Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu."

Transkript

1 TYPOGRAFIE 1. CO JE TYPOGRAFIE A PROČ SE S NÍ SETKÁVÁME Od vynálezu knihtisku se typografií rozumí nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo, které se několik století vyvíjelo klidně a plynule, neboť technologie knihtisku se dlouho v zásadě neměnila. V současné době velké rozšíření počítačů, vývoj jejich programového vybavení a možnost kvalitního tisku umožňují prakticky každému, aby se pustil do přípravy tiskoviny. Je řada tiskovin, zejména drobnějších (pozvánky, oznámení, letáky), které si dnes připravujeme sami a ani nás nenapadne, že ještě docela nedávno jsme se museli obrátit na odborníky. Také rozsáhlejší dokumenty pro tisk připravujeme často na počítačích doma nebo v práci až do konečné podoby. Typografická pravidla sice nejsou dogma, ale měl by je znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin, a zvláště laici by se jich měli držet. Pozn.: typus (lat.) = znak, vzor; grafó (lat.) = píši 2. PÍSMO Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu VÝVOJ PÍSMA Podle starých pověstí z Egypta a Číny je písmo vynález bohů. Historie však ukazuje, že vývoj písma šel ruku v ruce s vývojem civilizací a je důsledkem potřeby člověka zaznamenávat události a myšlenky. Jak dokazují nejstarší fragmenty písemných památek, prvotní impuls ke vzniku písma byl velice praktický nutnost zaznamenávat účty. Písma se vyvíjela (a zanikala) spolu s civilizacemi v různých částech světa a jak se ovlivňovala je těžké sledovat. Předchůdcem písma byly piktogramy zjednodušené obrázky. Nebyly závislé na jazyce. Dnes se piktogramy používají pro orientační značení např. na letištích, v nemocnicích ap. Z piktogramů se vyvinuly ideogramy. Obrazový znak splynul se svým významem, spojováním znaků byly vytvořeny znaky pro abstraktní pojmy a jména, bylo možno vyjádřit myšlenku. Písaři a čtenáři museli ovládat stovky i tisíce znaků. Rozhodujícím zvratem ve vývoji písma bylo když, znaky začaly zachycovat zvuky mluveného jazyka. Nejprve to byly jakési rébusy obrázek zachycoval něco jiného, co se shodovalo zvukově. Později lidé zavedli znaky pro hlásky fonogramy. To znamenalo obrovské zjednodušení v počtu znaků NEJSTARŠÍ PÍSMA Klínové písmo vzniklo v oblasti Mezopotámie. Prošlo vývojem od piktogramů, přes slovní písmo až ke slabikovému. Psalo se rydly do hliněných destiček. Písmo používaly různé národy z oblasti Mezopotámie i okolí s velmi rozdílnými jazyky. Směr zleva doprava. Egyptské písmo prošlo podobným vývojem jako písmo klínové. Obrázkové písmo se používalo dlouho (na rozdíl od Mezopotámie) a bylo schopno vyjádřit všechno. Byla to propracovaná soustava. Psalo se na papyrus nebo tesalo do kamene. Zjednodušením vzniklo písmo hieratické. Dalším vývojem vzniklo písmo démonické hláskové písmo s znaky (prameny se liší) pro souhlásky. Psalo se zprava doleva. 1

2 Čínské písmo se udrželo v podobě slovního písma dodnes. Psalo se zprava doleva a shora dolů. Japonci a Korejci čínské písmo převzali a zjednodušili na slabikové. Existovala i další písma, např. na Krétě zůstalo nerozluštěno. Historie písma dnes používaného v Evropě začíná u Féničanů (více než 3000 let př. n. l.). Fénická abeceda měla jednoduchých geometrických znaků pro souhlásky. Zda tato abeceda vznikla vývojem démonického písma egyptského nebo klínového je otázkou. Protože Féničané byli obchodníci a cestovali po Středomoří, jejich abecedu přebíraly a přizpůsobovaly si jiné národy (vliv na hebrejštinu, aramejštinu, arabštinu). Řekové přidali do abecedy znaky pro samohlásky. Měli 24 písmen. Přešli postupně k psaní zleva doprava. Používali dřevěné destičky s vrstvou černého vosku a kostěné nebo kovové rydlo. Z řeckého písma se vyvinula dnešní evropská písma latinka, azbuka a dnešní řecké písmo. Velká písmena latinské abecedy dochovala svůj tvar z období Říma, malá písmena pocházejí z doby Karla Velikého (800). Kromě kapitálek se ve starém Římě vyvíjela i kurzíva písmo přizpůsobené psaní rukou (šikmá osa, tendence ke spojování písmen). Zlom ve vývoji latinských písem nastal vynálezem knihtisku. Používání diakritických znamének pro českou abecedu zavedl Jan Hus. Česká abeceda má 39 písmen (bez q, w, x). Pro zápis čísel se dnes v Evropě používá desítková soustava (pochází z Indie) a arabské číslice. Papír se v Evropě vyrábí od 13. století, předtím se psalo na pergamen VLASTNOSTI PÍSMA SOUBOR ZNAKŮ POTŘEBNÝCH K PÍSEMNÉMU PROJEVU: a b c... malá písmena minusky (minuskule) A B C... velká písmena verzálky (majuskule) alfanumerické znaky číslice (existují verzálkové i minuskové, ale počítačové fonty je nemají) ˇ diakritická znaménka akcenty (ř, ž, á,... akcentované znaky).,? interpunkční znaménka ( ) [ ] závorky uvozovky + = matematická znaménka $ & různé další znaky PÍSMOVÁ OSNOVA je soustava vodorovných přímek, která určuje výškové proporce písma. Oblá a špičatá písmena mírně přesahují dotažnice, aby působila opticky stejně velká. akcentová dotažnice verzálková dotažnice horní dotažnice střední dotažnice základní dotažnice dolní dotažnice 2

3 Základní dotažnice se také nazývá účaří. Verzálková dotažnice a horní dotažnice u mnohých písem splývají. Také dotažnice akcentů malých písmen často splývá s horní dotažnicí KRESBA PÍSMOVÉHO ZNAKU hlavní tah (dřík) přetah patka nestínovaný tah stínovaný tah osa stínu šikmá stínovaný tah osa stínu kolmá 2.3. TYPY PÍSMA Podle kresby znaku rozlišujeme různé typy písma. Každý typ písma má svoje jméno. Důležité znaky charakterizující typ písma: způsob zakončení tahu (má / nemá patku) má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) stínovaný / nestínovaný tah je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem duktus síla tahů proporce písma Řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma, od kterého je odvozena a s nímž má společnou písmovou osnovu (tj. výškové proporce) a základní kresebné znaky (např. patky). Používá se k vyznačení důležitých částí textu. Každé písmo nemusí mít řezy. Všechny řezy jednoho písma se nazývají rodina písma. Některé rodiny mají mnoho řezů, běžné jsou však čtyři: základní (obyčejný regular), kurzíva, tučné, tučná kurzíva. Kapitálky jsou varianta písma, u které mají malá písmena tvar písmen velkých KLASIFIKACE PÍSEM Patkové písmo se stínovanými tahy Antikva Dynamická antikva má šikmé, nepříliš výrazné stínování a oblý přechod na patku. Síla hlavních a vedlejších tahů se liší málo, písmena jsou různě široká. Je to nejvhodnější a nejpoužívanější písmo pro hladkou knižní sazbu vyplňující celou stránku. Nejrozšířenější typy tohoto písma jsou Times Roman, Garamont, Palatino, Sans Serif. Přechodová antikva má téměř svislé stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů. Do této skupiny patří písma Baskerville, Bookman. 3

4 Statická antikva má svislou osu stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů, patky často bez náběhu, písmena stejně široká. Příkladem této skupiny písem je Bodoni. Lineární patkové písmo tzv. Egyptienka je písmo s výraznými patkami. Tloušťka hlavních a vedlejších tahů je stejná nebo jen málo odlišná. Tahy jsou nestínované nebo jen velmi málo stínované. Je to písmo akcidenční, novinové a časopisecké, vhodné pro kratší texty. Lineární bezserifové písmo tzv. Grotesk je písmo bez patek s tahy stejně silnými nebo jen mírně diferencovanými. Je to písmo hůře čitelné v delším souvislém textu (díky absenci patek). Zato je dobře čitelné v horších světelných podmínkách (díky rovnoměrné síle tahů). Užívá se pro nadpisy, orientační nápisy, na sklo, folie ap. Statické lineární bezserifové písmo má tahy mírně stínované se svislou osou stínování. Do této skupiny patří známá a užívaná písma jako jsou Helvetica, Univers, Arial. Geometricky konstruované lineární bezserifové písmo má neměnnou sílu tahů a je konstruováno do určitého tvaru. Patří sem např. písma Futura a AvantGarde. Dynamické lineární bezserifové písmo má mírně diferencované tahy a nestejné šířkové proporce. Lineární antikva je kategorie písem, které mísí znaky antikvy a grotesku. Písmo je buď stínované bez patek nebo má nediferencované či málo diferencované tahy a nevýrazné patky. Poslední dvě skupiny písem jsou písma psaná a zdobená. Tato písma mohou být velmi různá a nelze je charakterizovat typickými znaky. 3. TYPOGRAFICKÉ MÍRY A MĚŘENÍ PÍSMA 3.1. TYPOGRAFICKÉ MĚRNÉ SYSTÉMY Evropský typografický měrný systém (Didotův) 1 bod = 0,3759 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm 2660 bodů = 1 m Anglo-americký typografický měrný systém 1 point = 0,3528 mm 12 pointů = 1 pica = 4,23 mm 72 pointů = 6 pica = 1 inch = 2,54 cm 3.2. STUPEŇ PÍSMA vyjadřuje určitým způsobem výšku písma. Je to rozměr horní plochy na kovové liteře. Vlastní výška písmen závisí na typu písma. Různá písma téhož stupně mohou mít různé výšky odpovídajících písmen. Používání stupňů písma 6 7 slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky, vysvětlivky 8 noviny 9 časopisy 10 většina knih 11, 12 učebnice, knihy většího formátu 14 dětské knihy V kovové sazbě měly jednotlivé stupně písma i svá jména, např. 8 b petit, 10 b garamont, 12 b cicero Použitý stupeň písma musí být v souladu s formátem knihy. 4

5 3.3. RELATIVNÍ TYPOGRAFICKÉ MÍRY jsou vztažené ke stupni písma. Je to jednotka em, v češtině také nazývaná čtverčík, která je velikostí rovna stupni písma. Polovina čtverčíku se značí en ŠÍŘKA PÍSMEN se určuje pomocí relativní míry. Nejčastěji používaný systém rozdělí čtverčík na 18 jednotek. Šířka kuželek jednotlivých písmen se pak vyjadřuje v těchto jednotkách. Všechny číslice mají stejnou šířku. Šířky písmen se liší pro různé typu písma. Typografická písma, která mají různě široká písmena, se nazývají proporcionální. Převážná většina písem je proporcionálních. Písma, která mají všechna písmena stejně široká, se nazývají neproporcionální. Nejznámější neproporcionální písmo je zřejmě Courier. 4. SAZBA 4.1. MEZERY MEZI PÍSMENY jsou dány šířkou znaku (kuželky). Počítačová sazba je umožňuje zmenšovat i zvětšovat. Změně mezer mezi písmeny se říká prostrkávání. Zvětšování mezer mezi písmeny se někdy užívá k zvýrazňování. U větších písmen v nadpisech a titulcích (asi od 16 pt) je třeba přizpůsobovat mezery konkrétním dvojicím písmen tak, aby mezery v celém slově působily na po- AV MN hled rovnoměrně. Tomuto vyrovnávání se říká cizím slovem kerning. V MS Wordu je nazýváno vyrovnávání písem MEZERY MEZISLOVNÍ Vhodná mezislovní mezera je 1/3 em. Při zarovnávání sazby vzhledem k oběma krajům dochází k úpravě velikosti mezislovních mezer. Proto bývá stanovena minimální (1/4 em) a maximální (1/2 em) mezera. V textových procesorech existuje tzv. nezlomitelná (pevná, tvrdá) mezera, kterou vkládáme na místo, kde nesmí dojít k zalomení řádku. V MS Wordu je vkládána automaticky mezi předložky v, k, s, z a následující slovo. Předložky o a u jsou zatím opomenuty. V případech jako jsou např. J. A. Komenský nebo 37 Kč musíme vložit pevnou mezeru jako zvláštní symbol ODSTAVEC je základní významová a formátovací jednotka textu. Obvyklý způsob rozlišení odstavců je použití odstavcové zarážky. Tato zarážka musí být v celém textu stejná. Vhodná velikost je 1 2 em. V určitých typech textů může být zarážka nahrazena odrážkou, číslováním nebo iniciálou. Je možná také úprava, kdy první řádek je předsazen před ostatní. Klasická úprava je taková, že první odstavec za nadpisem nemá zarážku a následující odstavce ji mají. Pokud po sobě jdoucí odstavce nemají odsazené první řádky, je třeba mezi nimi dělat mezery (proklad). Tato úprava je dnes také běžná. Poslední řádek odstavce se nazývá východový. Musí být delší než odstavcová zarážka a alespoň o 1 em kratší než úplný řádek. Řádkový proklad (mezera mezi řádky) se určuje vzhledem ke stupni písma, typu písma a šířce sazby. Ovlivňuje tmavost / světlost stránky. Obvyklý proklad pro písmo 9 12 pt je 2 pt. 5

6 Krytí prvního a posledního řádku v oboustranném tisku v průhledu a u protilehlých stránek se nazývá stránkový rejstřík. Řádkový rejstřík je krytí všech textových řádek (i ve sloupcích). Pro zarovnání textu vzhledem k okrajům jsou čtyři možnosti: vlevo, do bloku (tj. k oběma krajům), vpravo, na střed. 5. PRAVIDLA SAZBY 5.1. PSANÍ ZNAMÉNEK., ; :?! Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo (bez mezery). Za nimi se píše mezera. Tento znak sestávající ze tří teček se nazývá výpustek a měl by se vkládat jako zvláštní znak, nikoli psát místo něj tři tečky. Před něj píšeme pevnou mezeru. Pokud za ním končí věta, tečku už nepíšeme. - Spojovník je jediná pomlčka, kterou lze napsat přímo jako znak z klávesnice. Užívá se pro dělení slov na konci řádku a pro spojování slov. Sází se bez mezer. Příklady: bude-li, má-li, Rimskij-Korsakov, Joliot-Curie, Frýdek-Místek, Rájec- -Jestřebí, labsko-oderský, česko-anglický, Praha-východ, Brno-město, propan- -butan, -záření, Rh-faktor, společensko-politický, literárně-hudební, malíř- -lakýrník, kuchař-číšník ap. Dojde-li k dělení na konci řádku, znaménko se na novém řádku opakuje. Pomlčka jako oddělovač větných celků se sází s mezerami. Může se psát pomlčka krátká (1/2 em) i dlouhá (em). V MS Wordu je dnes už zabudována automatická náhrada spojovníku napsaného s mezerami za krátkou pomlčku. Pomlčka ve významu až, od do nebo verzus má délku 1/2 em a sází se bez mezer. Vyjde-li na konec řádku, nahrazuje se slovem. Příklady: 12 14, Sparta Slavia. Uvozovky se píší těsně ke slovu bez mezer. Počáteční uvozovky jsou dole, koncové nahoře. ( ) [ ] Závorky se píší těsně ke slovu bez mezer, vně závorek je mezera. + = Matematická znaménka se píší s mezerami. Na konci řádku by nemělo být znaménko víc jak třikrát pod sebou PSANÍ ČÍSEL V běžném souvislém textu vypíšeme jednoduché číslo (jeden, dva, tři, deset, sto) slovy. V technickém textu používáme číslice. Věta by neměla začínat číslicí. Používáme desetinnou čárku, nikoli tečku. V delších číslech oddělujeme číslice vpravo i vlevo od desetinné tečky po trojicích mezerou (pevnou), např.: , Datum se správně píše s mezerami ( ). Není správné zkracovat letopočet. Označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje mezerou (pevnou!). Stupně jako fyzikální jednotky se oddělují mezerou (12 C); stupně jako označení úhlu nebo alkoholu se píší bez mezer (pivo 12, úhel 45 ). Znak % se oddělí mezerou, má-li význam podstatného jména, píše se bez mezer; je-li čten jako přídavné jméno. Např.: Vyšlo to na 100 %. Tato šťáva je 50%. Násobky se píší bez mezer. Např.: 25krát, 50násobek, 16bitový. Směrovací čísla se píší s mezerou po prvních třech číslech (603 00). Telefonní čísla se píší takto: nnn nnn nnn. 6

7 5.3. ZKRATKY Zkratky z více slov spojené do jednoho slova se píší s jednou tečkou na konci (např. tj., nikoli t.j.). Iniciálové zkratky (USA, NATO) nemají tečky. Slovíčko viz není zkratka (je to rozkazovací způsob od slovesa vidět), takže nesmí mít tečku. Zkratky nepatří na začátek věty PŘEDLOŽKY Jednohláskové předložky (v, s, k ) nesmí být na konci řádku ODSTAVCE První řádek odstavce nesmí zůstat na předchozí stránce. Takovému zapomenutému řádku říkají typografové vdova. Podobně poslední řádek odstavce se nesmí dostat osamoceně na další stranu; takovému utečenému řádku se říká sirotek VYZNAČOVÁNÍ Vyznačování důležitých slov v textu je nejlépe dělat jiným řezem téže rodiny (kurzíva, tučné, tučná kurzíva). Podtrhávání není vhodné. 6. FORMÁT TISKOVIN A ÚPRAVA STRÁNKY První dojem, kterým na nás kniha zapůsobí, je její přebal a formát. Je třeba přihlížet k estetickému dojmu, ale i k praktičnosti vzhledem k účelu tiskoviny. Osvědčený harmonický poměr je poměr zlatého řezu: š : v = 1 : 1,618. Velmi podobný je jednoduchý poměr 2:3. Zajímavý je čtverec. U malých rozměrů působí zajímavě 1:2 nebo 5:9. Běžný uživatel počítače používá standardizované formáty papíru, které mu software nabízí. Základní rozvržení stránky udává sazební obrazec. Velikost plochy pro sazbu určujeme buď přímo nebo zadáním velikosti okrajů stránky. V horním okraji může být záhlaví, v dolním pata. Okraj u hřbetu má být nejmenší, protože opticky se v otevřené knize okraje u hřbetu spojí. Největší má být dolní okraj. Číslování stránek bývá umístěno v záhlaví nebo v patě, případně ve vnějším okraji. Pravá stránka má liché číslo, levá sudé. Pravá stránka je významnější. Také plocha stránky nemá rovnoměrně rozdělenou pozornost čtenáře. Pravá horní a horní část stránky je významnější. Optický střed stránky leží výše než geometrický. Pozn. Klasická konstrukce okrajů stránky: (horní okraj je 1/9 výšky stránky) Přesný nákres rozvržení textů a obrázků na stránce se nazývá zrcadlo. 7. PŘEHLED ČÁSTÍ KNIHY Každá kniha obsahuje titulní stranu, většina knih má obsah. Záleží na charakteru a obsahu knihy či brožury, které části obsahuje. Rovněž umístění v publikaci není u všech částí závazné, např. u odborné literatury je vhodné napsat obsah dopředu, u sbírky povídek může být vzadu. Obecně může mít kniha tyto části: patitul (předtitulní strana), titulní strana, vydavatelské záznamy, věnování, motto, obsah, předmluva, úvod, seznam zkratek, seznam literatury, seznam vyobrazení a přílohy. Nejvýznamnější části i začátek vlastního textu musí být umístěn na pravé stránce. 7

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie 15. Konstrukce písmových znaků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6 Písma Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás ale zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak ale mluvíme o písmu. Písmo vzniklo jako potřeba zaznamenávat

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA Písmo Rozlišování tiskových písem Tiskové písmo je v současné době ze základního písma upravovat tzv. modifikací písma. Může se zmenšovat a zvětšovat na výšku a ještě se může zužovat nebo rozšiřovat na

Více

Adobe InDesign. typografické pojmy

Adobe InDesign. typografické pojmy Lekce 2 typografické pojmy Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo,

Více

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky.

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Základy Typografie Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Odstavec je blok textu ukončený klávesou Enter. Způsob

Více

Úvod do počítačové typografie

Úvod do počítačové typografie Úvod do počítačové typografie Písma Vybraná pravidla sazby textu Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře alespoň se základními pojmy počítačové typografie. Donedávna před příchodem počítačů do této

Více

Typografie. Smíšená sazba, kniha

Typografie. Smíšená sazba, kniha Typografie Smíšená sazba, kniha Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Pořadová sazba Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO...

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO... OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC... Z arovnání... Počítačové zarovnání... Členení odstavců... Odstavcová zarážka Odstavcové zarážky v programech Bez odstavcové zarážky Předsazený text Grafická zarážka Další úpravy

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín Typografická pravidla I 12. 9. 2016 Obsah 1 Typografie Základní informace 2 Základní informace Motto V jednoduchosti je krása! Základní informace Co to je typografie? Typografie je technicko-umělecký směr

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie 6. Pravidla smíšené sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 12. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Typografie odborného textu - doplňující texty

Typografie odborného textu - doplňující texty Typografie odborného textu - doplňující texty Bc. Zdeněk Zeman MODUL SEDMÝ Doplňující texty k předmětu KPI22 Kreativní práce

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Písmo. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Písmo. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie písma Historie písma je prostředkem pro záznam myšlenek/skutečností. Vývoj písma: předchůdci písma kresby, piktogramy, ideogramy (symboly)

Více

Naprosté základy typografie

Naprosté základy typografie Naprosté základy typografie Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie 1. Úprava sazby do odstavců www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 31. 8. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

16. Klasifi kace tiskových písem. Typografie

16. Klasifi kace tiskových písem. Typografie 16. Klasifi kace tiskových písem www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 8. 2. 2013 Strana: 1/13 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Písmo přehled, historie, vývoj

Písmo přehled, historie, vývoj Písmo přehled, historie, vývoj Jana Křížová Tomáš Prosr Semestrální práce v rámci předmětu Kartografická polygrafie a reprografie, LS 2008/09 Úvod Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude Typografie (Nejenom) typografické minimum Úvod do rešer eršní a výzkumné činnosti Zdeňka Koupilová, LS 2008/2009 není typologie ani grafologie pět století vývoje velká změna s počítačovou sazbou napsat

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík.

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík. Eliška Kolářová Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Vizuální komunikace 2010 e 1) Hladká sazba 2) Dělení slov 3) Znaménka 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků 5) Řádkový proklad, Stránkový a

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Informatika pro ekonomy Typografie

Informatika pro ekonomy Typografie Tabulka znaků pro práci s textem ZNAK ALT+ Popis 0150 pomlčka 0151 dlouhá pomlčka 0132 české uvozovky dole 0147 české uvozovky nahoře, 0044 nebo 0130 české vložené uvozovky dole (používají se u textu,

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Text je volně ke stažení na VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA

Text je volně ke stažení na  VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA Text je volně ke stažení na www.husitskemuzeum.cz/lektorske-programy/pracovni-listy/ VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ GOTICKÉHO PÍSMA KALIGRAFICKÝM PSACÍM NÁSTROJEM. Milý návštěvníku Husitského muzea v Táboře, pevně

Více

České vysoké učení technické. Typografie písma

České vysoké učení technické. Typografie písma České vysoké učení technické vpraze Technická2-Dejvice,16627 Fakulta elektrotechnická Katedra matematiky Typografie písma Červen 2005 Zpracoval: Dalibor Barri Obsah 1 Úvod 1 1.1 Historiepísmatrochujinak...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie

Úvod Typografie Historie Měrná soustava Osobnosti Pravidla Závěr Literatura Konec. Typografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Typografie Autor: Jakub Havlíček, Joel Šárovec Editor: Lucie Prunarová, Pavel Rys Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Základy programování Elektronické publikování a typografie

Základy programování Elektronické publikování a typografie Základy programování Elektronické publikování a typografie doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Formátování textu Dnes asi nejrozšířenější

Více

Obsah. Obsah... 1 Základy typografie Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo Popis velikosti písma...

Obsah. Obsah... 1 Základy typografie Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo Popis velikosti písma... Obsah Obsah... 1 Základy typografie... 2 Druhy písma... 2 Neproporcionální písmo... 2 Proporcionální písmo... 2 Popis velikosti písma... 2 Základní typografické pojmy... 2 Pravidla sazby textu... 3 Interpunkční

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Hladká sazba. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Hladká sazba. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Hladká sazba Sazba obecně: vytváření tiskové předlohy za použití knižního (též proporcionálního) písma; ustálená pravidla definovaná normou; Hladká sazba klasický termín pro sazbu jedním druhem, řezem

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE 4ME112 Počítačová typografie a sazba Ing. Maja Khabirova, Kristýna Horná Dis. a doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. CO JE PÍSMO? Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k trvalému

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více