Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská"

Transkript

1 Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N EM PE 3MP dist [sem 4, E]) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

2 Původní představa projektu Projekt, na kterém budeme pracovat, jsme zvolili implementaci aplikace business intelligence od společnosti SAP resp. řešení SAP Business Objects (BOBJ). Tento nástroj budeme implementovat do středně velkého výrobního podniku. Aplikace je určena business analytikům a manažerům. Počítejme tedy, že aplikaci budeme implementovat pro 30 uživatelů. V současné době společnost již provozuje podnikový informační systém (ERP) od společnosti SAP, který používá na řízení výroby, finanční řízení podniku, logistiku a mzdy. Společnost má aktivovaný modul Business warehouse, který konsoliduje data, vytváří OLAP kostky a obsahuje metadata. Proto předpokládáme, že čas potřebný na implementaci bude kratší a tím pádem projekt levnější, než kdyby tento modul nebyl naimplementován a musela se datová základna pro tento nástroj připravit. Bude tedy potřeba naiplementovat řešení BOJB a integrovat jej se stávajícím ERP systémem a posléze jej nastavit dle přání zákazníka, což zahrnuje vytvoření customizovaných profilů pro definované skupiny uživatelů včetně tzv. dashaboradů s reporty. Projekt bude rozdělen na dílčí fáze, které budou sdružovat jednotlivé úkoly. Předpokládejme, že budou 4: Analýza stávajícího stavu Vytvoření koncepce cílového stavu Implementace Kontrola implementace a zaškolení uživatelů Všechny 4 fáze projektu by měly celkem trvat celkem 3 měsíce resp. 70 člověkodní. 5 dní pro analýzu stávajícího stavu, 15 dní na vytvoření cílového konceptu. 45 dní na implementaci, 5 dní na kontrolu a zaškolení. Dále předpokládáme, že pro potřeby pokrytí celé implementace bude potřeba 5 osob Projekt Manager, Solution Architect a 3 konzultanti. Nejvyšší hodinou sazbu by měl mít Project Manažer, dále pak Solution Architekt, dále konzultanti zodpovědní za systém a nejnižší sazbu by měli mít konzultanti, kteří provádí doplňující práce. 1

3 Předpokládáme, že některé zdroje nebudeme využívat na 100%, jednotlivé fáze na sebe budou navazovat, některé kroky se v rámci těchto fází budou překrývat, kvůli efektivnějšímu využití lidských zdrojů a optimální délce projektu, kterou jsme definovali výše. Náklady projektu by neměly přesáhnout Kč. Shrnutí Projektu Projekt se jeví po naplánování v MS project jako velmi dobře realizovatelný. Jednotlivé fáze jsou tvořeny řadou úkolů. Některé úkoly jsou naplánovány pouze v závislosti na svém předchůdci, jiné běží paralelně s jiným úkolem např. Analýza součsného stavu IS/IT a Analýza uživatelských požadavků na funkce zajišťované aplikačním software. Dosahujeme tak optimální délky projektu i vytíženosti zdrojů. Velkou pozornost jsme věnovali stanovení kritických úkolů, jelikož tyto úkoly přímo ovlivňují datum dokončení. Jako kritickou označujeme zejména např. fázi přípravy projektu bez které se nelze posunout dále. Náklady projektu jsou tvořeny sazbami danými pro jednotlivé lidské zdroje a pevnými náklady na zahájení projektu. Jiné náklady neuvažujeme. Implementace bude probíhat jednak u zákazníka a jednak u společnosti, která zakázku realizuje (tvorba customizovaných reportů, nastavení SAP BOBJ pomocí vzdáleného přístupu). Náklady na nákup licencí SAP BOJB a potřebného hardware neuvažujeme, jelikož projekt se týká pouze samotné implementace resp. společnost, která implementuje nebyla prodejcem licencí. Při přiřazování zdrojů k jednotlivým úkolům jsme zjistili, že pokud chceme alespoň rámcově zachovat určenou délku projektu, zdroje jsou značně přetížené, což bylo způsobeno i tím, že dostupnost potažmo možná vytíženost zdrojů nepřesahovala 100% pracovní doby tedy 8 hodin (Pracovní doba je nastavena standartně, tedy 8 hodin denně) Zdroje byly nadefinovány takto, aby nedocházelo k zbytečnému prodražení projektu navýšením o zahrnutí nákladů na přesčasy administrátorů. Přetížení jsme 2

4 vyřešili zahrnutím dalšího konzultanta do projektu, jehož náklady jsou nižší než využití administrátorů přesčas. Projektového manažera jsme vzhledem k senioritě ostatních členů implementačního týmu zahrnuli jen do počáteční fáze projektu a do konečné fáze, kdy kontrolujeme stav projektu (úkol: kontrola stávajího stavu) resp. fáze před zahájením produktivního provozu. V plánu projektu je také zohledněna celopodniková dovolená Časová náročnost projektu byla stanovena v závislosti na zadaných úkolech a času potřebném na jejich splnění, původně bylo počítáno s 3 měsíci, což je splněno. Doba trvání je 57,2 dní přepočítáno na člověkodny (8 hodin denně) 72,2 člověkodne. Hlavním kritériem, které mělo být dodrženo, byl časový rámec, nikoliv pevná peněžní částka. Co se týče nákladů byly stanoveny určité mantinely, s možnými řádově danými odchylkami bylo počítáno. Celkové náklady projektu činí ,23 Kč, což je méně, než jsme předpokládali. Pokud srovnáme původní představu s výše uvedeným, je zřejmé, že došlo ke změnám. Tyto změny však nejsou velké. Oproti 4 plánovaným fázím (Analýza stávajícího stavu, Vytvoření koncepce cílového stavu, Implementace, Kontrola implementace a zaškolení uživatelů) jsme vzhledem k lepší přehlednosti i faktickým potřebám projektu stanovili fází 6 (Příprava projektu, Analýza stávajícího stavu, Technická příprava, Realizace, Příprava produktivního provozu, Zahájení produktivního provozu). Rozdíly jsou patrné i v délce jednotlivých fází. Poměr analýzy a realizace je výrazně vyrovnanější. Vzhledem k vytíženosti lidských zdrojů byla potřeba upravit jejich počet. Původně bylo počítáno s Projekt Manažerem, Solution Architektem a třemi konzultanty. K této sestavě přibyl jeden konzultant. Konzultanty jsme dále rozdělili na Administrátory (zodpovědní za hlavní implementaci nového systému a integraci s současnými systémy) a konzultanty, kteří dělají doplňkové (nikoliv méně důležité) práce např. vytváření customizovaných reportů. Co se týče nákladů na tyto zdroje, je zde jediná odchylka a to, že nejvyšší hodinovou sazbu má stanoven Solution Architect nikoliv Projekt Manažer. 3

5 V další kapitole jsou vyobrazeny důležité grafy, diagramy a tabulky vyexportované z nástroje MS Project, ve kterém byl projekt plánován, dokreslují tak výše zmíněné závěry. Důležité tabulky, diagramy a schémata Zde jsou vyobrazeny některé z důležitých digramů a schémat, které jsme vygenerovali z MS Project, ve kterém je projekt naplánován. Celý zdrojový soubor.mpp je přílohou tohoto dokumentu. Tabulka č. 1 a 2 ukazuje Ganttův diagram projektu, červeně je zobrazena kritická cesta. Diagram č. 3 zobrazuje sestavu kritických úkolů. Diagram č.4 sestavu zdrojů. Graf č. 5 souhrnnou sestavu práce zdrojů, diagram č. 6 sestavu dostupnosti zdrojů a tabulka č. 7 vyobrazuje celkové náklady na projekt rozpočítané na jednotlivé úkoly. Tabulka č.1 Ganttův diagram, část I. 4

6 Tabulka č. 2 Ganttův diagram, část II. 5

7 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 6

8 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 7

9 Tabulka č. 7 Název úkolu Pevné náklady Načítání nákladů Celkové náklady Implementace SAP Business Object (BOBJ) 0,00 Kč Průběžně ,23 Kč Oficiální zahájení projektu ,00 Kč Na konci ,00 Kč Příprava projektu 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Formulaci cílů projektu 0,00 Kč Průběžně 5 400,00 Kč Návrh způsobu řízení projektu 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Specifikace poskytovaných doprovodných služeb dodavatelem 0,00 Kč Průběžně 5 400,00 Kč Specifikace vlivu projektu na organizaci podniku 0,00 Kč Průběžně 5 200,00 Kč Ekonomický rozbor projektu 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Analýza stávajícího stavu 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Analýza současného stavu IS/IT 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Analýza uživatelských požadavků na funkce zajišťované aplikačním software 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Analýza funkčních požadavků uživatelů vzhledem k možnostem ASW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Rezerva 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč Kontrola stávajícího stavu 0,00 Kč Průběžně 5 400,00 Kč Technická příprava 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Provedení Sizingu dle SAP metodik 0,00 Kč Průběžně 8 000,00 Kč Pořízení nového HW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč HW pro DEV 0,00 Kč Průběžně 6 800,00 Kč HW pro QAS 0,00 Kč Průběžně 6 800,00 Kč HW pro PROD 0,00 Kč Průběžně 6 800,00 Kč Instalace základního SW na nové boxy 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč SW pro DEV 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč SW pro QAS 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč SW pro PROD 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Rezerva 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč Realizace 0,00 Kč Průběžně ,86 Kč Implementace 0,00 Kč Průběžně ,86 Kč Aktivace SAP BW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Implementace SAP BOBJ 0,00 Kč Průběžně ,86 Kč Propojení SAP ERP a SAP BW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Aktivace standartních kostek dle požadavků zákazníka 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Propojení SAP BW a SAP BOBJ 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Customizace a vývoj 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Tvorba reportů 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Crystal Reports 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Xcelsius 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč 8

10 Web Intelligence 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Rezerva 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč Kontrola stávajícho stavu 0,00 Kč Průběžně 5 400,00 Kč Příprava produktivního provozu 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Konverze dat 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Zajištění integračních testů 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Testování SAP BW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Testování integrace SAP ERP a SAP BW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Testování funkčnosti jednotlivých reportů vytvořených díky SAP BOBJ 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Zajištění školení 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Administrátoři SAP BW 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Administrátoři SAP BOBJ 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Klíčový uživatelé pro vytváření reportů 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Rezerva 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč Kontrola stávajícho stavu 0,00 Kč Průběžně 5 200,00 Kč Zahájení produktivního provozu 0,00 Kč Průběžně ,38 Kč Přechod systému do ostrého (produkčního) provozu Cut Over 0,00 Kč Průběžně ,23 Kč Provádět administraci běhu nového systému 0,00 Kč Průběžně ,14 Kč Intenzivní podpora (hyper care) uživatelů v průběhu počátku ostrého režimu systému 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč Realizace běžné podpory koncových uživatelů 0,00 Kč Průběžně ,00 Kč 9

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Pracovní skupina ICTU Obsah 1 Úvod... 3 2 Slovník... 4 2.1 Role... 4 2.2 Dokumentace... 6 3 Jak IT projekt probíhá... 8 3.1 CHCI POSTAVIT DŮM... 9 3.2 DÁ SE TO POSTAVIT TAK, JAK

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více