RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. května 2010 (OR. en) 9393/10 Interinstitucionální spis: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. května 2010 (OR. en) 9393/10 Interinstitucionální spis: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 21 (OR. en) 9393/1 Interinstitucionální spis: 21/38 (NLE) ACP 135 COAFR 17 WTO 153 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě pro spolupráci EU Jihoafrická republika ke změnám příslušných ustanovení a příloh Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé za účelem přizpůsobení některých celních sazeb sazbám, které na EU uplatňují Botswana, Lesotho a Svazijsko podle přílohy 3 dohody o hospodářském partnerství ES-SADC 9393/1 JF/vm DG E CS

2 ROZHODNUTÍ RADY ze dne o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě pro spolupráci EU Jihoafrická republika ke změnám příslušných ustanovení a příloh Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé za účelem přizpůsobení některých celních sazeb sazbám, které na EU uplatňují Botswana, Lesotho a Svazijsko podle přílohy 3 dohody o hospodářském partnerství ES-SADC RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, 9393/1 JF/vm 1 DG E CS

3 vzhledem k těmto důvodům: (1) Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé 1 (dále jen dohoda TDCA ) byla jménem Společenství schválena rozhodnutím Rady 24/441/ES ze dne 26. dubna (2) Podle čl. 97 odst. 3 dohody TDCA má Rada pro spolupráci EU-Jihoafrická republika (dále jen Rada pro spolupráci ) pravomoc přijímat rozhodnutí ve všech záležitostech zahrnutých v dohodě TDCA. Podle čl. 16 odst. 1 dohody TDCA má Rada pro spolupráci pravomoc rozhodovat o změnách navržených jakoukoli ze stran, která si přeje dohodu TDCA pozměnit. (3) Článek 3 rozhodnutí 24/441/ES uvádí, že postoj Společenství v Radě pro spolupráci stanoví Rada na návrh Komise v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství. Kromě toho článek 1 rozhodnutí Rady pro spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedná straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé č. 1/21 ze dne 26. června 21, kterým se přijímá jednací řád Rady pro spolupráci 3, zplnomocňuje Radu pro spolupráci přijímat rozhodnutí písemným postupem, pokud se tak strany dohodnou. (4) Botswana, Lesotho a Svazijsko jsou členy Celní unie Jižní Afriky (dále jen SACU ) spolu s Jihoafrickou republikou a Namibií Úř. věst. L 311, , s. 3. Úř. věst. L 127, , s. 19. Úř. věst. L 221, , s /1 JF/vm 2 DG E CS

4 (5) Dne 4. června 29 byla Evropským společenstvím podepsána s Botswanou, Lesothem a Svazijskem dohoda o hospodářském partnerství ES-SADC 1 (dále jen ). Každá ze stran by ji měla uplatňovat prozatímně ihned po oznámení tohoto ho provádění depozitáři, jak stanoví článek 15. (6) Cla vztahující se na dovážené z Evropské unie do Botswany, Lesotha a Svazijska v souladu s a případně s dohodou TDCA jsou stejná s výjimkou seznamu produktů spadajících do 53 celních položek. (7) Za účelem zajištění jasnosti, dlouhodobé hospodářské předvídatelnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty, usnadnění volného oběhu produktů v rámci SACU a zachování souladu celních sazeb SACU je vhodné sjednotit celní sazby uvedených 53 celních položek v dohodě TDCA s celními sazbami sjednanými mezi EU a Botswanou, Lesothem, Namibií a Svazijskem, jak jsou uvedeny v příloze 3. (8) Harmonogramy odstraňování cel Jihoafrické republiky stanovené v článku 12 a příloze III seznamech 3, 4 a 5 (průmyslové výrobky) a v článku 15 a příloze VI seznamech 1, 2 a 3 ( a ) dohody TDCA by se měly změnit u 23 zemědělských, 11 zpracovaných zemědělských a 22 průmyslových celních položek, na něž se vztahuje nový harmonogram odstraňování cel uvedený v návrhu rozhodnutí Rady pro spolupráci přiloženém k tomuto rozhodnutí, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 1 Úř. věst. L 319, , s /1 JF/vm 3 DG E CS

5 Článek 1 Postoj, který má Evropská unie zaujmout v Radě pro spolupráci EU Jihoafrická republika ke změnám příslušných ustanovení a příloh Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé za účelem přizpůsobení některých celních sazeb sazbám, které na EU uplatňují Botswana, Lesotho a Svazijsko podle přílohy 3 dohody o hospodářském partnerství ES-SADC, je založen na návrhu rozhodnutí Rady pro spolupráci přiloženého k tomuto rozhodnutí. Článek 2 Zástupce Evropské unie v Radě pro spolupráci je zmocněn podepsat rozhodnutí Rady pro spolupráci jménem Evropské unie. Toto rozhodnutí je určeno členským státům. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně 9393/1 JF/vm 4 DG E CS

6 PŘÍLOHA NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA č. /21 o změně příslušných ustanovení a příloh Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé za účelem přizpůsobení některých celních sazeb sazbám, které na EU uplatňují Botswana, Lesotho a Svazijsko podle přílohy 3 dohody o hospodářském partnerství ES-SADC RADA PRO SPOLUPRÁCI EU JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, s ohledem na Dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé 1 (dále jen dohoda TDCA ) podepsanou v Pretorii dne 11. října 1999, která vstoupila v platnost dnem 1. května 24, a zejména na čl. 97 odst. 3 a čl. 16 odst. 1 této dohody, s ohledem na rozhodnutí Rady pro spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé č. 1/21 ze dne 26. června 21, kterým se přijímá její jednací řád 2, a zejména na článek 1 uvedeného rozhodnutí, 1 2 Úř. věst. L 311, , s. 3. Úř. věst. L 221, , s /1 JF/vm 1 PŘÍLOHA DG E CS

7 vzhledem k těmto důvodům: (1) Za účelem zajištění jasnosti, dlouhodobé hospodářské předvídatelnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty a zachování souladu celních sazeb Celní unie Jižní Afriky se strany dohody TDCA dohodly, že sjednotí celní sazby 53 celních položek v dohodě TDCA se sazbami vyjednanými mezi EU a Botswanou, Lesothem a Svazijskem, jak jsou uvedeny v příloze 3 dohody o hospodářském partnerství ES-SADC podepsané dne 4. června 29. (2) Harmonogramy odstraňování cel stanovené v článcích 12 a 15 a v přílohách III a VI by se měly změnit u 53 celních položek a měla by být odstraněna cla Jihoafrické republiky, jak je stanoveno v článku 2 a přílohách tohoto rozhodnutí, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 9393/1 JF/vm 2 PŘÍLOHA DG E CS

8 Článek 1 Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (dále jen dohoda TDCA ) se mění takto: 1) příslušné celní položky uvedené v seznamech 3, 4 a 5 v příloze III dohody TDCA se nahrazují odpovídajícími položkami uvedenými v seznamech 3, 4 a 5 v příloze I tohoto rozhodnutí; 2) příslušné celní položky uvedené v seznamech 1, 2 a 3 v příloze VI dohody TDCA se nahrazují odpovídajícími položkami uvedenými v seznamech 1, 2 a 3 v příloze II tohoto rozhodnutí; 3) podmínky stanovené v čl. 12 odst. 4, 5 a 6 a v čl. 15 odst. 2, 3 a 4 dohody TDCA pro odstraňování cel při dovozu produktů do Jihoafrické republiky spadajících do dotčených 53 celních položek se nahrazují podmínkami stanovenými v přílohách I a II tohoto rozhodnutí. Článek 2 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. Dne Za Radu pro spolupráci předseda nebo předsedkyně 9393/1 JF/vm 3 PŘÍLOHA DG E CS

9 PŘÍLOHA I HARMONOGRAMY ODSTRAŇOVÁNÍ CEL JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY dohody TDCA, seznamy 3, 4 a 5 (uvedené v čl. 12 odst. 4, 5 a 6 dohody TDCA) Prozatím ní HS96 HS7 Popis zboží Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA MÝDLO VE FORMĚ VLOČEK, GRANULÍ NEBO PRÁŠKU Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až SVÍČKY HLADKÉ, NRFÉMOVANÉ Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až TOALETNÍ PAPÍR V KOTOUČÍCH O ŠÍŘCE NEPŘESAHUJÍCÍ 36 CM, S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ KAŽDÉ VRSTVY 25 G/M 2 NEBO NIŽŠÍ Režim 2: sazba: 1, % TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 1 PŘÍLOHA I DG E CS

10 ní HS96 HS7 Popis zboží Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA KAPESNÍKY, ČISTICÍ NEBO ODLIČOVACÍ UBROUSKY A RUČNÍKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, BUNIČITÉ VATY NEBO PÁSŮ ZPLSTĚNÝCH BUNIČINOVÝCH VLÁKEN Režim 2: sazba: 1, % TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až UBRUSY A UBROUSKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, BUNIČITÉ VATY NEBO PÁSŮ ZPLSTĚNÝCH BUNIČINOVÝCH VLÁKEN Režim 2: sazba: 1, % TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až HYGIENICKÉ VLOŽKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, BUNIČITÉ VATY NEBO PÁSŮ ZPLSTĚNÝCH BUNIČINOVÝCH VLÁKEN Režim 2: sazba: 1, % TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až PAPÍR, BUNIČITÁ VATA NEBO PÁSY ZPLSTĚNÝCH BUNIČINOVÝCH VLÁKEN, POUŽÍVANÉ V DOMÁCNOSTI NEBO PRO HYGIENICKÉ ÚČELY, V KOTOUČÍCH O ŠÍŘCE 36 CM NEBO NIŽŠÍ, NEBO ŘEZANÉ NA URČITÝ ROZMĚR NEBO TVAR; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, BUNIČITÉ VATY NEBO PÁSŮ ZPLSTĚNÝCH BUNIČINOVÝCH VLÁKEN POUŽÍVANÉ V DOMÁCNOSTI Režim 2: sazba: 1, % TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 2 PŘÍLOHA I DG E CS

11 ní HS96 HS7 Popis zboží Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA PUNČOCHY NEBO PODKOLENKY, PONOŽKY A JINÉ PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ, VČETNĚ PUNČOCH NA KŘEČOVÉ ŽÍLY A OBUVI BEZ PODRÁŽEK Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ (JINÉ NEŽ Z VLNY, JEMNÝCH ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ, BAVLNY NEBO SYNTETICKÝCH VLÁKEN, PUNČOCHOVÉ KALHOTY) Režim 2: sazba: 2 % seznam 5 textil oděvy TDCA (2 %). Liberalizace v letech 211 až DÁMSKÉ NEBO DÍVČÍ KOMPLETY Z BAVLNY, PRACOVNÍ (KROMĚ PLETENÝCH NEBO HÁČKOVANÝCH) Režim 2: sazba: 1 % seznam 5 textil oděvy TDCA (1 %). Liberalizace v letech 211 až ZAHRADNÍ UNEČNÍKY A PODOBNÉ DEŠTNÍKY (KROMĚ PLÁŽOVÝCH STANŮ) Režim 2: sazba: 18,9 % TDCA (18,9 %). Liberalizace v letech 211 až DEŠTNÍKY SE ZÁSUVNOU RUKOJETÍ (KROMĚ DEŠTNÍKŮ A UNEČNÍKŮ MAJÍCÍCH POVAHU HRAČEK) Režim 2: sazba: 18,9 % TDCA (18,9 %). Liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 3 PŘÍLOHA I DG E CS

12 ní HS96 HS7 Popis zboží Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA DEŠTNÍKY A UNEČNÍKY VČETNĚ DEŠTNÍKŮ V HOLI (KROMĚ DEŠTNÍKŮ S POTAHEM Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ A DEŠTNÍKŮ SE ZÁSUVNOU RUKOJETÍ, ZAHRADNÍCH DEŠTNÍKŮ A PODOBNÝCH DEŠTNÍKŮ A DEŠTNÍKŮ A UNEČNÍKŮ MAJÍCÍCH POVAHU HRAČEK) Režim 2: sazba: 18,9 % TDCA (18,9 %). Liberalizace v letech 211 až BAREVNÉ MONITORYS OBRAZOVKOU (CRT) S PLOCHOU ZOBRAZENÍ S POMĚREM ŠÍŘKA/VÝŠKA NEJMÉNĚ 1,5 a SE ZOBRAZOVACÍMI PARAMETRY PŘEVYŠUJÍCÍMI 625 ŘÁDKŮ Režim 2: sazba: 15,75 % TDCA (15,75 %). Liberalizace v letech 211 až VIDEOTUNERY, ELEKTRONICKÉ SESTAVY URČENÉ K ZABUDOVÁNÍ DO ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Režim 2: sazba: 15,75 % TDCA (15,75 %). Liberalizace v letech 211 až TELEVIZNÍ PŘIJÍMACÍ PŘÍSTROJE, ČERNOBÍLÉ NEBO JINÉ MONOCHROMNÍ, TÉŽ S VESTAVĚNÝMI ROZHLASOVÝMI PŘIJÍMAČI NEBO S PŘÍSTROJI PRO ZÁZNAM NEBO REPRODUKCI ZVUKU NEBO OBRAZU Režim 2: sazba: 15,75 % TDCA (15,75 %). Liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 4 PŘÍLOHA I DG E CS

13 ní HS96 HS7 Popis zboží Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA ZDRHOVADLA S ČLÁNKY Z OBECNÝCH KOVŮ Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až ZDRHOVADLA (KROMĚ ZDRHOVATEL S ČLÁNKY Z OBECNÝCH KOVŮ) Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až ČÁSTI A SOUČÁSTI ZDRHOVADEL Z OBECNÝCH KOVŮ Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až ČÁSTI A SOUČÁSTI ZDRHOVADEL (KROMĚ ZDRHOVADEL Z OBECNÝCH KOVŮ) Režim 2: sazba: 9,45 % TDCA (9,45 %). Liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 5 PŘÍLOHA I DG E CS

14 PŘÍLOHA II HARMONOGRAMY ODSTRAŇOVÁNÍ CEL JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY dohody TDCA, seznamy 1, 2 a 3 (uvedené v čl. 15 odst. 2, 3 a 4 dohody TDCA) Prozatím ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA ZMRAZENÉ MASO Z KOHOUTŮ A EPIC DRUHU GALLUS DOMESTICUS, OŠKUBANÍ, VYKUCHANÍ, BEZ HLAVY A BĚHÁKŮ, AVŠAK S KRKEM, SRDCEM, JÁTRY A SVALNATÝM ŽALUDKEM, ZVANÉ KUŘATA 7 % Zemědělství Režim 1: 17,1 %) dohody TDCA pro rok 27 (17,1 %). V této fázi žádná další liberalizace ZMRAZENÉ PŮLKY NEBO ČTVRTKY Z KOHOUTŮ A EPIC DRUHU GALLUS DOMESTICUS Zemědělství Režim 2: sazba: 21,6 %) Průměr sazeb podle doložky nejvyšších výhod (27 %) a sazeb podle dohody TDCA ( %). Liberalizace v letech 211 až 215. Bezcelní, kvótami ZMRAZENÉ JEDLÉ DROBY KOHOUTŮ A EPIC DRUHU GALLUS DOMESTICUS (BEZ JATER) OSTATNÍ Zemědělství Režim 1: sazba: sazba 138,6 c/kg) (Poznámka: nesprávná výše cla podle dohody ) seznam 2 dohody TDCA pro rok 27 (138,6 c/kg). 9393/1 JF/vm 1 PŘÍLOHA II DG E CS

15 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA ŽLOUTKY, SUŠENÉ, VHODNÉ K LIDSKÉMU POŽÍVÁNÍ, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA Zemědělství Režim 2: sazba: 11,97 % TDCA (11,97 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce ŽLOUTKY (JINÉ NEŽ TEKUTÉ), ZMRAZENÉ NEBO JINAK KONZERVOVANÉ, VHODNÉ K LIDSKÉMU POŽÍVÁNÍ, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA (KROMĚ SUŠENÝCH ŽLOUTKŮ) Zemědělství Režim 2: sazba: 11,97 % TDCA (11,97 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce SUŠENÁ PTAČÍ VEJCE, BEZ SKOŘÁPKY, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA, VHODNÁ K LIDSKÉMU POŽÍVÁNÍ (KROMĚ ŽLOUTKŮ) Zemědělství Režim 2: sazba: 11,97 % TDCA (11,97 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce PTAČÍ VEJCE, BEZ SKOŘÁPKY, ČERSTVÁ, VAŘENÁ VE VODĚ NEBO V, LISOVANÁ, ZMRAZENÁ NEBO JINAK KONZERVOVANÁ, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA, VHODNÁ K LIDSKÉMU POŽÍVÁNÍ (KROMĚ SUŠENÝCH ŽLOUTKŮ) Zemědělství Režim 2: sazba: 11,97 % TDCA (11,97 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce PŘÍRODNÍ MED Zemědělství Režim 2: sazba: 13,86 % TDCA (13,86 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce /1 JF/vm 2 PŘÍLOHA II DG E CS

16 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA OBILNÉ MOUKY (KROMĚ PŠENIČNÉ MOUKY, MOUKY ZE SOURŽI, ŽITNÉ, KUKUŘIČNÉ, RÝŽOVÉ, JEČNÉ A OVESNÉ MOUKY) Zemědělství Režim 1: sazba:,49c/kg dohody TDCA pro rok 27 (,49 c/kg). V této fázi žádná další liberalizace TEPELNĚ NEUPRAVENÉ PŘÍPRAVKY A KONZERVY Z MASA NEBO DROBŮ Z KOHOUTŮ NEBO EPIC DRUHU GALLUS DOMESTICUS OBSAHUJÍCÍ 57 % NEBO VÍCE MASA NEBO DROBŮ (KROMĚ UZENEK A SALÁMŮ A PODOBNÝCH VÝROBKŮ A PŘÍPRAVKŮ Z JATER) Zemědělství Režim 1: dohody TDCA pro rok 27 (12,6 %). V této fázi žádná další liberalizace HOUBY RODU AGARICUS (ŽAMPIÓNY), PROZATÍMNĚ KONZERVOVANÉ JINAK NEŽ V OCTĚ NEBO KYSELINĚ OCTOVÉ, ZCELA UVAŘENÉ Zemědělství Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce HOUBY RODU AGARICUS (ŽAMPIÓNY), UPRAVENÉ NEBO KONZERVOVKROMĚ ZCELA UVAŘENÝCH NEBO PROZATÍMNĚ KONZERVOVANÝCH) Zemědělství Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce HOUBY, UPRAVENÉ NEBO KONZERVOVANÉ JINAK NEŽ V OCTĚ NEBO KYSELINĚ OCTOVÉ (KROMĚ HUB RODU AGARICUS) Zemědělství Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce /1 JF/vm 3 PŘÍLOHA II DG E CS

17 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA HOUBY, UPRAVENÉ NEBO KONZERVOVANÉ JINAK NEŽ V OCTĚ NEBO KYSELINĚ OCTOVÉ (KROMĚ HUB RODU AGARICUS) Zemědělství Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce VYLOUPANÉ FAZOLE VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP., PŘIPRAVENÉ NEBO KONZERVOVANÉ JINAK NEŽ V OCTĚ NEBO KYSELINĚ OCTOVÉN(KROMĚ ZMRAZENÝCH) Zemědělství Režim 2: sazba 2,614 c/kg TDCA (2,614 c/kg). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce NEVYLOUPANÉ FAZOLE VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP., PŘIPRAVENÉ NEBO KONZERVOVANÉ JINAK NEŽ V OCTĚ NEBO KYSELINĚ OCTOVÉ (KROMĚ ZMRAZENÝCH) Zemědělství Režim 2: sazba 2,614 c/kg TDCA (2,614 c/kg). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce HOMOGENIZOVANÉ PŘÍPRAVKY Z DŽEMŮ, OVOCNÝCH ŽELÉ, MARMELÁD, OVOCNÝCH A OŘECHOVÝCH POMAZÁNEK A PROTLAKŮ (PYRÉ), ZÍSKANÉ VAŘENÍM, V BALENÍ PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO DĚTSKÁ VÝŽIVA NEBO PRO DIETNÍ ÚČELY, V NÁDOBÁCH O OBJEMU NEJVÝŠE 25 G, S PŘÍDAVKEM CUKRU PŘEVYŠUJÍCÍM 13 % HMOTNOSTNÍCH Zemědělství Režim 2: sazba: 24 % seznam 2 Průměr sazeb podle doložky nejvyšších výhod (3 % nebo 4,5 c/kg) a sazeb podle dohody TDCA (). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce /1 JF/vm 4 PŘÍLOHA II DG E CS

18 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA DŽEMY, ŽELÉ, MARMELÁDY, POMAZÁNKY A PROTLAKY (PYRÉ) Z CITRUSOVÉHO OVOCE ZÍSKANÉ VAŘENÍM, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA (JINÉ NEŽ S OBSAHEM CUKRU PŘEVYŠUJÍCÍM 13 % HMOTNOSTNÍCH A HOMOGENIZOVANÉ PŘÍPRAVKY POLOŽKY 27.1) Zemědělství Režim 2: sazba: 24 % seznam 2 Průměr sazeb podle doložky nejvyšších výhod (3 % nebo 4,5 c/kg) a sazeb podle dohody TDCA (). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce HROZNOVÁ ŠŤÁVA, VČETNĚ VINNÉHO MOŠTU, NEZKVAŠENÁ, S HODNOTOU BRIX PŘEVYŠUJÍCÍ 67 PŘI 2 C, V HODNOTĚ NEPŘESAHUJÍCÍ 22 ZA 1 KG, TÉŽ S OBSAHEM PŘIDANÉHO CUKRU NEBO JINÝCH ADIDEL (KROMĚ ŠŤÁVY S OBSAHEM ALKOHOLU) Zemědělství Režim 2: sazba: 3,15 % TDCA (3,15 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce HRUŠKOVÁ ŠŤÁVA, NEZKVAŠENÁ, S HODNOTOU BRIX PŘEVYŠUJÍCÍ 67 PŘI 2 C, V HODNOTĚ NEPŘESAHUJÍCÍ 22 ZA 1 KG, TÉŽ S OBSAHEM PŘIDANÉHO CUKRU NEBO JINÝCH ADIDEL (KROMĚ ŠŤÁVY S OBSAHEM ALKOHOLU) Zemědělství Režim 2: TDCA (12,6 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce BAVLNA, NEMYKANÁ ANI NEČESANÁ, HYDROFILNÍ NEBO BĚLENÁ Zemědělství Režim 2: sazba: 148c/kg Průměr sazeb podle doložky nejvyšších výhod (16 c/kg) a sazeb podle dohody TDCA (1,8 c/kg). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce /1 JF/vm 5 PŘÍLOHA II DG E CS

19 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA BAVLNA, NEMYKANÁ ANI NEČESANÁ (KROMĚ BAVLNY HYDROFILNÍ NEBO BĚLENÉ) Zemědělství Režim 2: sazba: 9,45 % TDCA (9,45 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce BAVLNA, MYKANÁ NEBO ČESANÁ Zemědělství Režim 2: sazba: 9,45 % TDCA (9,45 %). Liberalizace v letech 211 až 215. neomezené zacházení v roce KAKAOVÝ PRÁŠEK OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR NEBO JINÁ ADIDLA Zemědělství Režim 2: sazba 1,71 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až ČOKOLÁDA A OSTATNÍ POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY (OSTATNÍ), V BLOCÍCH, TABULKÁCH NEBO TYČÍCH O HMOTNOSTI VYŠŠÍ NEŽ 2 KG NEBO V TEKUTÉM NEBO PASTOVITÉM STAVU, VE FORMĚ PRÁŠKU, GRANULÍ A PODOBNĚ, V NÁDOBÁCH NEBO BEZPROSTŘEDNÍM OBALU, O OBSAHU PŘESAHUJÍCÍM 2 KG (KROMĚ KAKAOVÉHO PRÁŠKU): ČOKOLÁDA A CUKROVINKY OBSAHUJÍCÍ KAKAO Zemědělství Režim 2: sazba 13,23 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 6 PŘÍLOHA II DG E CS

20 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA ČOKOLÁDA A OSTATNÍ POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY, V BLOCÍCH, TABULKÁCH NEBO TYČÍCHCH O HMOTNOSTI VYŠŠÍ NEŽ 2 KG NEBO V TEKUTÉM NEBO PASTOVITÉM STAVU, VE FORMĚ PRÁŠKU, GRANULÍ A PODOBNĚ, V NÁDOBÁCH NEBO BEZPROSTŘEDNÍM OBALU O OBSAHU PŘESAHUJÍCÍM 2 KG (KROMĚ KAKAOVÉHO PRÁŠKU): JINÉ Zemědělství Režim 2: sazba 1,71 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až ČOKOLÁDA A OSTATNÍ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KAKAO, V BLOCÍCH, TABULKÁCH NEBO TYČÍCH O HMOTNOSTI NEJVÝŠE 2 KG, PLNĚNÉ Zemědělství Režim 2: sazba 12,6 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až ČOKOLÁDA A OSTATNÍ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KAKAO, V BLOCÍCH, TABULKÁCH NEBO TYČÍCH O HMOTNOSTI NEJVÝŠE 2 KG, S PŘÍDAVKEM OBILÍ, OVOCE NEBO OŘECHŮ (KROMĚ PLNĚNÝCH) Zemědělství Režim 2: sazba 12,6 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až TĚSTOVINY NEVAŘENÉ, NENADÍVANÉ ANI JINAK NEPŘIPRAVENÉ, OBSAHUJÍCÍ VEJCE Zemědělství Režim 2: sazba 18,9 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až TĚSTOVINY NEVAŘENÉ, NENADÍVANÉ ANI JINAK NEPŘIPRAVENÉ, NEOBSAHUJÍCÍ VEJCE Zemědělství Režim 2: sazba 18,9 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 7 PŘÍLOHA II DG E CS

21 ní HS96 HS7 Popis Oblast Kategorie [ ] SEZNAM TDCA příloha VI Zacházení podle nové zacházení podle TDCA PERNÍK A PODOBNÉ VÝROBKY, TÉŽ OBSAHUJÍCÍ KAKAO Zemědělství Režim 3: sazba 13,23 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až OPLATKY A MALÉ OPLATKY Zemědělství Režim 3: sazba 13,23 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až SUCHARY, OPÉKANÝ CHLÉB A PODOBNÉ OPÉKANÉ VÝROBKY Zemědělství Režim 3: sazba 13,23 % dohody TDCA pro rok 27 a liberalizace v letech 211 až PIVO ZE ADU Zemědělství Režim 2: sazba 5 % seznam 1 Opětovné zavedení doložky nejvyšších výhod (sazba podle doložky nejvyšších výhod = 5 % hodnoty FOB) a liberalizace v letech 211 až /1 JF/vm 8 PŘÍLOHA II DG E CS

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2011 KOM(2011) 89 v konečném znění 2011/0042 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2014 COM(2014) 345 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic Katalog výrobků Benešov 85, 79 5 Benešov u Boskovic Reg. číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Zařazení - druh a skupina Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP )

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Správa státních hmotných rezerv ( dále jen Správa) v souladu s 12 zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2011, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

DRŮBEŽ A VEJCE. 2004 Prosinec. Situační a výhledová zpráva

DRŮBEŽ A VEJCE. 2004 Prosinec. Situační a výhledová zpráva Situační a výhledová zpráva DRŮBEŽ A VEJCE V roce 2004 se očekává zvýšení produkce drůbežího masa o 1, 3%. Spotřeba drůbežího masa včr se pohybuje nad hranicí průměrné spotřeby v EU. Pokles produkce a

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 430 PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY CE/MTN/P1/cs

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_3764VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R1152 CS 17.04.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

PODROBNÝ KATALOG PRODUKTŮ

PODROBNÝ KATALOG PRODUKTŮ PODROBNÝ KATALOG PRODUKTŮ 14-010-0 Agave sirup 14-010-1 Blue, světlý. 237 ml. 149 Kč 14-010-2 Dark, tmavý. 482 g. 199 Kč 15-010-0 Stevia Extract 15-010-1 60 ml. Obsahuje kapátko v uzávěru. 249 Kč 15-010-2

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2013 Metodické

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více