedák na desky. I při tomto způsobu montáže je ovšem nutno zajistit, že na spárovací lepidlo bude deskami Powerpanel H 2 O vyvinut dostatečný přítlak. V tomto případě postupuje upevňování od středu. Montáž desek výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 60 výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 1250 ca rozměry v mm podepření desky Maße in mm zvedák na desky u jedné stran

6 6 Podhledy Podhledy s deskami Powerpanel H 2 O V případě podhledů se vzdálenost nosných konstrukcí určí podle uvedené tabulky. Ostatní nosné konstrukce musejí být vyměřeny tak, aby nebyl překročen povolený průhyb 1/500 vzdálenosti nosníků. Nosné konstrukce musejí být vzájemně spojeny vhodným upevňovacím materiálem: v případě dřeva jsou to šrouby nebo křížem přibité hřebíky či sponky, u kovových profilů speciální spojky. Co se týká stropů, je maximální vzdálenost nosné konstrukce 500 mm, deska je upevňována šrouby ve vzdálenosti 200 mm nebo sponkami či hřebíky ve vzdálenosti 150 mm. nosná konstrukce povolené osové vzdálenosti spodní konstrokce v mm 1), jednovrstvé opláštění do 15 kg/m2 profily z ocelového plechu závěs CD 60 x 27 x nosný profil CD 60 x 27 x dřevěné latě (šířka x výška) (mm x mm) nezavěšené základní latě 48 x x x zavěšené základní latě 30 x 50 2) x nosná lať 48 x x x ) Osové vzdáleností spodní konstrukce se v případě základních profilů nebo základních latí rozumí vzdálenost zavěšení a v případě nosných profilů a nosných latí vzdálenost os základních profilů nebo základních latí. 2) Pouze v kombinaci s nosnými latěmi o délce 50 mm a výšce 30 mm.

7 Dilatační spáry 7 Dilatační spáry (souvislá přerušení konstrukce) Dilatační spáry musejí být v konstrukcích z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v zásadě umístěny tak, aby odpovídaly dilatačním spárám v budově (v hrubé stavbě). Musejí si rovněž odpovídat pohyblivostí. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo rozděleno nejen opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, ale také nosná konstrukce. Dřevěná nosná konstrukce: Přerušení opláštění: vlivem změny vlhkosti vzduchu se dřevěná nosná konstrukce a opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O roztahují a smršťují rozdílně, opláštění proto musí být přerušováno ve vzdálenosti max. 8 m (otevřený spoj desek, nesmí být tmelen ani lepen). Toto přerušení by v ideálním případě mělo být realizováno tam, kde nebude vidět, např. u napojení příčky A A A = dilatační spára v mm Kovová nosná konstrukce: K roztahování a smršťování opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v souvislosti se změnami vlhkosti vzduchu zde navíc přistupují změny délky kovové konstrukce v závislosti na teplotě. Tyto konstrukce tedy musejí být přerušovány dilatačními spárami ve vzdálenostech max. 8 m. Konstrukce a realizace dilatačních spár u montovaných stěn s jednoa dvouvrstvým opláštěním jsou znázorněny na obrázcích. Přitom je třeba dbát na to, aby jak v opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, tak v nosné konstrukci bylo vždy zajištěno důsledné přerušení obou stěn. Zároveň je třeba zohlednit požadavky zvukové izolace a protipožární ochrany. Montovaná stěna s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky A A A A = velikost přerušení v mm Montovaná stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky. Montovaná stěna s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s doplňkovým profilem. Stropní konstrukce s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára při jednovrstvém opláštění, proužek desky na jedné straně přilepen a přišroubován.

8 8 Technická data Technická data Třída reakce na oheň: nehořlavé stavební materiály, A1 podle EN Rozměrové tolerance: D, Š 1 mm Tolerance tloušťky: 0,5 mm Ustálení vlhkosti: cca. 5 % Součinitel difúzního odporu m: 56 podle DIN EN Součinitel tepelné vodivosti l 10,tr : 0,173 W/(mK) podle DIN EN Tepelný odpor R 10,tr : 0,07 (m2k)/w podle DIN EN Specifická tepelná kapacita c p : 1000 J/(kgK) Pevnost v ohybu: cca. 6,0 N/mm2 E-modul v ohybu: cca N/mm2 Zásaditost: cca. 10 Povrch Nejčastěji používanou povrchovou aplikací desky Powerpanel H 2 O bude obkládání dlaždicemi. V místech sprch a trvale mokrých prostor se nejprve přímo na desku nanese těsnící systém FERMACELL. Podrobnější informace k použití v těchto mokrých prostorách obsahuje nový Profi-Tip FERMACELL Utěsnění. V místech, kde deska Powerpanel H 2 O není přímo ostřikována vodou, ale použije se např. kvůli vysoké vzdušné vlhkosti a nemá být obložena dlaždicemi, se spáry a spojovací prostředky zatmelí plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo se plošně omítnou. Obecně se pro omítnutí nebo zatmelení doporučuje základní nátěr jako např. základní nátěr FERMACELL. Kromě toho je možné takto připravenou desku omítnout strukturovanými tenkými omítkami a přilnavými omítkami hlazenými filcovými hladítky do tloušťky vrstvy cca. 4 mm. Podle požadavku na povrch omítek v interiéru je rovněž možné nanést na desku bez základního nátěru lehkou maltu FERMACELL v tloušťce vrstvy 3 4 mm a nafilcovat.

9 Plošná stěrka 9 FERMACELL Plošná stěrka Powerpanel Cementová univerzální plošná stěrka pro interiéry i exteriéry. Ideální doplněk k desce FERMACELL Powerpanel H 2 O. Plošná stěrka FERMACELL Powerpanel je umělou hmotou zušlechtěná cementová jemná stěrka. Ideální k zatmelení hlaviček šroubů a stykových spár, ale výborně se také hodí k vyhlazování a vyplňování nerovností na plochách stěn a stropů a k opravám a zacelování trhlin a děr nebo k vyrovnávání podkladu před pokládáním stěnových obkladů. Zpracování Plošná stěrka Powerpanel se míchá s vodou a její doba zpracovatelnosti je podle konzistence, teploty a síly vrstvy cca minut. Podklad má být suchý a zbavený prachu. Savé podklady se ošetří základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O lze u tlouštěk vrstvy 2 mm upustit od základního nátěru, u menších tlouštěk nánosu by měly být desky opatřeny základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování není nutné vkládaní armovací tkaniny. Povrch je velmi jemný a hladký, otřepy na stěrce nebo drážky se dají bez problémů zbrousit. Spotřeba: cca. 1,2 kg/m 2 na mm tloušťky vrstvy Skladování: 6 měsíců při uložení v suchu na místě chráněném proti mrazu Teplota zpracování: min. + 5 C Velikost balení: pytle po 10 kg a 20 kg

10 10 Stupně kvality povrchu Stupně kvality povrchu V textech různých výběrových řízení na stěnové nebo stropní konstrukce se často objevují pojmy jako lze snadno natírat nebo podobně, které ale nejsou přesnou definicí požadované kvality povrchu. Protože tyto pojmy popisují očekávání zadavatele nedostatečně, dává firma Xella projektantům a zpracovatelům k ruce nástroj umožňující stanovení čtyř kvalitativních stupňů a tím dosažení jednotných a jasných smluvních ujednání. V této souvislosti vznikly stupně kvality FERMACELL Q1 až Q4. Pro rovinnost stěnových a stropních povrchů platí zpravidla přípustné tolerance podle tabulky. U stupně kvality 3 a 4 by se měly dohodnout zvýšené požadavky na rovinnost. Využije-li zadavatel rozptýleného světla nebo umělého osvětlení k hodnocení jakosti povrchu, pak musí zadavatel zajistit, aby požadované světelné podmínky byly splněny již při provádění prací. Požadované světelné podmínky musí být u speciálních požadavků navíc sjednány smluvně. Základem realizace systémů FERMACELL jsou aktuální návody na zpracování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. U obkládaných povrchů lze od přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků upustit, jestliže izolační systém tato místa předepsaným množstvím materiálu překrývá. Stupeň kvality 1: Q1 Pro povrchy s nízkými nebo žádnými požadavky na vzhled, které ale z technických nebo stavebně-fyzikálních důvodů vyžadují lepení spár. Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo flexibilním lepidlem na dlaždice Stupeň kvality 2: Q 2 Povrchy se provádějí ve stupni kvality 2 u následujících běžných požadavků: strukturované obklady stěn ve středním a hrubém provedení jako jsou tapety a drsné povrchy matné nátěry, nátěry s plnivem nanášené válečkem (disperzní nátěry) Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo pružným lepidlem na dlaždičky Stupeň kvality 2 nevylučuje zapuštění spár, především v rozptýleném světle. Ty nepředstavují ale odchylky od přípustných stavebních tolerancí. Tolerance rovinnosti odpovídají tabulce.

11 Stupně kvality povrchu 11 Stupeň kvality 3: Q3 Pro povrchy, jejichž kvalita přesahuje normální požadavky. Jakost povrchu proto musí být zvlášť smluvně ujednána, příp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 3 je vhodný pro následující povrchy: tapety s jemnou strukturou matné, nestrukturované nátěry jemnozrnné omítky o zrnitosti 1 mm Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm vyhlazení povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) vyhlazení povrchu V rozptýleném světle nejsou viditelné nerovnosti jako propadlé spáry, nelze zcela vyloučit, nerovnosti jsou ale menší než u Q2. Zpravidla platí pro rovinnost stěnových a stropních povrchů zvýšené požadavky dle tabulky. Ty musí být sjednány již pro suchou stavební konstrukci. Stupeň kvality 4: Q4 Pro nejvyšší kvality povrchu, které daleko přesahují normální požadavky. Jakost povrchu musí být proto zvlášť sjednána ve smlouvě, resp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 4 je vhodný pro následující povrchy: u hladkých nebo jemně strukturovaných povrchových úprav stěn, např. leskle lakované plochy, kovové nebo tenké vinylové tapety Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm přesné, rovné vyhlazení celého povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) (příp. dvakrát) přesné vyhlazení povrchu do roviny Nerovnosti ve spárách nesmí být poznat. Rozdílné odstíny způsobené drobnými celoplošnými nerovnostmi nejsou vyloučeny. Pro rovinnost stěnových a stropních konstrukcí a pro suché stavební konstrukce musí být sjednány zvýšené požadavky dle tabulky. Tolerance rovinnosti Tolerance rovinnosti, podle DIN (výňatek) Délka příměrné latě (podle velikosti plochy) 0,1 m 1 m 4 m 10 m $ 15 m Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 25 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Standardní provedení Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 2 mm 3 mm 8 mm 15 mm 20 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Provedení se zvýšenými nároky *hodnoty (v mm) jsou max. hodnoty tolerance!

12 12 Povrch Povrch Nejčastější povrchovou úpravou desek Powerpanel H 2 O je obklad. Ve sprchách a v prostorách se stálou vlhkostí se přímo na desku napřed nanese těsnící systém FERMACELL. Tam, kde desky Powerpanel H 2 O nepřijdou do přímého kontaktu s vodou, kde však budou použity např. kvůli vysoké vlhkosti vzduchu a nebudou obloženy obkladačkami, je lepené spáry a spojovací materiál vhodné překrýt cementovým tmelem nebo je plošně omítnout. Pro omítání/tmelení se obecně doporučuje základní nátěr/protipožární ochranný nátěr nebo přilnavé omítky s křemičitým plnivem. Takto ošetřené desky mohou být kromě toho pokryty až čtyřmilimetrovou vrstvou strukturované nebo jemné tenkovrstvé omítky. Podle požadavků na omítnuté povrchy v interiéru je rovněž možné na desku bez podkladového nátěru nanést tří- až čtyřmilimetrovou vrstvu lehké malty FERMACELL a stočit ji filcovým hladítkem. Konstrukce konstrukce tloušťka nosná opláštění minerální Maximální výšky stěn vzduchová požární v [cm] při požárních neprůzvučnost stěny konstrukce FERMACELL izolace požadavcích R w odolnost [mm] [UW/CW] [mm] [mm]/ kg/m2 bez s [db] x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O na každé x 0,6 straně x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O a 1 x 12,5 mm x 0,6 sádrovláknitá deska x 0,6 1 x 12,5 mm + 10 mm 60/ EI 30 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 a 1 x 12,5 mm H 2 O x 0,6 2 x 12,5 mm H / EI 120 DP x 0, x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 120 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 + 1 x 12,5 mm H 2 O na každé str. 85 dřevěná 1 x 12,5 mm 60/ EI 60 DP3 konstrukce 40x60 H 2 O na každé 105 dřevěná konstrukce straně 40x80 U kombinovaných konstrukcí s deskami FERMACELL Powerpanel H 2 O a sádrovláknitými deskami FERMACELL je nutno zohlednit pravidla pro zpracování sádrovláknitých desek FERMACELL. V případě jednovrstvě opláštěné stěnové konstrukce s deskami Powerpanel H 2 O činí konzolové zatížení 0,4 kn, v případě dvouvrstvě opláštěné konstrukce 0,5 kn na jednu dutinovou hmoždinku. Uvedené hodnoty zatížení lze sčítat, pokud vzdálenost mezi hmoždinkami je 50 cm. Při menších vzdálenostech hmoždinek je možné pro každou hmoždinku počítat s 50 % maximálního povoleného zatížení. V případě stěn nesmí součet jednotlivých zatížení překročit 1,5 kn/m. Při vyšším konzolovém zatížení je nutno prověřit stabilitu stěny.

13 Spotřeba materiálu 13 Spotřeba materiálu Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 2,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 120 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 4,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus délka 45 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Předpokládaná velikost podhledu: 35 m 2 ; délka = 7,00 m, šířka = 5,00 m Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,00 m x 1,25 m tloušťka: 12,5 mm 1,0 m2 nosné profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 2,2 m křížové spojky CD pozinkované 2,2 m základní profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 1,2 m závěsy CD pozinkované 1,5 kus šrouby délka 30 mm 22 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 35 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla.

14 14 Detaily napojení Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db, tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm (6) (5) (1) (3) (8) (2) Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (7) Querschnitt Vodorovný řez (6) 6 (7) 7 (4) 4 (1) 1 7 (1) 1 (5) 5 (3) 3 3(3) (4) 4 (9) 9 Svislý řez 2 Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

15 Detaily napojení 15 Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 90 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm (6) (8)(8) (5) (1) (2) (3) (7) Vodorovný řez Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (6) (7) (4) (1) (1) (3) (3) (9) Svislý řez Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

16 Stav 5/2009 Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury. Technické informace FERMACELL Pondělí až pátek od 9.00 do Konzultace projektu: Telefon: Konzultace montáž: Čechy: Morava: Slovensko: Informační materiály FERMACELL: Telefon: Fax: Fermacell GmbH organizační složka Žitavského Praha 5 Zbraslav Telefon: Fax: CZ/5.2009/3/PV

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Montážní časy FERMACELL

Montážní časy FERMACELL Profi-tip FERMACELL: Montážní časy FERMACELL Poznámka: Popis každé zde uvedené konstrukce FERMACELL obsahuje skicu, typ spodní konstrukce a typ opláštění. Pokud není přímo uveden výrobce spodní konstrukce,

Více

fermacell AESTUVER special

fermacell AESTUVER special fermacell AESTUVER special Požární pásy Stav: květen 2018 2 Požární desky AESTUVER Protipožární desky AESTUVER jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny určené k vysoce kvalitní

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze!

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze! Profi-tip FERMACELL: Sponkování FERMACELL šetří čas a peníze! Délka, a sponek u nenosných stěnových konstrukcí na m 2 stěny. Tloušťka desky/ Sponky (pozinkované skladba konstrukce d [kus/m 2 ] Dřevěná

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Ceník fermacell. Desky fermacell a příslušenství

Ceník fermacell. Desky fermacell a příslušenství Ceník fermacell Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 1. 2018 do odvolání, jsou uvedeny v bez DPH a jsou určeny pouze pro distributory. 2 Sádrovláknité desky fermacell tl. 10 mm 70300

Více

fermacell speciál Powerpanel H 2

fermacell speciál Powerpanel H 2 fermacell speciál Powerpanel dolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům pro interiér i exteriér Stav: červenec 2016 Určeno pro Slovenskou republiku Jedna deska pro interiér i exteriér 2 deska pro konstrukce

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE systémy lehkých konstrukcí Lindab LindabConstruline TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBVODOVÉ STĚNY SYSTÉMU LINDAB FERMACELL + ETICS Rockwool ECOROCK OBSAH: 1. POPIS 2. SKLADBY 3. MATERIÁLY A PRODUKTY 4. STATICKÉ

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

Kompletní program FERMACELL

Kompletní program FERMACELL Kompletní program FERMACELL Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací latě Odstraňovač lepidla Nůž

Více

TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST E 439 - Anhydrid CA-C-F7 Číslo výrobku Popis výrobku Potěr na anhydritové bázi pro vnitřní podlahy v občanské výstavbě. Složení E 439 je suchá směs sestávající z anhydritu, klasifikovaných písků a specifických

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY Snadné a rychlé zdění bez odpadu Vysoká přesnost vyzděných stěn Nízká hmotnost Vysoká požární odolnost Specifikace Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Profi-tip fermacell +

Profi-tip fermacell + Profi-tip + Aplikace sádrovláknitých a cementovláknitých systémů v stavebním systému Opláštění stěn, stropů a střešních šikmin deskami Stav leden 2014 Obsah: Bild neu suchen Estrich!!! Všeobecné informace

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Protipožární deska fermacell AESTUVER Návod na zpracování. Stav: únor 2016

Protipožární deska fermacell AESTUVER Návod na zpracování. Stav: únor 2016 Protipožární deska fermacell AESTUVER Návod na zpracování Stav: únor 2016 2 Obsah 1 Technická data 3 2 Skladování desek a transport 4 3 Přířezy a zpracování 4 4 Upevňovací prostředky a rozteče 5 5 Spárování

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

Duté podlahy FERMACELL. Typ MAXifloor" Podklady pro projektování a zpracování

Duté podlahy FERMACELL. Typ MAXifloor Podklady pro projektování a zpracování Duté podlahy FERMACELL Typ MAXifloor" Podklady pro projektování a zpracování 2 Obsah Obsah Podlaha FERMACELL typ MAXifloor v přehledu...3 Podlaha FERMACELL typ MAXifloor Charakteristické údaje...4 Oblast

Více

fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE fermacell Powerpanel TE Sprchový podlahový set pro liniové žlaby Fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů v bezbariérových koupelnách

Více

Rekonstrukce bytových jader. deskami FERMACELL. Profi-tip FERMACELL:

Rekonstrukce bytových jader. deskami FERMACELL. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Rekonstrukce bytových jader deskami FERMACELL 1 Proč rekonstruovat staré bytové jádro Klasická paneláková koupelna má přibližně jen dva a půl čtverečního metru. Stěny se pozvolna rozpadají,

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 4 db Tloušťka stěny:

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Rychlořezné šrouby. Pro stěnové a stropní konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL. Použití. Vzdálenosti a spotřeba materiálu.

Rychlořezné šrouby. Pro stěnové a stropní konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL. Použití. Vzdálenosti a spotřeba materiálu. Pro stěnové a stropní konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL Použití Pro upevnění sádrovláknitých desek FERMACELL na dřevěnou a kovovou spodní konstrukci stěn a stropů. Pro spojování podlahových

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

FERMACELL Powerpanel TE pro podlahy v mokrých prostorách.

FERMACELL Powerpanel TE pro podlahy v mokrých prostorách. Profi-tip FERMACELL: FERMACELL Powerpanel TE pro podlahy v mokrých prostorách. Od nynějška je k dispozici speciální prvek pro podlahy v mokrých prostorách FERMACELL Powerpanel TE Sprchový prvek Powerpanel

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Ceník fermacell. Desky fermacell a příslušenství

Ceník fermacell. Desky fermacell a příslušenství Ceník fermacell Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 1. 2018 do odvolání, jsou uvedeny bez DPH a jsou určeny pouze pro distributory. 2 Sádrovláknité desky fermacell tl. 10 mm 70300 SVD

Více

-HASIT- LEPIDLA SPÁROVACÍ MALTY

-HASIT- LEPIDLA SPÁROVACÍ MALTY -HASIT- LEPIDLA A SPÁROVACÍ MALTY Úprava podkladu Spotřeba 0,15-0,25 l/ m 2 Spotřeba 0,15-0,2 l/ m 2 2 Úprava podkladu Podklad Úprava podkladu Poznámka Betonové stěny /podlahy starší než 6 měsíců Betonové

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE Technický list fermacell fermacell Powerpanel TE Sprchový podlahový set pro liniové žlaby Fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

fermacell design special Inovativní obkladové panely pro nejvyšší požadavky Stav: prosinec 2017

fermacell design special Inovativní obkladové panely pro nejvyšší požadavky Stav: prosinec 2017 fermacell design special Inovativní obkladové panely pro nejvyšší požadavky Stav: prosinec 2017 2 fermacell kompetence fermacell design Homogenní, sádrou nebo cementem pojené desky pro suchou výstavbu,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PODHLED Sádrokartonový podhled ze systému Knauf D112 s kovovou nosnou konstrukcí. Sádrokartonový systém Knauf D112 se upevňují na nosnou část stropu. Zavěšuje se jako podhled na drátové

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Obsah: 1. Oblast použití předpisu 2. Související normy 3. Základní pojmy 3.1 Podhledy 3.2 Kotvení 3.3 Závěsy

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 03/017 Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří

Více

Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav bankovní spojení: Commerzbank, a.s. DIČ: CZ27123235 č.ú.

Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav bankovní spojení: Commerzbank, a.s. DIČ: CZ27123235 č.ú. CENÍK 2010 Desky FERMACELL a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 5. 2010 do odvolání Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav IČ : 27123235

Více

Technický list StoSilent Board 115

Technický list StoSilent Board 115 Akustická deska ze skleněného granulátu pro podvěšené stropní konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

Montované stěny FERMACELL. Podklady pro projektanty

Montované stěny FERMACELL. Podklady pro projektanty Montované stěny FERMACELL Podklady pro projektanty Obsah ÚVOD... 3 1 Sádrovláknité desky FERMACELL... 4 1.1 Charakteristické vlastnosti desek... 4 1.2 Kontrola jakosti, stavební biologie, záruka... 4 1.3

Více

Technický list StoSilent Board 315 F

Technický list StoSilent Board 315 F Akustická deska ze skleněného granulátu pro podvěšené stropní konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce při vyšších požadavcích na mechanickou zatížitelnost

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL EI 30 DP1 45 6090120 + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL Konstrukce stěn, stropů a podlah FERMACELL: komplexní řešení suché výstavby Požadavky na moderní stavební materiály jsou neustále větší a rozmanitější.

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL. Stav: květen 2010 nové konstrukce

EI 30 DP1 45 6090120. Konstrukce stěn, stropů a podlah. + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL. Stav: květen 2010 nové konstrukce EI 30 DP1 45 6090120 + db 47 ++ db 52 ++ db 64 FERMACELL Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav: květen 2010 nové konstrukce FERMACELL: komplexní řešení suché výstavby Požadavky na moderní stavební materiály

Více

Technický list StoSilent Board 210

Technický list StoSilent Board 210 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Technický list Sto-Weichfaserplatte M 046

Technický list Sto-Weichfaserplatte M 046 Tepelně izolační deska, dřevovláknitá, dle EN 13171 Charakteristika Použití do exteriéru jako tepelněizolační deska v kontaktním tepelněizolačním systému StoTherm Wood pro dřevěné konstrukce a také na

Více

Technický list StoLevell Basic

Technický list StoLevell Basic Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na všechny minerální podklady na lepení tepelně izolačních desek na minerální podklady pro vytvoření

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Technický list Sto-Fugenflankenprofil

Technický list Sto-Fugenflankenprofil Profil s integrovanou armovací síťovinou pro vytvoření rohů dilatačních spár budov Charakteristika Použití do exteriéru k zakrytí boků spár při použití pásky Sto-Dehnfugenband vhodný pro kontaktní zateplovací

Více

Technický list StoSilent Board 310

Technický list StoSilent Board 310 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance připevnění šrouby

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 I - instalační samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X - Ekopanel E60 - dřevěný rošt tl. X - Ekopanel E60 Doporučené použití Omezení - příčky včetně technických rozvodů a instalací

Více

maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system

maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system maxit Dämmsystem PS maxit Dämmsystem MW ETICS vnější tepelně izolační kompozitní system Podklad Povrch stěny musí být pevný, suchý, bez mastnot a prachu. Je třeba odborně přezkoušet snášenlivost eventuálně

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

fermacell Navrhování stěnových panelů

fermacell Navrhování stěnových panelů fermacell Navrhování stěnových panelů podle ČSN EN 1995-1-1 (eurokód 5) Stav: březen 2016 k v1 F v,rd /s f v,o,d = n Bepl min k v1 k v2 f t,d t k v1 k v2 f v,d 35 t 2 /b r 2 Obsah Navrhování stěnových

Více

Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav bankovní spojení: Commerzbank, a.s. DIČ: CZ27123235 č.ú.

Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav bankovní spojení: Commerzbank, a.s. DIČ: CZ27123235 č.ú. CENÍK 2009 Desky FERMACELL a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 5. 2009 do odvolání Ceny jsou uvedeny bez DPH Fermacell GmbH, org. složka Žitavského 496 156 00 Praha 5 - Zbraslav IČ : 27123235 bankovní

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Technický list StoLevell In Mineral

Technický list StoLevell In Mineral Minerální lepící a armovací malta Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako lepící a armovací stěrka pro StoTherm In Comfort pro vyrovnání hrubé stěny a vytvoření podkladu vhodného pro lepení minerální

Více