POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009"

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, jménem předsednictva Českého výboru ICOM si Vás dovoluji pozvat na valné shromáždění Českého výboru ICOM, které se uskuteční ve středu 25. února 2009 v konferenčním sále Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8. Program: 9.30 Prezence Zahájení Volba návrhové a volební komise Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2008 Zpráva o hospodaření Českého výboru ICOM za rok 2008 Zpráva revizorů účtu Diskuse k předneseným zprávám, hlasování o nich Představení kandidátů a volby do předsednictva Českého výboru ICOM Přestávka Vyhlášení výsledků voleb Návrh plánu činnosti na rok 2009 Návrh rozpočtu na rok 2009 Informace o členských příspěvcích Diskuse Usnesení Oběd Prohlídka výstav Moravského zemského muzea Všechny Vaše náměty na činnost Českého výboru ICOM jsou vítány. Náklady na cestovné si účastníci hradí z vlastních prostředků. Delegát organizace, která je institucionálním členem ČV ICOM, předloží při prezenci písemné pověření k zastupování instituce na valném shromáždění (formulář ke stažení zde).věříme, že se budete moci tohoto vzhledem k volbě nového předsednictva důležitého shromáždění zúčastnit. Pokud by to však opravdu nebylo možné, máte právo písemně pověřit jiného člena ICOM, aby za Vás hlasoval. S přátelským pozdravem PhDr. Zuzana Strnadová předsedkyně Volby nového předsednictva ČV ICOM Letos proběhnou na plenárním zasedání volby nového předsednictva ČV ICOM. Ze stávajícího předsednictva, skládajícího se z pěti členů kandidují podruhé předsedkyně a tajemnice, dva členové (Mgr. René Klimeš a Ing. Vlastimil Vykydal) mají za sebou již dvě volební období a nemohou tedy dále kandidovat. Dr. Michal Beneš odstupuje z důvodu velké pracovní vytíženosti. Prosím o pečlivé zvážení toho, kdo Vás má v následujících 3 letech zastupovat. Kandidáti pro volby do předsednictva Českého výboru ICOM v r RNDr. Růžena Gregorová navrhuje Moravské zemské muzeum

2 nar v Kroměříži studium geochemie, základní a ložiskové geologie na UJEP v Brně 1987 RNDr D.E.A. (Diplôme d'études approfondies) na Universitě Montpellier (Francie) paleontologie obratlovců studijní pobyty a stáže v zahraničí Rakousko, Francie, Anglie, Něměcko Od r kurátorka oddělení geologie a paleontologie MZM Od r vedoucí oddělení Hlavní odbornou činností je studium mořské fauny v evropského terciéru, dokumentace historických paleontologických sbírek, odborná publikační činnost Realizované autorské výstavy: Zkamenělé moře, Nejstarší příběh města, Tajemný jednorožec Videofilmy: Zkamenělé moře, Jizvy Země, Nejstarší příběh města, Tajemný jednorožec Členství v mezinárodních organizacích: ICOM- tajemnice ČV EAVP European Association of Vertebrate Paleontologists člen výboru Jazykové znalosti: angličtina -aktivně, francouzština aktivně, ruština -pasivně Mgr. Milan Hlaveš Navrhuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze nar v Praze Slezská univerzita v Opavě, Filozofická fakulta, obory historie a muzeologie Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obory historie a muzeologie VŠUP v Praze, ateliér skla, doktorské studium, téma: Design českého skla 50. a 60. let 20. století Ústředí uměleckých řemesel v Praze, umělecký mozaikář Národní technické muzeum v Praze, historik Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, vedoucí oddělení skla Uměleckoprůmyslové museum v Praze, kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky Odborná specializace: - moderní a současné sklo, keramika a porcelán s důrazem na současnou ateliérovou sklářskou tvorbu a na průmyslovou výrobu užitkového a dekorativního skla v Čechách. Členství v organizacích, komisích etc. International Council of Museums (ICOM), Glass Committee ( člen voleného výboru) Česká sklářská společnost /ČSS/. Historická sekce /člen/, Výtvarná sekce /člen předsednictva/ Umělecká rada Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Turkyně v Ústí nad Labem (člen) Akademie designu ČR (člen) redakční rada (do 2008 člen) New Glass Review 28, The Corning Museum of Glass, USA (v r člen komise) RNDr. Karel Malý, Ph.D. Navrhuje RNDr. Růžena Gregorová nar. 1971

3 Studia : Přírodovědecká fakulta MU Brno, katedra mineralogie a geochemie (titul Mgr.) : dálkové postgraduální studium na téže katedře (titul Ph.D.) 2003: titul RNDr. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1993: f. ENVIRO s.r.o., Nové Město na Moravě jako geolog : Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou jako ekolog a geolog : Muzeum Vysočiny, Jihlava jako geolog (od r vedoucí oddělení) : Česká geologická služba jako geolog 2003 až dosud: Muzeum Vysočiny Jihlava, ředitel a geolog - šéfredaktor Acta rerum naturalium Jazykové znalosti angličtina - aktivně; ruština a němčina (pasivně) RNDr. Josef Pšenička, PhD. navrhuje Západočeské muzeum v Plzni nar v Rokycanech Přírodovědecká fakulta UK Praha magisterské studium PhD. studium Stáže: 1994: Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität Berlin : Cape Breton University, Kanada 2005: universita v Bukurešti, Rumunsko 1996 vedoucí paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni 2001 výuka na Západočeské univerzitě v Plzni, katedra biologie Aktivní účast na řadě mezinárodních konferencí a grantových projektů, rozsáhlá publikační činnost v oboru Jazykové znalosti: angličtina, francouzština Mgr. Přemysl Reibl Navrhuje PhDr. Zuzana Strnadová nar.1967 v Boskovicích 1991 Filozofická fakulta MU Brno Moravské zemské muzeum, literární oddělení, ředitel Muzea Boskovicka v Boskovicích generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha Absolvent programů Brána muzea otevřená (2002) a Příprava projektů pro EU nadace Open Society Fund Praha (2005). Člen exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR ( ), předseda komise pro muzejní pedagogiku AMG (2008). Publikoval společně s dalšími autory Zámky okresu Blansko, Sakrální stavby okresu Blansko, Významné nemovité památky Boskovic, Drobná sakrální architektura

4 Boskovicka, Boskovice od pravěku do konce 20. století, v rámci projektového vyučování vedl filmové a výzkumné projekty s regionálními základními a středními školami. Jazykové znalosti: angličtina aktivně PhDr. Zuzana Strnadová Navrhuje Koenigsmarková Helena, PhDr. nar v Praze Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor filozofie ekonomie (ukončila v roce 1984) rigorózní řízení titul PhDr. Programová vedoucí Klicperova divadla v Praze Vedoucí Kulturního domu Ládví v Praze 8 Vysokoškolský pedagog odborná asistentka v oboru lékařské etiky na Fakultě všeobecného lékařství Od r Muzeum hl.m.prahy - vedoucí prezentačního oddělení Od r produkční soukromé galerie Original v Praze Od r ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Jazykové znalosti: angličtina aktivně Ing. Ivo Štěpánek Navrhuje Technické muzeum v Brně nar Střední průmyslová škola strojní Kotlářská Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojní katedra strojírenské technologie postgraduální studium, Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor muzeologie 1993 dosud externí pedagog, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně technolog MEZ Brno vedoucí Konzervátorských a restaurátorských dílen Technického muzea v Brně 1996 dosud náměstek ředitele, Odbor vědy a techniky Technického muzea v Brně Další odborná činnost 1995 dosud předseda Komise konzervátorů, restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií České republiky vedoucí týmu projektu realizace nových 14 expozic TMB oceněných v národní soutěži Gloria Musaealis 2003 vyhlašované Ministerstvem kultury a AMG v kategorii Výstava roku - I. místo v roce 2004 a udělením členství v Klubu excelencí v rámci světové soutěže The Best in Heritage vyhlašovanou Evropskou asociací kulturního dědictví za tentýž projekt v roce 2006 v Dubrovníku, 2004 dosud člen Výstavní rady Národního muzea v Praze člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z programu ISO na preventivní ochranu předmětů movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy prostředí MK ČR 2006 dosud zástupce AMG u Českého komitétu Modrého štítu 2006 hodnotitel projektů v rámci 2.výzvy FM EHP/Norsko pro prioritní oblast Uchování evropského

5 kulturního dědictví 2008 hodnotitel projektů v rámci 3.výzvy FM EHP/Norsko pro prioritní oblast Uchování evropského kulturního dědictví Jazykové znalosti: angličtina Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. Navrhuje Valašské muzeum v přírodě nar v Ostravě Ostravská univerzita, studium biologie a ekologie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, doktorandské studium, obor zemědělská produkce Od r Valašské muzeum v přírodě (odborný pracovník Etnografického útvaru, garant tradičního zemědělství areálu Valašská dědina, kurátor skupiny zemědělství) Od r generální sekretář AIMA Jazykové znalosti: angličtina, ruština aktivně

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2013

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2013 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2013 Předsednictvo Českého výboru ICOM pracovalo v roce 2013 ve složení: Milan Hlaveš (předseda), Martina Galetová (tajemnice), Vlastimil Vykydal (pokladník),

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH Část normativní Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY... 3 POSLÁNÍ FŽO... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 4 ORGÁNY... 5 Rada FŽO... 5 Prezidium FŽO... 5 Revizní komise FŽO...

Více