Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba"

Transkript

1 y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba

2 Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

3 Čím se řídit? Typografie Word ČSN

4 Obsah I. Písmo II. III. IV. Odstavec Hladká sazba Technická sazba

5 I. Písmo

6 Podle názvu znaků latinské abeceda řecké alfabeta ruské azbuka Exotická písma Pojmenování písma podle jazyků (hebrejské) podle národů (fénické, čínské) Podle jiných pravidel hieroglyfické, cyrilice, runy, klínové

7 Písmo Abeceda Alfabeta Azbuka

8 Exotická písma Hebrejské písmo Čínské písmo Fénické é písmo

9 Historická písma Hlaholice Cyrilice Runy

10 Litera, znak Abeceda, azbuka a alfabeta písmena, která reprezentují hlásky Znak se může skládat izvíce písmen Ǽ Čínské písmo znak představuje slovo Indianské obrázkové písmo znak vyjadřuje i více než jedno slovo Další typy znaků: Piktogramy Ideogramy

11 Písmo Soustava písmových znaků psaných, kreslených, tištěných, ražených nebo jinak vytvořených Font (dříve písmová sada) kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu Dnes je součástí písma (fontu) i znaková sada znak osm bitů max. 256 znaků znak v Unicode 16 bitů max znaků

12 Písmena AaBbCc Číslice Zlomky ½¼¾ Znaková sada Značky # $%*+= Interpunkci.,;!? -/ [ ]}{ +!? Ornamenty Slitky ;æß Znaky jiných písem ÞµΘΞΠΩβ

13 Mapa znaků

14 Patky patkové a bezpatkové Proporce Písmo členění proporcionální a neproporcionální Zvláštní písma Rodiny písem

15 Patkové písmo (Antikva, Egyptienka) Times New Roman Bodoni MT Rockwell

16 Bezpatkové písmo (Grotesk) Arial Calibri Corbel Tahoma

17 Patkové dlouhé texty texty určené pro tisk Bezpatkové Použití nadpisy texty určené k zobrazení na monitoru

18 Proporcionální písmo

19 Neproporcionální p písmo

20 Zvláštní písma Rukopisné písmo Lomené písmo Ozdobné písmo Ozdobné písmo

21 Nová písma pro Windows Ábčďéfgh Ábčďéfgh Ábčďéfgh Ábčďéfgh Cambria Calibri lb Gabriola Segoe UI

22 Rozdílná šířka tahu Natočení osy Psané perem Kaligrafické písmo French Script MT Old English Text MT Vivaldi

23 Rodiny ypísem Skupina řezů odvozených z jednoho typu písma Řez písma je variace základního písma Základní (regular) Vyznačovací tučné (bold) kurzíva (italic) KAPITÁLKY pravé vs. nepravé

24

25 Kurzíva Vyznačování v textu citace, pojmy, cizí slova, název díla Tučné učebnice, nabídka programu používat pouze výjimečně Podtržení nepoužívá se (z pohledu typografie = hřích) Prostrkávání nepoužívá se

26 Vyznačování a interpunkce Interpunkci nezvýrazňujeme Chybně MS Office obsahuje programy Excel, Word a PowerPoint. Správně MS Office obsahuje programy Excel, Word a PowerPoint.

27 VERZÁLKY - majuskule Antikva minusky KAPITÁLKY - miniskule - mediuskule

28 Konstrukce písma Základní dotažnice (účaří) horizontála Horní dotažnice výška horních dotahů Střední dotažnice výška minusek Dolní dotažnice spodní dotahy znaků j, p, q Akcentová dotažnice posazení akcentů ů verzálek akcentová dotažnice horní dotažnice střední dotažnice základní dotažnice dolní dotažnice střední výška kuželka

29 Stupeň písma ramenní plocha (maso) hlava písmene noha písmene (kuželka) čtverčík stupeň písma

30 Základní pojmy Čtverčík velikost odvozená od kuželky písma, označuje se zkratkou em velikost čtverčíku 12 bodů = velikost písma 12 bodů Kuželka výška písma (výška definovaná ve fontu, akcenty mohou přesahovat kuželku) Střední výška výška malého písmene x označuje výšku od účařípostřední dotažnici

31 Měrné soustavy Anglosaská (monotypová) jednotka 1" = 72,27 bodů 1 bod = 0,351 mm 1 pica = 12 bodů = 4,217 mm Upravený systém pica (PC) 1" =72bodů 1 bod = 0,3528 mm 1 pica = 12 bodů = 4,2336 mm Didotova měrná soustava 1 m = bodů 1 b d bod = 0,3759 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm

32 Bříško písmene b,,p Smyčka g, j Hřbet písmene S Chvost písmene K, Y Diagonála e e e Konstrukce písma

33 Slitek (ligatura) Svázání znaků e + t = & V češtině nepoužívat u složených slov šéfkuchař Flétna, fjord, flaška, fialový, typografie

34 Kerning Vyrovnání či podřezávání vyšší hodnota prostrkání volnější sazba nižší hodnota těsná sazba

35 Kombinace písem Vhodné výrazně rozdílná písma podobná střední výška podobná výška verzálek stejně stará písma Nevhodné podobná písma odlišná střední výška odlišná výška verzálek různá doba vzniku

36 11 klasifikačních skupin Klasifikace písma Písmo se třídí 4-místným číselným kódem: 1. klasifikační skupinu 2. základní kresebné verze 3. klasifikuje nakloněný řez kurzívu 4. číslo označuje zdobené verze ISO 15924

37 PostScript Adobe PS, PFB, PFA TrueType Apple, 80. léta TTF OpenType Písmové formáty nástupce TrueType sjednocení PS a TTF, nezávislé na platformě, 2bytové Microsoft a Adobe OTF i TTF

38 II. Odstavec

39 II. Odstavec Zarovnání textu Členění odstavců Okraje Časté chyby Umístění ě íobrázků

40 Zarovnání Vlevo CTRL+L (na levý praporek) p nadpisy, web, vědecké práce Na střed CTRL+E (na osu) ozdobný text, leták Vpravo CTRL+R (na pravý praporek) arabský text, citát, titulek obrázku Do bloku CTRL+J kniha, sloupce

41 odstavcová odrážka (odsazení prvního řádku) Geometrie odstavce řádkový proklad východový řádek mezera mezi odstavci okraj odsazení vpravo

42 Vlastnosti odstavce ve Wordu

43 Členění odstavce Odsazení prvního řádku první řádek odsazen o určitou vzdálenost, v češtině nejčastější knižní a časopisecká tvorba

44 Členění odstavce Odsazení prázdným řádkem výraznější členění obsahu, využívá se hlavně na obrazovce anglofonní oblasti

45 Členění odstavce Předsazení prvního řádku nejméně obvyklý způsob, první řádek posunut doleva beletrie, poezie

46 Bez zarážky Členění odstavce první řádek není vůbec odsazen, východový řádek zalomený oblíbený zejména v časopisech

47 Grafická zarážka Členění odstavce ornament nebo symbol označuje nový odstavec odsazení konstantní mezerouerou

48 Oddělení ornamentem Členění odstavce vhodné pro bibliofilii a beletrii pozor or na zdvojené místo mezi odstavci, konce stran

49 Chybně Kompozice textu a okrajů mezery mezi slovy jsou větší než vzdálenost od okraje Správně vzdálenost od okrajů má být větší než mezera mezi slovy

50 Sirotek Parchanty poslední řádek odstavce na nové stránce / sloupci Vdova samostatný řádek odstavce na konci stránky / sloupce Word: Odstavec Tok textu Kontrola osamocených řádků

51 Struktura textu Text by měl být výrazně členěn nadpisy a měl by mít jasnou strukturu Nadpis by měl být na stejné stránce / sloupci jako následující odstavec Word: Odstavec Tok textu Svázat s následujícím Pokud zarovnáváme několik řádků na střed, musí být spodní řádek nejkratší

52 Kompozice obrázky Nejdůležitější j obrázky nebo nadpisy by měly být v textu umístěny na tzv. zlatém řezu Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince

53 Umístění titulků a obrázků na stránce Titulky obrázků se dávají do textových polí menší písmo někdy kur íva někdy kurzíva na konci se nepíše tečka

54 Tok textu v odstavci Na konci řádku nemají zůstávat jednopísmenné předložky ani spojky Tvrdá (nezlomená) mezera Ctrl+Shift+Mezera + Dělení slov pomocí editoru Nedělit: datum titul od jména, iniciálu od příjmení zkratky jednotky od čísla (pokud není psáno slovy)

55 Další chyby y Řeky y mezer Krátký východový řádek Řádkový rejstřík

56 III. Hladká sazba

57 Spojovník a pomlčka Uvozovky Procenta Interpunkce Číslal Speciální znaky Hladká sazba

58 Word: Speciální znaky Vložení Symbol Speciální znaky

59 Spojovník - Spojování složených výrazů Dělení slov Vždy bez mezer Délka jako mínus Příklady: česko-anglický slovník bude-li Marie Curie-Skłodowská graf 3-1 Frýdek-Místek Praha 3-Žižkov beta-verze ping-pong

60 Pomlčka Přestávka v řeči Náhrada závorek Prázdné místo v tabulce S mezerami z obou stran Délka 1/2 čtverčíku (n) nebo čtverčík (m)

61 Pomlčka Rozsahová pomlčka místo spojky bez mezer nesmí být na konci nebo začátku řádku a, až, od do, versus Příklady: Neopisujte, nebo! pochod Praha Prčice Prčice Ach tak! řekl cena Kč 150,. otevřeno ř 8 16 hod. Sparta Slavia poměr cena výkon

62 Gramatika: Pomlčka kdy použít spojovník a kdy pomlčku Typografie: jak má spojovník a pomlčka vypadat

63 Uvozovky Přímá řeč,, citáty, cizí a nespisovné výrazy, ironie Těsně bez mezer Potřeba dodržovat gramatiku jazyka " jsou palce nebo úhlové vteřiny

64 Uvozovky Přímou řeč obvykle nalezneme uvnitř uvozovek. a tyto uvozovky mohou nabývat»různých«podob. Příklady: Text v češtině Text in English «Texte en français»

65 Podstatná jména Procenta,,promile oddělují se nezlomitelnou mezerou 90 % devadesát procent Přídavná jména bez mezery 90% devadesátiprocentní

66 Telefonní čísla Čísla ve skupinách po dvojicích nebo trojicích předvolba se odděluje závorkami (+420) Číslice píší se s desetinnou čárkou, tisíce a milióny se oddělují mezerou Datum a čas píše se s mezerami a tečkami rok čtyřmístně bez mezer 16:15 u sportovních výsledků V seznamu čísel desetinné čárky pod sebou

67 Čísla Jednotky a měny se od čísla oddělují nezlomitelnou mezerou (10 kw, 10 Kč) Vždy na jednom řádku Značka peněžní měnyě je-li číslo desetinné,,píše se značka před číslo (Kč 5,50) je-li číslo celé, píše se za číslo (10 Kč) čísla do kopy slovy, nad kopu číslicemi

68 Lomítko Bez mezer k přiléhajícím výrazům U zkratek se tečka vypouští Výrazy ve výčtu - z obou stran mezery Příklady: V obci je povolena rychlost 50 km/h. Studovat začal ve školním roce 2009/2010. Obsah kurzu: Excel / Word / VBA

69 Tečka Nepíše se za nadpisy, popisky p obrázků apod. U odrážek? Pokud věta končí zkratkou jedna tečka

70 Kodifikované zkratky J.A.R, USA Název společnosti, a. s. a. s. s. r. o., s. s r. o, spol. s r. o. NE: a.s., s.r.o. Příklady: OR Metrostav, ČSOB,

71 Samostatný znak Výpustka Z obou stran zúžena mezera (1/6 čtverčíku), výjimka sousedí-li s interpunkčním znaménkem Za výpustku na konci věty se již tečka nepíše CTRL +. Příklady: mnou si budeš zdobit své vlasy Snad už jen vzít si život má smysl! Máš rád tanec, hudbu, zpěv,?

72 Závorky Pořadí závorek je jiné než v matematice (), [], {}, <>, // Obsah závorky je těsně u závorek Příklad: Běžný text (obsah závorky[vložená závorka]), pokračování běžného textu.

73 Podstatná jména Stupeň oddělují se nezlomitelnou mezerou 20 C dacetstpňů dvacet stupňů Přídavná jména bez mezery 12 dvanáctistupňové stoupání Jednotka úhlu s mezerami z obou stran Údaj stupeň minuta vteřina ň bez mezer VŠE najdeme na 50 5'1.07"N; 14 26'28.98"E

74 Entity & & ALT ALT " " ALT ALT ALT ALT ALT ALT

75 IV. Technická sazba

76 A0 Formáty ypapírup A2 297 mm A1 210 mm A4 A3 A5 A7 A6 A8

77 Matematika Mezery z obou stran operátoru tečka místo krát, uprostřed řádku = 7 Pozor na / a Word: Editor rovnic Rovnice

78 Diskuze Co vám dělá největší potíže při psaném projevu? S jakými chybami se setkáváte nejčastěji? Podle čeho se řídíte, když tápete?

79 Kvíz Co je to verzálka? Jak se jmenuje znak ~? Čemu se rovná 12 bodů? Co je to čtverčík? Kdy se používá pomlčka? Jaký rozměrmáa4? má

80 Použité zdroje Vítězslav Holas školení Typografie v praxi Kočička, Blažek: Praktická typografie ČSN : Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým t editorem

81 Odkazy Česky TypoText Typo Typomil Ústav pro jazyk český Grafologie a psychologie Root České Fonty Anglicky Microsoft's Typography p y I Love Typography MyFonts

82 Dotazy? Děkuji za pozornost

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Kouzla s textem. V té to ka pi to le:

Kouzla s textem. V té to ka pi to le: 7 Kouzla s textem V té to ka pi to le: Písmo Sazba Odstavcová úprava Členění textu a dělení slov Práce s textem Převedení textu do křivek Identifikace fontu K1389_sazba.indd 157 23.1.2009 16:45:15 Kapitola

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ Tato spíše prakticky zaměřená kapitola je pokusem o přehled, který by měl přispět nejen k ujasnění motivace a funkce každého uvedeného grafému, ale samozřejmě i k ustavení

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více