Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková"

Transkript

1 Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

2 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence Ročník: 3. Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: TES_32_5_Krizova_intervence Petra Elizabeth Teslíková Společenskovědní seminář Psychologie Anotace: Datum: Powerpointová prezentace na téma krizová intervence definuje pojem krize, popisuje metody, jak se s krizí vyrovnat, fáze krize, typy krize, metody krizové intervence.

3 Krize Dvojí pojetí krize a) Krize jako zátěž = tradiční pojetí (problémová situace, emoční zátěž, hlubší rozsah) b) Krize jako šance na změnu a vývoj = moderní pojetí (katalyzátor osobního vývoje, možnost pozitivní změny)

4 Krize Subjektivní ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, potenciálem změny Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání Krize vede obvykle ke změně regulačního vzorce Nese možnost zásadní změny Je zároveň nebezpečím i příležitostí

5 Vyrovnávací strategie s krizí I Kontakt s pocity, schopnost ulevit si pláčem, hněvem, zorientovat se v ambivalentních pocitech, respektovat emoce u druhých lidí Schopnost sdílet a sdělovat Dobrý kontakt s tělem Kontakt s vlastními potřebami Vědomí vlastních hranic

6 Vyrovnávací strategie s krizí II Orientace v situaci s využitím dostupných prostředků a informací Schopnost využití vlastní starší zkušenosti Schopnost využít existence a zkušenosti blízkých lidí Schopnost využít potenciálu přirozené komunity Schopnost využít vzorců kolektivního chování.

7 Vyrovnávací strategie s krizí III Inspirace literárními příběhy Otevřenost neobvyklým tvořivým řešením, zapojení fantazie Víra a naděje Smysl utrpení

8 Spouštěče krize Vnější I) Ztráta objektu II) Volba III) Změna Vnitřní IV) Adaptace V) Hybris Další - VI) Meziosobní vztahy, sociální vazby

9 I) Ztráta objektu Ztráta osoby úmrtím Ztráta osoby rozchodem Ztráta osoby odcizením Ztráta čehokoliv, k čemu jsme vázáni a s tím jsme identifikováni

10 II) Volba Mezi dvěma stejnými kvalitami (pozitivní, negativní) Může způsobit bezradnost a vyčerpání váháním Těžší je volba dvěma negativními možnostmi

11 III) Změna Kvalitativní i kvantitativní skoky Vzniká pocit nepohodlí i nejistoty I v případě pozitivní změny (svatba, diplom) Nenadálé velké štěstí (výhra velké sumy peněz, vytoužené otěhotnění, apod).

12 IV) Adaptace Nutnost adaptace subjektu na vlastní vývoj a z toho pramenící změny (nástup do školky, školy, na VŠ, do zaměstnání) Neschopnost vyhovět požadavkům okolí (dcera odchází studovat, stěhuje se na kolej)

13 V) Hybris Kroky a strategie, které problém sice neřeší, ale v nejtěžších chvílích umožní překlenutí situace (neumím plavat, nechodím se koupat) Nejsou vhodným dlouhodobým řešením Zdroj potenciálních krizí v budoucnosti V krizi může dojít k reaktivaci osobního citlivého místa, které má kořeny často už v dětství

14 VI) Meziosobní vztahy, sociální vazby Pocit osamělosti, odcizení Úpadek základní mezilidské soudržnosti Změna priorit, hodnot Ztráta autority, respektu Nemoc, tělesná nepohoda Vývojové období (puberta, střední věk, důchod)

15 Typy krize dělení: Dle způsobu manifestace Dle průběhu Dle závažnosti Dle vývojového období

16 Typy krize Dle způsobu manifestace: - zjevné člověk si je uvědomuje, připouští (ztráta zaměstnání) - latentní člověk si je neuvědomuje, nemůže nebo nechce si je připustit (vážné onemocnění)

17 Typy krize Dle průběhu: - akutní bouřlivé, s jasným začátkem a někdy i koncem, reakce na traumatickou životní událost (ztráta partnera, autonehoda, nemoc, těhotenství) - chronické nenápadný počátek, dlouhodobé, někdy vznikají povrchním řešením akutní krize (např. letitý konflikt v rodině)

18 Typy krize Dle závažnosti: - situační spouštěčem je nepředvídaný stres - tranzitorní krize z očekávaných změn - krize z traumatizujícího stresu spouštěčem akutní, neočekávaný traumatizující zážitek - krize zrání dospívání, stárnutí - krize pramenící z psychické poruchy

19 Typy krize Dle vývojového období - střední věk - růst - puberta

20 Fáze krize Dle Kübler Rossové: Šok Popření Smlouvání Vzpoura Smutek Přijetí/Rezignace

21 Chování člověka v krizi: Zvládnout krizi vlastními silami Pláč, smích, modlitba, alkohol Řešení krize (změna chování, myšlení) Vzájemná pomoc (rodina) Pomoc odborná (KI)

22 Krizová intervence = pomoc klientovi v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující Situace se objevuje náhle, nečekaně Situace - emoční doprovod, tělesný doprovod, změna v chování, myšlení

23 Formy krizové intervence Krizová intervence tváří v tvář Telefonická krizová intervence Elektronická krizová intervence

24 Druhy krizové intervence Odborná specializovaná (Linka bezpečí) Odborná (Lékař, psycholog) Laická (v rodině, kamarádi)

25 Zařízení odborné ki Azylové domy Domy pro matky s dětmi Noclehárny Zařízení pro denní pobyt osob bez přístřeší Domy na půl cesty Nízkoprahová centra Poradny pro oběti násilí, pro rodinu, Kontaktní centra Call centra

26 Odborná Krizová intervence Zaměřena na řešení akutního problému identifikace problému zklidnění a snížení úzkosti a rozbouřených emocí nalezení opor a stabilních prvků v krizové situaci získání pocitu alespoň částečné kontroly nad vnější situací a/nebo svým prožíváním situace

27 Obecné principy odborné KI Princip dostupnosti Dostupná klientům bez ohledu na rozdílnost věku, pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči.. atd.

28 Obecné principy odborné KI Princip individuality krize Pracovat citlivě Pracovat dle potřeb klienta Bez nutnosti doporučení od jiného odborníka Ušít terapii individuálně přímo na tělo

29 Obecné principy odborné KI Princip komplexnosti péče Dle potřeb klienta by se měla dotýkat jeho bio-psycho-sociálních i duchovních potřeb

30 Obecné principy odborné KI Princip vnitřní bezbariérovosti souvislosti s vnitřním uspořádáním zařízení. Mezi nejznámější bariéry patří bílé pláště, mříže, bílé vysoké chodby nemocnic z 19. století, neosobní interiér kancelářského vzhledu, příliš honosný interiér, neosobní přístup personálu, špatně přístupná toaleta a nedostatek tekutin.

31 Obecné principy odborné KI Princip návaznosti Vědět, kam klienta odeslat dál Seznam pracovišť návazné péče (ambulantní, ústavní, pomoc v právní oblasti, pomoc v sociální oblasti)

32 Laická KI Klíčové otázky Co potřebuje člověk v krizi? Co očekává? Mohu jeho potřeby naplnit? Cíl neformální pomoci - uvolnění emočního napětí - porozumění tíživé situace - stabilizace

33 Zdroje ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, ISBN VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, ISBN X. VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, ISBN

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Studijní opora pro LEA II

Studijní opora pro LEA II Studijní opora pro LEA II Změna a zátěž, vybrané aspekty pro zvládání zátěže a plnění úloh v náročných, limitních a extrémních podmínkách, situacích a misích pro podporu vojensko-profesní přípravy (zátěž

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how Pražská linka důvěry Pražská linka důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ERMAT Studie-z-psychologie-zdraví.indd 1 7.12.2007 14:15:22 Studie-z-psychologie-zdraví.indd 2 7.12.2007 14:15:22 Fakulta humanitních studií UK Praha STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY PSYCHOLOGICKÁ PÉČE OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: Vedoucí práce: Mgr.

Více

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah Úvod...3 I. Základní orientace

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním 2013 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní pojmy 4 3. Formy poskytování sociálních služeb 5

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více