Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -"

Transkript

1 Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-Čechy Tento projekt je podporován z prostředků Evropské unie

2 Obsah 2 Strana 1. Pozadí a cíle projektu 3 2. Metodický postup Telefonická interview Výběr a struktura respondentů 9 3. Výsledky dotazníkového šetření Návrh dalšího postupu 20

3 1 Pozadí a cíle projektu 3 Zástupci podnikových rad, základních odborových organizací a vedoucí personálních oddělení podniků patří k osobám, na které se nejčastěji zaměstnanci obracejí v souvislosti s problémy v oblasti přeshraniční mobility (pracovněprávní, sociální, daňové a byrokratické př;ekážky). V současné době chybí na toto téma mezi jednotlivými aktéry pravidelná výměna informací a zkušeností. V rámci expertní sítě bude v této souvislosti možné využít zkušeností, které již ostatní členové s touto problematikou mají. Cílem je vybudování sítě zástupců podnikových rad, základních odborových organizací a personalistů v celé oblasti EURES Bavorsko-Čechy. Toto proběhne v několika krocích: - kontaktování zástupců podnikových rad, základních odborových organizací resp. personálních oddělení v podnicích, které jsou činné na území EURES Bavorsko-Čechy - napojení na již existujících sítě podniků -sběr informací a zkušeností s překážkami mobility pracovních síl, se kterými se jednotliví aktéři v praxi setkávají, a jejich systematizace - realizace seminářů, na kterých bude problematika prodiskutována, a přijetí možných řešení - vypracování zprávy pro účastníky projektu a ostatní zájemce, ve které budou shrnuty všechny důležité informace a analýzy překážek mobility pracovníků a možná řešení, vedoucí k odstranění těchto překážek. Sexistujícími překážkami v mobilitě pracovních sil, resp. s cílem odstranění těchto bariér se budou od příštího rozpočtového roku zabývat další projekty (např. vytvoření expertních skupin v oblasti daňové problematiky, sociálního pojištění a pracovního práva, vytvoření informačních portálů na internetové stránce EURES Bavorsko-Čechy).

4 1 Pozadí a cíle projektu 4 Časový plán realizace projektu Rok Měsíc Projektový měsíc Fáze projektu Koordinace projektu Interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personalisty a experty Vypracování výsledku, systematizace Zveřejnění výsledků projektu na stránkách EURES BY-CZ Semináře (zahajovací und závěrečná prezentace) Dílčí azávěrečná zpráva Projekt byl realizován 9 měsíců (od června 2008 do března 2009). Empirická fáze (dotazníkové šetření) probíhala od září do prosince V průběhu projektu byly uskutečněny dva semináře.

5 1 Pozadí a cíle projektu 5 Graf 1 Vývoj počtu přeshraničních pracovníků z České republiky v obvodech bavorských úřadů práce Zdroj: Bundesagentur für Arbeit Hof Schwandorf Weiden Deggendorf Passau Zatímco v polovině 90. let pracovalo v Bavorsku kolem českých pendlerů, v posledních letech se počet pracovníků rapidně snížil. V roce 2002 bylo v Bavorsku zaměstnáno kolem pracovníků, kdežto v roce 2008 již jen Nejvíce českých pracovníků je zaměstnáno v obvodech úřadů práce Passau a Schwandorf (v obou kolem zaměstnanců).

6 1 Pozadí a cíle projektu 6 Graf 2 Vývoj počtu německých zaměstnanců v Plzeňském a Karlovarském kraji Plzeň ský kraj Karlovarský kraj Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci V letech 2004 až 2007 se počet německých občanů, pracujících v západních Čechách, kontinuálně zvyšoval. Mezi IV. čtvrtletím 2004 a IV. čtvrtletím 2007 vzrostl počet německých zaměstnanců jak v Karlovarském kraji (ze 100 na 160), tak v Plzeňském kraji, kde můžeme pozorovat rychlejší vzestup (z cca. 100 na 600). Největší podíl na tomto růstu má okres Plzeň-město. Převážná část německých občanů je činná jako vedoucí a řídící pracovníci nebo jako vědečtí, techničtí a pedagogičtí zaměstnanci (KZAM 1, 2 a 3)

7 2 Metodický postup Telefonická interview Za účelem získání potřebných informací k dotyčné problematice byla provedena telefonická interview se zástupci podnikových rad, základních odborových organizací, personálních oddělení a dalšími experty v bavorsko-českém pohraničí. Pro telefonické dotazníkové šetření byl vypracován strukturovaný dotazník, v rámci kterého byly dotazovány nejdůležitější problémy v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků ze sousední země. Kromě uzavřených otázek byly do dotazníku zapracovány také otevřené otázky, prostřednictvím kterých bylo možno zachytit kvalitativní aspekty a komplexní vztahy a souvislosti dané problematiky. V první části rozhovoru bylo představeno EURES Bavorsko-Čechy, nabídky a služby partnerství, stejně jako pozadí a cíle projektu. Při projeveném zájmu přešel rozhovor do druhé fáze, ve které dotazované osoby hovořily obecně o svých zkušenostech s přeshraničním trhem práce a následně o konkrétních tématech: - týkajících se trhu práce - z pohledu konkrétního podniku - z pohledu zaměstnanců, resp. zástupců zaměstnanců Účastnická kvóta kontaktovaných osob dosáhla 60%.

8 2 Metodický postup 8 Dotazník byl rozdělen do následujících tematických podskupin: I Základní otázky k podniku (mezi jinými otázka k existenci pobočky v sousední zemi) II Počet zaměstnanců ze sousední země podle oboru podnikání (pokud nejsou v podniku zaměstnáni žádní zaměstnanci ze sousední země, bylo dotazováno na důvody tohoto stavu a na zaměstnávání zahraničních zaměstnanců všeobecně, nábor zaměstanců) III Zájem firmy o zaměstnávání zaměstnanců ze sousední země (aktuální potřeba, bariéry) IV Problémy v oblasti sociálního pojištění (např. zdravotní pojištění, pojištění pro případ bezmocnosti a uvolnění pro případ péče o bezmocnou osobu, mateřská a rodičovská dovolená, výplata podpory v nezaměstnanosti atd.) V Problémy s daněmi (např. dvojí zdanění, dvojí vedení domácnosti, zdanění výplaty přesčasových hodin, daňové přiznání atd.) VI Problémy s ukončením pracovního poměru (např. problémy s výpovědí, se započtením odpracovaného období do důchodového věku, problematika tzv. podnikového důchodového zabezpečení (příspěvky ze strany zaměstnavatele), předčasného důchodu a odstupného) VII Další problémy (např. srovnávání a uznávání kvalifikací, vysílání pracovníků do zahraničí, další profesní vzdělávání, práva zaměstnanců (např. právo na stávku). Specificky pro českou část: vztah mezi českými zaměstnanci a zahraničním managementem, vztah/výměna informací mezi mateřskou a dceřinnou společností, přemístění výroby na východ) VIII Odhad dalšího vývoje v oblasti zaměstnávání pracovníků z České republiky/německa (aktuální situace na trhu práce, finanční krize) IX Zájem o služby EURES partnerství Bavorsko-Čechy a aktivní účast v přeshraniční expertní síti Provedená interview byla zaznamenána ve formě protokolů. Získaná data byla následně kvalitativně vyhodnocena a interpretována.

9 2 Metodický postup Výběr a struktura respondentů Výběr respondentů byl zaměřen jak na malé a střední firmy, tak na regionálně silně zastoupené obory ve zpracovatelském průmyslu. Spektrum dotazovaných podniků bylo doplněno také o regionálně důležité služby, jako např. zdravotní a sociální péče nebo ubytování a stravování. Následující vyobrazení shrnuje kontaktované podniky podle ekonomické činnosti a regionů Obr. 1 Podniky podle ekonomické činnosti a regionů Bavorsko západní Čechy

10 2 Metodický postup 10 Prostřednictvím Spolkového úřadu práce byla poskytnuta data o českých pendlerech ve východním Bavorsku podle odvětví a obvodů úřadů práce. S pomocí těchto dat byly vybrány podniky, ve kterých by mohly být zaměstnáni čeští zaměstnanci Tab. 1 Počet českých pendlerů v Bavorsku podle obvodů úřadu práce (06/2008) Obvod úřadu práce Cham Passau Zwiesel Vilshofen Marktredwitz Tirschenreuth Bad Kötzting Waldkirch Selb Weiden Sonstige Celkem Počet českých pendlerů Tab. 2 Top-7 odvětví, ve kterých jsou zaměstnáni čeští pendleři Počet pendlerů Odvětví Ubytování a stravování Potravinářství Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků Stavebnictví Obchod Zdravotní a sociální péče Výroba a opravy strojů a zařízení

11 2 Metodický postup 11 Údaje o počtu německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce a klasifikace zaměstnání se staly základem výběru firem, ve kterých pracují němečtí zaměstnanci. Výběr respondentů byl ulehčen seznamem podniků se základními odborovými organizacemi, který byl poskytnut Odborovým svazem KOVO. Tab. 3 Počet německých zaměstnanců podle obvodů úřadu práce (IV.čtvrtletí 2007) Obvod úřadu práce Plzeň-město Cheb Klatovy Tachov Sokolov Domažlice Karlovy Vary Rokycany Plzeň-sever Prachatice Plzeň-jih Celkem Počet německých zaměstnanců Tab. 4 Top-5 skupin KZAM německých zaměstnanců Počet německých zaměstnanců Skupiny podle klasifikace zaměstnání Vědečtí a odborní duševní pracovníci Osoby bez pracovního zařazení Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení) Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

12 2 Metodický postup 12 Graf 3 Přehled odvětví kontaktovaných firem v bavorském pohraničí Přehled odvětví 20 Výroby dopr. prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba a opravy strojů a zařízení Potravinářství Výroba elektrických přístrojů a zařízení 6 Stavebnictví Výroba textilií a textilních výrobků Zdravotní a sociální péče Ostatní 0 Počet dotázaných firem Ubytování a stravování Téměř 35% respondentů má již zkušenosti s přeshraničním trhem práce mezi Bavorskem a Českou republikou, tzn. firma buď zaměstnávala, popř. zaměstnává české zaměstnance, nebo má pobočku v České republice. Především firmy, které mají své dceřinné společnosti v České republice, nezaměstnávají téměř žádné české občany. Právě v průmyslovém sektoru, který je ve východním Bavorsky silně zastoupen, je zaměstnáno stále méně českých zaměstnanců.

13 2 Metodický postup 13 Graf 4 Přehled odvětví kontaktovaných firem v českém pohraničí Přehled odvětví Výroba elektrických přístrojů a zařízení Výroba dopravních prostředků a zařízení Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba skla a keramiky Výroba a opravy strojů a zařízení Počet dotázaných firem Výroba pryžových a plastových výrobků Obchod s motorovými vozidly a výrobky pro osobní potřebu Výroba nábytku Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru V českém pohraničí bylo dotazníkové šetření provedeno ve 47 firmách. 80% podniků tvořily dceřinné společnosti zahraničních firem, ve většíně případů v německém vlastnictví. Nejsilněji zastoupena je výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (téměř 35%). Němečtí občané jsou nejčastěji zaměstnáni ve vedoucích pozicích nebo jako technici a školitelé v českých dceřinných firmách v ca. 40% podniků pracují zaměstnanci vyslaní z Německa, kteří nepodléhají českému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V důsledku zvyšujícího se nedostatku odborných pracovních síl v českém pohraničí sílí poptávka po německých odbornících ze strany českých firem, které jsou v pravidelném kontaktu s německými partnery nebo jsou ve vlastnictví německých firem. Na tuto poptávku reagují německé pracovní agentury, které vysílají do České republiky požadované odborníky V důsledku stále ještě převládajícím platovým rozdílům (3:1) je zájem německých občanů o práci v České republice v méně kvalifikovaných oborech velmi nízký.

14 3 Výsledky dotazníkového šetření 14 Úroveň povědomí EURES T je stále ještě nízká Jaké služby/pomoc nabízí partnerství EURES Bavorsko-Čechy? Jedním z výsledků rozhovorů je zjištění ještě stále nízké úrovně povědomí EURES T partnerství Bavorsko-Čechy, stejně jako využití EURES sítě. Ca. 85% kontaktovaných osob na obou stranách hranice nepřišlo ani jednou do styku s touto sítí. V ojedinělých případech měly firmy přímý kontakt s EURES T partnerstvím, který byl zprostředkován prostřednictvím úřadu práce. V rámci rozhovorů byli účastníkům představeni partneři, cíle a služby EURES T partnerství Bavorsko-Čechy (brožura s důležitými informacemi pro pendlery, EURES poradci/eures T odborníci, newsletter, portál o trhu práce), stejně jako plánované projekty (např. semináře pro experty a zástupce podnikových rad a základních odborových organizací, Průvodce úřady online, Vzdělávací a informační portál). Napojení na informační sítě EURES Bavorsko-Čechy Okolo 20 zástupců podnikových rad a 30 personalistů na bavorské straně, stejně jako téměř 30 zástupců základních odborových organizací a personalistů na české straně se nechalo zaregistrovat za účelem zasílání newsletteru. Plánovanou účast na expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací (včetně účasti na seminářích) přislíbilo jak v bavorském tak v českém pohraničí okolo 20 zástupců firem.

15 3 Výsledky dotazníkového šetření 15 Firmy, které projevily zájem na účasti v expertní síti zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy Continental Mechanical Components Germany GmbH Peguform Witte Nejdek YAZAKI Wiring Technolog.Czech Siemens AG Unternehmensbereich Medizinische Technik emz - Hanauer GmbH & Co KGaA FLACHGLAS Wernberg GmbH Hamm AG Südfleisch GmbH Seaquist-Löffler Kunststoffwerk GmbH Kermi GmbH HJS-Schmidt Kunststoff GmbH Groz-Beckert Czech s.r.o. Robert BOSCH s.r.o. KNÜRR s.r.o. PEGUFORM COMPOSITES ČR SUSPA CZ, s.r.o. Konfektion E-CZ, s.r.o. IMAGOLUX Panasonic Electric Works Czech, s.r.o. Kaiser GmbH Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH Meiler direct GmbH Alfa Verteilertechnik BHS tabletop AG Lindhardt GmbH & Co KG A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH Autoprogress-Markmiller APM-Automotive s.r.o. RODENSTOCK CZ, s.r.o. Elektrometall, s.r.o. Stölzle Union, s.r.o. Vishay Electronic, s.r.o. Murr CZ, s.r.o. Alfmeier CZ, s.r.o. Ulrichhof Verwaltungs-GmbH Scherdel Leutendorf GmbH & Co.KG

16 3 Výsledky dotazníkového šetření 16 Omezená svoboda pohybu pracovních sil masivní překážka v mobilitě V rámci dotazníkového šetření bylo patrné, že čeští pracovníci byli v minulosti (v 90. letech) zvláště v průmyslovém sektoru v bavorském pohraničí zaměstnáváni. V důsledku napjaté situace na německém trhu práce ale předcházela zaměstnávání českých pracovníků přísná procedura vydávání pracovních povolení. Dnes se obzvláště v sekundárním sektoru poptávka po české pracovní síle zmenšila, což je na jedné straně výsledkem prodlužování přechodných období pro volný pohyb pracovníků z nových členských států EU ze strany Německa (do roku 2011), který je spojen s administrativním postupem při vydávání pracovního povolení, na druhé straně je tento vývoj způsoben růstem potenciálu tuzemské pracovní síly, což znamená, že poptávka po pracovní síle může být pokryta regionální pracovní silou (s pomocí tzv. Paktu vzdělávání podpora zaměstnávání učňů, lepší nabídka učňovských pracovních míst a učebních oborů. Dále s pomocí tzv. Vzdělávácí ofenzívy * bavorské iniciatívy podpory učebních oborů v kovodělném a elektrotechnickém průmyslu). Mnoho firem také otevřelo své pobočky v České republice, s čímž souvisí pokles v zaměstnanosti českých pracovníků v bavorském pohraničí. Jiná situace je ve službách, konkrétně v odvětvích ubytování a stravování a zdravotní a sociální péče. Zde se nedaří pokrývat poptávku po pracovních silách tuzemskými pracovníky, což ulehčuje vydávání pracovních povolení pro české zaměstnance. Smluvní pracovní síla a zprostředkování pracovní síly přes hranice Přechodná opatření, spojená s přezkoušením, zda se o určité místo neuchází německý zaměstnanec, a s tím související delší čekací lhůty, způsobila růst poptávky po smluvních pracovnících, kteří jsou zaměstnávání na krátkou dobu. Němečtí zaměstnavatelé využívají smluvní pracovníky z nových členských států EU pouze v tom případě, když jim bylo uděleno tzv. EU-pracovní povolení (podle 284 třetí knihy Sociálního zákoníku) nebo smějí v Německu pracovat bez jakýchkoliv omezení. Toto platí také pro pracovníky, kteří jsou zprostředkování pracovní agenturou mající trvalé bydliště v České republice nebo jiném členském státě EU. Čeští zaměstnanci spatřují zjevně v pracovních agenturach výhody ve zprostředkování práce a vyřízení veškerých formalit s německými úřady, které má na starosti pracovní agentura. Skutečně se v tomto ohledu otevírá firmám možnost zaměstnávat pracovníky ze sousední země bez toho, že by došlo k přímé vazbě mezi podnikem a zaměstnancem. Pracovní smlouva je totiž uzavřena mezi pracovní agenturou a dotyčným pracovníkem. Tím pádem nespadají smluvní zaměstnanci pod podnikové tarifní smlouvy a nedochází mezi nimi k organizování odborů. * právě v bavorském pohraničí v posledních letech výrazně stoupl počet ročně uzavřených učňovských smluv. Například ve spádové oblasti Průmyslové a obchodní komory Řezno stoupl tento počet mezi léty 2000 a 2006 o 20%, což je vysoko nad bavorským průměrem (5%).

17 3 Výsledky dotazníkového šetření 17 Uznávání odborných kvalifikací V oblasti uznávání odborných kvalifikací, stejně jako v dalším odborném vzdělávání, nebyly z hlediska firem konstatovány žádné zásadní problémy. Podle výpovědí většiny dotázaných nepředstavuje uznávání kvalifikací žádné potíže, a to v důsledku zaměstnávání pracovníků s nižší profesní kvalifikací. Stejně tak při zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků, např. inženýrů, není uznávání kvalifikací problematické. Firmy využívají zkušební pracovní doby, ve které se prověřuje kvalifikace pracovníka. I přes tato pozitivní hodnocení nemůže být v mnoha oblastech pracovního trhu ani zdaleka řeč o přítomnosti systematických opatřeních a regulacích. V praxi stále panuje nejistota v ohodnocení a srovnávání zahraničních odborných kvalifikací a s tím spojený nedostatek teoretických a praktických zkušeností. Ve zdravotnictví byl již tento proces nastartován. Uznávání odborných kvalifikací je řízeno centrálně evropskými směrnicemi (např. lékaři, porodní asistentky, lékárníci), přičemž povolení k vykonávání činnosti jsou udělovány zemskými lékařskými komorami. Dále existuje v Německu možnost nechat si uznat lékařské kvalifikace a atestace, které byly získáné v zahraničí. Trendem však je studium a získání odborné kvalifikace v Německu Podle výroků vedoucích personálních oddělení neexistuje žádný rozdíl mezi kvalifikacemi německých a zahraničních lékařů. Byrokratické překážky jsou zpravidla lehce překonávány bezproblémovou kooperací mezi zkušenými personálními manažery v nemocnicích a českými lékaři. Jiná je situace v oblasti sociální péče a technického personálu zdravotnických zařízení. V těchto odvětvích neexistují žádné jednotné evropské směrnice. Uznávání kvalifikací v terciérním sektoru spadají pod příslušné národní směrnice a jsou v kompetenci různých spolkových, zemských či okresních úřadů. Postup je v těchto případech relativně komplikovaný. Certifikace praktických pracovních zkušeností a další firemní vzdělávání Velmi často bylo poukazováno na problematiku nekvalifikovaných zaměstnanců, kteří byli ve firmě vyučeni (např. v německé pobočce) a také interně dále vzděláváni. Toto interní vzdělávání v sobě skrývá nevýhodu necertifikované kvalifikace. V případě propuštění z podniku je tato osoba v evidenci úřadu práce vedena pod kategorii nevyučená síla. Na jedné straně zůstane potenciál kvalifikovaných pracovníků, po kterých existuje v době nedostatku pracovní síly poptávka, nevyužit, na straně druhé vznikají těmto uchazečům o práci nevýhody při dalším hledání práce v Německu nebo v České republice.

18 3 Výsledky dotazníkového šetření 18 Mentální překážky a jazykové problémy V rámci kvalifikovaných profesních skupin nejsou jak mentální, tak jazykové bariéry v žádné z obou částí pohraničí kvalifikovány jako překážka. Především ve službách (např. v pohostinství) je nízká jazyková znalost považována za rozhodující překážku v mobilitě pracovní síly. Zaměstnanci totiž vstupují často do kontaktů se zákazníky, v důsledku čehož je vyžadována dobrá jazyková znalost. V České republice je převážná část německých občanů zaměstnána v oblasti managementu, v technické a školící oblasti. Tato pracovní síla je většinou vyslána přímo z německé mateřské firmy, což způsobuje, že se mentální překážky v této oblasti vyskytují jen zřídka. Jazykové problémy byly taktéž uváděny pouze ojediněle. Mentální bariéry se občas vyskytují pouze interně ve firmách, a to v produkci a v souvislosti s pracovníky ze třetích zemí. Finanční krize Co se týče vývoje počtu českých zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, počítají všichni respondenti se stagnujícím, popř. snižujícím se počtem. Tento výsledek potvrzuje dopad finanční krize. Především subdodavatelé automobilovému průmyslu jsou donuceni propouštět nebo využívají možnosti zkrácené pracovní doby. Mezi osoby, kteří jsou jako první postihnuti propouštěním, patří smluvní zaměstnanci a zahraniční pracovníci s pracovním povolením. Plynulý pokles počtu českých pendlerů je na jedné straně důsledkem zvyšující se mzdové úrovně v České republice, na straně druhé vede stále převládající platový rozdíl německé podniky k zaměstnávání českých zaměstnanců pouze v české pobočce, jelikož je zaměstnávání českého pracovníka v mateřské firmě neatraktivní. Kromě toho posilují stále se zvyšující náklady na pracovní sílu trend dalšího přemístění výroby na východ. Téměř 35 % dotázaných firem v České republice vyjádřilo obavy z přemístění výroby do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Ojediněle se tato problematika využívá jako nátlak ze strany zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání. Kvalifikovaná pracovní síla a technické zázemí jsou však často silným argumentem proti odchodu firem.

19 3 Výsledky dotazníkového šetření 19 Problémy/nejasnosti s daněmi neformální praxe Daňové přiznání v Německu každoročně způsobuje potíže pro mnoho českých zaměstnanců. V souvislosti s tímto problémem si některé firmy vyvinuly interní postupy, které pomáhají českým zaměstnancům s podáním daňového přiznání. Jedním z příkladů je zprostředkovaná externí výpomoc ovládající oba jazyky, která za úhradu pomáhá českým pracovníkům s vyplněním a podáním daňového příznání. Kvůli častému výskytu tohoto problému by se mělo EURES partnerství Bavorsko-Čechy angažovat v této oblasti a nabízet podporu. Problémy s podporou v nezaměstnanosti při pendlování Pokud český pendler ztratí práci a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, musí se nahlásit na příslušném úřadu práce v České republice. Německý úřad práce nemůže nabízet své služby (např. rekvalifikace, zprostředkování práce, zkrácené pracovní doby atd.) českému čekateli o práci, jestliže má dotyčný čekatel trvalé bydliště v České republice. Oprávnění pobírat dávky v nezaměstnanosti v Německu se řídí podle doby příspívání na sociální pojištění (pojistný vztah musí trvat nejméně 12 měsíců v rámci stanoveného období 2 let). Obavy, které se týkají výplat dávek v nezaměstnanosti v případě trvalého bydliště v České republice jsou bezdůvodné, jelikož po splnění všech podmínek vzniká čekateli o práci nárok na podporu v nezaměstnanosti. Čekatel musí po přihlášení se na úřadu práce v České republice předložit formulář E301, který si nechá potvrdit na příslušném úřadě práce v Německu. Formulář E301 potvrzuje odpracovanou dobu a dobu pojištění v jiném členském státu a slouží k započtení tohoto pracovního poměru pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti v České republice. Výše podpory v nezaměstnanosti se přepočítává podle příslušných směrnic, čímž se přizpůsobuje české mzdové úrovni. V důsledku toho dochází ke snížení dávky v poměru k výši odvedeného pojistného příspěvku v Německu. Čerpání dávek v nezaměstnanosti je spojeno s povinnostmi čekatele o práci, který musí být pro trh práce k dispozici, musí se pravidelně hlásit na českém úřadě práce a využívat jeho služeb (např. rekvalifikační kurzy).

20 4 Návrh dalšího postupu pro EURES Bavorsko-Čechy 20 Povědomí o EURES partnerství Bavorsko-Čechy a informační deficity Činnost partnerů v rámci EURES Bavorsko-Čechy by mělo být transparentnější a účinnější směrem k veřejnosti: silnější zapojení multiplikátorů (např. zástupci podnikových rad a vedoucí personálních oddělení), projekty orientující se na zákazníka, nejen rozhodování u kulatého stolu ; EURES propagace spojená s konkrétními nabídkami služeb, prověření existujících poradenských nabídek, aktivní zapojení do sítě; silnější identifikace s partnery a partnerstvím. Kteří jsou partneři, organizace, konkrétní osoby (struktura)? Co můžu od partnerů očekávat, co nabízejí kromě projektů v rámci EURES partnerství; průhledné partnerství : představení partnerů/členů řídícího výboru (s fotografiemi) na webových stránkách; partneři by měli např. představit projekty na webových stránkách EURES Partnerství v rubrice Projekty. Návrh konkrétních služeb, nabízené partnerstvím EURES Bavorsko-Čechy Podpora, návod pro vyplnění německého daňového přiznání v českém jazyce, přístupná na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; objasnění problematiky výplaty dávek pro případ nezaměstnanosti, návod pro požádání o dávky v nezaměstnanosti v českém jazyce, přístupný na internetových stránkách partnerství, vytvoření glosáře se srozumitelným vysvětlením odborných termínů; odstranění obav z německých úřadů, články v západočeských novinách např. o zprostředkovávání práce přes pracovní agentury (smluvní zaměstnávání), které není tím nejlepším řešením; certifikace pracovních zkušeností a interního vzdělávání: zde by mělo být nalezeno řešení například ve spolupráci s německou Průmyslovou a obchodní komorou. Vývoj certifikátů, které budou akceptované na obou stranách hranice (kompetence, EQR); uznávání odborných kvalifikací (především v oblasti zdravotní a sociální péče), nabídka a srovnávání odborných kvalifikací; cilená reklama např. tzv. duálního odborného vzdělávání v Německu na českých školách prostřednictvím německé Průmyslové a obchodní komory. Odstraňování mentálních bariér u dospívající generace.

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124)

Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) Průzkum v podnicích - Slovensko (N=124) dotazovaná osoba vedoucí osobního oddělení 17% osoba s nejvyššími pravomocemi v personální problematice (nebo zástupce / zástu 16% vedoucí, majitel / majitelka závodu;

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více