domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení"

Transkript

1 Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

2 DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností potenciálně (akutně) ohrožených sociálním vyloučením (zejména z důvodu finanční nedostupnosti bydlení) akutně ohroženi nedostupností bydlení Bezdomoství typologie ETHOS (FEANTSA)» bez přístřeší» bez bytu» nejisté bydlení» nevyhovující bydlení 2

3 Faktory způsobující ů í bezdomovství nejčastější faktory (FEANTSA):» ztráta bytu nebo neplacení nájemného spojené s finanční nejistotou či ztrátou zaměstnání (Belgie a Dánsko)» mezilidské vztahy rozpad rodiny, násilí, sexuální zneužití (Anglie, Irsko), které jsou velmi rychle následovány materiálními problémy strukturální faktory (Feantsa 2008):» finanční nedostupnost bydlení,» nedostatek dostupných přiměřených bytů ve veřejném i soukromém sektoru,» nízká kvalita bytů,» přeplněnost p bytů (problém imigrantů a rodin s dětmi),» výpovědi z bytu, které jsou následkem jiných problémů a sami mohou být spouštěcím mechanismem dalších, nových problémů. 3

4 Faktory způsobující ů í bezdomovství Subjektivní faktory (Hradecký 1996):» faktory materiální ztráta bydlení, nejisté bydlení, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečné příjmy, zadluženost, neschopnost obhospodařovat vlastní rozpočet, tragická událost ve formě ztráty živitele, majetku apod.» faktory vztahové změny struktury rodiny, rodinné nebo manželské problémy, diskriminace ženy, porušené vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a rodiči, rozvod manželů, rozchod partnerů žijících v konkubinátu, rozdělení nebo rozpad rodiny, násilí v rodině, sexuální zneužívání a znásilnění, osamělost» faktory osobní mentální retardace, duševní či tělesná choroba, nesamostatnost, osamělost, invalidita, alkoholismus a další závislosti, hráčství, sociální nezralost» faktory institucionální propuštění z ústavu, z vězení, opuštění dětského domova 4

5 Strategie řešení š í problému bezdomovství celostátní strategie (Anglie, Francie) komunální strategie sociální politika X bytová politika, kooperace výzkum, stanovení cílů Celá řada nástrojů: příspěvek na bydlení, dotace na náklady spojené se vstupem do nájemního bydlení (kauce), regulace nájmů, podpora vlastnického bydlení (sdílené spoluvlastnictví), zvětšování fondu sociálních bytů, zvyšování nabídky nájemních bytů, garance kvality, bytové poradenství, zamezení výpovědi z bytu Speciální nástroje: iniciativy vedoucí k rychlejšímu přesunu bezdomovců z krátkodobých forem ubytování do forem dlouhodobých, podpora nabídky bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, podpora poskytování sociálních služeb i po obdržení dlouhodobějšího bydlení, poskytování bydlení spolu se sociálním poradenstvím 5

6 Zkušenosti z evropských zemích propojené poradenství, spojení pomoci v oblasti bydlení i trhu práce např. Fachstelle v Německu agentury zprostředkovávající bydlení Belgie, Francie, tzv. private sector leasing (PSL) ve Velké Británii speciální formy bydlení Rotterdam, Dánsko participace i na rekonstrukci k (Německo) prevence:» bytové poradenství (např. Středisko pro bezpečný nájem Vídeň),» dotace na náklady spojené se vstupem do nájemního bydlení,» mediace da v rodině,» asistence při hledání bydlení pro osoby opouštějící vězení,» iniciativy pomoci při udržení stávajícího bydlení (Berlín, Bielefeld). 6

7 Housing first versus housing ready HOUSING FIRST» samostatné bydlení v první řadě» dlouhodobé řešení situace bydlení by mělo být dosaženo co nejdříve a dokonce by mělo předcházet řešení jiných oblastí společenského života HOUSING READY» samostatné bydlení teprve tehdy, když je na to klient připraven p» úspěchy v jiných oblastech společenského života umožňují postup k dlouhodobému bydlení» vícestupňový model kritika vícestupňového modelu bydlení místo ubytování housing first není housing only 7

8 Klíčové aspekty úspěšných programů ů reintegrace Role bydlení» nalezení rovnováhy mezi finanční dostupností a akceptovatelnou kvalitou a lokalitou.» Lokality s vysokým stupněm segregace na základě socioekonomických ukazatelů nebo etických znaků (jež jsou charakteristické pro sociální byty v mnohých evropských zemích) napomáhají posunu po spirále sestupné mobility. Návaznost bydlení na jiné služby» multi-dimenzionální podpora klientů» spolupráce mezi organizacemi, instituce, programy Osobní poradenství Relativizace úspěchu» propad i návrat. Kvalita služeb a kultura služeb 8

9 Další klíčové faktory a bariéry úspěšné reintegrace zaměstnání a zvyšování kvalifikace omezené finanční prostředky, dluhy zdravotní problémy» udržení závislosti na alkoholu (či jiných látkách) pod kontrolou osamělost a sociální izolace» navázání sociálních kontaktů 9

10 Zkušenosti použitelné pro navrhovaný model spolupráce obcí s neziskovým sektorem komplexní strategie (poskytování o služeb pod jednou střechou) zaměření na poskytování bydlení (ne ubytování) spolu se sociálními službami vytvoření systému propustného bydlení» krizové bydlení (rychlá pomoc) noclehárny, azylové domy» bydlení s individuální sociální službou pronájem bytů vlastněných neziskovými i organizacemi, i podnájem v bytech, kde je nezisková organizace v nájmu, klient je nájemníkem a nezisková organizace poskytuje sociální služby» integrované samostatné bydlení postup mezi stupni není podmínkou, závisí na individuální situaci klientů klienti mezistupně mají perspektivu samostatného bydlení, po určité době mohou odejít do jiného samostatného bydlení nebo zůstat v bytě (přeměna na dlouhodobé bydlení), doporučení neziskové organizace pro následné bydlení 10

11 Nástroje uplatňované ň v ČR, zkušenosti českých ý neziskovek vytvořený systém prostupného bydlení (neziskové organizace, obce) ovšem možnosti samostatného bydlení jsou minimální bariéry nalezení samostatného bydlení na trhu dluhy, velmi nízké nebo nepravidelné příjmy, nebo dostatečné příjmy, ale diskriminace uplatňování modelu bydlení s doprovodnými sociálními službami: Ostrava Centrom, Armáda spásy; Brno IQ Roma, Naděje Litoměřice, Liberec» Romská otázka byty většinou v lokalitách převážně s romskými spoluobčany, programy většinou neřeší problém segregace» nadstandardní náklady na údržbu kvůli specifikám cílové skupiny (Centrom)» důležitým faktorem dohoda s obcí, poskytnutí obecních bytů» Armáda spásy v Ostravě úspěšný přechod po samostatné nájemního bydlení (uvolnění bytu v programu) chybějící prevence bezdomovství 11

12 Program bydlení s individuální sociální službou pro klienty, pro které je z různých důvodů obtížné nalezení samostatného bydlení» klienti azylových domů» lidé v krizi, lidé, kteří pravděpodobně p ztratí bydlení» lidé, kterým hrozí výpověď z bytu (spolupráce s bytovým odborem) podmínkou účasti -aktivní spolupráce se sociálními i pracovníky zajištění převedení nájemního vztahu na klienta otázky:» zdroje financí - pro bytovou správu, na zvýšené náklady spojené s údržbou bytu, na náklady na nájemné při neobsazenosti bytu, při neplacení nájmu klientem» zdroje financí na rekonstrukci bytů 12

13 Děkuji za pozornost. Oddělení socioekonomie bydlení

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Závěrečná zpráva 2 k aktivitě A0901 Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Systém prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení Systém prostupného bydlení Potýká se vaše obec/město při pronájmu obecních bytů s neplacením nájemného? Mají provozovatelé azylového bydlení ve vaší obci/městě problémy s nalezením návazného bydlení pro

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Autor: Mgr. Martina Mikeszová Na přípravě a realizaci

Více

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel Ing. Miroslava Obadalová Studie byla zpracována v rámci grantu Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři:

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Petr Sunega Mgr. Jana Vobecká Mgr. Jan Sládek

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 2003 2005 Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

Bezdomovectví v Jablonci nad Nisou Homelessness in Jablonec nad Nisou

Bezdomovectví v Jablonci nad Nisou Homelessness in Jablonec nad Nisou Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST. Sociální bydlení v ČR na příkladu

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST. Sociální bydlení v ČR na příkladu Sociální bydlení v ČR na příkladu PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ A HOUSING FIRST Eliška Lindovská, Roman Hloušek Přechodové byty Pasáž, Sdružení Podané ruce, o. s. Platforma pro sociální bydlení, z. s. Fakulta

Více

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David MARTINEK Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Olomouc

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

«Témata» «SOCIOweb_05_2010»

«Témata» «SOCIOweb_05_2010» «SOCIOweb_05_2010» W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, květnové číslo Sociowebu pro Vás připravili členové

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více