Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-107<<

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-107<<"

Transkript

1 Monitor srdečního tepu Pulsuhr >>HRM-107<<

2 Návod k použití Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Hodinky mají pět funkcí: Aktuální čas, chronologické sledování frekvence tepu, paměť, stopky a okamžitá tepová frekvence. Tyto hodinky spolu s hrudním pásem vám umožní získat okamžitou tepovou frekvenci, stejně tak umožňují dlouhodobé monitorování spolu s hrudním pásem. Dále je sledována celková doba cvičení a spálené kalorie. Varování: Hodinky nepoužívejte pro komerční či profesionální účely. Ujistěte se, že jste seznámeni s funkcí a vlastnostmi hodinek, před tím, než je začnete využívat. Tyto hodinky jsou doplňkem pro měření tepové frekvence; v žádném případě se nejedná o náhradu lékařských nástrojů. Měli byste pravidelně srovnávat výsledky naměřené hodinkami s výsledky od Vašeho lékaře. Nastavení dolního a horního limitu tepové frekvence proberte nejprve s Vaším lékařem, nebo trenérem. 2. Ovládací tlačítka na hodinkách Úsporný režim Hodinky jsou nastaveny do úsporného režimu. Pro aktivování hodinek stačí stisknout libovolné tlačítko. Pokud nebudete hodinky delší dobu používat, můžete opět aktivovat úsporný režim stisknutím tlačítek mode a reset po dobu pěti vteřin. Poznámka: Přechod do úsporného režimu vypne pouze displej, hodinky půjdou normálně dál a rovněž uložená data zůstanou zachována. 2 Monitor srdečního tepu

3 Displej hodinek a tlačítka: Light Button [EL] Tlačítko podsvícení Mode Button [M] Tlačítko mód 3. Funkce tlačítek Start/Stop Button [S/S] Reset Button [R] Tlačítko Start/Stop Tlačítko Reset Tlačítko mód [M] Stisknutím přepínáte mezi jednotlivými módy / funkcemi. V módech s nastavitelnými funkcemi: podržením stisknutého tlačítka se dostanete k nastavení. V režimu nastavení slouží k přepínání mezi jednotlivými nastaveními. Stiskněte a podržte tlačítko k opuštění režimu nastavení. Tlačítko Start/Stop [S/S] V režimu aktuální čas: Stisknutím zobrazíte čas budíku a podržením se dostanete do nastavení denního budíku. V režimu sledování tepové frekvence: stisknutím aktivujete monitor, podržením jej deaktivujete. V režimu odpočet (Timer): Stisknutím zapnete/vypnete odpočet. V režimu nastavení: Stisknutím změníte nastavení. Monitor srdečního tepu 3 sd

4 Tlačítko Reset [R] V režimu sledování tepové frekvence: Stisknutím přepínáte mezi jednotlivými funkcemi měřiče. Je-li zastaveno sledování podržte tlačítko pro vynulování čítače. V režimu stopky (Odpočet): Podržte tlačítko pro reset do výchozího času. V režimu nastavení: Stisknutím změníte nastavení. Tlačítko podsvícení [EL] V libovolném režimu: Stisknutím tlačítka aktivujete podsvícení displeje na dobu přibližně tří vteřin. Poznámka: Toto je pouze souhrn funkcí tlačítek, pro detailnější popis prosím pokračujte dále ve čtení návodu. 4. Hlavní funkce Aktuální čas Sledování tepové frekvence Paměť monitoru Odpočet 4 Monitor srdečního tepu

5 5. Režim Aktuální čas Aktuální čas: Den, Datum, čas Podržet [S/S] Denní budík Režim Aktuální čas Režim Aktuální čas má dva módy: 1. Zobrazení aktuálního času 2. Denní budík Stisknout [S/S] Aktuální čas Zobrazuje den v týdnu (Anglická zkratka) a datum den na prvním řádku. Zobrazuje aktuální čas (hodina, minuta, vteřina) na druhém řádku. Denní budík Zobrazuje čas denního budíku a stav (OFF vypnuto, ON zapnuto) Pro přepnutí mezi módy Aktuální čas a Denní budík Stiskněte a podržte tlačítko Start/Stop [S/S] pro přepnutí do módu budík. Pustíte-li tlačítko během dvou vteřin, vrátí se zobrazení zpět na aktuální čas. Podržíte-li tlačítko déle jak dvě vteřiny, zůstane zobrazen budík. Monitor srdečního tepu 5 sd

6 6. Režim Aktuální čas Nastavení Aktuální čas 1/ Vteřiny 8/ Hodinové pípnutí ON/OFF 2/ Minuty 7/ Formát času 3/ Hodiny 6/ Den 11/ Rok narození 4/ Rok 5/ Měsíc 12/ Jednotky výšky Podržením [M] přejdete do nastavení, přepínáte stisknutím [M], návrat pak opět podržením [M]. 9/ Pípání tlačítek ON/OFF 10/ Pohlaví 15/ Hmotnost 14/ Jednotky hmotnosti 13/ Výška Stisknutím [S/S] resp. [R] Zvyšuje resp. snižuje o 1 Držením [S/S] resp. [R] Zvyšuje resp. snižuje rychleji Nastavení Aktuálního času Pro nastavení aktuálního času a data stiskněte a podržte přibližně dvě vteřiny tlačítko [M]. Změna času a další nastavení Jakmile začnou blikat vteřiny, můžete mačkáním tlačítka [M] přepínat mezi jednotlivými nastaveními viz tabulka výše. Stisknutím tlačítek [S/S], respektive [R] vynulujete nastavení vteřin. U nastavení minut, hodin, roku, měsíce, dne, roku narození (BIRTH) a výšky (HGT), stisknutím tlačítka [S/S], respektive [R] zvýšíte, respektive snížíte hodnotu o jedna. Podržením tlačítka [S/S], respektive [R] bude změna hodnoty probíhat rychleji. Bliká-li 12Hr nebo 24Hr přepínáte stisknutím tlačítka [S/S], nebo [R] mezi dvanácti (AM/PM) a dvaceti-čtyř hodinovým formátem času. U nastavení hodinového pípnutí (CHIME) a pípání tlačítek (BEEP) přepínáte tlačítky [S/S], nebo [R] mezi on zapnuto a off vypnuto. Je li nastaveno hodinové pípnutí, na displeji se zobrazí ikona a hodinky pak každou celou hodinu pípnou. 6 Monitor srdečního tepu

7 U nastavení pohlaví vybíráte stisknutím tlačítek [S/S], nebo [R] mezi F žena, a M muž. U nastavení výšky vybíráte stisknutím tlačítek [S/S], nebo [R] mezi CM centimetry a In palce. U nastavení hmotnosti vybíráte stisknutím tlačítek [S/S], nebo [R] mezi kg kilogramy a LB librami. Jste-li hotovi s nastavením, podržte dvě vteřiny tlačítko [M] pro ukončení režimu nastavení. Režim nastavení se ukončí automaticky, není-li po dobu přibližně jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. 7. Režim Aktuální čas Budík Zobrazení času Podržet [S/S] Zobrazení budíku Pustit [S/S] Zobrazení budíku V prvním řádku se zobrazuje stav: Zapnuto ON / Vypnuto OFF V druhém řádku se zobrazuje čas alarmu. Indikace stavu budíku V pravém dolním rohu displeje se při zapnutém budíku zobrazuje ikona budíku viz obrázek výše. Monitor srdečního tepu 7 sd

8 Zvuk budíku Je-li budík zapnutý, bude v nastavený čas pípat po dobu přibližně jedné minuty. Pípání lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. 8. Režim Aktuální čas Nastavení budíku Zapnutí/Vypnutí budíku V režimu Aktuální čas : stiskněte a podržte tlačítko [S/S] po dobu dvou vteřin pro vstup do režimu úpravy nastavení budíku. Začne blikat nastavení aktivace on nebo off. Změna nastavení budíku Stiskněte tlačítko [M] pro výběr mezi nastavením aktivace (ON/OFF), hodin, nebo minut. Bliká-li on nebo off přepínáte stisknutím tlačítka [S/S], nebo [R] mezi zapnuto (on) a vypnuto (off). U nastavení minut a hodin stisknutím tlačítka [S/S], respektive [R] zvýšíte respektive snížíte hodnotu o jedna. Podržením tlačítka [S/S], respektive [R] bude změna hodnoty probíhat rychleji. Jste-li hotovi s nastavením, podržte dvě vteřiny tlačítko [M] pro ukončení režimu nastavení. Režim nastavení se ukončí automaticky, není-li po dobu přibližně jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. 9. Monitor srdečního tepu konfigurace snímačů Hrudní pás přední pohled Kryt baterie Měkký pás Elastický pásek 8 Monitor srdečního tepu

9 Hrudní pás zadní pohled kontakt kontakt pojistka 10. Měření srdečního tepu Upozornění a Tipy Během cvičení nebo při sportu Vaše srdce přirozeně zvýší rychlost pumpování krve do tělního oběhu přiměřeně zvýšené fyzické aktivitě. Tyto hodinky umožňují určit Vaši srdeční tepovou frekvenci (bpm beats per minute tepy za minutu) a takto si můžete hlídat bezpečnou hranici tepové frekvence. Upozornění a tipy 1. Na vnitřní straně hrudního pásu jsou dva kontakty. Tyto snímače musí být stabilně v kontaktu s pokožkou uživatele v režimu měření pomocí hrudního pásu. 2. NEPOUŽÍVEJTE zařízení pod vodou (plavání, potápění, atd.) 3. Příležitostně kontakty čistěte trochou vody a jemným suchým hadříkem / utěrkou. Odstraňujte případnou mastnotu. 4. NEPOUŽÍVEJTE ruční, nebo jiný krém vytvořil by izolaci mezi pokožkou a snímači. 5. Pro lepší kontakt snímače očistěte pokožku v oblasti hrudníku. 6. Pokud máte velmi suchou pleť, navlhčete ji v oblasti hrudníku v místě kontaktu se snímačem trochou vody, nebo vodivého gelu. 7. Nastavte si elastický pásek na hrudním pásu tak aby se neuvolnil během cvičení. 8. Během cvičení se vyhněte nemotorným pohybům, tyto vyvolávají nežádoucí svalovou aktivitu, která může vést ke špatnému vyhodnocení výsledků. Monitor srdečního tepu 9 sd

10 11. Měření srdečního tepu zóny srdeční aktivity Co jsou to zóny srdeční aktivity Některé techniky cvičení jako například aerobik, pálení tuku, zdravotní, vyžadují aby si cvičící udržel během cvičení konstantní zátěž tepovou frekvenci. Varování: Nastavení Vašeho cvičení vždy konzultujte se svým lékařem nebo trenérem. Jak vybrat zónu (nastavení alarmu při přesažení limitů) Hodinky mají tři přednastavené režimy limitů: Arobic, Fat-B a Health, dále pak jednu nastavitelnou USR. V grafu výše jsou zobrazeny limity jednotlivých režimů. Další informace k výběru režimu jsou v kapitole Monitor srdečního tepu

11 Měření srdečního tepu Alarm limitních zón Poznámka: Během činnosti monitoru jsou zobrazeny indikátory dle nastavení příslušné zóny. Uživatel bude vždy upozorněn pípnutím, vždy když se dostane mimo nastavené limity. Nastavení alarmu limitních zón najdete v kapitole Měření srdečního tepu EMHR a %EMHR Srdeční tep tepy za minutu (bpm) Percentuální zátěž z odhadnuté maximální hodnoty Sledování tepové frekvence Monitor srdečního tepu 11 sd

12 EMHR odhad maximální hodnoty tepové frekvence EMHR = 220 věk uživatele Příklad: Věk uživatele Tomáše je 27 let: EMHR = = 193 Poznámka: Hodinky umožňují počítat maximálně s věkem 99 let. %EMHR Percentuální zátěž z odhadnuté maximální hodnoty %EMHR = Aktuální zátěž v procentech: EMHR x 100% Příklad: Tomášova frekvence tepu je 78. %EMHR = 78 : 193 x 100% = 40% Během sportu či cvičení se Vaše tepová frekvence přirozeně zvyšuje úměrně Vaší fyzické zátěži. Režim sledování tepové frekvence a režim paměti monitoru zobrazuje srdeční tep následujícími způsoby: o Srdeční tep (například 78): počet pulsů srdce za minutu o Percentuelní aktuální zátěž vzhledem k odhadnuté maximální zátěži. Percentuální zátěž z odhadnuté maximální hodnoty Je důležitým ukazatelem srdeční kondice. Může sloužit pro nadefinování bezpečných limitů pro cvičení srdeční kondice. Pro více informací konzultujte s Vaším lékařem, nebo osobním trenérem. Poznámka: Uživatel MUSÍ nastavit svůj věk a pohlaví předem, jinak se hodnoty nezmění. Návod na nastavení naleznete v kapitole Monitor srdečního tepu

13 12. Měření srdečního tepu použití hrudního pásu Použití hrudního pásu Návod na použití hrudního pásu: 1) Nastavte sponu na elastickém popruhu tak abyste si mohli volně nasadit hrudní pás. 2) Spojte přasku hrudního pásu, ujistěte se, že zapadla na své místo. 3) Jednou rukou přidržte hrudní pás na Vaší hrudi. 4) Druhou rukou spojte druhou přasku. 5) Dotáhněte elastický pásek tak aby pás dobře a pohodlně držel. 6) Upravte polohu pásu tak aby kontaktní plochy senzorů měly dobrý kontakt s pokožkou. DŮLEŽITÉ: Nenoste hrudní pás přes oblečení! Senzor by nebyl v kontaktu s pokožkou a nemohl by měřit srdeční tep. TIP: Je-li Vaše pokožka suchá, doporučujeme trochu navlhčit kontakty pro zlepšení přenosu signálu. Monitor srdečního tepu 13 sd

14 Měření srdečního tepu měření hrudním pásem Hledání srdečního tepu Signál zachycen Maximální dosažená hodnota srdečního tepu Výsledná hodnota srdečního tepu Průměrná hodnota srdečního tepu %EMHR Zobrazení srdečního tepu Měření srdečního tepu hrudním pásem Srdeční tep lze kromě nahmatání měřit také hrudním pásem. Pro měření tepu hrudním pásem je potřeba jej napřed nasadit viz instrukce v kapitole 6.3 Přejděte do módu Sledování tepové frekvence ( Heart Rate Chronograph Mode ), hodinky začnou měřit automaticky. Jakmile je změřena hodnota srdečního tepu, zobrazí se na displeji spolu s hodnotou aktuální percentuelní zátěže vzhledem k odhadnuté maximální zátěži. Dále se zobrazuje Maximální dosažená a průměrná hodnota. 14 Monitor srdečního tepu

15 Poznámka: Výpočet maximální dosažené a průměrné hodnoty zahrnuje údaje z dotykového snímače. Pro resetování měření podržte v módu Sledování tepové frekvence ( Heart Rate Chronograph Mode ) stisknuté tlačítko reset [R]. Tento postup smaže i další uložené hodnoty jako stopky, monitorování času tréninkových zón, a ukazatel spotřebovaných kalorií. 13. Měření srdečního tepu mód sledování tepové frekvence Monitorování času tréninku: v limitu Monitorování času tréninku: pod limitem Monitorování času tréninku: nad limitem Spotřeba kalorií Stopky Maximální a průměrná hodnota srdečního tepu Spálený tuk Aktuální čas Jednotlivá zobrazení módu sledování tepové frekvence přepínání tlačítkem [R] Monitor srdečního tepu 15 sd

16 Mód sledování tepové frekvence jednotlivá zobrazení V módu sledování tepové frekvence je k dispozici celkem osm displejů týkajících se průběhu cvičení: Maximální a průměrná hodnota srdečního tepu Stopky Monitorování času tréninku: pod limitem Monitorování času tréninku: v limitu Monitorování času tréninku: nad limitem Spotřeba kalorií Spálený tuk Aktuální čas Přepínání mezi jednotlivými displeji pomocí tlačítka [R]. 16 Monitor srdečního tepu

17 Měření srdečního tepu stopky Číslo kola (bliká) Stopky zobrazení kola Automatický návrat po 5 vteřinách. Běžící čas. Vynulování hodnot Stopky - počítání Podržet [S/S] Stopky zobrazení údajů Poznámka: Diagram znázorňuje přepínání mezi jednotlivými zobrazeními vyobrazené hodnoty proto nemusí vždy odpovídat. Monitor srdečního tepu 17 sd

18 Použití funkce stopky V základním módu stopky spustíte stopky tlačítkem [S/S]. Pro zastavení stopek podržte tlačítko [S/S], zobrazí se celková měřená doba. Jedním krátkým stisknutím tlačítka [S/S] stopnete další kolo. Reset stopek Jsou-li stopky zastaveny, stisknutím tlačítka [R] vynulujete hodnoty stopek. Poznámka: Během měření času kola je rovněž zaznamenána průměrná tepová frekvence každého kola. Jsou-li stopky vyresetovány, dojde rovněž ke smazání ostatních záznamů. 18 Monitor srdečního tepu

19 Měření srdečního tepu monitor času tréninku Monitor času tréninku hlídání limitů srdeční aktivity Hodinky monitorují dobu srdeční aktivity ve třech kategoriích pod nastaveným limitem, v limitu, a nad nastaveným limitem. Poznámka: Monitor času tréninku v režimu sledování tepové frekvence začne počítat, jakmile je zachycen signál srdečního tepu (dotykový, nebo z hrudního pásu). Pro ukončení monitorování sejměte hrudní pás, nebo opusťte režim sledování tepové frekvence. Monitor srdečního tepu 19 sd

20 Příklad: Je-li nastaven režim limitů FAT-B (spalování tuku), který má dolní limit 55% a horní limit 75%, a vaše srdeční tepová frekvence bude na 40%, začne monitor přičítat čas pod limitem. Stisknutím tlačítka [R] přepínáte mezi jednotlivými zobrazeními, viz kapitola 6.5. Tyto údaje se v režimu monitor času tréninku průběžně aktualizují Monitor času tréninku zobrazení: kalorie a tuk Spálené kalorie (kc) Srdeční tepová frekvence Zobrazení spálených kalorií Spálený tuk (G) Srdeční tepová frekvence Zobrazení spáleného tuku Spotřeba kalorií Údaj o spotřebovaných kaloriích nám dává přehled o kvalitě cvičení a o tělesné kondici. Spálený tuk Tuk v našem těle slouží jako zásobárna energie. Pro udržení dobré tělesné kondice a zdraví je potřeba pravidelně cvičit a spotřebovávat přebytečný tuk uložený v našem těle. 20 Monitor srdečního tepu

21 Výpočet spotřeby kalorií a tuku Tyto hodinky vypočítávají spotřebu kalorií a tuku na základě údajů o věku, pohlaví, frekvenci srdečního tepu a aktivitě při cvičení uživatele. Tyto údaje mohou být zobrazeny i během cvičení. Stiskněte tlačítko [R] v režimu monitor času tréninku a postupujte podle kapitoly 6.5. Pro nastavení kategorie limitů, věku a pohlaví postupujte podle kapitoly 6.6. Poznámka: Výpočet spotřeby kalorií a spotřeby tuku začne čítat automaticky, jakmile je zachycen signál srdečního tepu (dotykový, nebo z hrudního pásu). Pro ukončení monitorování sejměte hrudní pás, nebo opusťte režim sledování tepové frekvence. 14. Monitor času tréninku nastavení kategorie limitů Tlačítkem [M] přepínáte mezi jednotlivými zobrazeními podle následujícího diagramu. Bliká-li na displeji USR, HEALTH, FAT-B, nebo AROBIC můžete tlačítky [S/S], nebo [R] přepínat mezi jednotlivými kategoriemi limitů. Více informací k popisu jednotlivých zón najdete v kapitole 6.2. Bliká-li na displeji on, nebo -- můžete tlačítky [S/S], nebo [R] zapnout, respektive vypnout akustické upozornění (pípnutí) na překročení limitu. Je-li některé z upozornění zapnuté, zobrazí se na displeji ikona Zone. Blikají-li na displeji číslice, můžete tlačítky [S/S], nebo [R] nastavit limity v procentech odhadnuté maximální srdeční tepové frekvence %EMHR. Bliká na displeji LOW, MEDIUM, nebo HIGH, můžete tlačítky [S/S], nebo [R] nastavit úroveň aktivity (nízká, střední, nebo vysoká) pro Vaše cvičení. Stiskněte a přibližně dvě vteřiny podržte tlačítko [M] pro ukončení nastavení. Zobrazení se samo vrátí do módu sledování tepové frekvence automaticky, pokud nestisknete žádnou klávesu po dobu jedné minuty. Monitor srdečního tepu 21 sd

22 mód sledování tepové frekvence 22 Monitor srdečního tepu

23 15. Mód paměť monitoru Automatické přepínání Celková průměrná hodnota srdeční frekvence Zobrazení celkového počtu kol Celkový počet kol Průměrná hodnota srdeční frekvence kola Údaje o jednotlivých kolech Pořadí kola Mód paměti monitoru Hodinky umožňují zaznamenat časy jednotlivých kol a statistiky srdeční aktivity během nich. Čas kola je zobrazen na prvním řádku. Na druhém řádku vlevo se zobrazuje průměrná hodnota srdeční frekvence během kola. Pořadí příslušného kola se zobrazuje na druhém řádku vpravo. Vyvolání záznamů V módu paměti monitoru stiskněte tlačítka [S/S], nebo [R] pro výběr příslušného záznamu. Monitor srdečního tepu 23 sd

24 16. Mód odpočtu Nastavení Nastavení módu odpočet Pro nastavení času pro odpočet stiskněte a přibližně dvě vteřiny podržte tlačítko [M], začne blikat hodinový údaj. Sekvence nastavení odpočtu Jakmile začne blikat nastavení hodin, můžete stisknutím tlačítka [M] přepínat mezi jednotlivými nastaveními viz diagram výše. 24 Monitor srdečního tepu

25 Bliká-li jedna z hodnot (hodiny, minuty, vteřiny), můžete pomocí tlačítek [S/S] a [R] měnit tyto hodnoty. Stisknutím změníte hodnotu o jedna, podržením tlačítka se bude hodnota měnit rychleji. Stiskněte a přibližně dvě vteřiny podržte tlačítko [M] pro ukončení nastavení. Zobrazení se samo vrátí do módu sledování tepové frekvence automaticky, pokud nestisknete žádnou klávesu po dobu jedné minuty. 17. Mód odpočtu použití Monitor srdečního tepu 25 sd

26 Poznámka: Diagram znázorňuje přepínání mezi jednotlivými zobrazeními vyobrazené hodnoty proto nemusí vždy odpovídat. Použití módu odpočet Nastavte čas, který chcete odpočítat a stisknutím tlačítka [S/S] pak odpočet spustíte. Zbývající čas se zobrazuje během odpočtu. Přerušení odpočtu je možné tlačítkem [S/S]. Reset času odpočtu Zastavte odpočet a podržte tlačítko [R], čas odpočtu se nastaví zpět na nastavenou výchozí hodnotu. Čas, který chcete odpočítat lze změnit podle návodu v kapitole 8. Zvuk alarmu odpočtu Během posledních deseti vteřin odpočtu hodinky každou vteřinu pípnou. Jakmile odpočet dojde na nulu, budou hodinky rychle pípat přibližně po dobu 15 vteřin. Pípání je možné zastavit stisknutím libovolného tlačítka. 26 Monitor srdečního tepu

27 18. Výměna baterie v hrudním pásu Přestane-li hrudní pás měřit frekvenci srdečního tepu na displeji se nezobrazuje žádná hodnota, může to být způsobeno vybitím baterie hrudního pásu. Doporučujeme Vám výměnu nechat provést v autorizovaném servisu. Výměna baterie v hrudním pásu 1. Otočte krytem pomocí mince proti směru otáčení hodinových ručiček podle obrázku 1, tak aby šipka mířila k šipce. 2. Jemně otočte ještě o kus dále, kryt by měl vyskočit. 3. Odložte kryt baterie na stranu. 4. Vyjměte slabou baterii. 5. Vložte novou baterii, kladný pól (+) baterie by měl mířit vzhůru. 6. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že gumový těsnící o-kroužek je na svém místě (na krytu baterie). 7. Vložte zpět kryt baterie šipky musí směrovat proti sobě, poté jej jemně zatlačte na jeho místo kryt musí být ve stejné rovině s okolní plochou. Monitor srdečního tepu 27 sd

28 8. Otočte krytem pomocí mince ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka směřovala k tečce. Tip: V případě že se po vložení nové baterie nepodaří navázat spojení na hodinkách se nezobrazí frekvence srdečního tepu resetujte hrudní pás spojením kontaktů pro baterii. Ke spojení lze použít samotnou baterii jako propojku použijte plochu kladného pólu baterie. Poté baterii nainstalujte zpět k normálnímu použití. (Postup je zobrazen v krocích A, B a C.) 19. Možné příčiny špatného, nebo žádného měření 1. Příčina: Suchá pleť Řešení: Použijte vodivý gel, nasliňte, nebo navlhčete místo kontaktu se snímačem. 2. Příčina: Špatný kontakt s pokožkou Řešení: Ujistěte se, že je senzor v kontaktu s pokožkou. 3. Příčina: Svalové chvění způsobené přetažením pásku Řešení: Ujistěte se, že je senzor v kontaktu s pokožkou. 4. Příčina: Odumřelá pokožka na hrudi Řešení: Obvykle pomůže otření hrudi ručníkem nebo osuškou. 5. Příčina: Tenký film mastnoty izolující signál Řešení: Otřete hruď a senzor jemným ručníkem nebo ubrouskem. 6. Příčina: Zarostlá hruď Řešení: Použijte vodivý gel. 7. Příčina: Nepravidelný srdeční rytmus Řešení: Není u osob s arytmií je obtížné správně měřit frekvenci srdečního tepu. 8. Příčina: Slabá baterie Řešení: Baterie v hrudním pásu, nebo baterie v hodinkách může být slabá vyměňte baterii. 9. Příčina: Rušení jinými RF zařízeními (při měření hrudním pásem) Řešení: Vzdalte se od zdroje rušení. 28 Monitor srdečního tepu

29 20. Specifikace Aktuální čas Zobrazení: am, pm, hodiny, minuty, vteřiny Formát času: 12/24 hodinový cyklus Kalendář: datum a den (automaticky zobrazuje den a rozezná přestupný rok) Budík Denní budík, a hodinové pípnutí v celou Délka buzení: jedna minuta Odpočet Rozlišení: jedna vteřina Maximální doba: 9 hodin 59 minut a 59 vteřin. Zvuk: Posledních 10 vteřin pípne každou vteřinu, po dosažení nuly pípá 15 vteřin. Paměť monitoru Čas - Jednotlivá kola / všechna kola Tep - Jednotlivá kola / všechna kola Podsvícení displeje Elektroluminiscenční podsvícení Měření srdečního tepu Měření srdečního tepu hrudním pásem Měření hrudním pásem Rozsah měření bpm (tepů za minutu) Nastavitelná upozornění na překročení nastavených limitů Čtyři možnosti nastavení limitů Monitor srdečního tepu 29 sd

30 Tři možná nastavení úrovně zátěže Stopky Rozlišení: 1/100 vteřiny Maximální doba: 9 hodin 59 minut a 59 vteřin. Maximální počet záznamů: 25 kol Monitor času tréninku Rozlišení: jedna vteřina Maximální doba: 9 hodin 59 minut a 59 vteřin. Spotřeba kalorií Rozsah: tisíc kalorií Spálený tuky Rozsah: gramů 30 Monitor srdečního tepu

31 21. Upozornění Tento produkt není terapeutický nástroj. Je určený k použití jako sportovní tréninková pomůcka sloužící ke sledování srdeční činnosti. U vysoce rizikových sportů může monitor představovat další zdroj zranění. V případě nemoci, konzultujte hodnoty limitů se svým lékařem může Vám pomoci zlepšit výsledky Vašeho cvičení. Upozornění: Lidé s arytmií a onemocněním oběhové soustavy by zařízení měli používat pouze po konzultaci se svým lékařem. Monitor srdečního tepu 31 sd

Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-108<<

Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-108<< Monitor srdečního tepu Pulsuhr >>HRM-108

Více

Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-111<<

Monitor srdečního tepu. Pulsuhr >>HRM-111<< Monitor srdečního tepu Pulsuhr >>HRM-111

Více

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 Děkujeme za zakoupení sportovních hodinek JUNSD JS-720, které Vám změří tepovou frekvenci přiložením dvou prstů na určené destičky. 3-úrovňová indikace s procentuálním

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 Computer FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness. Uživatelská příručka

Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness. Uživatelská příručka Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness Uživatelská příručka Blahopřejeme vám k zakoupení hodinek s měřičem srdečního tepu. Hodinky mají především tyto vlastnosti: Přesné bezdrátové měření srdečního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 67 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 3 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 4 1.3. Obsazení tlačítek 5 1.4. Hlavní menu (Funkce) 6 1.5. Nastavení 7 2... Trénování

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1 ST58 Duální stopky Návod na použití CZ-1 OBSAH Naše stopky jsou snadno ovladatelné a budou vám spolehlivým společníkem při měření času. Pokud chcete vaše stopky využívat co možná nejlépe, přečtěte si prosím

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Předtím, než budete pulsmetr používat, přečtěte si pečlivě tyto instrukce. -starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový.

Předtím, než budete pulsmetr používat, přečtěte si pečlivě tyto instrukce. -starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový. Předtím, než budete pulsmetr používat, přečtěte si pečlivě tyto instrukce. -starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový. Starý výrobek odložte na místo k tomu určené (místo určené pro

Více

Monitor tepu. Návod k použití. monitor tepu. Monitor tepu

Monitor tepu. Návod k použití. monitor tepu. Monitor tepu monitor tepu Monitor tepu Monitor tepu Návod k použití Obsah Začínáme 1. Obsah balení... 01 2. Než začnete používat PH5... 01 3. Hrudní pás, snímač frekvence tepu a náramkové hodinky... 01 Kapitola 1 Režimy

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

Krokoměr návod k použití PR-315

Krokoměr návod k použití PR-315 Krokoměr návod k použití PR-315 1. Úvod Děkujeme za nákup tohoto digitálního krokoměru. Doufáme, že Vám tento přístroj pomůže sledovat pokroky a zlepší Vaši vytrvalost. Krokoměr můžete připnout klipem

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL PC WOMAN / MAN

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL PC WOMAN / MAN HEART RATE MONITOR CZ ZONE INDICATOR KCAL PC 22.13 WOMAN / MAN ČEŠTINA Obsah 1 Obsazení tlačítek 3 2 Aktivace pulsmetru PC 22.13 3 3 Přehled displeje 4 4 Základní nastavení pulsmetru PC 22.13 4 5 Trénink

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití Děkujeme za nákup kompaktního metronomu Seiko DM 90. Pečlivě si přečtěte tento návod před jeho použitím, pro zajištění dlouhé životnosti přístroje. Uložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE STRUČNÁ VERZE VERZE

NÁVOD K OBSLUZE STRUČNÁ VERZE VERZE HB 10M00 NÁVOD K OBSLUZE STRUČNÁ VERZE VERZE 1.0, 11/2008 CZ Symbol CE informuje, že jednotka vyhovuje podstatným požadavkům směrnice 89/336/EHS. CZ Vyhrazujeme si právo modifikovat funkce uváděné v tomto

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211

JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 JS609D stopky se sto mezičasy ID: 3211 VLASTNOSTI: CHRONOGRAF - zobrazení kola, rozdělení a běh chronografu - měření až na 9 hodin 59 minut a 59.99 sekund - 10/20/30/60/80/100 opakovatelné kolo a rozdělení

Více

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu PM 15 / PM 16 CZ z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

JS6618 stopky s 30ti mezičasy ID: 7293

JS6618 stopky s 30ti mezičasy ID: 7293 JS6618 stopky s 30ti mezičasy ID: 7293 Lap time čas, který uplynul od začátku jedné fáze činnosti až po další fázi tréninku. Split time - čas, který uplynul od začátku činnosti do kterékoliv fáze tréninku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha

NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha PRODUCTS NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha EK9315 VÁHA HODINY BUDÍK KALENDÁŘ TEPLOMĚR VLHKOMĚR POPIS PRODUKTU Účinná vážicí plocha Kryt baterie Stojánek LCD displej * Jedná se pouze o ilustrační

Více

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu evolve sport Uživatelská příručka Náramkové hodinky evolve sport s měřičem srdečního tepu (pulzu) Děkujeme vám za zakoupení multifunkčních hodinek evolve sport.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE OCS-S-500 Strana 1 ELEKTRONICKÁ ZÁVĚSNÁ VÁHA ŘADY Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými právy dovozce,

Více

Návod k obsluze CICLO Puls CP10

Návod k obsluze CICLO Puls CP10 1. Základní informace Monitor srdečního tepu CICLO PULS CP10 je velice kultivovaný nástroj s uživatelsky příjemnou obsluhou vybavený vysoce kontrastním dvouřádkovým displejem. CICLO PULS CP10 umožňuje

Více

Mefit-229 ID: Komponenty. Nabíjení Před použitím nabijte přístroj podle instukcí níže. 1. Oddělte displej od pásku.

Mefit-229 ID: Komponenty. Nabíjení Před použitím nabijte přístroj podle instukcí níže. 1. Oddělte displej od pásku. Mefit-229 ID: 28273 Komponenty Nabíjení Před použitím nabijte přístroj podle instukcí níže. 1. Oddělte displej od pásku. 2. Vložte USB konektor do portu USB v počítači nebo powerbanky. Při nabijení zařízení

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

Chytré hodinky Actera

Chytré hodinky Actera Chytré hodinky Actera Popis: 1 Bluetooth 2 Den v týdnu 3 Slabá baterie 4 Počet kroků 5 Spálené kalorie 6 Ušlá vzdálenost 7 Stopky 8 Budík 9 Notifikace (SMS, Skype, ) 10 Vzdálenost 11 Příchozí hovor 12

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KONZOLE IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle CONNECT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KONZOLE IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle CONNECT UŽIVATELSKÝ MANUÁL KONZOLE IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle CONNECT OBSAH POPIS TLAČÍTEK... 3 POPIS DISPLEJE... 3 ZAČÁTEK CVIČENÍ... 5 TECHNOGYM PRAHOVÝ SILOVÝ TEST... 5 POUŽITÍ HRUDNÍHO

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití UPOZORNĚNÍ!! Tento model computeru je dotykový, stačí jen lehký dotyk displeje. Netlačte na displej, mohlo by dojít k poškození. Computer nesmí příjít do styku

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Ne me cky mluví cí ná rámkove hodinky ChronoVox Klássik / Elegánz

Ne me cky mluví cí ná rámkove hodinky ChronoVox Klássik / Elegánz Ne me cky mluví cí ná rámkove hodinky ChronoVox Klássik / Elegánz Funkce Tyto náramkové hodinky obsahují mnoho užitečných funkcí. Díky nim si například lépe vzpomenete na čas svého pravidelného užívání

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál Xiaomi Amazfit Bip Uživatelský manuál Bezpečnostní pokyny Neponechávejte zařízení ve vysokých nebo naopak velmi nízkých teplotách, protože může dojít k jeho nevratnému poškození. Zabraňte pádům zařízení,

Více

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ-1 CZ-2 OBSAH Gratulujeme Vám ke koupi nových profesionálních stopek! Tyto stopky jsou uživatelsky příjemné, slouží ke sledování

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

JS-217 cyklocomputer ID: 28274

JS-217 cyklocomputer ID: 28274 JS-217 cyklocomputer ID: 28274 1. Tachometr 2. Senzor 3. Magnet FUNKCE 8 funkcí: - rychlostní komparátor (A) - zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B) - automatické skenování (C) - upravený obvod

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 48 08 99 OBSAH 2 Strana: Nastavení času, data a osobních údajů... 3 Nastavení funkcí alarmu... 4 Režim chronografu (stopek)... 4 Zastavení času... 4 Režim puls... 5 Výpočet

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD

freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD freelap stopwatch CZ - UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH 1 PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU FREELAP 2 Co je to Freelap? 2 Funkce stopek 2 Menu (tlačítko Mode) 3 Baterie 3 2 NASTAVENÍ 4 Čas, datum, budík a podsvícení displeje

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 25 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...2 Důležité pokyny...3 Všeobecné pokyny k tréninku...5 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...6

Více

PM 15 / PM 16 ČESKY. Návod k použití Zařízeni na měření pulsu. Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

PM 15 / PM 16 ČESKY. Návod k použití Zařízeni na měření pulsu. Vážená zákaznice, vážený zákazníku, PM 15 / PM 16 CZ Návod k použití Zařízeni na měření pulsu BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Hodinky s měřením tepu Pulse Watch PW06

Hodinky s měřením tepu Pulse Watch PW06 Návod k použití Hütermann Hodinky s měřením tepu Pulse Watch PW06 Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod. Úvod Zakoupili jste digitální hodinky s prstovým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Multifunkční osobní váha TH831

Multifunkční osobní váha TH831 Multifunkční osobní váha TH831 Standardní srovnávací hodnoty Věk Tuk % Voda % Svalová hmota % Podváha Normál Nadváha Obezita Normál Normál Žena 10-12 28 >60

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

R224B Teploměr bezdotykový tělní UV Návod k obsluze

R224B Teploměr bezdotykový tělní UV Návod k obsluze R224B Teploměr bezdotykový tělní UV-8808 Návod k obsluze 8. Konfigurace 1. Infračervený snímač 2. LCD displej 3. Tlačítko režimu 4. Tlačítko dolů 5. Tlačítko Nahoru 6. Tlačítko nastavení 7. Tlačítko ON

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Návod na použití Sport tester BION A-400

Návod na použití Sport tester BION A-400 Návod na použití Sport tester BION A-400 před použitím přístroje si nejdříve přečtěte následující instrukce Tento produkt zobrazuje tepovou frekvenci při cvičení, ale nemůže předvídat zátěž, která je pro

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více