Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -"

Transkript

1 Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-Čechy Tento projekt je podporován z prostředků Evropské unie

2 Obsah 2 Strana 1. Pozadí a cíle projektu 3 2. Metodický postup Telefonická interview Výběr a struktura respondentů 9 3. Výsledky dotazníkového šetření Návrh dalšího postupu 20

3 1 Pozadí a cíle projektu 3 Zástupci podnikových rad, základních odborových organizací a vedoucí personálních oddělení podniků patří k osobám, na které se nejčastěji zaměstnanci obracejí v souvislosti s problémy v oblasti přeshraniční mobility (pracovněprávní, sociální, daňové a byrokratické př;ekážky). V současné době chybí na toto téma mezi jednotlivými aktéry pravidelná výměna informací a zkušeností. V rámci expertní sítě bude v této souvislosti možné využít zkušeností, které již ostatní členové s touto problematikou mají. Cílem je vybudování sítě zástupců podnikových rad, základních odborových organizací a personalistů v celé oblasti EURES Bavorsko-Čechy. Toto proběhne v několika krocích: - kontaktování zástupců podnikových rad, základních odborových organizací resp. personálních oddělení v podnicích, které jsou činné na území EURES Bavorsko-Čechy - napojení na již existujících sítě podniků -sběr informací a zkušeností s překážkami mobility pracovních síl, se kterými se jednotliví aktéři v praxi setkávají, a jejich systematizace - realizace seminářů, na kterých bude problematika prodiskutována, a přijetí možných řešení - vypracování zprávy pro účastníky projektu a ostatní zájemce, ve které budou shrnuty všechny důležité informace a analýzy překážek mobility pracovníků a možná řešení, vedoucí k odstranění těchto překážek. Sexistujícími překážkami v mobilitě pracovních sil, resp. s cílem odstranění těchto bariér se budou od příštího rozpočtového roku zabývat další projekty (např. vytvoření expertních skupin v oblasti daňové problematiky, sociálního pojištění a pracovního práva, vytvoření informačních portálů na internetové stránce EURES Bavorsko-Čechy).

4 1 Pozadí a cíle projektu 4 Časový plán realizace projektu Rok Měsíc Projektový měsíc Fáze projektu Koordinace projektu Interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personalisty a experty Vypracování výsledku, systematizace Zveřejnění výsledků projektu na stránkách EURES BY-CZ Semináře (zahajovací und závěrečná prezentace) Dílčí azávěrečná zpráva Projekt byl realizován 9 měsíců (od června 2008 do března 2009). Empirická fáze (dotazníkové šetření) probíhala od září do prosince V průběhu projektu byly uskutečněny dva semináře.

5 1 Pozadí a cíle projektu 5 Graf 1 Vývoj počtu přeshraničních pracovníků z České republiky v obvodech bavorských úřadů práce Zdroj: Bundesagentur für Arbeit Hof Schwandorf Weiden Deggendorf Passau Zatímco v polovině 90. let pracovalo v Bavorsku kolem českých pendlerů, v posledních letech se počet pracovníků rapidně snížil. V roce 2002 bylo v Bavorsku zaměstnáno kolem pracovníků, kdežto v roce 2008 již jen Nejvíce českých pracovníků je zaměstnáno v obvodech úřadů práce Passau a Schwandorf (v obou kolem zaměstnanců).

6 1 Pozadí a cíle projektu 6 Graf 2 Vývoj počtu německých zaměstnanců v Plzeňském a Karlovarském kraji Plzeň ský kraj Karlovarský kraj Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci V letech 2004 až 2007 se počet německých občanů, pracujících v západních Čechách, kontinuálně zvyšoval. Mezi IV. čtvrtletím 2004 a IV. čtvrtletím 2007 vzrostl počet německých zaměstnanců jak v Karlovarském kraji (ze 100 na 160), tak v Plzeňském kraji, kde můžeme pozorovat rychlejší vzestup (z cca. 100 na 600). Největší podíl na tomto růstu má okres Plzeň-město. Převážná část německých občanů je činná jako vedoucí a řídící pracovníci nebo jako vědečtí, techničtí a pedagogičtí zaměstnanci (KZAM 1, 2 a 3)

7 2 Metodický postup Telefonická interview Za účelem získání potřebných informací k dotyčné problematice byla provedena telefonická interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personálních oddělení a dalšími experty v bavorsko-českém pohraničí. Pro telefonické dotazníkové šetření byl vypracován strukturovaný dotazník, v rámci kterého byly dotazovány nejdůležitější problémy v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků ze sousední země. Kromě uzavřených otázek byly do dotazníku zapracovány také otevřené otázky, prostřednictvím kterých bylo možno zachytit kvalitativní aspekty a komplexní vztahy a souvislosti dané problematiky. V první části rozhovoru bylo představeno EURES Bavorsko-Čechy, nabídky a služby partnerství, stejně jako pozadí a cíle projektu. Při projeveném zájmu přešel rozhovor do druhé fáze, ve které dotazované osoby hovořily obecně o svých zkušenostech s přeshraničním trhem práce a následně o konkrétních tématech: - týkajících se trhu práce - z pohledu konkrétního podniku - z pohledu zaměstnanců, resp. zástupců zaměstnanců Účastnická kvóta kontaktovaných osob dosáhla 60%.

8 2 Metodický postup 8 Dotazník byl rozdělen do následujících tematických podskupin: I Základní otázky k podniku (mezi jinými otázka k existenci pobočky v sousední zemi) II Počet zaměstnanců ze sousední země podle oboru podnikání (pokud nejsou v podniku zaměstnáni žádní zaměstnanci ze sousední země, bylo dotazováno na důvody tohoto stavu a na zaměstnávání zahraničních zaměstnanců všeobecně, nábor zaměstanců) III Zájem firmy o zaměstnávání zaměstnanců ze sousední země (aktuální potřeba, bariéry) IV Problémy v oblasti sociálního pojištění (např. zdravotní pojištění, pojištění pro případ bezmocnosti a uvolnění pro případ péče o bezmocnou osobu, mateřská a rodičovská dovolená, výplata podpory v nezaměstnanosti atd.) V Problémy s daněmi (např. dvojí zdanění, dvojí vedení domácnosti, zdanění výplaty přesčasových hodin, daňové přiznání atd.) VI Problémy s ukončením pracovního poměru (např. problémy s výpovědí, se započtením odpracovaného období do důchodového věku, problematika tzv. podnikového důchodového zabezpečení (příspěvky ze strany zaměstnavatele), předčasného důchodu a odstupného) VII Další problémy (např. srovnávání a uznávání kvalifikací, vysílání pracovníků do zahraničí, další profesní vzdělávání, práva zaměstnanců (např. právo na stávku). Specificky pro českou část: vztah mezi českými zaměstnanci a zahraničním managementem, vztah/výměna informací mezi mateřskou a dceřinnou společností, přemístění výroby na východ) VIII Odhad dalšího vývoje v oblasti zaměstnávání pracovníků z České republiky/německa (aktuální situace na trhu práce, finanční krize) IX Zájem o služby EURES partnerství Bavorsko-Čechy a aktivní účast v přeshraniční expertní síti Provedená interview byla zaznamenána ve formě protokolů. Získaná data byla následně kvalitativně vyhodnocena a interpretována.

9 2 Metodický postup Výběr a struktura respondentů Výběr respondentů byl zaměřen jak na malé a střední firmy, tak na regionálně silně zastoupené obory ve zpracovatelském průmyslu. Spektrum dotazovaných podniků bylo doplněno také o regionálně důležité služby, jako např. zdravotní a sociální péče nebo ubytování a stravování. Následující vyobrazení shrnuje kontaktované podniky podle ekonomické činnosti a regionů Obr. 1 Podniky podle ekonomické činnosti a regionů Bavorsko západní Čechy

10 2 Metodický postup 10 Prostřednictvím Spolkového úřadu práce byla poskytnuta data o českých pendlerech ve východním Bavorsku podle odvětví a obvodů úřadů práce. S pomocí těchto dat byly vybrány podniky, ve kterých by mohly být zaměstnáni čeští zaměstnanci Tab. 1 Počet českých pendlerů v Bavorsku podle obvodů úřadu práce (06/2008) Obvod úřadu práce Cham Passau Zwiesel Vilshofen Marktredwitz Tirschenreuth Bad Kötzting Waldkirch Selb Weiden Sonstige Celkem Počet českých pendlerů Tab. 2 Top-7 odvětví, ve kterých jsou zaměstnáni čeští pendleři Počet pendlerů Odvětví Ubytování a stravování Potravinářství Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků Stavebnictví Obchod Zdravotní a sociální péče Výroba a opravy strojů a zařízení

11 2 Metodický postup 11 Údaje o počtu německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce a klasifikace zaměstnání se staly základem výběru firem, ve kterých pracují němečtí zaměstnanci. Výběr respondentů byl ulehčen seznamem podniků se základními odborovými organizacemi, který byl poskytnut Odborovým svazem KOVO. Tab. 3 Počet německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce (IV.čtvrtletí 2007) Obvod úřadu práce Plzeň-město Cheb Klatovy Tachov Sokolov Domažlice Karlovy Vary Rokycany Plzeň-sever Prachatice Plzeň-jih Celkem Počet německých zaměstnanců Tab. 4 Top-5 skupin KZAM německých zaměstnanců Počet německých zaměstnanců Skupiny podle klasifikace zaměstnání Vědečtí a odborní duševní pracovníci Osoby bez pracovního zařazení Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení) Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

12 2 Metodický postup 12 Graf 3 Přehled odvětví kontaktovaných firem v bavorském pohraničí Přehled odvětví 20 Výroby dopr. prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba a opravy strojů a zařízení Potravinářství Výroba elektrických přístrojů a zařízení 6 Stavebnictví Výroba textilií a textilních výrobků Zdravotní a sociální péče Ostatní 0 Počet dotázaných firem Ubytování a stravování Téměř 35% respondentů má již zkušenosti s přeshraničním trhem práce mezi Bavorskem a Českou republikou, tzn. firma buď zaměstnávala, popř. zaměstnává české zaměstnance, nebo má pobočku v České republice. Především firmy, které mají své dceřinné společnosti v České republice, nezaměstnávají téměř žádné české občany. Právě v průmyslovém sektoru, který je ve východním Bavorsky silně zastoupen, je zaměstnáno stále méně českých zaměstnanců.

13 2 Metodický postup 13 Graf 4 Přehled odvětví kontaktovaných firem v českém pohraničí Přehled odvětví Výroba elektrických přístrojů a zařízení Výroba dopravních prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba a opravy strojů a zařízení Počet dotázaných firem Výroba pryžových a plastových výrobků Obchod s motorovými vozidly a výrobky pro osobní potřebu Výroba nábytku Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru V českém pohraničí bylo dotazníkové šetření provedeno ve 47 firmách. 80% podniků tvořily dceřinné společnosti zahraničních firem, ve většíně případů v německém vlastnictví. Nejsilněji zastoupena je výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (téměř 35%). Němečtí občané jsou nejčastěji zaměstnáni ve vedoucích pozicích nebo jako technici a školitelé v českých dceřinných firmách v ca. 40% podniků pracují zaměstnanci vyslaní z Německa, kteří nepodléhají českému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V důsledku zvyšujícího se nedostatku odborných pracovních síl v českém pohraničí sílí poptávka po německých odbornících ze strany českých firem, které jsou v pravidelném kontaktu s německými partnery nebo jsou ve vlastnictví německých firem. Na tuto poptávku reagují německé pracovní agentury, které vysílají do České republiky požadované odborníky V důsledku stále ještě převládajícím platovým rozdílům (3:1) je zájem německých občanů o práci v České republice v méně kvalifikovaných oborech velmi nízký.

14 3 Výsledky dotazníkového šetření 14 Úroveň povědomí EURES T je stále ještě nízká Jaké služby/pomoc nabízí partnerství EURES Bavorsko-Čechy? Jedním z výsledků rozhovorů je zjištění ještě stále nízké úrovně povědomí EURES T partnerství Bavorsko-Čechy, stejně jako využití EURES sítě. Ca. 85% kontaktovaných osob na obou stranách hranice nepřišlo ani jednou do styku s touto sítí. V ojedinělých případech měly firmy přímý kontakt s EURES T partnerstvím, který byl zprostředkován prostřednictvím úřadu práce. V rámci rozhovorů byli účastníkům představeni partneři, cíle a služby EURES T partnerství Bavorsko-Čechy (brožura s důležitými informacemi pro pendlery, EURES poradci/eures T odborníci, newsletter, portál o trhu práce), stejně jako plánované projekty (např. semináře pro experty a zástupce podnikových rad a základních odborových organizací, Průvodce úřady online, Vzdělávací a informační portál). Napojení na informační sítě EURES Bavorsko-Čechy Okolo 20 zástupců podnikových rad a 30 personalistů na bavorské straně, stejně jako téměř 30 zástupců základních odborových organizací a personalistů na české straně se nechalo zaregistrovat za účelem zasílání newsletteru. Plánovanou účast na expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací (včetně účasti na seminářích) přislíbilo jak v bavorském tak v českém pohraničí okolo 20 zástupců firem.

15 3 Výsledky dotazníkového šetření 15 Firmy, které projevily zájem na účasti v expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy Continental Mechanical Components Germany GmbH Peguform Witte Nejdek YAZAKI Wiring Technolog.Czech Siemens AG Unternehmensbereich Medizinische Technik emz - Hanauer GmbH & Co KGaA FLACHGLAS Wernberg GmbH Hamm AG Südfleisch GmbH Seaquist-Löffler Kunststoffwerk GmbH Kermi GmbH HJS-Schmidt Kunststoff GmbH Groz-Beckert Czech s.r.o. Robert BOSCH s.r.o. KNÜRR s.r.o. PEGUFORM COMPOSITES ČR SUSPA CZ, s.r.o. Konfektion E-CZ, s.r.o. IMAGOLUX Panasonic Electric Works Czech, s.r.o. Kaiser GmbH Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH Meiler direct GmbH Alfa Verteilertechnik BHS tabletop AG Lindhardt GmbH & Co KG A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH Autoprogress-Markmiller APM-Automotive s.r.o. RODENSTOCK CZ, s.r.o. Elektrometall, s.r.o. Stölzle Union, s.r.o. Vishay Electronic, s.r.o. Murr CZ, s.r.o. Alfmeier CZ, s.r.o. Ulrichhof Verwaltungs-GmbH Scherdel Leutendorf GmbH & Co.KG

16 3 Výsledky dotazníkového šetření 16 Omezená svoboda pohybu pracovních sil masivní překážka v mobilitě V rámci dotazníkového šetření bylo patrné, že čeští pracovníci byli v minulosti (v 90. letech) zvláště v průmyslovém sektoru v bavorském pohraničí zaměstnáváni. V důsledku napjaté situace na německém trhu práce ale předcházela zaměstnávání českých pracovníků přísná procedura vydávání pracovních povolení. Dnes se obzvláště v sekundárním sektoru poptávka po české pracovní síle zmenšila, což je na jedné straně výsledkem prodlužování přechodných období pro volný pohyb pracovníků z nových členských států EU ze strany Německa (do roku 2011), který je spojen s administrativním postupem při vydávání pracovního povolení, na druhé straně je tento vývoj způsoben růstem potenciálu tuzemské pracovní síly, což znamená, že poptávka po pracovní síle může být pokryta regionální pracovní silou (s pomocí tzv. Paktu vzdělávání podpora zaměstnávání učňů, lepší nabídka učňovských pracovních míst a učebních oborů. Dále s pomocí tzv. Vzdělávácí ofenzívy * bavorské iniciatívy podpory učebních oborů v kovodělném a elektrotechnickém průmyslu). Mnoho firem také otevřelo své pobočky v České republice, s čímž souvisí pokles v zaměstnanosti českých pracovníků v bavorském pohraničí. Jiná situace je ve službách, konkrétně v odvětvích ubytování a stravování a zdravotní a sociální péče. Zde se nedaří pokrývat poptávku po pracovních silách tuzemskými pracovníky, což ulehčuje vydávání pracovních povolení pro české zaměstnance. Smluvní pracovní síla a zprostředkování pracovní síly přes hranice Přechodná opatření, spojená s přezkoušením, zda se o určité místo neuchází německý zaměstnanec, a s tím související delší čekací lhůty, způsobila růst poptávky po smluvních pracovnících, kteří jsou zaměstnávání na krátkou dobu. Němečtí zaměstnavatelé využívají smluvní pracovníky z nových členských států EU pouze v tom případě, když jim bylo uděleno tzv. EU-pracovní povolení (podle 284 třetí knihy Sociálního zákoníku) nebo smějí v Německu pracovat bez jakýchkoliv omezení. Toto platí také pro pracovníky, kteří jsou zprostředkování pracovní agenturou mající trvalé bydliště v České republice nebo jiném členském státě EU. Čeští zaměstnanci spatřují zjevně v pracovních agenturach výhody ve zprostředkování práce a vyřízení veškerých formalit s německými úřady, které má na starosti pracovní agentura. Skutečně se v tomto ohledu otevírá firmám možnost zaměstnávat pracovníky ze sousední země bez toho, že by došlo k přímé vazbě mezi podnikem a zaměstnancem. Pracovní smlouva je totiž uzavřena mezi pracovní agenturou a dotyčným pracovníkem. Tím pádem nespadají smluvní zaměstnanci pod podnikové tarifní smlouvy a nedochází mezi nimi k organizování odborů. * právě v bavorském pohraničí v posledních letech výrazně stoupl počet ročně uzavřených učňovských smluv. Například ve spádové oblasti Průmyslové a obchodní komory Řezno stoupl tento počet mezi léty 2000 a 2006 o 20%, což je vysoko nad bavorským průměrem (5%).

17 3 Výsledky dotazníkového šetření 17 Uznávání odborných kvalifikací V oblasti uznávání odborných kvalifikací, stejně jako v dalším odborném vzdělávání, nebyly z hlediska firem konstatovány žádné zásadní problémy. Podle výpovědí většiny dotázaných nepředstavuje uznávání kvalifikací žádné potíže, a to v důsledku zaměstnávání pracovníků s nižší profesní kvalifikací. Stejně tak při zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků, např. inženýrů, není uznávání kvalifikací problematické. Firmy využívají zkušební pracovní doby, ve které se prověřuje kvalifikace pracovníka. I přes tato pozitivní hodnocení nemůže být v mnoha oblastech pracovního trhu ani zdaleka řeč o přítomnosti systematických opatřeních a regulacích. V praxi stále panuje nejistota v ohodnocení a srovnávání zahraničních odborných kvalifikací a s tím spojený nedostatek teoretických a praktických zkušeností. Ve zdravotnictví byl již tento proces nastartován. Uznávání odborných kvalifikací je řízeno centrálně evropskými směrnicemi (např. lékaři, porodní asistentky, lékárníci), přičemž povolení k vykonávání činnosti jsou udělovány zemskými lékařskými komorami. Dále existuje v Německu možnost nechat si uznat lékařské kvalifikace a atestace, které byly získáné v zahraničí. Trendem však je studium a získání odborné kvalifikace v Německu Podle výroků vedoucích personálních oddělení neexistuje žádný rozdíl mezi kvalifikacemi německých a zahraničních lékařů. Byrokratické překážky jsou zpravidla lehce překonávány bezproblémovou kooperací mezi zkušenými personálními manažery v nemocnicích a českými lékaři. Jiná je situace v oblasti sociální péče a technického personálu zdravotnických zařízení. V těchto odvětvích neexistují žádné jednotné evropské směrnice. Uznávání kvalifikací v terciérním sektoru spadají pod příslušné národní směrnice a jsou v kompetenci různých spolkových, zemských či okresních úřadů. Postup je v těchto případech relativně komplikovaný. Certifikace praktických pracovních zkušeností a další firemní vzdělávání Velmi často bylo poukazováno na problematiku nekvalifikovaných zaměstnanců, kteří byli ve firmě vyučeni (např. v německé pobočce) a také interně dále vzděláváni. Toto interní vzdělávání v sobě skrývá nevýhodu necertifikované kvalifikace. V případě propuštění z podniku je tato osoba v evidenci úřadu práce vedena pod kategorii nevyučená síla. Na jedné straně zůstane potenciál kvalifikovaných pracovníků, po kterých existuje v době nedostatku pracovní síly poptávka, nevyužit, na straně druhé vznikají těmto uchazečům o práci nevýhody při dalším hledání práce v Německu nebo v České republice.

18 3 Výsledky dotazníkového šetření 18 Mentální překážky a jazykové problémy V rámci kvalifikovaných profesních skupin nejsou jak mentální, tak jazykové bariéry v žádné z obou částí pohraničí kvalifikovány jako překážka. Především ve službách (např. v pohostinství) je nízká jazyková znalost považována za rozhodující překážku v mobilitě pracovní síly. Zaměstnanci totiž vstupují často do kontaktů se zákazníky, v důsledku čehož je vyžadována dobrá jazyková znalost. V České republice je převážná část německých občanů zaměstnána v oblasti managementu, v technické a školící oblasti. Tato pracovní síla je většinou vyslána přímo z německé mateřské firmy, což způsobuje, že se mentální překážky v této oblasti vyskytují jen zřídka. Jazykové problémy byly taktéž uváděny pouze ojediněle. Mentální bariéry se občas vyskytují pouze interně ve firmách, a to v produkci a v souvislosti s pracovníky ze třetích zemí. Finanční krize Co se týče vývoje počtu českých zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, počítají všichni respondenti se stagnujícím, popř. snižujícím se počtem. Tento výsledek potvrzuje dopad finanční krize. Především subdodavatelé automobilovému průmyslu jsou donuceni propouštět nebo využívají možnosti zkrácené pracovní doby. Mezi osoby, kteří jsou jako první postihnuti propouštěním, patří smluvní zaměstnanci a zahraniční pracovníci s pracovním povolením. Plynulý pokles počtu českých pendlerů je na jedné straně důsledkem zvyšující se mzdové úrovně v České republice, na straně druhé vede stále převládající platový rozdíl německé podniky k zaměstnávání českých zaměstnanců pouze v české pobočce, jelikož je zaměstnávání českého pracovníka v mateřské firmě neatraktivní. Kromě toho posilují stále se zvyšující náklady na pracovní sílu trend dalšího přemístění výroby na východ. Téměř 35 % dotázaných firem v České republice vyjádřilo obavy z přemístění výroby do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Ojediněle se tato problematika využívá jako nátlak ze strany zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání. Kvalifikovaná pracovní síla a technické zázemí jsou však často silným argumentem proti odchodu firem.

19 3 Výsledky dotazníkového šetření 19 Problémy/nejasnosti s daněmi neformální praxe Daňové přiznání v Německu každoročně způsobuje potíže pro mnoho českých zaměstnanců. V souvislosti s tímto problémem si některé firmy vyvinuly interní postupy, které pomáhají českým zaměstnancům s podáním daňového přiznání. Jedním z příkladů je zprostředkovaná externí výpomoc ovládající oba jazyky, která za úhradu pomáhá českým pracovníkům s vyplněním a podáním daňového příznání. Kvůli častému výskytu tohoto problému by se mělo EURES partnerství Bavorsko-Čechy angažovat v této oblasti a nabízet podporu. Problémy s podporou v nezaměstnanosti při pendlování Pokud český pendler ztratí práci a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, musí se nahlásit na příslušném úřadu práce v České republice. Německý úřad práce nemůže nabízet své služby (např. rekvalifikace, zprostředkování práce, zkrácené pracovní doby atd.) českému čekateli o práci, jestliže má dotyčný čekatel trvalé bydliště v České republice. Oprávnění pobírat dávky v nezaměstnanosti v Německu se řídí podle doby příspívání na sociální pojištění (pojistný vztah musí trvat nejméně 12 měsíců v rámci stanoveného období 2 let). Obavy, které se týkají výplat dávek v nezaměstnanosti v případě trvalého bydliště v České republice jsou bezdůvodné, jelikož po splnění všech podmínek vzniká čekateli o práci nárok na podporu v nezaměstnanosti. Čekatel musí po přihlášení se na úřadu práce v České republice předložit formulář E301, který si nechá potvrdit na příslušném úřadě práce v Německu. Formulář E301 potvrzuje odpracovanou dobu a dobu pojištění v jiném členském státu a slouží k započtení tohoto pracovního poměru pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti v České republice. Výše podpory v nezaměstnanosti se přepočítává podle příslušných směrnic, čímž se přizpůsobuje české mzdové úrovni. V důsledku toho dochází ke snížení dávky v poměru k výši odvedeného pojistného příspěvku v Německu. Čerpání dávek v nezaměstnanosti je spojeno s povinnostmi čekatele o práci, který musí být pro trh práce k dispozici, musí se pravidelně hlásit na českém úřadě práce a využívat jeho služeb (např. rekvalifikační kurzy).

20 4 Návrh dalšího postupu pro EURES Bavorsko-Čechy 20 Povědomí o EURES partnerství Bavorsko-Čechy a informační deficity Činnost partnerů v rámci EURES Bavorsko-Čechy by mělo být transparentnější a účinnější směrem k veřejnosti: silnější zapojení multiplikátorů (např. zástupci podnikových rad a vedoucí personálních oddělení), projekty orientující se na zákazníka, nejen rozhodování u kulatého stolu ; EURES propagace spojená s konkrétními nabídkami služeb, prověření existujících poradenských nabídek, aktivní zapojení do sítě; silnější identifikace s partnery a partnerstvím. Kteří jsou partneři, organizace, konkrétní osoby (struktura)? Co můžu od partnerů očekávat, co nabízejí kromě projektů v rámci EURES partnerství; průhledné partnerství : představení partnerů/členů řídícího výboru (s fotografiemi) na webových stránkách; partneři by měli např. představit projekty na webových stránkách EURES Partnerství v rubrice Projekty. Návrh konkrétních služeb, nabízené partnerstvím EURES Bavorsko-Čechy Podpora, návod pro vyplnění německého daňového přiznání v českém jazyce, přístupná na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; objasnění problematiky výplaty dávek pro případ nezaměstnanosti, návod pro požádání o dávky v nezaměstnanosti v českém jazyce, přístupný na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; odstranění obav z německých úřadů, články v západočeských novinách např. o zprostředkovávání práce přes pracovní agentury (smluvní zaměstnávání), které není tím nejlepším řešením; certifikace pracovních zkušeností a interního vzdělávání: zde by mělo být nalezeno řešení například ve spolupráci s německou Průmyslovou a obchodní komorou. Vývoj certifikátů, které budou akceptované na obou stranách hranice (kompetence, EQR); uznávání odborných kvalifikací (především v oblasti zdravotní a sociální péče), nabídka a srovnávání odborných kvalifikací; cilená reklama např. tzv. duálního odborného vzdělávání v Německu na českých školách prostřednictvím německé Průmyslové a obchodní komory. Odstraňování mentálních bariér u dospívající generace.

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Krajská hospodářská komora ÚK

Krajská hospodářská komora ÚK Krajská hospodářská komora ÚK Faktory rozvoje MSP v ÚK František Jochman 1 Podnikatelské prostředí v ÚK Počet firem na obyvatele je menší než průměr ČR, a to i FO Počet osob samostatně výdělečně činných

Více

Průzkum v podnicích - Vídeň (N=200)

Průzkum v podnicích - Vídeň (N=200) Průzkum v podnicích - Vídeň (N=200) dotazovaná osoba vedoucí osobního oddělení 11% osoba s nejvyššími pravomocemi v personální problematice (nebo zástupce / zástu 5% vedoucí, majitel / majitelka závodu;

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124)

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) dotazovaná osoba vedoucí osobního oddělení 17% osoba s nejvyššími pravomocemi v personální problematice (nebo zástupce / zástu 16% vedoucí, majitel / majitelka závodu;

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007 Stručná verze Brno, květen 2008 Centrum pro regionální rozvoj Masarykova univerzita v Brně Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Dopady zpřísňující legislativy na zaměstnanost v herním průmyslu

Dopady zpřísňující legislativy na zaměstnanost v herním průmyslu Dopady zpřísňující legislativy na zaměstnanost v herním průmyslu Konference MF ČR Souvislosti regulace hazardních her v České republice 11. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha VÚPSV, v.v.i., Karlovo

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 V roce 2004 dosáhly úplné náklady práce průměrně za celou republiku částky 182,25 Kč/hod, resp. 26 428 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání Dojížďka se sleduje od roku 1961. Již od roku 1961 je zjišťování údajů o dojížďce do zaměstnání a do škol součástí

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 2016 listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce 5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce Počet neumístěných uchazečů v okrese Domažlice se v časové řadě let 2000 až 2006 zvýšil o 36,4%. Až do roku 2004 počet neumístěných

Více

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Projekt: Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému etapa II Realizace projektu (1/2016 1/2019): Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Zapojení

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen 2017 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 6. 12. 2016 Nezaměstnanost (31. 10. 2016) Situace na trhu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

4. Pracovní síly v zemědělství

4. Pracovní síly v zemědělství 4. Pracovní síly v zemědělství Stálí pracovníci V roce 2007 pracovalo v zemědělství celkem 243 179 osob bez ohledu na druh pracovního poměru k zaměstnavateli (tj. včetně nepravidelně zaměstnaných pracovníků,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 8. prosince 2014 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 17. prosince 2015 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více