ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT Zadavatel: Crux information technology, s.r.o. IČ: Mlýnská 2353/12, Ostrava Kontaktní osoba: Pavla Glistová, tel: , fax: , mail: Identifikace projektu: Operační program: Priorita: Opatření: Název projektu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání Vzdělávání zaměstnanců CRUX IT ve specifických oblastech informačních a komunikačních technologií Financování projektu: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu Druh zakázky: Služba Obsah zadávací dokumentace: 1. Popis předmětu zadávacího řízení 2. Časový harmonogram 3. Kritéria hodnocení 4. Nabídková cena 5. Požadavky na prokázání kvalifikace 6. Požadavky na zpracování nabídky, způsob doručení nabídky 7. Lhůta k podání nabídky 8. Ostatní 1. Popis předmětu zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení jsou vzdělávací kurzy pro jednoho účastníka, v oblasti integrace informačních systémů na integrační platformě společnosti TIBCO: - v rozsahu TIBCO BusinessWorks Administrator Boot Camp v rozsahu trvání min. tří výukových dní, požadovaný obsah kurzu v příloze č.1 - v rozsahu TIBCO BusinessWorks 5.x Integration Boot Camp v rozsahu trvání min. tří výukových dní, požadovaný obsah kurzu v příloze č.2 - v rozsahu TIBCO Enterprise Message Service Administration v rozsahu trvání min. dvou výukových dní, požadovaný obsah kurzu v příloze č.3 - v rozsahu TIBCO Hawk Administration v rozsahu trvání min. dvou výukových dní, požadovaný obsah kurzu v příloze č.4 - v rozsahu TIBCO Rendezvous Administration v rozsahu trvání min. dvou výukových dní, požadovaný obsah kurzu v příloze č.5 1/8

2 Podmínky realizace zakázky: - kurz bude vedený v češtině nebo angličtině - místo konání kurzu na území Evropské Unie (preferovány jsou ČR, SR, SRN, Rakousko, Holandsko a VB) - školicí materiály budou v ceně kurzu - kurz musí být autorizován společností Tibco - uchazeč musí být po úspěšném absolvování kurzu schopen podstoupit nezávislou certifikaci u společnosti Prometric. 2. Časový harmonogram Výuka se uskuteční v období 2/2007-6/ Kritéria hodnocení - kvalifikace, zkušenosti a reference dodavatele % - nabídková cena % - dostupnost místa výuky, výše cestovních nákladů % 4. Nabídková cena: Celková cena v CZK nepřesáhne Kč bez DPH. Nabídkovou cenu lze předložit v CZK nebo v EUR nebo v GBP. V případě předložení nabídkové ceny v cizí měně bude pro účel porovnání ceny se zveřejněným cenovým limitem zakázky použit pro přepočet na CZK kurz ČNB k datu , který činí 27,87 CZK/EUR a 42,428 CZK/GBP. 5. Požadavky na prokázání kvalifikace V případě, že uchazečem bude firma podnikající v České republice, předloží výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a zároveň doloží čestné prohlášení, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 6. Požadavky na zpracování nabídky, způsob doručení nabídky Nabídka musí předložena v jednom vyhotovení v uzavřené obálce. Nabídka musí být v českém nebo anglickém jazyce. 7. Lhůta k podání nabídky Nabídka musí být doručena na výše uvedenou adresu zadavatele osobně nebo poštou nejpozději do , do hod. 8. Zadavatel si vyhrazuje: měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit v případě nevyhovujících návrhů odmítnout všechny návrhy v případě, že pro specifickou oblast podle výše uvedeného členění bude navržené řešení různých dodavatelů s lepším hodnocením pro jednotlivou oblast, vybrat hlavního dodavatele a další řešení realizovat jako subdodávku vyzvat určitý počet nejlépe umístěných účastníků na doplnění jejich návrhů, za účelem dosažení lepšího řešení, případně vést jednání o ceně nebo podmínkách předloženého návrhu odmítnout určité subdodavatele vybrat jen část navrhovaného řešení 2/8

3 Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s realizací zakázky a umožnit oprávněným osobám provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky po dobu 10 let po skončení zakázky. V Ostravě dne Ing. Jana Hrdličková, jednatel 3/8

4 Příloha č.1 Požadovaný obsah kurzu TIBCO BusinessWorks Administrator Boot Camp Osvojení TIBCO integrační technologie a terminologie Naučit se základy BusinessWorks, včetně nástrojů, komponent a vývoje projektů, jejich nasazení a možností správy projektů Pochopit úlohu administrátorů BusinessWorks softwaru při správě a monitorování TIBCO řešení Naučit se jak správně používat BusinessWorks software k vykonávání systémové administrace Nasazení a správa BusinessWorks projektů Úvod do technologie a řešení TIBCO Základy BusinessWorks softwaru (vývoj > nasazení > správa) Instalace a správa komponent BusinessWorks softwaru (založení Domain - domény) a doplňkových doménových komponent Konfigurace domény (např. sekundární TIBCO Administrator server) Nasazení a monitorování BusinessWorks komponent (hlídání logů, změna úrovně ladění, přizpůsobení notifikací pro monitorování) Správa uživatelů a domén (nastavení oprávnění a přístupových práv, importování uživatelů, možnosti zabezpečení domén) Instalace a konfigurace doplňkových doménových komponent Správa a monitorování aplikací (konfigurace mechanizmů pro hlídání chyb a monitorování, pokročilé nasazení řešení na celé podsítě) Správa projektů a migrace řešení (možnosti verzování řešení) 4/8

5 Příloha č.2 Požadovaný obsah kurzu TIBCO BusinessWorks 5.x Integration Boot Camp Osvojení TIBCO integrační technologie a terminologie Naučit se základům BusinessWorks, včetně nástrojů, komponent a vývoje projektů, jejich nasazení a možností správy projektů Formulace a tvoření metod a úvah a osvojení zvyklostí pro tvoření řešení založených na BusinessWorks softwaru Získat praktickou zdatnost pro práci s BusinessWorks softwarem při vývoji, testování a implementaci řešení, které zahrnují posílaní zpráv, automatizaci procesů a služby pro web a adaptéry Nasazení, monitorování a správa aplikací a integrační domény Úvod do technologie a řešení TIBCO Základy BusinessWorks softwaru (vývoj > nasazení > správa) Strategie a zvyklosti pro vytváření integračních řešení BusinessWorks služby pro web a automatizaci procesů BusinessWorks posílání zpráv a služby pro adaptéry Rozšíření BusinessWorks projektu a funkcionality procesů Nasazování a správa integračních řešení BusinessWorks softwaru 5/8

6 Příloha č.3 Požadovaný obsah kurzu TIBCO Enterprise Message Service Administration Osvojení architektury produktu TIBCO Enterprise Message Service a rozšíření TIBCO umožňující posílaní zpráv ve standardu JMS Naučit se instalovat, spravovat a konfigurovat Enterprise Message Service server Pochopit různé modely posílaní JMS zpráv a jak je implementovat Naučit se implementovat zabezpečení, rozložit zátěž systému a zabezpečit vysokou dostupnost systému použitím Enterprise Message Service Stručný náhled do posílaní JMS zpráv Stručný náhled do implementace JMS a jiných specifických znaků produktu Enterprise Message Service Instalace a konfigurace Použití příkazové řádky Administration Tool (a TIBCO Administrator interface) pro administraci Enterprise Message Service serveru Správa uživatelů (včetně synchronizace s LDAP) Implementace zabezpečení (ověření a SSL) Konfigurace systému pro hlídání chyb, směřování a monitorování Výměna zpráv pomocí TIBCO Rendezvous a TIBCO SmartSockets 6/8

7 Příloha č.4 Požadovaný obsah kurzu TIBCO Hawk Administration Instalace, konfigurace and administrace TIBCO Hawk Pochopit monitorování distribuovaných aplikací pomocí Hawk Popsat Hawk komponenty a interakce Vytváření báze Hawk pravidel Vytváření časových plánů pro Hawk monitorování Pochopit eskalaci pomocí Hawk Rulebases Implementace Hawk monitorování s využitím zažitých postupů Instalace a konfigurace Hawk Zobrazovací schopnosti Hawk Hawk architektura a komponenty Hawk mikroagenti, metody a varování Hawk rulebases a plány Hawk zabezpečení Pokročilé techniky monitorování 7/8

8 Požadovaný obsah kurzu TIBCO Rendezvous Administration Instalace a konfigurace TIBCO Rendezvous Pochopit modely posílaní zpráv pomocí Rendezvous a implementační postupy Naučit se Rendezvous mechanismy Odstraňování problémů Rendezvous aplikací Příloha č.5 Instalace a konfigurace Informace o oprávněních Rendezvous Daemon (rvd) a Rendezvous Routing Daemon (rvrd) Rendezvous Agent (rva) Rendezvous Secure Daemons (rvsd and rvsrd) Rendezvous Current Value Cache (rvcache) Rendezvous Protocol Monitor (rvtrace) Multicast pomocí Rendezvous a použití Pragmatic General Multicasting (PGM) protokolu 8/8

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více