Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -"

Transkript

1 Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-Čechy Tento projekt je podporován z prostředků Evropské unie

2 Obsah 2 Strana 1. Pozadí a cíle projektu 3 2. Metodický postup Telefonická interview Výběr a struktura respondentů 9 3. Výsledky dotazníkového šetření Návrh dalšího postupu 20

3 1 Pozadí a cíle projektu 3 Zástupci podnikových rad, základních odborových organizací a vedoucí personálních oddělení podniků patří k osobám, na které se nejčastěji zaměstnanci obracejí v souvislosti s problémy v oblasti přeshraniční mobility (pracovněprávní, sociální, daňové a byrokratické př;ekážky). V současné době chybí na toto téma mezi jednotlivými aktéry pravidelná výměna informací a zkušeností. V rámci expertní sítě bude v této souvislosti možné využít zkušeností, které již ostatní členové s touto problematikou mají. Cílem je vybudování sítě zástupců podnikových rad, základních odborových organizací a personalistů v celé oblasti EURES Bavorsko-Čechy. Toto proběhne v několika krocích: - kontaktování zástupců podnikových rad, základních odborových organizací resp. personálních oddělení v podnicích, které jsou činné na území EURES Bavorsko-Čechy - napojení na již existujících sítě podniků -sběr informací a zkušeností s překážkami mobility pracovních síl, se kterými se jednotliví aktéři v praxi setkávají, a jejich systematizace - realizace seminářů, na kterých bude problematika prodiskutována, a přijetí možných řešení - vypracování zprávy pro účastníky projektu a ostatní zájemce, ve které budou shrnuty všechny důležité informace a analýzy překážek mobility pracovníků a možná řešení, vedoucí k odstranění těchto překážek. Sexistujícími překážkami v mobilitě pracovních sil, resp. s cílem odstranění těchto bariér se budou od příštího rozpočtového roku zabývat další projekty (např. vytvoření expertních skupin v oblasti daňové problematiky, sociálního pojištění a pracovního práva, vytvoření informačních portálů na internetové stránce EURES Bavorsko-Čechy).

4 1 Pozadí a cíle projektu 4 Časový plán realizace projektu Rok Měsíc Projektový měsíc Fáze projektu Koordinace projektu Interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personalisty a experty Vypracování výsledku, systematizace Zveřejnění výsledků projektu na stránkách EURES BY-CZ Semináře (zahajovací und závěrečná prezentace) Dílčí azávěrečná zpráva Projekt byl realizován 9 měsíců (od června 2008 do března 2009). Empirická fáze (dotazníkové šetření) probíhala od září do prosince V průběhu projektu byly uskutečněny dva semináře.

5 1 Pozadí a cíle projektu 5 Graf 1 Vývoj počtu přeshraničních pracovníků z České republiky v obvodech bavorských úřadů práce Zdroj: Bundesagentur für Arbeit Hof Schwandorf Weiden Deggendorf Passau Zatímco v polovině 90. let pracovalo v Bavorsku kolem českých pendlerů, v posledních letech se počet pracovníků rapidně snížil. V roce 2002 bylo v Bavorsku zaměstnáno kolem pracovníků, kdežto v roce 2008 již jen Nejvíce českých pracovníků je zaměstnáno v obvodech úřadů práce Passau a Schwandorf (v obou kolem zaměstnanců).

6 1 Pozadí a cíle projektu 6 Graf 2 Vývoj počtu německých zaměstnanců v Plzeňském a Karlovarském kraji Plzeň ský kraj Karlovarský kraj Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci V letech 2004 až 2007 se počet německých občanů, pracujících v západních Čechách, kontinuálně zvyšoval. Mezi IV. čtvrtletím 2004 a IV. čtvrtletím 2007 vzrostl počet německých zaměstnanců jak v Karlovarském kraji (ze 100 na 160), tak v Plzeňském kraji, kde můžeme pozorovat rychlejší vzestup (z cca. 100 na 600). Největší podíl na tomto růstu má okres Plzeň-město. Převážná část německých občanů je činná jako vedoucí a řídící pracovníci nebo jako vědečtí, techničtí a pedagogičtí zaměstnanci (KZAM 1, 2 a 3)

7 2 Metodický postup Telefonická interview Za účelem získání potřebných informací k dotyčné problematice byla provedena telefonická interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personálních oddělení a dalšími experty v bavorsko-českém pohraničí. Pro telefonické dotazníkové šetření byl vypracován strukturovaný dotazník, v rámci kterého byly dotazovány nejdůležitější problémy v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků ze sousední země. Kromě uzavřených otázek byly do dotazníku zapracovány také otevřené otázky, prostřednictvím kterých bylo možno zachytit kvalitativní aspekty a komplexní vztahy a souvislosti dané problematiky. V první části rozhovoru bylo představeno EURES Bavorsko-Čechy, nabídky a služby partnerství, stejně jako pozadí a cíle projektu. Při projeveném zájmu přešel rozhovor do druhé fáze, ve které dotazované osoby hovořily obecně o svých zkušenostech s přeshraničním trhem práce a následně o konkrétních tématech: - týkajících se trhu práce - z pohledu konkrétního podniku - z pohledu zaměstnanců, resp. zástupců zaměstnanců Účastnická kvóta kontaktovaných osob dosáhla 60%.

8 2 Metodický postup 8 Dotazník byl rozdělen do následujících tematických podskupin: I Základní otázky k podniku (mezi jinými otázka k existenci pobočky v sousední zemi) II Počet zaměstnanců ze sousední země podle oboru podnikání (pokud nejsou v podniku zaměstnáni žádní zaměstnanci ze sousední země, bylo dotazováno na důvody tohoto stavu a na zaměstnávání zahraničních zaměstnanců všeobecně, nábor zaměstanců) III Zájem firmy o zaměstnávání zaměstnanců ze sousední země (aktuální potřeba, bariéry) IV Problémy v oblasti sociálního pojištění (např. zdravotní pojištění, pojištění pro případ bezmocnosti a uvolnění pro případ péče o bezmocnou osobu, mateřská a rodičovská dovolená, výplata podpory v nezaměstnanosti atd.) V Problémy s daněmi (např. dvojí zdanění, dvojí vedení domácnosti, zdanění výplaty přesčasových hodin, daňové přiznání atd.) VI Problémy s ukončením pracovního poměru (např. problémy s výpovědí, se započtením odpracovaného období do důchodového věku, problematika tzv. podnikového důchodového zabezpečení (příspěvky ze strany zaměstnavatele), předčasného důchodu a odstupného) VII Další problémy (např. srovnávání a uznávání kvalifikací, vysílání pracovníků do zahraničí, další profesní vzdělávání, práva zaměstnanců (např. právo na stávku). Specificky pro českou část: vztah mezi českými zaměstnanci a zahraničním managementem, vztah/výměna informací mezi mateřskou a dceřinnou společností, přemístění výroby na východ) VIII Odhad dalšího vývoje v oblasti zaměstnávání pracovníků z České republiky/německa (aktuální situace na trhu práce, finanční krize) IX Zájem o služby EURES partnerství Bavorsko-Čechy a aktivní účast v přeshraniční expertní síti Provedená interview byla zaznamenána ve formě protokolů. Získaná data byla následně kvalitativně vyhodnocena a interpretována.

9 2 Metodický postup Výběr a struktura respondentů Výběr respondentů byl zaměřen jak na malé a střední firmy, tak na regionálně silně zastoupené obory ve zpracovatelském průmyslu. Spektrum dotazovaných podniků bylo doplněno také o regionálně důležité služby, jako např. zdravotní a sociální péče nebo ubytování a stravování. Následující vyobrazení shrnuje kontaktované podniky podle ekonomické činnosti a regionů Obr. 1 Podniky podle ekonomické činnosti a regionů Bavorsko západní Čechy

10 2 Metodický postup 10 Prostřednictvím Spolkového úřadu práce byla poskytnuta data o českých pendlerech ve východním Bavorsku podle odvětví a obvodů úřadů práce. S pomocí těchto dat byly vybrány podniky, ve kterých by mohly být zaměstnáni čeští zaměstnanci Tab. 1 Počet českých pendlerů v Bavorsku podle obvodů úřadu práce (06/2008) Obvod úřadu práce Cham Passau Zwiesel Vilshofen Marktredwitz Tirschenreuth Bad Kötzting Waldkirch Selb Weiden Sonstige Celkem Počet českých pendlerů Tab. 2 Top-7 odvětví, ve kterých jsou zaměstnáni čeští pendleři Počet pendlerů Odvětví Ubytování a stravování Potravinářství Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků Stavebnictví Obchod Zdravotní a sociální péče Výroba a opravy strojů a zařízení

11 2 Metodický postup 11 Údaje o počtu německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce a klasifikace zaměstnání se staly základem výběru firem, ve kterých pracují němečtí zaměstnanci. Výběr respondentů byl ulehčen seznamem podniků se základními odborovými organizacemi, který byl poskytnut Odborovým svazem KOVO. Tab. 3 Počet německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce (IV.čtvrtletí 2007) Obvod úřadu práce Plzeň-město Cheb Klatovy Tachov Sokolov Domažlice Karlovy Vary Rokycany Plzeň-sever Prachatice Plzeň-jih Celkem Počet německých zaměstnanců Tab. 4 Top-5 skupin KZAM německých zaměstnanců Počet německých zaměstnanců Skupiny podle klasifikace zaměstnání Vědečtí a odborní duševní pracovníci Osoby bez pracovního zařazení Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení) Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

12 2 Metodický postup 12 Graf 3 Přehled odvětví kontaktovaných firem v bavorském pohraničí Přehled odvětví 20 Výroby dopr. prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba a opravy strojů a zařízení Potravinářství Výroba elektrických přístrojů a zařízení 6 Stavebnictví Výroba textilií a textilních výrobků Zdravotní a sociální péče Ostatní 0 Počet dotázaných firem Ubytování a stravování Téměř 35% respondentů má již zkušenosti s přeshraničním trhem práce mezi Bavorskem a Českou republikou, tzn. firma buď zaměstnávala, popř. zaměstnává české zaměstnance, nebo má pobočku v České republice. Především firmy, které mají své dceřinné společnosti v České republice, nezaměstnávají téměř žádné české občany. Právě v průmyslovém sektoru, který je ve východním Bavorsky silně zastoupen, je zaměstnáno stále méně českých zaměstnanců.

13 2 Metodický postup 13 Graf 4 Přehled odvětví kontaktovaných firem v českém pohraničí Přehled odvětví Výroba elektrických přístrojů a zařízení Výroba dopravních prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba a opravy strojů a zařízení Počet dotázaných firem Výroba pryžových a plastových výrobků Obchod s motorovými vozidly a výrobky pro osobní potřebu Výroba nábytku Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru V českém pohraničí bylo dotazníkové šetření provedeno ve 47 firmách. 80% podniků tvořily dceřinné společnosti zahraničních firem, ve většíně případů v německém vlastnictví. Nejsilněji zastoupena je výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (téměř 35%). Němečtí občané jsou nejčastěji zaměstnáni ve vedoucích pozicích nebo jako technici a školitelé v českých dceřinných firmách v ca. 40% podniků pracují zaměstnanci vyslaní z Německa, kteří nepodléhají českému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V důsledku zvyšujícího se nedostatku odborných pracovních síl v českém pohraničí sílí poptávka po německých odbornících ze strany českých firem, které jsou v pravidelném kontaktu s německými partnery nebo jsou ve vlastnictví německých firem. Na tuto poptávku reagují německé pracovní agentury, které vysílají do České republiky požadované odborníky V důsledku stále ještě převládajícím platovým rozdílům (3:1) je zájem německých občanů o práci v České republice v méně kvalifikovaných oborech velmi nízký.

14 3 Výsledky dotazníkového šetření 14 Úroveň povědomí EURES T je stále ještě nízká Jaké služby/pomoc nabízí partnerství EURES Bavorsko-Čechy? Jedním z výsledků rozhovorů je zjištění ještě stále nízké úrovně povědomí EURES T partnerství Bavorsko-Čechy, stejně jako využití EURES sítě. Ca. 85% kontaktovaných osob na obou stranách hranice nepřišlo ani jednou do styku s touto sítí. V ojedinělých případech měly firmy přímý kontakt s EURES T partnerstvím, který byl zprostředkován prostřednictvím úřadu práce. V rámci rozhovorů byli účastníkům představeni partneři, cíle a služby EURES T partnerství Bavorsko-Čechy (brožura s důležitými informacemi pro pendlery, EURES poradci/eures T odborníci, newsletter, portál o trhu práce), stejně jako plánované projekty (např. semináře pro experty a zástupce podnikových rad a základních odborových organizací, Průvodce úřady online, Vzdělávací a informační portál). Napojení na informační sítě EURES Bavorsko-Čechy Okolo 20 zástupců podnikových rad a 30 personalistů na bavorské straně, stejně jako téměř 30 zástupců základních odborových organizací a personalistů na české straně se nechalo zaregistrovat za účelem zasílání newsletteru. Plánovanou účast na expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací (včetně účasti na seminářích) přislíbilo jak v bavorském tak v českém pohraničí okolo 20 zástupců firem.

15 3 Výsledky dotazníkového šetření 15 Firmy, které projevily zájem na účasti v expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy Continental Mechanical Components Germany GmbH Peguform Witte Nejdek YAZAKI Wiring Technolog.Czech Siemens AG Unternehmensbereich Medizinische Technik emz - Hanauer GmbH & Co KGaA FLACHGLAS Wernberg GmbH Hamm AG Südfleisch GmbH Seaquist-Löffler Kunststoffwerk GmbH Kermi GmbH HJS-Schmidt Kunststoff GmbH Groz-Beckert Czech s.r.o. Robert BOSCH s.r.o. KNÜRR s.r.o. PEGUFORM COMPOSITES ČR SUSPA CZ, s.r.o. Konfektion E-CZ, s.r.o. IMAGOLUX Panasonic Electric Works Czech, s.r.o. Kaiser GmbH Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH Meiler direct GmbH Alfa Verteilertechnik BHS tabletop AG Lindhardt GmbH & Co KG A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH Autoprogress-Markmiller APM-Automotive s.r.o. RODENSTOCK CZ, s.r.o. Elektrometall, s.r.o. Stölzle Union, s.r.o. Vishay Electronic, s.r.o. Murr CZ, s.r.o. Alfmeier CZ, s.r.o. Ulrichhof Verwaltungs-GmbH Scherdel Leutendorf GmbH & Co.KG

16 3 Výsledky dotazníkového šetření 16 Omezená svoboda pohybu pracovních sil masivní překážka v mobilitě V rámci dotazníkového šetření bylo patrné, že čeští pracovníci byli v minulosti (v 90. letech) zvláště v průmyslovém sektoru v bavorském pohraničí zaměstnáváni. V důsledku napjaté situace na německém trhu práce ale předcházela zaměstnávání českých pracovníků přísná procedura vydávání pracovních povolení. Dnes se obzvláště v sekundárním sektoru poptávka po české pracovní síle zmenšila, což je na jedné straně výsledkem prodlužování přechodných období pro volný pohyb pracovníků z nových členských států EU ze strany Německa (do roku 2011), který je spojen s administrativním postupem při vydávání pracovního povolení, na druhé straně je tento vývoj způsoben růstem potenciálu tuzemské pracovní síly, což znamená, že poptávka po pracovní síle může být pokryta regionální pracovní silou (s pomocí tzv. Paktu vzdělávání podpora zaměstnávání učňů, lepší nabídka učňovských pracovních míst a učebních oborů. Dále s pomocí tzv. Vzdělávácí ofenzívy * bavorské iniciatívy podpory učebních oborů v kovodělném a elektrotechnickém průmyslu). Mnoho firem také otevřelo své pobočky v České republice, s čímž souvisí pokles v zaměstnanosti českých pracovníků v bavorském pohraničí. Jiná situace je ve službách, konkrétně v odvětvích ubytování a stravování a zdravotní a sociální péče. Zde se nedaří pokrývat poptávku po pracovních silách tuzemskými pracovníky, což ulehčuje vydávání pracovních povolení pro české zaměstnance. Smluvní pracovní síla a zprostředkování pracovní síly přes hranice Přechodná opatření, spojená s přezkoušením, zda se o určité místo neuchází německý zaměstnanec, a s tím související delší čekací lhůty, způsobila růst poptávky po smluvních pracovnících, kteří jsou zaměstnávání na krátkou dobu. Němečtí zaměstnavatelé využívají smluvní pracovníky z nových členských států EU pouze v tom případě, když jim bylo uděleno tzv. EU-pracovní povolení (podle 284 třetí knihy Sociálního zákoníku) nebo smějí v Německu pracovat bez jakýchkoliv omezení. Toto platí také pro pracovníky, kteří jsou zprostředkování pracovní agenturou mající trvalé bydliště v České republice nebo jiném členském státě EU. Čeští zaměstnanci spatřují zjevně v pracovních agenturach výhody ve zprostředkování práce a vyřízení veškerých formalit s německými úřady, které má na starosti pracovní agentura. Skutečně se v tomto ohledu otevírá firmám možnost zaměstnávat pracovníky ze sousední země bez toho, že by došlo k přímé vazbě mezi podnikem a zaměstnancem. Pracovní smlouva je totiž uzavřena mezi pracovní agenturou a dotyčným pracovníkem. Tím pádem nespadají smluvní zaměstnanci pod podnikové tarifní smlouvy a nedochází mezi nimi k organizování odborů. * právě v bavorském pohraničí v posledních letech výrazně stoupl počet ročně uzavřených učňovských smluv. Například ve spádové oblasti Průmyslové a obchodní komory Řezno stoupl tento počet mezi léty 2000 a 2006 o 20%, což je vysoko nad bavorským průměrem (5%).

17 3 Výsledky dotazníkového šetření 17 Uznávání odborných kvalifikací V oblasti uznávání odborných kvalifikací, stejně jako v dalším odborném vzdělávání, nebyly z hlediska firem konstatovány žádné zásadní problémy. Podle výpovědí většiny dotázaných nepředstavuje uznávání kvalifikací žádné potíže, a to v důsledku zaměstnávání pracovníků s nižší profesní kvalifikací. Stejně tak při zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků, např. inženýrů, není uznávání kvalifikací problematické. Firmy využívají zkušební pracovní doby, ve které se prověřuje kvalifikace pracovníka. I přes tato pozitivní hodnocení nemůže být v mnoha oblastech pracovního trhu ani zdaleka řeč o přítomnosti systematických opatřeních a regulacích. V praxi stále panuje nejistota v ohodnocení a srovnávání zahraničních odborných kvalifikací a s tím spojený nedostatek teoretických a praktických zkušeností. Ve zdravotnictví byl již tento proces nastartován. Uznávání odborných kvalifikací je řízeno centrálně evropskými směrnicemi (např. lékaři, porodní asistentky, lékárníci), přičemž povolení k vykonávání činnosti jsou udělovány zemskými lékařskými komorami. Dále existuje v Německu možnost nechat si uznat lékařské kvalifikace a atestace, které byly získáné v zahraničí. Trendem však je studium a získání odborné kvalifikace v Německu Podle výroků vedoucích personálních oddělení neexistuje žádný rozdíl mezi kvalifikacemi německých a zahraničních lékařů. Byrokratické překážky jsou zpravidla lehce překonávány bezproblémovou kooperací mezi zkušenými personálními manažery v nemocnicích a českými lékaři. Jiná je situace v oblasti sociální péče a technického personálu zdravotnických zařízení. V těchto odvětvích neexistují žádné jednotné evropské směrnice. Uznávání kvalifikací v terciérním sektoru spadají pod příslušné národní směrnice a jsou v kompetenci různých spolkových, zemských či okresních úřadů. Postup je v těchto případech relativně komplikovaný. Certifikace praktických pracovních zkušeností a další firemní vzdělávání Velmi často bylo poukazováno na problematiku nekvalifikovaných zaměstnanců, kteří byli ve firmě vyučeni (např. v německé pobočce) a také interně dále vzděláváni. Toto interní vzdělávání v sobě skrývá nevýhodu necertifikované kvalifikace. V případě propuštění z podniku je tato osoba v evidenci úřadu práce vedena pod kategorii nevyučená síla. Na jedné straně zůstane potenciál kvalifikovaných pracovníků, po kterých existuje v době nedostatku pracovní síly poptávka, nevyužit, na straně druhé vznikají těmto uchazečům o práci nevýhody při dalším hledání práce v Německu nebo v České republice.

18 3 Výsledky dotazníkového šetření 18 Mentální překážky a jazykové problémy V rámci kvalifikovaných profesních skupin nejsou jak mentální, tak jazykové bariéry v žádné z obou částí pohraničí kvalifikovány jako překážka. Především ve službách (např. v pohostinství) je nízká jazyková znalost považována za rozhodující překážku v mobilitě pracovní síly. Zaměstnanci totiž vstupují často do kontaktů se zákazníky, v důsledku čehož je vyžadována dobrá jazyková znalost. V České republice je převážná část německých občanů zaměstnána v oblasti managementu, v technické a školící oblasti. Tato pracovní síla je většinou vyslána přímo z německé mateřské firmy, což způsobuje, že se mentální překážky v této oblasti vyskytují jen zřídka. Jazykové problémy byly taktéž uváděny pouze ojediněle. Mentální bariéry se občas vyskytují pouze interně ve firmách, a to v produkci a v souvislosti s pracovníky ze třetích zemí. Finanční krize Co se týče vývoje počtu českých zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, počítají všichni respondenti se stagnujícím, popř. snižujícím se počtem. Tento výsledek potvrzuje dopad finanční krize. Především subdodavatelé automobilovému průmyslu jsou donuceni propouštět nebo využívají možnosti zkrácené pracovní doby. Mezi osoby, kteří jsou jako první postihnuti propouštěním, patří smluvní zaměstnanci a zahraniční pracovníci s pracovním povolením. Plynulý pokles počtu českých pendlerů je na jedné straně důsledkem zvyšující se mzdové úrovně v České republice, na straně druhé vede stále převládající platový rozdíl německé podniky k zaměstnávání českých zaměstnanců pouze v české pobočce, jelikož je zaměstnávání českého pracovníka v mateřské firmě neatraktivní. Kromě toho posilují stále se zvyšující náklady na pracovní sílu trend dalšího přemístění výroby na východ. Téměř 35 % dotázaných firem v České republice vyjádřilo obavy z přemístění výroby do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Ojediněle se tato problematika využívá jako nátlak ze strany zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání. Kvalifikovaná pracovní síla a technické zázemí jsou však často silným argumentem proti odchodu firem.

19 3 Výsledky dotazníkového šetření 19 Problémy/nejasnosti s daněmi neformální praxe Daňové přiznání v Německu každoročně způsobuje potíže pro mnoho českých zaměstnanců. V souvislosti s tímto problémem si některé firmy vyvinuly interní postupy, které pomáhají českým zaměstnancům s podáním daňového přiznání. Jedním z příkladů je zprostředkovaná externí výpomoc ovládající oba jazyky, která za úhradu pomáhá českým pracovníkům s vyplněním a podáním daňového příznání. Kvůli častému výskytu tohoto problému by se mělo EURES partnerství Bavorsko-Čechy angažovat v této oblasti a nabízet podporu. Problémy s podporou v nezaměstnanosti při pendlování Pokud český pendler ztratí práci a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, musí se nahlásit na příslušném úřadu práce v České republice. Německý úřad práce nemůže nabízet své služby (např. rekvalifikace, zprostředkování práce, zkrácené pracovní doby atd.) českému čekateli o práci, jestliže má dotyčný čekatel trvalé bydliště v České republice. Oprávnění pobírat dávky v nezaměstnanosti v Německu se řídí podle doby příspívání na sociální pojištění (pojistný vztah musí trvat nejméně 12 měsíců v rámci stanoveného období 2 let). Obavy, které se týkají výplat dávek v nezaměstnanosti v případě trvalého bydliště v České republice jsou bezdůvodné, jelikož po splnění všech podmínek vzniká čekateli o práci nárok na podporu v nezaměstnanosti. Čekatel musí po přihlášení se na úřadu práce v České republice předložit formulář E301, který si nechá potvrdit na příslušném úřadě práce v Německu. Formulář E301 potvrzuje odpracovanou dobu a dobu pojištění v jiném členském státu a slouží k započtení tohoto pracovního poměru pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti v České republice. Výše podpory v nezaměstnanosti se přepočítává podle příslušných směrnic, čímž se přizpůsobuje české mzdové úrovni. V důsledku toho dochází ke snížení dávky v poměru k výši odvedeného pojistného příspěvku v Německu. Čerpání dávek v nezaměstnanosti je spojeno s povinnostmi čekatele o práci, který musí být pro trh práce k dispozici, musí se pravidelně hlásit na českém úřadě práce a využívat jeho služeb (např. rekvalifikační kurzy).

20 4 Návrh dalšího postupu pro EURES Bavorsko-Čechy 20 Povědomí o EURES partnerství Bavorsko-Čechy a informační deficity Činnost partnerů v rámci EURES Bavorsko-Čechy by mělo být transparentnější a účinnější směrem k veřejnosti: silnější zapojení multiplikátorů (např. zástupci podnikových rad a vedoucí personálních oddělení), projekty orientující se na zákazníka, nejen rozhodování u kulatého stolu ; EURES propagace spojená s konkrétními nabídkami služeb, prověření existujících poradenských nabídek, aktivní zapojení do sítě; silnější identifikace s partnery a partnerstvím. Kteří jsou partneři, organizace, konkrétní osoby (struktura)? Co můžu od partnerů očekávat, co nabízejí kromě projektů v rámci EURES partnerství; průhledné partnerství : představení partnerů/členů řídícího výboru (s fotografiemi) na webových stránkách; partneři by měli např. představit projekty na webových stránkách EURES Partnerství v rubrice Projekty. Návrh konkrétních služeb, nabízené partnerstvím EURES Bavorsko-Čechy Podpora, návod pro vyplnění německého daňového přiznání v českém jazyce, přístupná na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; objasnění problematiky výplaty dávek pro případ nezaměstnanosti, návod pro požádání o dávky v nezaměstnanosti v českém jazyce, přístupný na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; odstranění obav z německých úřadů, články v západočeských novinách např. o zprostředkovávání práce přes pracovní agentury (smluvní zaměstnávání), které není tím nejlepším řešením; certifikace pracovních zkušeností a interního vzdělávání: zde by mělo být nalezeno řešení například ve spolupráci s německou Průmyslovou a obchodní komorou. Vývoj certifikátů, které budou akceptované na obou stranách hranice (kompetence, EQR); uznávání odborných kvalifikací (především v oblasti zdravotní a sociální péče), nabídka a srovnávání odborných kvalifikací; cilená reklama např. tzv. duálního odborného vzdělávání v Německu na českých školách prostřednictvím německé Průmyslové a obchodní komory. Odstraňování mentálních bariér u dospívající generace.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011

Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011 Karlovarský kraj Březen 2012 Obsah: I. ZAMĚSTNANOST... 3 I.1 Celková zaměstnanost... 3 I.2 Zaměstnanost

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více