Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů"

Transkript

1 Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO

2 Obsah příspěvku Otevření trhů práce ČR a SRN po , první zkušenosti z pohledu odborů po prvním roce fungování Právní novinky upravující zaměstnávání v Českérepubliceajejichvlivnatrhpráce Zkušenosti odborů s prací načerno a vliv této práce na dodržování zákonných nároků zaměstnanců

3 Otevření trhů práce ČR a SRN po , první zkušenosti z pohledu odborů po prvním roce fungování Jak již odbory bylo signalizováno před rokem, nedošlo k žádným výrazným změnám ve vztazích mezi ČR a SRN na úseku vzájemného zaměstnávání, odbory využívají své vzájemné zkušenosti a zdokonalují vzájemnou spolupráci Systém evidence uchazečů o zaměstnání v ČR neumožňuje získat přehled o odlivu českých zaměstnanců do SRN registraci Čechů pracujících v SRN zabezpečuje SRN,

4 Otevření trhů práce ČR a SRN po , první zkušenosti z pohledu odborů po prvním roce fungování Zástupci zaměstnanců v českých firmách nezaznamenali žádný odliv zaměstnanců Ve firmách na území ČR nebyl zaznamenán žádný výrazný nárůst zaměstnanců ze SRN Jsou zaznamenávány aktivity odborných škol z příhraničí, jsou organizovány vzájemné výměny studentů z odborných škol, velice kladně jsou hodnoceny několikaměsíční praxe ve výrobních podnicích s příslibem dalšího zaměstnání v SRN

5 Právní novinky upravující zaměstnávání v České republice a jejich vliv na trh práce Velkánovelazákoníkupráce,cca.340změnaz toho 41 změn z pohledu odborů zásadních Několik změn zákona o zaměstnanosti v průběhu roku 2011, přechod několika kompetencí z ÚP na Inspekci práce a to zejména v kontrolní činnosti Zpřísněná definice nelegální práce Zpřesnění a nové podmínky pro uchazeče o zaměstnání, veřejná služba, program DONEZ

6 Právní novinky upravující zaměstnávání v České republice a jejich vliv na trh práce Těmito úpravami se snaží stát ušetřit zejména při výplatách podpor v nezaměstnanosti Zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa Změny v oblasti osob se zdravotním postižením Zapracování tzv. sankční směrnice EU s cílem zabránění zaměstnávání osob z řad cizinců bez povoleného pobytu na území ČR

7 Zkušenosti odborů s prací načerno a vliv této práce na dodržování zákonných nároků zaměstnanců Odbory KOVO v Plzeňském a Karlovarském kraji zatím neznají žádný případ nelegálního zaměstnávání ve firmách kde působí, odbory vnímají, že nelegální práce negativně ovlivňuje trh práce a pracovní podmínky zaměstnanců Při kolektivním vyjednávání se odbory snaží vytvářet stejné mzdové a pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a zaměstnance agentur práce kteří pracují u firmy tak, aby nedocházelo k mzdovému dumpingu

8 Zkušenosti odborů s prací načerno a vliv této práce na dodržování zákonných nároků zaměstnanců Jsou zaznamenávány dílčí případy, kdy se zaměstnavatelé snaží ve větší míře přidělovat práci ag. zaměstnancům(přesčasovou), toto je ovlivněno i větší ochotou agenturních zaměstnanců pracovat přesčas V lednu 2012 byly zaznamenány snahy několika zaměstnavatelů o nesprávnou interpretaci novelizovaných ustanovení ZP v oblasti mzdových zvýhodnění práce přesčas a kont pracovní doby

9 Zkušenosti odborů s prací načerno a vliv této práce na dodržování zákonných nároků zaměstnanců Z pohledu odborového svazu KOVO je možné konstatovat, že většinu případů porušení pracovněprávních předpisů se podařilo vyřešit se zaměstnavateli vzájemnou komunikací Snaha o to, aby se podněty od zaměstnanců vyřešily bez zásahu státních orgánů, využití konzultací s orgány inspekce práce V Plzeňském a Karlovarském kraji neběží u OS KOVO žádný soudní spor z důvodu porušení pracovněprávních předpisů

10 Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Děkuji za pozornost a věřím, že příspěvek přispěje k diskusi k nastíněným tématům a možná i k problémům z toho vyplývajících.