Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013"

Transkript

1 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

2 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář Jak (se) učit pro život v globalizovaném světě (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Partnerství škol cesta k sobě a ostatním (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Kritické myšlení a globální témata (kurz v rozsahu 64 hodin) Svět do všech předmětů globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Watoto multikulturní výchova pro nejmenší (učitelé MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ) Globální témata ve výuce anglického jazyka (učitelé AJ SŠ, JŠ, VŠ) Svět v nákupním košíku (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Fair trade implementace do výuky (učitelé 2. st. ZŠ, SŠ) Výtvarná výchova v globálních souvislostech (učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ) 2. výukové programy pro žáky ZŠ a studenty SŠ Jinými dveřmi Očima hraček Světová hra na obchod Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu NOVINKA Jak být out a zůstat in. O původu a významech outdoorového oblečení Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje

3 3. materiály a publikace PodObal příručka o globálních souvislostech našeho obchodování nejen pro učitele základních a středních škol (8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Interaktivní výstava Supermarket svět (2. st. ZŠ, SŠ) IgelitART metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy (2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ) LA NGONPO místo setkávání (2. st. ZŠ, SŠ) Buzola. Příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas (pro věk 12 +) Jinými dveřmi (2. st. ZŠ) Očima hraček (2. st. ZŠ) Watoto multikulturní výchova pro nejmenší (MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ) Svět do všech předmětů globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Global Issues in the ELT Classroom (učitelé AJ SŠ, JŠ, VŠ) Jak být out a zůstat in? O původu a významech outdoorového oblečení (8. a 9. tř. ZŠ a SŠ) Sada manuálů Svět v nákupním košíku příručky k výukovým programům (8. a 9. tř. ZŠ a SŠ) Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu PŘIPRAVUJEME 4 4. knihovna NaZemi 5. staňte se Fairtradovou školou 6. o organizaci NaZemi a Centru globálního rozvojového vzdělávání, o GRV

4 Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

5 SEMINÁŘE A KURZY PRO PEDAGOGY jsou akreditované MŠMT propojují globální témata s inovativními metodami obsahem a zaměřením pokrývají především témata, která mohou být do výuky zařazena v rámci průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova přinášejí praktickou inspiraci, jak globální souvislosti zapojovat do výuky je možné objednat i pro celé pedagogické sbory, lze upravit podle vašich požadavků Aktuální ceny a termíny naleznete na 3. PodObal INSPIRACE PRO VÝUKU S GLOBÁLNÍM ROZMĚREM V praktické části semináře si učitel sám v roli studenta vyzkouší několik aktivit z publikace PodObal a v následných analýzách se seznámí s principy globálního rozvojového vzdělávání. Účastníci zdarma získají multimediální publikaci PodObal příručku o globálních souvislostech našeho obchodování, která obsahuje 32 lekcí do různých předmětů. Hlavním tématem lekcí je výroba a obchodování s předměty a potravinami, která srozumitelně zobrazuje vzájemnou provázanost a závislost lidí v různých částech světa. Důležitou otázkou je, jak tuto provázanost využít pro změny k udržitelnějšímu nastavení systému. Cílová skupina: učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 2. JAK (SE) UČIT PRO ŽIVOT V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ Dvoudenní seminář Seminář hledá odpovědi na otázku, jak můžeme reagovat na potřeby dnešních studentů a jaké pedagogické přístupy a metody jsou vhodné pro práci s komplexními tématy. V modelových lekcích zkoumají účastníci propojení a vzájemnou závislost lidí napříč světem skrze ekonomiku. Zamýšlí se nad tím, jak převažující ekonomický názor působí na naše myšlení a hodnoty, jak můžeme provázanost lidí ve světě využít pro změnu směrem k udržitelnějšímu systému a vztahům v něm. Seminář pomáhá porozumět cílům a hlavním principům globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Účastníci získají přehled o dostupných materiálech a organizacích, které se v České republice GRV zabývají. Najdou inspiraci pro zařazování globálních souvislostí do výuky. Účastníci získají příručku PodObal. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 16 hodin 1

6 semináře pro pedagogy 3. PARTNERSTVÍ ŠKOL CESTA K SOBĚ A OSTATNÍM Chcete spolupracovat se školami ze vzdálených koutů světa? Partnerství škol přináší mnoho příležitostí k obohacení, ale i úskalí, o kterých se bude v semináři diskutovat. Prostřednictvím nově vzniklé příručky nazvané La Ngonpo se účastníci semináře seznámí s příkladem partnerství a prakticky si vyzkouší některé z aktivit. Metodika La Ngonpo pomáhá žákům seznámit se nejen s názory a pohledy kamarádů odjinud, ale především poznat sám sebe, své spolužáky a okolí. Učitelé si ze semináře odnesou inspiraci pro svou vlastní výuku. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 45 minut 4. kurz KRITICKÉ MYŠLENÍ A GLOBÁLNÍ TÉMATA Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s komplexními tématy globálního vzdělávání, jako např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod. Kurz nabízí pedagogům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, které následně analyzují a reflektují procesy učení. Prakticky si osvojí metody aktivního učení pro práci s psanými texty, ale i s vizuálními sděleními. Kurz pomáhá uchopit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ Časová dotace: 64 hodin (+ 20 hodin samostudia) 5. SVĚT DO VŠECH PŘEDMĚTŮ globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia Nevíte si rady s globálními tématy ve výuce? Není to tak těžké stačí třeba srovnat nedostatky v jídelníčku českého a keňského dítěte a položit ty vhodné otázky. Globální rozměr lze najít v běžných tématech různých předmětů. V praktické části semináře si učitel sám v roli žáka vyzkouší několik aktivit z publikace Svět do všech předmětů a v následných analýzách se seznámí s principy globálního vzdělávání. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií Časová dotace: 4 60 minut 6. WATOTO multikulturní výchova pro nejmenší Prostřednictvím fotografií se mohou děti skamarádit například s Everem z Hondurasu či s Emily z Filipín. Poznají jejich hry, vyrobí si jejich oblíbenou hračku. Účastníci semináře získají nápady a inspiraci, jak podpořit zájem dětí o okolní svět a jak jim zároveň umožnit i lépe poznávat sama sebe. Aktivity z metodické příručky Watoto pomohou dětem hledat podobnosti a rozumět odlišnostem ve světě. Metodiku lze na semináři zakoupit. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií Časová dotace: 4 60 minut Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

7 semináře pro pedagogy 7. GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Naplňte hodiny anglického jazyka aktuálními problémy dneška (např. postavení žen ve světě, fair trade, život ve slumech). Účastníci si sami vyzkoušejí, jakými inovativními metodami lze globální témata zařazovat právě do výuky anglického jazyka a jaké jazykové cíle tím lze naplňovat. V praktické části semináře si účastníci v roli studentů projdou jedním z plánů ze vzdělávacího materiálu Global Issues in the ELT Classroom materiál získal cenu British Council ELTons 2010 Cambridge ESOL International Award for Innovation. Metodiku lze na semináři zakoupit. Cílová skupina: učitelé AJ 2. st. ZŠ, SŠ, jazykových škol a jazykových center VŠ Časová dotace: 4 45 minut 8. SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Jak nás čokoláda, tričko či Coca-Cola spojují se vzdálenými částmi světa? Praktický seminář účastníkům usnadní vedení dílen z cyklu Svět v nákupním košíku. Ukazuje možnosti použití předmětů naší každodenní spotřeby k přiblížení a pochopení některých globálních problémů (např. Chudoba či dětská práce). Účastníci se také seznámí s cíli a obsahem globálního rozvojového vzdělávání, zejména ve vztahu k průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Cílová skupina: učitelé SŠ a 2. st. ZŠ Časová dotace: 4 60 minut; delší verze: 6 60 minut 9. FAIR TRADE implementace do výuky Co je spravedlivá odměna za práci? Jak si představujete ideální banán? Jaká je cesta kávy na náš stůl? Účastníci porozumějí konceptu fair trade (spravedlivý obchod) a jeho smyslu. Prostřednictvím praktických ukázek aktivit získají inspiraci pro zařazování tohoto tématu do výuky podle Rámcového vzdělávacího programu a seznámí se s metodickými principy používanými v globálním rozvojovém vzdělávání. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 10. VÝTVARNÁ VÝCHOVA V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Účastníci semináře analyzují výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang Sü, který svým dílem poukazuje na problematiku plastového odpadu. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak lze na tomto příkladě využívat jeho tvorbu k porozumění globálním souvislostem. Seminář představí možnosti zařazení průřezových témat Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do hodin výtvarné výchovy. Cílová skupina: učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ Časová dotace: 4 60 minut 3

8 4 Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kulhánková Tel.:

9 VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ A STUDENTY SŠ umožňují studentům si uvědomit, jak naše chování a způsob života může ovlivňovat podmínky života lidí na opačné straně světa; pozornost je věnována otázce Co s tím mohu dělat? vedou ke schopnosti formulovat své názory a tříbit si postoje a k rozvinutí empatie a solidarity s druhými pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Multi kulturní výchova vedou je dva námi vyškolení lektoři přímo ve škole doporučený počet žáků/studentů: VÝUKOVÉ PROGRAMY Z CYKLU JINÝMA OČIMA Délka: minut Cena: 30 Kč na žáka Doporučený věk: let 1.1 Jinými dveřmi Jak chutná kumys? Jak bydlí lidé v Indonésii? A jaké poklady skrývá český panelák? Na tyto a podobné otázky najdeme odpověď v dílně, která otevírá dveře obydlí v různých koutech světa a hledá to, co je spojuje. Žáci se nejprve zamyslí nad tím, co pro ně znamená doma a v čem je pro ně domov důležitý. Poté se prostřednictvím textů seznámí se skutečnými domy a jejich obyvateli a v kreativní části dílny mají možnost je výtvarně ztvárnit. Práce s fotografiemi otevírá otázku stereotypů a jejich nebezpečí. Dílna Jinými dveřmi poukazuje nejen na rozmanitosti obydlí, ale otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. 1.2 Očima hraček S čím jste si kdy hráli? Kde se berou hračky? A jak je vůbec možné, že si umíme hrát? Schopnost hrát si je u dětí všude na světě stejná. Téma hraček a hry tak otevírá prostor pro vzájemné poznávání se i globální přesah. V úvodu dílny se žáci vydají na cestu do minulosti a hledají, s čím si kdy hráli. Rozvíjejí svou představivost a vymýšlejí, zda a jak by si šlo hrát také s jinými předměty. Poté vyrazí do světa, aby zjistili, jak si hrají některé děti v jiných zemích. Prostřednictvím příběhů samotných hraček se seznamují s jejich původem. Dílna vede žáky ke schopnosti dívat se na svět jinak, něž jsme zvyklí. Připravuje tím cestu k oceňování rozmanitosti a odlišnosti. 2. SVĚTOVÁ HRA NA OBCHOD Délka: 4 60 minut Cena: 50 Kč na žáka Doporučený věk: 16 + Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla? Má obchod moc snížit chudobu? Elektronika, mléko, kukuřice, oblečení, zlato, čokoláda, Haiti, Česká republika, Jamajka, USA... Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v dílně konkrétní tvary a barvu. Studenti se účastní mezinárodního obchodu v simulační hře. Jací hráči z obchodu těží a kteří na něm tratí? Svoji herní zkušenost účastníci srovnávají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověřují teze ekonomických teorií. Studenti porozumí základním principům fungování světového trhu. 5

10 Výukové programy pro žáky 2. stupně zš a studenty sš 3. Výukové programy z cyklu Svět v nákupním košíku délka: minut cena: 30 Kč na žáka doporučený věk: 14 + Vybrané dílny lze objednat k realizaci také v anglickém jazyce (40 Kč na účastníka). Doporučujeme cyklus tří dílen pro jednu třídu v průběhu jednoho školního roku za zvýhodněnou cenu 20 Kč/žák/dílna. novinka 3.1 Kuře a rýže. O původu potravin v globálním kontextu Kolik existuje druhů rýže? Jak dlouho roste kuře, než se k nám dostane na talíři? A co všechno o našem jídle víme a nevíme? Chov kuřat a pěstování rýže slouží jako příklad, díky kterému se studenti seznámí s hlavními rysy moderního průmyslového zemědělství a jeho lokálními i globálními souvislostmi. Zároveň se také seznámí s iniciativami, které se snaží ke konvenčnímu zemědělství nabízet alternativy a budou si klást otázky o původu a souvislostech produkce potravin, které běžně konzumují. 3.3 Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Jak vlastně vypadá kakaovník? A proč ti, kdo ho pěstují, nikdy neochutnají čokoládu? Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují problematiku nerovnosti ve světě. Studenti srovnávají vlastní zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. Analyzují přínosy a rizika dětské práce pro dítě i společnost a hledají, jakým způsobem mohou sami zmírňovat dopady nucené dětské práce. Seznámí se s konceptem fair trade. 3.4 Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům Kolik znáte banánových značek? A kolik druhů banánů? Jak se žije postřikovačům banánů? A jak v banánové republice? Různorodost banánů je cestou k poznání rozmanitosti způsobů života v různých koutech světa. Studenti zkoumají, co pesticidy znamenají pro banánovníky a jejich pěstitele a také komu co přináší obchod s banány. Navrhnou, jaký by měl být sociálně, ekono micky a environmentálně chutný banán, a porozumějí alternativám banánů Fairtrade a Bio. 3.2 Jak být out a zůstat in? O původu a významech outdoorového oblečení Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří chodí ven. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky či různé přístupy k nakupování vybavení. Program vznikl na základě výzkumu o původu a podmínkách výroby outdoorového oblečení prodávaného v Česku a dalších evropských státech. 3.5 Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání. 6

11 Výukové programy pro žáky 2. stupně zš a studenty sš 3.6 Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). 3.7 Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně silný kafe? Studenti si vyzkoušejí roli lidí a rodin zapojených do obchodu s kávou (od sezónních dělníků z Brazílie přes členy fair trade družstva v Kostarice až po majitele pražírny v Anglii). Zažijí pocity nerovnosti a zamyslí se nad příčinami a následky chudoby. Na příkladu kávy porozumí důsledkům fungování mezinárodního obchodu a srovnávají ho s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. 3.8 Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích S kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? Je externalita sprosté slovo? Nadnárodní obchodní společnosti jsou hlavními aktéry globalizace, kteří mají vliv na životy lidí po celém světě. Studenti odvodí z konkrétních případů principy jejich fungování. Hledají, co může proti negativním dopadům jejich fungování na lidi i životní prostředí dělat vedení firem, zaměstnanci i my jako zákazníci. 3.9 Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kulhánková Tel.:

12 tic ult ur Objednávejte v e-shopu NaZemi: obchod.nazemi.cz Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.: la ngonp o a meetin g point 8 al an d Gl ob al Ed uc ati on Me th od olo g y fo r Pa rtn er sh ip of

13 Materiály a publikace 1. PodObal PŘÍRUČKA O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NAŠEHO OBCHODOVÁNÍ (8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku?! Předměty a potraviny, které jsou fyzické, cestují, jsou předmětem obchodu, který byl v celé historii lidstva příčinou objevů a motorem globalizace. Proto je téma příručky formulované jako spotřeba tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit. Příručka obsahuje: 32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů 5 dokumentárních filmů (Příběh věcí, 100% cotton, Toxiny se vracejí, Always Coca- Cola, Kvetoucí obchod) 67 fotografií ilustrované přílohy Lekce podporují: myšlení v souvislostech, hledání různých perspektiv v dialogu se spolužáky a hlasy lidí z odlišného prostředí, hledání možností vlastního vlivu a změny Zařazení do výuky: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, příručka rovněž doplňuje a rozvíjí interaktivní výstavu Supermarket SVĚT Doporučený věk: 13 až 19 let Ukázkové lekce ke stažení: Cena: 320 Kč 2. INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA SUPERMARKET SVĚT Unikátní interaktivní výstava pro střední školy zve studenty k prozkoumání několika druhů zboží (mobilní telefon, oblečení, čokoláda, Coca-Cola); ke zkoumání věcí a okolností jejich výroby, vlastních otázek i postojů. Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely účastníci doslova zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat dobrými zprávami o úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco z problematických okolností mezinárodního obchodování a nakupování. Účastníci se po menších skupinkách střídají na jednotlivých stanovištích. Putovní výstavu může škola instalovat ve svých prostorách. Průvodce výstavou (učitele či studenty) zaškolíme. Témata výstavy pro výuku zpracovává příručka PodObal. Doporučený věk: 13 až 19 let Doba zapůjčení: minimálně na 14 dnů, maximálně dle dohody. Cena: náklady na transport (do místa instalace) NaZemi zapůjčuje ještě další 4 výstavy, které se věnují pracovním podmínkám a spravedlivému obchodu. Jejich přehled naleznete zde: Kontaktní osoba pro tuto výstavu: Ing. Martin Jestřábek Tel.:

14 Materiály a publikace 3. IgelitART metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Příručka je první z cyklu uměním! a má pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy, a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy. Příručka nabízí podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků, ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení se světem přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Cena: zdarma ke stažení na 5. BUZOLA PŘÍRUČKA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN PRO VOLNÝ ČAS Příručka obsahuje hry a aktivity, které nabízí příležitost zažít např. jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit, co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Je určena nejen učitelům, ale také lektorům volnočasových center, instruktorům letních táborů či oddílovým vedoucím. Obsa huje hry a aktivity rozdělené do šesti tematických okruhů (např. Globalizace, Média, Soutěživost a spolupráce), které se dají realizovat s dětmi i s dospělými. Doporučený věk: spodní věková hranice je 10 let, horní neomezena Aktivitu Vezmi mě na druhou stranu z kapitoly Hranice si můžete zdarma stáhnout na: Cena: 250 kč 4. LA NGONPO MÍSTO SETKÁVÁNÍ (metodika MKV a GRV pro partnerství škol) Chcete navázat spolupráci se školou z jiné části Evropy, či dokonce ze vzdálených koutů světa? Nová metodika, vypracovaná ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, představuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které můžete vy a vaše partnerská třída současně realizovat po dobu šesti měsíců. Prostřednictvím témat Kruh, Hrdina, Migrace, Krása, Voda a Společně budou mít žáci příležitost objevovat nejen názory kamarádů odjinud, ale především i poznávat sami sebe, své spolužáky a společnost, ve které žijí. Metodika je určena pro žáky od 12 do 16 let a naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Cena: zdarma ke stažení česká i anglická verze na cz/langonpo la ngonpo a meeting point Multicultural and Global Education Methodology for Partnership of Schools 10

15 6. MANUÁLY Z CYKLU JINÝMA OČIMA 6.1 Jinými dveřmi Manuál obsahuje metodiku k výukovému programu Jinými dveřmi, který poukazuje na rozmanitosti obydlí a otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. Obsahuje tematický úvod pro pedagogy, podrobnou metodiku, pracovní listy a CD s fotografiemi potřebné k realizaci tohoto interaktivního výukového programu, který otevírá dveře obydlí v různých koutech světa a hledá to, co je spojuje. Cena: 70 Kč 6.2 Očima hraček Manuál umožní učiteli samostatné vedení devadesátiminutového programu Očima hraček, v němž žáci poznávají sami sebe i své spolužáky. Společně vzpomínají, s čím si kdy hráli, podívají se, s čím si hrají děti v jiných zemích. A propátrají rozmanité způsoby, jak může vzniknout hračka a kdo ji vyrobil. Cena: 70 Kč Materiály a publikace 8. SVĚT DO VŠECH PŘEDMĚTŮ GLOBÁLNÍ TÉMATA PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA Není třeba chodit daleko. Globální rozměr můžeme najít v běžné náplni mnoha předmětů. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které to umožňují. Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Cena: Kniha + CD 380 Kč sleva: 250 Kč Více na 7. WATOTO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO NEJMENŠÍ (MŠ, 1. A 2. TŘÍDA ZŠ) Na příběhu čtyř dětí z různých koutů světa se děti učí poznávat život svých vrstevníků, uvědomovat si podobnosti a rozumět rozdílům. Příručka nabízí sadu třiceti velkoformátových fotografií dětí z Bolívie, Filipín, Keni a Hondurasu. Součástí příručky jsou i konkrétní náměty, jak s fotografiemi pracovat a jak pomocí zajímavých her dětem umožnit uvědomit si globální souvislosti. Cena: CD s příručkou včetně fotografií 300 Kč Tištěná sada s fotografiemi formátu A Kč Více na 9. GLOBAL ISSUES IN THE ELT CLASSROOM (UČITELÉ AJ SŠ, JŠ, VŠ) Globální témata ve výuce angličtiny publikace pro lektory a učitele anglického jazyka, která pomůže studentům orientovat se v aktuálních globálních problémech, hledat jejich příčiny a souvislosti s našimi životy. Publikace získala mezinárodní cenu Britské rady (British Council) ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Učitelé zde najdou 30 vypracovaných plánů hodin pro úrovně mírně, středně pokročilí a pokročilí studenti. Materiál je celý v anglickém jazyce. Dostupný na CD nebo v tištěné podobě. Cena: CD 350 Kč Kniha 500 Kč Více na 11

16 Materiály a publikace 10. JAK BÝT OUT A ZŮSTAT IN? O PŮVODU A VÝZNAMECH OUTDOOROVÉHO OBLEČENÍ Proč některé věci prostě musíme mít? Jak na nás působí reklama a co vám naopak žádná firma nepoví? Manuál obsahuje podrobnou metodiku dílny s outdoorovou tematikou Jak být out a zůstat in, pracovní listy k jednotlivým aktivitám a pod kladové informace a zajímavosti z oblasti výroby outdoorového oblečení a jeho marke tingu. Cena: 90 Kč připravujeme 12. KUŘE A RÝŽE. O PŮVODU POTRAVIN V GLOBÁLNÍM KONTEXTU Manuál obsahuje podrobnou metodiku, pracovní listy a podkladové informace vzdělávacího programu, který na příkladu chovu kuřat a pěstování rýže představuje hlavní rysy moderního průmyslového zemědělství a jeho lokální i globální souvislosti. Manuál umožní učiteli samostatné vedení programu nebo využití jeho jednotlivých částí. Připravujeme anglickou verzi příručky PodObal a manuálů Svět v nákupním košíku, které budou ke stažení na našem webu. 11. SADA MANUÁLŮ SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU PŘÍRUČKY K VÝUKOVÝM PROGRAMŮM (8. A 9. TŘÍDA ZŠ, SŠ) Tematické sešity nabízejí podrobnou metodiku, pracovní listy a podkladové informace pro realizaci interaktivních dílen upozorňujících, jaký vliv má spotřební chování obyvatel Evropy a Ameriky na život obyvatel rozvojových zemí. Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích Skvrny na banánech. O užívání pesticidů v země dělství a jeho dopadech Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Cena: 1 tištěná příručka 90 Kč DVD se sadou 7 příruček 180 Kč Tištěná sada 7 příruček + DVD 690 Kč Více o materiálech včetně ukázek ke stažení naleznete na Publikace lze zakoupit v e-shopu NaZemi (obchod.nazemi.cz) a v obchodech NaZemi v Praze (Korunní 91) či v Brně (Pekařská 22). 12

17 knihovna nazemi Knihovna se zaměřuje na témata fair trade, globálního rozvojového vzdělávání, odpovědné spotřeby či rozvojové spolupráce a v současné době obsahuje přes 1440 českých a cizojazyčných knih, příruček pro pedagogy, studií, stolních her, DVD a dalších materiálů, které neustále doplňujeme. On-line katalog a seznam aktuálních titulů (včetně filmů) naleznete na Pro koho je určena V knihovně rádi uvítáme pedagogy, studenty, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Kde ji najdete V sídle společnosti NaZemi, Kounicova 42, Brno, 1. patro. Otevírací doba Úterý a čtvrtek od do hodin, po individuální domluvě kdykoliv v běžnou pracovní dobu. Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Hrubanová Tel.:

18 STAŇTE SE FAIRTRADOVOU ŠKOLOU Získání titulu Fairtradová škola vede k posílení dobrého jména školy, umožňuje vzdělávání žáků praktickým příkladem a přináší zajímavé náměty pro výuku. Školy tak mají možnost dát veřejně najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání. Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. V České republice byly v polovině roku 2012 tři oceněná města a tři oceněné školy, přičemž Fairtradová škola i Fairtradové město se vždy nacházejí v jednom místě. Jedná se o města Litoměřice, Vsetín a Volyně. Bližší informace naleznete na Ze zkušenosti zapojené školy: Studenti přesvědčili zástupce města Volyně, aby se ucházeli o titul Fairtradové město. Uspořádali také akci pro místní podnikatele a dosáhli toho, že několik obchodů a cukráren ve Volyni začalo prodávat fairtradové produkty. Romana Šafránková, učitelka zeměpisu a němčiny ze Střední a Jazykové školy Volyně Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Komínek Tel.:

19 O organizaci NAZEMI A CENTRU GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Česká nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Centrum globálního rozvojového vzdělávání společnosti NaZemi se věnuje metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Školám a pedagogům nabízí výukové programy pro žáky a studenty, metodické materiály do výuky, výstavy, které je možné vypůjčit a instalovat přímo ve škole, a akreditované semináře pro pedagogy seznamující s tématy globálního rozvojového vzdělávání interaktivní formou. Tyto semináře pro pedagogy již absolvovalo přes tisíc osm set učitelů. Výukovými programy prošlo již přes jedenáct tisíc žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ. NaZemi je členskou organizací SKAV Stálá konference asociací ve vzdělávání. O globálním rozvojovém vzdělávání Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který: přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí na celém světě usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy lidí rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů směřuje k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ. Více na

20 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí. Obsah tohoto dokumentu je zcela na odpovědnosti organizace NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Vydala nevládní nezisková organizace NaZemi v roce Foto: archiv NaZemi. Vytištěno na recyklovaném papíře.

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

ZDROJE A LITERATURA K WORKSHOPŮM uvedeným na dvd Centra Narovinu

ZDROJE A LITERATURA K WORKSHOPŮM uvedeným na dvd Centra Narovinu ZDROJE A LITERATURA K WORKSHOPŮM uvedeným na dvd Centra Narovinu aktivita název autor rok vydání Africká pohádka Le lac des sorciers (Jezero čarodějů) autor obrázků: Marcel Zaragoza Africká vesnice Globální

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty?

Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovn í podmínky v tex tilním průmyslu Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku je upozornit na souvislost

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více