Krajské volby Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje"

Transkript

1 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran

2 Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem. Chtěl bych přitom zdůraznit, že na celostátní politiku nemají žádný vliv. Jsou především vystavením účtu krajským vládám. Právě proto je účast v těchto volbách důležitá, protože jak se ukazuje, sociální demokracie se v řadě krajů chovala velmi nezodpovědně. Kraje se zadlužovaly rychleji než ústřední vládní orgány. Zvyšovaly výdaje na vlastní spotřebu, na rozdíl od státní správy i na platy svých úředníků, zatímco na investiční rozvoj neziskového sektoru, školství nebo sociálních služeb je snižovaly. Česká republika si nezaslouží opakování oranžové tsunami. Zároveň si uvědomujeme, že občanští demokraté nesou odpovědnost ve složité ekonomické situaci v celé Evropě. Víme, že provádíme často nepopulární kroky, někdy kompromisní. Přesto je naším cílem brzdit nebezpečné zadlužování státu a usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Opačná cesta je ustoupit z reforem, zrychlovat zadlužování, dramaticky zvyšovat daně a zadělávat tak na obrovské problémy už v blízké budoucnosti. To je cesta české levice. Považujeme za alarmující, že ČSSD v řadě krajů spolupracuje s nereformovatelnými komunisty. Naším cílem bude tyto oranžovorudé kartely rozbít a v krajích nepřipustit. Pokud dostaneme důvěru voličů, budeme hledat takové koaliční partnery, kteří budou ctít rozpočtovou disciplínu, což je zvláště dnes mimořádně důležité. Občanská demokratická strana postavila kvalitní kandidáty na hejtmanky a hejtmany. Je mezi nimi řada nových tváří, a to nejen na postech lídrů, ale i v rámci celých krajských kandidátek. Mají moji plnou podporu. Hlas pro kandidáty ODS je hlasem pro odpovědnou politiku. Petr Nečas předseda vlády a ODS 2

3 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Dovolte mi, abych se Vám krátce představil a abych Vás oslovil z pozice kandidáta Občanské demokratické strany na hejtmana Karlovarského kraje. Narodil jsem se v květnu 1973 v Karlových Varech. V tomto městě jsem od mala vyrůstal, navštěvoval jsem místní gymnázium, po jehož absolvování jsem se rozhodl pro studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studia jsem úspěšně dokončil v roce 1998, už během praxe jsem si pak vzdělání rozšířil (2007) o doplňující magisterský program na Nottingham Trent University, BIBS. Právní praxi jsem získával v jedné z největších českých advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík a následně u advokáta JUDr. Martina Tocika v Karlových Varech. Zde jsem setrval i po úspěšném složení advokátních zkoušek. Od roku 2001 jsem advokátem a partnerem advokátní kanceláře TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI, která úspěšně působí v Karlových Varech a v Praze. Jsem ženatý, mám dvě dcery (10 a 5 let), v současnosti bydlím v Ostrově. Dá se říci, že rodina je mým největším koníčkem. Kromě toho ale také rád sportuji: hraju golf a basketbal, lyžuji. Mám rád přírodu, miluji hudbu, aktivně se snažím fotografovat, nejlépe si odpočinu u knížky anebo u zajímavého receptu - prostě rád vařím. Politická kariéra V roce 2006 jsem vstoupil do Občanské demokratické strany. Rozhodl jsem se tak, protože mi je dlouhodobě blízký liberální program ODS. Jsem si vědom toho, že by člověk měl nést odpovědnost za svůj život. Podle mého názoru k tomu patří i zájem o politiku. Od roku 2006 jsem působil v Místním sdružení ODS v Ostrově, pracoval jsem mimo jiné i jako člen Oblastního smírčího výboru. V září 2011 jsem se stal místopředsedou Místního sdružení strany, od října 2011 jsem předsedou Oblastního sdružení ODS. Zastávám liberálně konzervativní názory. Patřím ke generaci, která dětství a mládí prožila v posledních desetiletích normalizace. Mám tak to štěstí (nebo tu smůlu jak se to vezme), že jsem osobně zažil a uvědomoval si vše, co reálný socialismus pro občany naší země znamenal. Vzhledem k této zkušenosti mohu říci, že odsuzuji jakékoli totalitní režimy, komunismus nevyjímaje. Jsem přesvědčen a mé právnické vzdělání mne v tomto přesvědčení utvrzuje že základem naší společnosti je osobní svoboda jednotlivce, která s sebou nese osobní odpovědnost, práva a povinnosti. Kandidatura v krajských volbách Rozhodl jsem se kandidovat jako lídr ODS v nastávajících krajských volbách. Tím základním důvodem je, že chci, aby Karlovarský kraj byl skvělým místem pro život nejen nás, ale i našich dětí. Uvědomuji si přitom, že náš kraj v současnosti trápí řada problémů. Jak těch, které jsou zřetelné na první pohled (problémy v oblasti zdravotnictví, dopravní obsluhy), tak i těch, které přicházejí pozvolna, ale jejichž důsledek je pro život nás všech ještě zásadnější. Musíme vyřešit problémy vysoké nezaměstnanosti či nízké výkonnosti kraje. Stejně tak před námi stojí například úkol najít nové návštěvníky našeho kraje tak, abychom oživili cestovní ruch. Jsem přesvědčen o tom, že se Karlovarský kraj musí stát místem, kam se budou lidé vracet. A nemluvím teď jen o turistech, ale hlavně a především o mladých lidech, kteří musí vědět, že je v našem kraji čeká budoucnost, k níž patří jak perspektiva práce, tak podmínky pro šťastný a spokojený osobní život. Problémů, které před námi stojí, je dost a dost. Ale jsem přesvědčen, že většina z nich řešení má. Nejsou to jednoduché recepty a vyžadují hodně práce. Ale jsem rozhodnut je realizovat a pevně věřím, že velmi brzy všichni poznáme, že fungují. Chtěl bych požádat každého z občanů Karlovarského kraje, aby přišel k volbám a volil. To, jak v říjnu zvolíme, ovlivní život každého člověka v našem kraji na dlouhá léta dopředu. Děkuji Vám Mgr. Petr ŠINDELÁŘ, LL.M. Kandidát na hejtmana Karlovarského kraje 3

4 JAKÝ JE A HLAVNĚ JAKÝ BUDE NÁŠ KRAJ? Potenciál Karlovarského kraje byl a je vysoký. Je to kraj s dlouhou historickou a kulturní tradicí, kraj s krásnou přírodou, nádhernými a živými městy. Ale především je Karlovarský kraj regionem, kde žijí a pracují vzdělaní a šikovní lidé. Lidé, kteří už v historii dokázali být špičkou nejen v České republice, ale také na evropské a světové úrovni si vydobyli renomé a uznání. Karlovarský kraj je ve špatném stavu, je to závažné! Po čtyřech letech vlády koalice ČSSD a KSČM se však Karlovarský kraj ocitl v nezáviděníhodné situaci. Nezaměstnanost se vyhoupla na 10 %, přičemž v některých okresech je nezaměstnaných více než 12 %. Karlovarský kraj patří dlouhodobě k nejhorším, co se týče podílu na tvorbě HDP celé České republiky. Znamená to, že rmy, které u nás podnikají, nejsou dostatečně konkurenceschopné a efektivní, nízká je produktivita práce. Problémy má kraj v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo školství. I odvětví, která dlouhodobě patřívala k chloubám kraje, zažívají ústup ze slávy. Smutnou skutečností přitom je, že současné vedení kraje místo aktivní politiky jen pasivně přihlíží, což celému regionu příliš neprospívá. Samostatnou kapitolou činnosti současné krajské vlády jsou různé nanční skandály, které se objevily v poslední době zejména v souvislosti s čerpáním peněz z evropských fondů. Zdroj: Hospodářský vývoj Karlovarského kraje, BermanGroup Zdroj: Hospodářský vývoj Karlovarského kraje, BermanGroup Současný stav bohužel stále ještě nemusí být oním pověstným dnem, od něhož bychom se měli odrazit. Stav, ve kterém se kraj a s ním my všichni nachází, je podobný dlouhodobě neléčené chronické nemoci: její příznaky vnímáme denně a každým dnem se téměř neznatelně zhoršují. Přitom stačí si stav uvědomit, věnovat se léčbě a výsledky budou brzy pozorovatelné. 4

5 Řešení se nesmí odkládat, musí nastat okamžitě! Všichni chceme, aby se Karlovarský kraj vzchopil a stal se opět příjemným místem k životu, kde šikovní lidé nemají problém získat práci, kde mohou vychovávat děti, kde pro každého existuje zajímavá perspektiva. Před novým vedením Karlovarského kraje tak stojí řada úkolů. Cílem programu, s nímž přichází Občanská demokratická strana, je vytyčit směr a priority, nastínit řešení problémů, jimž se bude nutné v následujícím volebním období věnovat. ODS ví, jak stávající problémy řešit. Bude třeba zásadně zvýšit efektivitu rem, přivést do kraje investory ochotné zaměstnat místní obyvatele. Bude třeba vytvořit takové prostředí, které místním podnikatelům nebude klást do cesty překážky, ale naopak jej budou vnímat jako transparentní a motivující k rozvoji podnikání a vytváření nových pracovních míst. Bude třeba vzdělaným mladým lidem ukázat, že Karlovarský kraj je místem, kde se mohou profesně realizovat tak, aby neodcházeli za prací do jiných regionů. Bude ale také třeba dále se věnovat lidem, kteří práci z různých důvodů nemají a kteří se z tohoto důvodu ocitli v obtížné životní situaci. Zároveň bude nutné pracovat na představení kraje potenciálním návštěvníkům jak z České republiky, tak ze zahraničí. Pokud Karlovarský kraj podnikne potřebné kroky, rozhodně před sebou má perspektivu růstu a návratu na špičku mezi regiony v České republice. Program Občanské demokratické strany pro krajské volby 2012 umožňuje tento růst nastartovat. Použité fotogra e pocházejí z webu - databanky fotogra í Karlovarského kraje 5

6 ROZVOJ KARLOVARSKÉHO KRAJE Ekonomická situace Karlovarského kraje je reálně špatná, a co je nejhorší - dlouhodobě neřešená. V kraji je vysoká míra nezaměstnanosti, podíl Karlovarského kraje na celkovém HDP České republiky je jen 2 % a stále klesá. Produktivita práce poklesla až na dnešních 70 % celorepublikového průměru. K obrovskému poklesu došlo v oblasti turistického ruchu mimo lázeňství. Jaké jsou příčiny tohoto stavu 1. Nízká produktivita práce napříč téměř všemi sektory Karlovarského kraje 2. Nízká vzdělanost, kvalita a nevhodné oborové zaměření osob na trhu práce 3. Orientace na zakázkovou výrobu s malou přidanou hodnotou 4. Slabý a málo výkonný domácí podnikatelský sektor 5. Nízká úroveň přímých zahraničních investic 6. Stagnace vývozní výkonnosti kraje 7. Extrémně nízká úroveň inovačních vstupů a výstupů 8. Extrémní pokles přínosu ostatního cestovního ruchu mimo lázeňství. (Podíl cestovního ruchu na HDP kraje 10,7 % oproti celorepublikovému průměru 2,8 %. Toto odvětví má velký vliv na celkovou ekonomiku kraje.) 1. Konkurenceschopný kraj v oblasti výroby je základ! Chceme v kraji zvýšit počet (i podíl) inovujících rem, které se cíleně zabývají výzkumem a vývojem a tvoří nová kvali kovaná pracovní místa. Takové rmy budeme podporovat a motivovat. Zřídíme inovační inkubátor pro nové rmy. Budeme iniciovat a podporovat rozvoj vazeb mezi rmami a školami (včetně vysokých škol působících mimo kraj) a mezi rmami a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek kvali kovaných pracovníků pro rozvoj podniků v Karlovarském kraji. Podpoříme kvalitní podnikatelské prostředí. Zrealizujeme systém regionální osvěty, poradenství a asistence pro začínající rmy. Přivedeme do kraje zahraniční rmy s inovativní výrobou. Iniciujeme vznik strategické průmyslové zóny nadregionálního významu. 2. Karlovarský kraj se stane výkladní skříní českého turistického ruchu! Zavedeme destinační management cestovního ruchu na úrovni celého kraje, systém řízení a organizace cestovního ruchu zejména v oblasti reklamy a marketingu. Zastřešíme krajský lázeňský cestovní ruch, budeme ho koordinovat a podnikat marketingové aktivity kraje na stávajících, nových a atraktivních zahraničních trzích. Stejně tak budeme podporovat marketingové aktivity pro rozvoj lázeňského cestovního ruchu na českém trhu a budeme se jich aktivně účastnit. Podpoříme rozvoj cestovního ruchu mimo lázeňství, budeme iniciovat zakládání turistických regionů, budeme se podílet na jejich reklamní a marketingové podpoře. ROZPOČET KRAJE, FINANCE 1. Hlavní prioritou v oblasti nancí je stabilita krajských nancí a tvorba vyrovnaných rozpočtů. Budeme hledat rozumné úspory, které nebudou omezovat rozsah služeb obyvatelům kraje. Najdeme je ve vnitřních rezervách fungování krajského úřadu, ale i v obchodních společnostech kraje. 2. O závažných otázkách v oblasti úspor povedeme diskuzi s ekonomickými odborníky. Stejně tak v otázkách evropských dotací a projektů. Rozhodovat o těchto otázkách nebudou jen politici, ale i odborníci. 3. Po rozpočtových škrtech musí přijít ekonomický růst nastartovaný prorůstovými opatřeními. Jen tak tyto kroky v konečném důsledku povedou k rozvoji kraje, ke vzniku pracovních míst a větší spokojenosti nás všech. 1. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, přes to nejede vlak! Odpovědným a hospodárným přístupem zajistíme rozumný rozpočtový výhled, protože hlavní roli budou mít a musí mít zdravé krajské nance. Jedině zdravá ekonomika je předpokladem plnohodnotného rozvoje celého regionu a zdravého ekonomického vývoje i pro budoucí generace. Nechceme zadlužování kraje a nás všech, a proto se nebojíme odpovědnosti za tyto kroky. 2. Růst kraje je nutný, do něj budeme investovat! I přesto, že se nacházíme v době škrtů a šetření, budeme podporovat rozvoj podnikání v kraji a s ním související zaměstnanost. Po rozpočtových škrtech musí přijít balíček prorůstových opatření, která nastartují ekonomický růst regionu. 6

7 U veřejných zakázek zadávaných krajem a jeho organizacemi či společnostmi prosadíme, aby dodavatelé zakázek dostali zaplaceno do 30 dnů. U veřejných zakázek zadávaných krajem, jeho organizacemi či společnostmi nastavíme podmínky výběrových řízení tak, aby byli místní podnikatelé coby subdodavatelé zakázek ochráněni před druhotnou platební neschopností. Za svou práci musí místní podnikatelé dostat zaplaceno! Podpoříme spolupráci rem a škol při výuce i v praxi, podporovat budeme také inovativní průmysl. 3. Peníze EU jen do efektivních projektů V nadcházejícím dotačním období EU v letech budeme velkou pozornost věnovat nejen kvalitě připravených projektů, ale zejména jejich smysluplnosti. Důležitá je totiž nejen samotná realizace projektu, ale i jeho následný provoz, který v mnoha případech velice zatěžuje veřejný rozpočet. ZPRŮHLEDNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 1. Maximálně snižovat náklady vynakládané na veřejné zakázky, tedy snižovat veškeré výdaje zvýšením tlaku na cenu při zachování dostatečné kvality. 2. Pečlivě kontrolovat kvalitu krajem vypsaných zakázek a důsledně uplatňovat nároky z vadného plnění. 3. Zavedení výrazné veřejné kontroly veškerých procesů účastí odborné i laické veřejnosti a informování všemi moderními informačními kanály. 1. Průhledný úřad a dotace bez korupce! Výběrové komise budeme obsazovat též externími odborníky, zástupci obcí, měst, neziskových organizací a dalších subjektů. Budeme zveřejňovat informace o každé veřejné zakázce včetně znění uzavřené smlouvy. Budeme užívat elektronické aukce. 2. Dotace bez korupce Pro nové evropské dotace připravíme jednoduchá pravidla a transparentní kritéria tak, aby byly vybírány potřebné a smysluplné projekty. Nastavíme průhledný a jasný systém přidělování dotací Karlovarského kraje na kulturu, sport a památky tak, aby prostředky směřovaly na potřebné a účelné projekty. 3. Otevřený úřad Zapojíme se do certi kace kvality služeb a přístupu k občanům Úřad s úsměvem. Cílem je, aby zde úřad byl pro občany, nikoli občané pro úřad. Budeme pokračovat a rozvíjet elektronizaci státní správy. Cílem je, aby občan mohl vyřídit žádost na jednom místě co nejjednodušším způsobem. ZDRAVOTNICTVÍ 1. Ve všech částech našeho kraje musí být garantována dostupnost praktických (obvodních) lékařů. 2. Zachování nemocniční péče ve všech bývalých okresních městech v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. 3. Dostupná a efektivní záchranná zdravotnická služba ve všech částech našeho kraje. 4. Už žádná diskriminace podnikatelů na trhu zdravotnické péče. Zdraví kraje je na prvním místě! Stanovíme rizikové oblasti, které může postihnout zhoršení dostupnosti péče praktických lékařů. Na tyto oblasti se zaměříme. Ve spolupráci s obcemi a za pomoci vhodných nástrojů ( nanční příspěvek na zřízení ordinace, motivační program ) budeme tyto problémy řešit. Zajistíme zachování nemocniční péče v okresech, Sokolov a Cheb. Vytvoříme dlouhodobou koncepci zdravotnických lůžkových zařízení v kraji, přičemž základním předpokladem je plná konkurenceschopnost Karlovarské krajské nemocnice, která musí nadále plnit roli vrcholného lékařského pracoviště v segmentu zdravotnických lůžkových zařízení a specializované lékařské péče. Stanovíme jasnou koncepci záchranné zdravotnické služby. V žádném případě nepřipustíme redukci výjezdových stanovišť. Nedopustíme diskriminaci žádného poskytovatele zdravotních služeb ani služeb souvisejících. 7

8 DOPRAVA 1. Budeme nadále aktivně prosazovat dostavbu R6 směrem na Prahu a dokončení této komunikace na hranice kraje s Německem (Pomezí) s vizí napojení R6 na německou dálniční síť (A70, A93 a A9). 2. Budeme realizovat nutné opravy krajské silniční sítě a její další rozvoj v rámci předem odsouhlaseného nančního rozsahu. 3. Prosadíme reformu veřejné dopravy, která bude sledovat hlavní cíl: zahrnout veškerou regionální veřejnou dopravu do závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti s jednotným přepravním tarifem. 4. Spustíme Centrální portál regionální veřejné dopravy, který bude integrován do portálu cestovního ruchu a lázeňství. 5. Z krajského rozpočtu budeme nancovat pouze ty dopravní projekty, které budou mít strategický regionální význam a které budou směřovat k zastavení propadu ekonomické výkonnosti kraje a k nastartování jejího růstu. Doprava umožní rozvoj kraje! Dokončení rychlostní komunikace R6 je zásadní. Budeme jednat se všemi klíčovými státními orgány. Iniciovat budeme v první řadě dokončení úseku Lubenec Bochov a dokončení komunikace k hranici s Německem. Budeme usilovat o rozšíření krajské silniční sítě a zajistíme opravy všech silnic II. a III. třídy v majetku Karlovarského kraje, které vykazují nejvážnější vady. V oblasti veřejné dopravy budeme usilovat o pružné zajišťování potřeb dopravní obslužnosti měst a obcí. Zřídíme centrální dopravní portál. Prosadíme zaměření Letiště i jiným než jen východním směrem. Využijeme evropských zdrojů k rozšíření přistávací plochy letiště a modernizaci naváděcích systémů. Budeme pružně reagovat na potřeby turistického ruchu a lázeňství. Budeme prosazovat vznik speciálních sezónních autobusových linek (shuttle bus) zařazených do dopravní obslužnosti kraje. Budeme prosazovat další podporu cykloturistiky. Budeme podporovat ekologické formy integrované veřejné dopravy. ŠKOLSTVÍ 1. Kvalita základního a středního školství je pro nás velmi důležitá. Na školách musíme mít KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ UČITELE a kvalitní vedení škol! Kvalitní učitele budeme podporovat odpovídající úrovní jejich odměňování. Naší prioritou je takové oborové vzdělání, které absolventům škol zajistí uplatnění na trhu práce. 2. Budeme iniciovat vztahy mezi rmami a školami, budeme podporovat ovlivňování výuky potřebami praxe. 3. Naším hlavním cílem je, aby absolventi VŠ zůstávali pracovat v našem kraji STUDUJ JINDE, PRACUJ V KARLOVARSKÉM KRAJI. Tohoto cíle dosáhneme: (a) podporou všeobecného vzdělávání gymnaziálního typu (b) podporou rem s inovativní výrobou coby zaměstnavatelů vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (c) aplikací vhodného motivačního a grantového programu pro čerstvé absolventy vysokých škol Studium musí být pro praxi! Formou grantů budeme podporovat vznik vazeb mezi zaměstnavateli a studenty VŠ již v době jejich studia. Zároveň vytvoříme nanční a jiné motivační prvky, aby studenti po absolvování zůstávali pracovat v našem kraji. Budeme podporovat další vzdělávání a zvyšování kvali kace učitelů. Zavedeme krátkodobé stáže a školení učitelů odborných předmětů ve spolupráci s rmami tak, aby výuka odborných předmětů co nejvíce odpovídala požadavkům budoucích zaměstnavatelů. Posílíme pravomoci ředitelů krajem zřízených škol, kteří ale budou mít i vyšší odpovědnost za odpovídající kvalitu pedagogického sboru. Budeme prosazovat, aby v Radách škol byl vždy jeden zástupce zaměstnavatelů. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. Najdeme způsob, jak snížit vysokou nezaměstnanost v Karlovarském kraji. 2. Budeme podporovat podnikatelské aktivity a zvyšování konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. 3. Podpoříme zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků systémem pružného rekvali kačního vzdělávání, které bude reagovat na potřeby regionálního trhu práce. 8

9 4. Prosadíme nástroje pro stabilizaci mladých lidí v regionu: fond pro studenty, dohody mezi rmami a studenty, výhodné podmínky pro získání nemovitosti. 5. Podpoříme služby pro rodiny s dětmi, včetně předškolní péče. 6. V problémových lokalitách kraje budeme podporovat uplatňování zákonnosti a pořádku. 7. Zkvalitníme síť sociálních služeb, jejich místní dostupnost a skladbu. 8. Vytvoříme účinný a udržitelný systém nancování sociálních služeb. 9. Zvýšíme dostupnost kvalitních a moderních sociálních služeb pro seniory. Podpoříme přeměnu ekonomiky kraje na principu inovačního podnikání a znalostní ekonomiky, která jediná může obnovit schopnost trhu vytvářet pracovní místa. Využijeme strukturální fondy Evropské unie k podpoře rekvali kačních programů, které budou zvyšovat konkurenceschopnost pracovníků na regionálním trhu práce. Skladba programů bude založena na potřebách klíčových rem v regionu. Zavedeme opatření pro stabilizaci vzdělaných mladých lidí v kraji: fond pro podporu studentů, programy spolupráce rem a studentů, startovací byty pro perspektivní odborníky. Budeme řešit nedostatek míst v mateřských školách podporou alternativních zařízení pro předškolní děti. Budeme podporovat činnost mateřských center a programy volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Budeme podporovat programy sociální prevence ve vyloučených lokalitách zaměřené zejména na práci s mládeží. Vytvoříme program prevence kriminality Bezpečný kraj. Podpoříme systémový přístup k plánování sítě sociálních služeb. Podpoříme vznik chybějících služeb (tísňová péče) a doplnění služeb, které jsou obtížně dostupné v odlehlých lokalitách a malých obcích, jako je pečovatelská služba a terénní ošetřovatelská péče. LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 1. Sjednotíme všechny aktivity podpory a rozvoje cestovního ruchu (lázeňského i nelázeňského) a nadále budeme vystupovat jako generální koordinátor jeho rozvoje. 2. Oživíme cestovní ruch a lázeňství, které jsou pro ekonomiku Karlovarského kraje zásadní. 3. Reálně založíme a budeme provozovat agenturu destinačního managementu cestovního ruchu pro zajištění rozvoje, marketingu a reklamy lázeňského i nelázeňského cestovního ruchu Karlovarského kraje. 4. Lázeňský cestovní ruch budeme podporovat na nových zahraničních trzích ekonomickými a hlavně efektivními marketingovými metodami ve spolupráci se všemi lázeňskými městy kraje. 5. Budeme podporovat lázeňský cestovní ruch na českém trhu. 6. Budeme podporovat smysluplné marketingové a organizační aktivity turistických regionů Karlovarského kraje, abychom podpořili rozvoj tohoto cestovního ruchu. 1. Lázeňství Karlovarského kraje se zaměří na další trhy Ve spolupráci se zástupci všech lázeňských měst vypracujeme strategii marketingu a podpory lázeňského cestovního ruchu v zahraničí. Budeme aktivně realizovat efektivní a moderní marketing a reklamu pro oslovení těchto trhů. Vypracujeme krátkodobou i dlouhodobou strategii marketingu pro český trh. Budeme pravidelně prezentovat náš kraj na českém trhu. Budeme spolupracovat se zástupci lázeňských měst i významných podnikatelských subjektů při koordinaci těchto aktivit. 2. Nelázeňský cestovní ruch potřebuje podporu, dostane ji! Budeme hlavním iniciátorem a organizátorem systematického rozvoje cestovního ruchu. Budeme podporovat a iniciovat vytváření a rozvoj ucelených a smysluplných turistických regionů. Napomůžeme jejich založení, ale i jejich dalšímu provozu včetně marketingu. ROZVOJ VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ 1. Obrátit pozornost k rozvoji venkova a zařadit ho do hlavní priority realizace rozvoje Karlovarského kraje. 2. Vypracovat a realizovat propagaci a informační prostředí, které bude spojeno s životem a praxí a bude sloužit hlavně obyvatelům na venkově. Informace o producentech, výrobcích a nabízených službách. 3. Dopracujeme a zahrneme do programového prohlášení kraje pro roky zajištění: (a) dopravní obslužnosti na venkově nejen z pohledu ekonomiky, ale i funkčnosti. 9

10 (b) nanční, propagační a věcné podpory zřizování pracovních míst na venkově. (c) vrácení příspěvku na hospodaření v lesích na původní částku 20 mil. Kč. (d) zřízení nového portálu,,venkov Rozvoj venkova nebude jen fráze, o venkov se budeme starat Připravíme koncepci rozvoje venkova ve všech oblastech života obyvatel včetně podpory podnikání v těchto oblastech. Budeme usilovat o zařazení a vytvoření nových programů, grantů a investičních pobídek do rozvoje venkova pro období Budeme podporovat lesnické, ale i ostatní rmy, které zaměstnají místní obyvatele. Budeme je motivovat systémem nančních podpor a boni kací ve výběrových řízeních v případě zaměstnávání místních rem a obyvatel. Vrátíme důstojnost povoláním, jako je traktorista, lesní dělník, těžař, pracovník v zemědělství. Zajištění služeb pro venkov nebudeme posuzovat pouze ekonomickými hledisky, ale také z pohledu potřeb obyvatel venkova. Proto budeme podporovat místní občanská sdružení, spolky dobrovolných hasičů a sportovní kluby. Vytvoříme celokrajský bezplatný systém podpory prodeje a propagaci nabídky zemědělské malovýroby a systém nabídky agroturistiky (prodej ze dvora). Vypracujeme,,mapu rybníkářství a vodních ploch s veškerými informacemi, které budou popisovat vodní plochy, jejich kvantitativní a kvalitativní parametry a druh a objem produkce sladkovodních ryb. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Budeme aktivně řešit problematiku invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji, zejména pak bolševníku velkolepého a křídlatky s cílem zabránit jejich dalšímu šíření v regionu. 2. Podpoříme ochranu a údržbu vodních ploch a ekosystémů se zvláštním zřetelem na oblasti s rizikovými faktory znečištění. 3. Chceme odpadové hospodářství Karlovarského kraje využívající moderních trendů a technologií. Vytvoříme odpovídající inovovaný plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro oblast energetického využití. 4. Budeme podporovat a rozvíjet zateplování a snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví Karlovarského kraje. 5. Budeme aktivně řešit environmentální vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve spolupráci s veřejnou správou a podnikatelským sektorem. 1. Bolševníku dáme na frak Vytvoříme nanční grant na podporu subjektů, jejichž oblasti jsou dotčeny výskytem invazních druhů rostlin, zejména pak bolševníku velkolepého a křídlatky, s cílem systémové likvidace těchto druhů podle přesné metodiky stanovené Karlovarským krajem. Finančně podpoříme vlastníky pozemků s výskytem invazních druhů rostlin - ročně 5 mil. Kč rozdělíme mezi jednotlivé žadatele o podporu. 2. Ekologicky se musíme chovat všichni Zpracujeme audit ekologického chování krajského úřadu. Zjistíme, kde nám zbytečně uniká energie a kde zbytečně plýtváme. Budeme prioritně řešit energetické ztráty a efektivnost vytápění u budov ve vlastnictví kraje. Vytvoříme nanční grant na podporu subjektů, které se rozhodnou inovovat (optimalizovat) vlastní problematiku nakládání s komunálními a průmyslovými odpady. Chceme zabránit vzniku černých skládek a iniciovat efektivnější využívání různých typů odpadu, ať materiálově, nebo energeticky. Každý, kdo nějakou formou prokazatelně přispěje ke zlepšení stávajícího stavu odpadového hospodářství, bude mít možnost požádat Karlovarský kraj o tzv. motivační nanční podporu. Finančně podpoříme rozvoj Ekoškol v Karlovarském kraji s cílem zlepšit komunikaci mezi podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi (teorie x praxe). Finančně podpoříme vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty v jejich konání v oblasti EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). BEZPEČNOST 1. Nízká kriminalita a vysoká objasněnost spáchaných trestných činů 2. Bezpečnost v dopravě 3. Prevence před požáry a živelními pohromami 10

11 Všichni se chceme cítit bezpečně! Vytvoříme efektivní systém předávání informací mezi zainteresovanými subjekty, který pomůže předávat informace, řešit problémy a cíleně plánovat projekty prevence kriminality. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Policií ČR prosadíme vhodná preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Budeme podporovat aktivity Hasičského záchranného sboru, pokud se jedná o pořízení techniky umožňující efektivní zásah i v hůře dostupných místech. Budeme podporovat i sbory dobrovolných hasičů, které mohou plnit významnou roli při zásazích v okrajových oblastech našeho kraje. KULTURA 1. Budeme podporovat amatérské kulturní aktivity. Aktivní kulturní vyžití občanů je naší prioritou. 2. Naši podporu získají zejména významné kulturní akce, které budou přispívat k propagaci Karlovarského kraje. 3. Divadelní soubory v Chebu a Karlových Varech budeme i nadále podporovat. Nicméně podrobíme důkladné analýze a veřejné diskuzi další směry jejich rozvoje. 4. Kulturní památky kraje jsou významné pro rozvoj turistického ruchu a propagaci kraje. Budeme je komplexně prezentovat a propagovat. 5. Budeme podporovat tradiční kulturní akce v rámci lázeňských měst. Naše role podpory je důležitá pro udržení kulturních akcí významných pro lázeňství. 6. Důsledně budeme kontrolovat plnění povinností souvisejících s ochranou kulturního dědictví našeho kraje. Budeme pečovat o kulturní tradice Karlovarského kraje Budeme podporovat amatérské skupiny, jednotlivce, ale i soukromé aktivity agentur. Jde nám o aktivní účast obyvatel na kulturním dění. Převážná část významných kulturních akcí je pořádána městy a obcemi našeho kraje, proto se zaměříme na spolupráci s městy a obcemi. Budeme nančně i marketingově podporovat tradiční akce v jednotlivých městech (Karlovarský lmový festival, hudební festival FIJO, Valdštejnské hry, tradiční akce v Sokolově, Chodově, Ostrově apod.). Zaměříme se na akce, které budou pozitivně prezentovat Karlovarský kraj. Budeme podporovat stálou divadelní scénu v Chebu a nově vznikající soubor v Karlových Varech. Budeme pečovat o kulturní památky spolu s městy a obcemi. Naším hlavním přínosem bude pomoc při řešení nancování údržby. Budeme komplexně prezentovat kulturní památky kraje tak, aby napomáhaly rozvoji turistického ruchu a zvýšení návštěvnosti kraje. Jsme významným lázeňským centrem, a tedy cílem zahraničních hostů. Součástí pobytů je i kulturní vyžití návštěvníků. Budeme podporovat aktivity lázeňských měst tak, aby se udržela tradice lázeňských orchestrů, podpoříme hudební festivaly (Chopinův festival, jazz jam aj.). SPORT 1. Podporu sportu v Karlovarském kraji budeme orientovat hlavně na masový sport dětí a mládeže. Situace sportovních aktivit dětí a mládeže je v ČR celkově špatná. Naším cílem je tuto situaci v rámci Karlovarského kraje měnit. Budeme nančně přispívat na rozvoj této oblasti sportovních aktivit. 2. Z vrcholových sportů budeme podporovat selektivně jen významné sportovní podniky a akce, které budou mít širokou mediální podporu a pomohou i propagaci Karlovarského kraje. 3. Budeme iniciovat, nančně podporovat a spoluorganizovat celokrajské sportovní aktivity v duchu hesla Sportuje celý kraj, jež bude mít formu soutěží měst, obcí či škol ve více sportovních disciplínách v roce. Sport jako výchova k fair play Podle přísných kritérií budeme vybírat oddíly a spolky, které se věnují masovému sportování dětí a mládeže, a ty budeme podporovat. Využití krajských prostředků budeme kontrolovat a sledovat výsledky rozvoje těchto oddílů sportu dětí a mládeže. Podpoříme rozvoj masového sportu širokého věkového spektra populace Karlovarského kraje pořádáním Krajské sportovní ligy. Tyto akce budou organizovány s hlavním cílem, a to popularizovat sportovní aktivity celé rodiny, přivést lidi na sportoviště a postupně se snažit působit na změnu životního stylu obyvatel. 11

12 PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ ODS 1 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 39 let advokát Ostrov kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Jaké jsou moje silné stránky: Jako advokát jsem často šel se svými klienty na první pohled do předem prohraných soudních sporů. Přesto jsem dokázal uspět a mí klienti se mnou od soudu odcházeli jako vítězové. Právo je především o dodržování pravidel: psaných nebo nepsaných. Jsem zvyklý držet slovo tak, aby se na mne mohli lidé spolehnout. Jak je využiji při práci pro Karlovarský kraj: Politici by měli sloužit lidem, nikdy by tomu nemělo být naopak. Pro své klienty jsem vždy odváděl stoprocentní výkon. Stejný přístup si zachovám i jako hejtman. Na plný úvazek budu hájit zájmy Karlovarského kraje a ke svým spoluobčanům budu přistupovat stejně, jako jsem přistupoval ke svým klientům. Vždyť o ně, o nás, o občany našeho kraje, jde především. Chci se zasadit o to, aby jednou stanovené podmínky platily, a nedopustit obcházení zákonů ve prospěch kohokoliv. 2 Jaké jsou moje silné stránky: Jsem energický člověk a navzdory mnohdy nepříznivým vlivům okolí jdu odhodlaně za svým cílem. Abych jej dosáhnul, vybírám si za své spolupracovníky lidi, na které se mohu spolehnout. Jsem zvyklý hájit svůj názor a neuhýbat. Lidé kolem mne má stanoviska znají a vědí, co ode mne mohou očekávat. Je na mne spolehnutí, jednám čestně a loajálně. Odsuzuji intriky a vždy hraji s poctivými kartami. Kompromisy se snažím nalézt prostřednictvím dialogu a osobního přístupu. Jak je využiji při práci pro Karlovarský kraj: Jsem člověk energický, impulzivní. Do projektů proto vstupuji s nadšením a s vědomím, že cílem je jejich úspěšné dokončení. Mám dlouholeté zkušenosti jak s vedením rem, tak s komunální i krajskou politikou. Na těchto zkušenostech dlouhodobě stavím. Jsem přitom schopen poučit se z minulosti a dlouhodobě svou práci zlepšovat. Rád řeším netradiční problémy. Působení v Karlovarském kraji je pro mne výzvou: bude třeba hodně odpovědné práce, aby se situace v našem kraji zlepšila. Ing. Jiří Červenka 48 let jednatel lesnické společnosti Aš Aš kandidát ODS číslo 2 3 PhDr. Pavel Čáslava 67 let senátor Sokolov kandidát ODS číslo 3 Chci se zasadit o to, aby jednou stanovené podmínky platily a nedopustit obcházení zákonů ve prospěch kohokoliv. Jaké jsou moje silné stránky: Po vysoké škole jsem pracoval jako psycholog. Poté jsem více než 16 let působil jako ředitel velké organizace sociálních služeb v kraji. Sociální oblastí jsem se zabýval i po dobu svého působení v Senátu. Moje celoživotní zkušenost z práce v pomáhajících profesích mě naučila naslouchat lidem, respektovat jejich potřeby a přemýšlet o tom, jak je naplnit. Jak je využiji při práci pro Karlovarský kraj: V řešení konkrétních sociálních problémů Karlovarského kraje. Například: v pomoci uchazečům o zaměstnání ke zvýšení jejich šancí na trhu práce. V přípravě vhodných pobídek, které povedou k zastavení odlivu mladých vzdělaných lidí z regionu. V podpoře mladých rodin s dětmi a při vytváření nančně udržitelného systému, dostupných a kvalitních sociálních služeb. 12

13 PODPORUJÍ KANDIDATURU PETRA ŠINDELÁŘE Ing. JAN BUREŠ 38 let, bývalý starosta Ostrova Petra Šindeláře znám dlouho a jsem rád, že mi kdysi kývl na nabídku vstoupit do ODS. Cítil jsem již v té době, že potřebujeme lidi, kteří jsou mravní, pracovití a drží slovo. I proto jsem jej tehdy oslovil a jsem rád, že mou nabídku tehdy přijal. Právě v dnešní době potřebujeme lidi, jako je Petr Šindelář. Tedy lidi vzdělané i jazykově vybavené, na které se dá spolehnout, kteří nekradou, nepodvádí a jsou patrioti svého regionu i opravdoví vlastenci. Naučil jsem se, že člověka nejrychleji, a snad i nejlépe poznám podle toho, jak se chová ke své rodině. Petra jsem poznal i po téhle stránce a vím, že se o něj může jeho rodina opřít. Vy tu šanci máte také! LUKÁŠ MENSATOR 28 let, hokejista S Petrem Šindelářem se čas od času potkáváme při golfu. Petra Šindeláře tak díky tomu znám jako člověka, u něhož oceňuji jeho fair play přístup ke hře. Protože jsem původně ze Sokolova a můj život (a nejen ten hokejový) je s Karlovarským krajem velmi úzce spjat, jsem rád, že jsem v Petrovi poznal místního patriota, kterému problémy kraje nejsou lhostejné a má chuť a konkrétní představu, jak je řešit. Protože vyznávám tradiční hodnoty, jako je rodina a spolehlivě fungující zázemí, oceňuji lidi, jako je Petr Šindelář, který myslí na budoucnost a na to, jak budeme v našem kraji žít za několik let, což i já jako otec velmi vítám. Také chci, aby Karlovarský kraj byl pro mé dva syny dobré místo k životu. Jako hokejista mám rád týmovou hru, jasná pravidla a to, když se mohu na své spoluhráče spolehnout. Myslím, že by bylo dobře, kdyby se podobné principy staly také samozřejmou součástí každodenní politiky. Petr Šindelář pro mě představuje naději, že do ní tyto kvality přinese. MICHAL ZAPLETAL 39 let, rodák z Karlových Varů, designér bytových a nebytových prostor Petra Šindeláře znám osobně. Je to člověk, který mi jako advokát v minulosti pomohl takovým způsobem, že se to nedá slovy snad ani popsat. V poměrně složitém období mého života se postavil na mou stranu a jen jemu mohu děkovat za to, že jsem nepřišel o to nejcennější, co mám, o své dvě děti. Ten spor trval více než rok a na jeho vítězném konci si neřekl ani o svůj honorář. Takových lidí jako Petr Šindelář po světě moc nechodí, věřte mi. Člověk, který je slušný, pracovitý, vzdělaný, takových v politice moc není. O jeho zvolení či nezvolení musí rozhodnout voliči. Kandiduje za Občanskou demokratickou stranu, která neměla v posledních letech na Karlovarsku nejlepší pověst. Nicméně registruji to, že v této straně došlo k určitým očistným procesům, a kandidatura Petra Šindeláře je pro mě signálem, že to ODS myslí s tou očistou vážně. S mým hlasem může proto na 100 % počítat. A věřím, že takových lidí, jako jsem já, bude jistě víc. 13

14 1 8 Božena Dvořáková 16 Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. 61 let registrovaná zdravotní sestra Jenišov 42 let ředitelka Žlutické teplárenské Žlutice Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 39 let advokát Ostrov 9 Vlastimil Balcar 60 let podnikatel 17 Tomáš Linda 32 let místostarosta města Cheb Cheb 2 Ing. Jiří Červenka 10 Ing. Karel Jakobec 18 Ing. Petr Bursík 48 let jednatel lesnické společnosti Aš Aš 48 let místostarosta města Sokolov Sokolov 36 let náměstek primátora Karlových Varů 3 PhDr. Pavel Čáslava 67 let senátor Sokolov 11 Bc. Alexandr Harant 25 let vedoucí ekonomického oddělení SME UNION CR Mariánské Lázně 19 René Bolvari 47 let podnikatel Kynšperk nad Ohří 4 Ing. Jan Řezáč 12 JUDr. Veronika Vlková 20 Mgr. René Roubík 34 let ředitel Lázeňské léčebny Mánes 38 let advokátka 50 let obchodní ředitel 5 Jaroslav Moravec 13 Ing. Jiří Strádal 21 Mgr. Jaromíra Rusiniková 33 let vedoucí pracovník Hranice 35 let ekonom Cheb 46 let učitelka Hranice 6 Mgr. Jana Vildumetzová 14 Jaroslav Hlavsa 22 Jan Keprta 39 let starostka města Horní Slavkov Horní Slavkov 54 let OSVČ Loket 36 let technik 7 MUDr. Jan Svoboda 55 let ředitel Západočeského divadla v Chebu Cheb 15 MUDr. Jiří Brdlík 55 let lékař 23 Mgr. Tomáš Provazník 32 let šéftrenér mládeže FK Baník Sokolov Sokolov 14

15 24 Roman Bílský 32 Jana Milivojevičová 39 Ingeborg Štiková 32 let manažer akciové společnosti 29 let referentka 56 let místostarostka města Jáchymov Jáchymov 25 RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 33 Pavel Vlček 40 Antonín Březina 57 let ředitel Gymnázia Cheb Cheb 39 let úředník Chodov 60 let podnikatel Abertamy 26 Ing. Michal Kliment 34 Mgr. Viktor Linhart 41 Ing. Josef Bauer 31 let úředník, projektový manažer 35 let právník 62 let důchodce 27 Miloš Kubíček 35 Marcela Švecová 42 Ing. Kateřina Bařtipánová 67 let důchodce Aš 31 let administrativní pracovnice Hranice 47 let vodohospodářka 28 Martin Schmid 44 let zaměstnanec bezpečnostní agentury 36 MUDr. Tomáš Pospíšil 45 let lékař 43 Ing. Jan Bureš 38 let bývalý starosta města Ostrov Ostrov 29 MUDr. Vratislava Boldišová 37 PhDr. Květoslava Nová 44 František Belbl 43 let lékařka Lomnice 64 let psycholog Sokolov 26 let podnikatel Bochov 30 MUDr. Petr Šantora 38 Ing. Lenka Šimonová 45 Ing. Miroslav Kapoun 57 let lékař 35 let zaměstnankyně kasína 31 let podnikatel Chodov 31 PhDr. Ján Pobežal 64 let klinický psycholog Cheb

16 KŘÍŽOVKA O CENY Znění tajenky zasílejte do poštou na adresu: ODS, Jaltská 7, , nebo em na adresu: Z osob, které včas zašlou správné znění tajenky, budou vylosováni čtyři výherci, kteří obdrží jednu z těchto cen: 1. ipad 2 16 GB, 2. kompaktní fotoaparát Canon IXUS 115 HS stříbrný, 3. mobilní telefon Sony Ericsson Walkman Mix WT13, 4. speciální cena pozvání na večeři od kandidáta na hejtmana Petra Šindeláře Losování proběhne na posledním setkání ODS s voliči u tržnice, Zeyerova ulice, (terminál MHD) v Karlových Varech v 15 hodin.

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje KŘÍŽOVKA O CENY

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje KŘÍŽOVKA O CENY KŘÍŽOVKA O CENY Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Znění tajenky zasílejte do 10. 10. 2012 poštou na adresu: ODS, Jaltská 7, 360 01,

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje 2012 Krajské volby 2012 OBSAH Rozvoj Karlovarského kraje.......................................................... 3 Rozpočet

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Volební program STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

Volební program STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 1. Vzdělání Vybudujeme kvalitní krajské školství a. Vytvoříme promyšlenou soustavu krajských vzdělávací institucí a budeme se tak podílet na přípravě fundovaných absolventů, vzdělávaných pro konkurenceschopnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více