Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013"

Transkript

1 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

2 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář Jak (se) učit pro život v globalizovaném světě (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Partnerství škol cesta k sobě a ostatním (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Kritické myšlení a globální témata (kurz v rozsahu 64 hodin) Svět do všech předmětů globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Watoto multikulturní výchova pro nejmenší (učitelé MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ) Globální témata ve výuce anglického jazyka (učitelé AJ SŠ, JŠ, VŠ) Svět v nákupním košíku (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Fair trade implementace do výuky (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Výtvarná výchova v globálních souvislostech (učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ) 2. výukové programy pro žáky ZŠ a studenty SŠ Jinými dveřmi Očima hraček Světová hra na obchod Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu NOVINKA Jak být out a zůstat in. O původu a významech outdoorového oblečení Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje

3 3. materiály a publikace PodObal příručka o globálních souvislostech našeho obchodování nejen pro učitele základních a středních škol (8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Interaktivní výstava Supermarket svět (2. st. ZŠ, SŠ) IgelitART metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy (2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ) LA NGONPO místo setkávání (2. st. ZŠ, SŠ) Buzola. Příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas (pro věk 12 +) Jinými dveřmi (2. st. ZŠ) Očima hraček (2. st. ZŠ) Watoto multikulturní výchova pro nejmenší (MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ) Svět do všech předmětů globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Global Issues in the ELT Classroom (učitelé AJ SŠ, JŠ, VŠ) Jak být out a zůstat in? O původu a významech outdoorového oblečení (8. a 9. tř. ZŠ a SŠ) Sada manuálů Svět v nákupním košíku příručky k výukovým programům (8. a 9. tř. ZŠ a SŠ) Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu PŘIPRAVUJEME 4 4. knihovna NaZemi 5. staňte se Fairtradovou školou 6. o organizaci NaZemi a Centru globálního rozvojového vzdělávání, o GRV

4 Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

5 SEMINÁŘE A KURZY PRO PEDAGOGY jsou akreditované MŠMT propojují globální témata s inovativními metodami obsahem a zaměřením pokrývají především témata, která mohou být do výuky zařazena v rámci průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova přinášejí praktickou inspiraci, jak globální souvislosti zapojovat do výuky je možné objednat i pro celé pedagogické sbory, lze upravit podle vašich požadavků Aktuální ceny a termíny naleznete na 3. PodObal INSPIRACE PRO VÝUKU S GLOBÁLNÍM ROZMĚREM V praktické části semináře si učitel sám v roli studenta vyzkouší několik aktivit z publikace PodObal a v následných analýzách se seznámí s principy globálního rozvojového vzdělávání. Účastníci zdarma získají multimediální publikaci PodObal příručku o globálních souvislostech našeho obchodování, která obsahuje 32 lekcí do různých předmětů. Hlavním tématem lekcí je výroba a obchodování s předměty a potravinami, která srozumitelně zobrazuje vzájemnou provázanost a závislost lidí v různých částech světa. Důležitou otázkou je, jak tuto provázanost využít pro změny k udržitelnějšímu nastavení systému. Cílová skupina: učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 2. JAK (SE) UČIT PRO ŽIVOT V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ Dvoudenní seminář Seminář hledá odpovědi na otázku, jak můžeme reagovat na potřeby dnešních studentů a jaké pedagogické přístupy a metody jsou vhodné pro práci s komplexními tématy. V modelových lekcích zkoumají účastníci propojení a vzájemnou závislost lidí napříč světem skrze ekonomiku. Zamýšlí se nad tím, jak převažující ekonomický názor působí na naše myšlení a hodnoty, jak můžeme provázanost lidí ve světě využít pro změnu směrem k udržitelnějšímu systému a vztahům v něm. Seminář pomáhá porozumět cílům a hlavním principům globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Účastníci získají přehled o dostupných materiálech a organizacích, které se v České republice GRV zabývají. Najdou inspiraci pro zařazování globálních souvislostí do výuky. Účastníci získají příručku PodObal. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 16 hodin 1

6 semináře pro pedagogy 3. PARTNERSTVÍ ŠKOL CESTA K SOBĚ A OSTATNÍM Chcete spolupracovat se školami ze vzdálených koutů světa? Partnerství škol přináší mnoho příležitostí k obohacení, ale i úskalí, o kterých se bude v semináři diskutovat. Prostřednictvím nově vzniklé příručky nazvané La Ngonpo se účastníci semináře seznámí s příkladem partnerství a prakticky si vyzkouší některé z aktivit. Metodika La Ngonpo pomáhá žákům seznámit se nejen s názory a pohledy kamarádů odjinud, ale především poznat sám sebe, své spolužáky a okolí. Učitelé si ze semináře odnesou inspiraci pro svou vlastní výuku. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 45 minut 4. kurz KRITICKÉ MYŠLENÍ A GLOBÁLNÍ TÉMATA Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s komplexními tématy globálního vzdělávání, jako např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod. Kurz nabízí pedagogům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, které následně analyzují a reflektují procesy učení. Prakticky si osvojí metody aktivního učení pro práci s psanými texty, ale i s vizuálními sděleními. Kurz pomáhá uchopit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ Časová dotace: 64 hodin (+ 20 hodin samostudia) 5. SVĚT DO VŠECH PŘEDMĚTŮ globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Nevíte si rady s globálními tématy ve výuce? Není to tak těžké stačí třeba srovnat nedostatky v jídelníčku českého a keňského dítěte a položit ty vhodné otázky. Globální rozměr lze najít v běžných tématech různých předmětů. V praktické části semináře si učitel sám v roli žáka vyzkouší několik aktivit z publikace Svět do všech předmětů a v následných analýzách se seznámí s principy globálního vzdělávání. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií Časová dotace: 4 60 minut 6. WATOTO multikulturní výchova pro nejmenší Prostřednictvím fotografií se mohou děti skamarádit například s Everem z Hondurasu či s Emily z Filipín. Poznají jejich hry, vyrobí si jejich oblíbenou hračku. Účastníci semináře získají nápady a inspiraci, jak podpořit zájem dětí o okolní svět a jak jim zároveň umožnit i lépe poznávat sama sebe. Aktivity z metodické příručky Watoto pomohou dětem hledat podobnosti a rozumět odlišnostem ve světě. Metodiku lze na semináři zakoupit. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií Časová dotace: 4 60 minut Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

7 semináře pro pedagogy 7. GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Naplňte hodiny anglického jazyka aktuálními problémy dneška (např. postavení žen ve světě, fair trade, život ve slumech). Účastníci si sami vyzkoušejí, jakými inovativními metodami lze globální témata zařazovat právě do výuky anglického jazyka a jaké jazykové cíle tím lze naplňovat. V praktické části semináře si účastníci v roli studentů projdou jedním z plánů ze vzdělávacího materiálu Global Issues in the ELT Classroom materiál získal cenu British Council ELTons 2010 Cambridge ESOL International Award for Innovation. Metodiku lze na semináři zakoupit. Cílová skupina: učitelé AJ 2. st. ZŠ, SŠ, jazykových škol a jazykových center VŠ Časová dotace: 4 45 minut 8. SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Jak nás čokoláda, tričko či Coca-Cola spojují se vzdálenými částmi světa? Praktický seminář účastníkům usnadní vedení dílen z cyklu Svět v nákupním košíku. Ukazuje možnosti použití předmětů naší každodenní spotřeby k přiblížení a pochopení některých globálních problémů (např. Chudoba či dětská práce). Účastníci se také seznámí s cíli a obsahem globálního rozvojového vzdělávání, zejména ve vztahu k průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Cílová skupina: učitelé SŠ a 2. st. ZŠ Časová dotace: 4 60 minut; delší verze: 6 60 minut 9. FAIR TRADE implementace do výuky Co je spravedlivá odměna za práci? Jak si představujete ideální banán? Jaká je cesta kávy na náš stůl? Účastníci porozumějí konceptu fair trade (spravedlivý obchod) a jeho smyslu. Prostřednictvím praktických ukázek aktivit získají inspiraci pro zařazování tohoto tématu do výuky podle Rámcového vzdělávacího programu a seznámí se s metodickými principy používanými v globálním rozvojovém vzdělávání. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 10. VÝTVARNÁ VÝCHOVA V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Účastníci semináře analyzují výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang Sü, který svým dílem poukazuje na problematiku plastového odpadu. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak lze na tomto příkladě využívat jeho tvorbu k porozumění globálním souvislostem. Seminář představí možnosti zařazení průřezových témat Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do hodin výtvarné výchovy. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 3

8 4 Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kulhánková Tel.:

9 VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ umožňují studentům si uvědomit, jak naše chování a způsob života může ovlivňovat podmínky života lidí na opačné straně světa; pozornost je věnována otázce Co s tím mohu dělat? vedou ke schopnosti formulovat své názory a tříbit si postoje a k rozvinutí empatie a solidarity s druhými pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Multi kulturní výchova vedou je dva námi vyškolení lektoři přímo ve škole doporučený počet žáků/studentů: VÝUKOVÉ PROGRAMY Z CYKLU JINÝMA OČIMA Délka: minut Cena: 30 Kč na žáka Doporučený věk: let 1.1 Jinými dveřmi Jak chutná kumys? Jak bydlí lidé v Indonésii? A jaké poklady skrývá český panelák? Na tyto a podobné otázky najdeme odpověď v dílně, která otevírá dveře obydlí v různých koutech světa a hledá to, co je spojuje. Žáci se nejprve zamyslí nad tím, co pro ně znamená doma a v čem je pro ně domov důležitý. Poté se prostřednictvím textů seznámí se skutečnými domy a jejich obyvateli a v kreativní části dílny mají možnost je výtvarně ztvárnit. Práce s fotografiemi otevírá otázku stereotypů a jejich nebezpečí. Dílna Jinými dveřmi poukazuje nejen na rozmanitosti obydlí, ale otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. 1.2 Očima hraček S čím jste si kdy hráli? Kde se berou hračky? A jak je vůbec možné, že si umíme hrát? Schopnost hrát si je u dětí všude na světě stejná. Téma hraček a hry tak otevírá prostor pro vzájemné poznávání se i globální přesah. V úvodu dílny se žáci vydají na cestu do minulosti a hledají, s čím si kdy hráli. Rozvíjejí svou představivost a vymýšlejí, zda a jak by si šlo hrát také s jinými předměty. Poté vyrazí do světa, aby zjistili, jak si hrají některé děti v jiných zemích. Prostřednictvím příběhů samotných hraček se seznamují s jejich původem. Dílna vede žáky ke schopnosti dívat se na svět jinak, něž jsme zvyklí. Připravuje tím cestu k oceňování rozmanitosti a odlišnosti. 2. SVĚTOVÁ HRA NA OBCHOD Délka: 4 60 minut Cena: 50 Kč na žáka Doporučený věk: 16 + Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla? Má obchod moc snížit chudobu? Elektronika, mléko, kukuřice, oblečení, zlato, čokoláda, Haiti, Česká republika, Jamajka, USA... Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v dílně konkrétní tvary a barvu. Studenti se účastní mezinárodního obchodu v simulační hře. Jací hráči z obchodu těží a kteří na něm tratí? Svoji herní zkušenost účastníci srovnávají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověřují teze ekonomických teorií. Studenti porozumí základním principům fungování světového trhu. 5

10 Výukové programy pro žáky 2. stupně zš a studenty sš 3. Výukové programy z cyklu Svět v nákupním košíku délka: minut cena: 30 Kč na žáka doporučený věk: 14 + Vybrané dílny lze objednat k realizaci také v anglickém jazyce (40 Kč na účastníka). Doporučujeme cyklus tří dílen pro jednu třídu v průběhu jednoho školního roku za zvýhodněnou cenu 20 Kč/žák/dílna. novinka 3.1 Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu Kolik existuje druhů rýže? Jak dlouho roste kuře, než se k nám dostane na talíři? A co všechno o našem jídle víme a nevíme? Chov kuřat a pěstování rýže slouží jako příklad, díky kterému se studenti seznámí s hlavními rysy moderního průmyslového zemědělství a jeho lokálními i globálními souvislostmi. Zároveň se také seznámí s iniciativami, které se snaží ke konvenčnímu zemědělství nabízet alternativy a budou si klást otázky o původu a souvislostech produkce potravin, které běžně konzumují. 3.3 Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Jak vlastně vypadá kakaovník? A proč ti, kdo ho pěstují, nikdy neochutnají čokoládu? Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují problematiku nerovnosti ve světě. Studenti srovnávají vlastní zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. Analyzují přínosy a rizika dětské práce pro dítě i společnost a hledají, jakým způsobem mohou sami zmírňovat dopady nucené dětské práce. Seznámí se s konceptem fair trade. 3.4 Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Kolik znáte banánových značek? A kolik druhů banánů? Jak se žije postřikovačům banánů? A jak v banánové republice? Různorodost banánů je cestou k poznání rozmanitosti způsobů života v různých koutech světa. Studenti zkoumají, co pesticidy znamenají pro banánovníky a jejich pěstitele a také komu co přináší obchod s banány. Navrhnou, jaký by měl být sociálně, ekono micky a environmentálně chutný banán, a porozumějí alternativám banánů Fairtrade a Bio. 3.2 Jak být out a zůstat in? O původu a významech outdoorového oblečení Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří chodí ven. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky či různé přístupy k nakupování vybavení. Program vznikl na základě výzkumu o původu a podmínkách výroby outdoorového oblečení prodávaného v Česku a dalších evropských státech. 3.5 Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání. 6

11 Výukové programy pro žáky 2. stupně zš a studenty sš 3.6 Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). 3.7 Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně silný kafe? Studenti si vyzkoušejí roli lidí a rodin zapojených do obchodu s kávou (od sezónních dělníků z Brazílie přes členy fair trade družstva v Kostarice až po majitele pražírny v Anglii). Zažijí pocity nerovnosti a zamyslí se nad příčinami a následky chudoby. Na příkladu kávy porozumí důsledkům fungování mezinárodního obchodu a srovnávají ho s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. 3.8 Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích S kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? Je externalita sprosté slovo? Nadnárodní obchodní společnosti jsou hlavními aktéry globalizace, kteří mají vliv na životy lidí po celém světě. Studenti odvodí z konkrétních případů principy jejich fungování. Hledají, co může proti negativním dopadům jejich fungování na lidi i životní prostředí dělat vedení firem, zaměstnanci i my jako zákazníci. 3.9 Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kulhánková Tel.:

12 tic ult ur Objednávejte v e-shopu NaZemi: obchod.nazemi.cz Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.: la ngonp o a meetin g point 8 al an d Gl ob al Ed uc ati on Me th od olo g y fo r Pa rtn er sh ip of

13 Materiály a publikace 1. PodObal PŘÍRUČKA O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NAŠEHO OBCHODOVÁNÍ (8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku?! Předměty a potraviny, které jsou fyzické, cestují, jsou předmětem obchodu, který byl v celé historii lidstva příčinou objevů a motorem globalizace. Proto je téma příručky formulované jako spotřeba tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit. Příručka obsahuje: 32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů 5 dokumentárních filmů (Příběh věcí, 100% cotton, Toxiny se vracejí, Always Coca- Cola, Kvetoucí obchod) 67 fotografií ilustrované přílohy Lekce podporují: myšlení v souvislostech, hledání různých perspektiv v dialogu se spolužáky a hlasy lidí z odlišného prostředí, hledání možností vlastního vlivu a změny Zařazení do výuky: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, příručka rovněž doplňuje a rozvíjí interaktivní výstavu Supermarket SVĚT Doporučený věk: 13 až 19 let Ukázkové lekce ke stažení: Cena: 320 Kč 2. INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA SUPERMARKET SVĚT Unikátní interaktivní výstava pro střední školy zve studenty k prozkoumání několika druhů zboží (mobilní telefon, oblečení, čokoláda, Coca-Cola); ke zkoumání věcí a okolností jejich výroby, vlastních otázek i postojů. Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely účastníci doslova zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat dobrými zprávami o úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco z problematických okolností mezinárodního obchodování a nakupování. Účastníci se po menších skupinkách střídají na jednotlivých stanovištích. Putovní výstavu může škola instalovat ve svých prostorách. Průvodce výstavou (učitele či studenty) zaškolíme. Témata výstavy pro výuku zpracovává příručka PodObal. Doporučený věk: 13 až 19 let Doba zapůjčení: minimálně na 14 dnů, maximálně dle dohody. Cena: náklady na transport (do místa instalace) NaZemi zapůjčuje ještě další 4 výstavy, které se věnují pracovním podmínkám a spravedlivému obchodu. Jejich přehled naleznete zde: Kontaktní osoba pro tuto výstavu: Ing. Martin Jestřábek Tel.:

14 Materiály a publikace 3. IgelitART metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Příručka je první z cyklu uměním! a má pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy, a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy. Příručka nabízí podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků, ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení se světem přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Cena: zdarma ke stažení na 5. BUZOLA PŘÍRUČKA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN PRO VOLNÝ ČAS Příručka obsahuje hry a aktivity, které nabízí příležitost zažít např. jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit, co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Je určena nejen učitelům, ale také lektorům volnočasových center, instruktorům letních táborů či oddílovým vedoucím. Obsa huje hry a aktivity rozdělené do šesti tematických okruhů (např. Globalizace, Média, Soutěživost a spolupráce), které se dají realizovat s dětmi i s dospělými. Doporučený věk: spodní věková hranice je 10 let, horní neomezena Aktivitu Vezmi mě na druhou stranu z kapitoly Hranice si můžete zdarma stáhnout na: Cena: 250 kč 4. LA NGONPO MÍSTO SETKÁVÁNÍ (metodika MKV a GRV pro partnerství škol) Chcete navázat spolupráci se školou z jiné části Evropy, či dokonce ze vzdálených koutů světa? Nová metodika, vypracovaná ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, představuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které můžete vy a vaše partnerská třída současně realizovat po dobu šesti měsíců. Prostřednictvím témat Kruh, Hrdina, Migrace, Krása, Voda a Společně budou mít žáci příležitost objevovat nejen názory kamarádů odjinud, ale především i poznávat sami sebe, své spolužáky a společnost, ve které žijí. Metodika je určena pro žáky od 12 do 16 let a naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Cena: zdarma ke stažení česká i anglická verze na cz/langonpo la ngonpo a meeting point Multicultural and Global Education Methodology for Partnership of Schools 10

15 6. MANUÁLY Z CYKLU JINÝMA OČIMA 6.1 Jinými dveřmi Manuál obsahuje metodiku k výukovému programu Jinými dveřmi, který poukazuje na rozmanitosti obydlí a otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. Obsahuje tematický úvod pro pedagogy, podrobnou metodiku, pracovní listy a CD s fotografiemi potřebné k realizaci tohoto interaktivního výukového programu, který otevírá dveře obydlí v různých koutech světa a hledá to, co je spojuje. Cena: 70 Kč 6.2 Očima hraček Manuál umožní učiteli samostatné vedení devadesátiminutového programu Očima hraček, v němž žáci poznávají sami sebe i své spolužáky. Společně vzpomínají, s čím si kdy hráli, podívají se, s čím si hrají děti v jiných zemích. A propátrají rozmanité způsoby, jak může vzniknout hračka a kdo ji vyrobil. Cena: 70 Kč Materiály a publikace 8. SVĚT DO VŠECH PŘEDMĚTŮ GLOBÁLNÍ TÉMATA PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA Není třeba chodit daleko. Globální rozměr můžeme najít v běžné náplni mnoha předmětů. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které to umožňují. Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Cena: Kniha + CD 380 Kč sleva: 250 Kč Více na 7. WATOTO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO NEJMENŠÍ (MŠ, 1. A 2. TŘÍDA ZŠ) Na příběhu čtyř dětí z různých koutů světa se děti učí poznávat život svých vrstevníků, uvědomovat si podobnosti a rozumět rozdílům. Příručka nabízí sadu třiceti velkoformátových fotografií dětí z Bolívie, Filipín, Keni a Hondurasu. Součástí příručky jsou i konkrétní náměty, jak s fotografiemi pracovat a jak pomocí zajímavých her dětem umožnit uvědomit si globální souvislosti. Cena: CD s příručkou včetně fotografií 300 Kč Tištěná sada s fotografiemi formátu A Kč Více na 9. GLOBAL ISSUES IN THE ELT CLASSROOM (UČITELÉ AJ SŠ, JŠ, VŠ) Globální témata ve výuce angličtiny publikace pro lektory a učitele anglického jazyka, která pomůže studentům orientovat se v aktuálních globálních problémech, hledat jejich příčiny a souvislosti s našimi životy. Publikace získala mezinárodní cenu Britské rady (British Council) ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Učitelé zde najdou 30 vypracovaných plánů hodin pro úrovně mírně, středně pokročilí a pokročilí studenti. Materiál je celý v anglickém jazyce. Dostupný na CD nebo v tištěné podobě. Cena: CD 350 Kč Kniha 500 Kč Více na 11

16 Materiály a publikace 10. JAK BÝT OUT A ZŮSTAT IN? O PŮVODU A VÝZNAMECH OUTDOOROVÉHO OBLEČENÍ Proč některé věci prostě musíme mít? Jak na nás působí reklama a co vám naopak žádná firma nepoví? Manuál obsahuje podrobnou metodiku dílny s outdoorovou tematikou Jak být out a zůstat in, pracovní listy k jednotlivým aktivitám a pod kladové informace a zajímavosti z oblasti výroby outdoorového oblečení a jeho marke tingu. Cena: 90 Kč připravujeme 12. KUŘE A RÝŽE. O PŮVODU POTRAVIN V GLOBÁLNÍM KONTEXTU Manuál obsahuje podrobnou metodiku, pracovní listy a podkladové informace vzdělávacího programu, který na příkladu chovu kuřat a pěstování rýže představuje hlavní rysy moderního průmyslového zemědělství a jeho lokální i globální souvislosti. Manuál umožní učiteli samostatné vedení programu nebo využití jeho jednotlivých částí. Připravujeme anglickou verzi příručky PodObal a manuálů Svět v nákupním košíku, které budou ke stažení na našem webu. 11. SADA MANUÁLŮ SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU PŘÍRUČKY K VÝUKOVÝM PROGRAMŮM (8. A 9. TŘÍDA ZŠ, SŠ) Tematické sešity nabízejí podrobnou metodiku, pracovní listy a podkladové informace pro realizaci interaktivních dílen upozorňujících, jaký vliv má spotřební chování obyvatel Evropy a Ameriky na život obyvatel rozvojových zemí. Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích Skvrny na banánech. O užívání pesticidů v země dělství a jeho dopadech Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Cena: 1 tištěná příručka 90 Kč DVD se sadou 7 příruček 180 Kč Tištěná sada 7 příruček + DVD 690 Kč Více o materiálech včetně ukázek ke stažení naleznete na Publikace lze zakoupit v e-shopu NaZemi (obchod.nazemi.cz) a v obchodech NaZemi v Praze (Korunní 91) či v Brně (Pekařská 22). 12

17 knihovna nazemi Knihovna se zaměřuje na témata fair trade, globálního rozvojového vzdělávání, odpovědné spotřeby či rozvojové spolupráce a v současné době obsahuje přes 1440 českých a cizojazyčných knih, příruček pro pedagogy, studií, stolních her, DVD a dalších materiálů, které neustále doplňujeme. On-line katalog a seznam aktuálních titulů (včetně filmů) naleznete na Pro koho je určena V knihovně rádi uvítáme pedagogy, studenty, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Kde ji najdete V sídle společnosti NaZemi, Kounicova 42, Brno, 1. patro. Otevírací doba Úterý a čtvrtek od do hodin, po individuální domluvě kdykoliv v běžnou pracovní dobu. Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

18 STAŇTE SE FAIRTRADOVOU ŠKOLOU Získání titulu Fairtradová škola vede k posílení dobrého jména školy, umožňuje vzdělávání žáků praktickým příkladem a přináší zajímavé náměty pro výuku. Školy tak mají možnost dát veřejně najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání. Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. V České republice byly v polovině roku 2012 tři oceněná města a tři oceněné školy, přičemž Fairtradová škola i Fairtradové město se vždy nacházejí v jednom místě. Jedná se o města Litoměřice, Vsetín a Volyně. Bližší informace naleznete na Ze zkušenosti zapojené školy: Studenti přesvědčili zástupce města Volyně, aby se ucházeli o titul Fairtradové město. Uspořádali také akci pro místní podnikatele a dosáhli toho, že několik obchodů a cukráren ve Volyni začalo prodávat fairtradové produkty. Romana Šafránková, učitelka zeměpisu a němčiny ze Střední a Jazykové školy Volyně Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Komínek Tel.:

19 O organizaci NAZEMI A CENTRU GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Česká nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Centrum globálního rozvojového vzdělávání společnosti NaZemi se věnuje metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Školám a pedagogům nabízí výukové programy pro žáky a studenty, metodické materiály do výuky, výstavy, které je možné vypůjčit a instalovat přímo ve škole, a akreditované semináře pro pedagogy seznamující s tématy globálního rozvojového vzdělávání interaktivní formou. Tyto semináře pro pedagogy již absolvovalo přes tisíc osm set učitelů. Výukovými programy prošlo již přes jedenáct tisíc žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ. NaZemi je členskou organizací SKAV Stálá konference asociací ve vzdělávání. O globálním rozvojovém vzdělávání Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který: přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí na celém světě usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy lidí rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů směřuje k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ. Více na

20 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí. Obsah tohoto dokumentu je zcela na odpovědnosti organizace NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Vydala nevládní nezisková organizace NaZemi v roce Foto: archiv NaZemi. Vytištěno na recyklovaném papíře.

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Šička Prem Sreyroth z Kambodže Co přináší globální rozvojové vzdělávání pedagogům? Získáte kompetence pro rozvíjení

Více

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 Globalizace vysvětlení pojmu a vnímání jeho obsahu A5, B1, B4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 Co pro vás znamená globalizace - Buzola 20; Hra na svět - Buzola 27; Propojení světa - Začněme třeba takhle 23;

Více

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 GV9 výstupy PT Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT OBV + MPVZ nabídka (není povinná) aktivit vedoucích k naplňování jednotlivých výstupů indikátory a měřitelné výstupy (nabídka) Globalizace vysvětlení pojmu

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Úvod Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se svým pojetím a obsahem zaměřuje na aktuální dění a změny ve

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY VÝUKOVÉ PROGRAMY - Pro výukové programy je maximální počet dětí ve třídě stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem). ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY ANYANA

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Fairtradová města v České republice

Fairtradová města v České republice Fairtradová města v České republice Bohatství naleznete v užívání, nikoli ve vlastnictví. Aristoteles Co je fair trade? Spravedlivá cena, která se nachází nad úrovní světových cen Sociální příplatek, který

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Letem spletitým světem. Nabídka interaktivních workshopů (nejen) do škol. Zážitek, spolupráce, diskuse a kritické myšlení v kolektivu.

Letem spletitým světem. Nabídka interaktivních workshopů (nejen) do škol. Zážitek, spolupráce, diskuse a kritické myšlení v kolektivu. Letem spletitým světem Nabídka interaktivních workshopů (nejen) do škol. Zážitek, spolupráce, diskuse a kritické myšlení v kolektivu. VÝLET DO SVĚTA: KEŇA/MONGOLSKO/KAMBODŽA kultury, komunikace, regiony

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských a globálních

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem?

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Michal Vodák, marketingový ředitel Seznam.cz Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE

ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE ZÁKLADNÍ KURZ PRO PRODEJCE FAIR TRADE Základní kurz pro prodejce fair trade Editorky Základního kurzu a autorky modulů: Veronika Bačová, Klára Hejkrlíková Autor/ky případových studií: Veronika Bačová,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP. a seznam aktivit. na školní rok

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP. a seznam aktivit. na školní rok Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP a seznam aktivit na školní rok 2012-2013 Mgr. Iva Dobiášová, Mgr. Petr Mazánek, Mgr. Yvona Řehořková 1. Činnosti naší školy - konkrétní aktivity a celoškolní

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Obuj se do toho! Toto je leták o pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu

Obuj se do toho! Toto je leták o pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu Obuj se do toho! Toto je leták o pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu Mostofa (26) zpracovává kůže pro výrobu bot v koželužně v Hazaribagh. Foto: GMB Akash JAK SE VYRÁBÍ BOTY? Platy zaměstnanců

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více